สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของสำนักงาน กกต. ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เวลา 18.00 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภายหลังจากแถลงข่าว นายกิตติพงษ์ฯ และ ร.ต.อ.ชนินทร์ฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน 1444 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานประจำศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเ...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยสุดท้ายก่อนปิดหีบเลือกตั้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันตำรวจเอกสนธยา แต่แดงเพชร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรับฟังรายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน 1444 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานประจำศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ
.
"รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กด 1444"

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การออกเ...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันตำรวจเอกวทัญญู รุ่งรัศมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลั...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) จำนวน 60 คน และ ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ และหมู่ที่ 4 บ้านซับม่วง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองขี้ตุ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง และ เขตเลือกตั้งที่ 19 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 19 บ้านเทพนิมิตร เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ อบต.หนองสาหร่าย หน่วยเลือกตั้งบ้านป่าติ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเสริมอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการพัฒนาทุกมิติให้กับผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (SML) ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันตำรวจโท อุทัย อาจหาญ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หน่วยเลือกตั้งที่ 15-17 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานประจำหน่วย...
28/11/2021
กกต. ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและการจัดสถานที่เลือกตั้ง จ.นครสวรรค์ และ

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และการจัดสถานที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสุพรรณบุรี https://youtu.be/7sTxwwiTNKg

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิกา...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่  28 พฤศจิกายน 2564  ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ โกสีห์ศิริกุล ผ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ โกสีห์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวมาฆะวดี รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ณ ศาลาวัดอาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3 ณ บริเวณลานข้างศาลาการเปรียญวัดสำปะชิว และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณลานข้างศาลาการเปรียญวันสำปะชิว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ณ ศาลาวัดอาน โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 140/2564 พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริ...
28/11/2021

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 140/2564
พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 140/2564
พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง...
28/11/2021
ปธ.กกต. ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและการจัดสถานที่เลือกตั้งในพื้นที่จัง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และการจัดสถานที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ https://youtu.be/_SzqezMR5zI

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานป...

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์เปิดการ...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์เปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยแรก ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจตรีพรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครราชสีมา พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง ได้ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นลงพื้นที่สังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายแสวงบุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายแสวงบุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ โรงเรียนโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ...
28/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 (โรงอาหารสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หน่วยเลือกตั้งที่ 15 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเย...
28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนายเกษม จินโจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด นายชาญ กุมภะ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ร่วมชี้แจงและรายงานความพร้อมการจัดการเลือกตั้งตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายภายใต้มาตราการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ณ ศาลาหมู่บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถา...
28/11/2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

"ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ"เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08...
28/11/2021

"ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ"
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

"ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ"
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอ...
28/11/2021
กกต.เลิศวิโรจน์ สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ที่ จ.กาญจนบุ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี https://youtu.be/8cspB9Sj8bA

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้.....

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...
28/11/2021
กกต.ปกรณ์ สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ที่ จ.เชียงใหม่ แล

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน https://youtu.be/tPJaNvZnCts

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ลง​พื้นที่​ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดก....

การเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหากากบาทขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง...
28/11/2021

การเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหากากบาท

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหากากบาท

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 พฤศจิกายน 2564 เวลา...
28/11/2021
อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/9ox_h2mgIhA

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.ณ หน่วยเลือ....

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบและรับวัสดุอุปกรณ์ และการจัดหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้...
28/11/2021
กกต.ฐิติเชฏฐ์ สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ที่ จ.แม่ฮ่อง

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบและรับวัสดุอุปกรณ์ และการจัดหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://youtu.be/2sDlpaqdmyU

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบและรับวัสดุอุปกรณ์ และการจัดหน่วยเลือกตั้ง ส...

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุ​อุปกรณ์การ​เลือกตั้ง​นายก​และ​สมาชิกสภา...
27/11/2021
ปธ.กกต.​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุ​อุปกรณ์การ​เลือกตั้ง​นายก​และ​ ส.อบต. จ.บุรีร

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุ​อุปกรณ์การ​เลือกตั้ง​นายก​และ​สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์​
https://youtu.be/91sniuj9iO4

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุ​อุปกรณ์การ​เลือกตั้ง​...

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เ...
27/11/2021

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเกตการณ์การจัดหน่วยเลือกตั้งสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 8 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญช่วย คันธีสาร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และนายอาทิตย์ อุ่นนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องให้การต้อนรับและรายงานการจัดหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่อยู่

120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งส
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด กิจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1418888

เว็บไซต์

http://www.ect.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังจากแถลงข่าว นายกิตติพงษ์ฯ และ ร.ต.อ.ชนินทร์ฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน 1444 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานประจำศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยสุดท้ายก่อนปิดหีบเลือกตั้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันตำรวจเอกสนธยา แต่แดงเพชร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรับฟังรายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน 1444 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานประจำศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ . "รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กด 1444"
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันตำรวจเอกวทัญญู รุ่งรัศมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) จำนวน 60 คน และ ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ และหมู่ที่ 4 บ้านซับม่วง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองขี้ตุ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง และ เขตเลือกตั้งที่ 19 หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 19 บ้านเทพนิมิตร เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ณ อบต.หนองสาหร่าย หน่วยเลือกตั้งบ้านป่าติ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเสริมอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการพัฒนาทุกมิติให้กับผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (SML) ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันตำรวจโท อุทัย อาจหาญ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หน่วยเลือกตั้งที่ 15-17 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และการจัดสถานที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสุพรรณบุรี https://youtu.be/7sTxwwiTNKg
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ โกสีห์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวมาฆะวดี รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ณ ศาลาวัดอาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3 ณ บริเวณลานข้างศาลาการเปรียญวัดสำปะชิว และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณลานข้างศาลาการเปรียญวันสำปะชิว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ณ ศาลาวัดอาน โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ