Clicky

คณะสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ยังมิได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงาน อิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ สังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะนั้นประกอบด้วยแผนกวิชาทั้งหมด 7

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ยังมิได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงาน อิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ สังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะนั้นประกอบด้วยแผนกวิชาทั้งหมด 7

เปิดเหมือนปกติ

HAPPY NEW YEAR 2023ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจต...
31/12/2022

HAPPY NEW YEAR 2023
ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2566

#คณะสังคมศาสตร์ #มศว

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2565(วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว… หรือ SWU …...
30/12/2022

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2565
(วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว… หรือ SWU …)
** ยกเว้น วิชา SWU193 และ SWU194 **

และวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาที่ 2/2565
(วิชาที่ขึ้นต้น ZIL… เท่านั้น)

ให้นิสิต เข้าเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th
แล้ว Log in ด้วยรหัสบัวศรีของตนเอง
นิสิตจะพบกับรายวิชาและ section ที่ลงทะเบียนเรียน
🔴 เริ่ม Log in เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 66 เป็นต้นไป***
(ควรเข้าระบบให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 ม.ค. 66 เท่านั้น)
🔴 🔴 หากมีปัญหาเกี่ยวกับรหัสบัวศรี
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร
และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

29/12/2022

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25

ส่วนกิจการนิสิต มศว เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “มหามิตร จิตอาสา นคราจำปาศรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนบ้านโกทา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร
1. กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม
2. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
3. กิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566
ดาวนืโหลดประกาศและใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1lDFaQj7VWiBCb37zltNa-iWKF-HD_vsJ

26/12/2022

SWU Virtual Walk & Run 2023

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิต มศว เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบลายเสื้อ เพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023 ในโครงการ “SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้” ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - เมษายน 2566

นิสิตสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทาง e-mail ในรูปแบบไฟล์ AI และไฟล์ Jpg ที่มีความคมชัด โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อและนามสกุลของตัวเอง แล้วส่งมายัง e-mail : [email protected] ตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงานประกวดออกแบบลายเสื้อ SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้

นิสิตที่ผลงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

ปิดรับสมัครส่งผลงานวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลรางวัลวันที่ 13 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15355 หรือ E mail : [email protected]

🍩 โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ you จะมีใจ 💜😉มีใจเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือ 'วันสอบ' นะเธอจ๋า📚📣 แจ้งกำหนดการสอบ SWU-SET...
26/12/2022

🍩 โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ you จะมีใจ 💜😉
มีใจเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือ 'วันสอบ' นะเธอจ๋า📚

📣 แจ้งกำหนดการสอบ SWU-SET
คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 🧐✍️

✨️Stand by รอ(สอบ)กันนะคะ✨️
😘❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍🥰

🎊รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 29 ปี 🙏🌷พร้อมด...
26/12/2022

🎊รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 29 ปี 🙏🌷

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 👩 อ.ดร.อชิระ อุตมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 🧏‍♂️และ อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา 👩

📍ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว

🟣⚪🟣กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 สู่การขับเคลื่อนองค์กรปี 2566 (SOC SWU Action Plan Review 2022) 📌ณ ห้องประชุมออร์คิด...
22/12/2022

🟣⚪🟣กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 สู่การขับเคลื่อนองค์กรปี 2566 (SOC SWU Action Plan Review 2022)

📌ณ ห้องประชุมออร์คิด ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

🟣⚪🟣 รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบ...
22/12/2022

🟣⚪🟣 รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566🙏♥️

📍ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วีดีโอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว ♥️...
21/12/2022
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มศว ประจำปีการศึกษา 2564

วีดีโอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว ♥️⚪️🔴 ⚪️🔴
https://youtu.be/y5jUfldtbkI

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนคริน...

ข่าวประชาสัมพันธ์อัพเดทปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนธันวาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566
20/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์อัพเดทปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนธันวาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566

🟣⚪🟣รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรส...
20/12/2022

🟣⚪🟣รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 🙏🙏

📌ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราค...
19/12/2022

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับด้วยตนเอง แสดงบัตรประชาชน
ให้บุคคลอื่นรับแทน กรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะ
https://forms.gle/FnyFGPwp5XaAs1sUA

ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์
ค่าจัดส่ง 50 บาท
กรอกข้อมูลใน Google form
https://forms.gle/Q4f84QWFgse4wtEV6

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-649-5720

🙏🏼 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจาก...
17/12/2022

🙏🏼 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Congratulations to all 💜 graduants class 2021  ⚪️🔴
17/12/2022

Congratulations to all 💜 graduants class 2021 ⚪️🔴

จากวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
สู่การได้ เป็นบัณฑิต มศว

#ทีมมศว 🎉

🎊👏รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตในโอกาสการซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแ...
11/12/2022

🎊👏รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตในโอกาสการซ้อมย่อยครั้งที่ 1
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 👨‍🎓👩‍🎓👍💯

📍ห้องประชุมอาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน 🎈🎉✨️💐ในโอกาสเข้ารับพระ...
11/12/2022

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน 🎈🎉✨️💐

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 👨‍🎓👩‍🎓🎓

💜 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 💜

💜 บัณฑิตสังคมน่ารักจังเลยครับ 💜📣 ขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน 👩‍🎓👨‍🎓📍กรอกแบบประเมินความพึงพอใจและสำรวจภาวะการมีงานทำของ...
10/12/2022

💜 บัณฑิตสังคมน่ารักจังเลยครับ 💜
📣 ขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน 👩‍🎓👨‍🎓

📍กรอกแบบประเมินความพึงพอใจและสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

🔍click
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4beUf8HRmnBUOH-Xh8UFjsi0snY1xleLV8r2QEbk3Hknn_A/viewform

เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 👑🌈

🙇 ขอขอบคุณในความร่วมมือ 🙇‍♀️

🎊⚘รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ....
09/12/2022

🎊⚘รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา

🌷ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี ♥️🙏

📍ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิ...
08/12/2022

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนอโศกมนตรี
ขออภัยในความไม่สะดวก

#ทีมมศว

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019 📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565🥰 ขอให้นิ...
08/12/2022

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019
📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565
🥰 ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริงที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด
#ทีมมศว

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019
📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565
🥰 ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริงที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด

#ทีมมศว

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2565แสดงภาพถ่ายหลักฐานผลตรวจ ATK ด้วยตนเองที่ตรวจไม่เกิน1...
07/12/2022

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2565

แสดงภาพถ่ายหลักฐาน
ผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง
ที่ตรวจไม่เกิน12 ชั่วโมง
วางทับบนบัตรประชาชนตำแหน่งใดก็ได้
เว้นในส่วนชื่อ นามสกุล

เพื่อแสดงภาพให้คณะกรรมการรายงานตัวของหน่วยงานตนเอง
บันทึกข้อมูลผลตรวจก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจกชุดตรวจ ATK ให้บัณฑิตตรวจด้วยตนเองอีกครั้ง
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เพื่อตรวจและยืนยันผล ก่อนรายงานตัว
#ทีมมศว

🎊 คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ คุณเสาวณี และ คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทางสังค...
07/12/2022

🎊 คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ

คุณเสาวณี และ คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโอกาสได้รับรางวัล 🏆
THAILAND TOP SME AWARDS 2022
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและการท่องเที่ยว
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

🎊อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธั...
07/12/2022

🎊อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต อ.ดร.อชิระ อุตมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา และอ.ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา

🌷🙏 ได้รับมอบหมายเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 5 ปี

🎯 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

🟣⚪️🔴 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เ...
06/12/2022

🟣⚪️🔴 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 🙏🏼😊💜👍🏼

🎉รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ด...
06/12/2022

🎉รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.อชิระ อุตมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา

🤗ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปึ ⚘🙏

📍ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

🙏🙏รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมช...
02/12/2022

🙏🙏รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

🎯 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

🎉อ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล...
02/12/2022

🎉อ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ อ.ดร.อชิระ อุตมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.พรพรรณ โปร่งจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา และ อ.ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
🎊♥️ได้รับมอบหมายเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2565 🙏

🎯ณ ห้อง Active Learning 402W, 403W ชั้น 4 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มศว

การประเมิน ปค.003, ปค.004 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565การประเมิน ปค.003 ปค.004 จัดทำขึ้นเ...
02/12/2022

การประเมิน ปค.003, ปค.004 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
การประเมิน ปค.003 ปค.004 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาซึ่งผลการประเมินเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริง ที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสินมากที่สุด เพียงข้อเดียวในแต่ละคำถาม ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิต
งานจัดการเรียนการสอน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5000 ต่อ 15018

การประเมิน ปค.003, ปค.004 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

การประเมิน ปค.003 ปค.004 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาซึ่งผลการประเมินเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริง ที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด เพียงข้อเดียวในแต่ละคำถาม ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิต

งานจัดการเรียนการสอน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5000 ต่อ 15018

02/12/2022

👩‍🎓 อยากมีเงินเก็บ แต่ก็เก็บไม่ได้ซักที
ไม่รู้ต้องทำยังไง ก็ให้เริ่มจากร้อย!!
“AOM YOUNG” ชวนมาเริ่มออม
เพื่อพิชิตเป้าหมายง่ายๆ สไตล์ New Gen

พร้อมสิทธิประโยชน์สุดปัง!
สำหรับนักศึกษา กยศ.

✔ น้องๆ ผู้กู้ยืม กยศ. นับชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม. ทุกการออม 1 เดือน
✔ เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมเพียง 100 บาท
✔ เงินออมงอกเงย มีเงินเก็บไปต่อยอดความฝัน

.
ดูรายละเอียดโครงการ AOM YOUNG ได้ที่
👉: https://bit.ly/3EoRi9u

#เริ่มจากร้อยสู่ทุกเป้าหมาย #กยศ.

[ประชาสัมพันธ์]เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบ่มเพาะต้นกล้า ปี5ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565ณ ศูนย์บริการการ...
02/12/2022

[ประชาสัมพันธ์]

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบ่มเพาะต้นกล้า ปี5
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกเเดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
..................
ลิงค์รายละเอียด
https://drive.google.com/.../1eTIWA2u.../view...
..................
ลิงค์รับสมัคร
https://forms.gle/PKCGY5pfgpUb9xNn6
#ศูนย์นิสิตจิตอาสามศว

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบ่มเพาะต้นกล้า ปี5

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกเเดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

..................
ลิงค์รายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/1eTIWA2u-ANw6lVXZu2yXNy8hW98ou96S/view?usp=sharing

..................
ลิงค์รับสมัคร
https://forms.gle/PKCGY5pfgpUb9xNn6

#ศูนย์นิสิตจิตอาสามศว

[ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม]ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื...
02/12/2022

[ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม]
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2565
ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 จำนวนทั้งสิ้น 23 ทุน
โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/.../18Z3UJcAkm0cERw2iY1iG_343...
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 037-322-617
หรือคุณอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน 093-618-8678, คุณวิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน 080-185-5194
Facebook : SWU Foundation

[ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม]

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2565
ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 จำนวนทั้งสิ้น 23 ทุน

โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/18Z3UJcAkm0cERw2iY1iG_343-_vQOh6l?usp=sharing

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 037-322-617
หรือคุณอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน 093-618-8678, คุณวิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน 080-185-5194
Facebook : SWU Foundation

🎊 CONGRATULATIONS 🎊พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564🚩สถานที่รับรายงานตัวและห้องฝึกซ...
02/12/2022

🎊 CONGRATULATIONS 🎊

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2564

🚩สถานที่รับรายงานตัวและห้องฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

🌟 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
💜 ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์

UPDATE!งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิตประกาศรับสมัครทุนอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ทุนอาหารกลางวัน จ...
01/12/2022

UPDATE!
งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ประกาศรับสมัครทุนอาหารกลางวัน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 50 ทุน
ทุนละ 8,000 บาทต่อภาคเรียน

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://studentaffairs.op.swu.ac.th/scholarship
หรือสแกน QR Code

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร ได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/.../1NwzwCZ.../view...

โดยส่งแบบฟอร์มและหลักฐานได้ที่
สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ (พี่จอย)
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 12087

งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ประกาศรับสมัครทุนอาหารกลางวัน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 50 ทุน
ทุนละ 8,000 บาทต่อภาคเรียน

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://studentaffairs.op.swu.ac.th/scholarship
หรือสแกน QR Code

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร ได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1NwzwCZ_9dDDHJXIOcsJAz8BEhtSAyei6/view?usp=sharing

โดยส่งแบบฟอร์มและหลักฐานได้ที่คณะ/วิทยาลัย
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 12087

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ "การเตรียมตัวสำหรับขอการรับรองสมรรถนะ UKPSF ระดับ Fellow"  ...
01/12/2022

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ "การเตรียมตัวสำหรับขอการรับรองสมรรถนะ UKPSF ระดับ Fellow" เพื่อให้คณาจารย์ที่สมัครเข้าขอการรับรองสมรรถนะได้รับความรู้เรื่องเกณฑ์ UKPSF วิธีการสมัคร และการเขียนขอรับรองในระดับ Fellow เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ ชั้น 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์

🗓วันที่ 1 ธ.ค.65 ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ, รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร, ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ และอ.ด...
01/12/2022

🗓วันที่ 1 ธ.ค.65 ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ, รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร, ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ และอ.ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ เข้าพบคุณจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
🎯เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายใต้โครงการ การสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน❤️🤍💜

🎯อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ : โค...
30/11/2022

🎯อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ

🙏🙏โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณณัฐภาส ถาวรวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ) ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🎯รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทางการปรับป...
30/11/2022

🎯รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผ่านมุมมองจากคณาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสม

👉โดยในวันนี้เป็นการพบปะคณาจารย์ของภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

🟣⚪🟣พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนราชินี 🤝🖊🙏📌...
30/11/2022

🟣⚪🟣พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนราชินี 🤝🖊🙏

📌ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์

ที่อยู่

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเห
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสังคมศาสตร์ มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะสังคมศาสตร์ มศว:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายการวิเทศปริทัศน์วันพรุ่งนี้ ISC ชวนอาจารย์ ดร. ศิวพล ชมภูพันธุ์ แห่ง คณะสังคมศาสตร์ มศว มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มสำคัญของนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ The Cold War: A Very Short Introduction เขียนโดย Robert J. McMahon ที่อาจารย์เป็นผู้แปลฉบับภาษาไทย

เราสามารถเข้าใจสงครามเย็นในรูปแบบใดได้บ้าง แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เหมือนหรือต่างจากที่เคยเป็นอย่างไร หรือมีมุมมอง/มุมคิดอะไรให้เราค้นหาได้อีกบ้าง 🤔

#เรียนรู้ไปด้วยกันกับISC #มีพลัง
#เวที 20cm ขนาด 5.82m x 1.80m
ติดตั้งที่ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์
📌 คณะสังคมศาสตร์ มศว
—————————————————
QUICK STAGE SYSTEM CO.,LTD.
ให้เช่า #เวทีสำเร็จรูป ขนาดเล็กและ
#เช่าอุปกรณ์จัดงาน อินดอร์-เอาท์ดอร์
ให้เช่า #เวทีสำหรับจัดงาน #เวทีพับได้
#ฉากเวที
#ฉากถ่ายรูป #ฉากหน้างาน #แบคดรอป
——————————————————
✔️ เลือกใช้บริการทีมจัดงานมืออาชีพ ✔️
"เพราะการจัดงานแต่ละงานเป็นเรื่องสำคัญที่พลาดไม่ได้"
Quickstage ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐและเอกชน
มากกว่า 1,000 องค์กร การันตีด้วยผลงานและประสบการณ์มากกว่า 10ปี
✅ อุปกรณ์จัดงานคุณภาพมาตรฐาน
✅ มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว
✅ ทีมจัดงานมืออาชีพ
"ทำให้ทุกการจัดงานสำเร็จอย่างมีคุณภาพ"
🇹🇭📍 กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ต่างจังหวัด📍🇹🇭
——————————————————
ติดต่อ สอบถามรายละเอียด จองคิวเช่าได้ 24ชม.
www.quickstage.co.th
Line: (มี@ด้วยนะคะ)
📱 095 709 7555
QUICK STAGE SYSTEM CO.,LTD.
#เวทีสำเร็จรูป #ให้เช่าเวที #เช่าอุปกรณ์จัดงาน
#เรียนรู้ไปด้วยกันกับISC #มีพลัง 🙂

วันหยุดฝนตก หาอะไรทำยากแบบนี้ ISC ขอชวนฟังบันทึกงานเปิดตัวหนังสือ The Quest for Thai-US Alliance และการเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ปัจจุบันและอนาคต ที่ ISC จัดร่วมกับพันธมิตรของเรา American Studies Program, SWU คณะสังคมศาสตร์ มศว และ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม

ถ้าเพื่อน ๆ ฟังแล้ว มีประเด็นอะไรอยากฝากถามวิทยากร โพสต์ได้เลยนะครับ พี่แอดมินจะไปถามให้ครับ บริการแฟนคลับสุด ๆ ไปเล้ย 😉
#ส่วนแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และคณะผู้บริหารส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี🌟 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มศว
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...คณะสังคมศาสตร์ มศว ครบรอบ 47 ปี 🌟

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร คณสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มศว
ชวนร่วมงานสัมมนาน่าสนใจ 🙂

ISC ร่วมกับ โครงการอเมริกันศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มศว American Studies Program, SWU และ สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือ "The Quest for Thai-US Alliance" และการเสวนา "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ปัจจุบันและอนาคต" ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. (งานเริ่ม 13.30 น.) ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว

สแกน QR Code ในโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียนได้เลยครับ 😉

#เรียนรู้ไปด้วยกันกับISC #มีพลัง
สวัสดีค่ะ.. ขออนุญาต​ฝากข่าวประชาสัมพันธ์​ด้วยนะคะ 😊
.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7654597131279196&id=1074823469256628
พรุ่งนี้ (25 มี.ค.2565) เวลา 13:00 น. ผมจะร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ 30 ปีพฤษภาประชาธรรม "ประสานมิตร : ถอดบทเรียนเหตุการณ์ 17 พฤษภาคม 35 กับการพัฒนาประชาธิปไตย" ผ่านระบบ Zoom จัดโดย คณะกรรมการจัดงาน 30 ปีพฤษภาประชาธรรม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถติดตามชมได้ทางเฟซบุ๊กเพจ คณะสังคมศาสตร์ มศว https://www.facebook.com/socswu/ ครับ
📌📌📌❤️🤍 นับถอยหลังงงงงง 🤍❤️
🎊🔥โปรโมชั่น เเถมของขวัญปีใหม่จากSwu shop
🎁หมดเขตวันที่ 11 ก.พ. 65 นี้เเล้วนะค่าาาา
📌🤍สอบถามเพิ่มเติมทักเเชทเเอดมินได้เล้ยยยค่าาา

SWU SHOP
พี่ มศว พาน้องหาที่พัก คอนโด หอ รูมเมท
ส่วนกิจการนิสิต มศว
มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ มศว
มศว องครักษ์ จ.นครนายก
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว - SWU Sa Kaeo, Bodhivijjalaya College
วิศวกรรมเคมี มศว
Srinakharinwirot University | SWU | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มศว
SWU Cute Boy
SWU Open house
CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)
Dorm Swu
GenEd SWU
📌เเอดตัดรอบส่งของวันที่ 11 ม.ค.65 นะค่าาาาา📌🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

🎁สั่งซื้อของตอนนี้ได้ของขวัญพิเศษ🎁
จากSwu shopด้วยนะค่าาาาทาง Swu shop ห่อของขวัญให้ด้วยนะค่าาาา💕🙏🏻

Srinakharinwirot University | SWU | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มศว
มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ มศว
CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว)
มศว องครักษ์ จ.นครนายก
คณะสังคมศาสตร์ มศว
มศว ไม่มีจุด
มศว ประสานมิตร
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
📣 CDG RoadShow 2019 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาเจอกันที่คณะได้เลย โอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ นักศึกษา ที่จะได้ฝึกทักษะด้าน IT กับพี่ๆ CDG ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมส่งต่อความรู้และสิ่งดีๆให้กับน้องๆ

พบกับพวกเราได้ตามนี้เลยนะ

🚌 Suranaree University of Technology 20 กันยายน
🚌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27 กันยายน
🚌 คณะสังคมศาสตร์ มศว 4 ตุลาคม
🚌 PRswu 16 ตุลาคม
🚌 SciTech RMUTK 26 พฤศจิกายน

มาร่วมพัฒนากันประเทศ 🇹🇭 ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง “Technology for a better society ”

✍️สนใจฝึกงาน ส่ง Resume & Transcript มาที่
E mail : [email protected] / www.cdg.co.th

👍 กด Like กด Share ลุ้นรับรางวัลในงาน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
[แจ้ง น้องๆ TCAS รอบ 1-3 ทุกคน]

ขอให้น้องๆที่ผ่านการรายงานตัว TCAS 62 รอบที่ 1-3 ทำการดาวน์โหลดเอกสาร 📑 ชี้แจ้งรายละเอียดนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสังคมศาสตร์ โดยภายในเอกสารประกอบไปด้วย

📌เอกสารประวัติส่วนตัว
📌เอกสารขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมนิสิตปีการศึกษา 2562
📌ปฏิทินแจ้งวันที่สำคัญของนิสิตชั้นปีที่ 1
📌 เอกสารแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1
📌 เอกสารขออนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "สวัสดีสังคม 2562"
📌 เอกสารแนะนำการใช้ชีวิตที่องครักษ์
📌คู่มือการยินยอมการหักบัญชีธนาคาร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code หรือคลิกที่ Link 🔗 http://bit.ly/SWUSMOSSDOC62

และขอให้นิสิตส่งเอกสารคืนที่ภาควิชา / สาขา / วิชาเอก ของนิสิตในวัน เวลา ที่ ภาควิชา / สาขา / วิชาเอก กำหนด

#ทีมมศว #สังคมศาสตร์ #เด็กสังคม คณะสังคมศาสตร์ มศว
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!!
🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉
เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ)
TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
เงินเดือน : 20,000 บาท
เวลางาน : 8.30-17.30

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม)
ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
การแต่งกาย : มี Uniform ให้
เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที)
สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี

สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาว Department of Physics - Srinakharinwirot University GRAD FOFA : SWU India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan บ่าวท้าว-Eating KOCCA Thailand Embassy of Sweden in Bangkok ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang Embajada de Chile en Tailandia European Union in Thailand Consulate-General of the Republic of Uzbekistan in Bangkok Embajada de Guatemala en Tailandia ธนาคารอาคารสงเคราะห์