โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Sc

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Sc เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ขึ้น เนื่องจากพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ ร่วมทั้งมีการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงาน และปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งหวังกระตุ้นให้โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและวิถีชีวิตท้องถิ่น
(18)

เปิดเหมือนปกติ

05/06/2021

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้ LIVE สด !!
มาร่วมกันปลุกพลังทางความคิดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กับ น้องรัศมีแข และพี่เคน ภูภูมิ
.
กับการ LIVE สด ของทั้งคู่ ได้ทาง "Facebook fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป
.
นอกจากกิจกรรมปลุกพลังทางความคิดแล้ว
อย่าลืม !! มาร่วมเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลใน LIVE สด นี้ด้วยนะครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

30/05/2021

เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ที่กำลังจะมาถึงนี้
เราทุกคนต้องมาร่วม “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม”
ไปพร้อมๆ กันนะครับ ..... กับแนวคิด “Reimagine Recreate Restore”
.
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในปัจจุบัน และจากกระแสความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก อันเนื่องมาจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
.
ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจนเกินขีดความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
.
#GenerationRestoration
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์ หมดเขตแก้ไขรายชื่อ/แจ้งราย...
11/05/2021
64.05.11 ประกาศรายชื่อ(สมัคร)โรงเรียนปลอดขยะ 2564.pdf

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์

หมดเขตแก้ไขรายชื่อ/แจ้งรายชื่อตกหล่น/งดส่งเอกสารเพิ่มเติม (ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่สมัครรอบสุดท้าย 11 พฤษภาคม 2564)
https://drive.google.com/file/d/1lsxxdvmPHSWpm5JYG1y4ouLTeZaful74/view?usp=sharing

** สามารถติดตามประกาศผลรอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภายในเดือน มิถุนายน 2564 **

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ***(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564)***โรงเรียนที่มีรายชื่...
26/04/2021
64.04.26 ประกาศรายชื่อ(สมัคร)โรงเรียนปลอดขยะ 2564.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
***(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564)***

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแอดมินด่วนค่ะ
1 ขอนแก่น โรงเรียนห้วยทรายทุ่งมน
2 เชียงราย โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
3 นนทบุรี โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
4 สมุทรสงคราม โรงเรียนถาวรานุกูล
5 หนองคาย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

*** ขอให้โรงเรียนที่เอกสารมีปัญหาเปิดไม่ได้และรายชื่อตกหล่นแจ้งรายชื่อและแนบหลักฐานหรือ E-mail ยืนยันการส่งเอกสาร ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น (เพื่อป้องกันปัญหาแชทเพจเลื่อนหรือตกหล่น) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ***
สามารถติดตามประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภายในเดือน มิถุนายน 2564
คลิกที่นี่....
https://drive.google.com/file/d/1imXNN5GK0cwjiAq_L5uxPcKgwFMdw6Gp/view?usp=sharing

25/04/2021
22 เมษายน "วันคุ้มครองโลก"🌎 #โครงการชุมชนปลอดขยะ#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ#กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ#กรมส่งเสริมคุ...
22/04/2021

22 เมษายน "วันคุ้มครองโลก"🌎

#โครงการชุมชนปลอดขยะ
#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

22 เมษายน "วันคุ้มครองโลก"🌎

#โครงการชุมชนปลอดขยะ
#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ***(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)***.*** ขอให้โรงเรียนท...
19/04/2021
รายชื่อสมัครโรงเรียน อัพเดท 19.04.64.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

***(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)***
.
*** ขอให้โรงเรียนที่เอกสารมีปัญหาเปิดไม่ได้และรายชื่อตกหล่นแจ้งรายชื่อและแนบหลักฐานหรือ E-mail ยืนยันการส่งเอกสาร ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น (เพื่อป้องกันปัญหาแชทเพจเลื่อนหรือตกหล่น) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ***
สามารถติดตามประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภายในเดือน มิถุนายน 2564
คลิกที่นี่....
https://drive.google.com/file/d/1AsBL3OlE4XmsUL0jJp-jZ_qrGkaQNSLE/view?usp=sharing

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์ *** ขอให้โรงเรียนที่เอกสาร...
09/04/2021
ประกาศรายชื่อ(สมัคร)โรงเรียนปลอดขยะ 2564_09.04.64.pdf

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์
*** ขอให้โรงเรียนที่เอกสารมีปัญหาเปิดไม่ได้และรายชื่อตกหล่นแจ้งรายชื่อและแนบหลักฐานหรือ E-mail ยืนยันการส่งเอกสาร ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น (เพื่อป้องกันปัญหาแชทเพจเลื่อนหรือตกหล่น) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ***

สามารถติดตามประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภายในเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสมบูรณ์ คลิกที่นี่....
https://drive.google.com/file/d/1O6URpX86jygg7Y7tC9cVEyzPLfAbWFGj/view?fbclid=IwAR2zLYQhEbK3tyikI0tqmGus2sTXZFOMnpFHDHxwX-Cer4NMqBVngM8mrZM

31/03/2021

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
จะประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ส่งผ่านทาง e-mail

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2564
ติดตามได้ที่ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/FB โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมรับสมัครโร...
26/03/2021

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมรับสมัครโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เคยได้รับรางวัล เข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” 2564 ขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการจัดการขยะจากชุมชนสู่โรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขยายระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

2 โรงเรียน จับคู่กัน
1. โรงเรียนน้องที่มีความตั้งใจในการจัดการขยะในสถานศึกษา
2. โรงเรียนพี่เลี้ยง ต้องเคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รางวัลชมเชย และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ระดับภาค ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 เท่านั้น)

ส่งใบสมัครได้ที่

E-mail : [email protected] หรือ ทางโทรสาร 02-298-5680 ที่อยู่ กลุ่มสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายอานนท์ นพปิยะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-5608 หรือ 099-224-0404
www.deqp.go.th/new/สะอาดบุรี-ขยายรับสมัคร/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมรับสมัครโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เคยได้รับรางวัล เข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” 2564 ขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการจัดการขยะจากชุมชนสู่โรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขยายระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

2 โรงเรียน จับคู่กัน
1. โรงเรียนน้องที่มีความตั้งใจในการจัดการขยะในสถานศึกษา
2. โรงเรียนพี่เลี้ยง ต้องเคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รางวัลชมเชย และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ระดับภาค ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 เท่านั้น)

ส่งใบสมัครได้ที่

E-mail : [email protected] หรือ ทางโทรสาร 02-298-5680 ที่อยู่ กลุ่มสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายอานนท์ นพปิยะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-5608 หรือ 099-224-0404
www.deqp.go.th/new/สะอาดบุรี-ขยายรับสมัคร/

สะอาดบุรี จูเนียร์ จ้าาาา📣ขอแค่มีใจ กับใบสมัคร 📑รอบออดิชั่นตั้งเป้าหมายระยะสั้นกับเวลา 3 เดือน ผลงานเป็นคลิปสั้นออกอากาศ...
03/03/2021

สะอาดบุรี จูเนียร์ จ้าาาา📣
ขอแค่มีใจ กับใบสมัคร 📑
รอบออดิชั่นตั้งเป้าหมายระยะสั้นกับเวลา 3 เดือน ผลงานเป็นคลิปสั้นออกอากาศทางช่อง thai pbs 🎬

ทดสอบกลไกการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนระยะสั้นเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทไปพัฒนาโรงเรียนจ้า📸

โครงการสะอาดบุรี มาแล้วจ้าาาาาา.............

รูปแบบใหม่เอาใจวัยเรียนกับ “สะอาดบุรี จูเนียร์”
.
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ คุณครู/อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสะอาดบุรี จูเนียร์
.
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
สามารถ Download รายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
.
1. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2985608 กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
2.Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
3.www.deqp.go.th

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่สอบถามการส่งเล่มรายงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะมาทาง ไปรษณีย์และ E-mail ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ...
02/03/2021

สำหรับผู้ที่สอบถามการส่งเล่มรายงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะมาทาง ไปรษณีย์และ E-mail ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 นั้น 📣

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องขออภัยในความล่าช้า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คลิปวีดีโอ และรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเล่มรายงานหรือคลิปวีดีโอทั้ง 2 ช่องทางมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หากส่งทาง E-mail เมื่อตรวจสอบดาวน์โหลดเอกสารครบถ้วนแอดมินจะทำการตอบกลับค่ะ) เนื่องจากปีนี้มีโรงเรียนสนใจส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โครงการฯจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเพจนี้ "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School" โดยเร็วที่สุดค่ะ

#ปีนี้เป็นปีแรกเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ไม่ถนัดทำเอกสารภารกิจเยอะแต่ทำกิจกรรมจริงๆได้ส่งเป็นคลิปวีดีโอ🎬
#เป็นปีที่ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรด้วยการส่งผ่านช่องทางe-mail 📧
#ใจเย็นๆกันหน่อยนะคะคุณครูอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่ผลัดกันรับสายไม่มีเวลาตรวจสอบเอกสารเลยค่ะ 😁
#ภาพเอกสารโครงการแค่บางส่วนค่ะ 📚
#เพจนี้ตอบทุกข้อความนะคะถ้าเพจแจ้งเตือน 🔔
#ขอบพระคุณคุณครูทุกโรงเรียนนะคะที่สนใจโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#ขอให้ทุกโรงเรียนโชคดีนะคะเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สำหรับผู้ที่สอบถามการส่งเล่มรายงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะมาทาง ไปรษณีย์และ E-mail ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 นั้น 📣

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องขออภัยในความล่าช้า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คลิปวีดีโอ และรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเล่มรายงานหรือคลิปวีดีโอทั้ง 2 ช่องทางมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หากส่งทาง E-mail เมื่อตรวจสอบดาวน์โหลดเอกสารครบถ้วนแอดมินจะทำการตอบกลับค่ะ) เนื่องจากปีนี้มีโรงเรียนสนใจส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โครงการฯจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเพจนี้ "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School" โดยเร็วที่สุดค่ะ

#ปีนี้เป็นปีแรกเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ไม่ถนัดทำเอกสารภารกิจเยอะแต่ทำกิจกรรมจริงๆได้ส่งเป็นคลิปวีดีโอ🎬
#เป็นปีที่ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรด้วยการส่งผ่านช่องทางe-mail 📧
#ใจเย็นๆกันหน่อยนะคะคุณครูอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่ผลัดกันรับสายไม่มีเวลาตรวจสอบเอกสารเลยค่ะ 😁
#ภาพเอกสารโครงการแค่บางส่วนค่ะ 📚
#เพจนี้ตอบทุกข้อความนะคะถ้าเพจแจ้งเตือน 🔔
#ขอบพระคุณคุณครูทุกโรงเรียนนะคะที่สนใจโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#ขอให้ทุกโรงเรียนโชคดีนะคะเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษเป็นกำลังใจให้ค่ะ

มาแล้ว !!“โครงการติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่ยั่งยืน”.สำหรับชุมชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่ว...
16/02/2021

มาแล้ว !!
“โครงการติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่ยั่งยืน”
.
สำหรับชุมชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
โดย Download รายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ QR Code ตามภาพ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
- หมายเลขโทรศัพท์ 02-2985608 หรือ 02-2788400 ต่อ 1293, 1298
กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
- Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
- www.deqp.go.th
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มาแล้ว !!
“โครงการติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่ยั่งยืน”
.
สำหรับชุมชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
โดย Download รายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ QR Code ตามภาพ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
- หมายเลขโทรศัพท์ 02-2985608 หรือ 02-2788400 ต่อ 1293, 1298
กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
- Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
- www.deqp.go.th
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการสะอาดบุรี มาแล้วจ้าาาาาา.............รูปแบบใหม่เอาใจวัยเรียนกับ “สะอาดบุรี จูเนียร์” .ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ คุณครู/อ...
08/02/2021

โครงการสะอาดบุรี มาแล้วจ้าาาาาา.............

รูปแบบใหม่เอาใจวัยเรียนกับ “สะอาดบุรี จูเนียร์”
.
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ คุณครู/อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสะอาดบุรี จูเนียร์
.
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
สามารถ Download รายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
.
1. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2985608 กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
2.Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
3.www.deqp.go.th

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการสะอาดบุรี มาแล้วจ้าาาาาา.............

รูปแบบใหม่เอาใจวัยเรียนกับ “สะอาดบุรี จูเนียร์”
.
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ คุณครู/อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสะอาดบุรี จูเนียร์
.
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
สามารถ Download รายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
.
1. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2985608 กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
2.Facebook Fanpage “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
3.www.deqp.go.th

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โค้งสุดท้าย !!!โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) ปี 2564ก่อนหมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564การสมัครจะสมบูรณ์...
02/02/2021

โค้งสุดท้าย !!!

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
ก่อนหมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านส่งเล่มเอกสารรายงาน หรือคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (รายละเอียด หัวข้อ ตามที่กำหนด)
ส่งเอกสารหรือคลิปวีดีโอได้ที่
E-mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์
(นับจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารวันสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ที่อยู่ กลุ่มสื่อสิิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพ 10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร
0-298-5608 ,0-278-8400-9 ต่อ 1293 และ 1298

โค้งสุดท้าย !!!

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
ก่อนหมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านส่งเล่มเอกสารรายงาน หรือคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (รายละเอียด หัวข้อ ตามที่กำหนด)
ส่งเอกสารหรือคลิปวีดีโอได้ที่
E-mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์
(นับจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารวันสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ที่อยู่ กลุ่มสื่อสิิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพ 10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร
0-298-5608 ,0-278-8400-9 ต่อ 1293 และ 1298

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิตใหม่ คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะนำมาใช้เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน
.
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสถานการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมที่จะเอาใจใส่ คือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
22/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พบกับ E-Book “วิถีคนรักษ์สายน้ำ” ได้แล้ววันนี้ !
.
หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อให้สังคมไทยมีแหล่งน้ำลำคลองที่สะอาด สวยงามน่ามองอย่างยั่งยืนต่อไป
.
อ่านและดาวน์โหลดเลย.....หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ ในรูปแบบ E-Book
https://eservice.deqp.go.th/e-book/22/index.html
.
หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ ในรูปแบบ pdf file
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=1&media_id=2529
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
21/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ !
.
พลาสติกต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำกลับมา “วน” ใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
.
เรามาดูกันครับว่าพลาสติกที่วนกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง และกระบวนการในการนำมาวนจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้ว CFO อปท. รุ่นที่ 10
.
อปท. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้โดยสแกน QR Code ท้ายโปสเตอร์ หรือ http://localcfo.tgo.or.th/
.
หมายเหตุ: เปิดรับเฉพาะ อปท. ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ CFO กับ อบก. มาก่อนเท่านั้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#cfologov
#อปทร่วมใจลดโลกร้อน
#คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#ชุมชนยั่งยืน
.
*ขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก*

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่....
"Climate Change" หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ นั้น แท้จริงแล้ว คืออะไร ? มีสาเหตุมาจากอะไร
.
แล้วเราจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงฯ นี้ได้หรือไม่ ไปดูกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

07/11/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
05/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว
.
สุดยอด E-Book ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทั้งในเขตชุมชนและท้องถิ่น
.
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้สังคมไทยมีพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

สายด่วน ทส. ทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมเราพร้อมช่วยคุณ #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
04/11/2020

สายด่วน ทส.
ทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมเราพร้อมช่วยคุณ

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
29/10/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พบกับ E-Book “วิถี Zero Waste ” ได้แล้ววันนี้ !
.
หนังสือ วิถี Zero Waste ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
.
อ่านและดาวน์โหลดเลย.....หนังสือ วิถี Zero Waste ในรูปแบบ E-Book
http://cloud.deqp.go.th/ebook/10/open.php
.
หนังสือ วิถี Zero Waste ในรูปแบบ pdf file
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=7&media_id=2402
.
#คุณภาพสิ่งแวลด้อมคือคุณภาพชีวิต

📢 ประกาศ..เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาาาาา.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระ...
21/10/2020

📢 ประกาศ..เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาาาาา
.
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
รับเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ได้ที่ QR code หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และทาง Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
.
รายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยจ้า
⬇️

ที่อยู่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2278-8453

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Scผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบการประกาศผลของโรงเรียนปลอดขยะคะ
ส่งรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนหนองโพนสูงทางเมลแล้วนะคะ
อยากทราบว่าเล่มรายงานประกวดโรงเรียนปลอดขยะมีกำหนดจำนวนมั้ยคะ
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ
ฝาก Like & Share ด้วยนะคะ
เจอไฟล์แล้วค่ะ
เข้า Web ได้แล้วครับ
รร.บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย" จะสมัครเข้าโครงการ web ที่ให้ไปไม่สามารถเข้าได้ครับ
กำลังทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
แม้จะเพิ่งเริ่มต้น..แต่ทุกคนร่วมมือดีมาก แค่นี้ก็..ใช่แล้วค่ะ ผลจะเป็นอย่างไร...รับได้