Clicky

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเท

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเท, กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์3 ถ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

30/09/2022

**ประกาศเรื่องกำหนดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา
อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5**

ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกภาค 1 ระหว่างวันที่
15 - 20 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสมุทรสาคร
โดยกำหนดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬา
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 รวม 7 ชนิดกีฬา ดังนี้

1.กีฬากรีฑา ผู้ประสานงาน สายยันต์ 0813004977
2.กีฬากอล์ฟ ผู้ประสานงาน คุณคณิต0864128090/0828976385
3.กีฬาเทนนิส ผู้ประสานงาน คุณวิเชษฐ์ 0818188644
4.กีฬาเปตอง ผู้ประสานงาน คุณเสน่ห์ 0815529873
5.กีฬาว่ายน้ำ ผู้ประสานงาน คุณกรกช 0994974040
6.กีฬาวู้ดบอล ผู้ประสานงาน คุณวิบูลย์ 0860686544
7.กีฬาแบดมินตัน ผู้ประสาน คุณทวีศักดิ์ 0992533393

**หมายเหตุ 1 ผู้ฝึกสอนกีฬาจะดำเนินการติดต่อไปยังนักกีฬา
ตามเบอร์โทรศัพท์ที่นักกีฬากรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพฯ เพื่อนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่

**หมายเหตุ 2 นักกีฬาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงานแต่ละชนิดกีฬา
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

***หมายเหตุ 3 โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน

ขอบพระคุณครับ

ประกาศผลการพิจารณานักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แ...
29/09/2022
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา2565 - Google Drive

ประกาศผลการพิจารณานักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในลิ้งด้านล่างโพสนี้

**แจ้งเรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬาของกรุงเทพมหานครชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส**วันที่ 24-25 กันยายน 25651.คัดตัวนักกีฬาตัวแทนกรุ...
19/09/2022
รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสมีสิทธิ์คัดเลือกตัวปี65 - Google Drive

**แจ้งเรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬาของกรุงเทพมหานคร
ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส**

วันที่ 24-25 กันยายน 2565
1.คัดตัวนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร รายการนักเรียนนักศึกษา เริ่มเวลา 10:00 ณ สนามJoola เซนทรัลบางนา

วันที่ 25 กันยายน 2565
1.คัดตัวนักกีฬายุวชน(อายุไม่เกิน14ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552) รายการเยาวชนแห่งชาติ เริ่มเวลา 10:00 ณ สนามJoola เซนทรัลบางนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2565
1.คัดตัวนักกีฬาเยาชน (อายุไม่เกิน 18ปี เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548) รายการเยาวชนแห่งชาติ
เริ่มเวลา 10:00 ณ สนาม Joola เซนทรัลบางนา

หมายเหตุ ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกได้ที่ลิ้งแนบมาพร้อมนี้
สอบถามเพิ่มเติมที่นายชัชวิทย์ พุ่มสงวน หมายเลขโทรศัพท์ 0894589755
https://drive.google.com/drive/folders/1FgH2IZbjVIxhRuMc2vG601q1J4-79oLS?usp=sharing

** ประกาศเรื่องขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565**กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเ...
15/09/2022
คิวอาร์ขอรับทุนปีการศึกษา65 - Google Drive

** ประกาศเรื่องขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565**

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ยื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษา ได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. พร้อมแนบข้อมูลการขอรับทุนให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา โดยสามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่QR CODE ที่แนบมาตามลิ้งด้านล่างโพสนี้

2.ผู้ขอรับทุนทั้งรายใหม่หรือรายเดิมที่เคยได้รับทุนแล้วจะต้องยื่นขอทุนใหม่ทุกปี

3.ผลงานของนักกีฬาที่จะได้รับพิจารณาระดับจังหวัด ต้องเป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดที่มีผลงานการแข่งขัน โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ ผลงานการแข่งขันไม่เกิน 2 ปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นขอทุน

4.ผลงานบุคลากรกีฬา อย่างน้อยต้องเป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติมาแล้ว และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 ปีต่อเนื่อง โดยมีผลงานของนักกีฬาที่ตัวเองเป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับอาเซียนขึ้นไป หรือเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ หรือกรณีเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเวชศาสตร์ หรือเป็นผู้ตรวจระดับความพิการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกัน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง

5.ผลการเรียนผู้ขอรับทุน ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยพิจารณาจากผลการเรียน ปีการศึกษา 2564

6.สามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านช่องทาง เว็บไซต์กองทุน เฟซบุ๊กกองทุน เพจกองทุน และ LINE OFFICIAL

7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา (พนักงานกองทุน) / คุณปรมาภรณ์ (เจ้าหน้าที่กองทุน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-1867111 ต่อ 8024
LINE OFFICIAL : หรือ ดาวโหลดเอกสารจากเว็บไซต์กองทุน WWW.NSDF.OR.TH
https://drive.google.com/drive/folders/1kOItQgpZNNlL0TAyA9Lp6qED9Dg59oJT?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0951922955 อาจารย์เอ
14/09/2022

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0951922955 อาจารย์เอ

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาเทควันโดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดการชั่งน้ำหนัก วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ทำการแข่งขันวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมก...
13/09/2022
ใบสมัครคัดเลือกนักกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 5 - Google Drive

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือกภาค1) และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

- สามารถขอรับใบสมัครได้ ดังนี้
1. กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง
2.ดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างโพสนี้
3.ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครดูได้ตามเอกสารที่มาในลิ้งด้านล่างโพสนี้

- สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา
อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง กทม.

สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงศุกร์วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2468079 / 022460282
https://drive.google.com/drive/folders/1AmyHXLB6tMzGIuy38ohDhxFpBh9pmPVe?usp=sharing

มาแล้ววววว !!!!บรรยากาศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 กันยายนที่ผ่านมา วันนี้เอาภ...
13/09/2022

มาแล้ววววว !!!!

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 กันยายนที่ผ่านมา

วันนี้เอาภาพการมอบรางวัลนักกีฬาประเภทต่างๆ ไปก่อน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม น้าจะทยอยนำมาลงเพิ่มให้ชมกันนะจ๊ะ

ยินดีกับนักกีฬาทุกคนเลยนะ😊😊

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

10/09/2022

พิธีเปิดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย
#กรุงเทพมหานคร

ว่างมั้ย!!!🏋น้าจะชวนทุกคนไปร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาประช...
09/09/2022

ว่างมั้ย!!!

🏋น้าจะชวนทุกคนไปร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

🏋โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา 15.30 น.

🏋รักใคร เชียร์ใคร ไปเจอกันได้นะ^^

#กีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร...
05/09/2022

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสมาคมฯ ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ยกระดับมาตรฐาน และสามารถลงปฏิบัติหน้าที่ได้

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

02/09/2022
การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

น้าเก็บภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ⚽️ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เมื่อวันก่อน มาฝากให้ชมกัน

เสียดายที่ฝนตกหนัก แต่ไม่เป็นไร เราย้ายกันเข้ามาฝึกในร่มก็ได้😁😁

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกรฬาแห่งชาติ
#สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นายแพทย์พิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬ...
30/08/2022

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ยกระดับมาตรฐาน และสามารถลงปฏิบัติหน้าที่ได้

.
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา โดยได้เชิญวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมก...
29/08/2022
รับสมัครคัดเลือกกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 38 - Google Drive

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกภาค1) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 พฤศจิกายน 2565 และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2565 โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ ดังนี้
1. กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3
2.ดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างโพสนี้
3.ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครดูได้ตามลิ้งด้านล่างนี้
กรอกข้อมูลใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงศุกร์วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2468079 / 022460282
https://drive.google.com/drive/folders/1JtCg-NAm2p4JOXmqzcXJJYPe36XvmpON?usp=sharing

**ประกาศเกี่ยวกับกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์**สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครขึ้นทะเบี...
29/08/2022
ขึ้นทะเบียนกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 5 - Google Drive

**ประกาศเกี่ยวกับกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์**

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อมีสิทธิ์คัดเลือกเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) และเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ระดับชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์
สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบ และดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้ ดังนี้
1.ดาวโหลดจากลิ้งด้านล่างโพสนี้
2.ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
**หมายเหตุ** แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา และเอกสารแนบให้ทำทั้งหมด 3 ชุด ส่งที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเอกสารต้องส่งให้ถึงมือเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพราะต้องทำการตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่รับเอกสารไว้ และหลังจากเอกสารครบถ้วนผู้ที่ส่งเอกสารจะต้องกรอกรายชื่อที่ขอขึ้นทะเบียนลงในสมุดลงรับของทางสำนักงานด้วยตัวเอง และรับเอกสารกลับ1ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักกีฬา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2483584 / 062-4925359
https://drive.google.com/drive/folders/1gqu17pTzSqanHnsV3iwjCKCLcozxougz?usp=sharing

29/08/2022

โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

🏏สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 6...
25/08/2022

🏏สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง

🏏ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัคร โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ

🏏และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ย.65 (ยกเว้นกีฬาว่ายน้ำ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 2 ก.ย.65)

#กีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายแพทย์พิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ว่า  สมาคมคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับก...
20/08/2022

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ว่า สมาคมคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2565 ณ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

อ่านข่าวเต็ม https://sab.or.th/archives/2326

ีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

🏋 เตรียมใจให้พร้อม วอร์มร่างกายให้เต็มที่ 🏋แล้วร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร จาก 10 ...
20/08/2022

🏋 เตรียมใจให้พร้อม วอร์มร่างกายให้เต็มที่ 🏋

แล้วร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร จาก 10 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยานี้ ณ สนามกีฬา ในกรุงเทพมหานคร

📌ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้เร็วๆ นี้

#กีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร...
15/08/2022
ใบสมัครขึ้นทะเบียนกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ - Google Drive

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักีฬาดังกล่าว จากกำหนดเดิมให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เปลี่ยนเป็น ให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

เพื่อมีสิทธิ์คัดเลือกเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) และเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ระดับชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์

สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบ และดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้ ดังนี้
1.ดาวโหลดจากลิ้งด้านล่างโพสนี้
2.ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

**หมายเหตุ** แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา ใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา และเอกสารแนบให้ทำทั้งหมด 3 ชุด ส่งที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเอกสารต้องส่งให้ถึงมือเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพราะต้องทำการตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่รับเอกสารไว้ และหลังจากเอกสารครบถ้วนผู้ที่ส่งเอกสารจะต้องกรอกรายชื่อที่ขอขึ้นทะเบียนลงในสมุดลงรับของทางสำนักงานด้วยตัวเอง และรับเอกสารกลับ1ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักกีฬา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2483584 / 062-4925359
https://drive.google.com/drive/folders/18ZG6iLReU_Ug7lxR7E0u6GEK4CEAEVMT?usp=sharing

💙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.💙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕...
12/08/2022

💙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

.
💙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

.
💙ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

.
💙และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ www.royaloffice.th

นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ อ่อนโก้ก ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบัง...
06/08/2022

นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ อ่อนโก้ก ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจศพ นายรัชชานนท์ นุชอุดม นักกีฬาเพาะกายตัวแทนกรุงเทพมหานคร และมอบเงินในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร แก่ พันโทเจริญ นุชอุดมและภริยา (บิดา และ มารดา) ของผู้วายชนม์ ณ วัดส้มเกลี้ยง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในพิธีดังกล่าวมีพลเอกวิทย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน

นายรัชชานนท์ นุชอุดม นักกีฬาเพาะกายตัวแทนกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปี เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลาประมาณ 03.28 น. ณ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
หลังลงแข่งกีฬาเพาะกาย ประเภทโมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” โดยคว้าอันดับ 5 มาครอง

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนุชอุดม มา ณ โอกาสนี้

เย็นนี้ ตามไปให้กำลังใจน้องๆ กันได้ กับการแข่งขันฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์⚽️กทม. 🆚️ กาญจนบุรี ⚽️
06/08/2022

เย็นนี้ ตามไปให้กำลังใจน้องๆ กันได้ กับการแข่งขันฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

⚽️กทม. 🆚️ กาญจนบุรี ⚽️

ติดตาม​ถ่ายทอดสด​ทาง​เพจ​นี้​ ได้จร้า

รร.กีฬากทม. ซิวแชมป์ Football Thailand Championship รุ่นอายุ 12 และ  13 ปี
01/08/2022

รร.กีฬากทม. ซิวแชมป์ Football Thailand Championship รุ่นอายุ 12 และ 13 ปี

💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💛.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2565.💛 ขอเชิญชวนประ...
28/07/2022

💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💛
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
.
💛 ขอเชิญชวนประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2565
.
#ทรงพระเจริญ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมและ...
30/06/2022

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม ผ่านการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมฯ เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า สมาคมเตรียมจัด Sports City กรกฎาคมนี้ หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย ฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย บาสเกตบอล รุ่นประชาชน วอลเลย์บอล รุ่นประชาชน ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. 65 นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sab.or.th/archives/1523

ที่อยู่

กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์3 ถ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

6622483584

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💥 ยุคหมุแพง แต่น้ำมัน ต้องไม่แพง
ขวดละ1ลิตร 1 ลัง มี12ขวด 300 บาท ซื้อ 3 ลังแถม
ฟรี1ลัง
#ยุคหมุแพง แต่น้ำมันไม่แพง
#ด่วนของมีจำนวนจำกัด
ก่อนของจะหมด
ติดต่อสอบถามแอดไลน์นี้ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนสามคน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ สนามบาสเกตบอล
บ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ ปากช่อง นครราชสีมา

ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาทค่ะ

https://www.facebook.com/TermsukCup/posts/107642014727602
ขอเชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนสามคน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament”

Food Dee Hub ร่วมมือกับบ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ จัดการแข่งขัน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ สนามบาสเกตบอล บ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ ปากช่อง นครราชสีมา

งานนี้พลาดไม่ได้! ชิงชัยเพื่อเป็นแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนสามคน พร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

- รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2551)
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2549)
- รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2547)

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ เติมสุข คัพ 2021 โทร. 081 7241100 คุณกิ๊ก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.facebook.com/TermsukCup

ลิงก์ใบสมัคร TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament
https://forms.gle/rVPzmhV5NsUKem8e8

ค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงทีมละ 1,000 บาทเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564
Football School News

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ดวล เจ้าสัวน้อย อัสสัมชัญธนบุรี ศึกลูกหนัง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 พ.ย.63 (คู่2) ^_^
---
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ Eeka DEB DSA Debsirin Premier League รำเพยพาวเวอร์ เชียร์และแปรอักษร โรงเรียนเทพศิรินทร์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

โปรดอย่าพลาด ... ศึกฟุตบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาย A นัด 3 รอบแรก(คู่ 1) พุธ 11 พ.ย.63 เวลา 15:00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย ญี่ปุ่น (ไม่เสียค่าชม)

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร vs โรงเรียนเทพศิรินทร์

ภาพ Football School News
---
Eeka DEB DSA Debsirin Premier League เชียร์และแปรอักษร โรงเรียนเทพศิรินทร์ จอน เทพบูรพา
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Chonburi FootBall Academy ดวล โรงเรียนเทพศิรินทร์ พรุ่งนี้ !!!

ภาพ Football School News
---
Eeka DEB DSA Debsirin Premier League เชียร์และแปรอักษร โรงเรียนเทพศิรินทร์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จอน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

ภาพ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
❤🖤 จากตำนาน สู่โค้ชเยาวชน

❤🖤 ดานโญ่ เซียก้า และ มาริโอ ยูรอฟสกี้ เดินทางร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน BMA U-17 Invitation Super Cup 2020 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

🧒❤⚽️ ทัวร์นาเมนต์นี้ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เชิญทีมรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จากโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร รวมกับโรงเรียนที่เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรระดับไทยลีก จำนวนรวม 12 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย

⚡💙 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (โรงเรียนภัทรบพิตร)
💙🦈 ชลบุรี เอฟซี (โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)
💙🐇 บางกอกกล๊าส เอฟซี (โรงเรียนวัดเขียนเขต)
❤🖤 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม)
💗💙 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
💚💛 โรงเรียนเทพศิรินทร์
🤍❤ โรงเรียนอัสสัมชัญ
💜💛 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
🤍❤ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
💛💙 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
💙💙 โรงเรียนปทุมคงคา
💚🤍 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

🧒❤⚽️ มีทั้งหมด 3 สาย สายละ 4 ทีม เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม จนถึง 5 ธันวาคม 2563 ณ สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

➡️➡️ โปรแกรมการแข่งขันอยู่ในรูปสุดท้าย

📸📸 ขอบคุณภาพจาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เชรศร์ จุลกะเสวี
6 ชม. ·
คุณ เชรศร์ จุลกะเสวีประธานองค์การพิทักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ขอชมเชยคุณ ชัยยุทธิ์ สุขมีกลิ่นประธานจักรยานบ้านสาขาไบค์เป็นคนตั้งใจพัฒณากีฬาจักรยานให้กับชาวบ้านสาขาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทเสริมสร้างให้เยาวชนของชาติให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเป็นการเชิญชวนนักปันจักรยานมาแถวเจดีย์ป้อมพระจุลและผ่านต่อมายังวัดสาขาได้ผมขอชมเชยท่านนี้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในกลุมบ้านสาขาได้ดีมาก
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
เตรียมช้อปจุใจ‼️
📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE
🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่

---------------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขอบคุณ...กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกทม.ให้โอกาส สโมสรกรีฑาสุงอายุกรุงเทพมหานคร ครับ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำ Panu Air Service สำนักงานเขตดินแดง (Din Daeng District) IT and Innovation at Mahanakorn โรงเรียนศาสนศึกษา - ครูเขียว สนามฟุตบอลหญ้าจริง คอบอล อาร มูลนิธิอาสาหนองจอก  (ศูนย์รา หนองจอก บ้านนอก..กรุงเทพ สำนักงานเขตหนองจอก บางกอกอารีนา สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก Kindy Thailand E-Team Consulting