โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร ติดต่อ
งานอำนวยการ 02-5320571
งานวิชาการ การรับนักเรียน 02-5320596
งานการเงิน ค่าบำรุงการศึกษา 02-5320569

เปิดเหมือนปกติ

23/06/2021
18/06/2021
ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเปิดการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564
18/06/2021

ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เปิดการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เปิดการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
17/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
12/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
12/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ปกครองสามารถรับชมบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน ลิงค์ด้านล่างครับhttps://drive.google.com/file/d/1uDIOzyjS...
09/06/2021

ผู้ปกครองสามารถรับชมบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน ลิงค์ด้านล่างครับ
https://drive.google.com/file/d/1uDIOzyjSdm_gWEy0O_KQkBsHOb7Dlycg/view?usp=sharing

ผู้ปกครองสามารถรับชมบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน ลิงค์ด้านล่างครับ
https://drive.google.com/file/d/1uDIOzyjSdm_gWEy0O_KQkBsHOb7Dlycg/view?usp=sharing

🎀 ประกาศ งานกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร🎉 รับสมัครนักเรียนเข้ากิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564...
07/06/2021

🎀 ประกาศ งานกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
🎉 รับสมัครนักเรียนเข้ากิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564

🎤 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564

🎯 มีกิจกรรมชุมนุมทั้งสิ้น 26 ชุมนุม ให้เลือกสรร

❌ นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ม.1 - 6 ต้องมีชุมนุมอยู่ #ไม่เลือกไม่ได้นาจาาา

📌 แต่ละชุมนุมรับจำนวนจำกัด รีบสมัครด่วน!!!!

💚 ก่อนเข้าไปเลือก โปรดอ่านคำแนะนำในรูปที่ 1-3 ให้เข้าใจ

😡 ข้อควรระวัง :

นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ชุมนุม และ 1 ครั้ง เท่านั้น “#ห้ามสมัครซ้ำเป็นครั้งที่ 2 และ #ยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุม” #ดังนั้นควรทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆและตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะยืนยันการสมัคร

🥰 ถ้าพร้อมแล้ว เข้าไปสมัคร ตามลิงค์ ที่อยู่ใต้รูปกิจกรรมชุมนุม ได้เลยจร้า

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️️

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://sites...
05/06/2021

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/mswonlinelearning/home

นักเรียนสามารถเข้ากลุ่มตามรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนตามตารางเรียน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/mswonlinelearning/home

นักเรียนสามารถเข้ากลุ่มตามรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนตามตารางเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทค...
05/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทค...
05/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษ...
05/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเท...
04/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(พระนครเหนือ) และ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 สามารถกดที่ลิงค์เพื่...
02/06/2021

การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6

สามารถกดที่ลิงค์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน หรือ ติดต่อชำระโดยตรงที่โรงเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/1-H-LHY5DdGxvhwnlwuLLln0xBW5r4JEb

ที่มา : งานการเงิน

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
02/06/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

30/05/2021
ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เเละ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...
30/05/2021

ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เเละ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ให้นักเรียนดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เเละ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ให้นักเรียนดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม ภาษาจีน และนักการภารโรง
27/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม ภาษาจีน และนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติมโปรดศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วนเเละเตรียมเอก...
26/05/2021
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
โปรดศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วนเเละเตรียมเอกสารตามที่กำหนด พร้อมกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโควิท 2019 ก่อนเข้าโรงเรียน

https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/admission/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธย...
24/05/2021

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
24/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธย...
21/05/2021

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม เอกภาษาจีน และนักการภารโรงประกาศรับสมัครคลิกที...
14/05/2021

ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม เอกภาษาจีน และนักการภารโรง
ประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-6Jez1xbMQs9iVFVrBa-D7beoG-11X_f
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rhukQNVy5x6pnSmrDtZ-ImBAYnLh9kB2

ประกาศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม เอกภาษาจีน และนักการภารโรง
ประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-6Jez1xbMQs9iVFVrBa-D7beoG-11X_f
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rhukQNVy5x6pnSmrDtZ-ImBAYnLh9kB2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม...
10/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 สมัครออ...
07/05/2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564
https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/admission

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 สมัครออ...
07/05/2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564
https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/admission

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564
https://sites.google.com/sangkeet.ac.th/admission

ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19
06/05/2021

ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19

ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียนจึงจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่...
05/05/2021

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียนจึงจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทางโรงเรียนจึงจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 รอบเพิ่มเติม
>>สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 (รอบเพิ่มเติม)
19/04/2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 (รอบเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้ง 2 คนค่ะ
15/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 คนค่ะ

ประชุมผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ห้องประชุมดอกแก้ว ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔
08/04/2021

ประชุมผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ห้องประชุมดอกแก้ว ๑
๘ เมษายน ๒๕๖๔

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ห้องประชุมดอกแก้ว๑๗ เมษายน ...
08/04/2021

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ห้องประชุมดอกแก้ว๑
๗ เมษายน ๒๕๖๔

ที่อยู่

99 Moo 16 Vibhavadi Rangsit Rd
Bangkok
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด