สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค, หน่วยงานราชการ, อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ...
07/10/2021
ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51039

รายละเอียด >>> นักประชาสัมพันธ์ >>> นักวิชาการตรวจสอบภายใน

#ราชกิจจานุเบกษา 6 ตุลาคม 2564 เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดช...
07/10/2021
ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๔๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภ

#ราชกิจจานุเบกษา 6 ตุลาคม 2564 เผยแพร่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51033

รายละเอียด >>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/245/T_0001.P

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจ...
06/10/2021

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างเพื่อวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

➡️รายละเอียดจากเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51024

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลา...
06/10/2021

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทีว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51019

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564➡️ติดตามรับชมผ่าน OBEC Channel https://fb.watch/8t0O...
06/10/2021

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

➡️ติดตามรับชมผ่าน OBEC Channel
https://fb.watch/8t0OuN0Kur/

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

➡️ติดตามรับชมผ่าน OBEC Channel
https://fb.watch/8t0OuN0Kur/

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 4296 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ...
05/10/2021

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 4296 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51012

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย นางสุวารี เคียงประพันธ...
05/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เขี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

(4 ตุลาคม 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี “Kick Off สร้างเก...
04/10/2021

(4 ตุลาคม 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้นักเรียนระหว่างอายุ 12-18 ปี พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงเรียนใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/10/04/kick-off-pfizer/

(4 ตุลาคม 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้นักเรียนระหว่างอายุ 12-18 ปี พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงเรียนใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/10/04/kick-off-pfizer/

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ Kick off สร้างเก...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/497762

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...
01/10/2021

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

➡️ที่มา : เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50969

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

➡️ที่มา : เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50969

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามาร...
01/10/2021

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50960

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50960

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวัลลพ สงวนนาม เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ....
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวัลลพ สงวนนาม เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นได้ร่วมพบปะ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

➡️ที่มา เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/497282

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวัลลพ สงวนนาม เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นได้ร่วมพบปะ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

➡️ที่มา เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/497282

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่...
01/10/2021

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

▪️ เห็นชอบวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564
▪️อนุมัติหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกรอง-ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพฯ
▪️ เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
▪️อนุมัติหลักเกณฑ์ฯ บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สพฐ.
▪️ เห็นชอบระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 3,000 บาท

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/30/otepc-board-oct-2021/

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

▪️ เห็นชอบวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2564
▪️อนุมัติหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกรอง-ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพฯ
▪️ เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
▪️อนุมัติหลักเกณฑ์ฯ บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สพฐ.
▪️ เห็นชอบระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 3,000 บาท

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/30/otepc-board-oct-2021/

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย นางสุวารี เคียงประพันธ...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เขี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวัลลพ สงวนนาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าห...
30/09/2021

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางสุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ.

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าห...
30/09/2021

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้...
29/09/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 15)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 15)

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมหารือ ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินก...
29/09/2021

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมหารือ ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ที่เลื่อนการสอบมาอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/29/exam-assistant-teacher/

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมหารือ ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ที่เลื่อนการสอบมาอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/29/exam-assistant-teacher/

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4219 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา...
29/09/2021

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4219 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50913

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิช...
29/09/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

➡️รายละเอียดจากเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50902

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเข...
29/09/2021

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยพายุ “เตี้ยนหมู่” โดยกำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งสำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวมถึงชี้แจงแนวทางการให้บริการการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/496423

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยพายุ “เตี้ยนหมู่” โดยกำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งสำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวมถึงชี้แจงแนวทางการให้บริการการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/496423

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 29 กันยายน 2564#การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ➡️ติดตามร...
29/09/2021

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
#การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

➡️ติดตามรับชมผ่าน OBEC channel
https://fb.watch/8jAEakF-KY/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษ...
28/09/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

➡️ที่มา เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/28/work-from-home-oct-2564/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความ...
28/09/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/28/criteria-for-opening-school/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ360 องศา
https://moe360.blog/2021/09/28/criteria-for-opening-school/

ที่ ศธ 04009/ว 4142 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก...
28/09/2021

ที่ ศธ 04009/ว 4142 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50849

(28 กันยายน 2564) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของก...
28/09/2021

(28 กันยายน 2564) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพร. 1 และ 2 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ควบคู่กับการประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50870

(28 กันยายน 2564) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่อง...
28/09/2021

(28 กันยายน 2564) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้ง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/495754

ที่อยู่

อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885645

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด