ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน)

ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน), หน่วยงานราชการ, 1279 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ, Bangkok.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563ขอพระองค...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

สวัสดีวันภาษาไทยแห่งชาติ29 กรกฎาคมของทุกปี
29/07/2020

สวัสดีวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคมของทุกปี

๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันที่ ๒๙ กรกฎาคม นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า

“...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ

ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
28/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

ภาพที่ทำให้ยิ้มได้ ในวันที่น้ำรอการระบาย 😊😊ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ...
25/07/2020

ภาพที่ทำให้ยิ้มได้ ในวันที่น้ำรอการระบาย 😊😊
ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์

#ชื่นชมตำรวจจราจรวิดน้ำเร่งระบาย

ตำรวจจราจรไทย ให้ทำอะไรก็ได้ "เพื่อให้การเดินทางของทุกท่านได้รับความสะดวกในการเดินทาง" ขอบคุณ งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

วันนี้ หลายคนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้า ตจว.บางคนท่องเที่ยว บางคนกลับบ้าน หลายเส้นทางมีปริมาณรถหนาแน่น ถนนพระราม 2 เป็นอีกเส้นหนึ่งที่รถสะสมยาวหลายกิโลเมตร สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาน้ำขังเนื่องจากฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมขังจนถึงวันนี้ ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เร่งระบายรถทุกวิถีทางเพื่อให้การเดินทางราบรื่น และนี่คือภาพที่เห็นครับ

#เพื่อให้การเดินทางของทุกท่านได้รับความสะดวกในการเดินทาง
#ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับ

"คิดถึงสมเด็จย่า"18 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
18/07/2020

"คิดถึงสมเด็จย่า"

18 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

"สมเด็จย่า รักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่าง ๆ ของตำรวจอย่าดี เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคน จะได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้มแข็ง สุดความสามารถเพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จย่าต่อไป"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘

“ลูกฉันไปไหน”

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความห่วงใย และมีพระราชหฤทัยผูกพันอยู่ กับตำรวจตระเวณชายแดนเป็นอย่างมาก ตลอดจนตำรวจตระเวนชายแดนจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายความปลอดภัย และรับใช้งานใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาทในทุกครั้ง ยามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักชั่วคราว เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภูมิภาค จนบางครั้งหากไม่เห็นตำรวจตระเวณชายแดนมาอยู่ถวายงานอารักขา ก็จะมีพระราชดำรัสถามคณะผู้ตามเสด็จว่า “ลูกฉันไปไหน”

พระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิได้มีต่อ ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่ยังทรงเผื่อแผ่น้ำพระราชหฤทัย ไปสู่ครอบครัวของผู้รักษาดินแดนไทยผู้อยู่เบื้องหลัง โดยทรงรับมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดน และพระราชทานทุนเพื่อการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ของประชาชนในเขตชายแดนไทยอีกด้วย

ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์

ทั้งในเวลานั้น เป็นช่วงที่มีการแทรกซึมของเหล่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวางทำ ให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเพิ่มความห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตแทรกซึม ซึ่งบางแห่งมิได้พูดภาษาไทยด้วยซ้ำ จนเกิดความไม่แน่ชัดว่าตนคือคนไทยด้วยหรือไม่

ดังนั้น เมื่อทรงทราบว่ากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนได้กำหนดโครงการที่จะจัดสร้าง โรงเรียนชาวเขาขึ้นในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เพื่อนำไปจัดสร้างโรงเรียนจำนวน 29 แห่ง มีโรงเรียนอานันท์, โรงเรียนสังวาลวิทย์ เป็นต้น

รวมทั้งยังได้พระราชทานแผนที่ซึ่งจะใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษาด้วย เพื่อครูผู้สอนจะได้แสดงให้นักเรียนได้เห็นว่า ผืนแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นแผ่นดินไทย และพวกเขาเป็นคนไทย ไม่เพียงเท่านั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังได้ทรงรับโครงการของโรงเรียตำรวจตระเวณ ชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ถึงเกือบ 400 โรงเรียน (ปัจจุบันส่วนหนึ่งได้ถูกโอนเข้าไปสังกัดอยู่ในส่วนงานการประถมศึกษา)

“ย่าแก่แล้ว ไปไหนไม่ค่อยไหว ถ้าสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ก็ให้เยี่ยมแทนย่าด้วย”

12/07/2020
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพราะเราคือตำรวจตระเวนชายแดน
อีกหนึ่งภารกิจที่อยากให้ติดตามชม

#เป็นกำลังใจให้ตำรวจตระเวนชายแดน ทุกพื้นที่

ตำรวจชุดเขียว ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้พิทักษ์ชายแดนไทย ไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามาทำลายบ้านเมืองหรือพี่น้องประชาชนชาวไทย วันนี้เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้ตำรวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่กันครับ

คลิปวีดิโอ MV ได้ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก Chanin Matarat โดยได้ระบุข้อความว่า ตชด. = ตำรวจตระเวนชายแดน วีดีโอดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน ในภารกิจลาดตระเวนหลักเขตแดน ไทย - มาเลเซีย ไม่ได้จัดทำเพื่อแสวงหาผลกำไรหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ พวกเราชาวไทยทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจตระเวนชายทุกนาย

ตำรวจพลร่มขายของ
09/07/2020

ตำรวจพลร่มขายของ

อ๊ะ !!
สำหรับสาวสาวที่สนใจชื่นชอบ
ในการสอบเเข่งขัน
เข้ารับข้าราชการตำรวจ
สังกัด กองร้อยน้ำหวาน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
...
เครื่องเเบบสนามสีกรม
อาร์มชมพู
...

ที่สำคัญ ‘ฝึกที่ค่ายนเรศวร’
รุ่นพี่อย่างเเอดมิน
ที่เคยผ่านการฝึกมาตั้งเเต่เป็นนักเรียน
ขอคอนเฟิร์มว่า ‘มันส์พะยะค่ะ’

..

ประชุมแนวทางรับสมัคร ‘กองร้อยน้ำหวาน’
โดยมี น.1 เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.รับสมัคร 30 ก.ค.-20 ส.ค.63
2.สอบข้อเขียน 13 ก.ย.63
3.สอบพละ 23-24 ก.ย.63
4.สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายประมาณ ต้นตุลาคม
5.ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 12 พ.ย.63
6.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจและรายงานตัว 16 พ.ย.63
7. ไปฝึกหนักที่ค่ายนเรศวร 3-4 เดือน
โดยเมื่อฝึกเสร็จแต่งตั้งประจำกองร้อยน้ำหวานเต็มตัว ได้เงินเพิ่มจากเงินเดือนอีก 3,000 บาท แต่ต้องอยู่กองร้อยน้ำหวาน 4 ปี จึงจะย้ายออกได้
8. สเป็กเป็นสุภาพสตรีอายุ 18-30 วุฒิ ม.6-ปวช. สูง 165 ซม.ขึ้นไป
10.ขอให้ผู้สนใจเตรียมตัวทั้งวิชาการและร่างกายให้พร้อม

...
ขอให้โชคดีทุกท่าน

..

ติดตามการรับสมัครได้ที่
www.policeadmission.org
ข้อมูลจาก
เพจ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

ติดตามรายละเอียดทางเพจกองการสอบได้เลยนะคะ
09/07/2020

ติดตามรายละเอียดทางเพจกองการสอบได้เลยนะคะ

กรมประชาสัมพันธ์
04/07/2020

กรมประชาสัมพันธ์

4 ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
.
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
04/07/2020

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา #สวมเสื้อเหลือง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
04/07/2020

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
• ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• เครื่องสักการะพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๓

กองการสอบ
04/06/2020

กองการสอบ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
มิ.ย. - ก.ย.63 นี้ ยังไม่มีการเปิดรับสมัครใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวการเปิดรับสมัครได้ทางเพจกองการสอบ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบนะครับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่...
28/05/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.
พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
--------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

07/05/2020
แจกข้าวฟรี แทนความห่วงใย จาก สตง.ตำรวจแห่งชาติ โดย กก.ตชด.44

#โครงการรับอาหารฟรีครับ
โครงการดีๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เราจะแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกัน
เราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

https://youtu.be/fA1sWTL8YYk

ขอบคุณคลิปดีๆจาก กก.ตชด.44 (จ.ยะลา)

เมื่อ 051630 พ.ค.2563 พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ตชด.44,พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ฯ,ข้าราชการตำรวจจิตอาสา จัดทำอาหารแจ.....

07/05/2020
โครงการ "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ โดย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายเเดนภ

#โครงการรับอาหารฟรีครับ
โครงการดีๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เราจะแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกัน
เราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

https://www.youtube.com/watch?v=sj7OfopHiCk

ขอบคุณคลิปดีๆจาก บก.ตชด.ภาค 3 (จ.เชียงใหม่)

📌ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
06/05/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ออฟโรด เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อขนส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร ตำราเรียน สื่อการเรียนการสอน และปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน

"ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน"6 พฤษภาคม 2563วันคล้ายวัน...
06/05/2020

"ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน"

6 พฤษภาคม 2563
วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 67

แบ่งปันน้ำใจกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งปันน้ำใจกับ ตชด.ทั่วประเทศ
05/05/2020

แบ่งปันน้ำใจกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบ่งปันน้ำใจกับ ตชด.ทั่วประเทศ

ตชด.แบ่งปันแจกอาหารเที่ยง 10 วัน

กก.ตชด.๒๒ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัย์ ตชด.๒๒ จำกัด อ.เมือง จ.อุบลราขธานี

ได้จัดทำโครงการ “ตำรวจห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙” ตามนโยบาย ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินตา ผบตร.

โดยทำการประกอบอาหารกลางวัน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ห้วงแต่วันที่ ๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ) ณ บริเวณหน้าค่าย กก.ตชด.๒๒

#เสียงชายแดน

Police Radio (Thailand)
02/05/2020

Police Radio (Thailand)

รวบรวมข้อกำหนดที่เข้าใจง่ายๆ^^

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเพจ #เสียงชายแดน ค่ะ
25/04/2020

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเพจ #เสียงชายแดน ค่ะ

#เรื่องของพ่อผม
#รูปที่มีรูปเดียวในโลก

ภาพนี้ผมตามหามานานกว่าสี่ปี
จำวันเดือนปีได้มั้ย
ผมถามเจ้าตัวบอกจำไม่ได้ น่าอนาถใจจริงๆ

ผมจำได้ว่า พล.ต.ต.ปราโมทย์ ปานสกุล ผบก.ตชด.ภาค 2 กับคณะเดินทางโดย บ.ปอตเตอร์จากขอนแก่น จะไปร่วมกับคณะ พล.ต.ท.ชาติชาย ฉายอรุณ ผบช.ตชด.ที่ จ.เชียงราย

เครื่องบินผ่านพิษณุโลกไม่ยอมแวะเติมน้ำมัน ผลถึงเขตพะเยาน้ำมันเกือบหมดต้องหาที่ลง ได้ลานเล็กๆ ข้างสนามกีฬา จ.พะเยา ใกล้ กก.ตชด.32 ค่อยยังชั่วหน่อย ไม่งั้นตายยกลำเลย

เหตุเกิดเมื่อประมาณปี 2536 นี่แหละ จ่าคนนั้นเป็น จนท.ช่างภาพของ กก.ตชด.32

เดินถ่ายรูปไปทั่วห้องในพระตำหนักดอยตุง สมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรเห็น จึงรับสั่งกับ ผบช.ตชด.ว่า

"คุณชาติชาย ดูเด็กคนนี้ซิ เอาแต่ถ่ายรูปคนนั้นคนนี่อยู่ตลอด แต่เค้าไม่มีรูปของตนเองเลย

คุณชาติชายมาถ่ายรูปกับเค้าหน่อย มาถ่ายตรงที่ฉันนั่งนี่ก็ได้"

นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จย่า แสดงว่าทุกคนในงานนั้นอยู่ในสายพระเนตรโดยตลอด
น่าชื่นใจเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆ นะครับ

เป็นงานการประชุมประจำปีของ บช.ตชด.จัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย และคณะผู้เข้าร่วมประชุมจะขอเข้าเฝ้าฯสมเด็จย่าที่พระตำหนักดอยตุงเพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

ช่างภาพคนนั้นคือ จ.ส.ต.สมคิด นิลผ่อง ปัจจุบันเกษียนอายุและพักอยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ครับ

สมคิดยืนยันมาแล้วว่าเป็นวันที่ 8 พย.2535 ครับ
ขอโทษวันเดือนปีคลาดเคลื่อนไปหน่อย

ขออนุญาติเผยแพร่ให้เพื่อนๆตชด.ทั้งเก่าใหม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นประวัติหน่วย ตชด.32 ด้วย

ขอบคุณที่มา saweeny
#เสียงชายแดน ร่วมบันทึก

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/04/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เคาะแล้ว! มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า ⚡️
.
📌 มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์*
- ใช้ไฟฟ้าฟรี

📌 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ ขึ้นไป** จะคำนวณค่าไฟฟ้าจากฐานการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. 63 โดยแบ่งเป็น 3 กรณี
1️⃣ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย : ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้าฟรี
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 400 หน่วย
2️⃣ ใช้ไฟฟ้า 801 – 3,000 หน่วย :จ่ายเท่าเดือน ก.พ. + ส่วนต่างที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. ได้ส่วนลด 50%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 700 หน่วย
3️⃣ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย : จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนต่างที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. ได้ส่วนลด 30%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 2,750 หน่วย

📌 มาตรการนี้มีผล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 2563 สำหรับครัวเรือนที่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะมีการหักคืนค่าไฟฟ้าในรอบบิลต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวัง เนื่องจากในครัวเรือนที่ติดมิเตอร์ 5 แอมป์นั้น หากใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น การเกิดอัคคีภัยได้

#หมายเหตุ
*ผู้ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ คือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1 ของ กฟน. และ ประเภท 1.1.1 ของ กฟภ.
**ผู้ใช้มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ขึ้นไป คือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.2 ของ กฟน. และ ประเภท 1.1.2 ของ กฟภ.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าว่า ตนเองอยู่ประเภทไหน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

Police Radio (Thailand)
22/04/2020

Police Radio (Thailand)

‼️ระวัง!! โพสต์รูป “บิลค่าไฟ” อาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้‼️

เพจ “กองปราบปราม” โพสต์ข้อความเตือนประชาชนสำหรับผู้ที่โพสต์รูปภาพบิลค่าไฟ โดยแนะนำว่าการนำภาพบิลค่าไฟฟ้ามาโพสต์ลงโลกออนไลน์นั้นมีความเสี่ยง เนื่องจากในบิลค่าไฟฟ้ามีข้อมูลชื่อและนามสกุลจริง รวมถึงที่อยู่ด้วย จึงอาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้

อย่างไรก็ตาม หากต้องการโพสต์บิลค่าไฟ กองบังคับการปราบปรามแนะนำให้เบลอข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

และหากสงสัยกรณีค่าไฟสูงขึ้นอย่างผิดปกติ สามารถแจ้งเรื่องไปที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบ หรือสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
16/04/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🇨🇳 จีน พบข้อบ่งชี้ใหม่ นอกเหนือจากมีไข้ ไอแห้ง
👅 สูญเสียการรับรส
👃🏻 การได้กลิ่น
หากพบอาการเหล่านี้ ให้รีบไปพบแพทย์ 🩺

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

16/04/2020
"เกี่ยวเถอะนะ"

ร่วมด้วยช่วยกัน เราจะปลอดภัย
เป็นห่วงเป็นใย ทุกท่านเอย
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ กันเถิดคนไทย
เป็นห่วงเป็นใย ทุกท่านเอย 🎵🎶🎵

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 63สงกรานต์ปีนี้ บางอย่างต้องพักก่อนนนนนสงกรานต์ไทยๆ ปลอดภัยจาก COVID 19Cr.ภาพจาก สท.
13/04/2020

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 63
สงกรานต์ปีนี้ บางอย่างต้องพักก่อนนนนน

สงกรานต์ไทยๆ ปลอดภัยจาก COVID 19

Cr.ภาพจาก สท.

Police Radio (Thailand)
12/04/2020

Police Radio (Thailand)

#เทศกาลประเพณีสงกรานต์ปีนี้
❌งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
❌นำถังน้ำมาตั้งสาดน้ำบริเวณหน้าบ้านตัวเอง
❌งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
❌งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
❌งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
❌งดจำหน่ายสุราหรือไม่มั่วสุมในสถานที่ใดๆที่อาจจะแพร่เชื้อโรคได้

#Saveตัวเอง สู้ภัย COVID 19
08/04/2020

#Saveตัวเอง สู้ภัย COVID 19

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ
07/04/2020

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ

เตือนแล้วนะ !!!
07/04/2020

เตือนแล้วนะ !!!

❌❌เตือนแล้วนะ!!❌❌

The Thai Red Cross Society
06/04/2020

The Thai Red Cross Society

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว ต้องการบริจาคพลาสมา

ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/3aKwQ18

คุณสมบัติเบื้องต้น

>ต้องเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว

>ต้องออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน แล้ว

>ต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม

>ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีแล้ว

ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากท่านมีคุณสมบัติที่สามารถบริจาคพลาสมาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID 19 เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ
06/04/2020

ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID 19
เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 บริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคและช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยต้องเป็นผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ 14 วันแล้ว จึงจะสามารถบริจาคพลาสมาได้

ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/3aKwQ18

พลาสมาของผู้ที่หายจากโรค COVID-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรคได้ ดังนั้น มาตรการในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อีกทางหนึ่ง ที่ให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การใช้พลาสมาของผู้ป่วยที่หายแล้ว รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยภูมิต้านทานต่อไวรัส COVID-19 ที่ร่างกายสร้างขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นสูงหลังสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 จะช่วยยับยั้งไวรัส COVID-19 ไม่ให้เข้าไปทำลายเซลล์ปอดจนทำให้ปอดอักเสบรุนแรง และแพร่กระจายสร้างความเสียหายไปทั่วร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้เพิ่มขึ้น

หากมีผู้ที่บริจาคพลาสมาพิเศษนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศได้มีโอกาสการรักษาและรอดชีวิตจากโรค COVID-19 เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2263 9600-99

ที่อยู่

1279 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

0 - 2279 - 8250 - 9

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เทิดทูนแและดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมุข
ขอโทษนะค่ะ..ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ..ว่าปีนี้เปิดรับสมัครสอบวันไหนค่ะ
อยากทราบว่าสอบที่ไหนครับ ตชด
หน่วยงานราชการ ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) http://www.bpp.go.th/ โทร 22-7982509
บก.ตชด.ภาค ๑ นำรถยนต์สื่อสารเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จ.อยุธยา
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด ครบรอบปีที่ ๖๔ วันสถาปนา บช.ตชด. วันที่ ๖ พ.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
6 พฤษภาคม 2560 พบกับการถ่ายทอดสดวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบ 64 ปี