Clicky

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางห

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางห สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เปิดเหมือนปกติ

เรื่องต้องรู้ เมื่อหาย (ป่วย) จากโควิด – 19 Long COVIDทีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
28/03/2022

เรื่องต้องรู้ เมื่อหาย (ป่วย) จากโควิด – 19 Long COVID
ทีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

✅ แนวปฏิบัติเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด 19 แต่ละสิทธิรักษาอย่างไร ?❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤...
23/03/2022

✅ แนวปฏิบัติเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด 19 แต่ละสิทธิรักษาอย่างไร ?
❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️
💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

เกร็ดความรู้จาก กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
09/03/2022

เกร็ดความรู้จาก กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post
22/02/2022

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post

22/02/2022

Social Distancing เว้นระยะห่างเป็นทางรอด

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

22/02/2022

ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

22/02/2022

มาตรการป้องกันโรค ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

22/02/2022

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
✅ ถ้ามีอาการ ให้ตรวจเอทีเคทันที
✅ ถ้าไม่มีอาการ ควรกักตัว 7 วัน
สังเกตอาการต่ออีก 3 วัน
และตรวจในช่วง3-5 วัน หลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

22/02/2022

💉💉แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1 และ 2
โดยกระทรวงสาธารณสุข

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

22/02/2022

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

22/02/2022

4 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก อายุ 5-11ปี

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เ​ชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

22/02/2022

โควิดสายพันธุ์โอไมครอนรุกคืบมาแล้ว แถมมาตอนช่วงเวลาเฉลิมฉลองเสียด้วย​ มาดูกันว่า ถ้าเจออาการแบบไหน มีความเสี่ยง และควรทำอย่างไร

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

14/02/2022

คนทำงานปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

14/02/2022

อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
ของเด็กอายุ 5 - 11 ปี

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/02/2022

คำแนะนำการฉีดวัคซีน Pfizer สูตรสำหรับเด็กเล็ก ขวดฝาสีส้ม 🩺

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/02/2022

แนะ ครู บุคลากรของโรงเรียนให้ดูแลทําความสะอาดสถานที่
จุดเสี่ยงอย่าง เครื่องเด็กเล่น – สนามเด็กเล่น ให้สะอาดและปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เมื่อโรงเรียนเปิด On-site

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/02/2022

5 คำแนะนำ การใช้เจล – สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ปลอดภัย
✅การเลือกใช้ ให้เลือกใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ
✅การเก็บรักษา ให้เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกันแอลกอฮอล์ระเหย

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

14/02/2022

3 ปัจจัยช่วยสร้าง ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

14/02/2022

✅ โนโรไวรัส (Norovirus) ป้องกันโดย...ยึดหลัก
"สุก ร้อน สะอาด"

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

14/02/2022

วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

#สำนักสำรวจและออกแบบ#กลุ่มออกแบบทาง#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ
01/02/2022

#สำนักสำรวจและออกแบบ
#กลุ่มออกแบบทาง
#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

#สำนักสำรวจและออกแบบ#กลุ่มออกแบบทาง#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ
01/02/2022

#สำนักสำรวจและออกแบบ
#กลุ่มออกแบบทาง
#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

#สำนักสำรวจและออกแบบ#กลุ่มออกแบบทาง#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ
01/02/2022

#สำนักสำรวจและออกแบบ
#กลุ่มออกแบบทาง
#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

#สำนักสำรวจและออกแบบ#กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ
01/02/2022

#สำนักสำรวจและออกแบบ
#กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post
26/01/2022

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post

26/01/2022

💉 ปรับมาตรการคุมโควิด เริ่ม 24 ม.ค. 65

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

26/01/2022

💉 ปรับระดับพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 24 ม.ค. 65

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

26/01/2022

💉 1 ก.พ. 65 เปิดลงทะเบียน Test & Go เข้าได้ทุกประเทศ เพิ่ม Sandbox 3 พื้นที่

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

26/01/2022

อัปเดต !

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

26/01/2022

แนวทางการเฝ้าระวัง COVID-19
หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-Site
ด้วยหลักการ Sandbox Safety Zone in School

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+)
โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน
T : Thai Save Thai (TST)
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ
T : Test
เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง
เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ
V : Vaccine
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และเด็ก 5 -17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

26/01/2022

💉 ฉีดเข็ม 3
ป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้น และควบคุมการระบาดได้

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

26/01/2022

💉 แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น COVID-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

ที่อยู่

ชั้น5, 6
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625515475

เว็บไซต์

http://www.drr.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#กลุ่มออกแบบทาง #สำนักสำรวจและออกแบบ #เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ