วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรภ.สวนสุนันทา เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
(2)

เปิดเหมือนปกติ

26/04/2021

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19"

📢 รับสมัครรอบ3 admission ❤️❤️❤️❤️  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม❤️มาเรียนวิดแวดสวนนัน  รหัสวิชา 2245 📌 (สาขาชีววิทย...
22/04/2021

📢 รับสมัครรอบ3 admission ❤️❤️❤️
❤️ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม❤️
มาเรียนวิดแวดสวนนัน รหัสวิชา 2245 📌 (สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
🎉 มีทุนการศึกษามอบให้ 5000-10000 บาท 🎉
สนใจรับทุนการศึกษา อย่ารอช้า... เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
https://forms.gle/SAoYRqbJwUU3TUEY7

🎉 กู้เรียน กยศ.ได้ 100% 🎉
🎉 มีงานทำระหว่างเรียน ได้ประสบการณ์และมีรายได้เพิ่ม 🎉
🎉 สามารถเรียนจบได้ 3ปีครึ่ง 🎉
เรียนจบวิดแวดสวนนัน...
* นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพ
* เป็นนักปฏิบัติ เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
* ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* เรียนจบมีงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาชีพที่ต้องการของตลาด
* ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อม
รอบที่3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
รอบ 3 admission1 และ admission2
❤️ admission1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ
❤️ admission2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet หรือ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
หรือ ติดต่อ ☎️ 0812961249
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64

📢 รับสมัครรอบ3 admission ❤️❤️❤️
❤️ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม❤️
มาเรียนวิดแวดสวนนัน รหัสวิชา 2245 📌 (สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
🎉 มีทุนการศึกษามอบให้ 5000-10000 บาท 🎉
สนใจรับทุนการศึกษา อย่ารอช้า... เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
https://forms.gle/SAoYRqbJwUU3TUEY7

🎉 กู้เรียน กยศ.ได้ 100% 🎉
🎉 มีงานทำระหว่างเรียน ได้ประสบการณ์และมีรายได้เพิ่ม 🎉
🎉 สามารถเรียนจบได้ 3ปีครึ่ง 🎉
เรียนจบวิดแวดสวนนัน...
* นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพ
* เป็นนักปฏิบัติ เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
* ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* เรียนจบมีงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาชีพที่ต้องการของตลาด
* ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อม
รอบที่3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
รอบ 3 admission1 และ admission2
❤️ admission1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ
❤️ admission2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet หรือ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
หรือ ติดต่อ ☎️ 0812961249
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
22/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มทักษะงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสบการณ์ตรงในสายอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ด้...
21/04/2021

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มทักษะงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสบการณ์ตรงในสายอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่น รหัส 60 (ปี2563)

โค้งสุดท้ายรอบโควต้า......อีก5วันสุดท้าย....ของการรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2564 (สมัครภายใน20เมษา)โอกาสพิเศษ....มาเรียน...
08/04/2021

โค้งสุดท้ายรอบโควต้า......
อีก5วันสุดท้าย....ของการรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2564 (สมัครภายใน20เมษา)

โอกาสพิเศษ....มาเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
👉 รับไปเลยทุนการศึกษา 5000 - 10,000 บาท 🎉🎉
มีโอกาสกู้เรียน กยศ.ได้ 100% ฟรีชุดปฏิบัติการ

📢 📢 *นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพ
*เป็นนักปฏิบัติ เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
* ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
*เรียนจบมีงานทำแน่นอน
*ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

📌 รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
หรือ ติดต่อ ☎️ 0812961249

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th

โค้งสุดท้ายรอบโควต้า......
อีก5วันสุดท้าย....ของการรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2564 (สมัครภายใน20เมษา)

โอกาสพิเศษ....มาเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
👉 รับไปเลยทุนการศึกษา 5000 - 10,000 บาท 🎉🎉
มีโอกาสกู้เรียน กยศ.ได้ 100% ฟรีชุดปฏิบัติการ

📢 📢 *นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพ
*เป็นนักปฏิบัติ เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
* ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
*เรียนจบมีงานทำแน่นอน
*ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

📌 รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
หรือ ติดต่อ ☎️ 0812961249

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th

06/04/2021

รอบโค้วต้ามาแล้ว......... TCAS2 ปีการศึกษา 2564
โอกาสพิเศษ....มาเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
👉 รับไปเลยทุนการศึกษา 5000 - 10,000 บาท 🎉🎉
มีโอกาสกู้เรียน กยศ.ได้ 100% ฟรีชุดปฏิบัติการ

📢 📢 *นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพ
*เป็นนักปฏิบัติ เชียวชาญด้านเทคโนโลยี
* ฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
*เรียนจบมีงานทำแน่นอน
*ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

📌 รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
หรือ ติดต่อ ☎️ 0812961249

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
26/03/2021

Photos from ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

05/03/2021

สนใจสมัครได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝึกอบรม

05/03/2021

สนใจสมัครได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝึกอบรม

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลักส...
12/02/2021

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง ให้กับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสิทธิพร แอวโซซิเอส จำกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียง สำหรับดำเนินงานวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ คือ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความแตกต่างของระดับเสียงจากการจราจรชนิดไม่ต่อเนื่องระหว่างการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับการตรวจวัดจริงบริเวณริมถนนราชวิถี” และงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบด้านเสียงที่มีต่อสัตว์ป่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา”

"สิ่งสำคัญ คือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไรต่างหาก"นางสาวสโรชา ทัดเพชรเจ้าหน้าที่ปฏิบ...
11/02/2021

"สิ่งสำคัญ คือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไรต่างหาก"

นางสาวสโรชา ทัดเพชร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านปฏิบัติงานวิชาการเกษตร

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"สิ่งสำคัญ คือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไรต่างหาก"

นางสาวสโรชา ทัดเพชร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านปฏิบัติงานวิชาการเกษตร

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบโค้วต้ามาแล้ว.........โอกาสพิเศษ....มาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รับสมัคร 1 กุม...
01/02/2021

รอบโค้วต้ามาแล้ว.........
โอกาสพิเศษ....มาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6
2. มีผลการศึกษาในชั้นม. 4 - ม. 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 และมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th

รอบโค้วต้ามาแล้ว.........
โอกาสพิเศษ....มาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6
2. มีผลการศึกษาในชั้นม. 4 - ม. 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 และมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/EnviSciSSRU

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.ssru.ac.th

รอบโค้วต้ามาแล้ว.........โอกาสพิเศษ....มาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รับสมัคร 1 กุม...
26/01/2021
มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร

รอบโค้วต้ามาแล้ว.........
โอกาสพิเศษ....มาเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 หากมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6
2. มีผลการศึกษาในชั้นม. 4 - ม. 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 และมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox facebook ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มาเรียนมารู้จักสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
อย่าลืม!!!! ช่วยกด Like กด Share กันด้วยนะ ❤️
https://www.youtube.com/watch?v=45QKNnjuKss&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=45QKNnjuKss&t=1s

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌏 http://www.sci.ssru.ac.th
🌏https://ssru.ac.th/home

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ อาทิตย์ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 พฤษภาคม 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
https://www.webometrics.info/en/asia/thailand
คลิกเลยลำดับที่19
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261
#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบ

มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาFaceboo...

มาเรียนสิ่งแวดล้อมกันเถอะอย่าลืม!!!! ช่วยกด Like กด Share กันด้วยนะ ❤️https://www.youtube.com/watch?v=45QKNnjuKss&t=1s
25/01/2021
มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร

มาเรียนสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

อย่าลืม!!!! ช่วยกด Like กด Share กันด้วยนะ ❤️

https://www.youtube.com/watch?v=45QKNnjuKss&t=1s

มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาFaceboo...

ch4 part3
16/01/2021
ch4 part3

ch4 part3

คลิปการบรรยายวิชาเคมีวิเคราะห์สารมลพิษ หัวข้อ การวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2สาขาวิช....

air3 part2
16/01/2021
air3 part2

air3 part2

คลิปการบรรยายรายวิชาการควบคุมมลพิษทางอากาศ หัวข้อสารมลพิษทางอากาศ (ครั้งที่ 2) และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแด.....

air3 part4
16/01/2021
air3 part4

air3 part4

คลิปการบรรยายรายวิชาการควบคุมมลพิษทางอากาศ หัวข้อสารมลพิษทางอากาศ (ครั้งที่ 2) และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแด.....

air3 part5
16/01/2021
air3 part5

air3 part5

คลิปการบรรยายรายวิชาการควบคุมมลพิษทางอากาศ หัวข้อสารมลพิษทางอากาศ (ครั้งที่ 2) และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแด.....

week3 part5
16/01/2021
week3 part5

week3 part5

คลิปการบรรยายรายวิชานวตกรรมการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี โดย....

week3 part2
16/01/2021
week3 part2

week3 part2

คลิปการบรรยายรายวิชานวตกรรมการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี โดย....

week3 part4
16/01/2021
week3 part4

week3 part4

คลิปการบรรยายรายวิชานวตกรรมการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี โดย....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 /2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และ รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาส...
22/10/2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และ รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปจัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่มีการสอบถามขั้นตอนการสมัคร การเรียนในรั้วสวนสุนันทา และการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแนะแนวการศึกษา
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส...
02/10/2020

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา ได้จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ มีทักษะในการนำเสนองานต่อที่ประชุม และเพื่อให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 มีแนวทางในการทำโครงการวิจัย โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 100 คน มีจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 23 เรื่อง และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา ได้จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ มีทักษะในการนำเสนองานต่อที่ประชุม และเพื่อให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 มีแนวทางในการทำโครงการวิจัย โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 100 คน มีจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 23 เรื่อง และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
02/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
PORTFOLIO รอบที่ 1มาแล้วน้าาาา
ไม่สมัครตอนนี้...ไม่ได้ละแมะ
www.admission.ssru.ac.th
www.sci.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29/09/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ New Normal for Green Society

https://sci.ssru.ac.th/news/view/2509256302

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  #dek64 รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.admission.ssru.ac.th/ ตั...
24/09/2020

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี #dek64 รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 6 มกราคม 2564

📌 มาแล้วจ้าา...เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 เป็นรอบ Portfolio รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.admis...
24/09/2020

📌 มาแล้วจ้าา...
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 เป็นรอบ Portfolio รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 #dek64

มาอีกแล้วจ้าเด็กๆ ทุกคน #dek64 ที่รักของแอดมิน
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772

สอบถามเพิ่มเติม 021601380 / 021601023 / 021601400 / 02160100

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

พบกับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง
www.ssru.ac.th
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
IG : pr_ssru_suansunandha
youtube : ssru tube
facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
twitter : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ : 021601023 / 021601000 / 021601400 และ 021601019
มือถือ / ID line : 0890088772

www.ssru.ac.th
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

พบกันนะคะเด็กๆ #เด็ก64 #สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 #admissions
เข้าห้องไลน์แชท บ้านใหม่Dekสวนสุนันทา64 :
https://line.me/ti/g2/le1-QIb6nL7zXn69hY7Fqw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

14/09/2020
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สิ่งแวดล้อม สวนสุนันทา ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด มาเรียนกับเราสิ!!! แล้วคุณจะรู้ #ENVI #SSRU #สิ่งแวดล้อม #สวนสุนันทา #สิ่งแวดล้อมสวนนัน #วิทย์แวดสวนนัน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs
10/09/2020

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs

https://sci.ssru.ac.th/news/view/10092563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
26/08/2020

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่องานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/26082563

นักศึกษาชั้นปีที่4​ สาขาวิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อม​ ศึกษาดูงาน​ด้านการประยุกต์​ใช้เทคโลยีภูมิสารสนเทศเพื่องานด้านทรัพยากร​ธ...
25/08/2020

นักศึกษาชั้นปีที่4​ สาขาวิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อม​ ศึกษาดูงาน​ด้านการประยุกต์​ใช้เทคโลยีภูมิสารสนเทศเพื่องานด้านทรัพยากร​ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ณ​ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
#25​ สิงหาคม​ 2563
#EnviSSRU

เรียนสิ่งแวดล้อม ต้องเรียนที่สวนสุนันทา
25/08/2020

เรียนสิ่งแวดล้อม ต้องเรียนที่สวนสุนันทา

จะรบกวนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสวนสุนันทาช่วยทำแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อที่สาข่วิชาจะได้นำไปจัดทำทำเนียบรุ่นและพัฒน...
22/08/2020
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อม สวนสุนันทา

จะรบกวนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสวนสุนันทาช่วยทำแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อที่สาข่วิชาจะได้นำไปจัดทำทำเนียบรุ่นและพัฒนาสาขาวิชาต่อไป แบบสอบตาม link : https://forms.gle/Gve7qZaycYxArd2N8

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลย์ศิษย์เก่าเพื่่อใช้จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์...

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนี้ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนทั่วไป - นักสิ่งแวดล้อม นักตรวจสอบ ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในภาคเอกชน - ผู้ดำเนินการงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน - ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม - งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1601208

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การศึกษา/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซุ้มวิดแวดยินดีต้อนรับจร้า
The environment in Thailand Kessarin Panthum 59122209009 Phiphat Thippan 59122209040 Supachai Khuakhong 59122209042 Mintra Suaepoo 59122209062 Sornsawan nguadchai 59122209063 #feelings of foreigners about the environment in Thailand☺️☺️☺️
Interviewing foreigners about the environment🌦 ✍️ Sonrsad haemwan 015 ✍️ Sutatip Precharat 016 ✍️ Pannawat Hengprasert 054 ✍️ Janejira sornsomnuek 057 Environment science 🍃
Interview foreigner about environmental problem in Thailand. let's see and enjoy it ! . . . . (The video has subtitle. Please forgive any mistakes.)
ขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่ามาร่วมทำบุญสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเริ่ม 10.00 น. 🙏🙏
Let's sort the waste.!! 59122209002 Pimpisuth yodpunkum 59122209010 Wanna Kuewkla 59122209027 Kantika Nopthunya 59122209031 Sastion limaree
EnvironmentScinece English Program. 59122209008 Thanakorn Srisuksai 59122209012 Phuriwat Phisutsitthakul 59122209024 Temsiri Sammajarin 59122209033 Neerawan Homtuanlom
Members 👇 Duanghatai Tongsamret 59122209028 Nichanan Panmanee 59122209047 Narumol Nachalaem 59122209055 Tanyaluck Saiken 60122209049
Air pollution in Thailand. ⛅️ ❤️ Sarunyu Phuangngoen no.59122209021 🧡 Nittaya jattupornpong no.59122209050 💛 Siriluk yunkatok no.59122209052 💚 Wimonsiri thaikheaw no.59122209058 Environment. Sec2
ENVIRONMENT PRESRNT
# Global warming 🌍🔥 #Environment ➡ นางสาวพิชญา หอมสุวรรณ 59122209011 ➡นางสาวศุภิสรา อภิรัตน์. 59122209018 ➡นางสาวศิริวรรณ ชูทอง. 59122209025 ➡นางสาวสิรินันท์. มูลราช. 59122209030 👩‍👩‍👧‍👦❤❤
🌳Interview about environmental problems at Khao San Road 🦖 💁🏻‍♀ 59122209041 💁🏻‍♀ 59122209051 💁🏻‍♀ 59122209053 💁🏻‍♀ 59122209059 Manthanasin Jongkraijak Woranuch Sookruay Sasithorn Sripim