สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของสำนักงาน กกต. ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 69/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก...
23/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว
เลขที่ 69/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ดังนี้1. นายกเทศมนตรีตำบลโคก...
20/08/2021

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (กรณีนายกฯ พ้นจากตำแหน่ง)
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพญา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (กรณีนายกฯ พ้นจากตำแหน่ง)
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพญา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอ...
20/08/2021

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 57 ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” โดยเป็นการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรร...
20/08/2021

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 68/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของนายสุ...
19/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 68/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของนายสุรพล เกียรติไชยากร กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่คืนสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 68/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของนายสุรพล เกียรติไชยากร กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่คืนสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 27 “การสืบสวนสอบสวนและพิจารณาการร้องเรียน”ร่วมรายการโดย : ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รอ...
18/08/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 27 “การสืบสวนสอบสวนและพิจารณาการร้องเรียน”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 27 “การสืบสวนสอบสวนและพิจารณาการร้องเรียน”
ร่วมรายการโดย : ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เวลา 00:27:42 นาที
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 – 15.00 น.
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

#การสืบสวนสอบสวน
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/P86ynh8q8w8

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 27 “การสืบสวนสอบสวนและพิจารณาการร้องเรียน”ร่วมรายการโดย : ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 67/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณ...
17/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 67/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา สามารถตรวจดูละ...
15/08/2021

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
สามารถตรวจดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/052/T_0040.PDF

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
สามารถตรวจดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/052/T_0040.PDF

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการปฏิรู...
13/08/2021

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์โปรงแกรม Zoom Cloud Meeting

๑๒ สิงหาคม  ศุภฤกษ์ เกริกดิถี   ปิ่นจักรี พระชนนีพันปีหลวงเทิดพระนาม  สิริกิติ์หนี่งในทรวง   ทรงแหนหวง ป่ารักษ์น้ำเป็นหล...
13/08/2021

๑๒ สิงหาคม ศุภฤกษ์ เกริกดิถี ปิ่นจักรี พระชนนีพันปีหลวง
เทิดพระนาม สิริกิติ์หนี่งในทรวง ทรงแหนหวง ป่ารักษ์น้ำเป็นหลักชัย
ขอพรเทพ เทวัญ ทุกชั้นฟ้า พระบุญญา เกษมสุข นิรัติศัย
พระสถิตย์ เป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย ร้อยดวงใจ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระะหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถรับชมวีดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เอชดี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ที่ : https://www.bugaboo.tv/watch/571901

๑๒ สิงหาคม ศุภฤกษ์ เกริกดิถี ปิ่นจักรี พระชนนีพันปีหลวง
เทิดพระนาม สิริกิติ์หนี่งในทรวง ทรงแหนหวง ป่ารักษ์น้ำเป็นหลักชัย
ขอพรเทพ เทวัญ ทุกชั้นฟ้า พระบุญญา เกษมสุข นิรัติศัย
พระสถิตย์ เป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย ร้อยดวงใจ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระะหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถรับชมวีดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เอชดี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ที่ : https://www.bugaboo.tv/watch/571901

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. การเลื...
13/08/2021

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต)
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ กกต. ขอบอก EP : 24 "ขอเชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"#พรรคการเมือง#สำนักประ...
13/08/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 24 "ขอเชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

รายการ กกต. ขอบอก EP : 24 "ขอเชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

#พรรคการเมือง
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/uJkoHPnFnik

รายการ กกต. ขอบอก EP : 24 "ขอเชิญร่วมติดตามแผนหรือโครงการของพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"#พรรคการเมือง#สำนั...

11/08/2021
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ศุภฤกษ์ เกริกดิถี ปิ่นจักรี พระชนนีพันปีหลวง
เทิดพระนาม สิริกิติ์หนี่งในทรวง ทรงแหนหวง ป่ารักษ์น้ำเป็นหลักชัย
ขอพรเทพ เทวัญ ทุกชั้นฟ้า พระบุญญา เกษมสุข นิรัติศัย
พระสถิตย์ เป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย ร้อยดวงใจ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระะหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่...
11/08/2021

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากทาง ผู้แทนกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯอีกทั้งได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ ซึ่งส...
11/08/2021

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ซอยบางใหญ่ซิตี้ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี บริเวณ ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และการเตรียมการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พร้อมทั้งให้กำลังใจพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง แสดงความห่วงใยต่อผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวั...
11/08/2021

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง แสดงความห่วงใยต่อผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 โดยได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง แสดงความห่วงใยต่อผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 โดยได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.จำนวน 6 แห่ง 1. การเลือก...
07/08/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

จำนวน 6 แห่ง
1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีลาออกจากตำแหน่ง)

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

จำนวน 6 แห่ง
1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีลาออกจากตำแหน่ง)

#การเลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.การเลื...
07/08/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)

#การเลือกตั้งอบจ
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต)

#การเลือกตั้งอบจ
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ กกต. ขอบอก EP : 23 "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถา...
07/08/2021
รายการ กกต.ขอบอก EP : 23 สนง.กกต.เชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 ส

รายการ กกต. ขอบอก EP : 23 "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 11"

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/696jpItJyXI

รายการ กกต. ขอบอก EP : 23 "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารระด....

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรร...
06/08/2021

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 29 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application : Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังห...
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เข้าพบ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประสานความร่วมมือการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบหนังสือครบรอบ 23 ปี กกต. และของที่ระลึกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...
05/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564
https://wellwishes.royaloffice.th/

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564
https://wellwishes.royaloffice.th/

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลข...
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 20 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application : Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 66/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564กกต. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริ...
05/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 66/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กกต. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ในหัวข้อ “ทางรอดประเทศไทยจากวิกฤติโควิด - 19”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน...
04/08/2021

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารทั่วไป และสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ณ ห้องประชุมเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 25 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดตาก”ร่วมรายการโดย : นายชูชาติ สุขสงวน ...
04/08/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 25 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดตาก”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 25 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดตาก”
ร่วมรายการโดย : นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
เวลา 00:30:13 นาที
วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 – 15.00 น.
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

#การเลือกตั้งท้องถิ่น
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/_AXXejtGYg8

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 25 “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดตาก”ร่วมรายการโดย : นายชูชาต...

ที่อยู่

120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งส
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด กิจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1418888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด