สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองท

สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองท กองพันทหารสารวัตรทหาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดเหมือนปกติ

๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยในปี...
08/01/2022

๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๓๕ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ/ทหารกองประจำการ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๓๕ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ/ทหารกองประจำการ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ. ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์ รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท./รอง ผอ.ศอ.ปส.สน.บก.บก.ทท.รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จาก ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัต...
06/01/2022

พ.อ. ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์
รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท./รอง ผอ.ศอ.ปส.สน.บก.บก.ทท.รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จาก ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด(ส่วนปฏิบัติการพิเศษ) สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
...............................................................
พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วมประชุม กับ ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด (ส่วนปฏิบัติการพิเศษ) สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ในร่วมบรูณาการในการปฏิบัติงานในห้วง ปีงบประมาณ 2565 และ มอบของที่ระลึก ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565
ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท...
30/12/2021

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำลังพลฯ

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วยกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์...
29/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วยกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพิธีทำบุญ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เพื่อความเป็นสิริมงคล และ อุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่ได้รับ...
23/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.มอบหมายให้ พ.ท.วินิจ ยุวบุตร รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กำ...
22/12/2021

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64
พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.มอบหมายให้ พ.ท.วินิจ ยุวบุตร รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กำกับดูแลกำลังพล ฯ ที่ไม่ติดภารกิจ เข้ารับการฝึกทบทวน การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

กำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เข้ารับการอบรม การใช้เทคโยโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 สน.บก.บก.ทท.
20/12/2021

กำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เข้ารับการอบรม การใช้เทคโยโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 สน.บก.บก.ทท.

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
20/12/2021

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64
พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ถ้าวันไหนที่ผมล้ม แน่นอนครับ....วันนั้นผมลื่น
17/12/2021

ถ้าวันไหนที่ผมล้ม
แน่นอนครับ....วันนั้นผมลื่น

ถ้าวันไหนที่ผมล้ม
แน่นอนครับ....วันนั้นผมลื่น

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่ได้รับ...
13/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

ไม่มีอะไร!!!  #ที่อยู่กับเราตลอดชีวิต #ทุกอย่างมันก็รอเวลาจากเราไปทั้งนั้น เชื่อว่า!! #ถ้าชีวิตคนเราไม่ยึดติด ไม่ต้อง #แ...
10/12/2021

ไม่มีอะไร!!! #ที่อยู่กับเราตลอดชีวิต
#ทุกอย่างมันก็รอเวลาจากเราไปทั้งนั้น
เชื่อว่า!! #ถ้าชีวิตคนเราไม่ยึดติด
ไม่ต้อง #แขวนชีวิตไว้กับความคาดหวัง

ไม่มีอะไร!!! #ที่อยู่กับเราตลอดชีวิต
#ทุกอย่างมันก็รอเวลาจากเราไปทั้งนั้น
เชื่อว่า!! #ถ้าชีวิตคนเราไม่ยึดติด
ไม่ต้อง #แขวนชีวิตไว้กับความคาดหวัง

หน้าหนาวมีแต่คนไปหาเขา ไม่มีใครมาหาเราบ้างหรอ 😍😁🤫
06/12/2021

หน้าหนาวมีแต่คนไปหาเขา
ไม่มีใครมาหาเราบ้างหรอ 😍😁🤫

หน้าหนาวมีแต่คนไปหาเขา
ไม่มีใครมาหาเราบ้างหรอ 😍😁🤫

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ท.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและ...
03/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ท.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ร.ต.สละ ภู่สุดเกตุ#บิดาของ ร.ต.ฐิติพัฒน์ ภู่ส...
02/12/2021

พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ร.ต.สละ ภู่สุดเกตุ
#บิดาของ ร.ต.ฐิติพัฒน์ ภู่สุดเกตุ
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร ศาลา 2

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. มอบหมายให้พ.ท.วินิจ ยุวบุตร รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. กำกับดูแลการตรวจ หาสาร...
01/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. มอบหมายให้
พ.ท.วินิจ ยุวบุตร รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. กำกับดูแลการตรวจ หาสารเสพติด กำลังพล พัน.สห.ฯ เพื่อป้องกันมิให้กำลังพล เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย ข้าราชการ,ทหารกองประจำการ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วมการจัดกิจกรรม เนื่อ...
01/12/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย ข้าราชการ,ทหารกองประจำการ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วม
การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ณ วัดคลองบ้านใหม่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธ.ค.64 พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ร.ต.สละ ภู่สุดเกตุ#บิดาของ ร.ต.ฐิติพัฒน์ ภู่สุดเกตุ นายทห...
30/11/2021

วันที่ 2 ธ.ค.64 พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
ร.ต.สละ ภู่สุดเกตุ
#บิดาของ ร.ต.ฐิติพัฒน์ ภู่สุดเกตุ
นายทหารธุรการและกำลังพล พัน.สห.ฯ โดยมี ผบ.พัน.สห.ฯ เป็นประธาน
ขอเชิญร่วมงาน บำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร ศาลา 2

วันที่ 2 ธ.ค.64 พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
ร.ต.สละ ภู่สุดเกตุ
#บิดาของ ร.ต.ฐิติพัฒน์ ภู่สุดเกตุ
นายทหารธุรการและกำลังพล พัน.สห.ฯ โดยมี ผบ.พัน.สห.ฯ เป็นประธาน
ขอเชิญร่วมงาน บำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร ศาลา 2

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. มอบหมายให้พ.ท.วินิจ ยุวบุตรรอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. เรียกประชุมกำลังพล พัน....
30/11/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. มอบหมายให้
พ.ท.วินิจ ยุวบุตร
รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. เรียกประชุมกำลังพล พัน.สห.ฯที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีสารวัตรทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน) เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการตรวจหาสารเสพติด เพื่อป้องกันมิให้กำลังพล เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. นำกำลังพล มว.ยานยนต์ (พลขับรถ จยย. นำขบวน) จำนวน 12 นาย เข้ารับการฝึกอบรม เรื...
25/11/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. นำกำลังพล มว.ยานยนต์ (พลขับรถ จยย. นำขบวน) จำนวน 12 นาย เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง ระบบเทคโนโลยีและการปรนนิบัติรถจักรยานยนต์ (Unit School) โดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ณ ยบ.ทหาร

ในการนี้ จก.ยบ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมฯ และคุณ ธีรพงษ์ แสงทอง ผู้จัดการส่วนยามาฮ่าไรเดอร์คลับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด /ผู้แทน บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

ทั้งนี้ผลการฝึกอบรมฯ กำลังพลได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยี การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับขี่ และการปรนนิบัติรถหลังขับขี่
3. การแก้ไขปัญหาระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์
4. การปรนนิบัติตามวงรอบต่างฯ
5. ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการดูแลรักษาเครื่องยนต์

📣ประกาศผลการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
23/11/2021

📣ประกาศผลการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📣ประกาศผลการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ศอ.ปส.กองบัญชาการกองทัพไทยสกัดจับกัญชากว่า 700 กิโลกรัม ก่อนมุ่งหน้าเข้า กทม. ส่งพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน น...
22/11/2021

ศอ.ปส.กองบัญชาการกองทัพไทย

สกัดจับกัญชากว่า 700 กิโลกรัม ก่อนมุ่งหน้าเข้า กทม. ส่งพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยผลการจับกุมของชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบ ป.ป.ส.
ชุดปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน จังหวัดศรีสะเกษชุดสืบสวน ตร.ภูธรภาค 3 ศอ.ปส.ทอ. และ ศอ.ปส. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมกันสกัดจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมกัญชา ของกลาง น้ำหนัก 747 กิโลกรัม

จากการสืบสวนสอบสวนทางการข่าวพบว่าจะมีกลุ่มนักค้าลำเลียงยาเสพติดจากในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งคืนวันเสาร์ ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.2564 เวลา 02.28 น. ชุดปฏิบัติการฯ ร่วมกันสกัดจับรถยนต์ในระหว่างทางที่กำลังลำเลียงในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้จำนวน 2 คัน ดังนี้ 1.รถเก๋ง มิตซูบิชิ กจ-6514 ยโสธร 2.รถเก๋ง มาสด้า กษ 1097 อุบลราชธานี พบของกลางกัญชาอัดแท่งซุกซ่อนในรถยนต์ทั้ง 2 คันดังกล่าว รวมจำนวน 747 กก. พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ชื่อ นายมนตรี จันทะเส ส่วนผู้ขับขี่อีกคัน หลบหนีไป

ส.ต. อนุวัตร บุญกระจ่างร้อย.สห.มทบ.13
20/11/2021

ส.ต. อนุวัตร บุญกระจ่าง
ร้อย.สห.มทบ.13

ฮีโร่สิบตรี ! คว้าตัวเด็กฝ่าควันไฟตึกชั้น3 เหตุเพลิงไหม้ รอดหวุดหวิด
.
เมื่อเวลา 10.10 น.วันนี้( 18 พ.ย.64) เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตึก2 คูหาเลขที่ 92/1 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นรับร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ในที่เกิดเหตุ มีกลุ่มควันสีดำหนาแน่น ไฟฟ้าภายในดับ จึงทำให้มืดสนิท
.
ในขณะที่นางปทิตา ธรรมเดชาถรณ์ อายุ 75 ปี เจ้าของบ้านได้หนีออกมาพร้อมหลานชายอายุ
10 ขวบ และหลานสาวอายุ 4 ขวบ โดยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า หลายชายวัย 14 ปี ยังติดอยู่ในบ้านอีกคนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหน เจ้าหน้าที่ ตร.และชาวบ้านจึงได้ฝ่าดงควันที่หนาทึบ เข้าไปภายในเพื่อค้นหา
.
ขณะที่ เจ้าหน้าที่ สห.สิบตรีอนุวัตร บุญกระจ่าง พลสารวัตร ร้อย สห.มทบ.13 ได้วิ่งขึ้นไปบนชั้น 3 และพยายามมองหาจนพบเด็ก ซุกอยู่ตรงมุมห้อง โดยใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมหัวอยู่ ท่ามกลางควันไฟที่หนาทึบ จึงอุ้มและวิ่งลงบันได พาเด็กออกมาอย่างปลอดภัย โดยเด็กไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด ท่ามกลางชาวบ้านที่ยืนดูต่างก็ปรบมือเป็นการขอบคุณ
.
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 1 คัน ได้ทำการฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังครุกรุ่นอยู่ภายในห้องเก็บของ ด้านหลังห้อง ซึ่งจะเป็นพวกถังน้ำมันเครื่องที่นำน้ำมันไปใช้แล้ว ถูกไฟไหม ละลาย
.
โดยทราบว่าตรงจุดที่ไฟไหม้ มีสายไฟฟ้าที่เป็นรอยไหม้ไฟ คาดว่าอาจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดเปลวเพลิงไปติดกับโต๊ะที่ใช้สำหรับวางเครื่องยนต์ที่จะซ่อม และมีคราบน้ำมัน จึงเกิดไฟลุกขึ้น
.
เด็กชายตี๋(นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เล่าว่า ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ ตนเองได้ขึ้นไปบนชั้น 2 เพื่อเข้าห้องน้ำ ในขณะที่กำลังอยู่ในห้องน้ำ ได้กลิ่นเหม็นไหม้ พอเปิดประตูห้องน้ำออกมา มีควันไฟจำนวนมากทำให้แสบตาและมองไม่เห็น จึงวิ่งขึ้นไปบนชั้น 3 ใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมหัว และหลบอยู่ จนกระทั่งมีคนมาช่วยดังกล่าว
.
#ไทยรัฐนิวส์โชว์ #ลพบุรี #ฮีโร่ #ไฟไหม้

ถ้าท้อเมื่อไร ให้มองยอดเงินในบัญชีเดี๋ยวก็มีแรงสู้ต่อ
17/11/2021

ถ้าท้อเมื่อไร ให้มองยอดเงินในบัญชี
เดี๋ยวก็มีแรงสู้ต่อ

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัย แล...
16/11/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเรา "ทำดีที่สุดแล้ว"จะ "ถูกใจ" หรือ "ไม่ถูกใจ" ใคร ใครจะ "สรรเสริญ" หรือ ใครจะ "นินทา"ก็ปล่อยเขาเถอะครับ 😎😎
16/11/2021

เมื่อเรา "ทำดีที่สุดแล้ว"
จะ "ถูกใจ" หรือ "ไม่ถูกใจ" ใคร
ใครจะ "สรรเสริญ" หรือ ใครจะ "นินทา"
ก็ปล่อยเขาเถอะครับ 😎😎

เมื่อเรา "ทำดีที่สุดแล้ว"
จะ "ถูกใจ" หรือ "ไม่ถูกใจ" ใคร
ใครจะ "สรรเสริญ" หรือ ใครจะ "นินทา"
ก็ปล่อยเขาเถอะครับ 😎😎

พ.ท.วินิจ ยุวบุตรรอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ประชุมแผนการปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีถวาย...
10/11/2021

พ.ท.วินิจ ยุวบุตร
รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ประชุมแผนการปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของ บก.ทท.ประจำปี 2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://mpb.rtarf.mi.th/

พอใจดี...ก็เอาเปรียบทุกอย่างพอใจดำขึ้นมาบ้างก็ว่า #ไม่น่าคบติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://mpb.rtarf.mi.th/
10/11/2021

พอใจดี...ก็เอาเปรียบทุกอย่าง
พอใจดำขึ้นมาบ้างก็ว่า #ไม่น่าคบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://mpb.rtarf.mi.th/

พอใจดี...ก็เอาเปรียบทุกอย่าง
พอใจดำขึ้นมาบ้างก็ว่า #ไม่น่าคบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://mpb.rtarf.mi.th/

ข้าราชการ สน.บก.บก.ทท.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ ร.ท.ทวีทรัพย์ ศรีลี #บิดาของ ร.อ...
09/11/2021

ข้าราชการ
สน.บก.บก.ทท.
พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ ร.ท.ทวีทรัพย์ ศรีลี #บิดาของ ร.อ. นิธิศ ศรีลี รอง ผบ.ร้อย.สห. พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

ณ วัดศรีธรรมโสภณ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

#พลอาสาสมัครรายงานตัวเข้ารับราชการพล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานการรายงานตัวเข้ารับราชการ ของบุ...
09/11/2021

#พลอาสาสมัครรายงานตัวเข้ารับราชการ
พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานการรายงานตัวเข้ารับราชการ ของบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 นาย
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบแนวทางและการปฏิบัติตน สำหรับการรับราชการภายในหน่วย
Cr: ภาพ...สน.บก.บก.ทท.

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมร.ท.ทวีทรัพย์ ศรีลี#บิดาของ ร.อ. นิธิศ ศรีลี  รอง ผบ...
08/11/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
ร.ท.ทวีทรัพย์ ศรีลี
#บิดาของ ร.อ. นิธิศ ศรีลี รอง ผบ.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

ณ วัดศรีธรรมโสภณ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องโพสแบบไหนถึงจะทำให้ สห.รู้จักทั้งประเทศ
05/11/2021

ต้องโพสแบบไหน
ถึงจะทำให้ สห.รู้จักทั้งประเทศ

ต้องโพสแบบไหน
ถึงจะทำให้ สห.รู้จักทั้งประเทศ

ทำตามหน้าที่แล้ว "มีปัญหา"ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะ ไม่ทำตามหน้าที่
03/11/2021

ทำตามหน้าที่แล้ว "มีปัญหา"
ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะ ไม่ทำตามหน้าที่

ทำตามหน้าที่แล้ว "มีปัญหา"
ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะ ไม่ทำตามหน้าที่

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และอำลาชีวิตราชการทหาร ทหารกองประจำการ ทั้ง...
29/10/2021

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และอำลาชีวิตราชการทหาร ทหารกองประจำการ ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีตลอดมา และช่วยเหลือภารกิจต่างๆของหน่วยได้อย่างเรียบร้อย

#คำถามที่หลายๆคนอยากรู้แล้วไปถาม สห.แต่ล่ะที่ ก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกัน....เช่น สห.ยศไม่ค่อยขึ้นตันอยู่ 10 ปี 15 ปี แล้ว ...
27/10/2021

#คำถามที่หลายๆคนอยากรู้
แล้วไปถาม สห.แต่ล่ะที่ ก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกัน....เช่น
สห.ยศไม่ค่อยขึ้น
ตันอยู่ 10 ปี 15 ปี แล้ว หรือ
บางที่จะได้คำตอบว่า

ก็ขึ้นตามปรกตินะ ครบสอบ
สอบได้ก็เลื่อนยศ
และก็คือคำตอบที่ถูกทั้ง 2 อย่าง

#อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ
การเลื่อนยศ ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งที่ว่างของแต่ล่ะหน่วย ที่ไหนตำแหน่งว่างมาก เปิดสอบเลื่อนยศก็มากตาม ที่ไหนตำแหน่งว่างน้อย ก็อยู่ยาวๆกันไปครับ

#คำถามที่หลายๆคนอยากรู้
แล้วไปถาม สห.แต่ล่ะที่ ก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกัน....เช่น
สห.ยศไม่ค่อยขึ้น
ตันอยู่ 10 ปี 15 ปี แล้ว หรือ
บางที่จะได้คำตอบว่า

ก็ขึ้นตามปรกตินะ ครบสอบ
สอบได้ก็เลื่อนยศ
และก็คือคำตอบที่ถูกทั้ง 2 อย่าง

#อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ
การเลื่อนยศ ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งที่ว่างของแต่ล่ะหน่วย ที่ไหนตำแหน่งว่างมาก เปิดสอบเลื่อนยศก็มากตาม ที่ไหนตำแหน่งว่างน้อย ก็อยู่ยาวๆกันไปครับ

อย่ารู้เยอะอย่าคิดมากอย่าคาดหวัง
26/10/2021

อย่ารู้เยอะ
อย่าคิดมาก
อย่าคาดหวัง

ที่อยู่

ถนน แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6625857004

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามหน่อยครับใช้วุฒ มอ3 สมัครได้ไหมครับ
เจริญศักดิ์ ศุขบุญ ส.ห ทร
เปิดรับสมัครตอนใหนครับ อยากทราบรายละเอียดครับ
พลอาสา คือทหารยังไง สอบเข้า เป็นพลอาสายังไงครับ
ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยคุ้มครองทหารไทยทุกๆคน&
ผมอยากเป็นพลอาสาสารวัตรทหารครับต้องทำยังไงครับ
ขอขอบพระคุณท่าน พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.และขรก.ของพัน.สห.ฯทุกฝ่ายที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพล.อส.ชาญเดช วงศ์สุวรรณในวันที่2เม.ย.2563 และขอเชิญมาร่วมประชุมเพลิงวันที่4เม.ย.2563เวลา16.00น.เป็นการส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายของพล.อส.ชาญเดช วงศ์สุวรรณด้วยกันค่ะ...จากแม่และญาติพี่น้อง
กระผม เครื่องหมาย ทบ.๒๕๕๑ ก.จ.๓๒๘ สารวัตรทหารสามเหล่า กองทัพบก อดีต Bravo&medic military&police เลขประจำตัวข้าราชการ 1510200328
ภารกิจต่าง ในส่วนล่วงหน้า ภปภ.ให้กับกองการอารักขาต่างๆ