กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทย “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กองประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ

1. กลุ่มงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
“สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม กับผู้ประกอบการไทย”

2. กลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
“สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อม ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศ CLMVI กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อแสวงหาแรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ”

เปิดเหมือนปกติ

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะไปลงทุนค่ะ📢✅พื้นที่ในประเทศอินโด...
02/01/2022

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะไปลงทุนค่ะ📢
✅พื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน เช่น
1. บริเวณเกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน เกาสุลาเวสี
2. บริเวณรอบกรุงจาการ์ตา และเมืองต่างๆ ในเกาะชวา
3. บริเวณเกาะชวาและสุมาตรา
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
📌หากต้องการเป็นสมาชิก “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://build.boi.go.th เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนที่กองจะจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะไปลงทุนค่ะ📢
✅พื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน เช่น
1. บริเวณเกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน เกาสุลาเวสี
2. บริเวณรอบกรุงจาการ์ตา และเมืองต่างๆ ในเกาะชวา
3. บริเวณเกาะชวาและสุมาตรา
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
📌หากต้องการเป็นสมาชิก “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://build.boi.go.th เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนที่กองจะจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

🎉สวัสดีปีใหม่ 2022 ทุกท่านค่ะ🎉🐯ขอให้ปีนี้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จสมดั่งใจหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่...
01/01/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ 2022 ทุกท่านค่ะ🎉
🐯ขอให้ปีนี้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จสมดั่งใจหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ
☀️จาก..กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

#สวัสดีปีใหม่2022 #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

🎉สวัสดีปีใหม่ 2022 ทุกท่านค่ะ🎉
🐯ขอให้ปีนี้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จสมดั่งใจหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ
☀️จาก..กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

#สวัสดีปีใหม่2022 #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับลงทุนไทยในต่างประเทศ มาบอกกล่าวนักลงทุนไทยทุกท่านค่ะ🎉ข่าวดี🎉สำหรับนักลงทุนไท...
31/12/2021

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับลงทุนไทยในต่างประเทศ มาบอกกล่าวนักลงทุนไทยทุกท่านค่ะ
🎉ข่าวดี🎉สำหรับนักลงทุนไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก เตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
✅ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP สมาชิกจะยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยจำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ ซึ่งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
✅นอกจากนี้ ความตกลง RCEP ยังจะช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทย เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น
✅สำหรับความตกลง RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็น FTA ฉบับที่ 14 ของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน คิดเป็น 30.2% ของประชากรโลก มี GDP รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 33.6% ของ GDP โลก และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก

📌ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dtn.go.th/th/negotiation/categories/5cff753c1ac9ee073b7bd27d
🔹ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับลงทุนไทยในต่างประเทศ มาบอกกล่าวนักลงทุนไทยทุกท่านค่ะ
🎉ข่าวดี🎉สำหรับนักลงทุนไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก เตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
✅ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP สมาชิกจะยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยจำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ ซึ่งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
✅นอกจากนี้ ความตกลง RCEP ยังจะช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทย เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น
✅สำหรับความตกลง RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็น FTA ฉบับที่ 14 ของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน คิดเป็น 30.2% ของประชากรโลก มี GDP รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 33.6% ของ GDP โลก และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก

📌ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dtn.go.th/th/negotiation/categories/5cff753c1ac9ee073b7bd27d
🔹ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

📄Channel News Asia:  สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค้าเสรีและการเปิดกว้างทางการค้า📄สรุปข่าว: สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค...
30/12/2021
Singapore, China reiterate commitment to free and open trade

📄Channel News Asia: สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค้าเสรีและการเปิดกว้างทางการค้า

📄สรุปข่าว: สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค้าเสรีและการเปิดกว้างทางการค้า ในการประชุมคณะมนตรีร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ครั้งที่ 17 แถลงการณ์จากสำนักนายกรัฐมนตรี (PMO) กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่างตั้งตารอ ความตกลง RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2022 ซึ่งทั้งสองประเทศได้ให้สัตยาบันในข้อตกลง RCEP และในขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุมาตรฐานระดับสูงในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนผ่านการยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีสิงคโปร์-จีน

📌Link to News: https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-china-reiterate-commitment-free-and-open-trade-2406211

SINGAPORE: Singapore and China on Wednesday (Dec 29) reiterated their commitment to free and open trade at an annual top-level bilateral meeting. The 17th Joint Council for Bilateral Cooperation (JCBC) meeting is the highest-level annual forum between China and Singapore. Held virtually for the s

📣ภาพบรรยากาศภายในงาน "BCG Health Tech Thailand 2021" 📣⭐️ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  🔻รับชมคลิปเต็มได้ที่ ช่อง Youtube ...
30/12/2021
ภาพบรรยากาศงาน BCG Health Tech Thailand 2021

📣ภาพบรรยากาศภายในงาน "BCG Health Tech Thailand 2021" 📣
⭐️ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
🔻รับชมคลิปเต็มได้ที่ ช่อง Youtube : Buildboi หรือ ได้ที่ลิงค์นี้ได้ค่ะ🔻
https://youtu.be/sV5tbhYT0VY?sub_confirmation=1
🔹แล้วอย่าลืมกดติมตามช่องยูทูปให้กันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการลงทุนค่ะ
✅และหาดท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่บูธ BOI ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงได้ที่ https://vr.healthtech-thailand.com/HTT2021/showday/lobby/
ต่อเนื่องอีก 1ปี เต็มค่ะ

🔰กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย🔰
Thai Enterprise Development Division
📌📌📌📌📌📌📌📌📌
ช่องทางการติดต่อ
☎️โทรศัพท์ : (+66) 2553 8111
🌐Website : https://build.boi.go.th/
📧Email : [email protected]
💻Facebook : Build Boi Thailand
🔻Youtube : Buildboi
✅Line : @Buildboi

#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

#กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #Buildboi #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (BCG Heal...

Business Times: การพัฒนาครั้งสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้าของสิงคโปร์ ตลอดปี 2021สรุปข่าว : ประเทศสิงคโปร์ผลักดันให้มีการนำยานยนต์...
29/12/2021
Singapore's electric vehicle journey in 2021

Business Times: การพัฒนาครั้งสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้าของสิงคโปร์ ตลอดปี 2021

สรุปข่าว : ประเทศสิงคโปร์ผลักดันให้มีการนำยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้จำนวนมากในปี 2021 โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนตามด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า จำนวน 60,000 จุดในที่จอดรถสาธารณะและสถานที่ส่วนตัวภายในปี 2030 อีกทั้งสิงคโปร์ยังได้พัฒนาอีกหลายด้าน เพื่อนำไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การมาของ Telsa การปรับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะแทนรถแท็กซี่ และภายใน 5 ปีข้างหน้า SingPost จะใช้สกู๊ตเตอร์ 3 ล้อไฟฟ้าเพื่อการจัดส่งไปรษณีย์

Link to News: https://www.businesstimes.com.sg/transport/singapores-electric-vehicle-journey-in-2021

SINGAPORE made a great push for electric vehicle (EV) adoption this year, with the government unveiling several schemes to encourage consumers to make the switch. Read more at The Business Times.

👏🏻👏🏻👏🏻เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 15.05 เป็นต้นไป
29/12/2021

👏🏻👏🏻👏🏻เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

เวลา 15.05 เป็นต้นไป

📢 บีโอไอ เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ 📢
คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

📍 ประเด็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะเดินหน้าอย่างไร ให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

🗓 วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565
⏰ ตั้งแต่เวลา 15.05 น. เป็นต้นไป

🔰 รับชมได้ทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย #กดช่อง2 หรือ Facebook NBT2HD

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱0 2553 8111
📧[email protected]
🌐www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📣สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมาแนะนำช่องทางการติดต่อ "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย" ที่มีหลากหลายช่องทางติดต่อด้วยกันค่ะ 📣🇹🇭...
29/12/2021

📣สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมาแนะนำช่องทางการติดต่อ "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย" ที่มีหลากหลายช่องทางติดต่อด้วยกันค่ะ 📣
🇹🇭“กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” เป็นกองหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยให้มีความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
🔻ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม กับผู้ประกอบการไทย”
2. กลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ “สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศ CLMVI กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อแสวงหาแรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ”
✅ท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะ✅
🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

📣สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมาแนะนำช่องทางการติดต่อ "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย" ที่มีหลากหลายช่องทางติดต่อด้วยกันค่ะ 📣
🇹🇭“กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” เป็นกองหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยให้มีความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
🔻ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม กับผู้ประกอบการไทย”
2. กลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ “สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศ CLMVI กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อแสวงหาแรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ”
✅ท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะ✅
🔰ช่องทางการติดต่อ🔰
📞(+66) 2553 8111
🌐build.boi.go.th
📧[email protected]
🔹Facebook: Build Boi Thailand
🔹Youtube: Buildboi
🔹Line: @Buildboi

Reuters in Today Online: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปิดตัวโรงงานเฟอร์โรนิกเคลที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน มูลค่า 2.7 พันล้านด...
28/12/2021
Indonesia president launches US$2.7 billion China-backed ferronickel plant

Reuters in Today Online: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปิดตัวโรงงานเฟอร์โรนิกเคลที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์

สรุปข่าว: ประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโรงงาน Ferronickel แห่งใหม่ด้วยกำลังการผลิต 1.8 ล้านตัน ซึ่งสร้างโดย PT Gunbuster Nickel Indonesia ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นของ Jiangsu Delong Nickel Industry โดยมีมูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การสร้างอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ Jokowi เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซียและสร้างงาน โดยในปี 2020 ผู้ขุดแร่นิกเกิลรายใหญ่ของอินโดนีเซียสั่งห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลเพื่อเป็นการเชิญชวนให้บริษัทต่างชาติลงทุนในโรงถลุงแร่

Link to News: https://www.todayonline.com/world/indonesia-president-launches-us27-billion-china-backed-ferronickel-plant-1779531

JAKARTA : Indonesian President Joko Widodo on Monday inaugurated a new ferronickel plant with 1.8 million tonne output capacity in southeast Sulawesi province built for an estimated US$2.7 billion.The plant was built by PT Gunbuster Nickel Indonesia, a local unit of China's Jiangsu Delong Nickel Ind...

Bernama in The Star: เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตท่ามกลาง COVID-19สรุปข่าว: ประเทศเวียดนามบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และกลายเป็น...
28/12/2021
Vietnam's economy sailing through the Covid-19 storm

Bernama in The Star: เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตท่ามกลาง COVID-19

สรุปข่าว: ประเทศเวียดนามบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 โดย GDP เติบโตที่ระดับ 2% และ FDI พุ่งสูงถึง 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียดนามได้เปลี่ยนกลยุทธ์จาก "Zero COVID-19" เป็นการปรับตัวและควบคุมโรคระบาดเพื่อช่วยรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ

Link to News: https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/12/27/vietnam039s-economy-sailing-through-the-covid-19-storm

Vietnam has fulfilled a number of economic targets this year despite impact of COVID-19 pandemic, becoming one of the top 20 economies in the world in terms of international trade.

Nikkei Asia: เวียดนามเตรียมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า VinFastสรุปข่าว : ผู้ผลิตรถยนต์จากค่าย VinFast เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าซึ่ง...
28/12/2021
Vietnam's first homegrown EVs go on sale in milestone for VinFast

Nikkei Asia: เวียดนามเตรียมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า VinFast

สรุปข่าว : ผู้ผลิตรถยนต์จากค่าย VinFast เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นค่ายรถยนต์สัญชาติเวียดนามรายแรกที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ปัจจุบัน VinFast ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าประมาณ 25,000 คัน และเตรียมวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2022

Link to News: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Vietnam-s-first-homegrown-EVs-go-on-sale-in-milestone-for-VinFast

Vingroup auto arm plans expansion to U.S. and Europe in 2022

Vietnam News Agency: SAMSUNG ลงทุนเพิ่มอีก 850 ล้านเหรียญสหรัฐในเวียดนามสรุปข่าว: เร็วๆนี้ บอร์ดบริหารของบริษัท SAMSUNG ...
27/12/2021
Samsung to invest additional 850 mln USD in Vietnamese subsidiary | Business | Vietnam+ (VietnamPlus)

Vietnam News Agency: SAMSUNG ลงทุนเพิ่มอีก 850 ล้านเหรียญสหรัฐในเวียดนาม

สรุปข่าว: เร็วๆนี้ บอร์ดบริหารของบริษัท SAMSUNG ได้อนุมัติเงินลงทุนมูลค่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับบริษัทสาขาในประเทศเวียดนาม เพื่อผลิต Flip-Chip Ball Grid Arrays (FC-BGA) ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์และเมนบอร์ด โดยบริษัทจะทยอยลงทุนเป็นระยะๆ จนถึงปี 2023

Link to News: https://en.vietnamplus.vn/samsung-to-invest-additional-850-mln-usd-in-vietnamese-subsidiary/219759.vnp

Electronics giant Samsung of the Republic of Korea’s recent board meeting has approved the spending of some 850 million USD for its unit in Vietnam to manufacture flip-chip ball grid arrays (FC-BGA), according to KBS News.

Re-run สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Tax and Regulatory Updates 2021: CLMVI"📌เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  กองพัฒนาผู้ประกอบการไท...
27/12/2021
Re-run สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Tax and Regulatory Updates 2021: CLMVI"

Re-run สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Tax and Regulatory Updates 2021: CLMVI"
📌เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ "Tax and Regulatory Updates 2021: CLMVI" การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุน และภาษีของประเทศ CLMVI คือ คุณภัทิรา หลำอุบล Partner, International Tax and Transaction Services บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลเชิงลึกเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบการลงทุน และระบบภาษี ในประเทศเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไทยที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
https://youtu.be/dqTGSApvCNg?sub_confirmation=1
#buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน

#กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #Buildboi #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Tax and Regulatory Updates 2021: CLMVI"วันที.....

👏🏻👏🏻👏🏻
27/12/2021

👏🏻👏🏻👏🏻

Bloomberg : เหตุใดเวียดนามจึงถูกแทนที่ด้วยฟิลิปปินส์สรุปข่าว : ประเทศเวียดนาม ซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นประเทศที่สามารถ...
25/12/2021
Why Vietnam Took Philippines’ Spot as Worst Place to Be in Covid

Bloomberg : เหตุใดเวียดนามจึงถูกแทนที่ด้วยฟิลิปปินส์

สรุปข่าว : ประเทศเวียดนาม ซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ดีแต่ในขณะนี้ จากการจัดอันดับการฟื้นตัวจากโควิด-19 ในเดือนธันวาคม ของ Bloomberg ได้ถูกแทนที่จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเคยอยู่ลำดับท้ายสุดของตาราง เนื่องจากอัตราการติดเชื้อของประเทศกว่า 10,000 รายต่อวันในเดือนที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 รายในทุกๆวัน รัฐบาลคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโต 2.5% จาก 6.5 % ในปีนี้ และทางการกำลังพิจารณามาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่จะมาถึง

Link to News: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-22/why-vietnam-took-philippines-spot-as-worst-place-to-be-in-covid

Vietnam was once regarded as a success story in containing Covid-19, reporting only a handful of daily cases for the entire first year of the pandemic. Now it’s fallen to the bottom of Bloomberg’s Covid Resilience Ranking in December, replacing the Philippines, after a protracted delta outbreak ...

ที่อยู่

555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625538111

เว็บไซต์

https://build.boi.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

INDUSTRIAL LINKAGE DEVELOPMENT DIVISION (ILDD) Thailand Board of Investment We Link For Your Business

In June 1992, the BOI Unit for Industrial Development or BUILD was established under Thailand Board of Investment (BOI) to support industrial linkages and use of industrial parts manufactured in Thailand. BUILD services offer channels to connect competitive Thai small and medium enterprises (SMEs) and large manufacturers with parts and components suppliers.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะไปลงทุนค่ะ📢 ✅พื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน เช่น 1. บริเวณเกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน เกาสุลาเวสี 2. บริเวณรอบกรุงจาการ์ตา และเมืองต่างๆ ในเกาะชวา 3. บริเวณเกาะชวาและสุมาตรา 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 📌หากต้องการเป็นสมาชิก “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://build.boi.go.th เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนที่กองจะจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 🔰ช่องทางการติดต่อ🔰 📞(+66) 2553 8111 🌐build.boi.go.th 📧[email protected] 🔹Facebook: Build Boi Thailand 🔹Youtube: Buildboi 🔹Line: @Buildboi #buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน
🎉สวัสดีปีใหม่ 2022 ทุกท่านค่ะ🎉 🐯ขอให้ปีนี้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จสมดั่งใจหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ☀️จาก..กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #สวัสดีปีใหม่2022 #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
📢สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับลงทุนไทยในต่างประเทศ มาบอกกล่าวนักลงทุนไทยทุกท่านค่ะ 🎉ข่าวดี🎉สำหรับนักลงทุนไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก เตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ✅ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP สมาชิกจะยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยจำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ ซึ่งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ✅นอกจากนี้ ความตกลง RCEP ยังจะช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทย เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น ✅สำหรับความตกลง RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็น FTA ฉบับที่ 14 ของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน คิดเป็น 30.2% ของประชากรโลก มี GDP รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 33.6% ของ GDP โลก และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก 📌ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dtn.go.th/th/negotiation/categories/5cff753c1ac9ee073b7bd27d 🔹ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 🔰ช่องทางการติดต่อ🔰 📞(+66) 2553 8111 🌐build.boi.go.th 📧[email protected] 🔹Facebook: Build Boi Thailand 🔹Youtube: Buildboi 🔹Line: @Buildboi #buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน
📄Channel News Asia: สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค้าเสรีและการเปิดกว้างทางการค้า 📄สรุปข่าว: สิงคโปร์-จีน ย้ำคำมั่นต่อการค้าเสรีและการเปิดกว้างทางการค้า ในการประชุมคณะมนตรีร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ครั้งที่ 17 แถลงการณ์จากสำนักนายกรัฐมนตรี (PMO) กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่างตั้งตารอ ความตกลง RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2022 ซึ่งทั้งสองประเทศได้ให้สัตยาบันในข้อตกลง RCEP และในขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุมาตรฐานระดับสูงในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนผ่านการยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีสิงคโปร์-จีน 📌Link to News: https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-china-reiterate-commitment-free-and-open-trade-2406211
📣ภาพบรรยากาศภายในงาน "BCG Health Tech Thailand 2021" 📣 ⭐️ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 🔻รับชมคลิปเต็มได้ที่ ช่อง Youtube : Buildboi หรือ ได้ที่ลิงค์นี้ได้ค่ะ🔻 https://youtu.be/sV5tbhYT0VY?sub_confirmation=1 🔹แล้วอย่าลืมกดติมตามช่องยูทูปให้กันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการลงทุนค่ะ ✅และหาดท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่บูธ BOI ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงได้ที่ https://vr.healthtech-thailand.com/HTT2021/showday/lobby/ ต่อเนื่องอีก 1ปี เต็มค่ะ 🔰กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย🔰 Thai Enterprise Development Division 📌📌📌📌📌📌📌📌📌 ช่องทางการติดต่อ ☎️โทรศัพท์ : (+66) 2553 8111 🌐Website : https://build.boi.go.th/ 📧Email : [email protected] 💻Facebook : Build Boi Thailand 🔻Youtube : Buildboi ✅Line : @Buildboi #buildboi #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ส่งเสริมการลงทุน #boi #บีโอไอ #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน #ข่าวการลงทุน
Business Times: การพัฒนาครั้งสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้าของสิงคโปร์ ตลอดปี 2021 สรุปข่าว : ประเทศสิงคโปร์ผลักดันให้มีการนำยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้จำนวนมากในปี 2021 โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนตามด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า จำนวน 60,000 จุดในที่จอดรถสาธารณะและสถานที่ส่วนตัวภายในปี 2030 อีกทั้งสิงคโปร์ยังได้พัฒนาอีกหลายด้าน เพื่อนำไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การมาของ Telsa การปรับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะแทนรถแท็กซี่ และภายใน 5 ปีข้างหน้า SingPost จะใช้สกู๊ตเตอร์ 3 ล้อไฟฟ้าเพื่อการจัดส่งไปรษณีย์ Link to News: https://www.businesstimes.com.sg/transport/singapores-electric-vehicle-journey-in-2021
👏🏻👏🏻👏🏻เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.05 เป็นต้นไป
📣สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมาแนะนำช่องทางการติดต่อ "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย" ที่มีหลากหลายช่องทางติดต่อด้วยกันค่ะ 📣 🇹🇭“กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” เป็นกองหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยให้มีความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 🔻ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ 1. กลุ่มงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม กับผู้ประกอบการไทย” 2. กลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ “สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศ CLMVI กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อแสวงหาแรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ” ✅ท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะ✅ 🔰ช่องทางการติดต่อ🔰 📞(+66) 2553 8111 🌐build.boi.go.th 📧[email protected] 🔹Facebook: Build Boi Thailand 🔹Youtube: Buildboi 🔹Line: @Buildboi
Reuters in Today Online: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปิดตัวโรงงานเฟอร์โรนิกเคลที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ สรุปข่าว: ประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโรงงาน Ferronickel แห่งใหม่ด้วยกำลังการผลิต 1.8 ล้านตัน ซึ่งสร้างโดย PT Gunbuster Nickel Indonesia ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นของ Jiangsu Delong Nickel Industry โดยมีมูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การสร้างอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ Jokowi เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซียและสร้างงาน โดยในปี 2020 ผู้ขุดแร่นิกเกิลรายใหญ่ของอินโดนีเซียสั่งห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลเพื่อเป็นการเชิญชวนให้บริษัทต่างชาติลงทุนในโรงถลุงแร่ Link to News: https://www.todayonline.com/world/indonesia-president-launches-us27-billion-china-backed-ferronickel-plant-1779531
Bernama in The Star: เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตท่ามกลาง COVID-19 สรุปข่าว: ประเทศเวียดนามบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 โดย GDP เติบโตที่ระดับ 2% และ FDI พุ่งสูงถึง 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียดนามได้เปลี่ยนกลยุทธ์จาก "Zero COVID-19" เป็นการปรับตัวและควบคุมโรคระบาดเพื่อช่วยรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ Link to News: https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/12/27/vietnam039s-economy-sailing-through-the-covid-19-storm
Nikkei Asia: เวียดนามเตรียมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า VinFast สรุปข่าว : ผู้ผลิตรถยนต์จากค่าย VinFast เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นค่ายรถยนต์สัญชาติเวียดนามรายแรกที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ปัจจุบัน VinFast ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าประมาณ 25,000 คัน และเตรียมวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2022 Link to News: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Vietnam-s-first-homegrown-EVs-go-on-sale-in-milestone-for-VinFast
Vietnam News Agency: SAMSUNG ลงทุนเพิ่มอีก 850 ล้านเหรียญสหรัฐในเวียดนาม สรุปข่าว: เร็วๆนี้ บอร์ดบริหารของบริษัท SAMSUNG ได้อนุมัติเงินลงทุนมูลค่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับบริษัทสาขาในประเทศเวียดนาม เพื่อผลิต Flip-Chip Ball Grid Arrays (FC-BGA) ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์และเมนบอร์ด โดยบริษัทจะทยอยลงทุนเป็นระยะๆ จนถึงปี 2023 Link to News: https://en.vietnamplus.vn/samsung-to-invest-additional-850-mln-usd-in-vietnamese-subsidiary/219759.vnp