ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา Bangkok Metropolitan Administration
(6)

เปิดเหมือนปกติ

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
14/04/2021

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

😷เสี่ยงไหม? ต้องทำตัวอย่างไร?

ช่วงนี้มีข่าวเรื่องโควิด-19 ค่อนข้างมาก หลาย ๆ คน อาจมีผู้รู้จักหรือเคยเจอ ผู้ติดโควิด-19 ซึ่งทำให้สงสัยว่า “จะต้องทำอย่างไร”

ผมสรุป flow chart อย่างง่ายมาเพื่อให้คนที่สงสัยว่า แบบไหนถึงเรียกว่าเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และไม่เสี่ยง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมาแบบคร่าวๆ เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงตัวเองครับ

❓ เคยพบเจอผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่

🤧ถ้าพบเจอ 👉โดยคุยกันใกล้ 6 ฟุต เกิน 5 นาที หรืออยู่ด้วยกันในที่อับอากาศเกิน 15 นาที หรืออยู่บ้านห้องเดียวกัน หรือ ไอจามรดกัน ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"

😷 ถ้าพบเจอ แต่ไม่ได้คุยกัน ไม่อยู่ในที่อับอากาศ ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ"

😷 ถ้าไม่พบเจอผู้ป่วยโควิด แต่พบเจอผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 👉โดยคุยกันใกล้ 6 ฟุต เกิน 5 นาที หรือ อยู่ด้วยกันในที่อับอากาศเกิน 15 นาที หรืออยู่บ้านห้องเดียวกัน หรือ ไอจามรดกัน ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ"

🙂 ถ้าไม่เคยพบเจอผู้ป่วยโควิด และผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเลย ➡️ "ไม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง"

🙂 ถ้าเคยพบเจอผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด แต่ไม่ได้คุยกัน ไม่อยู่ในที่อับอากาศ ➡️ "ไม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง"

🔸ผู้สัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มี 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

1️⃣ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด หากพบเชื้อ (ผล +) เข้าโรงพยาบาล รับการรักษาทันที

2️⃣ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ต้องแยกตัวจากคนอื่น หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อ

3️⃣ ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

🤝ร่วมมือกันป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่เชื้อได้อีกครั้งครับ

#โควิด #covid19 #โควิดกทม

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23  >>>>วันจันทร์ที่...
12/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23

>>>>วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23  >>>>วันอาทิตย์ที...
11/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23

>>>>วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ท่าพระ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน
11/04/2021

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน

6 Check เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23  >>>>วันเสาร์ที่ ...
10/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23

>>>>วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10/04/2021

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การระบาดระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการ
แต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่น
ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าว
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

เขตบางกอกใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ปลอดแอลกอฮอล์ รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”   วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอ...
09/04/2021

เขตบางกอกใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ปลอดแอลกอฮอล์ รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างกระแสรับรู้ เพิ่มความตระหนักขับขี่ปลอดภัยในแบบชีวิตวิถีใหม่แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
>>พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
👉เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ควรปฏิบัติดังนี้
1. ก่อนเดินทางต้องไม่ดื่ม หลีกเลี่ยงการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางช่วงเทศกาล
2. พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะต้องขับต่อเนื่องหลายชั่วโมง ร่างกายจะอ่อนเพลีย เสี่ยงต่อการหลับใน
3. ตรวจเช็คยานพาหนะทุกครั้ง ให้มั่นใจว่าปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาขณะขับ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
4. ไม่ดื่มระหว่างเดินทาง แอลกอฮอล์จะส่งผลโดยตรงต่อการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
5. สนุกกับเทศกาลต้องดื่มไม่ขับ ขับขี่ต้องป้องกันโดยใช้อุปกรณ์นิรภัย หลีกเลี่ยงการสาดน้ำท้ายกระบะและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ
6. กลับปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ไม่ดื่มก่อนเดินทางกลับ พักผ่อนให้เพียงพอ เช็คความพร้อมของยานพาหนะ
📵ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางขณะอยู่บนรถ
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#บางกอกใหญ่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่**วันที่ 9  เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยก...
09/04/2021

#บางกอกใหญ่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่**

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานควบคุมโรคดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ บริเวณจุดสัมผัสร่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ...
09/04/2021

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
09/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
>>>>วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภท
➡️ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
➡️ร้านสะดวกซื้อ
➡️ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง
➡️ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติ🇹🇭วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 น.  นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบ...
09/04/2021

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติ🇹🇭
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออก ถึงความรักและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
08/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
>>>>วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภท

➡️สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง
➡️สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
08/04/2021

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ปลอดแอลกอฮอล์ รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”📵🏍🚘วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุ...
08/04/2021

เขตบางกอกใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ปลอดแอลกอฮอล์ รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”📵🏍🚘

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างกระแสรับรู้ เพิ่มความตระหนักขับขี่ปลอดภัยในแบบชีวิตวิถีใหม่แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>> พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำสถานประกอบการตามพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ    วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนห...
08/04/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำสถานประกอบการตามพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายบุหรี่ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
>>พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่ายบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีและห้ามแบ่งขายบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายของชำในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
08/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
>>>>วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภท ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
07/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
>>>>วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขสภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภท

➡️สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง
➡️สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
07/04/2021

#บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ มาตรการ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานศาสนสถาน วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ
>>>>วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมแนะนำศาสนสถาน ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
✅เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น
✅มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ
✅สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
✅สำหรับผู้ที่มาใช้บริการต้องสแกน QR Code ในการ Check in - Check out ก่อนและหลังเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก