สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดความทั่วถึงและเสมอภ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรม Online ที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง
12/05/2021

กิจกรรม Online ที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง

กิจกรรม Online ที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง

แนวทางการเตรียมความพร้อมในช่วง 11 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมชวนเด็กเล่น (ไม่บังคับ ไม่มีคะแนน)
12/05/2021

แนวทางการเตรียมความพร้อมในช่วง 11 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมชวนเด็กเล่น (ไม่บังคับ ไม่มีคะแนน)

แนวทางการเตรียมความพร้อมในช่วง 11 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมชวนเด็กเล่น (ไม่บังคับ ไม่มีคะแนน)

แนวทางบทบาทและภารกิจของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12/05/2021

แนวทางบทบาทและภารกิจของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางบทบาทและภารกิจของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12/05/2021

แนวทางบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางในรูปแบบ On-site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน
12/05/2021

แนวทางในรูปแบบ On-site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน

แนวทางในรูปแบบ On-site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12/05/2021

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของ...
12/05/2021

ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นำคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักเทค...
29/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นำคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาhttps://1th.me/92xfH
21/04/2021

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

https://1th.me/92xfH

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

https://1th.me/92xfH

รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม พร้อมแถลง 12 นโยบายกา...
30/03/2021

รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม พร้อมแถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
https://moe360.blog/2021/03/29/29-3-2564/

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ...
02/01/2021

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจด...
30/12/2020

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ"

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25983/

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ"

กิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

- ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 สามารถร่วมพิธีทำบุญตักบาตรออนไลน์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านสารเนื่องในโอกาสวันครูของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง พลังครูไทยวิถีใหม่ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา08.45 น. เป็นต้นไป

เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

- ส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยจะต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามความเห็นหรือมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (...
28/12/2020

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมรายละเอียด วิธีคิด สูตรคำนวณ

เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/

ดาวน์โหลดไฟล์
https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/download/112/3238/17.html

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมรายละเอียด วิธีคิด สูตรคำนวณ

เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/

ดาวน์โหลดไฟล์
https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/download/112/3238/17.html

11/12/2020
DR.ANAN PHANNUEK

ยินดีต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo
03/12/2020

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)https://1t...
30/11/2020

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

https://1th.me/c06S2

วันที่ 26 พ.ย. 2563 ข้าราชการและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการส...
27/11/2020

วันที่ 26 พ.ย. 2563 ข้าราชการและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยหลังจากนั้น ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยินดีต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
24/11/2020

คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยินดีต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หนองคาย เขต 1) มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเ...
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้อง MRP 1-2 ชั้น 38 ตึก CRC ALL Season Places ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร และร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การพลิกโฉมการศึกษาด้วย Digital Transformation for Education for The Basic Education” เพื่อรับฟังการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค new normal ทั้งในด้านการบูรณาการการเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การหารือแนวทางความร่วมมือตามที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในการจัดประชุมคณะก...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตลอดจนดำเนินการสรุปความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประ...
15/10/2020

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 19 รุ่น สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่
https://www.obecdl.com/

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 19 รุ่น สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่
https://www.obecdl.com/

08/10/2020
OBEC Channel

OBEC Channel

“สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด เน้นย้ำ “ความปลอดภัยในโรงเรียน” เป็นสำคัญ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "ดร.อัมพร พินะสา" เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttps://1th.me/0tiGm
07/10/2020

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "ดร.อัมพร พินะสา" เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://1th.me/0tiGm

02/10/2020

“ดร.อัมพร พินะสา” กับแนวทางการทำงานของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างวันที่ ...
02/10/2020

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่าง สพฐ. โดย สทร. กับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ของ สพท. ทั้ง 225 แห่ง

01/10/2020

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
ยินดีต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาส...
01/10/2020

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาการศึกษา

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสเข้าร...
01/10/2020

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย และได้มอบหนังสือนิทาน "อิเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้...
10/07/2020

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย และได้มอบหนังสือนิทาน "อิเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด" ให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
https://online.fliphtml5.com/umecv/shyr/

เรียนออนไลน์ ฟรี!!! พร้อมมี ✅ ประกาศนียบัตรกับ 3 คอร์สสุดฮอต  สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลด...
02/07/2020

เรียนออนไลน์ ฟรี!!! พร้อมมี ✅ ประกาศนียบัตรกับ 3 คอร์สสุดฮอต สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
รีบคลิกเลย 👉👉 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
① Data Governance
② Data Analytics
③ Artificial Intelligence
#ทักษะดิจิทัลภาครัฐ #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล #สพร #DGA

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo
02/07/2020

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo

29/06/2020

วิดีโอ เรื่อง การถ่ายภาพให้ชัดทั้งภาพ ด้วยเทคนิค Stack Focus

โดย นายอัศวิน กลับมา
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29/06/2020
แต่งภาพสวยด้วย LIGHTROOM

วิดีโอ เรื่อง แต่งภาพสวยด้วย LIGHTROOM

โดย นายอัศวิน กลับมา
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26/06/2020
Digital Literacy OBEC

Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่อยู่

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

รถรับจ้างสาธารณะ รถส่วนตัว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885699

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สทร. สพฐ.
ฝากเผยแพร่สื่อด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขั้นตอนการเข้าระบบ เข้ายังงัยค่ะ เข้าแล้ว ไปต่อไปไม่ได้เลยค่ะ
สื่อการเรียนรู้ Interactive เรื่องคำราชาศัพท์ หมวดอวัยวะ TOUCH this image to discover its story. #ครูไทยสู้โควิด
นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล นักเรียนไม่พร้อมเรื่องอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ คุณครูนำส่งชุดการสอนถึงนักเรียนที่บ้าน Anytime Anywhere Anydevice #ครูไทยสู้โควิด
กิจกรรมสอนออนไลน์ตามประสาครูและนักเรียนที่กักตัวอยู่บ้าน ❤️แม้มีอินเตอร์เน็ตแต่เน็ตของนักเรียนช้าไม่สามารถวีดีโอคอลสอนได้ ✌️ก็ใช้การพิมพ์ผ่านแชทเฟสบุ๊คกันค่ะ เพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม จากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาค่ะ ✌️ทำเต็มที่เพื่อนักเรียนของเราค่ะ #ครูไทยสู้โควิด
รบกวนฝากเพจ Edmodo Thailand ด้วยค่ะ Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์ รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้ สอน โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกัน https://www.facebook.com/EdmodoTH/
เชียร์ทีม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม #SwordOfWar #OBECHackathon2019
สำหรับผู้รับบทบาท HR & English Trainer/Teacher โอกาสสุดท้ายสำหรับปีนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสิทธิ์ใช้งาน:Training EOL Corporate System'40 "For English Education's Goals & HR's Missions" วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กทม.สอบถามโทร.02-1708725 ลงทะเบียนด่วนคลิกhttps://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674