วิทยาลัยการแรงงาน

วิทยาลัยการแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(87)

เปิดเหมือนปกติ

สมัครครบทุกสาขาแล้ว  ....ปิดรับสมัคร ...   8 ธ.ค. 2563
01/12/2020

สมัครครบทุกสาขาแล้ว ....ปิดรับสมัคร ... 8 ธ.ค. 2563

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ( 42 ชม.) รุ่นที่ 2 ฝึก 16 - 21 มีนาคม 2564 เฉพาะผู้ที่ทำงานบนเร...
09/11/2020

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ( 42 ชม.) รุ่นที่ 2 ฝึก 16 - 21 มีนาคม 2564 เฉพาะผู้ที่ทำงานบนเรือ

วิทยาลัยการแรงงาน's cover photo
25/09/2020

วิทยาลัยการแรงงาน's cover photo

26/08/2020

รับสมัครฝึกอบรม**ฟรี**มีเบี้ยเลี้ยงให้**อายุ 18 - 60 ปี
สาขาการขายสินค้าออนไลน์
ฝึกวันที่ 8-12 กย.63 เวลา 09.00-16.00 น.
โดยสมัครด้วยตนเองที่ชั้น2 ตึกสมาร์ทจ๊อบ(ตึกลูกกวาด) กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพ
หรือสอบถามเพิ่มเติม022451707 ต่อ 415 (คุณวรนิภา)

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร30 ชั่วโมงระหว่างวันที...
20/08/2020

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌

สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌สาขาการทำขนมไทย30 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม ...
10/08/2020

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌

สาขาการทำขนมไทย
30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

📌 สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเอง 📌📌ที่ สพร. 13 กท. (อยู่ภายในวัดธาตุทอง ) เท่านั้น📌
07/08/2020

📌 สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเอง 📌

📌ที่ สพร. 13 กท. (อยู่ภายในวัดธาตุทอง ) เท่านั้น📌

สำหรับผู้สูงอายุ 60-70 ปี
สพร. 13 กท. เปิดฝึกอบรม
การขายของออนไลน์
การทำขนมไทย
การการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ประเภทอาหารจานเดียว

สมัครออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy0OetCnjRLz5M9x_Tq4avqnKmLyGBJDm4e_pcPN6NSX6mhA/viewform
หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ณ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0 2392 4790-4 ต่อ 102, 103

วิทยาลัยการแรงงาน
27/07/2020

วิทยาลัยการแรงงาน

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌

สาขาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌สาขาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมงระหว่า...
27/07/2020

📌📌ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป📌📌

สาขาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก📌📌หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง)ให้...
24/07/2020

📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก📌📌

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง)
ให้รายงานตัวและเปิดฝึกอบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น.ณ วิทยาลัยการแรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง)...
22/07/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง)
**วันเวลาและสถานที่ ตามประกาศ***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสาขาการทำขนมอบ 30 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563...
15/07/2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สาขาการทำขนมอบ 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 13-17 ...
03/07/2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 -20
โทรแจ้งยืนยันเข้ารับฝึกอบรม
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ที่เบอร์โทร 0 2245 4317 (ในวันเวลา ราชการ)

***หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

**เต็มแล้ว.ทุกสาขา**รับสมัครฝึกอบรม**ฟรี**มีเบี้ยเลี้ยง**วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)เฉพาะผู้สูงอายุ 60...
12/06/2020

**เต็มแล้ว.ทุกสาขา**
รับสมัครฝึกอบรม**ฟรี**มีเบี้ยเลี้ยง**
วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)
เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกได้ 1 สาขาเท่านั้น
1.การแปรรูปผลิตภัณท์จากผ้า ฝึก 13-17 ก.ค. 63
2.การทำขนมอบ ฝึก 20-24 ก.ค. 63
3.การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฝึก 3-7 ส.ค. 63
4.การทำขนมไทย ฝึก 17-21 ส.ค. 63
5.การแปรรูปผลิตภัณท์ทางการเกษตร ฝึก 24-28 ส.ค. 63
(ฝึกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
คุณสมบัติ
1.ไม่เคยฝึกในงบปี 63 มาก่อน(1 ต.ค. 62-ปัจจุบัน)
2.อายุ 60 ปีขึ้นไป
การรับสมัคร
*ด้วยตนเองที่วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)

รับสมัครฝึกอบรม**ฟรี**วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทยฝึกวันที่ 3 ส.ค.-28 ต.ค. 63 (ฝึก...
12/06/2020

รับสมัครฝึกอบรม**ฟรี**
วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ฝึกวันที่ 3 ส.ค.-28 ต.ค. 63 (ฝึกที่วิทยาลัยการแรงงาน 2 เดือน และสถานประกอบการ 1 เดือน ฝึกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
คุณสมบัติ
1.อายุ 18-40 ปี
2.จบ ม.3
การรับสมัคร
*ด้วยตนเองที่วิทยาลัยการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.)

รับฝึกอบรม**ฟรี**ด่วน**สาขาผู้ประกอบอาหารไทยฝึกวันที่ 1 มิย.-28 สค.63 ระยะเวลา 3 เดือนฝึกที่วิทยาลัยการแรงงาน(กระทรวงแรง...
02/06/2020

รับฝึกอบรม**ฟรี**ด่วน**
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ฝึกวันที่ 1 มิย.-28 สค.63 ระยะเวลา 3 เดือน
ฝึกที่วิทยาลัยการแรงงาน(กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ) 2 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 1 เดือน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
อายุ 18-40 ปี
โทรแจ้ง 02-2454317 หรือแจ้งทาง inbox Facebook

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสาขาผู้ประกอบอาหารไทยให้รายงานตัวและเปิดฝึกอบรมวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น ณว...
28/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
หลักสูตรสาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ให้รายงานตัวและเปิดฝึกอบรมวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น
ณวิทยาลัยการแรงงาน ในพื้นที่กระทรวงแรงงาน

ประกาศ**ด่วน**ให้รายงานตัวเพื่อสอบและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยการแรงงาน(ในพี้นที่กระทรวงแรงงาน)เขตดินแดง กทม.ในวันที่ 27 พค.63...
26/05/2020

ประกาศ**ด่วน**
ให้รายงานตัวเพื่อสอบและสัมภาษณ์
ที่วิทยาลัยการแรงงาน(ในพี้นที่กระทรวงแรงงาน)เขตดินแดง กทม.
ในวันที่ 27 พค.63 ตามลำดับดังนี้
1.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ลำดับที่ 1-18 รายงานตัวเวลา 09.30 น.
-ลำดับที่ 19-35 รายงานตัวเวลา 10.30 น.
2.สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดรายงานตัวเวลา 13.30 น.
กรุณาโทรยืนยัน 02-2454317 หรือ inbox Facebook ภายในวันนี้(26พค.63)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
23/05/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาแรงงานทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ ดังสาขาต่อไปนี้
1. สาขาการประกอบอาหารไทย (18 ชั่วโมง) จำนวน 1 รุ่น
2. สาขาการประกอบอาหารว่าง (18 ชั่วโมง) จำนวน 1 รุ่น
3. สาขาภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร (18 ชั่วโมง) จำนวน 1 รุ่น
4. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (18 ชั่วโมง) จำนวน 1 รุ่น

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน แจ้งยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่เบอร์โทร 023924790-4 ต่อ 102 และ 103 (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.) หากเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จะได้เรียกผู้เข้ารับการฝึกรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป #สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในการเข้าฝึกอบรม_สถาบันฯ_ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อ_สำหรับโครงการนี้ซึ่ง_อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม

***รายชื่อเรียงลำดับก่อน หลัง ตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ***

20/05/2020

รับสมัครฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

วิทยาลัยการแรงงาน(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ)ประกาศรายชื่อฝึกอบรมโครงการ 15 วัน 90 ชั่วโมง มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150...
20/05/2020

วิทยาลัยการแรงงาน(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ)
ประกาศรายชื่อฝึกอบรมโครงการ 15 วัน 90 ชั่วโมง มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
1.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ
2.การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ประเภทอาหารจานเดียว
สาขาละ 20 คนฝึกอบรมวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ท่านที่มีรายชื่อ 1-20 กรุณาโทรยืนยันการฝึกที่ 02 245 4317 หรือทาง inbox Facebook ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

08/05/2020

ประกาศ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13 กรุงเทพ

📣สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 📣💰เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง💰
01/05/2020

📣สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 📣
💰เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง💰

📣สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก📣
🎉เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง 💵
📍สำหรับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน
📍รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
📍สนใจสมัครสอบถามรายละเอียด 0 5599 3033 ต่อ 106 หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดสมัครออนไลน์ได้เลย
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

รับสมัครฝึกอาชีพ**(ฟรี)**วิทยาลัยการแรงงาน (กรุงเทพฯ)อายุ 18-35 ปี ฝึก 1 มิย.-28 สค.63 (ฝึก 3 เดือน)1.ผู้ประกอบอาหารไทย2...
28/04/2020

รับสมัครฝึกอาชีพ**(ฟรี)**
วิทยาลัยการแรงงาน (กรุงเทพฯ)
อายุ 18-35 ปี ฝึก 1 มิย.-28 สค.63 (ฝึก 3 เดือน)
1.ผู้ประกอบอาหารไทย
2.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ใบรับรองแพทย์/ผลตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคทั่วไป
ลงทะเบียนที่
http://cnxonjob.com/reCourse/

28/04/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
เปิดให้ลงทะเบียนฝึกอบรม

28/04/2020
Not Found

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
เปิดให้ลงทะเบียนฝึกอบรม เวลาฝึก 15 วัน (90 ชม.)
1.การประกอบอาหาร
2.การทำขนมและอาหารว่าง
3.การแปรรูปและการถนอมอาหาร
4.การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า
5.เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
6.การเชื่อมเหล็กรูปพรรณสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์
7.การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
8.การซ่อมรถจักรยานยนต์
9.ช่างเอนกประสงค์
ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGpFzDd2PduceqSQV6NbDPvgYjN0hPHDF6tGaQboyls2bEtQ/viewform?fbclid=IwAR2zMGpVMRWl-n5towoMFZIWDCWxZiVO3PUEW15QQ9U66upZPxywwu7CrOw

ประกาศเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนฝึกอบรมสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือเนื่องจากมีการขยาย พรก.ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนพค.63...
28/04/2020

ประกาศเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนฝึกอบรม
สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
เนื่องจากมีการขยาย พรก.ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนพค.63 งดกิจกรรมคนหมู่มาก
ท่านที่ลงทะเบียนฝึกอบรม 24-29 มีค.63 เลือนเป็นวันที่ 23-28 มิย.63
ยืนยันการฝึกวันที่ 23-28 มิย.63 กรุณาโทรแจ้ง 02-2454317 หรือทาง inbox Facebook

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาประกาศให้ลงทะเบียนฝึกอบรม1.บาริสต้ามืออาชีพ (90ชั่วโมง)2.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (90ชั...
27/04/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ประกาศให้ลงทะเบียนฝึกอบรม
1.บาริสต้ามืออาชีพ (90ชั่วโมง)
2.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (90ชั่วโมง)
3.การสร้าง Mobil Application (90ชั่วโมง)
4.การสร้าง Digital Content เพื่อการขาย (90ชั่วโมง)
5.การประกอบอาหาร (90 ชั่วโมง)
6.การทำขนม(90ชั่วโมง)
7.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (90ชั่วโมง)
8.การปั้นโอ่งซีเมนต์ (90ชั่วโมง)
9.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (90ชั่วโมง)
10.ช่างบำรุงรักษารถยนต์(90ชั่วโมง)
11.ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (90ชั่วโมง)
12.ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
กดลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0Wnl4y7exuHjYpd_-XxKde_BsXLQVokzbeQfGJCJXUBU5A/viewform

**จังหวัดพะเยา**ฝึกอาชีพฟรี**มีเบี้ยเลี้ยง**สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดรับสมัคร1.การประกอบอาหารไทย2.การปลูกผักไฮโ...
27/04/2020

**จังหวัดพะเยา**ฝึกอาชีพฟรี**มีเบี้ยเลี้ยง**
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดรับสมัคร
1.การประกอบอาหารไทย
2.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
3.การตัดแต่งผมบุรุษ
4.การตัดแต่งผมสตรี
5.การประกอบธุรกิจร้านการแฟ
6.บาริสต้ามืออาชีพ
7.การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
8.การตัดเย็บสูทชาย
9.การใช้สมาร์ทโฟนกระตุ้นยอดขายและการทำภาพยนตร์ชั้น
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
11.ภาษาจีนเพื่อการทำงาน
ลงทะเบียนด้วย QR Code
หรือกดลงทะเบียนได้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvuCtGopDpbBGjy93m5QPRQh5i5ReGBrYK2TxoFDiD1yFA-A/viewform?fbclid=IwAR3be4xcZULjGYRJlSMHq5BpRiTLHM74opJLwt2diREDNvn4ZGSGPDmuHwk

**เปิดฝึกอบรม**สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส1.การประกอบอาหารไทย : 18 ชม. ( 3 วัน)2.การทำขนมอบ : 18 ชม. (3 วัน)3.การ...
25/04/2020

**เปิดฝึกอบรม**
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
1.การประกอบอาหารไทย : 18 ชม. ( 3 วัน)
2.การทำขนมอบ : 18 ชม. (3 วัน)
3.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : 90 ชม. ( 15 วัน)
4.ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร : 90 ชม. ( 15 วัน)
5.ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ : 90 ชม. ( 15 วัน)
6.การเย็บจักรอุตสาหกรรม ระดับต้น : 90 ชม. ( 15 วัน)
สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/jM1bMNoXQudYH5tL7

เปิดรับสมัครฝึกอบรม ตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส)

สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/jM1bMNoXQudYH5tL7

×××ปิดรับสมัคร×××××เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากแต่รับสาขาละ20คนจึงขอปิดรับสมัคร×××หากมีหลักสูตรใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป×ร...
23/04/2020
CMS Manager เปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ

×××ปิดรับสมัคร×××
××เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากแต่รับสาขาละ20คนจึงขอปิดรับสมัคร××
×หากมีหลักสูตรใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป×
รับสมัครฝึกอาชีพ**ฟรี**
มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
ระยะเวลา 15 วัน 90 ชั่วโมง(เลือกได้1หลักสูตร ไม่เคยลงฝึก9หลักสูตรที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพ)
1.การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ปลอดสารพิษ
2.การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว
ฝึกอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม-12มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์พิจารณา
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.แรงงานในระบบถูกเลิกจ้าง ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 63 เป็นต้นไป(ต้องใส่ชื่อบริษัทที่ถูกเลิกจ้าง)
3.แรงงานนอกระบบประกอบอาชีพอิสระที่มีผลต่อการแพร่ระบายโควิด19(ต้องใส่อาชีพที่ตำแหน่งงานในแบบสมัคร)
วิธีการลงทะเบียนสมัคร
1. กดเข้าไปที่ http://cnxonjob.com/reCourse/
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก
3.กดเข้าสู่ตารางการฝึกอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฝึกอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ในเฟสนี้ รับสาขาละ 20 คน)

เปิดรับผู้สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมแต่ละสาขา

ที่อยู่

ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน (ดินแดง)
Bangkok
10400

รถประจำทางที่ผ่านถนนดินแดง สาย 12,13, 36, 54, 168, 73 รถประจำทางที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต สาย 92, 69, 24, 107, 129, 138

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 245 4317

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยการแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยการแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ชื่อ ดรุณี มาลย์มาศภาณุ สนใจสมัครเรียนข้อ1.การแปรรูปฯจากผ้าค่ะ มีสาขาที่ไหนบ้างคะ โทร.0890003299
รบกวนค่ะ จะสมัครเข้าอบรม สาขาการประอบอาหารไทย ต้องทำอย่างไรคะ
สนใจที่จะสมัครเรียนภาษาอังกฤษ
ไม่ทราบว่าทางวิทยาลัยช่วงนี้เปิดสอนขายของทางออนำลน์ภหมคะจะได้ไปเรียนถัามีช่วยส่งมาทางมืถือหรือโทร02-282-4901ขอบพระคุณมากเลยคาะ
น่าไป
อบรมฝีมือแรง จัดอบรมอีกเมื่อไหร่ครับ
อยากทราบว่ามีการเปิดอบรมฝีมือแรงงานอีกเมื่อไหร่ครับ
มีอบรมเมื่อใหรบ้างคะ
เรียนสอบถามการอบรม e-commerce ยังรับสมัครมั้ยคะ หรือ หลักสูตรหน้า เปิดเมื่อไร ขอบคุณมากค่ะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สอบถามนะค่ะ คอร์สอบรมอาหารตั้งเเต่เดือนเมษายน มีหรือออกมารึยังค่ะ ขอบคุุณค่ะ