CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)

CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) ชื่อภาษาไทย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชื่อภาษาอังกฤษ: Center for Educational Media and Technology

เปิดเหมือนปกติ

PRswu
13/01/2021

PRswu

[สมุดโทรศัพท์ มศว]
หมายเลขติดต่อหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

#ทีมมศว

Work from Home 🏠 แต่จำเป็นต้องใช้คอมฯ ที่ทำงาน จะทำอย่างไร❓🔻ขอแนะนำให้รู้จักกับโปรแกรม AnyDesk 🖥 ที่จะทำให้เราควบคุมหน้า...
11/01/2021
AnyDesk โปรแกรมควบคุมหน้าจอ (Remote Desktop)

Work from Home 🏠 แต่จำเป็นต้องใช้คอมฯ ที่ทำงาน จะทำอย่างไร❓

🔻ขอแนะนำให้รู้จักกับโปรแกรม AnyDesk 🖥 ที่จะทำให้เราควบคุมหน้าจอ หรือ "Remote Desktop" ได้ทุกที่ ทุกเวลา
✅ ควบคุมหน้าจอ
✅ รับ-ส่งไฟล์
✅ ปลอดภัยด้วยกระบวนการ Cryptographically

YouTube : Cemt SWU
https://youtu.be/Qw5thbs-2qI

โปรแกรม AnyDesk ควบคุมหน้าจอ หรือ "Remote Desktop" ได้ทุกที่ ทุกเวลา✅ ควบคุมหน้าจอ✅ รับ-ส่งไฟล์✅ ปลอดภัยด้วยกระบวนการ Cryptographica...

🌳 ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 15 กิโลกรัม 💨🔹 ช่วยกันลดการตัดต้นไม้ การใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าในการผลิตก...
07/01/2021

🌳 ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 15 กิโลกรัม 💨

🔹 ช่วยกันลดการตัดต้นไม้ การใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าในการผลิตกระดาษลงได้ ด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นกระดาษใหม่ ♻️📄

✅ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและปริมาณขยะในสำนักงาน

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประกาศปิดการใช้บริการสตูดิโอเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จนถึงวันที่ 31 มกราคม ...
06/01/2021

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประกาศปิดการใช้บริการสตูดิโอเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

*ยกเว้น อาจารย์ที่ต้องการบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาต่างๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

31/12/2020
อาจารย์ชื่นจิตต์ อธิวรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตัวแทนคณบดี มอบของขวัญสวัสดี...
17/12/2020

อาจารย์ชื่นจิตต์ อธิวรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตัวแทนคณบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายสุเมธ กลินหอม หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้รับมอบ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค...
09/12/2020

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)
กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ณ ลาน SWUNIPLEX ลานกิจกรรมอโศกมนตรี

07/12/2020

พิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

07/12/2020
ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี4

ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี4
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2563

07/12/2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอโศกโมเดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอโศกโมเดล
ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
ณ ลาน swuniplex (สวูนิเพล็กซ์) ลานกิจกรรมอโศกมนตรี (พื้นที่ระหว่างตึกคณะสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ )
เพื่อ สร้างพื้นที่สุขภาวะในบริบทการพัฒนาเมืองในเขตชุมชนเมือง (มศว) และส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ดนตรีในสวน การตรวจวัดความดันฟรี ฯลฯ

#อโศกโมเดล

PRswu
05/12/2020

PRswu

[๕ ธันวาคม]
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post
04/12/2020

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
01/12/2020
งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยศร....

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์#...
23/11/2020

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
#ทีมสำนักสื่อ #ทีมมศว #swugrad

FSN SWUอุตสาหกรรมอาหาร ความหวังของประเทศ ฟัง แชร์ ปรับเปลี่ยน รับมือ New Normal 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย...
14/11/2020

FSN SWU
อุตสาหกรรมอาหาร ความหวังของประเทศ ฟัง แชร์ ปรับเปลี่ยน รับมือ New Normal 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post
09/11/2020

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post
07/11/2020

Photos from CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s post

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลา...
04/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ บรรยายให้ความรู้และนำนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ ด้านการบริหารองค์กร และการให้บริการทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดอุดรธานี
27/10/2020

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

24/10/2020
กรมประชาสัมพันธ์
23/10/2020

กรมประชาสัมพันธ์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงวางรากฐานให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศ

#วันปิยมหาราช2563 #กรมประชาสัมพันธ์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระราชกรณียกิจ

วันที่ 20 ตุลาคม อ.ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทำงานจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และส่วนกิจการเพื่อสังค...
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม อ.ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทำงานจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และส่วนกิจการเพื่อสังคม สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 14

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชน...
19/10/2020

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม 2563
โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สมุดทำมือเพื่อน้อง” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
โดยสมุดทำมือทุกเล่มจะนำไปมอบให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดไก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนิสิตของศูนย์นิสิตจิตอาสา

PRswu
13/10/2020

PRswu

[๑๓ ตุลาคม]

วันคล้ายวันสรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09/10/2020
PRswu

PRswu

"ศรีนครินทรศรีไทย"
ขับร้อง
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
จักริน กังวานเกียรติชัย

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ

เรียบเรียง
คมสัน วรศรีโสทร
ณัฐกฤต ศรีสว่าง

นักแสดง
ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ
จิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์
พงศภัค โพธิ์ชินณรงค์
มณสร สกุลศักดิ์พินิจ
ภูวริศวร์ อัยยะศิร
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ( ฝ่ายมัธยม)

อำนวยการผลิต PR SWU
#ทีมมศว #เด็กมศว

08/10/2020
ฝ่ายวิชาการ มศว

โครงการ Dare to Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

โครงการ Dare to Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการรับรองค...
02/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF)
ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

PRswu
01/10/2020

PRswu

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการประเมิน ผ่าน ในระดับ A
ด้วยคะแนนการประเมิน 86.73

ITA คือการประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เป็นเครื่องมือประเมินและพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมลดลงได้

นอกจากนั้น ITA ยังเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการกับประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อ เข้าถึงระบบการทำงานของภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

29/09/2020
PRswu

PRswu

🎶 "ศรีนครินทรวิโรฒ"

ขับร้อง : ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง)

เนื้อร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง : ธนิต ผลประเสริฐ

เรียบเรียง :
คมสัน วรศรีโสทร
ณัฐกฤต ศรีสว่าง

นักแสดง :
ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง)
ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
อ.รอยพิมพ์ ถาวรสุวรรณ

อำนวยการผลิต PR SWU

#ทีมมศว #เด็กมศว

CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s cover photo
25/09/2020

CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)'s cover photo

25/09/2020
25/09/2020
เกษียณอายุปี 2563

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ที่อยู่

114 สุขุมวิท 23
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 649 5000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว):

วิดีโอทั้งหมด

ทีมงานเบื้องหลัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการได้มีมติให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และให้นำโครงการเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมการจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารเรียนรวมพื้นที่ประมาณ 1,100 ตรม. ในขั้นต้นได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำนักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมในเรื่องสถานที่จัดตั้งสำนัก อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวงเงิน 129 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงจัดดำเนินการให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2543 เป็นต้นไป โครงการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีสภาพเป็น "สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา" (CEMT : Center for Educational Media and Technology) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโนบายให้สำนักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่หารายได้ และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากภาระงานเดิมที่ต้องให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องหารายได้จากการให้บริการและผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอีกทางหนึ่ง ทำให้ปัจจุบันสำนักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจของหน่วยงาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บัณฑิตออกจากหอประชุม กี่โมงคะ 23/12/2018 ม.ประสานมิตร 😊😊😊