สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดความทั่วถึงและเสมอภ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที...
20/12/2021

วันที่ 19-24 ธันวาคม 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ครั้งที่ 2 พร้อมจัดทำต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ต่อไป ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 24 พ.ย. 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโ...
25/11/2021

วันที่ 24 พ.ย. 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สทร. อาคาร สพฐ.3 ชั้น 2 โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนงาน

วันที่ 22 พ.ย. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ...
22/11/2021

วันที่ 22 พ.ย. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 19-23 พ.ย. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็น...
20/11/2021

วันที่ 19-23 พ.ย. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.เขต / ผอ.โรงเรียน / รอง ผอ.โรงเรียน และครูผู้สอน / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของเขต / ข้าราชการส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

https://plus.thairath.co.th/topic/money/100646
30/10/2021
Facebook จะทำอะไรบ้าง เมื่อแปลงร่างเป็น Meta แล้วมันจะเปลี่ยนโลกของเราแค่ไหน

https://plus.thairath.co.th/topic/money/100646

Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta Platform, Inc. เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้สร้างโปรดักต์ metaverse มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก เคยเปล.....

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าเยี่ยม...
30/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสม ได้แก่ สื่อหลักและสื่อเสริมเติมเต็ม ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม ผู้เรียนจะใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttps://1th.me/YfNv7
18/10/2021

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://1th.me/YfNv7

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://1th.me/YfNv7

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในปีงบป...
18/10/2021

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้วย

#สพฐรับรองหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ ...
15/10/2021

#สพฐรับรองหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563
#รหัสหลักสูตร64100
https://1th.me/e1meo

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 7 📌การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment ...
05/10/2021

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 7 📌
การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขาธิการ กพฐ. หลังการอบรม ###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams หลักสูตรที่ 7
https://aka.ms/liveobecskill7
2. OBEC TV :
http://www.obectv.tv
3. YouTube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลังคอร์สอบรม ###
เริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 7 📌
การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขาธิการ กพฐ. หลังการอบรม ###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams หลักสูตรที่ 7
https://aka.ms/liveobecskill7
2. OBEC TV :
http://www.obectv.tv
3. YouTube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลังคอร์สอบรม ###
เริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 6 📌หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ M...
28/09/2021

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 6 📌
หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)
* วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. *
โดยท่าน ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขาธิการ กพฐ. หลังการอบรม ###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams หลักสูตรที่ 6
https://aka.ms/liveobecskill6
2. OBEC TV :
http://www.obectv.tv
3. YouTube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลังคอร์สอบรม ###
เริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 6 📌
หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)
* วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. *
โดยท่าน ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขาธิการ กพฐ. หลังการอบรม ###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams หลักสูตรที่ 6
https://aka.ms/liveobecskill6
2. OBEC TV :
http://www.obectv.tv
3. YouTube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลังคอร์สอบรม ###
เริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 4 และ หลักสูตรที่ 5 📌หลักสูตรที่ 4 การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education...
21/09/2021

📌เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 4 และ หลักสูตรที่ 5 📌
หลักสูตรที่ 4 การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.
_______________________________________________
หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.

### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม ###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams
หลักสูตรที่ 4 https://aka.ms/obecskill4
หลักสูตรที่ 5 https://aka.ms/obecskill5
2. Obec tv :
http://www.obectv.tv
3. Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ### คอร์สอบรมเริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ
ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และบุคลากร สทร. ร่วมแสดงมุทิตาจ...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และบุคลากร สทร. ร่วมแสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกแด่ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📌เตรียมพบกับ *หลักสูตรที่ 3 *มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล...
16/09/2021

📌เตรียมพบกับ *หลักสูตรที่ 3 *
มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
(Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century)
ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill2
2. Obec tv :
http://www.obectv.tv
3. Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ### คอร์สอบรมเริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ
ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

📌เตรียมพบกับ *หลักสูตรที่ 3 *
มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
(Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century)
ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill2
2. Obec tv :
http://www.obectv.tv
3. Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/
***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ### คอร์สอบรมเริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ
ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

กราบเรียนคุณครูทุกท่าน 🙏 ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะ 📣โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตอล OBEC Microsoft Innovative E...
11/09/2021
:: OBEC excellent center ::

กราบเรียนคุณครูทุกท่าน 🙏
ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะ

📣โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตอล OBEC Microsoft Innovative Educator 📣

เนื่องด้วยมีคุณครูเข้าทำแบบทดสอบจำนวนมาก ทางทีมผู้จัดจึงจะขอพัฒนาระบบให้ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการทำแบบทดสอบ และรับประกาศนียบัตร

จึงจะขออนุญาตให้เข้าทำแบบทดสอบได้ใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2564

สำหรับคุณครูที่ทำแบบทดสอบแล้วยังไม่สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ รบกวนให้เข้าไปดาวน์โหลดใหม่ หลังจากวันที่ 14 กันยายน 2564 นะคะ

ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านค่ะ🙏

OBEC excellent center

ทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับศุกร์นี้เจอกัน !!!*หลักสูตรที่ 1*“NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอน...
08/09/2021

ทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับ
ศุกร์นี้เจอกัน !!!

*หลักสูตรที่ 1*
“NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา”
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เราจะพาทุกท่าน
>> มองอนาคตภาพของสถานศึกษา
>> ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในยุค NEXT Normal Education Reimagined
>> นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษา
>> ประสบการณ์จากผู้บริหารสถาณศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเป็นฐาน
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่
https://aka.ms/obecskill-report

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และรับเกียรติบัตร ได้ที่

1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill1

2. 💡Obec tv :
http://www.obectv.tv

3. 🚨Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline

4. ⭐️Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline

5. ⭐️Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/

***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***

ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ###

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่: page: Thailand Innovative Educator

ทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับ
ศุกร์นี้เจอกัน !!!

*หลักสูตรที่ 1*
“NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา”
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เราจะพาทุกท่าน
>> มองอนาคตภาพของสถานศึกษา
>> ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในยุค NEXT Normal Education Reimagined
>> นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษา
>> ประสบการณ์จากผู้บริหารสถาณศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเป็นฐาน
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่
https://aka.ms/obecskill-report

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และรับเกียรติบัตร ได้ที่

1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill1

2. 💡Obec tv :
http://www.obectv.tv

3. 🚨Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline

4. ⭐️Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline

5. ⭐️Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/

***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***

ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ###

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่: page: Thailand Innovative Educator

ด่วน!! เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนจัดงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่" ในวันพุธที่ 8 กั...
07/09/2021

ด่วน!! เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนจัดงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่"
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบใหม่ภายหลัง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ🙏🙏🙏

ด่วน!! เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนจัดงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่"
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบใหม่ภายหลัง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ🙏🙏🙏

06/09/2021

ขอแชร์กระบวนการสอนออนไลน์ แบบมีส่วนร่วม ทั้งครู นักเรียน และ ผอ.โรงเรียน #ครูนกเล็ก

ด่วน!! ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน KICK OFF “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์...
06/09/2021

ด่วน!! ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
เข้าร่วมงาน KICK OFF “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 64 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ของ OBEC Channel (FB+Youtube) และ DLTV 15

@งานนี้จะปลดล็อกคำถามที่ว่า@

>>วิชาประวัติศาสตร์หายไปไหน?

>>> แท้จริงแล้ววิชาประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้เรื่องอะไร?

>>>>ครูจะเพิ่มความสุขและความสนุกให้วิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างไร?

>>>>>นักเรียนจะนำความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร?

แล้วพบกันนะครับ

#ด่วน รับสมัคร วันนี้ วันสุดท้าย !!เปิดลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 23:00 น.การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตรโครง...
03/09/2021

#ด่วน รับสมัคร วันนี้ วันสุดท้าย !!
เปิดลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 23:00 น.
การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator
ผ่าน Microsoft Forms
https://forms.office.com/r/8P6eV4bbkE

***ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เมื่อผ่านการทดสอบหลังอบรม***

#ลงทะเบียนด่วน !!การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educatorผ่...
27/08/2021

#ลงทะเบียนด่วน !!

การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

ผ่าน Microsoft Forms
https://forms.office.com/r/8P6eV4bbkE

เปิดลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 23:00 น.

*ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เมื่อผ่านการทดสอบหลังการอบรม*

ตัวอย่างการออกแบบและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์
08/08/2021
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในแนวคิดของครูอภิวัฒน์ ควรทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์

ตัวอย่างการออกแบบและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์

💖ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนช่อง..ครูอภิวัฒน์"สอนสร้างสื่อ"ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาธนาคารกรุงไทย 321-1-28583-0 ห.....

ที่อยู่

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

รถรับจ้างสาธารณะ รถส่วนตัว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885699

เว็บไซต์

http://www.techno.bopp.go.th/techno_z2/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💻✍️ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom มาแบ่งปันค่ะ ▶️ HyFlex Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบ online โดยคำว่า HyFlex มาจากคำว่า hybrid และ flexible โดยคำว่า hybrid ในที่นี้จะหมายถึงการเรียนแบบ 2 ระบบ นั่นคือ การเรียนในชั้นเรียนและการเรียนในช่องทาง online ดังนั้นเมื่อมารวมกับคำว่า flexible ที่แปลว่าความยืดหยุ่นแล้ว HyFlex Classroom จึงหมายถึงการเรียนแบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนในช่องทาง online ไปพร้อมกันโดยมีความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกช่องทางการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ ▶️ รายละเอียดเชิญรับชมตาม Link นี้ได้เลย https://youtu.be/CF0Wp6sNzFc 🖊️วิทยากร โดย อาจารย์ดวงตา ใจเพชร อาจารย์ภาควิชาภาษา #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #FAA #KMUTNB
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สทร. สพฐ.
ฝากเผยแพร่สื่อด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขั้นตอนการเข้าระบบ เข้ายังงัยค่ะ เข้าแล้ว ไปต่อไปไม่ได้เลยค่ะ
สื่อการเรียนรู้ Interactive เรื่องคำราชาศัพท์ หมวดอวัยวะ TOUCH this image to discover its story. #ครูไทยสู้โควิด
นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล นักเรียนไม่พร้อมเรื่องอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ คุณครูนำส่งชุดการสอนถึงนักเรียนที่บ้าน Anytime Anywhere Anydevice #ครูไทยสู้โควิด
กิจกรรมสอนออนไลน์ตามประสาครูและนักเรียนที่กักตัวอยู่บ้าน ❤️แม้มีอินเตอร์เน็ตแต่เน็ตของนักเรียนช้าไม่สามารถวีดีโอคอลสอนได้ ✌️ก็ใช้การพิมพ์ผ่านแชทเฟสบุ๊คกันค่ะ เพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม จากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาค่ะ ✌️ทำเต็มที่เพื่อนักเรียนของเราค่ะ #ครูไทยสู้โควิด
รบกวนฝากเพจ Edmodo Thailand ด้วยค่ะ Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์ รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้ สอน โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกัน https://www.facebook.com/EdmodoTH/
เชียร์ทีม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม #SwordOfWar #OBECHackathon2019
สำหรับผู้รับบทบาท HR & English Trainer/Teacher โอกาสสุดท้ายสำหรับปีนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสิทธิ์ใช้งาน:Training EOL Corporate System'40 "For English Education's Goals & HR's Missions" วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กทม.สอบถามโทร.02-1708725 ลงทะเบียนด่วนคลิกhttps://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674