สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ภารกิจสารวัตรทหาร สำนักกองบัญชาการ

เปิดเหมือนปกติ

#พลอาสาสมัคร_บรรจุใหม่พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กล่าวต้อนรับ และมอบแนวทางการปฏิบัติในการรับราชการ ให้กั...
18/11/2020

#พลอาสาสมัคร_บรรจุใหม่
พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กล่าวต้อนรับ และมอบแนวทางการปฏิบัติในการรับราชการ ให้กับ กำลังพล(#พลอาสาสมัคร)ที่รับการบรรจุใหม่

❤️โปรดให้การสนับสนุนทีมงานอีก 1 วาระ“เข้าถึง เข้าใจ รับใช้สมาชิก”📌พ.อ. ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์ (สน.บก.บก.ทท.)❌หมายเลข (7)📌น.อ...
16/11/2020

❤️โปรดให้การสนับสนุนทีมงานอีก 1 วาระ

“เข้าถึง เข้าใจ รับใช้สมาชิก”

📌พ.อ. ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์ (สน.บก.บก.ทท.)
❌หมายเลข (7)

📌น.อ. เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น. (ยบ.ทหาร)
❌หมายเลข (8)

📌พ.ต. ยศพร วานิช (ยบ.ทหาร)
❌หมายเลข (9)

🗓การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สอ.บก.ทท.จำกัด

📅วันพุธที่ 18 พ.ย.63 เวลา 0800-1400
ห้องประชุมอาคาร 15 บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

สมาชิก 1 คน เลือกกรรมการได้ 7 คน

#จะใกล้หรือไกลมันอยู่ที่ใจคุณศรัทธาคุณมองว่าได้!!!!!! #คุณก็ว่าใกล้แค่เอื้อมคุณมองว่าไม่ได้!!!!!! #แม้นใกล้แค่ไหนคุณก็ว...
14/11/2020

#จะใกล้หรือไกลมันอยู่ที่ใจคุณศรัทธา
คุณมองว่าได้!!!!!! #คุณก็ว่าใกล้แค่เอื้อม
คุณมองว่าไม่ได้!!!!!! #แม้นใกล้แค่ไหนคุณก็ว่าไกลสุดสายตา
ทุกอย่าง... #เวลาและการกระทำมันเป็นตัวกำหนด

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้กับกำลังพล พัน.สห.ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ต.ค....
13/11/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้กับกำลังพล พัน.สห.ฯที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ต.ค./พ.ย. ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

ถึงอะไรๆจะดูแย่แต่... มันก็เป็นแค่บางวันไม่มีใคร​ "มีความทุกข์" ได้ทุกวัน​   ให้ท่องไว้ว่า​ทุกครั้งเราต้อง"ผ่านมันไปให...
11/11/2020

ถึงอะไรๆจะดูแย่
แต่... มันก็เป็นแค่บางวัน
ไม่มีใคร​ "มีความทุกข์" ได้ทุกวัน​ ให้ท่องไว้ว่า​ทุกครั้งเราต้อง"ผ่านมันไปให้ได้"

ถ้าไม่อยากเป็น “เศษขยะ” จงเลิกเสียสละกับคนที่ไม่ใช่#ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ
09/11/2020

ถ้าไม่อยากเป็น “เศษขยะ”
จงเลิกเสียสละกับคนที่ไม่ใช่

#ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ...
09/11/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความ...
05/11/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63
ณ หอประชุม วปอ.สปท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความ...
04/11/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การแข่่งขันทหารกองเกียรติยศ ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

"#มิตรแท้#. เค้าใช้ "ใจแลกใจ ไม่ใช่ เอา" #ไข่ " มาแลก
03/11/2020

"#มิตรแท้#. เค้าใช้ "ใจแลกใจ
ไม่ใช่ เอา" #ไข่ " มาแลก

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้นำกำลังพลพัน.สห.สน.บก.บก.ทท. ปฏิบัติภารกิจส่วนควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏ...
31/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ได้นำกำลังพลพัน.สห.สน.บก.บก.ทท. ปฏิบัติภารกิจส่วนควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19)

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้นำกำลังพล พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่นำขบวน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษา...
31/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ได้นำกำลังพล พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่นำขบวน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัย ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
.........
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่ิองหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น...
28/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่ิองหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้นำกำลังพล พัน.สห.ที่ไม่ติดภารกิจเข้ารับการฝึกทบทวน ณ สน.บก.บก.ทท.
27/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ได้นำกำลังพล พัน.สห.ที่ไม่ติดภารกิจเข้ารับการฝึกทบทวน
ณ สน.บก.บก.ทท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล
26/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
ครั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ทรงพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาปักหลักเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝั่งบาทวิถียาวต่อเนื่องไปถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

ตาบอด #ยังมองเห็นความดีของคนแต่ #ใจบอด มันมองไม่เห็น #ความดีของใครเลยอย่า!!!#ไปพิสูจน์ตัวเราให้ใครเห็นถ้าเขา #ไม่พร้อมจะ...
23/10/2020

ตาบอด #ยังมองเห็นความดีของคน
แต่ #ใจบอด มันมองไม่เห็น #ความดีของใครเลย
อย่า!!!#ไปพิสูจน์ตัวเราให้ใครเห็น
ถ้าเขา #ไม่พร้อมจะเปิดใจรับฟัง🤗🥰😘😍

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล
21/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล

เวลาสอนให้เรารู้จักรอ และรู้จักพอเมื่อถึงเวลา..
17/10/2020

เวลาสอนให้เรารู้จักรอ
และรู้จักพอเมื่อถึงเวลา..

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ท...
17/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ทท.

อย่าเสียเวลา​ เพื่อหาข้ออ้างให้กับความผิดพลาด#จงใช้เวลาหาทางแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ
16/10/2020

อย่าเสียเวลา​ เพื่อหาข้ออ้างให้
กับความผิดพลาด
#จงใช้เวลาหาทางแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กำกับดูแล จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ร...
15/10/2020

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
กำกับดูแล จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รอบพื้นที่ บก.ทท.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชน

๑๓ ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ ๙) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ ๙) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ....

ขออนุญาตฝากใว้ในอ้อมใจ#เข้าพบง่าย_ใจดี
12/10/2020

ขออนุญาตฝากใว้ในอ้อมใจ

#เข้าพบง่าย_ใจดี

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ตรวจความพร้อมของ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงา...
12/10/2020

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ตรวจความพร้อมของ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

สุดยอดจอมยุทธไม่ต้องมีอาวุธเยอะ#สห_สายโบก
11/10/2020

สุดยอดจอมยุทธ
ไม่ต้องมีอาวุธเยอะ
#สห_สายโบก

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือการลงทุนให้ "ประสบการณ์" เพราะมันสอนตัวคุณเองได้ดีที่สุด
10/10/2020

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือการลงทุนให้ "ประสบการณ์"
เพราะมันสอนตัวคุณเองได้ดีที่สุด

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
07/10/2020

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
รับแถว/มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สบบงผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล
06/10/2020

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนต...
05/10/2020

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนตรผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.ส่งมอบหน้าที่ ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ให้กับ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

แคปชั่นไม่มี....@ ขอลงรูปคู่ กับ พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนตร​  ผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.(ท่านใหม่)เท่านั้นเอง
04/10/2020

แคปชั่นไม่มี....
@ ขอลงรูปคู่ กับ
พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนตร​
ผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.(ท่านใหม่)เท่านั้นเอง

พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรามากแต่ป้าข้างบ้านคาดหวังในตัวเราเสมอ
04/10/2020

พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรามาก
แต่ป้าข้างบ้านคาดหวังในตัวเราเสมอ

#หมาดีจะไม่ลืมนาย วัวดีจะไม่ลืมตีนคนดีจะไม่ลืมคุณ เพื่อนฝูงจะไม่ลืมตัว
03/10/2020

#หมาดีจะไม่ลืมนาย
วัวดีจะไม่ลืมตีน
คนดีจะไม่ลืมคุณ
เพื่อนฝูงจะไม่ลืมตัว

ขยันไปเถอะ สักวัน เดี๋ยวก็มี ✌🏻
02/10/2020

ขยันไปเถอะ สักวัน เดี๋ยวก็มี ✌🏻

พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนตร​  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความ...
01/10/2020

พ.อ.เนตร​รัตนะ​ จุ​ล​เนตร​ ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+6625857004

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามหน่อยครับใช้วุฒ มอ3 สมัครได้ไหมครับ
เจริญศักดิ์ ศุขบุญ ส.ห ทร
เปิดรับสมัครตอนใหนครับ อยากทราบรายละเอียดครับ
พลอาสา คือทหารยังไง สอบเข้า เป็นพลอาสายังไงครับ
ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยคุ้มครองทหารไทยทุกๆคน&
ผมอยากเป็นพลอาสาสารวัตรทหารครับต้องทำยังไงครับ
ขอขอบพระคุณท่าน พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.และขรก.ของพัน.สห.ฯทุกฝ่ายที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพล.อส.ชาญเดช วงศ์สุวรรณในวันที่2เม.ย.2563 และขอเชิญมาร่วมประชุมเพลิงวันที่4เม.ย.2563เวลา16.00น.เป็นการส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายของพล.อส.ชาญเดช วงศ์สุวรรณด้วยกันค่ะ...จากแม่และญาติพี่น้อง
กระผม เครื่องหมาย ทบ.๒๕๕๑ ก.จ.๓๒๘ สารวัตรทหารสามเหล่า กองทัพบก อดีต Bravo&medic military&police เลขประจำตัวข้าราชการ 1510200328
ภารกิจต่าง ในส่วนล่วงหน้า ภปภ.ให้กับกองการอารักขาต่างๆ