ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี

เปิดเหมือนปกติ

รียนท่านผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในชุมชนบางกะปิและใกล้เคียง...ดังนั้นทางศูนย์ฯ...
24/07/2021

รียนท่านผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในชุมชนบางกะปิและใกล้เคียง...ดังนั้นทางศูนย์ฯ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากในเขต กทม. ไม่อนุญาตให้เด็กมาเรียนได้ นอกจากเป๋็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่เด็กเล็กไม่สามารถทำได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนออกต่อไปอีก 1 เดือน
ดังนั้นทางศูนย์ฯจำเป็นต้องปิดการให้บริการในช่วงนี้ ต่อไป
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

รียนท่านผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในชุมชนบางกะปิและใกล้เคียง...ดังนั้นทางศูนย์ฯ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากในเขต กทม. ไม่อนุญาตให้เด็กมาเรียนได้ นอกจากเป๋็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่เด็กเล็กไม่สามารถทำได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนออกต่อไปอีก 1 เดือน
ดังนั้นทางศูนย์ฯจำเป็นต้องปิดการให้บริการในช่วงนี้ ต่อไป
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ...
02/04/2021

วันศุกร์ที ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
และคณะเจ้าหน้าที่ฯ

วันศุกร์ที ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
และคณะเจ้าหน้าที่ฯ

#ตรวจโรคฟรีวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นี้ เวลา 9.00 น. ถึง  12.00 น. หน่วยแพทย์มูลนิธิปอเต็กตึ้งจะมาตรวจรักษาโรคให้ฟรี ท...
07/03/2021

#ตรวจโรคฟรี
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นี้ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. หน่วยแพทย์มูลนิธิปอเต็กตึ้งจะมาตรวจรักษาโรคให้ฟรี ที่อาคารสันทนาการผู้สูงอายุ ตรงข้ามแฟลต 15

#ตรวจโรคฟรี
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นี้ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. หน่วยแพทย์มูลนิธิปอเต็กตึ้งจะมาตรวจรักษาโรคให้ฟรี ที่อาคารสันทนาการผู้สูงอายุ ตรงข้ามแฟลต 15

#ประกาศศูนย์บริการชุมชนคลองจั่นขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น เปิดรับสมัครเด็กแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามา...
07/03/2021

#ประกาศศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น

ขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น เปิดรับสมัครเด็กแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2375 5235 และ 08 7338 2007 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

#ประกาศศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น

ขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น เปิดรับสมัครเด็กแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2375 5235 และ 08 7338 2007 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo
08/08/2020

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo
26/07/2020

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo

ชุดการแสดงวันพ่อ 2561
05/12/2018

ชุดการแสดงวันพ่อ 2561

มูนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น ได้จัดกิจกรรมวันพ่อเช่นทุกปีที่่านมาเป็นประจำ กิจกรรมมจะมากบ้างน้อยบ้างต่ามความเหมาะสมของเศ...
05/12/2018

มูนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น ได้จัดกิจกรรมวันพ่อเช่นทุกปีที่่านมาเป็นประจำ กิจกรรมมจะมากบ้างน้อยบ้างต่ามความเหมาะสมของเศรษฐกิจ ปีนี้จัดให้มีการสดงเพียง 1 ชุด จากเด็กอนุบา 3 ซึ่งมีความพร้อมเพรียงกันดี

มูนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น ได้จัดกิจกรรมวันพ่อเช่นทุกปีที่่านมาเป็นประจำ กิจกรรมมจะมากบ้างน้อยบ้างต่ามความเหมาะสมของเศรษฐกิจ ปีนี้จัดให้มีการสดงเพียง 1 ชุด จากเด็กอนุบา 3 ซึ่งมีความพร้อมเพรียงกันดี

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo
20/08/2018

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo

คุณแม่ดีเด่น 2561 ของศนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
13/08/2018

คุณแม่ดีเด่น 2561 ของศนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

คุณแม่ดีเด่น 2561 ของศนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
13/08/2018

กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo
02/07/2017

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนคลองจั่น's cover photo

20/01/2017

ศูนย์พัฒนาเด็กฯ จะรับเด็กเล็กตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560 -31 มีนาคม 2560 หากอยากทราบรายละเอียดกรุณาติดต่อที่สำนักงานโดยตรงนะครับ โทร.02 375 5235

27/03/2016

ประชุมผู้ปกครอง

"เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียน เก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผ...
04/02/2016
ไอคิวเด็กไม่สูง!!! เพราะการเลี้ยงลูกแบบเทวดา

"เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียน เก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น" http://www.lgtcounseling.com/b-27/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87!!!-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80

เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียน เก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น

13/12/2015

เตรียมออกระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น #ประจำปี2559
------------------------------
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น กำหนดเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล
ในปีการศึกษา 2559 รายละเอียด ดังนี้ .
- เริ่มรับสมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบ เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3 รับสมัครเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบางกะปิ และเขตใกล้เคียง จำนวนจำกัด
โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
#รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวัน เวลาราชการ
#เริ่มเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

#หลักฐานที่นำไปในวันสมัคร

1.ใบสูติบัตรเด็ก พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อของเด็ก และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
4.รูปถ่ายเด็กหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (หรือตาม วัน เวลา ที่กำหนดในใบสมัคร) ณ ห้องธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น หากหลักฐานไม่พร้อมจะไม่รับการพิจารณา
กำหนดวันมอบตัวเด็ก
ทางศูนย์พัฒนาเด็กฯ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ ยื่นใบสมัครแล้ว

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวเด็ก
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท
2.ค่าบริการรายเดือน (มัดจำล่วงหน้า 1 เดือน) 1,200 บาท
3.ค่าบริการรายเดือน (เดือน เมษายน) 1,200 บาท
4.ค่าบำรุงศูนย์ ฯ (ค่าสมาชิก) 200 บาท
5.ชุดนักเรียน / ชุดพละ / ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว / ถุงนอน
ราคาจำหน่ายตามเบอร์

โทร. 0-2375-5235 , โทรสาร 0-2375-5359

01/11/2015

ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน

ที่อยู่

เสรีไทย 7 แยก 5
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023755235

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน :

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีระบบเรียนออนไลน์ด้วยไหมคะ
อยากหั้ยทางโรงเรียนมีไลน์กลุ่มสำหรับพ่อแม่ใว้ดูว่าแต่ละวันลูกทำอะไรบ้างค่ะ
ไม่เห็นครูทีไลน์กลุ่มหรือส่งรูปภาพเด็กๆหั้ยเรยค่ะ
ไม่ทราบว่าทางศูนย์จะเปิดรับอนุบาล1วันไหนครับ
ชว่งนี้มีสถานะการณ์ โควิค2019ระบาด ไม่ทราบว่าทางศูนย์มีมาตราการป้องกันรึรับมือแบไหนบ้าง
อยากทราบว่ารับตั้งแต่กี่ขวบค่ะ
ขอขอบคุณศูนย์ฯที่ช่วยอบรมสั่งสอน ขอบคุณครูนาที่ช่วยดูแลจนกลับเปนคนสุดท้าย#ต้นข้าวชนัญชิดา
ตอนนี้ยังรับเด็ก่อนเกณฑ์​อยู่มั้ยครับ​ ลูกผม3ขวบ2เดือน​ ครับ
ถ้าจะเอาลูกเข้าเรียนมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างค่ะ เช่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตบางกะปิอย่างน้อยกี่เดือนถึงได้รับการพิจารณา พอดีตอนนี้ลูก 1 ขวบ อยุ่ต่างจังหวัดอยากเอาลูกขึ้นมาเรียนที่นี้ จะได้เตรียมไว้นะค่ะ