NSTDA Channel - Thailand

NSTDA Channel - Thailand สถานีข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(14)

เปิดเหมือนปกติ

http://nstdachannel.tv/20171017-wowwit/
18/10/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร

http://nstdachannel.tv/20171017-wowwit/

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา “จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร ออร์กาโนฟอสเฟต-ออร์กาโนคลอรีน” ที่สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพื้นที่เปียกหรือพื้นที่แห้ง และสามารถเติมในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตรงบริเวณทางระบายน้ำเข้า

http://nstdachannel.tv/20171012-hmk-bhumibol/
12/10/2017
งานทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล “ศิระกราน ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต”

http://nstdachannel.tv/20171012-hmk-bhumibol/

ผู้บริหาร พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูปงาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล "ศิระกราน ครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

http://nstdachannel.tv/20171011-palangvit/
12/10/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน VR Real.Estate ระบบความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

http://nstdachannel.tv/20171011-palangvit/

บริษัทบลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด เป็น Thai Tech StartUp ใน โครงการ SUCCESS ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ที่เน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ “VR Real.Estate” มาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสการขายให้กับธุรกิจเรียลเอสเตต

http://nstdachannel.tv/20171010-wowwit/
11/10/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน อาหารโคต้นทุนต่ำจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

http://nstdachannel.tv/20171010-wowwit/

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. นำเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือทิ้ง มาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ ได้องค์ความรู้เป็นสูตรการผลิตอาหารโคในรูปแบบอาหารหมัก และอาหารผสมครบส่วนเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ

http://nstdachannel.tv/20170822-wowwit/
04/10/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

http://nstdachannel.tv/20170822-wowwit/

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช และมูลสัตว์ ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่

03/10/2017
NSTDA - สวทช.

https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/videos/1381786598596987/

มาทำความรู้จักเรื่องราวของกลไกระดับโมเลกุล ที่ควบคุมระบบนาฬิกาชีวิต จากงานวิจัยที่ทำให้ได้โนเบลการแพทย์ 2017 โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

15/09/2017
MTEC NSTDA

https://www.facebook.com/prmtec/videos/1625897884110965/

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG

15/09/2017
MTEC NSTDA

https://www.facebook.com/prmtec/videos/1625806560786764/

นำชมนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG

http://nstdachannel.tv/20170908-palangvit/
11/09/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มมูลค่าไขอ้อยด้วยเทคโนโลยีนาโนเวชสำอาง

http://nstdachannel.tv/20170908-palangvit/

นักวิจัย สวทช. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรอง ทำให้ไขอ้อยที่เตรียมได้ มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมันได้ดี สามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ได้

http://nstdachannel.tv/20170825-palangvit/
25/08/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิ

http://nstdachannel.tv/20170825-palangvit/

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดมิวอาย อุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ ในราคาประหยัด ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดย สวทช. ได้นำชุดมิวอายไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงให...

http://nstdachannel.tv/20170710-palangvit/
11/07/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ Global Young Scientists Summit

http://nstdachannel.tv/20170710-palangvit/

สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit หรือ GYSS ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง...

http://nstdachannel.tv/20170710-science-guide/
10/07/2017
Science Guide ตอน Enjoy UK

http://nstdachannel.tv/20170710-science-guide/

รายการ Science Guide ในวันหยุดนี้ จะพาทุกท่านไปชมพิพิธภัณฑ์บริติชมิวเชียม สโตนเฮนจ์ หอนาฬิกา ที่เป็นสิ่งก่อสร้างคู่บ้านคู่เมืองของประเทศอังกฤษ และ ที่ขาดไม่ได้เลยเมนูอาหารมื้อสำคัญ กับเป็ดโฟร์ซีซั่น อันลือชื่อ

http://nstdachannel.tv/20170706-wowwit/
07/07/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ระบบดูดซับก๊าซไข่เน่าจากก๊าซชีวภาพ

http://nstdachannel.tv/20170706-wowwit/

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาวิธีลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่าย และมีต้นทุนต่ำ จากก๊าชชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์ ด้วยเม็ด Ferric hydroxide (เฟอริก ไฮดรอกไซด์)

http://nstdachannel.tv/20170703-palangvit/
04/07/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC2017 ระดับประเ

http://nstdachannel.tv/20170703-palangvit/

สวทช. ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หรือ RDC 2017 ในหัวข้อ รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติกับภาคเกษตรกรรม

http://nstdachannel.tv/20170629-wowwit/
30/06/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน บริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์

http://nstdachannel.tv/20170629-wowwit/

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสากล UN ECE R10 โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC สามารถนำไปใช้ขอเครื่องหมาย E-mark ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยเพ...

http://nstdachannel.tv/20170621-palangvit/
22/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

http://nstdachannel.tv/20170621-palangvit/

เอ็มเทค / สวทช. จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย หรือ Robot Design Contest ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านนี้ของประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมรับ...

http://nstdachannel.tv/20170619-palangvit/
20/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน มอบเดนตีสแกน 2.0 ใช้จริงในโรงพยาบาล

http://nstdachannel.tv/20170619-palangvit/

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย มาใช้งานจริงในกระทรวงสาธารณสุข

http://nstdachannel.tv/20170616-palangvit/
19/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน V-MER เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ

http://nstdachannel.tv/20170616-palangvit/

สวทช. สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีให้กับ บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด พัฒนาและออกแบบ V-MER (วีเมอร์) เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ เพื่อใช้วิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในเครื่องจักรที่ต้องหมุน เช่น มอเตอร์ ปั๊ม โบลเวอร์พัดลม ซึ่งมีลูกปืนเป็นหัวใจของเครื่อง

http://nstdachannel.tv/20170615-wowwit/
16/06/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ยาอมสมุนไพรก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

http://nstdachannel.tv/20170615-wowwit/

บริษัทห้าตะขาบ จำกัด ร่วมมือกับไบโอเทค / สวทช. ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอ ทำให้ได้กระบวนการผลิตยาอมแก้ไอที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานได้อย่างแม่นยำ

http://nstdachannel.tv/20170612-palangvit/
13/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

http://nstdachannel.tv/20170612-palangvit/

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช และมูลสัตว์ ซึ่งหาได้ทั่วไปในพื้นที่ เช่น ฟางข้าวเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักตบชวา ใบไม้

http://nstdachannel.tv/20170607-palangvit/
08/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ ได้สีสวยสด ช่วยลดโลกร้อน

http://nstdachannel.tv/20170607-palangvit/

นักวิจัยเอ็มเทค / สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผงพร้อมใช้ ในเฉดสีต่างๆ เช่น น้ำตาลจากเปลือกต้นต้นสะเดาและสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ข้อดีคือ ใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน

http://nstdachannel.tv/20170605-palangvit/
06/06/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Agri-map online แผนที่ออนไลน์ ข้อมูลที่ภาครัฐอยากใช้

http://nstdachannel.tv/20170605-palangvit/

เนคเทค / สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Agri-Map online หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ บูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ด้านการเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เชิงเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด

http://nstdachannel.tv/20170530-wowwit/
31/05/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มจากผงไหม

http://nstdachannel.tv/20170530-wowwit/

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป สวทช. และ ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าไปช่วย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน พัฒนา สูตรตำรับครีมบำรุงผิวหน้า เซรัม และโลชันนาโนพาร์ทิเคิล ที่มีส่วนผสมของผงไหม โดยใช้สารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัย มาควบคุมการเจริญเ...

http://nstdachannel.tv/20170529-palangvit/
30/05/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน มะเขือเทศลูกเล็กต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

http://nstdachannel.tv/20170529-palangvit/

นักวิจัยไบโอเทค / สวทช. ร่วมกับบริษัท ที เค อาร์แอนดี จำกัด ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง โดยใช้เทคนิค Marker Assisted Selection ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม ช่วยให้คัดเลือกได้อย่างแม่นยำ และใช้เวลาในการคัดเลือกสั้นลง

http://nstdachannel.tv/20170524-palangvit/
26/05/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน SafeMate ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจตลอดทาง

http://nstdachannel.tv/20170524-palangvit/

นักวิจัย เนคเทค / สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน SafeMate เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน โดยใช้ Accelerometer sensor ที่มีอยู่บนสมาร์ตโฟน ช่วยประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย หรือขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด

http://nstdachannel.tv/20170517-palangvit/
18/05/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

http://nstdachannel.tv/20170517-palangvit/

นักวิจัยเนคเทค / สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids หรือสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

http://nstdachannel.tv/20170515-palangvit/
17/05/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

http://nstdachannel.tv/20170515-palangvit/

เนคเทค /สวทช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาชุด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้แบบ learn and play ที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน

http://nstdachannel.tv/20170427-wowwit/
28/04/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ระบบกล้อง CCTV ในเมืองอัจฉริยะ

http://nstdachannel.tv/20170427-wowwit/

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย และความยากลำบากในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชน ที่มีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก หรือภายในพื้นที่ของสำนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน

http://nstdachannel.tv/20170420-wowwit/
21/04/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ดูแลลูกน้อยในครรภ์สบายใจ ใช้แอปพลิเคชัน ซีเบบี้ พลัส

http://nstdachannel.tv/20170420-wowwit/

นักวิจัยเนคเทค / สวทช. ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณพร้อมเฝ้าติดตาม การตั้งครรภ์และประเมินการตั้งครรภ์ของตัวผู้ใช้โปรแกรม ในรูปแบบรายสัปดาห์ บนอุปกรณ์แบบพกพาประเภทแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.2 ขึ้นไป

http://nstdachannel.tv/20170419-palangvit/
20/04/2017
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บริการทดสอบหลอดไฟ

http://nstdachannel.tv/20170419-palangvit/

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อตรวจรับรองขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ โดยทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่แผ่ทางอากาศ เพื่อความปลอดภัย และไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

http://nstdachannel.tv/20170418-wowwit/
19/04/2017
ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน MOOC: บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตล

http://nstdachannel.tv/20170418-wowwit/

ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน เปิดให้บริการที่ mooc.learn.in.th โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่รวบรวมคลังข้อมูลเอกสาร ภาพ และวิดีโอคลิป เพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

ที่อยู่

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Bangkok
12120

เบอร์โทรศัพท์

02-564-7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NSTDA Channel - Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
อยากทราบข้อมูล ผ้าไม่ถักทอ -ระยะการใช้งาน -วัสดุที่ทำเส้นใย -ขึ้นรูปยังไง -เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว สามารถนำมา รีไซเคิลได้หรือไม่ ขอบคุณครับ