วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรภ.สวนสุนันทา เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
(2)

เปิดเหมือนปกติ

11/08/2021

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม"การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดย ดร.ชมชนก อรุณปลอด ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/11082564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

11/08/2021

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม โครงการเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดย คุณสุรีพร อินทร์เมือง “ครูพี่หวาน-Kru Whan : English On Air ” ผ่านระบบ Google Meet

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/1108256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

07/08/2021

"How to ทิ้ง" .....หน้ากากอนามัย ใช้แล้วทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal นี้ ไปชมคลิปกันเลยค่ะ
กิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง ยิ่งแยก ยิ่งได้" ของ นศ.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคลิปให้ความรู้และแนวทางการคัดแยกขยะ แบบง่ายๆ 😄
...กิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ Green Youth 2564 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของเรา...นั่นคือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 🙏🙏

ฝากช่วยกันกด like กดแชร์ ช่วยกันส่งต่อด้วยนะคะ 😍
กิจกรรมดีๆมีรางวัลรออยู่ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกันนะคะ
กิจกรรมที่ 1
https://www.facebook.com/.../a.22384538.../1195721307562152/
กิจกรรมที่ 2
https://www.facebook.com/.../a.235790463.../1195566614244288
🥰😘😍

#แยกก่อนทิ้ง #ยิ่งแยกยิ่งได้ #GreenYouthSSRU #EnviSciSSRU

05/08/2021

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 -12.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/0408256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

04/08/2021

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแขนงวิชา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การปรับปรุงหลักสูตร การพิจารณาเตรียมคัดเลือดนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนเยียวยาของมหาวิทยาลัย และแนวทางการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 - 22.00 น.)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/3007256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

04/08/2021

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน และ อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ของขวัญจากผืนป่า สู่ความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน" (วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/0208256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

04/08/2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดอบรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” ออนไลน์ Google meet เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วม 87 คน อาจารย์ 6 คน และนักวิทยาศาสตร์ 8 คน รวมทั้งหมด 105 คน

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/0308256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

04/08/2021

แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 25 และ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO14001 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทัดแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวอี แอนด์ อีแมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ ISO14001 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและสมัครงานในอนาคต การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมจำนวน 35 คน

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/0308256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

04/08/2021

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ“การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพ “การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในปัจจุบันได้ทราบแนวทางหรือทิศทางในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า จำนวน 20 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ข้อมูลการทำงานด้านต่างๆ แก่น้องๆนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/03082564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมดีๆมีรางวัลรออยู่ มาแล้วจ้า...กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนี้คือ "แยกก่อนทิ้ง"  โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ว...
03/08/2021

กิจกรรมดีๆมีรางวัลรออยู่ มาแล้วจ้า...กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมนี้คือ "แยกก่อนทิ้ง"
โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตามลิงค์นี้มาเลยจ้า.....
สมัครได้ที่นี่--> https://forms.gle/7L5VeZ6hr2Smh5Vv5

กติกาง่ายๆ รางวัลมากมายรออยู่ ดังนี้จ้า
1 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดทำคลิปสั้น (1-3นาที) เกี่ยวกับ "พฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของท่าน" โดยให้ท่านถ่ายคลิปการคัดแยกขยะแล้วโพสต์วันละ1คลิป รวมได้ 5วัน 5คลิป เริ่มโพสต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ส.ค. 64 นี้นะคะ
2.ผู้เข้าร่วมต้องโพสต์คลิปในแต่ละคลิปบน Facebook ของตัวเอง และเปิดเป็นสาธารณะ และพิมพ์ข้อความ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมติดแฮชแท็ก #GreenYouthSSRU #แยกก่อนทิ้ง #ยิ่งแยกยิ่งได้ #EnviSciSSRU
และอย่าลืมแชร์มาที่เพขสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยนะคะ https://www.facebook.com/EnviSciSSRU

เห็นมั้ยค่ะว่าง่ายๆ มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ
รางวัล ที่ 1 3,000 บาท
รางวัล ที่ 2 1,500 บาท
รางวัล ที่ 3 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รีบๆมาสมัครกันนะคะ เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันนี้และให้ครบ 5 คลิป ก่อนวันที่ 22 ส.ค. 64

-ติดตามรายละเอียดได้ที่
เพจสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะ https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
ฝากกดถูกใจ และกดติดตามเพจสาขากันด้วยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0972292824 , 0632567886
หมายเหตุ: สามารถทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลก็ได้

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมดีๆมีรางวัลรออยู่ มาแล้วจ้า...กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมนี้คือ "แยกก่อนทิ้ง"
โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตามลิงค์นี้มาเลยจ้า.....
สมัครได้ที่นี่--> https://forms.gle/7L5VeZ6hr2Smh5Vv5

กติกาง่ายๆ รางวัลมากมายรออยู่ ดังนี้จ้า
1 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดทำคลิปสั้น (1-3นาที) เกี่ยวกับ "พฤติกรรมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของท่าน" โดยให้ท่านถ่ายคลิปการคัดแยกขยะแล้วโพสต์วันละ1คลิป รวมได้ 5วัน 5คลิป เริ่มโพสต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ส.ค. 64 นี้นะคะ
2.ผู้เข้าร่วมต้องโพสต์คลิปในแต่ละคลิปบน Facebook ของตัวเอง และเปิดเป็นสาธารณะ และพิมพ์ข้อความ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมติดแฮชแท็ก #GreenYouthSSRU #แยกก่อนทิ้ง #ยิ่งแยกยิ่งได้ #EnviSciSSRU
และอย่าลืมแชร์มาที่เพขสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยนะคะ https://www.facebook.com/EnviSciSSRU

เห็นมั้ยค่ะว่าง่ายๆ มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ
รางวัล ที่ 1 3,000 บาท
รางวัล ที่ 2 1,500 บาท
รางวัล ที่ 3 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รีบๆมาสมัครกันนะคะ เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันนี้และให้ครบ 5 คลิป ก่อนวันที่ 22 ส.ค. 64

-ติดตามรายละเอียดได้ที่
เพจสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะ https://www.facebook.com/EnviSciSSRU
ฝากกดถูกใจ และกดติดตามเพจสาขากันด้วยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0972292824 , 0632567886
หมายเหตุ: สามารถทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลก็ได้

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมที่ 2 มาแล้วจ้า 📣📣📣  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.สวนสุนันทา  มีกิจกรรมดีๆ มาให้เพื...
03/08/2021

กิจกรรมที่ 2 มาแล้วจ้า 📣📣📣
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา มีกิจกรรมดีๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุก โดยกิจกรรม มีชื่อว่า "ยิ่งแยกยิ่งได้" จะจัดขึ้นในวันที่ 3-22 สิงหาคม พ.ศ.2564
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้วันที่ 3-22 สิงหาคมพ.ศ.2564
และสามารถทำตามกติกาง่ายๆเลย ดังนี้
1) ผู้ที่สนใจจัดทำคลิปสั้นๆ1-3นาทีเกี่ยวกับการนำขยะมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เช่น การนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น
2) ภายในคลิปควรมีการระบุ ประเภทขยะที่ใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ วิธีการทำ และประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยการพูดหรือข้อความที่ปรากฎในคลิป
3) โพสต์คลิปลงบน facebookของตนเอง พร้อมพิมพ์ข้อความ "ยิ่งแยกยิ่งได้” และพิมพ์ข้อความระบุในโพสต์ว่าใช้ขยะอะไร ประเภทไหน
ใช้ปริมาณเท่าไร พร้อมติดแฮชแท็ก ดังนี้ #GreenYouthSSRU #แยกก่อนทิ้ง #ยิ่งแยกยิ่งได้ #EnviSciSSRU
ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ และแชร์โพสต์เข้ามาทางเพจของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EnviSciSSRU/

เงินรางวัลรออยู่นะคะ
รางวัลที่ 1 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 800 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 600 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 5 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 6 400 บาท จำนวน 4 รางวัล

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/6tVzRsLuK6Wqp6cLA
รับสมัคร 3-22 ส.ค. 64
เริ่มส่งผลงาน 9-22 ส.ค. 64

📌อย่าลืม... กดถูกใจเพจและกดติดตามกันไว้นะคะ กิจกรรมดีๆยังมีอีกค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้ที่
เพจสาขา ตามมาที่ลิงค์นี้
https://web.facebook.com/EnviSciSSRU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0972292824 , 0632567886

หมายเหตุ: สามารถทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลก็ได้

กิจกรรมที่ 2 มาแล้วจ้า 📣📣📣
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา มีกิจกรรมดีๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุก โดยกิจกรรม มีชื่อว่า "ยิ่งแยกยิ่งได้" จะจัดขึ้นในวันที่ 3-22 สิงหาคม พ.ศ.2564
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้วันที่ 3-22 สิงหาคมพ.ศ.2564
และสามารถทำตามกติกาง่ายๆเลย ดังนี้
1) ผู้ที่สนใจจัดทำคลิปสั้นๆ1-3นาทีเกี่ยวกับการนำขยะมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เช่น การนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น
2) ภายในคลิปควรมีการระบุ ประเภทขยะที่ใช้ วัสดุ/อุปกรณ์ วิธีการทำ และประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยการพูดหรือข้อความที่ปรากฎในคลิป
3) โพสต์คลิปลงบน facebookของตนเอง พร้อมพิมพ์ข้อความ "ยิ่งแยกยิ่งได้” และพิมพ์ข้อความระบุในโพสต์ว่าใช้ขยะอะไร ประเภทไหน
ใช้ปริมาณเท่าไร พร้อมติดแฮชแท็ก ดังนี้ #GreenYouthSSRU #แยกก่อนทิ้ง #ยิ่งแยกยิ่งได้ #EnviSciSSRU
ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ และแชร์โพสต์เข้ามาทางเพจของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EnviSciSSRU/

เงินรางวัลรออยู่นะคะ
รางวัลที่ 1 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 800 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 600 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 5 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 6 400 บาท จำนวน 4 รางวัล

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/6tVzRsLuK6Wqp6cLA
รับสมัคร 3-22 ส.ค. 64
เริ่มส่งผลงาน 9-22 ส.ค. 64

📌อย่าลืม... กดถูกใจเพจและกดติดตามกันไว้นะคะ กิจกรรมดีๆยังมีอีกค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้ที่
เพจสาขา ตามมาที่ลิงค์นี้
https://web.facebook.com/EnviSciSSRU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0972292824 , 0632567886

หมายเหตุ: สามารถทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลก็ได้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีนักวิจัยในผืนป่า วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูป...
03/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีนักวิจัยในผืนป่า วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีนักวิจัยในผืนป่า วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง คนรุ่นใหม่ ช่วยเปลี่ยนโลกได้อย่างไร วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.0...
28/07/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง คนรุ่นใหม่ ช่วยเปลี่ยนโลกได้อย่างไร วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง คนรุ่นใหม่ ช่วยเปลี่ยนโลกได้อย่างไร วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ของขวัญจากผืนป่าสู่ความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม...
28/07/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ของขวัญจากผืนป่าสู่ความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ของขวัญจากผืนป่าสู่ความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://meet.google.com/fuj-vkrt-hoh

23/07/2021

ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมแขนงวิชาโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2307256406
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Timeline Photos
16/07/2021

Timeline Photos

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน (ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ (กรรมการ) และ อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2563 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/1607256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

14/07/2021

สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์แขนงวิชาชีววิทยา และ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมแนะนำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ (วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/1407256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
Photos from คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
06/07/2021

Photos from คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนี้ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนทั่วไป - นักสิ่งแวดล้อม นักตรวจสอบ ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในภาคเอกชน - ผู้ดำเนินการงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน - ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม - งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1601208

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การศึกษา/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซุ้มวิดแวดยินดีต้อนรับจร้า
The environment in Thailand Kessarin Panthum 59122209009 Phiphat Thippan 59122209040 Supachai Khuakhong 59122209042 Mintra Suaepoo 59122209062 Sornsawan nguadchai 59122209063 #feelings of foreigners about the environment in Thailand☺️☺️☺️
Interviewing foreigners about the environment🌦 ✍️ Sonrsad haemwan 015 ✍️ Sutatip Precharat 016 ✍️ Pannawat Hengprasert 054 ✍️ Janejira sornsomnuek 057 Environment science 🍃
Interview foreigner about environmental problem in Thailand. let's see and enjoy it ! . . . . (The video has subtitle. Please forgive any mistakes.)
ขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่ามาร่วมทำบุญสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเริ่ม 10.00 น. 🙏🙏
Let's sort the waste.!! 59122209002 Pimpisuth yodpunkum 59122209010 Wanna Kuewkla 59122209027 Kantika Nopthunya 59122209031 Sastion limaree
EnvironmentScinece English Program. 59122209008 Thanakorn Srisuksai 59122209012 Phuriwat Phisutsitthakul 59122209024 Temsiri Sammajarin 59122209033 Neerawan Homtuanlom
Members 👇 Duanghatai Tongsamret 59122209028 Nichanan Panmanee 59122209047 Narumol Nachalaem 59122209055 Tanyaluck Saiken 60122209049
Air pollution in Thailand. ⛅️ ❤️ Sarunyu Phuangngoen no.59122209021 🧡 Nittaya jattupornpong no.59122209050 💛 Siriluk yunkatok no.59122209052 💚 Wimonsiri thaikheaw no.59122209058 Environment. Sec2
ENVIRONMENT PRESRNT
# Global warming 🌍🔥 #Environment ➡ นางสาวพิชญา หอมสุวรรณ 59122209011 ➡นางสาวศุภิสรา อภิรัตน์. 59122209018 ➡นางสาวศิริวรรณ ชูทอง. 59122209025 ➡นางสาวสิรินันท์. มูลราช. 59122209030 👩‍👩‍👧‍👦❤❤
🌳Interview about environmental problems at Khao San Road 🦖 💁🏻‍♀ 59122209041 💁🏻‍♀ 59122209051 💁🏻‍♀ 59122209053 💁🏻‍♀ 59122209059 Manthanasin Jongkraijak Woranuch Sookruay Sasithorn Sripim