สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Royal Thai Police, Kingdom of Thailand) เป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจการตำรวจในประเทศไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 จากการโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายนอกในการติดต่อเป็นเอกสารราชการกับกระทรวง ทบวง กรม อื่นใด โดยใช้ชื่อย่อว่า ตช. และใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายในสำหรับการติดต่อเป็นเอกสารราชการภายในหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า ตร. แต่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปมักเรียกขานชื่ออย่างย่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กันเองอย่างไม่เป็นทางการว่า สตช.

เปิดเหมือนปกติ

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
30/09/2020

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมแสดงความเคารพส่งผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันที่ 30 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ที่จะรับตำแหน่ง ผบ.ตร. ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ได้ขึ้นแท่นตรวจแถวกองเกียรติยศ จากนั้นได้วางพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณหน้าอาคาร1 และถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมพิธี
ในเวลาต่อมาได้ทำพิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้ลงนามในหนังสือรับ-ส่งมอบหน้าที่ พร้อมกับมอบธงและตราประจำตำแหน่งให้กับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งถือเป็น ผบ.ตร. คนที่12
โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ พร้อมระบุว่า ตำแหน่งผู้นำองค์กรนั้นต้องแบกภาระหน้าที่เอาไว้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เชื่อว่าท่าน ผบ.ตร.คนใหม่ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานาน
พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตนขอรับมอบหน้าที่ผบ.ตร.ด้วยความยินดีและเต็มใจ พร้อมทั้งขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ สติปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ของผบ.ตร.ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ที่ตั้งอยู่บนความสุจริต ยุติธรรม ถูกต้องกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ ธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรรวมถึงประโยชน์ส่วนรวม มั่นใจนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์
จากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ พร้อมนายตำรวจที่เกษียณในครั้งนี้ ได้เดินลงมายังห้องโถงเพื่อขึ้นรถเดินทางกลับ ระหว่างทางมีตำรวจทั้งชาย - หญิง ยืนตั้งแถว พร้อมถือดอกกุหลาบมอบให้กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ก่อนที่จะขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้สวมกอด พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. และพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนที่12 ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต.36 ก่อนจับมือกันแล้วยืนส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นรถออกไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดสองฝั่งยืนปรบมือส่ง จนรถออกจากประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้านพล.ต.อ.สุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกใจหาย เพราะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน และจะแถลงนโยบายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาท้าทายต้องทำให้ได้ มีเรื่องเร่งด่วนต้องปรับแผนระยะสั้น ระยะยาว ส่วนเรื่องการชุมนุมทางการเมืองก็ยึดตามกรอบของกฎหมาย เน้นไปที่การดูแลความสงบเรียบร้อย ขณะที่การแต่งตั้งผู้บัญชาการถึงผู้บังคับการวาระ2563 ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานต่อไป ได้มีโอกาสเลือกและพิจารณาบางส่วน แต่ก็ต้องดูภาพรวมความเหมาะสมและต้องรอดูผลงานก่อน

30/09/2020
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้30 ก.ย.63 เวลา11.00น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีแถวกองเกียรติยศ ส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เกษียณอายุราชการ พร้อมกับพิธีรับ-มอบตำแหน่งให้กับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเป็นคำสั่งประกาศนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ตำรวจทำดี
27/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 26 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.สุภาพ ชุมแก้ว รอง สวป.ฯ พร้อมด้วยชุด ตชส.สภ.จะนะ จว.สงขลา ปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ออกติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 6 ได้เข้าเยี่ยมและมอบข้าวสาร ผู้สูงวัย ณ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.แค อ.จะนะ จว.สงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19

#ตำรวจทำดี ขอขอคุณ ตำรวจภูธรจะนะ

ตำรวจทำดี
27/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่​ 26​ กันยายน​ 2563
ร.ต.ต.อนุ มีศิลป์ ร้อยเวรป้องกัน สภ.ขามสะแกแสง ด.ต.สิทธิชัย ทุมกลาง พลขับ ให้ความช่วยเหลือคุณยายมาจาก อ.คง มาเยี่ยมลูกชายที่ป่วยอยู่ที่ รพ.ขามสะแกแสง และจะส่งตัวต่อไปที่ รพ.มหาราช ไม่มีเงินสด แต่มีบัตร ATM. กดเงินไม่เป็นไม่กล้าให้ใครมากดให้ ยายเห็นตำรวจจึงขอความช่วยเหลือ จึงพายายมากดเงินที่ตู้ ATM.ธกส.ฯ แล้วส่งกลับ รพ.ขามสะแกแสง และแนะนำให้เก็บบัตรให้ดี แยกบัตรและเลขระหัส ATM.ไว้คนละที่

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

ตำรวจทำดี
27/09/2020

ตำรวจทำดี

"ชื่นชมตำรวจรัตนาธิเบศร์"

ส.ต.ท.กฤตจิตต์ สุวรรณกูล ตำแหน่ง ผบ.หมู่.ป.สภ.รัตนาธิเบศร์ ใช้เวลาว่างขับ “ลาล่ามูฟ” หารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว พร้อมสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในเส้นทางที่วิ่งผ่านอยู่เสมอ

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ

ตำรวจทำดี
24/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 24 ก.ย.63 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.สภ.หางดงฯ, พ.ต.ท.บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.ป.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุริยา น้อยวรรณา สว.อกฯ นำกำลังนักเรียนนายสิบตำรวจตระเวนชายแดนฝึกงาน ไปบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมไหลเข้าบ้าน รอการระบาย

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตำรวจทำดี
24/09/2020

ตำรวจทำดี

พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย เป็นประธานดำเนินโครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น.

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว

24/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

"แม้น้ำท่วมก็ไม่หวั่น"
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกประชาชน หลังเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

ตำรวจทำดี
24/09/2020

ตำรวจทำดี

"แม้น้ำท่วมก็ไม่หวั่น"
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกประชาชน หลังเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

23/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากกู้ชีพ นเรนทร ผ่านศูนย์วิทยุโครงการฯว่ามีผู้ป่วยหมดสติภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ5 รถกู้ชีพจะต้องนำส่งรพ. กลางขอกำลังสนับสนุนในเส้นทาง
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริและอาสาสมัครกู้ชีพฯจึงได้เข้าสนับสนุนอำนวยความสะดวกเปิดทางนำส่ง ถึงรพ. กลางเรียบร้อย
#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ 👮‍♂️

ตำรวจทำดี
23/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 21 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพชรบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุขอความช่วยเหลือมีบุคคลตกจากต้นตาลได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านปากง่าม ม.1 ต.หัวสะพาน หลังศูนย์โตโยต้า หัวสะพาน จึงสั่งการ สภ.เมืองเพชร แจ้งสายตรวจหัวสะพาน 02 พร้อมประสานรถพยาบาล ไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ นำส่งรพ.ต่อไป❤️

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เพชรบุรี
สภ.เมืองเพชรบุรี

ตำรวจทำดี
21/09/2020

ตำรวจทำดี

พ.ต.ท.สมบูรณ์ พิมพ์ภักดี สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสาเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนในหมู่บ้านสำโรง ม.5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัยฯ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสพเหตุน้ำท่วม มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ให้กำลังใจประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20/09/2020

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่งท้าย .....การชุมนุม กันยายน 2563

.ด้วยภาพ ความรู้สึกดีๆ ที่ตำรวจ มีให้ ประชาชน ผู้มาชุมนุม ที่ท้องสนามหลวง 19-20 กย.2563

ต่างคน ต่างทำหน้าที่.... แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น ศัตรูกัน
ประชาชน มาชุมนุม ตามสิทธิเสรีภาพ
ตำรวจ ก็ดูแล ประชาชน และรักษากฏหมาย ด้วยความละมุน

ภาพดีๆที่ขอบสนามหลวง...จาก: พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผช.ผบ.ตร. และว่าที่ รอง ผบ.ตร.

20/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

วันที่ 18 ก.ย. 63 เวลา08.15น. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ โดยได้รับแจ้งจากกู้ชีพนเรนทรผ่านศูนย์วิทยุโครงการฯว่ารถกู้ชีพนเรนทรจะนำผู้ป่วยหญิงสูงอายุจากลาดพร้าว42นำส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากรับแจ้งแล้วพร้อมอาสากู้ชีพจึงเร่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกนำส่งถึงโรงพยาบาลราชวิถีเรียบร้อย

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร

ตำรวจทำดี
20/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 18 ก.ย.63 ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ประชาชนท่านหนึ่งผู้มาใช้บริการ ได้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อแรง ร.ต.อ.ภัชระ ไอยสุวรรณ์ ,ร.ต.ท.อภิชา ชินกังสดาร รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สน.โชคชัย ได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน นำส่งเพื่อรักษาต่อที่รพ.เปาโล โชคชัย4 ต่อไป

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ @สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ตำรวจทำดี
20/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 07.30 น. ขณะที่ตำรวจทางหลวงกำลังเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ อ.วังน้ำเขียว ระหว่างทาง ทล.3052 เขาแผงม้า ได้พบรถจักรยานยนประชาชนเกิดอุบัติเหตุ จึงให้การช่วยเหลือ นำรถพ้นผิวจราจรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน และประสานรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือ

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา

20/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

วันที่ 15 ก.ย.63 เวลาประมาณ 22.00 น. พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. (จักรพล 1) ว.4 บริเวณ กม.176 ทางหลวงหมายเลข 4 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED และได้ส่งต่อให้รถพยาบาลที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้รับการขอบคุณจากญาติคนเจ็บเป็นรางวัล

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ตำรวจทำดี
15/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี, นักเรียนนายสิบตำรวจฝึกงาน กฝ3.บก.ตชด.ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจานเขื่อง และผู้นำชุมชนบ้านจานเขื่อง อสม. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ทำการฉีดเครื่องพ่น ULV และได้มอบยากันยุงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี

ตำรวจทำดี
14/09/2020

ตำรวจทำดี

รถมีปัญหา...เรียกใช้พี่ตำรวจได้เลยครับ 👮‍♂️❤️

วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 12.35 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดอุดรธานี ให้ความช่วยเหลือประชาชนรถแบตเตอรี่หมดที่บริเวณถนนมิตรภาพ ทล.2 กม.408-409 บ้านเกิ้งน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี ได้นำรถวิทยุมาพ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทรถของประชาชน จนสามารถเดินทางต่อไปได้

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจทางหลวง

ตำรวจทำดี
13/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 12 ก.ย.63 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่หล่าย ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาจาก จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อมาเยี่ยมญาติที่ ต.แม่หล่าย อ.เมือง จว.แพร่ แล้วตามหาญาติไม่เจอ แล้วตกรถ ไม่มีค่ารถเดินทางกลับ จึงได้ช่วยเหลือนำส่งสถานีขนส่ง จ.แพร่ และได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ จว.สุราษฎร์ธานี

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจทางหลวง

13/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

วันที่ 11 ก.ย.63
ศูนย์เอราวัณกล่าวขอบคุณตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสนับสนุนทีมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ศูนย์เอราวัณ ประจำจุดจอดสนข.ลาดพร้าว ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหอบเหนื่อย เจาะลำคอ บริเวณถนนโชคชัย 4 ซอย 70 นำส่งโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัย

#ตำรวจทำดี

ขอขอบคุณ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร

ตำรวจทำดี
13/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก. สน.พระราชวัง ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.กรเอก ฤทธิรักษ์ ร้อยเวร 2-0 เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิงมีอาการเครียดคิดจะกระโดดสะพานพุทธ โดยมีเด็กนักเรียนหญิงพลเมืองดีเข้าช่วยพูดคุยและเข้าเกลี้ยกล่อมพร้อมนำตัวมา สน.พระราชวัง ต่อมา พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก. สน.พระราชวัง ได้จัดอาหารให้ทาน พร้อมพูดคุยเพื่อให้เด็กผ่อนคลายจากความเครียด และติดต่อผู้ปกครองให้มารับตัวกลับไปอยู่ในความดูแลเป็นที่เรียบร้อย

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจทำดี
13/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 10 ก.ย.63 ด.ต.บุญแสน เมฆหมอก ซึ่งมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.มหาสารคาม เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน กับ ร.ต.ท. เสาวนีย์ ไข่แก้ว ตําแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม ว่า เก็บกระเป๋าสะพาย ซึ่งภายในมีทรัพย์สินหลายรายการ อาทิ เช่น เงินสด บัตรต่างๆ ซึ่งเก็บได้ภายในร้านกาแฟ ภายในปั๊ม ปตท. อาชีวะศึกษามหาสารคาม จึงได้นํามามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อได้ติดตามหาเจ้าของ

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม

Cr.mcot สำนักข่าวไทย

ตำรวจทำดี
11/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 9 ก.ย.63 เวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย พ.ต.อ.ลิขิตพงศ์ ศรีนาราง ผกก.สภ.แม่ท้อ, พ.ต.ท.สุธีร์ พิมสาร รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่ท้อ,พ.ต.ท.ธนาภัสสร์ รุ่งรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ท้อ, พ.ต.ท.พลกฤษณ์ พึ่งจิตต์ สว.อก.สภ.แม่ท้อ, พ.ต.ต.ไพศาล คล้ายแก้ว สวป.สภ.แม่ท้อ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.แม่ท้อ ,แขวงทางหลวงตากที่ 1, อบต.แม่ท้อ, นักเรียน-นักศึกษา, ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศาลหลักเมืองสี่มหาราช ต.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สภ.แม่ท้อ จว.ตาก

ตำรวจทำดี
09/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ให้การช่วยเหลือชายสูงอายุเป็นลมหมดสติ ศีรษะแตก เร่งประสานกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล และแจ้งญาติให้ทราบเป็นที่เรียบร้อย

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ สน.พระราชวัง

ตำรวจทำดี
09/09/2020

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเกลี้ยกล่อมชายปีนป้ายบอกทางบนสะพานพระราม 3 ลงมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนพาไปสงบสติอารมณ์ที่ สน.ปากคลองสาน

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ

07/09/2020
ตำรวจทำดี

ตำรวจทำดี

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งว่ามี หญิงสาวจะกระโดดสะพานพิบูลมังสาหาร ฝั่งขาเข้าพิบูลฯเพื่อฆ่าตัวตาย จึงเดินทางไปตรวจสอบบนสะพาน พบหญิงสาว กำลังปีนสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย จึงได้เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม ให้หญิงสาว ดังกล่าวออกมาจากสะพานได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำหญิงสาวดังกล่าวส่ง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.พิบูลมังสาหาร

ตำรวจทำดี
05/09/2020

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ทำกิจกรรมจิตอาสาการปรับภูมิทัศน์และขุดลอกลำคลอง ตัดหญ้า ทำความสะอาด ตลอดจนเก็บขยะเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับจากสภาวะฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนพื้นที่บ้านขัวมุง ขณะเดียวกันได้เฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองภัยพิบัติจากอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จว.เชียงใหม่

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ @สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่
โปลิศไทยแลนด์ - Police Thailand News

ตำรวจทำดี
05/09/2020

ตำรวจทำดี

พ.ต.ท.ภิรมย์ เอียดสังข์ สวป.สภ.ชุมพล พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ประชาชน ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดกระ ต.ชุมพล เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ทั้งครูและน้อง ๆ นักเรียนครับ

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจภูธรชุมพล

ตำรวจทำดี
05/09/2020

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาด วัดศรีดอนแท่น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน" ซึ่งประสบภัยพิบัติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ 👮‍♂️

ตำรวจทำดี
05/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 3 ก.ย.63 พ.ต.อ.ชัย​ยง​จัน​นา​ผกกฯ พร้อมข้าราชการ​ตำรวจ สภ.ด​งครั่งใหญ่​ร่วมจิตอาสา​ทุกนายร่วมพัฒนาจิตอาสาบ้านซึกวึก ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตร​วิสัย​ จว.ร้อยเอ็ด

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ 👮‍♂️

ตำรวจทำดี
05/09/2020

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ช่วยกันเข็นรถเมล์สาย 96 เครื่องยนต์ขัดข้องหน้าโรงเรียน เพื่อให้พ้นกีดขวางการจราจร

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ

ตำรวจทำดี
02/09/2020

ตำรวจทำดี

วันที่ 1 ก.ย.63 เวลา เวลา 14.42 น. ด้วยรักและห่วงใยจาก ตำรวจ สภ.ศรีราชา และ กต.ตร. สภ.ศรีราชา วันนี้เราไม่จับแต่มาแจกหมวกกันน็อคให้กับชาวบ้านเพื่อลดการเจ็บการตายขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์สวมหมวกกันน็อคตลอดเวลาที่ขับขี่

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ
สถานีตำรวจภูธรศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตำรวจทำดี
02/09/2020

ตำรวจทำดี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. ร.ต.อ.ภูมิรัฐ พิสุทธิ์คุณวุธน์ รอง สวป.สภ.สูงเนิน ร.ต.ต.อรรถสิทธิ์ พฤกษามาลา รอง สวป.สภ.สูงเนิน ปฎิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม และ สายตรวจรถยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่นำบุตรมาโรงพยาบาลสูงเนิน แล้วไม่มีรถกลับบ้าน จึงได้อำนวยความสะดวกนำประชาชนพร้อมบุตรส่งบ้านพัก พื้นที่บ้านไร่โคกสูง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ
สภ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตำรวจทำดี
31/08/2020

ตำรวจทำดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเนื่องจากรถแบตเตอรี เสื่อมสภาพ บริเวณ เส้น ทางระหว่าง สุไหงปาดี- สุไหงโก-ลก จนสามารถเดินทางไปต่อได้
#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณครับ 👮‍♂️

ที่อยู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1599

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด