สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

17/06/2021
#ต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ขณะนี้ระบบอบรม ได้ปรับปรุงให้ชาวต่างชาติสามารถดำเ...
14/06/2021

#ต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ขณะนี้ระบบอบรม ได้ปรับปรุงให้ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการอบรมออนไลน์ได้แล้ว ที่ https://www.dltelearning.com/Home

ขออภัยในความไม่สะดวก
09/06/2021

ขออภัยในความไม่สะดวก

เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19
21/05/2021
เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19

เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเ....

เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19
21/05/2021
เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19

เปิดทางผู้ให้บริการรถสาธารณะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเ....

**ประกาศ**
19/05/2021

**ประกาศ**

**ประกาศ**

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รอ...
12/05/2021

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

ปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทุกอายุการใช้งาน และสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ
กรณีเป็นรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้าตรวจและมีผล “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

ปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทุกอายุการใช้งาน และสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ
กรณีเป็นรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้าตรวจและมีผล “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

สำหรับผู้ขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สามารถตรวจ...
05/05/2021

สำหรับผู้ขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สามารถตรวจสอบผลประวัติอาชญากรได้โดยการสแกน QR code แอดไลน์เพิ่มเพื่อนและกรอกหมายเลขบัตรประชาชน

https://line.me/R/ti/p/%40845jkelj

สำหรับผู้ขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สามารถตรวจสอบผลประวัติอาชญากรได้โดยการสแกน QR code แอดไลน์เพิ่มเพื่อนและกรอกหมายเลขบัตรประชาชน

https://line.me/R/ti/p/%40845jkelj

ประชาสัมพันธ์
23/04/2021

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

23/04/2021
กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้บริการรถหมวด 4 (...
23/04/2021
แบบสำรวจการใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้บริการรถหมวด 4 (รถโดยสารที่เดินรถที่มีลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก)

Click --> http://goo.gl/forms/1z6zBYpEpH1LDOE03

กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้บริการรถจักรยาย...
23/04/2021
แบบสำรวจการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้บริการรถจักรยายนต์สาธารณะ

Click --> http://goo.gl/forms/r56x4C3STUkQAGVf2

ติ๊ก ชิโร่ รณรงค์ เมาไม่ขับ
20/04/2021
ติ๊ก ชิโร่ รณรงค์ เมาไม่ขับ

ติ๊ก ชิโร่ รณรงค์ เมาไม่ขับ

ทุกๆการเดินทางบนท้องถนน เมาไม่ขับ กลับบ้านอย่างปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ สร้างความเสียหา.....

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น...
19/04/2021
DLT.SKP.3 | LINE Official Account

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ต...
14/04/2021

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
.
ย้ำ!!! ผู้ขอใบอนุญาตขับรถรายใหม่ให้รอจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ โดยจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงจำเป็นต้องงดการอบรมด้านใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรมที่งดให้บริการดังนี้
1. งดการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับผู้ขอใหม่ ทั้งสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
2. งดการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาเป็นหลักฐานเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้
3. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม
.
ทั้งนี้ ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และในส่วนของผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการเมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลาราชการ เช่น การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว การออกใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทาง www.dlt-elearning.com โดยการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลการอบรมออนไลน์ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ
.
ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอให้จองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น และขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
.
ย้ำ!!! ผู้ขอใบอนุญาตขับรถรายใหม่ให้รอจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ โดยจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงจำเป็นต้องงดการอบรมด้านใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรมที่งดให้บริการดังนี้
1. งดการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับผู้ขอใหม่ ทั้งสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
2. งดการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาเป็นหลักฐานเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้
3. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม
.
ทั้งนี้ ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และในส่วนของผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการเมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลาราชการ เช่น การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว การออกใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทาง www.dlt-elearning.com โดยการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลการอบรมออนไลน์ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ
.
ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอให้จองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น และขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

14/04/2021
14/04/2021
Photos from สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's post
08/04/2021

Photos from สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3's post

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธนะ คมน์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง และฝ่า...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธนะ คมน์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง และฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจรพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 78 คน

**ประกาศ**ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้างดวิ่งช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 2564ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564รายละเอียด ...
05/04/2021

**ประกาศ**
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้างดวิ่งช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 2564
ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564
รายละเอียด คลิก https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?Isveiw=1&id=1204

31/03/2021
** ประกาศ **
30/03/2021

** ประกาศ **

** ประกาศ **

25/03/2021
วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายธนะ คมน์อนันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง และฝ...
23/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายธนะ คมน์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง และฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
รุ่น 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจรพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 83 คน

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post
11/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post

11/03/2021
10/03/2021

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี!!! ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564 เชิญชวนประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่คิดค่าบริการ มีรายการตรวจเช็กความพร้อมจำนวนกว่า 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น สามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเข้าใช้บริการ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด อาทิ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, สมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA), สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย, สถาบันยานยนต์ไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด, เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด, บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด หรือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน), บริษัท บี-ควิก จำกัด, บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการ AUTO QUIKS), บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการใช้งานรถที่สภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
----------------------------------

ที่อยู่

ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623329688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่า ถ้าไปวันที่จองแต่ไปก่อนเวลาได้ไหมครับ จะได้ทำทันทีหรือต้องรอถึงเวลาที่จอง #ขอบคุณครับ
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้างครับ ของเก่าเป็น5ปี
QR CODE อันนี้ กดเข้าอ่านไม่ได้ครับ ต้อง ติดต่ออย่างไร เพื่อทราบว่าเรื่องผ่านแล้ว
สอบถามค่ะอบรมใบขับขี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ไปถ่ายรูปทำบัตรรับใบขับขี่ จองคิวในแอพไปแล้ว ตรงกับวันที่ 19 กรณีนี้ต้องจองใหม่หรือ แต่เอาภาพหน้าจอที่แคปไว้ไปยื่นวันอื่นได้คะ
จองคิวต่อใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร
ถ้าทำใบขับขี่หายแล้วไปทำใหม่เลยวันนี้เราสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้เลยมั้ยคับ เพราะใบขับขี่ก็ใกล้จะขาดคับ
สวัสดีค่ะ รบกวนขออนุญาตสอบถามเนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ทั้ง 4 สาย ติดต่อไม่ได้เลย รถยนต์ในนามบริษัท ใบคู่มือจดทะเบียน รถยนต์เต็ม แต่เดิมบริษัท ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพค่ะ ต่อมา บริษัท ได้เปลี่ยนอยู่เป็น สมุทรปราการ แต่ยังคงต้อง ป้ายทะเบียนกรุงเทพอยู่ ให้ดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 รับชำระภาษีรถด้วยระบบตู้ kiosk รถยนต์(เก๋ง)(กระบะ) จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 7ปี รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ชำระด้วยแอปฯของทุกธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต🚖🚖🛵🚐🚘🏍🏍🏍🛵🛵🛵🚚🚚
ขอบคุณ🙏🙏เจ้าหน้าที่ขนส่งพื้นที่ 3 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำบริการด้านต่ออายุใบขับขี่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่องเบอร์ 9 ครับ ขอขอบคุณจากใจครับผม😊🙂🤗
ระบบกากมากครับ ระบบก็ล่ม คนรอเป็นล้าน ทำงานกันช้ามาก เสียเวลาจัดๆ
เมื่อวาน(8มิ.ย63)ดิฉันได้มาติดต่อเรื่ิองต่อภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนบุคคล​ รู้สึกประทับใจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการกรมขนส่ง#คุณเรณู​ อ่อนคล้าย​ #ถ้าจำไม่ผิด​ ปกติเวลาไปติดต่อราชการที่ใดใดไม่เคยประทับใจเพราะคุณเธอทั้งหลายไม่ใส่ใจว่าประชาชนจะมารอกันมากมายเพียงใด​ #เอาที่สบายใจพวกเธอ​ โอ้ละเหนอลอยลมตามใจพวกเธอจริงจริงพบเจอประจำ#​ ขอชื่นชมคุณเรณูเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการไทยมีหัวใจบริการเพื่อประชาชน​ จัดคิวจัดส่งอย่างรวดเร็วเรียกเบอร์คิวไม่รอคอมพิวเตอร์แต่อย่างไร??? เพราะบางทีคิวที่บอร์ดไม่ไปไหนค้างนานแสนนานกระไร​ มิฉะนั้นเมื่อวานสี่โมงเย็น(16.00น.)คงไม่ได้ไปไหนกว่าจะถึงบ้านเจียนตลาดวายนะเอย#คนดีต้องชื่นชมสังคมจึงเจริญ#🙏👍
สวัสดีครับ ผมอยากจะร้องขอความเห็นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ กับพวกที่ชอบก่อกวน การขับขี่ อาจทพให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ กับพวกคนชนิดนี้ ขับแบบไม่สนใจใครว่าจะเป็นยังไง เบื่อมากไปครับ เจอทุกวันไอ้พวกควันดำ เวลาต่อภาษี จ้างต่อ พอจ่างต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ละครับ ตัวทำลาย แย่มากไปครับ