สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. | The Office of the Civil Service Commission (OCSC)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

📢  สำนักงาน ก.พ. มีทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรภาครัฐมาฝาก 🎉 📍  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program ...
23/08/2023

📢 สำนักงาน ก.พ. มีทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรภาครัฐมาฝาก 🎉

📍 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP)
◉ ระดับปริญญาโท
◉ ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

🔸 หลักสูตรที่เปิดรับ
1. Public Administration หรือ Public Policy
2. Local Governance

⏳ ระยะเวลาการศึกษา : 1 ปี (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

⏰ ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กันยายน 2566

📩 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/YLP2019
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

อย่ารอช้า! สมัครเลย!

22/08/2023

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

👉 ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th
🔸 หัวข้อหลัก : สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
🔸 หัวข้อรอง : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566
🔸 หัวข้อย่อย : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามั...
16/08/2023

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

📌เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่

🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566
(*) โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/competency66
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Cyber Top Tale...
16/08/2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023

✔️ การแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity
✔️ ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
✔️ ทีมละ 3 คน
✔️ เกียรติบัตร

🏆 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 521,000 บาท
📝 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2566

1. รอบคัดเลือก
📅 วันที่ 16 กันยายน 2566
⏰ เวลา 9.00 - 16.00 น.

2. รอบชิงชนะเลิศ
📅 วันที่ 30 กันยายน 2566
⏰ เวลา 9.00 - 16.00 น.

📝สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thcybertoptalent.in.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

สมัครเลย!

ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ...
12/08/2023

ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จากนั้น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
และในช่วงเย็น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ------------...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ📌เพื่...
07/08/2023

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

📌เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่รองรับวิถีการดำเนินชีวิตของข้าราชการในปัจจุบัน

✔️ แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับส่วนราชการ : ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน (โดยใช้รหัสผ่านตามหนังสือนำส่งของแต่ละส่วนราชการ)

✔️ แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับข้าราชการ : ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2566
(*) โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ www.ocsc.go.th/leave
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

31/07/2023

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบา...
28/07/2023

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 07.45 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และระดับกรมหรือเทียบเท่า ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ (ในส่วนกลาง) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จำนวนกว่า 1,700 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง เดินขึ้นสู่เวที ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 นี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระเมตตาและประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและความวัฒนาของประเทศชาติ ให้ข้าราชการทั้งปวงได้ยึดถือและน้อมนำไปเป็นต้นแบบในการดำรงตน อีกทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติตนแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดิน ซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ออกนามของผู้กล่าว แต่ละบุคคล) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกิจกรรมส่วนกลาง กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ท้องสนามหลวง กิจกรรมส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือในสถานที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยดำเนินการพร้อมกับพิธีที่จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง

28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว--------------...
28/07/2023

28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
---------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ ใน อ...
27/07/2023

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2566"

🔵 โดยมีเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดวิธีดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ และให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ได้ ทั้งนี้ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

🔵 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

✅ ศึกษารายละเอียดตามภาพด้านล่างหรือทางลิงก์
https://www.ocsc.go.th/node/8799

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR...
27/07/2023

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบตัดสินจำนวน 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 34 คน จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 65 ทีม จำนวน 156 คน

ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านกลไกรูปแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “การสร้างให้ภาคราชการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย (To be employer of Choice)”

ภายในการแข่งขันดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การติดอาวุธข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ และการเสริมสร้างเทคนิคในการนำเสนอให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในวันแรก อาทิ การแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความสำคัญและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (The Importance of HR and Trends)” โดย ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand) / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา

จากนั้นในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลาในการจัดทำข้อเสนออย่างเข้มข้น รวมทั้งรับคำปรึกษาในกิจกรรม Private Meeting with Mentor เพื่อพัฒนาข้อเสนอเพิ่มเติม ส่วนในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอข้อเสนอกันอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.
2. นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. นายกิติ มาดิลกโกวิท ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด
4. นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดประจำประเทศไทย บริษัท Darwinbox ประจำประเทศไทย / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด
5. นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์คจํากัด / อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ถึงแม้ว่าการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จะดำเนินไปอย่างเข้มข้น แต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ ๆ เกิดขึ้นเช่นกัน โดยผลการตัดสินในการแข่งขัน เป็นดังนี้

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท คือ ทีม Harmonious Revolutionaries (HR) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวหทัยธนิต ธงทอง นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวนุชชา สวัสดิชัย นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวภัททิยา ตะนา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท คือ ทีม วัยรุ่นครั้งเดียว ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายณภนต์ เพิ่มความประเสริฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. นางสาวนภัสสร ทองพูน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวญาณิศา โฆษะ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท คือ ทีม Break my duck ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายชนวิน วิจิตรโกสุม นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวรติมา นภนฤมิต นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวลลิล สุขชัย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวชาลิสา วงษ์สวัสดิ์ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย
ทีม Alright ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวปพิชญาณัฏฐ์ คิมนารักษ์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีม เอาแบงค์พันมาเลย ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวอิสริยา ภัทร์ศิริกุล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายโสฬษ สมหา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นางสาวศกุนชมภ์ อานันต์พัชรกุล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นางสาวกุลภรณ์ คงเจริญ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1...
26/07/2023

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 15 - 21

👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th

👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ค. 66) เวลา 8.30 น.

🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบสอบที่ 15-21 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

โอกาสดีๆ กลับมาอีกครั้ง! KDI School of Public Policy and Management จะจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดั...
26/07/2023

โอกาสดีๆ กลับมาอีกครั้ง!

KDI School of Public Policy and Management จะจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐเกาหลี

✔️ ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการไทย
✔️ Q&A

📅 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
⏰ เวลา 19.00 KST (เวลาเกาหลี ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
📌 รับฟังผ่าน Zoom

(*) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.at/mwEI6
หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างค่ะ

🔸 ทั้งนี้ KDI School of Public Policy and Management จะรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (2024 Spring International Admission)
📝 วันที่ 28 สิงหาคม (เริ่ม 09.00 น. KST) - 15 กันยายน 2566 (สิ้นสุดเวลา 18.00 น. KST)

อย่ารอช้า! ลงทะเบียนเลย!

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.00 น.สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมฝ่ายบริหารและข้...
24/07/2023

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.00 น.
สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมฝ่ายบริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Session การให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี กำลังจะเริ่มแล้ว ! ข้าราชก...
18/07/2023

Session การให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี กำลังจะเริ่มแล้ว !

ข้าราชการที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง Zoom ทางลิงก์ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/KDIZoom
Meeting ID: 935 5415 6390
Passcode: 503452

(หมายเหตุ: Session นี้ จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ)

ใครอยากไปเรียนต่อที่เกาหลี โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว ! ขอเชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อระดับ...
17/07/2023

ใครอยากไปเรียนต่อที่เกาหลี โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว !

ขอเชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ KDI School of Public Policy and Management (สาธารณรัฐเกาหลี)

✔️แนะนำ KDI
✔️ ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการไทย
✔️ Q&A
✔️ รับฟังแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้

บรรยายโดยศาสตราจารย์ Dong-Young Kim (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจาก KDI School of Public Policy and Management) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. (On-site) หรือรับฟังผ่านทาง Zoom (Online)

ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังที่สำนักงาน ก.พ. (On-site) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/KDI66

หรือเลือกรับฟังทาง Zoom (Online) ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/KDIZoom
Meeting ID: 935 5415 6390
Passcode: 503452

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้ไปเรียนต่อที่เกาหลี !

🎉 โอกาสสำหรับนักเรียนมัธยมมาถึงแล้ว !  #ทุนมัธยมออสเตรเลีย เรียนฟรีต่อเนื่อง 4 ปี คลิกดูรายละเอียดเลย !
15/07/2023

🎉 โอกาสสำหรับนักเรียนมัธยมมาถึงแล้ว ! #ทุนมัธยมออสเตรเลีย เรียนฟรีต่อเนื่อง 4 ปี คลิกดูรายละเอียดเลย !

#ทุนมัธยมออสเตรเลีย เรียนฟรีต่อเนื่อง 4 ปี โอกาสที่นักเรียนไทยห้ามพลาด! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 66 นี้ (สำหรับนักเรียนที่เกิด พ.ค. 2008 - ธ.ค. 2009) 🏆🇦🇺
Advance Australia Council มอบทุนการศึกษา เรียนต่อระดับมัธยมต่อเนื่อง 4 ปีเต็ม ตั้งแต่ Year 9-12 ที่โรงเรียนในเครือ South Australia Government Schools (Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 2 ทุน รวมค่าเล่าเรียน ที่พัก และอาหาร มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท #ทุนเรียนฟรี 100% ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ลงทะเบียนรับข้อมูลและสมัครทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 66 นี้
คลิก bit.ly/AAC-ScholarshipRegister
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ AAC กำหนด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ceta.co.th/aac-scholarship/ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ LINE หรือโทร. 02-7125300, 081 659 7379 และ 081 694 5728

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ------------------------------ควรมิค...
13/07/2023

13 กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 🟣 จำนวน ...
10/07/2023

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
🟣 จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลา 10-15 นาที
📌 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://shorturl.ocsc.go.th/qr/landing
ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น
🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2566
สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/db9300e1 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

อย่ารอช้า รีบมาสมัครกันเลย!! 🎉 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแ...
05/07/2023

อย่ารอช้า รีบมาสมัครกันเลย!! 🎉 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
📍 จำนวน 2 ตำแหน่ง (อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท)
📅 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566
📌 ผู้สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.
โทร. 📱 02 547 1000 ต่อ 6314, 6321 หรือ 6333
สมัครเลย!

คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ...
05/07/2023

คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 🟣 จำนวน ...
04/07/2023

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

🟣 จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลา 10-15 นาที

📌 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://shorturl.ocsc.go.th/qr/landing
ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

โดยสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น

🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2566

สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/db9300e1 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล...
04/07/2023

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ทางออนไลน์ ระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร...
04/07/2023

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​
--------------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบ...
03/07/2023

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

🎉 สอบ ภาค ก แล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเมื่อไหร่ & พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ ได้วันไหน เช็คที่นี่ !!สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งก...
02/07/2023

🎉 สอบ ภาค ก แล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเมื่อไหร่ & พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ ได้วันไหน เช็คที่นี่ !!
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ฉบับอัปเดต ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job3.ocsc.go.th

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2566✅ บัตรประจำตัวสอบ (สีหรือขาวดำก็ได้)✅ บัตรแสดงตน✅ ใส่หน้ากา...
02/07/2023

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2566
✅ บัตรประจำตัวสอบ (สีหรือขาวดำก็ได้)
✅ บัตรแสดงตน
✅ ใส่หน้ากากอนามัย
✅ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า (ดินสอไม้ หรือดินสอกดก็ได้)
✅ ปากกา
✅ ยางลบ

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
❌เครื่องมือสื่อสาร
❌ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง
❌ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
❌ นาฬิกาทุกชนิด
❌ เอกสาร ตำรา หนังสือ
❌ กระเป๋า

ทั้งนี้ สามารถศึกษาระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2566

30/06/2023

ก่อนเข้าห้องสอบต้องดู!!
อย่านะคะ อย่าพลาดถ้าอยากเข้าสอบแบบราบรื่น
ขอให้ทุกท่านที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ในวันนี้ ประสบความสำเร็จและโชคดีในการสอบทุกท่านนะคะ

👀 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาค ก เพิ่มเติมได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

🙋‍♂️ FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2566❓ การแต่งกาย❓ Covid-19❓ การอัปโหลดรูปถ่าย❓ ก...
30/06/2023

🙋‍♂️ FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2566

❓ การแต่งกาย
❓ Covid-19
❓ การอัปโหลดรูปถ่าย
❓ การแสดงตนเข้าสอบ
❓ การสอบ

👀 ไขข้อสงสัยกันได้ที่นี่

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 🟣 จำนวน ...
29/06/2023

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

🟣 จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลา 10-15 นาที

📌 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://shorturl.ocsc.go.th/qr/landing
ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

โดยสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น

🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2566

สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/db9300e1 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

📣 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนทางก้าว...
28/06/2023

📣 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนทางก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไป ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/170 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8...
28/06/2023

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8 - 14

👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th

👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย. 66) เวลา 8.30 น.

🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบสอบที่ 8-14 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!!สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบกระดาษ (Paper&Pencil) ประจำปี 2566 🟠 สามารถอัปโหลดรูปภาพได้ ตั้งแต...
26/06/2023

อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!!
สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบกระดาษ (Paper&Pencil) ประจำปี 2566

🟠 สามารถอัปโหลดรูปภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2566

📌 ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil)

👉🏻สามารถดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/6731d523

(*) เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบและเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

📌 หมายเหตุ:
*หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้

(**หากไม่สามารถเปิดหรือพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ กรุณาเปลี่ยน Browser หรือเปลี่ยนเครื่องเพื่อเปิดเอกสารใหม่อีกครั้ง)

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธ...
23/06/2023

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ ก.พ. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายรณภพ ปัทมะดิษ) ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และฝ่ายบริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์ของกระทรวงฯ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมและของภาคราชการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้มีการประชุมร่วมกันในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นความท้าทายในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่าระบบบุคลากรทางการแพทย์เป็นระบบที่ใหญ่ มีความหลากหลายซับซ้อน ในขณะที่ปัญหาและความท้าทายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขและปรับปรุงระบบบุคลากรทางการแพทย์จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างทันการณ์และเหมาะสม โดยจะต้องกำหนดทั้งสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ (priority issues) และสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในเชิงระบบในระยะต่อไปภายใต้กรอบแนวคิดภาพรวมที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมกัน โดยมิติที่จะต้องพิจารณามีทั้งมิติของระบบบริหารจัดการ มิติของผู้รับบริการ และมิติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยจะครอบคลุมกลไกและระบบย่อยที่หลากหลาย รวมถึงอัตรากำลัง ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการทำงานในภูมิภาคและการถ่ายโอนภารกิจไปสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานกำหนดให้มีคณะทำงานร่วมเพื่อจะให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีความต่อเนื่อง

🎉 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566เพื่อประ...
20/06/2023

🎉 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

💡 โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566

👉 ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code Code

🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้า...
20/06/2023

🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด

📅 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
📅 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
📅 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

💻 ผ่านโปรแกรม Zoom
🔴 Youtube live: HR Pro หรือ https://www.youtube.com/

💌 ส่งประเด็นคำถามล่วงหน้าได้ทาง https://shorturl.ocsc.go.th/qr/padlet

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างค่ะ

🎉 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Ha...
16/06/2023

🎉 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box: Civil Service HR Playground)

🔴 วันนี้วันสุดท้าย!! ก่อนสิ้นสุดการรับสมัครและส่งข้อเสนอ ภายในเวลา 23.59 น.

🔴 ร่วมชิงเงินรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท!!

👉 รีบเลย! สมัครและส่งข้อเสนอได้ที่ http://www.ocsc.go.th/hackabox

-----------------------
Website : www.ocsc.go.th/hackabox
Facebook : Hack A Box
Instagram : hackabox

🔴 วันนี้วันสุดท้าย!!

🔹 ก่อนสิ้นสุดการรับสมัครและส่งข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box: Civil Service HR Playground)

อย่าลืมส่งข้อเสนอภายใน 23.59 น. !!

👉 สมัครและส่งข้อเสนอได้ที่ http://www.ocsc.go.th/hackabox
-----------------------
Website : www.ocsc.go.th/hackabox
Facebook : Hack A Box
Instagram : hackabox

🎉 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Ha...
14/06/2023

🎉 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box: Civil Service HR Playground)

🔴 เหลืออีก 3 วัน!! ก่อนสิ้นสุดการรับสมัครและส่งข้อเสนอ ภายใน 16 มิถุนายนนี้

🔴 ร่วมชิงเงินรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท!!

👉 รีบเลย! สมัครและส่งข้อเสนอได้ที่ http://www.ocsc.go.th/hackabox

-----------------------
Website : www.ocsc.go.th/hackabox
Facebook : Hack A Box
Instagram : hackabox

🔴 เหลืออีก 3 วัน!!
🔹 ก่อนสิ้นสุดการรับสมัครและส่งข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box: Civil Service HR Playground)

อย่าลืมส่งข้อเสนอกันนะ!

👉 สมัครและส่งข้อเสนอได้ที่ http://www.ocsc.go.th/hackabox

-----------------------
Website : www.ocsc.go.th/hackabox
Facebook : Hack A Box
Instagram : hackabox

💡 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2...
14/06/2023

💡 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์
https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
(paper & pencil)"
(สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ทาง
01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
https://drive.google.com/file/d/128NWESI1YwgAarvq4DxuWEl7BUb_H9kO/view?usp=sharing
02 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
https://drive.google.com/file/d/19Bj9lO_wzccBeK4osRlal45_jGiOK67S/view?usp=sharing
03 ศูนย์สอบราชบุรี
https://drive.google.com/file/d/1DAZw0eKVCkeBTMvS_kvJjULfvGeta39q/view?usp=sharing
04 ศูนย์สอบชลบุรี
https://drive.google.com/file/d/1781gLhikQrtaHhVeSIx6JhQnmq5bYlvw/view?usp=sharing
05 ศูนย์สอบเชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1jbPcHZl8tJRCP3PcV-wWQr-s6RmsXrua/view?usp=sharing
06 ศูนย์สอบพิษณุโลก
https://drive.google.com/file/d/1ScfXmtBg46-fmVXAr2zuHZ59HCLiom08/view?usp=sharing
07 ศูนย์สอบนครราชสีมา
https://drive.google.com/file/d/19UaPsz4Ra_g9PknU9oA6_MZp5qgNcfc2/view?usp=sharing
08 ศูนย์สอบอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1jZP8U1O4Mjt7rqsAMf3bIXsYO5AZqzd2/view?usp=sharing
09 ศูนย์สอบขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/14hnCjGOaRE2y4WDd2LK_GDdLwPgtNzod/view?usp=sharing
10 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
https://drive.google.com/file/d/1xL22KQ6mr4Krct5B5wMF4XOjtDuPuq9X/view?usp=sharing
11 ศูนย์สอบสงขลา
https://drive.google.com/file/d/1vqRJrsHe_AIm5cwhEECESKHf3M0R29q0/view?usp=sharing

ที่อยู่

สำนักงาน ก. พ
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625471000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ก.พ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}