ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน เป็นส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

📢 ขั้นตอนการจองคิวตรวจคัดกรองโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชั้น QueQ สามารถกดจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 9.00 น. ...
21/07/2021

📢 ขั้นตอนการจองคิวตรวจคัดกรองโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชั้น QueQ สามารถกดจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ

📢 ขั้นตอนการจองคิวตรวจคัดกรองโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชั้น QueQ สามารถกดจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ

🏥ปทุมวันรับมอบผ้าปูที่นอนจำนวน 200 ผืน สำหรับศูนย์พักคอยฯ จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.  ...
20/07/2021

🏥ปทุมวันรับมอบผ้าปูที่นอนจำนวน 200 ผืน สำหรับศูนย์พักคอยฯ จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง ร่วมรับมอบผ้าปูที่นอนจำนวน 200 ผืน เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอย กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

สำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ พื้นที่เขตปทุมวัน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-214-1044 หรือ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-214-3004

ปทุมวันรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2564นางมาศวัลย์ ปิ่นสุ...
13/07/2021

ปทุมวันรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 5 แกลลอน (ขนาด 3.8 กก.) จากบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในชุมชนที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงานเขตปทุมวัน

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
11/07/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

11/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 12 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

📌📌ประชาสัมพันธ์เลื่อนฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ที่นัดวันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ก.ค. 2564 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ขออภัยในความไม...
11/07/2021

📌📌ประชาสัมพันธ์เลื่อนฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ที่นัดวันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ก.ค. 2564 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📌📌ประชาสัมพันธ์เลื่อนฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ที่นัดวันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ก.ค. 2564 ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
10/07/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

09/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------
📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............
⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

08/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

07/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 8 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

07/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 7 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
✍️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

06/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 6 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼วันที่ 2 กรกฎาคม 2564   นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเ...
02/07/2021

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตรายใหม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารเคมี โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ณ สถานประกอบกิจการพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab วันที่3-5 ก.ค.64 เจอกันได้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ แผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ📌เพิ่มเต...
02/07/2021

จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab วันที่3-5 ก.ค.64 เจอกันได้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ แผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ
📌เพิ่มเติม ไม่รับตรวจเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (อายุ10-16 ใช้สำเนาบัตรผู้ปกครองแนบด้วย)

จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab วันที่3-5 ก.ค.64 เจอกันได้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ แผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ
📌เพิ่มเติม ไม่รับตรวจเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (อายุ10-16 ใช้สำเนาบัตรผู้ปกครองแนบด้วย)

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 รายละเอียดตามภาพด้านล่า...
30/06/2021

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ สถานที่ตรวจตามแผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ สถานที่ตรวจตามแผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 นะคะ รายละเอียดตามภาพด้...
29/06/2021

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 นะคะ รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ สถานที่ตรวจตามแผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ

😷 1-2 ก.ค. 2564 เขตปทุมวันมีจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยการ swab ที่สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 นะคะ รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ สถานที่ตรวจตามแผนที่ในคอมเม้นท์ค่ะ

😷ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังโควิด-19😷วันที่ 28 มิถุนายน 2564  นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อ...
28/06/2021

😷ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังโควิด-19😷

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ณ สถานประกอบกิจการในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼วันที่ 28 มิถุนายน 2564   นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยกา...
28/06/2021

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตรายใหม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารเคมี โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ณ สถานประกอบกิจการพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

👷ปทุมวันคุมเข้มไซต์งานก่อสร้าง ป้องกันโควิด-19วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบ...
25/06/2021

👷ปทุมวันคุมเข้มไซต์งานก่อสร้าง ป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไซต์งานก่อสร้างพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

📍📍ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼วันที่ 25 มิถุนายน 2564   นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยกา...
25/06/2021

👍🏼ปทุมวันคุมเข้ม ร้านไหนๆก็ต้องสะอาด ใบอนุญาตก็ต้องมีนะคะ👍🏼

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตรายใหม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารเคมี โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ณ สถานประกอบกิจการพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

😷ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดสามย่าน 😷วันที่ 23 มิถุนายน 2564   นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปท...
23/06/2021

😷ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดสามย่าน 😷

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ค้าในตลาดสามย่าน จำนวน 424 ราย ณ บริเวณลานกีฬาตลาดสามย่าน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

👍🏻ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังโควิด-19👍🏻วันที่ 23 มิถุนายน 2564  นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู...
23/06/2021

👍🏻ปทุมวันลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังโควิด-19👍🏻

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง และฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ณ สถานประกอบกิจการในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

👷🏻‍♂️ปทุมวันผนึกกำลังตรวจติดตามมาตรการ Bubble protocol และ Bubble and sealed ในแคมป์ก่อสร้าง👷🏻‍♂️วันที่ 22 มิถุนายน 2564...
22/06/2021

👷🏻‍♂️ปทุมวันผนึกกำลังตรวจติดตามมาตรการ Bubble protocol และ Bubble and sealed ในแคมป์ก่อสร้าง👷🏻‍♂️

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายโยธา ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี หน่วยงานความมั่นคง กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันโรคเขตเมือง(สปคม.) และมูลนิธิศุภนิมิต ในการดำเนินการตรวจติดตามมาตรการ Bubble protocol และ Bubble and sealed ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแคมป์คนงานก่อสร้าง พร้อมให้คำแนะนำในการกักตัว ตลอดจนตรวจสภาพความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซักผ้า ห้องอาบน้ำ จุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ รวมถึงการบริหารจัดการขยะ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข ลดการแพร่ระบาดภายในแคมป์คนงาน ซึ่งเป็นพื้นที่แออัด มีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก

⚠️รู้เท่าทันอาหารไม่บริสุทธิ์⚠️รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ👉🏻 http://foodsanitation.bangkok.go.t...
17/06/2021

⚠️รู้เท่าทันอาหารไม่บริสุทธิ์⚠️
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
👉🏻http://foodsanitation.bangkok.go.th/assets/uploads/document/document/20210607_58886.pdf

⚠️รู้เท่าทันอาหารไม่บริสุทธิ์⚠️
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
👉🏻http://foodsanitation.bangkok.go.th/assets/uploads/document/document/20210607_58886.pdf

❌🍺ขอเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ กทม. ร่วมกิจกรรม “ร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาปี 2564”สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต...
16/06/2021

❌🍺ขอเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ กทม. ร่วมกิจกรรม “ร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาปี 2564”
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน 📞 02-214-1044

❌🍺ขอเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ กทม. ร่วมกิจกรรม “ร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาปี 2564”
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน 📞 02-214-1044

🍔🍜🍱 ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการอาหารดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BKK Food Safety เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร สา...
15/06/2021

🍔🍜🍱 ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการอาหารดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BKK Food Safety เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร สามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นค่ะ

🍔🍜🍱 ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการอาหารดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BKK Food Safety เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร สามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นค่ะ

05/06/2021
05/06/2021
🤔การปนเปื้อนข้าม ที่ไม่ควรมองข้าม🤔รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ👉https://drive.google.com/file/d/1LfnYH2...
04/06/2021

🤔การปนเปื้อนข้าม ที่ไม่ควรมองข้าม🤔
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
👉https://drive.google.com/file/d/1LfnYH2Z2hCgAEQp7eQ6LB1x-zmqJLRpf/view?usp=sharing

🤔การปนเปื้อนข้าม ที่ไม่ควรมองข้าม🤔
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
👉https://drive.google.com/file/d/1LfnYH2Z2hCgAEQp7eQ6LB1x-zmqJLRpf/view?usp=sharing

🤔รู้หรือไม่ ใครบ้างที่ต้องอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 👉 http://foodsanitat...
02/06/2021

🤔รู้หรือไม่ ใครบ้างที่ต้องอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 👉http://foodsanitation.bangkok.go.th/assets/uploads/document/document/20210518_22607.pdf

🤔รู้หรือไม่ ใครบ้างที่ต้องอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 👉http://foodsanitation.bangkok.go.th/assets/uploads/document/document/20210518_22607.pdf

🍽กินอย่างสบายใจ ปทุมวันตรวจสอบให้ ใส่ใจผู้บริโภค🍽วันที่ 28 พฤษภาคม 2564นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบห...
28/05/2021

🍽กินอย่างสบายใจ ปทุมวันตรวจสอบให้ ใส่ใจผู้บริโภค🍽

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท บูโร เวริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่วางจำหน่าย ณ สถานประกอบการพื้นที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน มาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารและคุ้มครองผู้บ

25/05/2021
👍🏼ผู้บริโภคมั่นใจ ปทุมวันตรวจสอบให้ ทานได้หายห่วง👍🏼วันที่ 25 พฤษภาคม 2564นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอ...
25/05/2021

👍🏼ผู้บริโภคมั่นใจ ปทุมวันตรวจสอบให้ ทานได้หายห่วง👍🏼

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
มอบหมายให้นายประจวบ น้อยอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit For Food Safety)​ ประจำกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ในการติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ

👷ปทุมวัน คุมเข้ม COVID-19 ในแคมป์คนงาน👷วันที่ 24 พฤษภาคม 2564นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บร...
24/05/2021

👷ปทุมวัน คุมเข้ม COVID-19 ในแคมป์คนงาน👷

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งวางแผนตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ในแคมป์ที่พักอาศัยคนงานในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

📍📍ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

👷ปทุมวัน ประชุมหารือควบคุม COVID-19 ในแคมป์คนงาน👷วันที่ 24 พฤษภาคม 2564นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อ...
24/05/2021

👷ปทุมวัน ประชุมหารือควบคุม COVID-19 ในแคมป์คนงาน👷

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี จัดประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

ที่อยู่

12/1-4 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022141044

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากทางเขตช่วยดูแลด้วยนะครับ จะเต็มฟุตบาทละครับ
ขอขอบคุณ สำนักงานเขตปทุมวัน เทศกิจ, จิตอาสา, ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ตอนเข้าตีสี่ตีห้าจะเห็นขยะแถว รถเมล์สาย75จอดสุดส่ย เดินข้ามมาหน้าหัวลำโพงระว่างทางผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อ ริมฟุตปาต มีขยะรกสกปก หน้าสถานีรถไฟ(ประตูยังไม่เปิด) มีขยะถุง กล่องโฟมสกปรก อายฝรั่งที่เดินมาขึ้นรถมากเลย เมืองไทยอเมซิ่ง เรื่องขยะเกลื่อน กรุงเทพฯเลย ฝากเขตช่วยทำให้มากกว่านี้หน่อยค่ะ เพราะหัวลำโพงเป็นหน้าตาประเทศ❗️❗️❗️
เก็บขยะหลังMBK แต่ทำให้ครอบครัวคนอื่นไม่เป็นสุขแอบพาลูกสาวเขาไป
But day
vct day