Clicky

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

7 เส้นทาง “ ห้ามเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “
23/12/2022

7 เส้นทาง “ ห้ามเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ #ขับขี่ดื่มดื่มไม่ขับ ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแ...
23/12/2022

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ #ขับขี่ดื่มดื่มไม่ขับ ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและเทศ...
20/12/2022

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
“ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและเทศกาล “

10/12/2022
๕ ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื...
05/12/2022

๕ ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที 3

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (พนักงานขับรถ)
29/11/2022

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (พนักงานขับรถ)

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท...
26/11/2022

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น แนะสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตสามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และนำหลักฐาน walk in เข้ามาดำเนินการได้ทันที

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับจัดทำหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะบนเพจเฟซบุ๊ก
ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะมีลักษณะการแอบอ้างว่าสามารถออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้คำว่า“รับทำใบขับขี่ ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องอบรม รอรับได้เลย สนใจแชทจองคิว” พร้อมทั้งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว
มักเงียบหายหรือได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมจริง (รวมค่าคำขอ) ในการขอรับใบอนุญาต
ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
505 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 105 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท กรมการขนส่งทางบกขอย้ำว่าการขอรับใบอนุญาต
ขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
ที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมการทดสอบข้อเขียน
การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด
ทั้งการขอใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรมการขนส่งทางบกมีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก
ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้
โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจองคิวล่วงหน้า และ walk in ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างรับจัดทำหรือต่อใบอนุญาตขับรถเด็ดขาด เสี่ยงโดนหลอกหรือได้รับใบขับขี่ปลอม ซึ่งหากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

***** ประกาศ *****
15/11/2022

***** ประกาศ *****

ปฏิทินวันทำการ เดือนพฤศจิกายน 2565วันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี แล...
07/11/2022

ปฏิทินวันทำการ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022)

กรมการขนส่งทางบก 4 ช่องทางชำระภาษีรถออนไลน์ ได้แก่
- เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/
- แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney wallet

✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล

🗓 ตรวจสอบจองคิวรับบริการ
แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

📱 ชำระภาษีรถออนไลน์ล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS - https://apple.co/2VTcYR8
แอนดรอยด์ - http://bit.ly/2JHhh0m
ใครที่มีใบขับขี่ที่ทีคิวอาร์โค้ดแล้ว แนะให้ลองเริ่มต้นใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence มีแล้วไม่ต้องพกตัวบัตร แค่โชว์ผ่านแอปฯ ก็ใช้ได้เลย ✨

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดรับ walk-in กรณี ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ จำนวน  70 คิว/วัน รับบัตรคิว เวลา 08...
31/10/2022

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดรับ walk-in กรณี ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ จำนวน 70 คิว/วัน รับบัตรคิว เวลา 08.00 น.

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารบริเวณโรงอาหารสวัสดิการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
31/10/2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารบริเวณโรงอาหารสวัสดิการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ซื้อรถตรวจสอบป้ายแดง ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก เตือนผู้ปลอมป้ายทะเบียน...
28/10/2022

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ซื้อรถตรวจสอบป้ายแดง ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก เตือนผู้ปลอมป้ายทะเบียนมีโทษตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 100,000 บาท ย้ำเจ้าของรถป้ายแดง ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 30 วัน

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีเซลล์จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแห่งหนึ่งได้ทำการขายรถยนต์ให้กับลูกค้า แต่กลับนำป้ายแดงปลอมมาติดให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ารายดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อนำรถไปใช้ จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้าง ประกอบกับในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพได้นำป้ายแดงปลอมมาขายตามอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ออกให้ โดยกรมการขนส่งทางบก และไม่ใช่ป้ายแดงที่ถูกต้องอยู่ในความครอบครองของบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายป้ายแดง ทำให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอชี้แจงว่า ป้ายแดง คือ ป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาต ใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม และอนุโลมให้ใช้ได้ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถ ไม่เกิน 30 วัน จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงในอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ป้ายแดง ถือเป็นเอกสารของทางราชการ กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียน หรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่ ป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย โดยผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถ
ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ชื่อชนิดรถ เลขหมายตัวถัง เลขหมายเครื่องยนต์ ความประสงค์ใน
การขับรถยนต์ วันเดือนปีและระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ซื้อรถตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนหรือใช้ป้ายแดงผิดเงื่อนไขมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ย้ำให้เจ้าของรถป้ายแดง ที่ยังไม่จดทะเบียน รีบจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหากรณีถูกโจรกรรมซึ่งยากต่อการติดตามตรวจสอบ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต " พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร" ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมพุทธศักร...
12/10/2022

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต " พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร" ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมพุทธศักราช ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้าน
การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า

การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ จึงทรงให้มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่จะทำนุบำรุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสีย พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่ หลักการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" หลักการบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด และ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ

๑. ทฤษฎี "น้ำดีไล่น้ำเสีย" ได้ทรงนำหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการใช้น้ำคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย ดังพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ "…แต่ ๓,๐๐๐ ไร่นั่นมันอยู่สูง จะนำน้ำโสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไปไม่ไหว แต่ว่าจะทำเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน้ำได้สำหรับเวลาหน้าน้ำมีน้ำเก็บเอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาสำหรับล้างกรุงเทพ ได้เจือจางน้ำโสโครกในคลองต่าง ๆ…" (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๔: ๓๑-๒)

อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริโดยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเข้าไปตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางลำภู เป็นต้น โดยกระแสน้ำจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นเมื่อทำการปล่อยน้ำให้ไหลเวียนจากปากคลองไปปลายคลองได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียได้มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (สำนักงาน กปร., ๒๕๔๐: ๑๐๑)

๒. การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่าง ๆ เพื่อทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสีย โดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักการบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา

๓. การบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบเติมอากาศ ด้วยทรงห่วงใยในปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในหนองหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ที่มีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสีย พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการศึกษาและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบำบัดด้วยพืชน้ำซึ่งเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นที่ ๘๔.๕ ไร่ และได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ (สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ๒๕๓๙:๒๒๒)

๔. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการดำรงชีพของประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองต่าง ๆ ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงทรงให้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ ๑,๑๓๕ ไร่ โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติ

๕. กังหันน้ำชัยพัฒนา ในปัจจุบัน สภาพมลภาวะทางน้ำมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการบำบัดน้ำเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงค้นคิดทฤษฎีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ โดยใช้วิธีทำให้อากาศสามารถละลายลงไปในน้ำเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจำนวนมากพอที่จะทำลายสิ่งสกปรกในน้ำให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งเป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และได้มีการนำไปใช้งานทั่วประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,๒๕๓๙:๒๑๘-๙)

๖. การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษา ทดลองวิจัยดูว่า จะใช้ปลาบางชนิดกำจัดน้ำเสียได้หรือไม่ ปลาเหล่านี้น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ำเสีย ซึ่งปรากฏว่าปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแก่การเลี้ยงในน้ำเสีย และชอบกินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน้ำ วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดน้ำเสียได้ ซึ่งจะมีต้นทุนต่ำ และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่ง (สำนักงาน กปร., ๒๕๓๑: ๕๒)

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! การดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตข...
06/10/2022

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! การดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการได้ทั้งจองคิว และ walk in เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลารอคอยคิวให้บริการกับประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้อง จองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาต ขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือ ขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจองคิวล่วงหน้า และ walk in ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่มิได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกผู้ให้บริการทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับต่ออายุใบขับขี่บนโลกออนไลน์ ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบขับขี่ที่บ้านได้เลย ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด เพราะการทำใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และ สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
----------------------------------

ที่อยู่

ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 2479 ถนนสุ
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623329688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่า ถ้าไปวันที่จองแต่ไปก่อนเวลาได้ไหมครับ จะได้ทำทันทีหรือต้องรอถึงเวลาที่จอง #ขอบคุณครับ
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้างครับ ของเก่าเป็น5ปี
QR CODE อันนี้ กดเข้าอ่านไม่ได้ครับ ต้อง ติดต่ออย่างไร เพื่อทราบว่าเรื่องผ่านแล้ว
สอบถามค่ะอบรมใบขับขี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ไปถ่ายรูปทำบัตรรับใบขับขี่ จองคิวในแอพไปแล้ว ตรงกับวันที่ 19 กรณีนี้ต้องจองใหม่หรือ แต่เอาภาพหน้าจอที่แคปไว้ไปยื่นวันอื่นได้คะ
จองคิวต่อใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร
ถ้าทำใบขับขี่หายแล้วไปทำใหม่เลยวันนี้เราสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้เลยมั้ยคับ เพราะใบขับขี่ก็ใกล้จะขาดคับ
สวัสดีค่ะ รบกวนขออนุญาตสอบถามเนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ทั้ง 4 สาย ติดต่อไม่ได้เลย รถยนต์ในนามบริษัท ใบคู่มือจดทะเบียน รถยนต์เต็ม แต่เดิมบริษัท ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพค่ะ ต่อมา บริษัท ได้เปลี่ยนอยู่เป็น สมุทรปราการ แต่ยังคงต้อง ป้ายทะเบียนกรุงเทพอยู่ ให้ดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3 รับชำระภาษีรถด้วยระบบตู้ kiosk รถยนต์(เก๋ง)(กระบะ) จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 7ปี รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ชำระด้วยแอปฯของทุกธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต🚖🚖🛵🚐🚘🏍🏍🏍🛵🛵🛵🚚🚚
ขอบคุณ🙏🙏เจ้าหน้าที่ขนส่งพื้นที่ 3 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำบริการด้านต่ออายุใบขับขี่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่องเบอร์ 9 ครับ ขอขอบคุณจากใจครับผม😊🙂🤗
ระบบกากมากครับ ระบบก็ล่ม คนรอเป็นล้าน ทำงานกันช้ามาก เสียเวลาจัดๆ
เมื่อวาน(8มิ.ย63)ดิฉันได้มาติดต่อเรื่ิองต่อภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนบุคคล​ รู้สึกประทับใจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการกรมขนส่ง#คุณเรณู​ อ่อนคล้าย​ #ถ้าจำไม่ผิด​ ปกติเวลาไปติดต่อราชการที่ใดใดไม่เคยประทับใจเพราะคุณเธอทั้งหลายไม่ใส่ใจว่าประชาชนจะมารอกันมากมายเพียงใด​ #เอาที่สบายใจพวกเธอ​ โอ้ละเหนอลอยลมตามใจพวกเธอจริงจริงพบเจอประจำ#​ ขอชื่นชมคุณเรณูเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการไทยมีหัวใจบริการเพื่อประชาชน​ จัดคิวจัดส่งอย่างรวดเร็วเรียกเบอร์คิวไม่รอคอมพิวเตอร์แต่อย่างไร??? เพราะบางทีคิวที่บอร์ดไม่ไปไหนค้างนานแสนนานกระไร​ มิฉะนั้นเมื่อวานสี่โมงเย็น(16.00น.)คงไม่ได้ไปไหนกว่าจะถึงบ้านเจียนตลาดวายนะเอย#คนดีต้องชื่นชมสังคมจึงเจริญ#🙏👍
สวัสดีครับ ผมอยากจะร้องขอความเห็นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ กับพวกที่ชอบก่อกวน การขับขี่ อาจทพให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ กับพวกคนชนิดนี้ ขับแบบไม่สนใจใครว่าจะเป็นยังไง เบื่อมากไปครับ เจอทุกวันไอ้พวกควันดำ เวลาต่อภาษี จ้างต่อ พอจ่างต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ละครับ ตัวทำลาย แย่มากไปครับ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานทนายความ สถานีดับเพลิงพระโขนง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง Protheeshop Soclean Sukhumvit Carwash DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ Thailand Textile Institute Sirirattanathorn School สำนักวิจัยและบริการวิชาการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห Marine Meteorological Center ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ