สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสา

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสา กสอ. ผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจ
เร่งส่งเสริม “คุณค่าที่ปรึกษา” ลดความเสี่ยง SMEs เผชิญเสรีอาเซียน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ปรับกระบวนทัพที่ปรึกษา SMEs รับมือเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม 3 ผสาน สร้างเครือข่าย สร้างมาตรฐาน สร้างชื่อเสียง “คุณค่าที่ปรึกษา” ผ่านกิจกรรม “การประกวดรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี

15/09/2011

เรื่องเด่นเย็นนี้ "ข่าวการมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554"

พิธีมอบรางวัล DIP Award
13/09/2011

พิธีมอบรางวัล DIP Award

พิธีมอบรางวัล DIP Award
13/09/2011

พิธีมอบรางวัล DIP Award

16/07/2011

กิจกรรมดีๆๆ จากหน่วยงานดีๆๆ น่าสนับสนุน จริงๆๆเลยครับ

Timeline Photos
08/07/2011

Timeline Photos

07/07/2011
ข่าวงานสัมมนาการสร้า?...

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรมสัมมนาวันที่ 29 ม?
07/07/2011

กิจกรรมสัมมนาวันที่ 29 ม?

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าคัดเลือก รางวัลเกียรติที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
13/06/2011

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าคัดเลือก รางวัลเกียรติที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

ภาพกิจกรรมงานรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี ๒๕๕๔ DIP Consultant Award 2011
25/05/2011

ภาพกิจกรรมงานรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี ๒๕๕๔ DIP Consultant Award 2011

ภาพกิจกรรมงานรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี ๒๕๕๔ DIP Consultant Award 2011

ที่อยู่

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

หลักการและเหตุผล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือกรางวัล ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี “DIP Consultant Award” เพื่อเป็นกำลังใจยกย่องที่ปรึกษาที่มีผลงานโดดเด่น สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาที่มีความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนา สนับสนุน สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานการให้บริการปรึกษาแนะนำที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสมรรถนะของธุรกิจอุตสาหกรรม ๒. เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฎิบัติงานบริการให้คำปรึกษาที่ดีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษา เพื่อยกระดับขีดความสามารถของที่ปรึกษาสู่ความสำเร็จในระดับสากลต่อไป ๓. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ เกิดแรงจูงในพัฒนาศักยภาพของตน กลุ่มเป้าหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาชีพต่อไปนี้ ๑. สาขาการวินิจฉัย ๒. สาขาการบริหารจัดการ ๓. สาขาเทคนิคและวิศวการ ๔. สาขาวิสาหกิจชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับ ๑. เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ๒. ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษา ๓. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่ปรึกษา ๔. สร้างภาพพจน์และความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด