กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ เว็บไซด์หน่วย http://www.cavalryrecon1.com/ 1st ARMORED RECONNAISSANCE COMPANY

เปิดเหมือนปกติ

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแ...
15/10/2021

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#มีแล้วแบ่งปัน
#กองทัพบก

"ถ้าท่านทั้งหลาย ช่วยกันคิดช่วยกันทำ แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่...
15/10/2021

"ถ้าท่านทั้งหลาย ช่วยกันคิดช่วยกันทำ แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุดที่สุด ก็คือประโยชน์ร่วมกัน ก็คือความพอมีพอกินพออยู่ ความปลอดภัยของประเทศชาติ"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

"ถ้าท่านทั้งหลาย ช่วยกันคิดช่วยกันทำ แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุดที่สุด ก็คือประโยชน์ร่วมกัน ก็คือความพอมีพอกินพออยู่ ความปลอดภัยของประเทศชาติ"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

#จิตอาสาเราทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร.อ. รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 นำกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกันทำความสะอา...
13/10/2021

#จิตอาสาเราทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ร.อ. รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 นำกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกันทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ และพัฒนาเขตสุขาภิบาล ให้สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้หน่วยและชุมชน และเป็นการรณรงค์การทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ต.ค. 64 ณ ทางเข้าแฟลตส่วนกลาง กทม.
#น้อมรำลึกในหลวงราชการที่9
#13ตุลาอาสาทำความดี

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การวาง และการรื้อถอนทุ่นระเบิดดักรถถังM6A2 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลมีค...
13/10/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การวาง และการรื้อถอนทุ่นระเบิดดักรถถังM6A2 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ และความสามารถทำการวาง และรื้อถอนทุ่นระเบิดดักรถถังได้อย่างถูกต้อง และเต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#การฝึกคือสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหาร
#กองทัพบก

"เมื่อมีโอกาสและมีงานมำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆน...
13/10/2021

"เมื่อมีโอกาสและมีงานมำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#13ตุลาอาสาทำความดี

"เมื่อมีโอกาสและมีงานมำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#13ตุลาอาสาทำความดี

คลิปงานพระบรมศพนี้ตัดต่อได้ดีมากที่สุดเท่าที่ดูมา เป็นคลิป 9.04 นาที แต่เราร้องไห้เกิน 10นาที จนพิมพ์จบ น้ำตายังไม่หยุ...
13/10/2021
หนึ่งเดียวในโลก MV ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

คลิปงานพระบรมศพนี้ตัดต่อได้ดีมากที่สุดเท่าที่ดูมา เป็นคลิป 9.04 นาที แต่เราร้องไห้เกิน 10นาที จนพิมพ์จบ น้ำตายังไม่หยุดไหล ซึ้งใจกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติผู้ร่วมขบวนทุกท่านตั้งใจปฎิบัติในภาระกิจ และประชาชนที่เฝ้าฯทุกคนทำออกมาจากกันบึ้งของหัวใจ

***คงไม่มีใครหรือฝรั่งต่างชาติคนใดเข้าใจโมเม้นต์นี้ได้ดีเท่าเราหัวใจคนไทย

https://youtu.be/xne9VoXXvgU

หนึ่งเดียวในโลก ภาพชุดประวัติศาสตร์ ธ สถิต ในใจราษฎร์นิรันดร์• MV ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 กระทำพิธี ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
12/10/2021

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 กระทำพิธี ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 13 ต.ค. ณ บริเวณ บก.ร้อย.ม.(ลว.)1

#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙
#13ตุลาอาสาทําความดี

"ประเทศชาติ กำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของ...
12/10/2021

"ประเทศชาติ กำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#13ตุลาคม #อาสาทำความดี

"ประเทศชาติ กำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#13ตุลาคม #อาสาทำความดี

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันด์#13ตุลาอาสาทำความดี#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
12/10/2021

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันด์

#13ตุลาอาสาทำความดี
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันด์

#13ตุลาอาสาทำความดี
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

11/10/2021

#จิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน

"การทำความดีนั้นทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ"#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙#๑๓ตุลาอาสาทำความดี
11/10/2021

"การทำความดีนั้นทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙
#๑๓ตุลาอาสาทำความดี

"การทำความดีนั้นทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ"
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙
#๑๓ตุลาอาสาทำความดี

10/10/2021

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์เสมือนจริง" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ชมการแสดงวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านทั่วภูมิภาค ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ไทย (CPOT) เรียนรู้สาธิตอาหารไทยพื้นบ้าน เปิดบันทึกภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ที่ WWW.ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com
https://vtkbp.com/virtual239/main_page/v02/

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็...
09/10/2021

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า
#จิตอาสา
#Recon1
#กองพลที่1รักษาพระองค์
#กองทัพบก
https://t.co/i3DjHm2D2J

"เราจะไม่ทิ้งกัน"กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ดำเนินการมอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวทหารกองประจำการของหน่วย ที่ได้ร...
09/10/2021

"เราจะไม่ทิ้งกัน"
กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ดำเนินการมอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวทหารกองประจำการของหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ พื้นที่ อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
#เราจะไม่ทิ้งกัน
#Recon1
#กองพลที่1รักษาพระองค์
#กองทัพบกเพื่อประชาชน https://t.co/Nz25pEyWwf

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน และจิตอาสาของหน่วย ออกสำรวจ และเก็บขย...
04/10/2021

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน และจิตอาสาของหน่วย ออกสำรวจ และเก็บขยะ ตามจุดระบายน้ำบริเวณ ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. เพื่อเป็นการช่วยลดการอุดตันของเศษขยะ บริเวณจุดระบายน้ำ และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ https://t.co/p8Qd7FLbSv

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน และจิตอาสาของหน่วย ออกสำรวจ และเก็บข...
30/09/2021

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน และจิตอาสาของหน่วย ออกสำรวจ และเก็บขยะ ตามจุดระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. เพื่อเป็นการช่วยลดการอุดตันของเศษขยะ บริเวณจุดระบายน้ำ และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ https://t.co/JpiGbtpWHm

24/09/2021

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 เวลา 07.09 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองร้อยฯ ระหว่าง พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ (ท่านเก่า) และ ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ (ท่านใหม่) ทั้งนี้การกระทำพิธีดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
#Recon1News

ประชาสัมพันธ์.....
24/09/2021

ประชาสัมพันธ์.....

ประชาสัมพันธ์.....

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 เวลา 07.09 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองร้อยฯ ระหว่าง พ.ต...
22/09/2021

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 เวลา 07.09 น. ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองร้อยฯ ระหว่าง พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ (ท่านเก่า) และ ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ (ท่านใหม่) ทั้งนี้การกระทำพิธีดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
#Recon1News
https://t.co/m0cEwCCiJy

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 เวลา 09.09 น. ร้อย.ม.(ลว.) จัดพิธี ประดับยศ และมอบโล่ห์เกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่จะเข้าวาระประจำม...
20/09/2021

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 เวลา 09.09 น. ร้อย.ม.(ลว.) จัดพิธี ประดับยศ และมอบโล่ห์เกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่จะเข้าวาระประจำมทบ. เพื่อเป็นเกียรติ บำรุงขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในชีวิตรับราชการของกำลังผล
#ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
#กองทัพบก
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
https://t.co/dYwYVMUGHq

วันที่ 20 ก.ย. 64 ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการด้านสวัสดิการของกำลังพล โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลและครอบค...
20/09/2021

วันที่ 20 ก.ย. 64 ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการด้านสวัสดิการของกำลังพล โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
#มีแล้วแบ่งปัน
#กองทัพบก
#Recon1News
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 13.20 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาของหน่...
20/09/2021

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 13.20 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาของหน่วย ออก ช่วยเหลือประชาชนในห้วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง(ฝนตก) บริเวณ ถ.สามเสน เขต ดุสิต กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ https://t.co/WiTSpFMNwP

เมื่อวันที่ 13ก.ย.64 ที่ผ่านมา #กองทัพบก โดย ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพล #จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 5 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต...
14/09/2021

เมื่อวันที่ 13ก.ย.64 ที่ผ่านมา #กองทัพบก โดย ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพล #จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 5 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จะทำการการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณหน้าอก ณ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้าฯ
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน https://t.co/4LTgoKUzw9

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา #กองทัพบก โดย ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอา...
14/09/2021

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา #กองทัพบก โดย ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 1 บรรจุเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 1 อาคารสวนมิสกวัน กทม.
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
https://t.co/7Jv3p4e1rd

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว...ยังต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคลอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ#โควิด19 #วัคซีนโคว...
05/09/2021

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว...
ยังต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคล

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว...
ยังต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคล

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาของหน่ว...
05/09/2021

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาของหน่วย ออก ช่วยเหลือประชาชนในห้วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง(ฝนตก) บริเวณ ถ.สามเสน เขต ดุสิต กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ https://t.co/bukr82XOBx

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน#จิตอาสาพระราชทาน#ทหารมีไว้ทำไมเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่...
02/09/2021

#กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน
#จิตอาสาพระราชทาน
#ทหารมีไว้ทำไม
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนและจิตอาสาของหน่วย ออก ช่วยเหลือประชาชนในห้วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง(ฝนตก) บริเวณ ถ.สามเสน เขต ดุสิต กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจร บริเวณจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ https://t.co/6mtJiGzSEk

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 09.09 น. พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกายประจำหน่ว...
01/09/2021

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 09.09 น. พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกายประจำหน่วย (Scorpion Gym) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 เป็นประธานในพิธี ประดับยศ ให้กับก...
01/09/2021

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา พ.ต.ศุภกิจ เรืองฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 เป็นประธานในพิธี ประดับยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ดังนี้
1.จ.ส.ต.คมกฤต วะลัยสุข เป็น จ.ส.ท.
2.ส.อ.ศิลปคม ศิริสูตร เป็น จ.ส.ต.
3.นายอับดุลเลาะ เหมมันต์ เป็น ส.ต.
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1
#ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ระหว่างวันที่ 26 - 30 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่, ตอน, หมวด ณ พื้นที่ฝึกทางยุท...
01/09/2021

ระหว่างวันที่ 26 - 30 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่, ตอน, หมวด ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพความชำนาญการของกำลังพล และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบกต่อไป โดยการฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#สวัสดิการทหารที่ดีที่สุดคือการฝึก
#ฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญ
#ฝึกภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19

ทบ.สนับสนุนทีมแพทย์อาสาฯ นำส่งถังออกซิเจน ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้าน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล https://...
25/08/2021

ทบ.สนับสนุนทีมแพทย์อาสาฯ นำส่งถังออกซิเจน ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้าน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล https://t.co/7V9XxeFyKX

10 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินเเละปฏิบัติกันเป็นปกติในชีวิตประจำวันเเต่ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโค...
25/08/2021

10 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน
เเละปฏิบัติกันเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
เเต่ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 เเบบนี้
จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
ไม่เผลอทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคยชิน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

10 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน
เเละปฏิบัติกันเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
เเต่ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 เเบบนี้
จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
ไม่เผลอทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคยชิน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

💂🏻‍♂️กองทัพบก ดำรงการจัดกำลังพลและทรัพยากร สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิด 19 เต็มที่ ตามมาตรการ ศบค. #กองทัพบกเพื่อประ...
23/08/2021

💂🏻‍♂️กองทัพบก ดำรงการจัดกำลังพลและทรัพยากร สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิด 19 เต็มที่ ตามมาตรการ ศบค.
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
https://t.co/AfJY95pMgc

📊หายป่วย #โควิด#ผู้หายป่วยกลับบ้านได้มีมากกว่าผู้ติดเชื้อ🔹23 ส.ค.64หายป่วย 22,134 คนติดเชื้อ 17,491 คน📊 20 วันรวมหายป่ว...
23/08/2021

📊หายป่วย #โควิด
#ผู้หายป่วยกลับบ้านได้มีมากกว่าผู้ติดเชื้อ
🔹23 ส.ค.64
หายป่วย 22,134 คน
ติดเชื้อ 17,491 คน
📊 20 วัน
รวมหายป่วย 423,939 คน
เฉลี่ยหายกว่า 21,000 คน/วัน
🙏ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและทุกส่วนที่ช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อกลับบ้านได้
#ประเทศไทยต้องชนะ https://t.co/p541tn0mOH

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022433503

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่อยากโชว์เยอะ เดียวเพื่อนบ้าน มันหมันไส้เอา มีเยอะกว่านี้อีก ครับ อาวุธเอาไว้ปกป้อง แผ่นดินห้ามเปิดเผยออกไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล ผม สอ วิรุพงษ์ ศุกระรุจิ สบายดีครับ ฟังคำสั่งดีๆนะ คิดถึงลูกพี่ ลูกพี่ ??? น้ารักครับ 55555 โต้ขึ้นผมว่าสวยเหมือนแม่ แน่เลย หะโหลๆๆ 28-16 21-2 22-4 28-61อะไร ฟะ สูตรคูณ ไง อะไรฟะจำไม่ได้ไม่รู้อพไรฟะ28-61 ครับ คิดถึง ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะ คุณนายและเส วราวุธ และ คราบน่ารัก ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทหารรุ่น 1/54 ครับ แฟนผมหายไปอยากทราบว่า อยู่ ในนั้นหรือป่าวครับ
รู้แล้วว่าเรื่องอะไร ผมไม่เกี่ยวจะคอยดูๆ ให้ครับ
สวัสดีครับ ผม สต วิรุพงษ์ ศุกระรุจิ พลทหาร พลัดที่1/54ครับ คือ มีตำรวจ เอาทรัพย์ สินของคนผมไป ครับ สน บางเขน ของของผม ผมซื้อมา มันไม่มีสิทธิ์ มายึดทรัพย์ สิน ของคนอื่น ครับผมไม่ยอมไงเลย ด่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทำเกินกว่าเหตุขออนุญาติ ถอดยสเจ้าหน้าที่ ตำรวจ หนึ่งนาย สน บางเขน เดียว ขออนุญาติ ตรวจสอบ ชื่อ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ก่อน ครับ ขอบคุณครับ
Hello Teacher, I'm fine.
ขอโทษด้วยที่ผมทำพิดกฤษหมายไม่ได้
ผมเคยเป็นทหารแต่มี จนท ตำรวจบางนาย คอยหาเรื่องและหมิ่นพระมหากษัตริย์ โดยทางตรงและอ้อม ครับ จากพลตรวจจาก 1/54 ร้อย ม ลว 1พล1รอ ครับ
สายพรายอินทรี1R2 ขออนุญาติ ทำเรื่องเบิกอาวุธ ปืน ได้มั้ยครับ พอดีต้องมีไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ครับ
สวัสดีครับพี่สบายดีนะครับผมได้รับเอกจากผู้บังคับบัญชาแล้วขอบคุณครับ คิด ถึง จ่าโก๊ะ จัง 😭
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ผลัด1/34ร้อยม.ลวที่1พล1ร.อ.เกียกกายเขตดุสิต กทม.ปลดปี36เคยเป็น ผ.ช.ครูฝึกผลัด1/35รุ่นพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเพื่อนรุ่นเดี่ยวกันต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินกองหนุนผมหมดปี59คิดถึงเพื่อนๆและเจ้านายเก่าทุกๆคน ตอนผมเป็น พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตรีเป็นผ.บ.ร้อยครับ
ขอบคุณครับ
ผิดการเทศะยังไงผมขออภัยด้วยครับ