โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจ...
30/10/2021

ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น

ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
28/07/2021
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระบบลงนามถวายพระพร

12/06/2021
เรียน ผู้ปกครองทุกท่านขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วม LINE Official Account ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โดย...
03/06/2021

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วม LINE Official Account ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โดยในเบื้องต้นจะได้มีการนัดหมายกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชาในการรับเอกสาร ใบงาน การเรียนออนไลน์ ของแต่ละชั้นเรียน และการได้ร่วมปรึกษากันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองในเรื่องการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆต่อไป
ทั้งนี้​เมื่อท่านได้เข้าร่วม LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วกรุณา​​แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นที่เรียน ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น
ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วม LINE Official Account ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โดยในเบื้องต้นจะได้มีการนัดหมายกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชาในการรับเอกสาร ใบงาน การเรียนออนไลน์ ของแต่ละชั้นเรียน และการได้ร่วมปรึกษากันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองในเรื่องการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆต่อไป
ทั้งนี้​เมื่อท่านได้เข้าร่วม LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วกรุณา​​แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นที่เรียน ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น
ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

20/05/2021
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 25...
07/05/2021

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564)ขอเลื่อนไปก่อนค่ะ

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564)ขอเลื่อนไปก่อนค่ะ

คณะครูโรงเรียนในเครือข่ายที่ 60 สำนักงานเขตบางพลัด ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เ...
07/05/2021

คณะครูโรงเรียนในเครือข่ายที่ 60 สำนักงานเขตบางพลัด ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. INSTITUTE OF ACADEMIC DEVELOPMENT (IAD) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

www.iadclass.com

“ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครู อาจารย์ และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้ รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP และครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา”

เรียนท่านผู้ปกครองค่ะ      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ...
27/04/2021

เรียนท่านผู้ปกครองค่ะ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จึงได้ทำแบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ขึ้น โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนผ่านทางลิงก์นี้ https://qrgo.page.link/wX8NA หรือผ่านทาง QR code หลังจากนั้นให้ท่านนำเอกสารต่างๆ มายื่นสมัครได้ภายหลัง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 424 0200

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

อนุบาล 1 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560

อนุบาล 2 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559

ป.1 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

ป.2 – ป.6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา / ผู้ปกครอง เด็ก จำนวนอย่างละ 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา / ผู้ปกครอง เด็ก (ที่อายุ 7 ปีขึ้นไป) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 ชุด

4. หลักฐานการย้าย (สำหรับนักเรียนที่ย้าย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 424 0200

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นพรีเมี่ยม)
10/04/2021

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 (รุ่นพรีเมี่ยม)

ขอขอบคุณ ผอ.ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัมพวา สำนักงานเขตบางกอกน้อยในการมาประเมินตรวจขั้นที่ 5 ขอ...
18/03/2021

ขอขอบคุณ ผอ.ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัมพวา สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ในการมาประเมินตรวจขั้นที่ 5 ของลูกเสือให้กับ
คุณครูกิติศักดิ์ ชุณหสุวรรณและคุณครูพรพรรณ สร้อยสน
ในวันนี้ค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาสในวันอังคารที่ ...
02/03/2021

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น.
นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วย นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางกัญมณี เดชประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต
นางไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ.2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
12/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ.2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนว...
06/02/2021

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และนางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด ตรวจสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นางสาวปัญชพัฒน์ ...
01/02/2021

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วย นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และ นางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขตบางพลัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตรวจสถานที่ โรงอาหาร โรงครัว การประกอบอาหารเช้า-กลางวัน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่าน ได้เข้าทำการตอบแบบสอบถามในระบบคัดกรองโควิด-19 ...
31/01/2021
ระบบคัดกรองโควิด-19 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่าน ได้เข้าทำการตอบแบบสอบถามในระบบคัดกรองโควิด-19 ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ในลิ้งก์นี้

https://forms.gle/MSMoBcURPMinpf7c7

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมา...
29/01/2021

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ

เตรียมพร้อมเปิดเรียน
22/01/2021

เตรียมพร้อมเปิดเรียน

ประกาศ จากโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสเรื่องการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึ...
05/01/2021

ประกาศ จากโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
เรื่องการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ประกาศปิดโรงเรียนต่อ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 เปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 ค่ะ
01/01/2021

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ประกาศปิดโรงเรียนต่อ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 เปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 ค่ะ

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ...
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ค่ะ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
22/12/2020

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

"ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดเวลา" ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสกับพวกหนู
20/12/2020

"ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดเวลา" ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสกับพวกหนู

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
04/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
04/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เช้าวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร...
01/12/2020

เช้าวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และฝ่ายการศึกษาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขตบางพลัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตรวจสถานที่ โรงอาหารโรงครัว การประกอบอาหารเช้า-กลางวันพร้อมทั้ง ให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
14/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์

กิจกรรมตลาดนัดหรรษาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
04/11/2020

กิจกรรมตลาดนัดหรรษา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสว...
23/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
04/10/2020

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพันคุณครูรัชนี กองปัทมะ
04/10/2020

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพ...
30/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

510, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bangkok
10700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไลน์กลุ่มชั้นป.2 ค่ะ
ไลน์กลุ่มชั้นป.2 ค่ะ
สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
ใครอยู่รุ่นนี้กันบ้างทักทายกันหน่อย เด็กหญิงลำเพย เหลือประเสริฐ
เราศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ตั้งแต่เด็ก จบป.7 มาเมื่อประมาณปี 2509 คิดอยากได้ใบสุทธิต้ั้งนานแล้ว (ถ่ายเอกสาร)ไม่รู้จะยังมีไหม เรียนสมัยครูวิบูลย์รัตนืเป็นครูประจำชั้น
แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2561
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
5555555
Cat cute
สวัสดี มีสุขครับ
ดีครับจะให้ดีผสมอัตลักษณ์ด้วย