ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา Bangkok Metropolitan Administration

เปิดเหมือนปกติ

#เขตบางกอกใหญ่ #สร้างความมั่นใจ ฉับไว ควบคุมcovid-19 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเข...
20/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ #สร้างความมั่นใจ ฉับไว ควบคุมcovid-19

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการลงพื้นที่ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งจัดหน่วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่หลังจัดการดำเนินการ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 💉💉

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
17/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ สถานประกอบการปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด😄วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบ...
16/09/2021

บางกอกใหญ่ สถานประกอบการปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด😄
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นให้สถานประกอบการมีระบบเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดบรรเทาลง

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัน...
15/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ท่าพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 5 เข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พร้อมทั้งตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อผ่อนคลายอนุญาตให้เปิดปฏิบัติงานได้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
>>ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณแคมป์งานก่อสร้าง พื้นที่เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ม...
15/09/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) และ (ฉบับที่ 42) โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📌ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
📌ร้านสะดวดซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดบริการในระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
📌ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศ กทม. ฉบับที่ 41 และ ฉบับที่ 42 ให้กับผู้ประกอบการ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
😷อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างด้วยนะคะ

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอ...
14/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ...
14/09/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือร้านนวด แผนไทย สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) และ (ฉบับที่ 42) โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📌ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.
📌สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือร้านนวด แผนไทย เปิดได้โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้าและจำกัดเฉพาะนวดเท้า
📌ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศ กทม. ฉบับที่ 41 และ ฉบับที่ 42 ให้กับผู้ประกอบการ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

บางกอกใหญ่ สถานประกอบการปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ...
14/09/2021

บางกอกใหญ่ สถานประกอบการปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นให้สถานประกอบการมีระบบเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดบรรเทาลง

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
10/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณซอยเพชรเกษม 10 แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบ...
10/09/2021

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (มอป.) ให้แก่สถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนพาณิชยการธนบุรี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยสังเกตได้จากป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
*** พร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A
D Distancing (อยู่ห่างไว้)
M Mask wearing (ใส่หน้ากากกัน)
H Hand washing (หมั่นล้างมือ)
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
09/09/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) และ (ฉบับที่ 42) โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📌ร้านสะดวดซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
📌ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศ กทม. ฉบับที่ 41 และ ฉบับที่ 42 ให้กับผู้ประกอบการ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ม...
09/09/2021

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (มอป.) ให้แก่สถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหาร และร้านจำหน่ายอาหารประเภทมินิมาร์ท เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยสังเกตได้จากป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
*** พร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A
Distancing (อยู่ห่างไว้)
Mask wearing (ใส่หน้ากากกัน)
Hand washing (หมั่นล้างมือ)
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางก...
09/09/2021

#เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบป้า...
08/09/2021

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (มอป.) ให้แก่สถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหารบริเวณถนนอิสรภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยสังเกตได้จากป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
*** พร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A
Distancing (อยู่ห่างไว้)
Mask wearing (ใส่หน้ากากกัน)
Hand washing (หมั่นล้างมือ)
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอ...
08/09/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) และ (ฉบับที่ 42) โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📌ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.
📌ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศ กทม. ฉบับที่ 41 และ ฉบับที่ 42 ให้กับผู้ประกอบการ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

บางกอกใหญ่ คุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 🦟โควิด-19😷วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
08/09/2021

บางกอกใหญ่ คุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 🦟โควิด-19😷

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์ก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายประชาสัมพันธ์การประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการบริหารจัดการในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อเปิดให้ปฏิบัติงานได้ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งฉีดพ่นสารกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณพื้นที่ขังน้ำ

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่...
07/09/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) และ (ฉบับที่ 42) โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📌ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.
📌ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศ กทม. ฉบับที่ 41 และ ฉบับที่ 42 ให้กับผู้ประกอบการ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบ...
07/09/2021

บางกอกใหญ่ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (มอป.) ให้แก่สถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหารบริเวณถนนเพชรเกษม 4 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยสังเกตได้จากป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
*** พร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A
Distancing (อยู่ห่างไว้)
Mask wearing (ใส่หน้ากากกัน)
Hand washing (หมั่นล้างมือ)
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

ประกาศกทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42 )คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช...
07/09/2021

ประกาศกทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42 )
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าเปิดทำการได้โดยบริการผ่านการนัดหมาย และจำกัดเวลารายละ 2 ชั่วโมง
2. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศ กทม ฉบับที่ 41
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3-30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 42
http://www.prbangkok.com/.../MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEy...

ประกาศกทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42 )
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าเปิดทำการได้โดยบริการผ่านการนัดหมาย และจำกัดเวลารายละ 2 ชั่วโมง
2. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศ กทม ฉบับที่ 41
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3-30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 42
http://www.prbangkok.com/.../MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEy...

บางกอกใหญ่ คุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง ป้องกันโควิด-19วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอ...
06/09/2021

บางกอกใหญ่ คุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง ป้องกันโควิด-19
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์ก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายประชาสัมพันธ์การประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการบริหารจัดการในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อเปิดให้ปฏิบัติงานได้ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก