Clicky

สถานีดับเพลิงพระโขนง

สถานีดับเพลิงพระโขนง ต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับสาธา

เปิดเหมือนปกติ

พื้นที่สถานีดับเพลิงพระโขนงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
07/11/2022

พื้นที่สถานีดับเพลิงพระโขนง
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199

ดับเพลิงพระโขนงร่วมซ้อมแผนอพยพชุมชนร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนงตามที่บริษัทบางจาก คอร์เปเรชั่นขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุเพลิง...
04/11/2022

ดับเพลิงพระโขนง
ร่วมซ้อมแผนอพยพชุมชน
ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง
ตามที่บริษัทบางจาก คอร์เปเรชั่น
ขอความอนุเคราะห์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพระโขนงสำนักงานเขตพระโขนงและสน.พระโขนงร่วมตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในสถานบริการ สถานบั...
03/11/2022

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพระโขนง
สำนักงานเขตพระโขนงและสน.พระโขนง
ร่วมตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยในสถานบริการ สถานบันเทิง
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุ พระราม199

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
28/10/2022

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ

06/10/2022

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุสลดที่คนร้ายทำร้ายผู้บริสุทธิ์
รับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้ ขอให้อย่าเกิดขึ้นอีกเลย

ส่งมอบชุดผจญเพลิงในอาคารเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปและภารกิจจิตอาสาเหตุเพลิงไหม้ โทร199ศูนย์วิทยุ พระราม199
29/09/2022

ส่งมอบชุดผจญเพลิงในอาคาร
เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
และภารกิจจิตอาสา
เหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุ พระราม199

ดับเพลิงพระโขนงร่วมตรวจสอบอาคาร ด้านมาตารการป้องกันอัคคีภัยของอาคารตามที่สำนักงานเขตพระโขนงจัดทำแผน2565แจ้งเหตุเพลิงไหม้...
26/09/2022

ดับเพลิงพระโขนงร่วมตรวจสอบอาคาร
ด้านมาตารการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
ตามที่สำนักงานเขตพระโขนงจัดทำแผน2565
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199

เพลิงไหม้ขยะในบ้านร้างระหว่าง ซ.อุดมสุข51-53 เเจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199ศูนย์วิทยุ พระราม 199
22/09/2022

เพลิงไหม้ขยะในบ้านร้าง
ระหว่าง ซ.อุดมสุข51-53
เเจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุ พระราม 199

เพลิงไหม้ปล่องระบายควันซ.สุขุมวิท54 เขตพระโขนงประชาชนใช้ถังดับเพลิงฉีด เพลิงสงบหน่วยสนับสนุนอาสาสมัครรถราง เทศกิจแจ้งเหต...
10/09/2022

เพลิงไหม้ปล่องระบายควัน
ซ.สุขุมวิท54 เขตพระโขนง
ประชาชนใช้ถังดับเพลิงฉีด เพลิงสงบ
หน่วยสนับสนุนอาสาสมัครรถราง เทศกิจ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199

10/09/2022

ระหว่างเดินทางเหตุไฟไหม้
ซ.สุขุมวิท54 แขวงพระโขน

ไฟฟ้าลัดวงจรหม้อแปลง ซ.สุขุมวิท 56 เขตพระโขนง กทม ไม่ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแก้ไขแจ้งเหตุเพลิ...
31/08/2022

ไฟฟ้าลัดวงจรหม้อแปลง
ซ.สุขุมวิท 56 เขตพระโขนง กทม
ไม่ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชน
การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแก้ไข
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199
CR.ภูวนัย

เหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศ ซ.สุขุมวิท62 พระโขนงใต้ เขตพระโขนงไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199ศ...
31/08/2022

เหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศ
ซ.สุขุมวิท62 พระโขนงใต้ เขตพระโขนง
ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199
CR. เอ๋ บางนา21

วันที่ว่าง ก็จะล้างให้สะอาดรถใช้งานบริการประชาชนแจ้งเหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199ศูนย์วิทยุพระราม 199Cr.โต้งจ๊ะ…
28/08/2022

วันที่ว่าง ก็จะล้างให้สะอาด
รถใช้งานบริการประชาชน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม 199
Cr.โต้งจ๊ะ…

การแข่งขันเสร็จสิ้นรับถ้วยกลับสถานี 2565ผู้แข่งขัน ผู้ควบคุมการฝึก ฉลองแจ้งเหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199
24/08/2022

การแข่งขันเสร็จสิ้น
รับถ้วยกลับสถานี 2565
ผู้แข่งขัน ผู้ควบคุมการฝึก ฉลอง
แจ้งเหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199

การรวมตัวฝึกซ้อมที่สูงของ จนท.ดับเพลิงพระโขนง บางนา สุขุมวิท93เพื่อการแข่งขันกีฬาดับเพลิงปี 2565โดยมี หน.ดับเพลิงบางนา เ...
23/08/2022

การรวมตัวฝึกซ้อมที่สูงของ จนท.ดับเพลิง
พระโขนง บางนา สุขุมวิท93
เพื่อการแข่งขันกีฬาดับเพลิงปี 2565
โดยมี หน.ดับเพลิงบางนา เป็นผู้ควบคุมการฝึก
และ หน.ดับเพลิงสุขุมวิท93 ควบคุมดูแล
ก่อนที่จะแข่งขันใน วันที่24สค2565
ณ.สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
เวลา 08.00-16.00น
แจ้ง เหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199

16/08/2022
เลี้ยวซ้าย

เกิดความผิดพลาด
เมื่อรถดับเพลิงเลี้ยว
ด้วยความเร่งรีบ ตปท

ทดลองเครื่อง/ทบทวนการใช้รถดับเพลิงแต่ละคัน ยังใช้งานได้ปกติแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199ศูนย์วิทยุ พระราม 199
04/08/2022

ทดลองเครื่อง/ทบทวนการใช้รถดับเพลิง
แต่ละคัน ยังใช้งานได้ปกติ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุ พระราม 199

ดับเพลิงพระโขนงร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วกันโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยชุมชนเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยแจ้งเ...
03/08/2022

ดับเพลิงพระโขนงร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วกัน
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยชุมชน
เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย
แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199
ศูนย์วิทยุพระราม 199

ดับเพลิงพระโขนงสำรวจน้ำท่วมขังแยกบาวนา-ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการ/ ถนนสุขุมวิท71และตั้งแต่หน้าถนนสุขุมวิท71ถึงแยกบางนา 23...
01/08/2022

ดับเพลิงพระโขนงสำรวจน้ำท่วมขัง
แยกบาวนา-ถนนศรีนครินทร์
ถนนพัฒนาการ/ ถนนสุขุมวิท71
และตั้งแต่หน้าถนนสุขุมวิท71
ถึงแยกบางนา 23.00น.
แจ้งเหตุสาธารณภัยโทร199

ดับเพลิงพระโขนง/จิตอาสาพระราชทานให้ความรู้อัคคีภัยแก่ชุมชนศาลาลอยซ.ปรีดีพนมยงค์26แยก8/ปรีดีพนมยงค์14แยก3แขวงพระโขนงเหนือ...
23/07/2022

ดับเพลิงพระโขนง/จิตอาสาพระราชทาน
ให้ความรู้อัคคีภัยแก่ชุมชนศาลาลอย
ซ.ปรีดีพนมยงค์26แยก8/ปรีดีพนมยงค์14แยก3
แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนา กทม
แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199
ศูนย์วิทยุพระราม199

ดับเพลิงพระโขนงเข้าร่วมสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดใต้ เขตสวนหลวง...
22/07/2022

ดับเพลิงพระโขนงเข้าร่วมสนับสนุน
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดใต้ เขตสวนหลวง กทม
แจ้งเหตุเพลิงไหม้สาธารณภัย โทร199

เพลิงไหม้บ้านในชุมชนอัลเอี๊ยะติซอมเลขที่364 ซ.ศรีนครินทร์ 24 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทมบ้านไม้ชั้นเดียวลุ...
21/07/2022

เพลิงไหม้บ้านในชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม
เลขที่364 ซ.ศรีนครินทร์ 24 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม
บ้านไม้ชั้นเดียวลุกไหม้โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า พัดลม
และลุกลามรถจยย. พื้นที่เพลิงไหม้ประมาณ 10 ตร.ม.
ปชช ใช้ถังดับเพลิงสงบ สันนิษฐานไฟฟ้าลัดวงจรปลั๊กไฟพ่วง
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
แจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัย โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

เพลิงไหม้บ้านเลขที่ 578 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 22 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที...
10/07/2022

เพลิงไหม้บ้านเลขที่ 578 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 22
ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 2
เสียหายหมดทั้งห้อง ประมาณ 12 ตร.ม.
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ขอบคุณอาสาสมัครทุกนายที่สนับสนุน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

เหตุเพลิงไหม้รถยนต์ ซ.สุขุมวิท 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง รถบรรทุก หัวลากใช้น้ำมันดีเซล และก๊าสNGV เสียหายเฉพาะ...
21/06/2022

เหตุเพลิงไหม้รถยนต์ ซ.สุขุมวิท 56
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
รถบรรทุก หัวลากใช้น้ำมันดีเซล และก๊าสNGV
เสียหายเฉพาะห้องเครื่อง อาสาสมัครใช้น้ำทำการดับเพลิง
ไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟภายในห้องเครื่อง
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

ไฟฟ้าลัดวงจร ซ.ปรีดีพนมยงค์ 14 เขตวัฒนาลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านแจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199ศูนย์วิทยุพระราม199C...
21/06/2022

ไฟฟ้าลัดวงจร ซ.ปรีดีพนมยงค์ 14 เขตวัฒนา
ลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199
ศูนย์วิทยุพระราม199
Cr.เสี่ยโชค/ชำนาญ

ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ขณะนี้เพลิงอยู่ในวงจำกัด
21/06/2022

ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ขณะนี้เพลิงอยู่ในวงจำกัด

เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ซ.อุดมสุข 27 เขตบางนา ไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนัง ลุกไหม้ฝ้าเพดานCr.  /นครินทร์ 020 แจ้งเหตุเพล...
15/06/2022

เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ซ.อุดมสุข 27 เขตบางนา
ไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนัง ลุกไหม้ฝ้าเพดาน
Cr. /นครินทร์ 020
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

วิสชดอม สุขุมวิท 64
14/06/2022

วิสชดอม สุขุมวิท 64

14/06/2022

เหตุเพลิงไหม้คอนโด วิสซดอม เมื่อเวลา 04.11 น. เป็นอาคาร 8 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 5 เพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งห้อง พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 20 ตารางเมตร ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ไฟลวกที่เท้า 1 ราย เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์ และอาการสำลักควันจำนวน 2 ราย เพศหญิง ไม่ทราบอายุ ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล
ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านทุกนาย

พลิงไหม้เต้นท์ขายของมือสอง ซอยอุดมสุข 45 เขตพระโขนง กทมโกดังชั้นเดียวโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีส ประกอบกิจการ รับซื้อ จ...
11/06/2022

พลิงไหม้เต้นท์ขายของมือสอง
ซอยอุดมสุข 45 เขตพระโขนง กทม
โกดังชั้นเดียวโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีส
ประกอบกิจการ รับซื้อ จำหน่ายที่นอน และตู้เย็นเก่า
ต้นเพลิงเกิดขึ้น ภายในเต้นท์ผ้าใบ
เพลิงลุกไหม้เลุกลามที่นอน ตู้เย็น รถกระบะ 1 คัน
พื้นที่เพลิงไหม้ 200 ตารางเมตร
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟ
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ศูนย์วิทยุพระราม199

บริการประชาชนตัวเงินทองเข้าบ้านพร้อมช่วยเหลือแจ้งเหตุสาธารณภัยโทร 199ศูนย์วิทยุพระราม199
06/06/2022

บริการประชาชน
ตัวเงินทองเข้าบ้านพร้อมช่วยเหลือ
แจ้งเหตุสาธารณภัยโทร 199
ศูนย์วิทยุพระราม199

02/06/2022

ช่วยเหลือลูกแมวน้อย
ติดใต้ตอม่อทางด่วน
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
แจ้งเหตุสาธารณภัย โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

18/05/2022
ไฟฟ้าลัดวงจร ปรีดีย์44

ไฟฟ้าลัดวงจรสาย ฯลฯ
ปากซอยปรีดีย์44 คลองตันเหนือ วัฒนา
ประชาชนใช้ถังดับเพลิงสงบก่อน
ฝนตก รถติด เปิดเรียนวันแรก
Cr.Jeaple Pride
แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร 199
ศูนย์วิทยุพระราม199

ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องน้ำมันพาวเวอร์ / ชุดกระเช้าให้ใช้งานตามปกติCr.ภาพ Kovit Goshoes
05/05/2022

ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
น้ำมันพาวเวอร์ / ชุดกระเช้า
ให้ใช้งานตามปกติ
Cr.ภาพ Kovit Goshoes

เวรอำนวยการวันหยุดตรวจเยี่ยม จนท.ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199ศูนย์วิทยุพระราม199
01/05/2022

เวรอำนวยการวันหยุด
ตรวจเยี่ยม จนท.ปฏิบัติหน้าที่
ในวันหยุดราชการ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
ศูนย์วิทยุพระราม199

เพลิงไหม้รถยนต์ ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทมอาสาสมัครรถราง/รัตนพราหมณ์ใช้น้ำเพลิงสงบข้อสันนิษ...
30/04/2022

เพลิงไหม้รถยนต์ ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม
อาสาสมัครรถราง/รัตนพราหมณ์ใช้น้ำเพลิงสงบ
ข้อสันนิษฐานไฟฟ้าลัดวงจรห้องเครื่องยนต์
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199
Cr.ภาพ โอ๊ต PIya Bangna

นอกจากจะรอออกเหตุอื่นๆก็มีออกสำรวจประปาหัวแดงว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ได้จุดไหนใช้ได้ก็ใช้ต่อ จุดไหนใช้ไม่ได้ก็ต้องปร...
27/04/2022

นอกจากจะรอออกเหตุอื่นๆ
ก็มีออกสำรวจประปาหัวแดง
ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ได้
จุดไหนใช้ได้ก็ใช้ต่อ จุดไหนใช้ไม่ได้
ก็ต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เเจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร199

ที่อยู่

2009 Sukhumvit Road
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

023114808

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณ​พี่มากครับที่มาช้วยแมว
#ดับเพลิงพระโขนง
รบกวน​พี่ๆช้วยชีวตสัตว์​1ตัวครับ
ขอบคุณนะคะ มาจับงูเขียวหางไหม้ให้ค่ะ
วันนี้ได้รับบริการจากหน่วยดับเพลิงมาช่วยจับสัตว์ในบ้านครับ รวดเร็ว สุภาพ ขอบคุณมากครับ
FOG NOZZLE
ศูนย์ดับเพลิงย่อยพระโขนง...วีรบุรุษผู้ช่วยจับตัวเงินตัวทองเอเลี่ยน ที่อาศัยอยู่บ้านเกือบครึ่งเดือน....ขอบคุณมากๆนะคะ(ไม่ใช่จิ้งจกน้า)
00.05น. 26/3/62
ขอบคุณมากๆครับที่มาช่วยจับงู
มาเร็ว จับไว เป็นมืออาชีพมากๆครับ
สงสัยมันมารอกินไก่ มันอยุ่ข้างบ้านค่ะ.. เมื่อคืนมันหนีลงไปตรงทางด่วนแร้วววว.. 😱😱😱😱
ขอบคุณดับเพลิงพระโขนง กับเบอร์ 199 นะครับมาไวกว่าพิซซ่า #จับงู #สุขุมวิท101 #ปุณณวิถี
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Protheeshop Soclean Sukhumvit Carwash DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ Thailand Textile Institute กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรร สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ SEAMEO STEM-ED Alex Cigar & Whisky Bar Philippine Embassy in Thailand โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนั Vibharam Hospital ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံ Bake Ministry Camillian Hospital