นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่ PSED : Public Service Executive Development Program PSED หรือชื่อเรียกในภาษาไทย โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) มีวัตถุประสงค์ในการผลิตข้าราชการรุ่นเยาว์ ซึ่งมีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psedthai.com/

เปิดเหมือนปกติ

19/09/2021
วิดิทัศน์ แนะนำหลักสูตร

"มารู้จัก นปร. กัน "
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

--------------------------
#สำนักงาน ก.พ.ร. #นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ #นปร. #ข้าราชการไทย
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2141 9017 / 0 2356 9999 ต่อ 8928
Website : www.opdc.thaijobjob.com
www.psedthai.com
Facebook Fanpage : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

19/09/2021
แนะนำโครงการ นปร.

"ข้าราชการ นปร. " คืออะไร เรามาเปิดดูกัน
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำหรับผู้ที่มีใจรักในการการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

--------------------------
#สำนักงาน ก.พ.ร. #นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ #นปร. #ข้าราชการไทย
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2141 9017 / 0 2356 9999 ต่อ 8928
Website : www.opdc.thaijobjob.com
www.psedthai.com
Facebook Fanpage : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "ภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย"📍 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12....
02/09/2021

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
"ภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย"

📍 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

➡️ การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem)”
💫 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม

➡️ การบรรยายเรื่อง “การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน”
💫 นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา

➡️ การเสวนาเรื่องการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วิทยากรร่วมเสวนา:
💫 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
💫 นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย (ภาคกลาง) (บริษัท มิตรผล จำกัด)
💫 นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
💫 นางศิริพร ปัญญาเสน ผู้แทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
💫นางสาวอภิญญา สิรินาท หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย)

เข้าร่วมสัมมนา ผ่านช่องทาง Facebook live กพร OPDC : https://www.facebook.com/OPDCThailand/

#OPDC #Opengovthailand #Opengovernment&Meaningful Participation #OG&MP

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
"ภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย"

📍 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

➡️ การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem)”
💫 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม

➡️ การบรรยายเรื่อง “การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน”
💫 นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา

➡️ การเสวนาเรื่องการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วิทยากรร่วมเสวนา:
💫 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
💫 นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย (ภาคกลาง) (บริษัท มิตรผล จำกัด)
💫 นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
💫 นางศิริพร ปัญญาเสน ผู้แทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
💫นางสาวอภิญญา สิรินาท หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย)

เข้าร่วมสัมมนา ผ่านช่องทาง Facebook live กพร OPDC : https://www.facebook.com/OPDCThailand/

#OPDC #Opengovthailand #Opengovernment&Meaningful Participation #OG&MP

การบรรจุเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำน...
03/08/2021

การบรรจุเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการบรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 จำนวน 31 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่ นปร. รุ่นที่ 15 และมีผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาจารย์ผู้ดูแล นปร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นปร. รุ่นที่ 15 เข้าร่วมในงานพิธี จำนวนทั้งสิ้น 55 คน

เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่ นปร. รุ่นที่ 15 ดังนี้
“เป้าหมายของงานราชการนั้นยิ่งใหญ่ และเป็นประโยชน์อย่างมาก งานราชการมีเป้าหมายทำเพื่อประชาชน และเพื่อสังคม งานราชการเป็นงานที่ดูแลประชาชน และดูแลประเทศชาติ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะทำงานนี้ได้ เราต้องร่วมกันทำงานเป็นเครือข่าย รวมพลังกันให้เกิดขึ้น ระบบราชการที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องมี นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร. เข้ามา เพราะเราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่ พลังของคนที่เห็นคุณค่าของงานราชการ จะร่วมกันสามารถปรับการทำงานของราชการให้ตอบสนองประชาชน ตอบสนองประเทศชาติ ได้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง..”
การที่ นปร.จะเข้าไปและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ สิ่งที่ต้องรู้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1. ต้องรู้เป้าหมาย เป้าหมายของประเทศชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
2. ต้องรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะได้ผล และนำไปสู่เป้าหมายนั้น
2.1 รู้วิธีการปฏิบัติราชการ กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อจำกัดให้บรรลุเป้าหมาย
2.2 รู้เทคนิคในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย คือ การใช้ดิจิทัลที่จะช่วยการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2.3 รู้ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
3. การที่ต้องรู้ทัน ประกอบด้วย
3.1 การรู้ทันการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสามารถรับมือ และจะทำให้การพุ่งไปสู่เป้าหมายของเรามีความสำเร็จได้ไม่ยากนัก
3.2 การรู้เท่าทันตัวเอง ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร เรามีเป้าหมายอย่างไร

พิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13วันพฤหัสบดีที่ 2...
02/08/2021

พิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาจารย์ผู้ดูแล นปร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 เข้าร่วมในงานพิธี จำนวนทั้งสิ้น 87 คน

❓ รู้หรือไม่ว่าเวลาที่เราเครียด นอกจากผลกระทบทางประสาทแล้วยังทำให้เกิดอาการทางด้านอื่นๆ ด้วย โดยแต่ละด้านต่างก็ส่งผลร้าย...
14/07/2021

❓ รู้หรือไม่ว่าเวลาที่เราเครียด นอกจากผลกระทบทางประสาทแล้วยังทำให้เกิดอาการทางด้านอื่นๆ ด้วย โดยแต่ละด้านต่างก็ส่งผลร้ายกับสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

⏩ เจาะลึกกลุ่มอาการทางด้านร่างกาย (Physical Symptoms) ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะค่อยๆ รุนแรงขึ้นจนอาจถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล พร้อม 4 ทริคจัดการกับความเครียด☺️

ที่มา: https://www.facebook.com/451864701523507/posts/4034911583218783/

เครียดไปหรือเปล่า ร่างกายฟ้องหมดแล้ว
.
รู้หรือไม่ว่าเวลาที่เราเครียด นอกจากผลกระทบทางประสาทแล้วยังทำให้เกิดอาการทางด้านอื่นๆ ด้วย โดยแต่ละด้านต่างก็ส่งผลร้ายกับสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
.
โดยวันนี้เราได้เจาะลึกกลุ่มอาการทางด้านร่างกาย (Physical Symptoms) ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะค่อยๆ รุนแรงขึ้นจนอาจถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล พร้อม 4 ทริคจัดการกับความเครียด
.
ที่มา https://www.posttoday.com/life/healthy/593796
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/
https://amprohealth.com/magazine/stress/
https://www.petcharavejhospital.com/en/Article/article_detail/stress_level
________
Infographic Thailand รับผลิต Infographic และ Motion Infographic คุณภาพสูงสำหรับเเบรนด์และองค์กร
สำหรับสื่อ Infographic ติดต่อและดูรายละเอียดได้ที่ : http://bit.ly/stressed_if
สำหรับสื่อ Motion Infographic ติดต่อและดูรายละเอียดได้ที่ : http://bit.ly/stress_mt

6 สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นสุดยอดนักเรียนรู้การเป็นสุดยอดนักเรียนรู้แน่นอนว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความประสบความสำเร็จและย...
12/07/2021

6 สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นสุดยอดนักเรียนรู้

การเป็นสุดยอดนักเรียนรู้แน่นอนว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความประสบความสำเร็จและยังเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่21 ในโลกที่หมุนไปไหวมากการปรับตัว,ติดอาวุธความรู้ที่ทันสมัยนั้นก็ต้องเร็วตามเช่นกัน

ข่าวดีคือ … คุณไม่จำเป็นต้องง้อพรสวรรค์เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราสามารถเป็นนักเรียนรู้ตัวฉกาจได้เพราะเรามีพลังสมองที่ยอดเยี่ยมเพียงเเค่เราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง

อะไรที่เป็นเครื่องมือนำไปสู่การเป็นสุดยอดนักเรียนรู้

อ่านเติมเพิ่มได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/5e5de572489e3a12b15341d3

6 สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นสุดยอดนักเรียนรู้

การเป็นสุดยอดนักเรียนรู้แน่นอนว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความประสบความสำเร็จและยังเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่21 ในโลกที่หมุนไปไหวมากการปรับตัว,ติดอาวุธความรู้ที่ทันสมัยนั้นก็ต้องเร็วตามเช่นกัน

ข่าวดีคือ … คุณไม่จำเป็นต้องง้อพรสวรรค์เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราสามารถเป็นนักเรียนรู้ตัวฉกาจได้เพราะเรามีพลังสมองที่ยอดเยี่ยมเพียงเเค่เราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง

อะไรที่เป็นเครื่องมือนำไปสู่การเป็นสุดยอดนักเรียนรู้

อ่านเติมเพิ่มได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/5e5de572489e3a12b15341d3

“The Learning Pyramid” วิธีการเรียนรู้ให้จำได้ไม่ลืม‼️ไม่นานมานี้ผมไปเจอเรื่อง “The Learning Pyramid” หรือ “พีรามิดแห่งก...
09/07/2021

“The Learning Pyramid” วิธีการเรียนรู้ให้จำได้ไม่ลืม‼️

ไม่นานมานี้ผมไปเจอเรื่อง “The Learning Pyramid” หรือ “พีรามิดแห่งการเรียนรู้” เมื่อเราเรียนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละแบบจะทำให้เรา “จดจำ” ความรู้เหล่านั้นได้นานไม่เท่ากัน

“วิธีการเรียนรู้” ที่ทำให้เราจำได้น้อยที่สุด-->มากที่สุด(และนานที่สุด) ให้ทุกคนได้อ่านและนำไปปรับใช้กัน

ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/5f2d6fcf8b224c044b805ca6

ที่มา The Conclusion - อาสาสรุป

“The Learning Pyramid” วิธีการเรียนรู้ให้จำได้ไม่ลืม‼️

ไม่นานมานี้ผมไปเจอเรื่อง “The Learning Pyramid” หรือ “พีรามิดแห่งการเรียนรู้” เมื่อเราเรียนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละแบบจะทำให้เรา “จดจำ” ความรู้เหล่านั้นได้นานไม่เท่ากัน

“วิธีการเรียนรู้” ที่ทำให้เราจำได้น้อยที่สุด-->มากที่สุด(และนานที่สุด) ให้ทุกคนได้อ่านและนำไปปรับใช้กัน

ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/5f2d6fcf8b224c044b805ca6

ที่มา The Conclusion - อาสาสรุป

เพราะเหตุใด คนไทยจึงไม่ชอบนั่งข้างหน้า เวลาฟังบรรยาย❓🤔วัฒนธรรม มาก่อนนั่งข้างหลังมาทีหลังนั่งข้างหน้า ถือเป็นเรื่องปกติท...
02/07/2021

เพราะเหตุใด คนไทยจึงไม่ชอบนั่งข้างหน้า เวลาฟังบรรยาย❓🤔
วัฒนธรรม มาก่อนนั่งข้างหลัง
มาทีหลังนั่งข้างหน้า ถือเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินชาในสังคมไทย

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มักจะสร้างความผิดหวังให้กับ องค์ปาฐก ผู้สอน
ผู้บรรยายทั้งหลายอยู่เสมอ
ตกลงแล้ว อะไรคือสิ่งที่คนไทยคิด จึงติดนิสัย ไม่ยอมนั่งข้างหน้าเวลานั่งฟังบรรยาย❓

แล้วคุณล่ะ เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบนั่งข้างหน้าหรือไม่
ผู้เขียนก็ได้แต่เพียงหวังว่า วัฒนธรรมเก้าอี้ข้างหน้ามีอาถรรพ์คงจะหมดไปในเวลาไม่นานนับจากนี้
เราจะได้มีคนที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังให้ประเทศชาติต่อไปได้ ในอนาคต

ติดตามอ่านบทความได้ที่
https://www.blockdit.com/n.sp

ที่มา Blockพูดได้byข้าวน้อยฯ

เพราะเหตุใด คนไทยจึงไม่ชอบนั่งข้างหน้า เวลาฟังบรรยาย❓🤔
วัฒนธรรม มาก่อนนั่งข้างหลัง
มาทีหลังนั่งข้างหน้า ถือเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินชาในสังคมไทย

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มักจะสร้างความผิดหวังให้กับ องค์ปาฐก ผู้สอน
ผู้บรรยายทั้งหลายอยู่เสมอ
ตกลงแล้ว อะไรคือสิ่งที่คนไทยคิด จึงติดนิสัย ไม่ยอมนั่งข้างหน้าเวลานั่งฟังบรรยาย❓

แล้วคุณล่ะ เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบนั่งข้างหน้าหรือไม่
ผู้เขียนก็ได้แต่เพียงหวังว่า วัฒนธรรมเก้าอี้ข้างหน้ามีอาถรรพ์คงจะหมดไปในเวลาไม่นานนับจากนี้
เราจะได้มีคนที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังให้ประเทศชาติต่อไปได้ ในอนาคต

ติดตามอ่านบทความได้ที่
https://www.blockdit.com/n.sp

ที่มา Blockพูดได้byข้าวน้อยฯ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15https...
01/07/2021

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

https://www.opdc.go.th/content/NjQ3Nw

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

https://www.opdc.go.th/content/NjQ3Nw

3 เคล็ดลับ สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน แบบฉบับ Pixarถ้าพูดถึงองค์กรที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ในการสร...
28/06/2021

3 เคล็ดลับ สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน แบบฉบับ Pixar
ถ้าพูดถึงองค์กรที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ในการสร้างผลงาน
หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น บริษัทผู้สร้างแอนิเมชัน อย่าง Pixar
ที่เป็นเจ้าของผลงานชื่อดังมากมายอย่าง Finding Nemo, Toy Story, Cars

แล้วเคยสงสัยไหมว่า Pixar มีวิธีการอย่างไร ?ในการทำให้พนักงานของ
ตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ และผุดไอเดียที่บรรเจิดได้ขนาดนี้

อ่านเพิ่มเติมที่
https://web.facebook.com/TheBriefcaseTH/photos/255336279711192

ที่มา THE BRIEFCASE

3 เคล็ดลับ สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน แบบฉบับ Pixar | THE BRIEFCASE
ถ้าพูดถึงองค์กรที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ในการสร้างผลงาน
หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น บริษัทผู้สร้างแอนิเมชัน อย่าง Pixar
ที่เป็นเจ้าของผลงานชื่อดังมากมายอย่าง Finding Nemo, Toy Story, Cars

แล้วเคยสงสัยไหมว่า Pixar มีวิธีการอย่างไร ?
ในการทำให้พนักงานของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ และผุดไอเดียที่บรรเจิดได้ขนาดนี้

วันนี้ THE BRIEFCASE จะมาสรุปให้ฟัง

1. พูดคุยถึงงานที่ยังทำไม่เสร็จเป็นประจำ

งานแอนิเมชันไหนที่ยังไม่เสร็จหรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทก็จะขึ้นสถานะ ให้ทีมงานทุกคนได้เห็น
เพื่อให้แต่ละทีมสามารถพูดคุยหรือแบ่งปันไอเดียกัน โดยที่ไม่ต้องรู้สึกเขินอาย และจะได้ช่วยกันดูว่ามีปัญหาตรงไหนที่ควรแก้ไข

นอกจากนี้การทำเช่นนี้ยังเป็นการแก้ปัญหานิสัย Perfectionism หรือ คนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ
ซึ่งทาง Pixar มองว่า ความสมบูรณ์แบบ จะทำให้พนักงานไม่เปิดใจรับคำติชม
และจะไปปิดกั้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

2. ทำลาย Silo ให้สิ้นซาก

Silo (ไซโล) คือ การทำงานแบบแยกส่วน
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ต่างคนต่างสนใจแต่งานของตัวเอง
ชอบสื่อสารกันเฉพาะภายในกลุ่มของตัวเอง โดยไม่สนใจส่วนอื่น ๆ ขององค์กร

โดยที่ Pixar ไม่ว่าเราจะอยู่ทีมไหน หรือทำงานแผนกไหนขององค์กร
ก็สามารถพูดคุยขอคำแนะนำ หรือช่วยแก้ปัญหาข้ามทีมได้ทันที

เพราะหากพนักงานต้องมานั่งทำแต่งานของตัวเอง
ก็จะไม่เกิดการสื่อสารกันข้ามทีม
และหากคอยทำแต่งานของตัวเอง ไม่ช่วยกันหาทางแก้ไข
ก็จะไม่ได้แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน อีกด้วย

3. เรียนรู้วิธีรับฟีดแบ็ก

หลายคนเชื่อว่าตัวเองรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้อง จึงไม่ยอมฟังคำแนะนำจากคนอื่น
และคนเรามักมีอารมณ์ยึดติดกับความคิดของตัวเอง คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอ

แต่คุณ Ed Catmull ผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ว่า
“ไอเดียของเราไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวเราเอง”

ดังนั้นก่อนที่จะเชื่อว่าความคิดของตัวเองถูกต้อง ให้เราลองละทิ้งอัตตากับอารมณ์ไปเสียก่อน
และพยายามรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆ แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

เพราะการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
สามารถพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

โดยที่ Pixar จะมีวิธีการให้ฟีดแบ็ก 3 แบบ คือ

1) Top-Down คือ หัวหน้าทีมจะทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับคนในทีม
รวมถึงสนับสนุนให้ทีมงานและเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลเชิงลึกกลับมา
แต่อย่างไรก็ตาม หัวหน้าทีมก็ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจ แต่เป็นเพียงคนที่ให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น

2) Bottom-Up คือ การฝึกให้พนักงานแสดงข้อเสนอแนะโดยไม่ลังเลหรือรู้สึกผิดต่อหัวหน้าทีม
วิธีนี้เป็นการช่วยให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

3) Parallel คือ การให้ข้อเสนอแนะจากการทำงานร่วมกันในองค์กร
โดยที่ Pixar จะมีการจัดโปรแกรมออนไลน์ที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม
และเสนอแนะแนวคิด หรือเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยพนักงานจะต้องโหวตข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดกันเองก่อน
จากนั้นจะมีคณะกรรมการเข้ามาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า การจะมีทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ ไม่เพียงแต่จ้างคนเก่งเข้ามาทำงานเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงวิธีการออกแบบและบริหารทีมด้วย
เพราะในบางครั้ง ความคิดสร้างสรรค์ก็มักเกิดมาจากการมีทีม สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งช่วยเอื้อให้สมองและจิตใจของเรามีความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เช่นกัน..

References
-https://www.forbes.com/sites/bernhardschroeder/2020/01/02/pixar-purposely-embeds-creativity-into-their-culture-and-it-drives-their-success--three-things-you-can-do-to-bring-creativity-into-your-culture-or-team/?sh=a3077ca358a4
-https://techbeacon.com/app-dev-testing/6-things-i-learned-pixar-about-fostering-creative-culture

ถ้ายุ่งกับงานประจำ เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไร ?การเรียนรู้ของแต่ละคนนั้น ไม่ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เราสำเร็จกา...
25/06/2021

ถ้ายุ่งกับงานประจำ เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไร ?

การเรียนรู้ของแต่ละคนนั้น ไม่ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เราสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพราะหลังจากที่เราจบการศึกษานั้น เปรียบเสมือนกับ
การที่ลูกนกจะต้องออกจากรังแล้วไปสร้างรังใหม่เป็นของตัวเอง
ซึ่งก็เหมือนการออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกสเต็ปหนึ่ง
แล้วเราควรจะทำอย่างไร เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ถึงแม้ว่าเรากำลังยุ่งอยู่กับงานประจำ ?
1. ปรับเปลี่ยน Mindset หรือกรอบความคิด
2. แบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้เสมอ
3. ให้รางวัลตัวเอง
4. นึกถึงภาพความสำเร็จของเราในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมที่ https://web.facebook.com/TheBriefcaseTH/photos/257071039537716

ที่มา THE BRIEFCASE

ถ้ายุ่งกับงานประจำ เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไร ? | THE BRIEFCASE
การเรียนรู้ของแต่ละคนนั้น ไม่ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เราสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เพราะหลังจากที่เราจบการศึกษานั้น เปรียบเสมือนกับการที่ลูกนกจะต้องออกจากรังแล้วไปสร้างรังใหม่เป็นของตัวเอง ซึ่งก็เหมือนการออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกสเต็ปหนึ่ง

ชีวิตหลังจากจบการศึกษา คือชีวิตที่มีอะไรให้เราลองเรียนรู้มากมายเต็มไปหมด
ซึ่งถ้าเราอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ตามทันการหมุนของโลกที่ไม่เคยจะรอใคร
สิ่งที่เราควรทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เราเป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้น

ถ้าเต่ายังสามารถเอาชนะกระต่ายได้ เพราะความพยายาม ไม่ยอมแพ้ และไม่ยอมหยุดอยู่กับที่
คนเราก็เช่นกัน คนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ก็จะสามารถตามทันโลก และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ และก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

ทุกศาสตร์ความรู้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความที่โลกของเรามีการเปิดเสรีกันมากขึ้น
เราจึงมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจมากยิ่งขึ้น

ถ้าเรารู้ตัวเราเองแล้วว่า เราอยากพัฒนาตัวเราในด้านไหน หรืออยากเป็นคนเก่งในด้านอะไร
ต่อให้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยศึกษามาก่อน
สิ่งแรกที่ควรจะทำเลยก็คือ เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น

โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ว่านี้อาจจะเป็นการอ่านหนังสือ การเรียนคอร์สออนไลน์ หรือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง

เพราะคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ต่อให้พวกเขาจะสำเร็จการศึกษาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม

อย่างที่ Warren Buffett เคยกล่าวไว้ว่า “การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือ การลงทุนในความรู้”
เพราะผลตอบแทนที่เราจะได้กลับมาก็คือ โอกาสที่เราจะคว้าไว้ได้จากการที่เราได้ใช้ความรู้ของเรานั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีความรู้เรื่องการลงทุน
เราก็จะสามารถใช้ความรู้ตรงนี้จับจังหวะของตลาดในการเข้าซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

แต่ทว่าชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาก็คือชีวิตการทำงานที่เราจะต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับเรื่องวุ่น ๆ ที่เราจะต้องรับผิดชอบเต็มไปหมด
แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เหล่านั้น ?

แล้วเราควรจะทำอย่างไร เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ถึงแม้ว่าเรากำลังยุ่งอยู่กับงานประจำ ?

1. ปรับเปลี่ยน Mindset หรือกรอบความคิด

คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
มีบางอย่างที่คล้ายกันก็คือ Mindset ของพวกเขา
เพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะชอบอ้างว่า “ไม่มีเวลา”

แต่ทำไมคนบางคนสามารถประสบความสำเร็จในทางเดินของเขาได้
ทั้ง ๆ ที่เขาก็เริ่มต้นมาจากจุดเดียวกับเรา
นั่นเป็นเพราะว่า เขามี Mindset ที่ถูกต้อง

คนที่มี Mindset ที่ถูกต้อง หรือ Growth Mindset จะไม่หาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเขาเองนั้นหยุดเดิน
ต่อให้พวกเขาจะเหนื่อยหรือยุ่งจากการทำงานประจำมากแค่ไหน
พวกเขาก็จะหาเวลาว่างและหาทางพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
ซึ่งการเรียนรู้สิ่งที่เขาไม่รู้นี่เอง ที่จะทำให้เขามีการพัฒนามากขึ้น

2. แบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้เสมอ

ในเมื่อเราปรับเปลี่ยน Mindset ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถึงขั้นตอนของการหาเวลาว่าง

จริง ๆ แล้ว เราทุกคนมีเวลาว่างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาหลังเลิกงานในวันธรรมดา
หรือจะเป็นเวลาในวันหยุดอย่างวันเสาร์และวันอาทิตย์

ซึ่งคนที่ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ อย่างการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ก็จะทำให้ชีวิตของพวกเขามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

แต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาไม่เพียงพอนั้น เป็นเพราะว่าเราอาจจะมัวเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อประโยชน์กับเรา อย่างเช่น การไถโทรศัพท์มือถือเพื่อดูเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จ หรือการมัวแต่จมปลักอยู่กับอดีต

พอเราเสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อประโยชน์เหล่านั้นต่อไปเรื่อย ๆ
เมื่อเรารู้ตัวอีกที เวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอนของเราแล้ว

ดังนั้น ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในด้านไหนจริง ๆ แล้วละก็ เราก็ต้องให้เวลาไปกับการศึกษาสิ่งนั้น
ซึ่งเราเริ่มต้นง่าย ๆ โดยการแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้วันละเล็กวันละน้อย
อาจจะเป็นวันละ 1 ชั่วโมง หรือครึ่งชั่วโมงก็เป็นได้ เมื่อเวลาที่เล็กน้อยเหล่านี้สะสมไปเรื่อย ๆ ในหลายวัน
ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้

หรือวันไหนที่เรามีไฟ ก็อาจจะให้เวลากับการเรียนรู้นั้นมากขึ้นอีกหน่อยก็เป็นได้
สิ่งที่สำคัญก็คือ ความสม่ำเสมอของการเรียนรู้นั่นเอง

3. ให้รางวัลตัวเอง

แน่นอนว่า ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะทำกิจกรรมบันเทิงอย่างการดูซีรีส์ เล่นเกม หรืออื่น ๆ อีกมากมายนั้น
เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีไว้เพื่อผ่อนคลายตัวเราจากการทำงานที่ดูดพลังของเรา

แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้การทำกิจกรรมบันเทิงเหล่านี้เป็นรางวัลสำหรับตัวเราเอง
เช่น ให้เราตั้งเงื่อนไขกับตัวเองไว้ว่า ถ้าเราเรียนคอร์สออนไลน์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรืออ่านหนังสือจบ 2 บทแล้ว เราถึงจะสามารถดูซีรีส์ หรือเล่นเกมได้

อย่างไรเราทุกคนย่อมต้องการที่จะทำกิจกรรมพวกนั้นอยู่แล้ว เราก็ไม่ควรที่จะหักดิบตัวเราเองโดยไม่ให้ทำกิจกรรมเหล่านั้น เพราะจะทำให้เราไม่มีความสุข

ดังนั้นการให้รางวัลตัวเราเอง จึงเปรียบเสมือนเป็นสถานการณ์ที่ Win-Win ทั้งคู่
เพราะนอกเหนือจากที่เราจะได้พัฒนาตัวเราเองแล้ว เราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่อยากทำอีกด้วย

4. นึกถึงภาพความสำเร็จของเราในอนาคต

ประโยคที่ว่า “You are what you eat” ก็คือการที่เรากินอะไรเข้าไปในร่างกาย เราก็จะมีสุขภาพอย่างนั้น
เช่นกัน ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จ ก็ให้เรานึกถึงประโยค “You are what you read”
ซึ่งหมายถึง เราจะมีชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เราอ่าน หรือการพัฒนาตัวเองในรูปแบบอื่น ๆ

ดังนั้น ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การซื้อบ้านสักหลังให้กับพ่อแม่ หรือการได้ไปเที่ยวในต่างประเทศ

ชีวิตก็เปรียบเสมือนเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ ที่เราต้องการจะไปยังจุดหมายปลายทางของเรา
แน่นอนว่า รถยนต์ของเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายได้เลย ถ้ารถยนต์ของเรามีน้ำมันไม่เพียงพอ
ซึ่งน้ำมันในที่นี้หมายถึง ความรู้ของเรานั่นเอง และความรู้พวกนี้ก็หาได้จากการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่า เราอยากมีชีวิตแบบไหน
เราต้องการที่จะใช้ชีวิตวนลูปอย่างการ ตื่นเช้า เดินทางไปทำงาน ทำงาน กลับมายังที่พัก และเข้านอน
แบบนี้จริง ๆ

หรือเราต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเรา
อย่างการย้ายงาน ทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทของเราเอง ได้กำไรจากการซื้อขายหุ้น หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

แต่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้อัปเดตทัศนคติตัวเราเองเสียก่อน

สุดท้ายแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา
เราอยากจะมีชีวิตแบบไหน ก็อยู่ที่ว่าเรา “เลือก” อะไรให้กับตัวเรานั่นเอง..

Reference
-https://www.lifehack.org/905620/motivation-to-study

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักนายกรัฐมนตรี 59/1 ถนนพิษณุโลก แข
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-141-9017-8

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ข้าราชการที่เก่งและดี ซึ่งพร้อมด้วยคุณสมบัติของ นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักวางแผน(Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพจโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น เอารูป นปร ที่ถ่ายกับท่านนายกรัฐมนตรี ไปใช้เป็นภาพปกของเพจ เราต้องทำอะไรไหมครับ มีน้องๆ นปร อยู่กันเพียบเลย
ต้องขอขอบคุณพี่โจ สำหรับการบรรยายแบบตัวต่อตัว และการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ หวังว่าจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนชาวควนโดนอีกนะคร้าบ :D
วันสุดท้าย !!! โอกาสดีๆ กำลังรอคุณอยู่ ไม่ต้องมีผลสอบภาค ก (ปิดรับสมัคร 12 มกราคม 2561) รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 50 ตำแหน่ง คุณสมบัติจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และ ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที (1 พ.ค.2561) และจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการ และฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานของปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 22 เดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8825 และ 9937 หรือ www.opdc.go.th, www.igpthai.org ,www.facebook.com/psedthai สมัครออนไลน์ได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com