Clicky

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมรา

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมรา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
07/01/2023

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

🏆🎖สรุปเหรียญรางวัล🏆🎖โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์จากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน*ระดับเขตพื้นที่การ...
05/01/2023

🏆🎖สรุปเหรียญรางวัล🏆🎖
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
*ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.กท 1)* ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍🥉รางวัลระดับเหรียญทองแดง🥉(ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 คะแนน)การประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนัก...
05/01/2023

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍

🥉รางวัลระดับเหรียญทองแดง🥉
(ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 คะแนน)

การประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
*ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.กท 1)* ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน🥈🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน🥈และ  🥈รางวั...
05/01/2023

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน🥈
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน🥈
และ 🥈รางวัลระดับเหรียญเงิน🥈
(ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70-79 คะแนน)

การประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
*ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.กท 1)* ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง🎖🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง🎖และ 🎖 รางวัลร...
05/01/2023

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี👏😍

🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง🎖
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง🎖
และ 🎖 รางวัลระดับเหรียญทอง🎖
(ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80-100 คะแนน)

การประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
*ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.กท 1)* ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี😍👏นักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์🏆🥇คว้ารางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 🏆🥇เป็นตัวแทนเข...
30/12/2022

👏😍ขอแสดงความชื่นชมยินดี😍👏

นักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
🏆🥇คว้ารางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 🏆🥇
เป็นตัวแทนเขต (สพม.กท 1) ไปแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ

การประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ.ขอเชิญสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ยุวกาชา...
28/12/2022

ประชาสัมพันธ์จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ.
ขอเชิญสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตร รายละเอียดตาม QR Code

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
28/12/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
28/12/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
28/12/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
28/12/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
28/12/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

20/12/2022
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรารับสมัคร ...
16/12/2022

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน)
โรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรารับสมัคร ระหว่าง...
16/12/2022

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน)
โรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

14/12/2022
เชิญร่วม**กดไลค์**กดแชร์** และเป็นกำลังใจให้กับน้องพิม เด็กหญิงรจนวรรณ  รุกขพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน...
01/12/2022

เชิญร่วม**กดไลค์**กดแชร์** และเป็นกำลังใจ
ให้กับน้องพิม เด็กหญิงรจนวรรณ รุกขพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้เข้าประกวด NEXT TOP SUPERMODEL 2022
เพื่อลุ้นตำแหน่งขวัญใจโซเชียล
1 ไลค์ = 1 คะแนน
1 แชร์ = 10 คะแนน
(กดลิ้งนี้ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02m5tG3aKjuVdtVje9UMd8FwoekssXxaXHuQaXBXzLmgxrZpc3UANchCVwd5A1gg5Kl&id=101654851899576 )
นับคะแนนจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกัน สำหรับตำแหน่งนี้ ทางกองประกวดให้ความเป็นอิสระของผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถโหวตได้ทุกช่องทาง ไม่จำกัดว่าจะได้ยอดไลค์และยอดแชร์มาจากแหล่งใด โดยไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้น ตำแหน่งนี้จะนับจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดเท่านั้น
*** ปิดโหวต วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น. ***
#ผู้ชนะโหวตจะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเข้ารอบ10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

ร่วมกดไลค์และแชร์ให้คะแนนผู้เข้าประกวด NEXT TOP SUPERMODEL 2022 ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นตำแหน่งขวัญใจโซเชียล
1 ไลค์ = 1 คะแนน
1 แชร์ = 10 คะแนน
นับคะแนนจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกัน สำหรับตำแหน่งนี้ ทางกองประกวดให้ความเป็นอิสระของผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถโหวตได้ทุกช่องทาง ไม่จำกัดว่าจะได้ยอดไลค์และยอดแชร์มาจากแหล่งใด โดยไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้น ตำแหน่งนี้จะนับจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดเท่านั้น
*** ปิดโหวต วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น. ***
#ผู้ชนะโหวตจะได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเข้ารอบ10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
30/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
30/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
30/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
30/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

เชิญชวนนักเรียนสนใจ เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 15 โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลป...
29/11/2022

เชิญชวนนักเรียนสนใจ เข้าร่วม
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 15 โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอ่านรายละเอียดในลิงก์นี้ https://bit.ly/3n4JVdM
---------------และ--------------
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี ครั้งที่ 16 ตอน ต้นน้ำเจ้าพระยา นานาชาติพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6
ตามรายละเอียดในลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1tpXtj3y2un2BOCkMuFtcoCrPcc_VKc77/view?usp=sharing

Photos from โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
27/11/2022

Photos from โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

27/11/2022
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรารับสมัคร วันที่ ...
22/11/2022

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน)
โรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรารับสมัคร ...
22/11/2022

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน)
โรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

16/11/2022
การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3กลุ่มบริหารวิชาการ มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธย...
12/11/2022

การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
กลุ่มบริหารวิชาการ มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
10/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
04/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
04/11/2022

ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรารับสมัคร วันที่ ...
02/11/2022

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน) โรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
01/11/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
31/10/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

เชิญชวนทุกท่าน>>>ร่วมโหวต
28/10/2022

เชิญชวนทุกท่าน>>>ร่วมโหวต

เลื่อน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ SGS
11/10/2022

เลื่อน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ SGS

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบด้านล่างครับ
10/10/2022

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบด้านล่างครับ

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post
10/10/2022

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์'s post

ที่อยู่

1598 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศั
Bangkok
10100

เบอร์โทรศัพท์

+6622210196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนขอ ปพ1 ของน.ส.บุญสิตา สิงห์คำป้อง ม.3/6 เลขที่ 8 ID 34703
ชอบวงโยโรงเรียนนี้
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
------------------------------------------------
มาแล้วจ้า รายละเอียด TCAS-65 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
------------------------------------------------
??น้องๆ ที่สนใจในสาขานี้ มาสมัครกันได้นะคะ
------------------------------------------------
เปิดรับสมัคร 14-25 ธันวาคม 2564
ในระบบรับสมัคร Online ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ที่เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
------------------------------------------------
ปฏิทิน TCAS-65 ปักหมุดกันไว้นะจ๊ะน้องๆ
*****************************************
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขออนุญาตแนะนำ ทรัพยากรการสอนออนไลน์และออฟไลน์ระดับ world class สำหรับผู้สอนทุกระดับ

https://www.facebook.com/412977712204416/posts/1846376612197845/
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️
แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!!
#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
.....
ทางออกประเทศไทย== สาเหตุใหญ่ของความจนคนไทย คือเซงลี้ไม่เป็น พืชเกษตรตัวไหน ราคาดีก็แห่ปลูก ล้นตลาดขายไม่ได้ รัฐบาลผิด ร้านกาแฟก็เปิดตามกัน ติดๆกัน บางซอยมีเป็นสิบ ความเคยชิน ทำตามกัน พอนู่นเจ๊ง นั่นเจ๊ง รวมกันกลายเป็นความเจ๊งมหาศาล คนไทย ทำนามากี่ร้อยปี จะมีหัวการค้าที่ไหน จีนมาตั้งสมัยเส้นทางสายไหม เรื่องเซงลี้ จึงอยู่ในสายเลือด คนไทยยุคนี้ ไม่ได้ทำนาแล้ว ความไม่มีหัวการค้า จึงปรับตัวลำบาก และ..มาถึงจุดนี้ มีเพื่อนผมคน ตอนมอต้น ได้แค่อันดับกลางๆของห้อง สอบเข้ามหาลัยไม่ติด เรียนราม ผ่านไปหลายสิบปี มันมีเงินร้อยกว่าล้าน ไอ้ห่า ผมห้าล้านยังไม่มี สิ่งที่มันมี สุดยอด คือหัวการค้า ได้จากเตี่ย เห็นแมะ หัวการค้า ทำให้คนเราต่างกันขนาดไหน วิธีลัดที่สุด (สำหรับคนไทยที่ไม่มีหัวการค้า ) ก็คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(ซึ่งผมเสนอเฮียแม้วเอง ลอกญี่ปุ่น ไม่ใช่เก่งอะไร) เพราะผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งตำบล จะไม่มีทางล้นและมีเอกลักษณ์ การขายก็คล่อง ยิ่งได้ส่งนอก จะไม่มีโอเวอร์ซัพพลาย เงินไหลเข้าเรื่อยๆ เศรษฐกิจดี เงินเข้าสม่ำเสมอ ปัญหาขายเสียงจะหมด การเมืองมีเสถียรภาพไปเองอัตโนมัติ วิธีลัดนี้ คงต้องรื้อเอามาใช้อีก ตอนนี้ไม่รู้คุณสมคิดไปไหน หลังโควิด ต้องได้รื้อมาใช้ เป็นวิธีลัดที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย โอทอป ออนไลน์ ก็ยังไหว (ไม่ว่า ใครจะเป็นนายกก็ตาม โอทอป ห้ามรื้อทิ้ง )
ถ้าคนไทยเซงลี้เป็น อย่างคนสิงคโปร์ อะไรๆ ก็จะง่ายไปหมด ที่สิงคโปร์ มีลีกวนยู เป็นผู้นำคนเดียว ใครว่าแกเป็นเผด็จการ แต่ไม่ยักมีใครเดือดร้อน แกก็อยู่ของแกไปจนแก่ตายไปเอง ( ผมอยู่ในจุดที่มองเห็นอะไร ที่คนอื่นมองไม่เห็น จึงจำเป็นที่ต้องออกมาบอกว่า ผมเห็นอะไร)
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
___________________________________________

TCAS-63 รอบ 4 : Admission 2📣
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์🔬👩‍⚕️

เปิดรับสมัคร 7 - 20 พ.ค. 2563🗓

น้องๆ คนใดที่เรียนแผนวิทย์-คณิต สนใจ สมัครเลยจ้า💓
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ
ขอบคุณค่ะ
……………………………………………………………
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!!

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย

โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรนานาชาติ (International)
– B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน

– B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
Major –การโรงแรม (Hotel Innovation)
Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering)
Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation)

– B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่)
– B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA
(หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365
Facebook : Ssruic Admission รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th

ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ
3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย)
5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี
6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ
7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย
8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ)
9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา
10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทราบกันรึยังคะ ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์เขาคือใครกัน?

น้องๆ คนใดสนใจจะเป็น สมัครเรียนได้ที่คณะพี่นะคะ

#คณะเทคนิคการแพทย์_มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

CamWorld Moovi Show លីណា លក់គ្រឿងសង្ហារឹម กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เลขเด็ด หวยชี้ขาดล่าง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กองการเจ้าหน้าที่-Cpd Bangkok CGD Library ออยจ๋าา ทริคบาพารวย RD BKK3 ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยา Bangkok press He is crazy