โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Sc

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Sc เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ขึ้น เนื่องจากพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ ร่วมทั้งมีการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงาน และปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งหวังกระตุ้นให้โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและวิถีชีวิตท้องถิ่น
(22)

เปิดเหมือนปกติ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิตใหม่ คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะนำมาใช้เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน
.
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสถานการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมที่จะเอาใจใส่ คือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
22/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พบกับ E-Book “วิถีคนรักษ์สายน้ำ” ได้แล้ววันนี้ !
.
หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อให้สังคมไทยมีแหล่งน้ำลำคลองที่สะอาด สวยงามน่ามองอย่างยั่งยืนต่อไป
.
อ่านและดาวน์โหลดเลย.....หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ ในรูปแบบ E-Book
https://eservice.deqp.go.th/e-book/22/index.html
.
หนังสือวิถีคนรักษ์สายน้ำ ในรูปแบบ pdf file
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=1&media_id=2529
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
21/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ !
.
พลาสติกต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำกลับมา “วน” ใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
.
เรามาดูกันครับว่าพลาสติกที่วนกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง และกระบวนการในการนำมาวนจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้ว CFO อปท. รุ่นที่ 10
.
อปท. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้โดยสแกน QR Code ท้ายโปสเตอร์ หรือ http://localcfo.tgo.or.th/
.
หมายเหตุ: เปิดรับเฉพาะ อปท. ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ CFO กับ อบก. มาก่อนเท่านั้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#cfologov
#อปทร่วมใจลดโลกร้อน
#คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#ชุมชนยั่งยืน
.
*ขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก*

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่....
"Climate Change" หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ นั้น แท้จริงแล้ว คืออะไร ? มีสาเหตุมาจากอะไร
.
แล้วเราจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงฯ นี้ได้หรือไม่ ไปดูกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

07/11/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
05/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว
.
สุดยอด E-Book ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทั้งในเขตชุมชนและท้องถิ่น
.
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้สังคมไทยมีพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

สายด่วน ทส. ทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมเราพร้อมช่วยคุณ #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
04/11/2020

สายด่วน ทส.
ทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมเราพร้อมช่วยคุณ

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
29/10/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พบกับ E-Book “วิถี Zero Waste ” ได้แล้ววันนี้ !
.
หนังสือ วิถี Zero Waste ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
.
อ่านและดาวน์โหลดเลย.....หนังสือ วิถี Zero Waste ในรูปแบบ E-Book
http://cloud.deqp.go.th/ebook/10/open.php
.
หนังสือ วิถี Zero Waste ในรูปแบบ pdf file
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=7&media_id=2402
.
#คุณภาพสิ่งแวลด้อมคือคุณภาพชีวิต

📢 ประกาศ..เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาาาาา.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระ...
21/10/2020

📢 ประกาศ..เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาาาาาา
.
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
รับเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ได้ที่ QR code หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และทาง Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
.
รายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยจ้า
⬇️

ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกับเรา รับไปเลยปุ๋ยมูลไส้เดือนและกระบอกน้ำจ้า.....
16/10/2020

ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกับเรา รับไปเลยปุ๋ยมูลไส้เดือนและกระบอกน้ำจ้า.....

มาจ้า.....ร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนตุลาคม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกันค่ะ
(21 ตุลาคม ของทุกปีวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)

"รัก รด แต่ง ให้ ต้นไม้เติบโตยั่งยืนอย่างสมดุล"

รับปุ๋ยมูลไส้เดือนจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรางพลับจังหวัดราชบุรีไปบำรุงต้นไม้กันและของที่ระลึกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 รางวัล

กติกา
1. กด Like & Share โพสต์นี้ ไปยังหน้าเฟสบุ๊คของคุณ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ถ่ายภาพคุณคู่กับต้นไม้ที่ปลูกหรือกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ (บอกจำนวนและชื่อต้นไม้) แล้วคอมเมนต์ด้วยภาพของคุณใต้โพสต์กิจกรรมนี้
3. 20 ท่านแรก รับปุ๋ยมูลไส้เดือนและของที่ระลึกสุดพิเศษจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเลย
4. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ภาพ ต่อ 1 user เท่านั้น
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
• ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. - 20 ต.ค. 63 (ปิดรับเวลา 12:00 น.)
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่าน Facebook กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ วันที่ 21 ต.ค. 63
• การตัดสินของแอดมินกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษถือเป็นที่สิ้นสุด

ชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ..

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13/10/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

📢พบกับ  E-Book “การจัดการขยะในสถานศึกษา” ได้แล้ววันนี้ !คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษารวมกิจกรรมการจัดการขยะในเครือข่ายโร...
02/10/2020

📢พบกับ E-Book “การจัดการขยะในสถานศึกษา” ได้แล้ววันนี้ !
คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษารวมกิจกรรมการจัดการขยะในเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้แล้วที่นี่ ♻️
อ่านและดาวน์โหลดเลย.....

การจัดการขยะในสถานศึกษาในรูปแบบ E-Book
https://eservice.deqp.go.th/e-book/9
การจัดการขยะในสถานศึกษาในรูปแบบ pdf file
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=7&media_id=2644

#โครงการชุมชนปลอดขยะ
#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#ดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป

ร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)กิจกรรม รัก รด แต่ง ให้ ต้นไม้เติบโตยั่งยืนอย่า...
02/10/2020

ร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)

กิจกรรม รัก รด แต่ง ให้ ต้นไม้เติบโตยั่งยืนอย่างสมดุล

รับปุ๋ยมูลไส้เดือนจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรางพลับจังหวัดราชบุรีและของที่ระลึกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 รางวัลจ้า

มาจ้า.....ร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนตุลาคม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกันค่ะ
(21 ตุลาคม ของทุกปีวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)

"รัก รด แต่ง ให้ ต้นไม้เติบโตยั่งยืนอย่างสมดุล"

รับปุ๋ยมูลไส้เดือนจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรางพลับจังหวัดราชบุรีไปบำรุงต้นไม้กันและของที่ระลึกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 รางวัล

กติกา
1. กด Like & Share โพสต์นี้ ไปยังหน้าเฟสบุ๊คของคุณ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ถ่ายภาพคุณคู่กับต้นไม้ที่ปลูกหรือกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ (บอกจำนวนและชื่อต้นไม้) แล้วคอมเมนต์ด้วยภาพของคุณใต้โพสต์กิจกรรมนี้
3. 20 ท่านแรก รับปุ๋ยมูลไส้เดือนและของที่ระลึกสุดพิเศษจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเลย
4. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ภาพ ต่อ 1 user เท่านั้น
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
• ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. - 20 ต.ค. 63 (ปิดรับเวลา 12:00 น.)
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่าน Facebook กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ วันที่ 21 ต.ค. 63
• การตัดสินของแอดมินกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษถือเป็นที่สิ้นสุด

ชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ..

กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
02/10/2020

กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะ เราทำได้ 😇

เมื่อถึงวันสำคัญต่างๆหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจะออกไปทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมที่วัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำบุญ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดภาระให้กับทางวัดในการจัดการขยะ ด้วยการพกถุงผ้า หิ้วตะกร้า ปิ่นโตมาทำบุญ งดใช้ถุงพลาสติกหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารถวายพระทำบุญหรืองานทำบุญต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะภายในวัดไม่เป็นภาระแก่พระสงฆ์ เรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะกันค่ะ

#โครงการชุมชนปลอดขยะ
#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#ดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป

30/09/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เราเลิกกันเถอะ !
.
เราอยู่ด้วยกันมาตลอด อยู่ด้วยกันมานาน
แต่ตอนนี้เราขอมีชีวิตใหม่ เพราะเธอมันเยอะ
เธอเดินทางไปทั่ว เธอย่อยสลายยาก
และที่สำคัญ “เธอทำร้ายเรา ทำร้ายโลก”
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
29/09/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บรรดาตลาดสดไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและการรักษาความสะอาดมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อมากขึ้น
.
โดยเฉพาะภายหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 เป็นต้นมา มีตลาดจำนวนหนึ่งเริ่มปรับตัวด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และยกเลิกการใช้โฟมใส่อาหาร
เช่น ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายหลังร่วมลงนามประกาศเจตนารมย์ “ตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม” กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งเป้าให้ตลาดเลิกใช้ภาชนะโฟม 100% ตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันได้ร่วมกับเอสซีจีพัฒนาถุงพลาสติกที่ลดเนื้อพลาสติกลง 20% และใช้วัสดุผสมทดแทน แต่ในฐานะเป็นตลาดเก่าที่เปิดให้บริการมานาน การผลักดันนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกจึงยังต้องใช้เวลาในการปรับตัว
.
กมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มดำเนินโครงการนี้ร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์ได้หันมาใช้ถุงพลาสติกของโครงการ ทำให้ลดการใช้พลาสติกในส่วนนี้ลง 20% โดยตลาดยังคงเป้าหมายลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังต้องขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
.
ตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคแห่ง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งที่เปิดบริการมา 13 ปีแล้ว ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มลดการใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้กล่องโฟม 100% โดยหันไปใช้ใบตอง ถุงกระดาษ หรือภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
.
นภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ ผู้ริเริ่มตลาดโก้งโค้ง เล่าว่า ตลาดไม่มีนโยบายใช้กล่องโฟมตั้งแต่ต้น ต่อมาเกิดกระแสการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จึงแนะนำให้ร้านค้านำวัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้ภาชนะพลาสติก ร้านไหนมีความพร้อมก็นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ ซึ่งกลายเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า แต่ไม่ได้มีการบังคับทุกร้าน
.
“การห้ามใช้ทั้งหมดคงเป็นเรื่องยาก เพราะต้นทุนวัสดุธรรมชาติบางอย่างราคาค่อนข้างสูง จาก 100 กว่าร้าน ลดพลาสติกไปได้ประมาณ 40% ก็ถือว่าดี ของฝากบางประเภทยังจำเป็นต้องใช้กล่องพลาสติก ส่วนขยะเปียกทาง อบต.เป็นผู้จัดเก็บ และมีแม่ค้าบางส่วนนำกลับไปใช้เลี้ยงสัตว์”
สำหรับตลาดเปิดใหม่ที่ลดการใช้พลาสติกค่อนข้างเป็นรูปธรรม เช่น ตลาดโอ๊ะป่อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีความโดดเด่นในแง่การรักษาความสะอาด โดยร้านค้ากว่า 90% จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้
ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในฐานะหัวเรี่ยวหัวแรงผู้ก่อตั้งตลาดแห่งนี้ร่วมกับชุมชน วัด และโรงเรียน อธิบายว่า บรรดาร้านค้าซึ่งประกอบด้วยร้านจำหน่ายอาหารคาว อาหารหวาน ตลอดจนเครื่องดื่ม จะแขวนป้าย “ฝากทิ้งขยะ” ไว้ทุกร้าน เพราะที่นี่ไม่มีถังขยะไว้บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้และไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด
“ร้านค้าจะติดป้ายให้ลูกค้าคืนช้อนส้อมหรือคืนจานอาหารตามจุดต่าง ๆ พร้อมกับมีป้ายรับฝากทิ้งขยะทุกร้าน เพื่อไม่ให้หมู่บ้านท่ามะขามซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดเป็นผู้รับภาระในการจัดการขยะ เราจะให้ทุกร้านค้าเก็บขยะนำไปคัดแยกที่หมู่บ้านของตัวเอง
.
“ขณะเดียวกันจะมีเด็กๆ จากโรงเรียนท่ามะขามคอยเดินเก็บขยะ เพื่อนำไปคัดแยกด้านหลังตลาด ไม่ว่าขยะเปียก หรือขยะแห้ง ส่วนขยะพลาสติก มีไม่เกิน 1-2 ร้านที่ยังใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ร้านขายน้ำแร่ ซึ่งเป็นน้ำแร่ของสวนผึ้ง และบางร้านที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกห่อของฝากนักท่องเที่ยว แต่ที่นี่ไม่มีใช้หลอดพลาสติก ไม่มีถุงพลาสติกหูหิ้ว และปลอดโฟม 100%” อาจารย์ปิรันธ์ ระบุ
.
อย่างไรก็ตาม ดร.ปิรันธ์ ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2563 ตลาดโอ๊ะป่อย ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จะเป็นตลาด Zero Waste หรือตลาดขยะเหลือศูนย์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นตลาดแห่งแรกของประเทศไทยที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อพื้นที่ ปราศจากขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
.
อีกตลาดทางภาคใต้ที่เปิดมาแล้ว 5 ปี นั่นก็คือ ตลาดใต้โหนด หรือหลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ก่อตั้งเมื่อปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตลาดของชุมชนที่ปลอดสารเคมี เน้นรื้อฟื้นอาหารพื้นบ้านที่มีการปรุงกันสดๆ ในตลาด หวังให้ผู้บริโภคได้รับประทานของดี โดยห้ามใช้โฟมเด็ดขาดมาตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ
.
นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้ร้านค้าเลิกใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะพลาสติก ยกเว้นร้านข้าวแกงที่ยังใช้อยู่ เนื่องจากหลีกเลี่ยงลำบาก แต่โดยรวมแล้วหลังการคัดแยกขยะจะพบว่ามีขยะพลาสติกไม่เกิน 2 ถุงดำเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนร้านค้าร่วม 200 ร้าน
.
นิยุติ สงสมพันธุ์ เจ้าของตลาดใต้โหนด ระบุว่า เพื่อลดขยะประเภทย่อยสลายยาก จึงได้รณรงค์ให้มีการนำถุงผ้ามาซื้อสินค้า ขณะเดียวกันทางตลาดมีถุงผ้าและตะกร้าไว้จำหน่ายในราคาต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าลดการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนให้ร้านค้าใช้ภาชนะที่มาจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ภาชนะจักสาน โดยในอนาคตตั้งเป้าให้ตลาดใต้โหนดเป็นตลาด Zero Waste 100%
.
ความมุ่งมั่นเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและถุงพลาสติกในตลาดนับเป็นเรื่องที่ดี และควรให้การสนับสนุน แต่ต้องยอมรับความจริงว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัว โดยเฉพาะตลาดเก่าที่เปิดมานาน จะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจถึงอันตราย ตลอดจนมีทางเลือกให้ร้านค้าทั้งหลายปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ต้นทุนไม่สูงนักหรืออยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่ตลาดเปิดใหม่ส่วนใหญ่เจ้าของและร้านค้าให้ความร่วมมือด้วยดี
.
อย่างไรก็ตาม การรณรงค์การจัดการขยะให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องดำเนินนโยบายให้มีความต่อเนื่องแล้ว สิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จในหลายพื้นที่มาแล้วก็คือ ต้องทำให้ทุกคนในชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าเจ้าของตลาด และร้านค้า “วิน-วิน” ระหว่างการประกอบอาชีพกับการพลิกฟื้นชุมชนให้เป็นสังคมปลอดขยะ 100%
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
26/09/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลอดดูดน้ำ ... แคร์โลก !
.
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลอดพลาสติก
และนี่ ก็คือทางเลือกง่ายๆ ที่คุณเองก็ทำได้
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

25/09/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตลาด !
.
นอกจากจะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยแล้ว ทราบหรือไม่ว่าแต่ละที่ยังเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดขยะอีกด้วย
.
จะดีกว่าไหม ถ้าหากเรามีแนวทาง ในการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธี
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

24/09/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เหตุใดจึงต้อง “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน”
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาลในช่วง 10 ปีที่ผ่าน โดยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตันต่อปี
.
และเพื่อลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกแบบทิ้งครั้งเดียวออกสู่สิ่งแวดล้อม และนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

23/09/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขยะพลาสติก ! ปัญหาใกล้ตัวกว่าที่คิด
.
ปัญหาขยะพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาจากขยะที่เกิดขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้น.....แย่แน่ๆ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

21/09/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

REDUCE / REUSE / RECYCLE
คือ หลัก 3R ที่เรารู้จักกันดี
.
แต่ใครจะรู้บ้าง ว่าหัวใจที่แท้ทรู ของ 3R นั้นเป็นอย่างไร
ไปชมกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

20 กันยายน"วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ"
20/09/2020

20 กันยายน
"วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
19/09/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพชวนคิด !
.
"ปลูกต้นไม้วันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมล้อมที่ดีในวันข้างหน้า"
.
นี่คือนิยามของเรา แล้วคุณละ ให้คำนิยาม หรือความหมายของภาพนี้อย่างไร ? มาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาพนี้ในแบบของคุณกันนะครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
17/09/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณรู้หรือไม่ ... !?
.
ประเทศไทย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉลี่ยปีละ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งก๊าซเรือนกระจกโดยส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงานต่างๆ
.
แต่เรายังพอมีทางเลือกที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน จากพลังงานทางเลือกได้นะครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

16 กันยายน “วันโอโซนโลก”.โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เป็นก๊าซสีน้ำเงินที่พบเป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหน้าที่ส...
16/09/2020

16 กันยายน
“วันโอโซนโลก”
.
โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เป็นก๊าซสีน้ำเงินที่พบเป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ให้เข้าสู่โลกของเรา โดยเฉพาะรังสียูวีบี ทั้งนี้ เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยลดความร้อนสะสมในบรรยากาศอันเกิดจากรังสียูวี ทำให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง โรคตาต้อกระจก และป้องกันระบบนิเวศวิทยาไม่ให้เสียสมดุล
.
แต่ในปัจจุบัน ยิ่งอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าไปมากขึ้นเท่าไร ชั้นบรรยากาศก็ยิ่งถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ถูกทำลายลงโดยเฉพาะโอโซน และเมื่อโอโซนถูกทำลาย ก็ย่อมส่งผลต่อโลกของเรา อาจทำให้โลกร้อนขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

16 กันยายน
“วันโอโซนโลก”
.
โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เป็นก๊าซสีน้ำเงินที่พบเป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ให้เข้าสู่โลกของเรา โดยเฉพาะรังสียูวีบี ทั้งนี้ เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยลดความร้อนสะสมในบรรยากาศอันเกิดจากรังสียูวี ทำให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง โรคตาต้อกระจก และป้องกันระบบนิเวศวิทยาไม่ให้เสียสมดุล
.
แต่ในปัจจุบัน ยิ่งอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าไปมากขึ้นเท่าไร ชั้นบรรยากาศก็ยิ่งถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ถูกทำลายลงโดยเฉพาะโอโซน และเมื่อโอโซนถูกทำลาย ก็ย่อมส่งผลต่อโลกของเรา อาจทำให้โลกร้อนขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับแฟน ๆ ที่ร่วมสนุกกับเพจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.ในกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้และความพึ...
15/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับแฟน ๆ ที่ร่วมสนุกกับเพจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
ในกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มายัง Inbox เพื่อจัดส่งของที่ระลึกภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
.
และฝากแฟนๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้นทางเพจของเรา แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น ติดตามได้เร็วๆ นี้นะครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับแฟน ๆ ที่ร่วมสนุกกับเรา
.
ในกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มายัง Inbox เพื่อจัดส่งของที่ระลึกภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
.
และฝากแฟนๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้นทางเพจของเรา แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น ติดตามได้เร็วๆ นี้นะครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ที่อยู่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2278-8453

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Scผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่าเล่มรายงานประกวดโรงเรียนปลอดขยะมีกำหนดจำนวนมั้ยคะ
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ
ฝาก Like & Share ด้วยนะคะ
เจอไฟล์แล้วค่ะ
เข้า Web ได้แล้วครับ
รร.บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย" จะสมัครเข้าโครงการ web ที่ให้ไปไม่สามารถเข้าได้ครับ
กำลังทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
แม้จะเพิ่งเริ่มต้น..แต่ทุกคนร่วมมือดีมาก แค่นี้ก็..ใช่แล้วค่ะ ผลจะเป็นอย่างไร...รับได้
ขอมีส่วนร่วมก็เพียงพอแล้วค่ะ...
รู้สึกว่า การประเมินช่วงหลังๆ เน้นโรงเรียนไม่มีขยะ แต่บางโรงเรียนเริ่มหลงทาง ไม่มีการวางถังขยะ ให้เด็กๆทิ้งในที่ที่ควรมีเช่นโรงอาหาร หน้าร้านค้า และจุดต่างๆที่ควรมีเช่าห้องน้ำ กลับให้เด็กๆเก็บขยะใส่ถุงกลับบ้าน ทำให้เสื้อผ้ากระเป๋าสกปรกเป็นภาระแก่ผู้ปกครอง แล้วนี้หรือโรงเรียนปลอดขยะ ผมว่ามันไม่ใช่ แบบนี้ไม่ควรได้รางวัล ควรฝึกเด็กมากกว่า ซุกถังขยะ เอาหน้าว่าโรงเรียนสะอาด แล้วโทษแม่ค้า ไม่ให้เด็กซื้อของกินนอกโรงเรียน มารับประทานในโรงเรียนเพิ่อไม่ให้มีขยะในโรงเรียน แต่หน้าโรงเรียนเพียบ คิดใหม่ทำใหม่เถอะครับ คณะกรรมการ ไปตรวจบ้าง