สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. | The Office of the Civil Service Commission (OCSC) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกา...
28/07/2021

ในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มครั้งนี้ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพ...
28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

-----------------------------

ในโอกาสนี้ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

-----------------------------

ในโอกาสนี้ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในว...
27/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

📢 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม📌 เนื่องจากสถานการณ์...
23/07/2021

📢 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

📌 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อน

⏰ โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

🔎 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาค ก ประจำปี 2564
ได้ที่: https://ocsc9.thaijobjob.com/

📢 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

📌 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อน

⏰ โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

🔎 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบภาค ก ประจำปี 2564
ได้ที่: https://ocsc9.thaijobjob.com/

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด...
22/07/2021

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

* โดยหมายเลขโทรศัพท์ภายในดังกล่าวจะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้รับบริการค่ะ

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหา...
22/07/2021

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวั...
16/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : www.ocsc.go.th/ethics/event
หรือที่ https://web.ocsc.go.th/forking/ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : www.ocsc.go.th/ethics/event
หรือที่ https://web.ocsc.go.th/forking/ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

📢 อัพเดตส่วนราชการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64)⚠️ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบ...
14/07/2021

📢 อัพเดตส่วนราชการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64)

⚠️ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดระยะเวลาการเปิดรับสมัครและช่องทางการรับสมัครได้ที่ 👉 https://www.ocsc.go.th/node/7207

📢 อัพเดตส่วนราชการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64)

⚠️ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดระยะเวลาการเปิดรับสมัครและช่องทางการรับสมัครได้ที่ 👉 https://www.ocsc.go.th/node/7207

13 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ-----------------------...
13/07/2021

13 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
--------------------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

13 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
--------------------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564(เดื...
05/07/2021

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2564 ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2564 ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
--------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
--------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้ว...
02/07/2021

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

30/06/2021

📍 วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89

📍 หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยข้อมูล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บทความของหน...
30/06/2021

📍 หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วยข้อมูล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บทความของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญพร้อมประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สามารถ Download หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7173

📍 หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วยข้อมูล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บทความของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญพร้อมประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สามารถ Download หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7173

📌 ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อเสนอแนวท...
29/06/2021

📌 ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/node/7132

📌 ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/node/7132

27/06/2021

๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสู่ปีที่ ๙๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว!!!สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลั...
27/06/2021

📌 ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว!!!

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7132

📌 ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว!!!

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7132

ระวัง!! เช็กให้แน่ ก่อนใช้แอปฯ กู้เงิน❌ หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชั่นเงินกู้ ที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแล เพราะอาจเป็น...
25/06/2021

ระวัง!! เช็กให้แน่ ก่อนใช้แอปฯ กู้เงิน

❌ หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชั่นเงินกู้ ที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแล เพราะอาจเป็นการกู้เงินนอกระบบ หรืออาจถูกเข้าถึงข้อมูลสำคัญในสมาร์ตโฟนได้!!

ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

ระวัง!! เช็กให้แน่ ก่อนใช้แอปฯ กู้เงิน

❌ หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชั่นเงินกู้ ที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแล เพราะอาจเป็นการกู้เงินนอกระบบ หรืออาจถูกเข้าถึงข้อมูลสำคัญในสมาร์ตโฟนได้!!

ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

18/06/2021
รายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน วันที่ 18 มิถุนายน 2564

📣 ขอเชิญชวนทุกท่าน รับฟังการให้สัมภาษณ์จากรองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ในรายการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” กับประเด็นเรื่อง “ครม.ไฟเขียว จ้างงานบัณฑิตใหม่ 1 ปี 1 หมื่นอัตรา”
ในช่วงเจาะเศรษฐกิจ เวลา 10.15-10.30 น. (เริ่มให้สัมภาษณ์ในนาทีที่ 6.47 ของไลฟ์นี้) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ Facebook LIVE : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
https://fb.watch/6bO_77zho1/

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 ...
14/06/2021

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา!!

สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่: https://www.ocsc.go.th/LearningPortal
หัวข้อ รายวิชาแนะนำจากหน่วยงานเครือข่าย: คลิปสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา!!

สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่: https://www.ocsc.go.th/LearningPortal
หัวข้อ รายวิชาแนะนำจากหน่วยงานเครือข่าย: คลิปสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ...
13/06/2021

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
11/06/2021

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม
.
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียด หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ฉบับเต็มได้ที่:
https://www.ocsc.go.th/node/7127

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม
.
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียด หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ฉบับเต็มได้ที่:
https://www.ocsc.go.th/node/7127

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระ...
10/06/2021
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ
https://www.ocsc.go.th/node/7127

10 Jun หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรั....

เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็...
03/06/2021
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สามารถรับชมได้ที่: https://youtu.be/8YSU7YGRfsQ

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี------------------------------------...
02/06/2021

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
--------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
--------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

🏆 Thailand Economics Olympiad (TEO) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (Thailand Economics Olympi...
31/05/2021

🏆 Thailand Economics Olympiad (TEO) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (Thailand Economics Olympiad Selection Committee) ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564

การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
โดยจะจัดรูปแบบการแข่งขันแบบออนไลน์
ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
กับโครงการ International Economics Olympiad 2021

📌 รายละเอียดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.teolympiad.com และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: Thailand Economics Olympiad https://www.facebook.com/TEOlympiad

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์: 02-279-1999 / 086-331-1151
Email.: [email protected]

#InternationalEconomicsOlympiad #IEO #ThailandEconomicsOlympiad #TEO #Economics #Olympiad

🏆 Thailand Economics Olympiad (TEO) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (Thailand Economics Olympiad Selection Committee) ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564

การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
โดยจะจัดรูปแบบการแข่งขันแบบออนไลน์
ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
กับโครงการ International Economics Olympiad 2021

📌 รายละเอียดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.teolympiad.com และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: Thailand Economics Olympiad https://www.facebook.com/TEOlympiad

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์: 02-279-1999 / 086-331-1151
Email.: [email protected]

#InternationalEconomicsOlympiad #IEO #ThailandEconomicsOlympiad #TEO #Economics #Olympiad

การใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดนะ รู้ยัง⁉️
31/05/2021

การใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดนะ รู้ยัง⁉️

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 30...
30/05/2021

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564) สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ถือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อระบบราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก พระองค์เป็นผู้วางรากฐานระบบราชการพลเรือน โดยทรงออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทย และเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

📣💡 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ👉 ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอก...
28/05/2021

📣💡 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

👉 ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://bit.ly/ocsc17-58

📣💡 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

👉 ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://bit.ly/ocsc17-58

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564👉🏻ดูรายชื่อผ...
28/05/2021

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

👉🏻ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://ocsc6.job.thai.com/

🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้
*ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป*
ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/ หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

👉🏻ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://ocsc6.job.thai.com/

🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้
*ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป*
ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/ หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

ที่อยู่

สำนักงาน ก.พ.
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625471000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ก.พ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไว้ เจอ กัน ก.พ.
ไม่ทราบว่าเมื่อไรจะมีการเปิดรับสสัครสอบ ก.พ. ปี พ.ศ.2564 ครับ
กรณีตำแหน่งระดับ ผ.อ.ส่วน หน.ฝ่าย หรือ หน.งาน ว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะใช้คำว่าอะไรระหว่าง รักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง รักษาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน และผู้รักษาการแทนต้องใช้ตำแหน่งทางการบริหาร หรือตำแหน่งตามสายงาน เช่น ผู้อำนวยการส่วน...รักษาการผู้อำนวยการส่วน... หรือ นักวิชาการ...ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการส่วน...
ถ้าตอนนี้ผมอยู่ ปี 4 ปีการศึกษา 2563 ผมสามารถสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ได้ตอนไหนครับ
ภาค ก พิเศษ สำหรับส่วนราชการ ปี 2564 จะเปิดเมื่อไหร่ครับ
อยากให้ทาง ก.พ. จัดสอบแบบถี่ๆกว่านี้ เหมือนโทอิก หน่อยครับ เพราะช่วงนี้ หลายๆหน่วยงาน ต้องการคะแนน ก.พ. เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องการจะสอบเข้ารับราชการในหลายๆหน่วยงาน
ถ้าจะขอดูคะแนนย้อนหลัง ต้องทำยังไงบ้างคะ สอบผ่านตอนปี 2559 ค่ะ
ประกาศผลสอบกพ.เมื่อไหร่ค่ะ
สอบถามกพ.เรื่องเกี่ยวกับตน.ข้าราชการในระบบกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีจนท.ลาออกหรือเกษียรอายุราชการตน.ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการเปิดรับทดแทนได้ไหมครับแล้วหลักเกณฑ์ ต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้หาข้อมูลจากกูเกิ้ลไม่พบรบกวนด้วยครับ
สถานที่สอบ ประกาศช่วงไหนคับ จะสอบปลายเดือนนี้ เผื่อบางคนต้องจองที่พักนะคับ
สอบถามค่ะ ถ้าเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อนามสกุล ตอนเข้าสอบ กพ ภาค ก. จะต้องแจ้งเรื่องการเปลื่ยนชื่อ-นามสกุลอย่างไรคะ?
สอบถามทางกพ.ค่ะ จากกรณีเรื่องที่มีการโพสในสื่อพันทิพ ย้อนกลับไปเมื่อปี57 ที่ทางกพ.ได้กำหนดให้คำสั่งการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการตามมติของครม.ปี57 ที่มีการบรรจุสามรอบ หลายตำแหน่ง แต่ในคำสั่งเรื่องการบรรจุ ระบุไว้ว่าต้องปฏิบัติงานในเขตบริการสุขภาพไม่น้อยกว่า3ปี และตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพนั้น หมายถึงไม่สามารถโอนย้ายตัดตำแหน่งไปเขตอื่นได้เลยตลอดชีวิตข้าราชการเลยเหรอคะ มันดูไม่ยุติธรรมเลยสำหรับข้าราชการในสายวิชาชีพเภสัชที่มีการบรรจุและโอนย้ายสองระบบ ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรมสำหรับเภสัชกรที่ถูกตรึงตำแหน่ง เนื่องจากข้าราชการควรมีสิทธิในการโยกย้ายไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเภสัชข้าราชการที่บรรจุจากระบบใช้ทุน ซึ่งสามารถย้ายตัดโอนตำแหน่งตามตัวได้ แต่เภสัชที่บรรจุในรุ่นมติครม.ปี57 กลับถูกตรึงตำแหน่ง และการตรึงตำแหน่งได้ส่งผลกระทบหลายด้าน ข้าราชการที่ถูกตรึงตำแหน่งเมื่อมีความจำเป็นต้องขอย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุพการีที่เจ็บป่วย หรือแก่ชรา ก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตัดโอนย้ายได้ ทำได้เพียงการขอไปช่วยราชการครั้งละ3ปีเท่านั้น และต้นสังกัดเดิมสามารถไม่ให้ขอต่อช่วยราชการได้หากขาดบุคลากร รวมถึงการประเมินเลื่อนขั้นก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้ในระดับที่ควรจะได้ บางที่พิจารณาให้เพียงระดับต่ำสุด การส่งผลงานเพื่อขอปรับระดับก็ทำไม่ได้ เนื่องจากตัวและเลขตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน มีปัญหาว่าที่ทางไหนจะเป็นผู้ประเมิน เรื่องการเงินก็มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ต้องขึ้นกับต้นสังกัดเดิม การกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆก็ติดขัดเรื่องเอกสารที่ต้องขอจากต้นสังกัดเดิม ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของข้าราชการที่ขอมาช่วยราชการเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคือบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะสภาวะปัญหาที่รุมเร้าย่อมส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน จึงอยากขอความกรุณาให้ทางกพ.ได้พิจารณาเรื่องการตรึงตำแหน่งและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งตรึงตำแหน่งนี้ด้วย หรือพิจารณาตีความแก้ไขยกเลิกเปลี่ยนแปลงคำสั่งการตรึงตำแหน่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าเป็นข้อกำหนดของกพ. ไม่สามารถช่วยเหลือในประเด็นนี้ได้ ขอความกรุณาไว้ ณ ที่นี่ด้วย(ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่เรื่องเงียบมากค่ะ) ขรก.สธ.โอดนโยบายตรึงตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ บุพการีป่วยแต่ย้ายกลับไปดูแลไม่ได้