สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. | The Office of the Civil Service Commission (OCSC) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเหมือนปกติ

31/12/2021
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEID Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อผ่านช่องทางสื่อป...
27/12/2021

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEID Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

เคยเบื่อมั้ย?
• เข้าคิวนาน ๆ หรือลางานเพื่อไปติดต่อสถานที่ราชการ
• ยื่นสำเนาเอกสารฯ เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนไม่ครบ
• ถูกโจรกรรมข้อมูล เอกสารส่วนตัวถูกนำไปปลอมแปลง
.
จะดีกว่ามั้ย ถ้าคุณมาร่วมแก้ไขหาทางออกร่วมกัน บนเวทีการแข่งขันแฮกกาธอน MEiD Hackathon Digital ID : Solution for All เพื่อสร้างบริการไทย...ไร้รอยต่อ ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
• บริการภาครัฐ...ไร้รอยต่อ
• บริการด้านสาธารณสุข...ไร้รอยต่อ
• บริการด้านการศึกษา...ไร้รอยต่อ
• บริการอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน...ไร้รอยต่อ
.
นอกจากจะได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทแล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าโครงการ ETDA Sandbox ที่จะเปลี่ยนไอเดียของคุณ นำมาต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ววันนี้ทาง https://forms.gle/WWJ8UGRaK7623vSm6
.
สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 094-064-5873
Email: [email protected]
LINE: @meid_thailand หรือคลิก https://lin.ee/OgxNTzX

#ETDAThailand #MEiDมีไอดี #DigitalID #HackathonDigitalID #บริการไทยไร้รอยต่อ

การลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2...
27/12/2021

การลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
----------------------------------------------------------------------------
Press Release on Virtual Signing Ceremony of Memorandum of Understanding (MOU)
on Cooperation among DMF, CGD, BB, OPDC, and OCSC

Bangkok, 23 December 2021, Department of Mineral Fuels, The Comptroller General’s Department, Bureau of the Budget, Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), and Office of the Civil Service Commission (OCSC) signed a Memorandum of Understanding (MOU) on collaborative innovation project in improving work process, digital public service delivery, budgeting system, public expenditure management, and employment model in order to support Department of Mineral Fuels to operate its profit sharing contract on oil and gas management and effectively achieve missions of the Department.

The MOU virtual ceremony was signed and witnessed by Dr. Sarawut Kaewtathip, Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Chalermpol Phensoot, Director of the Bureau of the Budget, Dr. Kulaya Tantitemit, Comptroller-General, Ms. Onfa Vejjajiva, Secretary-General of OPDC, and Dr. Piyawat Sivaraks, Secretary-General of OCSC.

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติย้อนหลังได้ที่ Youtube สำนักงาน ก.พ. ทางลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE

📣  สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิท...
23/12/2021
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ PSC กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

👉 ผ่านทาง Youtube Live สำนักงาน ก.พ. ที่ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE

- - - - - - - - - - -

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจั...
22/12/2021

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

👉 ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

👉 ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ก.พ. งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม...
21/12/2021

สำนักงาน ก.พ. งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/node/7591

สำนักงาน ก.พ. งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/node/7591

20/12/2021
file.job.thai.com

💡ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_337

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ-----เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ...
09/12/2021

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ
-----
เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นักทรัพยาบุคคลเชี่ยวชาญ นางนันทวัน สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ นำโดย Mr.Mohamed Nasih,The president of the Civil Service Commission (CSC) of Maldives และ Mr. Hussain Shareef, Head of Chancery Second Secretary of the Embassy of the Republic of Maldives ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือนของประธาน ก.พ.ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการในอนาคตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในภาครัฐของทั้งสองประเทศ

07/12/2021
05/12/2021
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญข้าราชการทั่วไป และข้...
03/12/2021

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญข้าราชการทั่วไป และข้าราชการที่เตรียมเกษียณที่กำลังเริ่มศึกษาช่องทางประกอบอาชีพหลังเกษียณ เข้าร่วมโครงการ "เก๋ามาวิน" โครงการที่พี่ ๆ จะได้เนื้อหาสด ๆ โดยวิทยากรจาก Robinhood และแม่ค้าตัวจริงที่จะมาตอบทุกคำถาม เช่น
- ขายอาหารผ่านแอปต้องรู้อะไรบ้าง
- เตรียมตัวก่อนเปิดร้านผ่านแอป
- เคล็ดลับการขายดี
.
คอร์สดี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย จาก Depa, SCB Academy และ Robinhood ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้มหลามมาถึง 6 รุ่น! เรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันที
.
โอกาสสุดท้าย!! วัยเก๋าที่สนใจการขายอาหารไม่ต้องมีหน้าร้าน
ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์!!! เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเตรียมเกษียณ
.
* อบรมวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
(มีสอนใช้ Zoom สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้วันที่ 15 ธ.ค 2564)
.
คอร์สดี ๆ แบบนี้ แน่นอนว่าเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รอช้าไม่ได้แล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!
.
สมัครเข้าร่วมมาได้ที่
https://forms.gle/LEPGuWtGndLxw5NVA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญข้าราชการทั่วไป และข้าราชการที่เตรียมเกษียณที่กำลังเริ่มศึกษาช่องทางประกอบอาชีพหลังเกษียณ เข้าร่วมโครงการ "เก๋ามาวิน" โครงการที่พี่ ๆ จะได้เนื้อหาสด ๆ โดยวิทยากรจาก Robinhood และแม่ค้าตัวจริงที่จะมาตอบทุกคำถาม เช่น
- ขายอาหารผ่านแอปต้องรู้อะไรบ้าง
- เตรียมตัวก่อนเปิดร้านผ่านแอป
- เคล็ดลับการขายดี
.
คอร์สดี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย จาก Depa, SCB Academy และ Robinhood ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้มหลามมาถึง 6 รุ่น! เรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันที
.
โอกาสสุดท้าย!! วัยเก๋าที่สนใจการขายอาหารไม่ต้องมีหน้าร้าน
ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์!!! เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเตรียมเกษียณ
.
* อบรมวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
(มีสอนใช้ Zoom สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้วันที่ 15 ธ.ค 2564)
.
คอร์สดี ๆ แบบนี้ แน่นอนว่าเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รอช้าไม่ได้แล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!
.
สมัครเข้าร่วมมาได้ที่
https://forms.gle/LEPGuWtGndLxw5NVA

📢 ประกาศ 🎉🎉สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน📌 ...
01/12/2021

📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !! 📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอ...
29/11/2021

บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !!

📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

👉💟 มาร่วมสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ให้อบอุ่นไปด้วยกันที่ https://learningportal.ocsc.go.th

#OCSC

✨🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ✨...
28/11/2021

✨🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ✨✨

✨🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ✨✨

📣สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน  Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ...
25/11/2021

📣สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.

👉 ผ่านช่องทาง FB live at นักเรียนทุนรัฐบาลไทย TGS https://www.facebook.com/Thaigovscholars/

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
📌1. ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานในพิธี :
🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนดีเด่นและดาวรุ่ง ทั้ง 10 ท่าน

📌2. ร่วมฟังเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ "ถอดบทเรียนโควิดอังกฤษ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิดไทย" โดย พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) รศ.ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส (Associate Professor in Digital Manufacturing, University of Leicester and Academic Visitor, Department of Masterials, University of Oxford) และคนไทยเก่ง ๆ ในอังกฤษที่จะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน

#OCSC #นักเรียนทุนรัฐบาลไทย #สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

📣สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 17.30 น.

👉 ผ่านช่องทาง FB live at นักเรียนทุนรัฐบาลไทย TGS https://www.facebook.com/Thaigovscholars/

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
📌1. ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานในพิธี :
🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนดีเด่นและดาวรุ่ง ทั้ง 10 ท่าน

📌2. ร่วมฟังเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ "ถอดบทเรียนโควิดอังกฤษ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิดไทย" โดย พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) รศ.ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส (Associate Professor in Digital Manufacturing, University of Leicester and Academic Visitor, Department of Masterials, University of Oxford) และคนไทยเก่ง ๆ ในอังกฤษที่จะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน

#OCSC #นักเรียนทุนรัฐบาลไทย #สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
25/11/2021

ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ
.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนลุมพินี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อประชาชนชาวไทย
.
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี หรือเดิมเรียกกันว่า ‘วันวชิราวุธานุสรณ์’ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ในภายหลังมีหลักฐานปรากฏชัดว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในช่วงเช้ามืดล่วงเข้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 แต่ยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธเช่นเด

ข่าวดีสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาคร...
12/11/2021
หน้าหลักทุน/ทุนรัฐบาล | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ข่าวดีสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. Public Administration หรือ Public Policy
2. Local Governance

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ "ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ" หัวข้อย่อย "ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2565"

เพียงกรอก e-mail ของท่านไว้ ก็สามารถติดตามข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ. อย่างใกล้ชิด ทันท่วงที ทุกครั้งเมื่อมีการอั.....

ข่าวดี!! สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟังทางนี้ 📢📌ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอ...
10/11/2021

ข่าวดี!! สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟังทางนี้ 📢

📌ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมฟังงานบรรยายศึกษาต่อต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2021
⏰เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาและวิธีการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ หลักสูตรต่างๆ ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนผ่านทางลิงก์
https://forms.gle/eqex2xqYxvmh7xih7 หรือ
[email protected]
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 089 488 4022

————————————
สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเนเธอร์แลนด์ ได้ที่:
[email protected] หรือ
www.eduneth.com/th

ข่าวดี!! สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟังทางนี้ 📢

📌ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมฟังงานบรรยายศึกษาต่อต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2021
⏰เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาและวิธีการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ หลักสูตรต่างๆ ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนผ่านทางลิงก์
https://forms.gle/eqex2xqYxvmh7xih7 หรือ
[email protected]
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 089 488 4022

————————————
สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเนเธอร์แลนด์ ได้ที่:
[email protected] หรือ
www.eduneth.com/th

8 พฤศจิกายน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี------พระบา...
08/11/2021

8 พฤศจิกายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี
------
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อระบบราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก พระองค์เป็นผู้วางรากฐานระบบราชการพลเรือน โดยทรงออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทยและเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

8 พฤศจิกายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี
------
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อระบบราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก พระองค์เป็นผู้วางรากฐานระบบราชการพลเรือน โดยทรงออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทยและเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่อยู่

สำนักงาน ก.พ.
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625471000

เว็บไซต์

http://www.ocsc.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ก.พ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEID Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
การลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ---------------------------------------------------------------------------- Press Release on Virtual Signing Ceremony of Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation among DMF, CGD, BB, OPDC, and OCSC Bangkok, 23 December 2021, Department of Mineral Fuels, The Comptroller General’s Department, Bureau of the Budget, Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), and Office of the Civil Service Commission (OCSC) signed a Memorandum of Understanding (MOU) on collaborative innovation project in improving work process, digital public service delivery, budgeting system, public expenditure management, and employment model in order to support Department of Mineral Fuels to operate its profit sharing contract on oil and gas management and effectively achieve missions of the Department. The MOU virtual ceremony was signed and witnessed by Dr. Sarawut Kaewtathip, Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Chalermpol Phensoot, Director of the Bureau of the Budget, Dr. Kulaya Tantitemit, Comptroller-General, Ms. Onfa Vejjajiva, Secretary-General of OPDC, and Dr. Piyawat Sivaraks, Secretary-General of OCSC. ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติย้อนหลังได้ที่ Youtube สำนักงาน ก.พ. ทางลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE
📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป 👉 ผ่านทาง Youtube Live สำนักงาน ก.พ. ที่ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=bGzXTX81xcE - - - - - - - - - - - ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป 👉 ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงาน ก.พ. งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/node/7591
💡ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_337 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ ----- เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นักทรัพยาบุคคลเชี่ยวชาญ นางนันทวัน สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับประธาน ก.พ. ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ นำโดย Mr.Mohamed Nasih,The president of the Civil Service Commission (CSC) of Maldives และ Mr. Hussain Shareef, Head of Chancery Second Secretary of the Embassy of the Republic of Maldives ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือนของประธาน ก.พ.ประเทศมัลดีฟส์ และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการในอนาคตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในภาครัฐของทั้งสองประเทศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญข้าราชการทั่วไป และข้าราชการที่เตรียมเกษียณที่กำลังเริ่มศึกษาช่องทางประกอบอาชีพหลังเกษียณ เข้าร่วมโครงการ "เก๋ามาวิน" โครงการที่พี่ ๆ จะได้เนื้อหาสด ๆ โดยวิทยากรจาก Robinhood และแม่ค้าตัวจริงที่จะมาตอบทุกคำถาม เช่น - ขายอาหารผ่านแอปต้องรู้อะไรบ้าง - เตรียมตัวก่อนเปิดร้านผ่านแอป - เคล็ดลับการขายดี . คอร์สดี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย จาก Depa, SCB Academy และ Robinhood ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้มหลามมาถึง 6 รุ่น! เรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันที . โอกาสสุดท้าย!! วัยเก๋าที่สนใจการขายอาหารไม่ต้องมีหน้าร้าน ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์!!! เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเตรียมเกษียณ . * อบรมวันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom (มีสอนใช้ Zoom สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้วันที่ 15 ธ.ค 2564) . คอร์สดี ๆ แบบนี้ แน่นอนว่าเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รอช้าไม่ได้แล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัด! . สมัครเข้าร่วมมาได้ที่ https://forms.gle/LEPGuWtGndLxw5NVA
📢 ประกาศ 🎉🎉 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้ 📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน 📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน ✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship http://scholar.ocsc.go.th http://uis.ocsc.go.th
บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !! 📣 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ 👉💟 มาร่วมสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ให้อบอุ่นไปด้วยกันที่ https://learningportal.ocsc.go.th #OCSC
✨🎉 สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ✨✨
📣สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. 👉 ผ่านช่องทาง FB live at นักเรียนทุนรัฐบาลไทย TGS https://www.facebook.com/Thaigovscholars/ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 📌1. ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานในพิธี : 🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนดีเด่นและดาวรุ่ง ทั้ง 10 ท่าน 📌2. ร่วมฟังเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ "ถอดบทเรียนโควิดอังกฤษ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิดไทย" โดย พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) รศ.ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส (Associate Professor in Digital Manufacturing, University of Leicester and Academic Visitor, Department of Masterials, University of Oxford) และคนไทยเก่ง ๆ ในอังกฤษที่จะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน #OCSC #นักเรียนทุนรัฐบาลไทย #สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย