สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
City Planning Department

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
06/07/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ฝังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มุ่งเน้นสอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง โดยเฉพาะจากระบบขนส่งมวลชนทางรางที่รัฐบาลได้ลงทุนงบประมาณไปเป็นจำนวนมากตามหลักเมืองกระชับ (Compact City) ซึ่งประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ได้เป็นระยะ และสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plan4bangkok.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2354 1274-75 และ 09 72890 402-03
ที่มา: https://qrgo.page.link/hc6H5

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
20/04/2019

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมผู้บริหาร และผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 1 สถานีตำรวจนครบาล การไฟฟ้านครหลวง และผู้บริหารสำนัก สำนักงานเขตพระนคร ร่วมตรวจความพร้อมตลอดเส้นทาง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 เวลา 21.30 น.

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
04/03/2019

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

** สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานดูงานด้านวางผังฯ กทม. **

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน Mr. Fahizm Zafar Khan ผู้อำนวยการสถานบันการทหารของเทศบาลและการบริหารที่ดิน (Cantonment Institute of Municipal and Land Administration: CIMLA) และ Ms.Rida Abid Cheema ผู้ประสานสถาบันการทหารของเทศบาลและการบริหารที่ดิน (CIMLA) โดยสำนักงานการต่างประเทศ กทม.ขอเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การวางผังเมืองและการบริหารจัดการพื้นที่เขตเมือง วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษและให้การต้อนรับในวันนี้ ประกอบด้วย นายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง สวพ. นางปิยนุข ศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง สำนักงานวางผังเมือง สวพ. และนางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานวางผังเมือง สวพ. พร้อมกับการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการหน่วยดับเพลิง โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
28/02/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

(28 ก.พ.62) ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 : เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร ในส่วนของสถานที่ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงและเตรียมพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จำนวน 13 ถนน โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนมี.ค.

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
27/02/2019

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
12/02/2019

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประชุม ปรึกษา บูรณาการดำเนินงานระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร และสำนักงานเขตพระนคร เพื่อดำเนินโครงการแต้มสี ตามแนวเส้นทางเสด็จฯ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๒

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department's cover photo
16/10/2018

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department's cover photo

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department's cover photo
24/04/2018

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department's cover photo

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department
24/04/2018

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, BMA City Planning Department

ร่วมคิดร่วมสร้างเมืองกรุงเทพฯ ด้วยการวางผังเมืองร่วมกันขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานค...
24/09/2017

ร่วมคิดร่วมสร้างเมืองกรุงเทพฯ ด้วยการวางผังเมืองร่วมกัน

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. - 21.30 น. กับกิจกรรมตลอดทั้งวัน
>> พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และปาฐกถาพิเศษ "กรุงเทพฯ เมืองสร้างสุข...Bangkok for All" เวลา 13.00 น. โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
>> บรรยายพิเศษ "ผังเมืองเรืองใกล้ตัว" เวลา 13.45 น. โดยนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
>> เสวนา "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร" เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ผู้บริหารภาคเอกชนที่มากความสามารถ ดารา-นักแสดง
** พร้อมชมนิทรรศการ และรับของที่ระลึกภายในงาน จำกัดจำนวน 500 ท่านแรก

31/01/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ข่าวสาร "ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลบังคับใช้แล้วในปีภาษี 2560"

ข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
10/01/2017
รฟม.เล็งจัดรูปที่ดินแทนเวนคืน เตรียมชงอาคมนำร่องสายสีส้มแก้ปมต้านก่อสร้าง | ฐานเศรษฐกิ

ข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

รฟม.ปรับกลยุทธ์เล็งเสนอจัดรูปที่ดินแทนการเวนคืน เคลียร์ปมคัดค้านก่อสร้างรถไฟฟ้า หวังเดินหน้าโครงการตามแผนแม่บทที่คมนาคมกำหนด นำร่องสายสีส้มตะวันออกก่อนทยอย | ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวสาร : “ผังเมืองเจียงใหม่ เปิงใจ๋ละยัง” มหาดไทย ยกเลิกผังเมืองรวมเชียงใหม่ปี 55 ดันฉบับใหม่คุมโรงงาน (แหล่งข่าวจาก ผู...
09/01/2017
“ผังเมืองเจียงใหม่ เปิงใจ๋ละยัง” มหาดไทย ยกเลิกผังเมืองรวมเชียงใหม่ปี 55 ดันฉบับใหม่คุมโ

ข่าวสาร : “ผังเมืองเจียงใหม่ เปิงใจ๋ละยัง” มหาดไทย ยกเลิกผังเมืองรวมเชียงใหม่ปี 55 ดันฉบับใหม่คุมโรงงาน (แหล่งข่าวจาก ผู้จัดการ Online)

“ผังเมืองเจียงใหม่ เปิงใจ๋ละยัง” มหาดไทย ออกกฎกระทรวง ยกเลิกผังเมืองรวมเชียงใหม่ ปี 2555 ใช้ฉบับใหม่ ห้ามโรงงานหลายประเภทตามบัญชีแนบท้าย ประกอบธุรกิจโรงงานในที่ดินชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

06/01/2017
สารคดีผังเมือง เรื่องน่ารู้ ตอนที่ 27 "ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและขนาดพื้นที่ประกอบการ

สารคดีผังเมือง เรื่องน่ารู้ ตอนที่ 27 "ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและขนาดพื้นที่ประกอบการ"

คำอธิบาย

29/12/2016
www.ratchakitcha.soc.go.th

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

'ปัลมาโนวา' เมืองป้อมปราการสุดยิ่งใหญ่ ที่ได้ชื่อว่ามีแผนผังสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกยุคโบราณ
29/12/2016
'ปัลมาโนวา' เมืองป้อมปราการสุดยิ่งใหญ่ ที่ได้ชื่อว่ามีแผนผังสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกยุคโบ

'ปัลมาโนวา' เมืองป้อมปราการสุดยิ่งใหญ่ ที่ได้ชื่อว่ามีแผนผังสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกยุคโบราณ

เมืองป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่และมีแผนผังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ออกแบบและก่อสร้างโดยสาธารณรัฐเวนิสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 22 ของชัยชนะเหนือกองทัพออตโตและเพื่อปกป้องคาบสมุทรอิตาลีจากทหารออตโตมัน

บทความ : คนกรุงเตรียมเฮ! ปี’60 ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่ม กทม.สร้างสวนใหม่3แห่ง พร้อมเตรียม อีก 7 แห่ง
27/12/2016
คนกรุงเตรียมเฮ! ปี’60 ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่ม กทม.สร้างสวนใหม่3แห่ง พร้อมเตรียมผุดอีก7แห่ง

บทความ : คนกรุงเตรียมเฮ! ปี’60 ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่ม กทม.สร้างสวนใหม่3แห่ง พร้อมเตรียม
อีก 7 แห่ง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ว่า โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ ก่อสร้างบนพื้นที่ 78 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ดำเนินการสร้างสวนสาธ...

23/12/2016
สารคดีผังเมืองเรื่อง น่ารู้ ตอนที่ 25 "ผังเมืองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการขนส่งมวลชนอย

สารคดีผังเมือง เรื่องน่ารู้ ตอนที่ 25 “ผังเมืองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการขนส่งมวลชนอย่างไร

คำอธิบาย

ขอขอบคุณข่าวสารจาก Bangkok Citismart
19/12/2016
คิกออฟ "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดึงเอกชนลงทุน 2.5 หมื่นล้านปล่อยเช่า 30 ปี

ขอขอบคุณข่าวสารจาก Bangkok Citismart

ร่วม 16 ปีที่ "กคช.-การเคหะแห่งชาติ" ผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนับจากปี 2543 จนมาสำเร็จในยุครัฐบาล คสช.

ต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่สากล
16/12/2016
"ยโสธรโมเดล" บูมเกษตรอินทรีย์ ปลูกแสนไร่-ศูนย์ตรวจมาตรฐาน

ต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่สากล

"ยโสธร โมเดล" ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปี′61 ทะลุ 1 แสนไร่ พร้อมตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ปูทางสู่ศูนย์กลางตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคอีสาน โหมบุกตลาดส่งออก-ขยายฐานลูกค้าในประเทศ ลุยจัดงาน "ยโสธรออร์แกนิกส์ แฟร์" 15-19 ธ.ค.นี้

สุดเจ๋ง! สถาปนิกไทยเนรมิตผังแม่บทฟื้นฟู "ย่านเจริญกรุง" สวยเตะตา คว้ารางวัลเวทีระดับโลก
14/12/2016
สุดเจ๋ง! สถาปนิกไทยเนรมิตผังแม่บทฟื้นฟู “ย่านเจริญกรุง” สวยเตะตา คว้ารางวัลเวทีระดับโล

สุดเจ๋ง! สถาปนิกไทยเนรมิตผังแม่บทฟื้นฟู "ย่านเจริญกรุง" สวยเตะตา คว้ารางวัลเวทีระดับโลก

“โครงการผังแม่บทฟื้นฟูย่านเจริญกรุง” โดย ยศพล บุญสม และ ประพันธ์ นภาวงศ์ดี สถาปนิกไทย สร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้ารางวัล Highly Commended หมวด Future Masterplanning Project จากเวที World Architecture Festival 2016 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ด้วยจุดเด่นการสร้างกระบวนการออกแบบร่วมกัน” (Co-creation) ระ

20 ภาพถ่ายชวนตะลึงจาก “ดาวเทียม” ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง!!
14/12/2016
20 ภาพถ่ายชวนตะลึงจาก "ดาวเทียม" ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง!!

20 ภาพถ่ายชวนตะลึงจาก “ดาวเทียม” ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง!!

ถ้าหากคุณเคยคิดว่าโลกของเราเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อ ขอเชิญชมภาพถ่ายจากดาวเทียมสุดอลังการที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณเคยมีต่อโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง ช่างภา

เปิดแผนงานก่อสร้างทางด่วนปี 60 เร่งเดินหน้า 2 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท
14/12/2016
เปิดแผนงานก่อสร้างทางด่วนปี 60 เร่งเดินหน้า 2 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท

เปิดแผนงานก่อสร้างทางด่วนปี 60 เร่งเดินหน้า 2 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า มีโครงการเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะน

14/12/2016
www.ratchakitcha.soc.go.th

สำหรับนักบินโดรน หรือผู้ที่สนใจประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต
และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘...

สยามวิวัฒน์
01/12/2016
EVOLUTIONARY MAP OF SIAM

สยามวิวัฒน์

Studying history is very vital but it is often overlooked in Thailand. Thus, the project owner creates digital leaning media to promote education on important historian stories, society and culture in each period through the evolution map and imagination …

Singapore: Concrete jungle or greenest city?
10/08/2016
Singapore: Concrete jungle or greenest city?

Singapore: Concrete jungle or greenest city?

It's a small, dense island nation where 100% of the population is urbanized. And yet, it's also one of the greenest cities in the world. How do they do it?

16/10/2013
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

กทม. รณรงค์ต่อเนื่องชวนปั่นจักรยานลดใช้พลังงาน ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เริ่ม 20 ต.ค. นี้

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านกายภาพและการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร ว่ากรุงเทพมหานครต่อยอดการจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day รณรงค์ลดการใช้พลังงานด้วยการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนและการสัญจรทางเลือก หารือร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานร่วมกันในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Sunday ในทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 56

สำหรับกิจกรรม Bangkok Car Free Sunday ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. นี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับดีแทค และรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5” ที่บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) รณรงค์การลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ปั่นจักรยาน 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ 15 กิโลเมตร เส้นทางไป-กลับ ลานคนเมือง–รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ 40 กิโลเมตร เส้นทางไป-กลับ ลานคนเมือง–คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากลานคนเมือง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย–สะพานพระปิ่นเกล้า–ยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี–ลานคนเมือง ภายในงานมีการมอบจักรยานแก่นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานไปโรงเรียน จำนวน 100 คัน โดยคัดเลือกนักเรียนจากการเขียนเรียงความเรื่อง “ทำไมหนูจึงอยากได้จักรยาน” คาดว่าจะมีนักปั่นจักรยาน และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับจักรยาน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประมาณ 2,500 คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นปันรักฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 56 เวลา 06.00-13.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1677

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักผังเมือง (City Planning Department) การจะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ดั่งเมืองสวรรค์ได้นั้น “ผังเมือง” ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการวางแผนพัฒนาเมืองและกำหนดกรอบการพัฒนามหานคร ทั้งยังใช้เป็นกรอบนโยบายเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม สำนักผังเมือง มุ่งมั่นในการวางและจัดทำผังเมืองในเขตกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน เป็นเมืองที่มีความคล่องตัวสูง มีระบบคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพด้วยบริการขนส่งมวลชนที่ทันสมัย เป็นเมืองที่สุขสบายและมีชีวิตชีวา มีที่พักอาศัยได้มาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะสำหรับประชากรทุกกลุ่ม เป็นเมืองศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สมกับเป็นมหานครแห่งหนึ่งของโลก ผังเมืองที่ดีและสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นได้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ จึงจะส่งผลให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่จะดูแลประชาชนคนกรุงเทพฯ ในทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต...เราดูแล” และ “รวมกันเราทำได้”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541256

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด