Clicky

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. | The Office of the Civil Service Commission (OCSC)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเหมือนปกติ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
08/01/2023

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวดี  🎉 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.📍 จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราค่าจ...
06/01/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ข่าวดี 🎉 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.

📍 จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท)

🗓 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 - 13 มกราคม 2566

📌 ผู้สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/node/8462

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. โทร. 📱 02 547 1000 ต่อ 6328 , 6321

05 Jan ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. By สำนักงานเลขาธิก... 0 Comments เอกสารปร....

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาท...
05/01/2023
ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำ

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based)
(ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/s2/competency-based
.

กรอบเนื้อหาวิชา: การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)/ การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/ การปฏิรูป/ปรับเ.....

📢🎉 สอบภาค ก. ปี 2566 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !! กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2566 (เพื่...
05/01/2023

📢🎉 สอบภาค ก. ปี 2566 กำลังจะมาแล้วว

เตรียมตัวกันให้พร้อม !!
กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2566
(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)
📃🖥️ ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam

📌ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้
ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้!! วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น
❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก. ❌
-------------------------------------------------------

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam)
ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
- โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
- หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ
- การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

*โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

สำนักงาน ก.พ. ขอสวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ 🎉
01/01/2023

สำนักงาน ก.พ. ขอสวัสดีปีใหม่ 2566
ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ 🎉

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. โดย กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กยข.) ศูนย์เทคโนโลยีส...
28/12/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. โดย กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กยข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ผ่าน Zoom Video Conference โดยมีผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 40 คน จาก 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รับสมัครทุน UIS พรุ่งนี้วันสุดท้าย !!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท...
27/12/2022

รับสมัครทุน UIS พรุ่งนี้วันสุดท้าย !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://uis.ocsc.go.th

ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ไม่เกินวันที่ 29 ธ.ค. 65)

พรุ่งนี้เปิดรับสมัครวันสุดท้าย !! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ...
27/12/2022

พรุ่งนี้เปิดรับสมัครวันสุดท้าย !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th

ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ไม่เกินวันที่ 29 ธ.ค. 65)

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลห...
22/12/2022

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ในงานมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องพระมาตุลี 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ YouTube NSO of Thailand

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด มาพิจารณามอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน/จังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพ...
21/12/2022
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขั

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

📃 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

📌 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/8436
.

21 Dec ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคค...

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหว...
21/12/2022

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ. ได้เข้...
20/12/2022

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

16/12/2022
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข."เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม...
15/12/2022

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข."

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานตำรวจแห่งซาติ และจังหวัดขอนแก่น จัดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข." ให้แก่ข้าราชการกลุ่มนำร่องโครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมจำนวน 59 ราย โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล) และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กบข. มาเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ โดยภายในงาน ได้มีการสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกโครงการฯ และประมวลผลสำเร็จของโครงการนำร่องจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มข้าราชการตำรวจ กลุ่มข้าราชการพลเรือน และกลุ่มข้าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับข้าราชการไทยทั่วประเทศ

(ประมวลรูปภาพในงาน: bit.ly/GPFSandbox)

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2022

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

05/12/2022
ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีท...
05/12/2022

ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ง...
05/12/2022

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

04/12/2022

“ก.พ.” คือใคร… แล้ว “สำนักงาน ก.พ.” หล่ะคือใคร..❓ แตกต่างกันอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง… คลิปนี้มีคำตอบ🔎

🌈หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ “สำนักงาน ก.พ.” กันมาบ้าง 📝 จากการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือการจัดสอบทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ 🌟

เเต่รู้หรือไม่… “สำนักงาน ก.พ.” นี่แหละ คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ⚙️ เปรียบเสมือน HR ของระบบราชการไทยเลยก็ว่าได้ เเละยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามดูได้ในคลิปนี้เลย 👇👇

รู้ไว้ไม่มีพลาด‼️ ศึกษาให้พร้อม 📝ก่อนเปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2566 😲ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้💥---------------------------...
02/12/2022

รู้ไว้ไม่มีพลาด‼️ ศึกษาให้พร้อม 📝
ก่อนเปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2566 😲ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้💥

--------------------------------------

ด่านแรกสู่การเป็นข้าราชการ คือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า การสอบภาค ก. 🤓

โดยการสอบภาค ก. มีด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่
🔰1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถประจำปี (Paper&Pencil)
🔰2. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
🔰3. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ)

วิชาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่
📖1. วิชาความสามารถและการคิดวิเคราะห์
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 60% และปริญญาโท ต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 65%
📖2. วิชาภาษาอังกฤษ
ทุกระดับต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 50%
📖3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ทุกระดับต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 60%

🔸สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ได้ที่ >> https://job.ocsc.go.th 📱หรือทาง Mobile Application : JOB OCSC
🔸ทดลองทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาค ก. ได้ที่ >> https://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=637121140204523487

01/12/2022

ใครอยากเป็นข้าราชการต้องดูคลิปนี้‼️
ดูจบมีคำตอบแน่นอน 😊

การเข้ารับราชการมีหลากหลายช่องทางกว่าที่คิด
มาเลือกช่องทางเข้ารับราชการที่ใช่สำหรับคุณกันเลย 👍
🔸️ช่องทางที่ 1 >> การสอบแข่งขัน
🔸️ช่องทางที่ 2 >> การคัดเลือก
🔸️ช่องทางที่ 3 >> Lateral Entry

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ารับราชการได้ที่ ➡️ https://job.ocsc.go.th/

🎈อยากเป็นข้าราชการ ทำอย่างไรดี ⁉️🌟 วันนี้สำนักงาน ก.พ. จะมาแนะนำ อยากบรรจุเป็นข้าราชการมีช่องทางหลากหลายกว่าที่คิด ได้แก...
30/11/2022

🎈อยากเป็นข้าราชการ ทำอย่างไรดี ⁉️

🌟 วันนี้สำนักงาน ก.พ. จะมาแนะนำ อยากบรรจุเป็นข้าราชการมีช่องทางหลากหลายกว่าที่คิด ได้แก่ ⬇️

ช่องทางที่ 1 ▶️ “การสอบแข่งขัน” เป็นช่องทางที่เปิดรับมากที่สุด โดยมีการสอบทั้งหมด 3 ด่าน คือ ภาค ก. > ภาค ข. > ภาค ค. ตามลำดับ

ช่องทางที่ 2 ▶️ “การคัดเลือก” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดไว้

ช่องทางที่ 3 ▶️ “Lateral Entry” คือ การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เเละความชำนาญงานสูง เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งงานที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ารับราชการได้ที่ ➡️ https://job.ocsc.go.th/

🌈 สานฝันสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการ วันนี้สำนักงาน ก.พ. ขอเผยเส้นทางทั้งหมดที่สามารถเข้าไปเป็นข้าราชการให้ทุกท่านได้รู้...
30/11/2022

🌈 สานฝันสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการ วันนี้สำนักงาน ก.พ. ขอเผยเส้นทางทั้งหมดที่สามารถเข้าไปเป็นข้าราชการให้ทุกท่านได้รู้กัน 🤚

ประกาศแล้ว !! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนัก...
29/11/2022
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่

ประกาศแล้ว !! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.
-----
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

29 Nov ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุค...

26/11/2022
ข้าราชการคือใคร? ทำอะไร? ทำไมใครๆ ก็อยากเป็น?

เกิดคำถามขึ้นมาในใจ..🤔🤔🤔
ข้าราชการคือใคร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? แล้วทำไมหลาย ๆ คนถึงต้องอยากเป็นจนถึงขั้นตั้งใจเรียน ตั้งใจสอบเพื่อเข้ารับบรรจุกันมากขนาดนี้?!

มาหาคำตอบ🔎 เจาะลึกสายงานอาชีพราชการ รวมถึงค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ที่เหล่าข้าราชการจะได้รับ แล้วคุณจะเข้าใจ ว่าทำไม ใคร ๆ ก็อยากเป็น🥰

📢สนใจศึกษาข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/job/standard-position

ใครที่ใฝ่ฝันอยากรับราชการ💖จำเป็นต้องรู้สิ่งนี้!“สายงานสุดฮิต🔥 ติดอันดับที่ราชการต้องการตัว”ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี...
25/11/2022

ใครที่ใฝ่ฝันอยากรับราชการ
💖จำเป็นต้องรู้สิ่งนี้!

“สายงานสุดฮิต🔥 ติดอันดับที่ราชการต้องการตัว”

ประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
🔰ตำแหน่งประเภทบริหาร
มีทั้งหมด 4 สายงาน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ocsc.go.th/job/specification?title=&field_page_files_description=&field_job_category_tid=1

🔰ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
มีทั้งหมด 3 สายงาน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ocsc.go.th/job/specification?title=&field_page_files_description=&field_job_category_tid=2

🔰ตำแหน่งประเภทวิชาการ
มีทั้งหมด 8 กลุ่มอาชีพ 150 สายงาน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.ocsc.go.th/job/specification?title=&field_page_files_description=&field_job_category_tid=3

🔰ตำแหน่งประเภททั่วไป
มีทั้งหมด 8 กลุ่มอาชีพ 90 สายงาน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ocsc.go.th/job/specification?title=&field_page_files_description=&field_job_category_tid=4

📢หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/job/standard-position

ไม่ว่าคุณจะจบสายงานไหน ก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวข้าราชการไทยได้เหมือนกันนะ💓เพราะราชการไทย เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสน...
25/11/2022

ไม่ว่าคุณจะจบสายงานไหน ก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวข้าราชการไทยได้เหมือนกันนะ💓

เพราะราชการไทย เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจ และมีความรู้ความสามารถทุกสายงาน 💥ได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

รอช้าไม่ได้แล้ว 🤩ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าสายงานวิชาการประเภทใดบ้างที่ราชการต้องการตัวคุณ!!!

📢สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ :
https://www.ocsc.go.th/job/standard-position

🛎 New Wave Leader 28 เปิดรับสมัครแล้ว ‼️🌟🤩✅วันนี้ - 23 ธันวาคม 2565🎯🏅หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที...
25/11/2022

🛎 New Wave Leader 28 เปิดรับสมัครแล้ว ‼️🌟🤩
✅วันนี้ - 23 ธันวาคม 2565

🎯🏅หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28
อยากชวนคุณมาติดอาวุธให้ตัวเอง และขยายเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 🎭🎬🏇🤿🎨🏂

✅สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย 👇🏻👇🏻👇🏻
https://register.ocsc.go.th/registration/newwave28

📢และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตร New Wave ได้ที่ 👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.ocsc.go.th/newwave

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.ในวันนี้ (วันศ...
25/11/2022

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาตินานัปการ

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน-----เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ...
24/11/2022

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
-----
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ที่ปรึกษาระบบราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับ Dr. Dasho Ugyen Tshewang, Focal Commissioner และ Ms. Pema Deki, Assistant Human Resource Officer จาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนและภาครัฐ อาทิ การวางแผนกำลังคน หลักการและวิธีการ การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และการดำเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล รวมถึงการรับมือกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ปัจจุบัน ภาครัฐดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านอัตรากำลังคนภาครัฐ จัดทำแผนกำลังคนภาครัฐในอนาคต และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว
เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานกลางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ และจัดทำแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต เช่น ชุดทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านดิจิทัล (digital governance) และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (digital leadership) เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนา (growth mindset) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังมีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการการศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ อาทิ ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ และทุนอื่น ๆ ของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุนได้รับการศึกษาตามเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาต่อต่างประเทศมาปรับใช้กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

On 24 November 2022, Ms. Alinee Thanawatsuggasari, OCSC’s Senior Adviser, together with the officials, welcomed Dr. Dasho Ugyen Tshewang, Focal Commissioner and Ms. Pema Deki, Assistant Human Resource Officer from the Royal Civil Service Commission (RCSC), Bhutan. The objective of this meeting was for both sides to share perspectives on civil service workforce management, training and development, and government scholarships as well as recent challenges and plans for the future in order to enhance human resource management.

The Thai government is constantly working to resize public workforce and reduce personnel costs, as part of the national public workforce resizing strategy. The Office of the Civil Service Commission, as the joint secretariat of the Public Workforce Planning and Policy Making Committee, develops policies for creating a public workforce database, puts forward future workforce plans and draws up guidelines for the use of alternative employment arrangements to fill vacancies as a result of retirement. These arrangements provide more variety and flexibility, while cutting long-term personnel costs.
To modernize government operations in line with changing global contexts, the OCSC has taken on responsibilities as the central agency to design and develop training programs for civil servants and public personnel at all levels. Another duty is to set out guidelines for the development of today’s essential skills as well as future-proof competencies such as digital literacy, digital governance, and digital leadership. The organization also works actively to instill a growth mindset in the public sector workforce to promote continuous learning and self-development.

In addition, the OCSC is responsible for developing overseas education supervision and management systems and conducting related studies and analyses. This is intended as a support system for the recipients of government scholarships such as the King’s Scholarships, the scholarships for the general public, the scholarships for the public sector workforce, the Undergraduate Intelligence Scholarships, and many others. The purpose is to ensure that scholarship recipients receive the right education for their self-development goals and that they can put the knowledge acquired from their studies into practice in an efficient manner.

20/11/2022

สายมูรีวิว ตอน “สอบภาค ก. ให้ราบรื่น ต้องไปบนไหน ?”

ล่าสุดมาบนกับแอดมินกันเยอะมากๆ เลยค่ะ แอดมินต้องเปิดคาถาวิชาระเบียบการสอบเพื่อช่วยให้ทุกคนไปสอบแบบราบรื่น ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะคะ 🙏🏻
————————————
📌 อ่านระเบียบการสอบได้ที่ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ที่ลิงก์:http://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/OCS_026501_20221018_2.pdf

และอ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
http://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/OCS_026501_20220614_1.pdf

20/11/2022

ก่อนเข้าห้องสอบต้องดู!!
อย่านะคะ อย่าพลาดถ้าอยากเข้าสอบแบบราบรื่น

ขอให้ทุกท่านที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ในวันนี้ ประสบความสำเร็จและโชคดีในการสอบทุกท่านนะคะ

พบกันพรุ่งนี้ !! ก่อนเข้าห้องสอบ สอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 เตรียมตัวให้พร้อม ห้ามลืม !!1. บัตรประจำตัวสอบ...
19/11/2022

พบกันพรุ่งนี้ !! ก่อนเข้าห้องสอบ สอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 เตรียมตัวให้พร้อม

ห้ามลืม !!
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน / ใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก / หนังสือเดินทางฉบับจริง / เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (*อย่างใดอย่างหนึ่ง*))

ทั้งนี้ สามารถศึกษาระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท)

โค้งสุดท้าย ก่อนสอบภาค ก!!วันอาทิตย์นี้ เช็กให้ชัวร์ก่อนเข้าห้องสอบ❌ สิ่งไหนห้ามนำเข้าห้องสอบ และ✅ สิ่งไหนสามารถนำเข้าห้...
18/11/2022

โค้งสุดท้าย ก่อนสอบภาค ก!!

วันอาทิตย์นี้ เช็กให้ชัวร์ก่อนเข้าห้องสอบ
❌ สิ่งไหนห้ามนำเข้าห้องสอบ และ
✅ สิ่งไหนสามารถนำเข้าห้องสอบได้

ทั้งนี้ สามารถอ่านระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://job3.ocsc.go.th

📍อยากสอบภาค ก. ผ่านแบบฉลุย ต้องอ่าน‼วันนี้ สำนักงาน ก.พ. จะพาทุกท่านที่มีความฝันอยากเป็นข้าราชการมาเจาะลึก ⭐ 3 วิชาหลัก⭐...
17/11/2022

📍อยากสอบภาค ก. ผ่านแบบฉลุย ต้องอ่าน‼

วันนี้ สำนักงาน ก.พ. จะพาทุกท่านที่มีความฝันอยากเป็นข้าราชการมาเจาะลึก ⭐ 3 วิชาหลัก⭐ ที่ใช้ในการสอบ👉ภาค ก. ว่ามีอะไรบ้าง และรายละเอียดเป็นอย่างไร
เรื่องแบบนี้ รู้ก่อน อ่านก่อน สอบผ่านแน่นอน คอนเฟิร์ม✅✅

17/11/2022

ผู้สมัครสอบภาค ก. ศูนย์สอบเชียงใหม่โปรดทราบ

เนื่องจากในวันที่ 19-20 พ.ย. 65 จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น รับน้องขึ้นดอย มช. คอนเสิร์ตเชียงใหญ่เฟส สอบเข้าโรงเรียนสาธิต มช. ฯลฯ ที่อาจส่งผลให้การจราจรติดขัดและเดินทางไม่สะดวก

ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบภาค ก. ในวันที่ 20 พ.ย. 65 เผื่อเวลาเดินทางไปสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนสอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันนี้ ก่อน 24.00 น. !!สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565🟠 สามารถอัปโหลดรูปถ่...
16/11/2022

อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันนี้ ก่อน 24.00 น. !!

สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565
🟠 สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565 (เวลา 24.00 น.)
📌 ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565
เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ

👉🏻สามารถดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

📌 หมายเหตุ:
*หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. - 20 พ.ย. 2565 (วันสอบ)

วันนี้วันสุดท้าย !! อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่าย!!สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565🟠 สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้จ...
16/11/2022

วันนี้วันสุดท้าย !! อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่าย!!

สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565
🟠 สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565 (เวลา 24.00 น.)
📌 ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565
เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ

👉🏻สามารถดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

📌 หมายเหตุ:
*หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. - 20 พ.ย. 2565 (วันสอบ)

ที่อยู่

สำนักงาน ก. พ
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625471000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ก.พ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEID Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
การลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
----------------------------------------------------------------------------
Press Release on Virtual Signing Ceremony of Memorandum of Understanding (MOU)
on Cooperation among DMF, CGD, BB, OPDC, and OCSC

Bangkok, 23 December 2021, Department of Mineral Fuels, The Comptroller General’s Department, Bureau of the Budget, Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), and Office of the Civil Service Commission (OCSC) signed a Memorandum of Understanding (MOU) on collaborative innovation project in improving work process, digital public service delivery, budgeting system, public expenditure management, and employment model in order to support Department of Mineral Fuels to operate its profit sharing contract on oil and gas management and effectively achieve missions of the Department.

The MOU virtual ceremony was signed and witnessed by Dr. Sarawut Kaewtathip, Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Chalermpol Phensoot, Director of the Bureau of the Budget, Dr. Kulaya Tantitemit, Comptroller-General, Ms. Onfa Vejjajiva, Secretary-General of OPDC, and Dr. Piyawat Sivaraks, Secretary-General of OCSC.

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติย้อนหลังได้ที่ Youtube สำนักงาน ก.พ. ทางลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE
📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

👉 ผ่านทาง Youtube Live สำนักงาน ก.พ. ที่ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE

- - - - - - - - - - -

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

👉 ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงาน ก.พ. งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/node/7591
💡ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_337

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ
-----
เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นักทรัพยาบุคคลเชี่ยวชาญ นางนันทวัน สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ นำโดย Mr.Mohamed Nasih,The president of the Civil Service Commission (CSC) of Maldives และ Mr. Hussain Shareef, Head of Chancery Second Secretary of the Embassy of the Republic of Maldives ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือนของประธาน ก.พ.ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการในอนาคตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในภาครัฐของทั้งสองประเทศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญข้าราชการทั่วไป และข้าราชการที่เตรียมเกษียณที่กำลังเริ่มศึกษาช่องทางประกอบอาชีพหลังเกษียณ เข้าร่วมโครงการ "เก๋ามาวิน" โครงการที่พี่ ๆ จะได้เนื้อหาสด ๆ โดยวิทยากรจาก Robinhood และแม่ค้าตัวจริงที่จะมาตอบทุกคำถาม เช่น
- ขายอาหารผ่านแอปต้องรู้อะไรบ้าง
- เตรียมตัวก่อนเปิดร้านผ่านแอป
- เคล็ดลับการขายดี
.
คอร์สดี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย จาก Depa, SCB Academy และ Robinhood ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้มหลามมาถึง 6 รุ่น! เรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันที
.
โอกาสสุดท้าย!! วัยเก๋าที่สนใจการขายอาหารไม่ต้องมีหน้าร้าน
ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์!!! เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเตรียมเกษียณ
.
* อบรมวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
(มีสอนใช้ Zoom สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้วันที่ 15 ธ.ค 2564)
.
คอร์สดี ๆ แบบนี้ แน่นอนว่าเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รอช้าไม่ได้แล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!
.
สมัครเข้าร่วมมาได้ที่
https://forms.gle/LEPGuWtGndLxw5NVA
📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th
บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !!

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

👉💟 มาร่วมสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ให้อบอุ่นไปด้วยกันที่ https://learningportal.ocsc.go.th

✨🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ✨✨
📣สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.

👉 ผ่านช่องทาง FB live at นักเรียนทุนรัฐบาลไทย TGS https://www.facebook.com/Thaigovscholars/

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
📌1. ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานในพิธี :
🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนดีเด่นและดาวรุ่ง ทั้ง 10 ท่าน

📌2. ร่วมฟังเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ "ถอดบทเรียนโควิดอังกฤษ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิดไทย" โดย พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) รศ.ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส (Associate Professor in Digital Manufacturing, University of Leicester and Academic Visitor, Department of Masterials, University of Oxford) และคนไทยเก่ง ๆ ในอังกฤษที่จะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน

#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย #สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล fdapeople oryornoi FDA Thai สถาบันวัคซีนแห่งชาติ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ