กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโ

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโ Bureau of Technology Transfer and Dissemination Promote alternative energy and energy efficiency in micro sector such as communities, SMEs, government authorities and etc.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)'s post
20/08/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)'s post
20/08/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก's post
17/08/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
30/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
30/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

27/07/2021

Work from Home แบบประหยัดไฟง่าย ๆ
การเลือกมุมทำงานให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ....ก็สามารถช่วยประหยัดไฟในช่วง Work from Home ได้ โดยที่ไม่ต้องเปิดไฟให้สิ้นเปลือง เช่น ตั้งโต๊ะทำงานข้างหน้าต่างให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามา หรืออาจหามุมนอกบ้านใต้ชายคาเพื่อรับแสงสว่างอย่างเพียงพอ ถ้าหากอยู่คอนโดหรือบ้านที่ไม่สามารถใช้แสงจากธรรมชาติได้ อาจใช้โคมไฟหลอด LED แทนการเปิดไฟเพดาน และตั้งเวลาใช้ไฟให้เหมือนที่ทำงาน เช่น เปิดเวลา 9.00 – 12.00 น. ปิดไฟตอนพักกลางวัน และเปิดใช้ไฟอีกครั้งเวลา 13.00- 17.00 น.

21/07/2021
Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
20/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
16/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
16/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
13/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
07/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
01/07/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
29/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
28/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
24/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

23/06/2021
Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
22/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
18/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
18/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
15/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
12/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
08/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post
02/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
02/06/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
22/05/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

17/05/2021

ติดตามข่าวสารและความรู้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง)
ได้ที่ เพจโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก By DEDE

https://m.facebook.com/CommunityPowerPlantbyDEDE/

วันนี้เรามารู้จัก กลไกระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ว่าคืออะไร..

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และยังสามารถขายวัสดุทางการเกษตร หรือพืชพลังงานเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคง กระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่นนั้น
การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพในประเทศไทยผ่านโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นอีกโครงการสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน
การจะผลักดันให้การผลิตไฟฟ้าจากพืชพลังงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและหนึ่งในแนวทางที่ภาครัฐให้ความสำคัญ คือการใช้กลไกระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เข้ามาดำเนินการให้โครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย

#ระบบเกษตรพันธสัญญา
#ContractFarming
#โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
#ร่วมใจสร้างชาติพลังงานยั่งยืน
#กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
#DEDE
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

13/05/2021

How to เลือก BTU เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับขนาดห้องปี 2021 นี้ ว่ามันมีหลักการเลือกยังไง ลองไปดูกันเลย
.
อันดับแรก เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า BTU (British Thermal Unit) นั้นคืออะไร BTU เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อน โดยมีวิธีเปรียบเทียบ คือ ความร้อน 1 BTU เท่ากับความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮต์ ยกตัวอย่างเช่น แอร์ขนาด 14,000 BTU คือ แอร์เครื่องนี้มีความสามารถในการดึงความร้อนออกจากห้อง 14,000 BTU ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นั่นเอง แล้วอย่างนี้เลือกขนาด BTU สูงๆ ไปเลยไม่ดีกว่าหรอ?
.
ต้องบอกก่อนเลยว่าหากเราเลือก BTU ที่สูงเกินขนาดห้อง Compressor จะตัดการทำงานของแอร์บ่อยๆ เมื่ออุณหภูมิถึงที่เราตั้งไว้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง อาจไม่สบายได้ และยังเสียค่าไฟเพิ่มขึ้น เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์
.
นอกจากนี้ ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ในห้องอีกนะ เช่น
• ทิศทางของห้อง
• หลังคากับพนังติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือไม่
• ความสูงตั้งแต่พื้นจรดไปถึงเพดานห้อง
• ขนาดความกว้างของประตู, หน้าต่างกระจก
• จำนวนความถี่ในการเปิด – ปิดประตู ทั้งเข้าและออก
• จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในห้อง
• จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง เช่น คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เตาอบ เป็นต้น
.
การเลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้องนั้น จะทำให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่กับเราไปนานๆ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
.
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน
#สนพ
#กระทรวงพลังงาน

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post
07/05/2021

Photos from ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)'s post

07/05/2021

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเสียดายของ มักเกิดขึ้นกับทุกบ้านทั้งที่ของเหล่านั้นยิ่งใช้ยิ่งสิ้นเปลือง เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้ มาใช้หลอด LED นั่น!หลอดไฟเหมือนกัน มันคงไม่ต่างกันหรอก อย่าลืมครับความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่างกัน ในกรณีเปิดไฟใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) อัตราค่าไฟ 3.80 บาทต่อหน่วย (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft +ภาษีมูลค่าเพิ่ม) พบว่า

ค่าไฟจากหลอด LED (8 Watts)
= (8/1000) Watts x 10 ชั่วโมง x 30 วัน x 3.80 บาท
= 9.12 บาท/เดือน

ค่าไฟจากหลอดคอมแพกต์ (13 Watts)
= (13/1000) Watts x 10 ชั่วโมง x 30 วัน x 3.80 บาท
= 14.82 บาท/เดือน

ค่าไฟจากหลอดไส้ (60 Watts)
= (60/1000) Watts x 10 ชั่วโมง x 30 วัน x 3.80 บาท
= 68.40 บาท/เดือน

เมื่อรู้แล้วจะชักช้าอยู่ทำไม รีบเปลี่ยนกันนะจ๊ะ จะได้ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย

07/05/2021

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ทำกันในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่า พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
ครม. ประกาศ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27/04/2021
22/04/2021

วันคุ้มครองโลก Earth Day วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก คือเป้าหมายคือ
-เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
-เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
-เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
-เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
-เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
-เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
-เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

16/04/2021

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน ประหยัดเงิน ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ที่อยู่

17 Rama 1 Rd, Kasatsuk Bridge, Pathumwan
Bangkok
10330

From National Stadium (MBK, Siam) by bus No. : 8, 15, 47, 204, 204 (air condition bus) From Hua Lamphong by bus No. : 7, 7 (air condition bus)

ข้อมูลทั่วไป

Bureau of Technology Transfer and Dissemination is executed under the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. Bureau of Technology Transfer and Dissemination has 10 regional centers that were established all over Thailand.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622236561

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช
กองทอดอะไร?
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลีงงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่น 1 วันที่ 5 -6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ได้รับความรู้ เพิ่มเติมมากมาย ครับ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ทุกท่านครับ
อบรมโครงการถ่ยทอดและเผยแะร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอัปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิร