ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา Bangkok Metropolitan Administration
(6)

เปิดเหมือนปกติ

เขตบางกอกใหญ่จัดเตรียมสถานที่การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรควันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเข...
02/06/2021

เขตบางกอกใหญ่จัดเตรียมสถานที่การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมสถานที่เพื่อให่บริการประชาชนในการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนระยะที่ 2 ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวัน...
02/06/2021

บางกอกใหญ่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เขตบางกอกใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำน...
02/06/2021

เขตบางกอกใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองแก่สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ รุกตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
02/06/2021

เขตบางกอกใหญ่ รุกตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง
วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 พร้อมทั้งได้แนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้อยู่ในแคมป์คนงาน การทำความสะอาดสถานที่ การจัดการน้ำใช้-น้ำทิ้ง และการจัดการขยะ อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่...
02/06/2021

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷
วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

#บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันอังค...
01/06/2021

#บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับ ลงพื้นที่ร่วมกับ พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สน.ท่าพระ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระผกก. สถานีตำรวจนครบาลท่าพระลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 31>>>>วันอังคารที่ 1...
01/06/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 31
>>>>วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สน.ท่าพระ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25 - 31) พร้อมทั้งแนะนำมาตรการ
➡ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา21.00 น.
➡ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอย แต่งผมและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
ปิดสถานประกอบการ

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23)
>> ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าของและผู้ประกอบการร้านอาหารดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"เดินหน้าเฝ้าระวังโควิดในไซต์ก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันเชิงรุก"วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม...
01/06/2021

"เดินหน้าเฝ้าระวังโควิดในไซต์ก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันเชิงรุก"
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรค COVID-19 โดยเน้นย้ำไม่ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมหรือรับประทานอาหารร่วมกัน งดใช้แก้วน้ำใบเดียวกันในการดื่ม หมั่นล้างมืออยู่เสมอและงดไปพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19
>>พร้อมเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกจากที่พักอาศัย ห้ามมิให้บุคคลเข้า-ออกสถานที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
🚫หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย🚫 ทั้งนี้เพื่อการป้องกันในเชิงรุก

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย...
01/06/2021

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัยร้านจำหน่ายอาหาร🍲🍤🍥วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเ...
31/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัยร้านจำหน่ายอาหาร🍲🍤🍥
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะด้านความสะอาดและความปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ ร้านกินกันจัง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน และswabมือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด
>>พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ “คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร” ให้แก่ผู้ประกอบการ และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ให้มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีการวัดอุณหภูมิ กำชับการใส่ผ้าปิดจมูก การล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ลูกค้า การรักษาระยะห่าง และการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

บางกอกใหญ่ ห่วงใย อยากให้คนไทยปลอดบุหรี่🚭31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก🚭 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำ...
31/05/2021

บางกอกใหญ่ ห่วงใย อยากให้คนไทยปลอดบุหรี่
🚭31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก🚭

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.ของทุกปี) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย โดยในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” การเลิกสูบบุหรี่นั้นจะช่วยรักษาชีวิต และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงเมื่อติดโควิด-19
💪ควรหันมารักตัวเองและใส่ใจคนรอบข้าง ลดและเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่แจ่มใสกันนะคะ
👉หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ โทร 1422 กรมควบคุมโรค

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย...
31/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

29/05/2021

หายโควิดแล้ว กลับไปทำงานได้เลยไหม?

#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

บางกอกใหญ่ ตรวจวัดควันดำรถราชการ ป้องกันปล่อยฝุ่น PM 2.5🚗🚛🚜วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
28/05/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจวัดควันดำรถราชการ ป้องกันปล่อยฝุ่น PM 2.5🚗🚛🚜

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจเช็ครถราชการในสังกัดทุกคันที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลให้อยู่ในสภาพดี เผาไหม้สมบูรณ์ และไม่ปล่อยมลพิษ PM2.5
>>พร้อมแนะนำให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างท่อไอเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้ทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้น และเป็นการป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ตามโครงการถนนอากาศสะอาด ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส...
28/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19 😷
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติ🇹🇭วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 น.  นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข...
28/05/2021

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติ🇹🇭
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความรักจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

บางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์เน้นเช็ดไม่เน้นฉีด ป้องกกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  น...
27/05/2021

บางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์เน้นเช็ดไม่เน้นฉีด ป้องกกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับ สถานศึกษา คอนโดมิเนียม/อาคารชุด ณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งเลขคู่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ และเน้นย้ำในการเพิ่มการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณจุดสัมผัสร่วมให้บ่อยขึ้นโดยการใช้วิธีเช็ดถูทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ “เน้นเช็ดไม่เน้นพ่น หยุดความเสี่ยงเชื้อฟุ้งกระจาย”

เขตบางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้💯วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขต...
27/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้💯
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด และตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมี ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
>>พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ให้มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีการวัดอุณหภูมิ กำชับการใส่ผ้าปิดจมูก การล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ลูกค้า การรักษาระยะห่าง และการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางก...
27/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ แขวงวัดท่าพระ

26/05/2021

🏢 คำแนะนำกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 🏢
สำหรับบริษัท สถานที่ทำงานและคอนโดมิเนียม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

#บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ ...
25/05/2021

#บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงสำรวจพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์ "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนห...
25/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์ "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา”
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้สถานประกอบการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ออกประกาศห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา

เขตบางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้💯วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบา...
25/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้💯
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด และตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมี ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านบะหมี่บ้านยาย ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ
>>พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ให้มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีการวัดอุณหภูมิ กำชับการใส่ผ้าปิดจมูก การล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ลูกค้า การรักษาระยะห่าง และการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
25/05/2021

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (ซอยสมชาย) แขวงวัดท่าพระ

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก