โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส http://203.155.220.242/watsamakee
[email protected]
โทร. 02-424-0200 ต่อ 12
แฟกซ์ : 02-424-0200 ต่อ 17
(50)

มีบริการออนไลน์

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 25...
07/05/2021

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564)ขอเลื่อนไปก่อนค่ะ

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และการประชุมผู้ปกครอง(วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564)ขอเลื่อนไปก่อนค่ะ

คณะครูโรงเรียนในเครือข่ายที่ 60 สำนักงานเขตบางพลัด ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เ...
07/05/2021

คณะครูโรงเรียนในเครือข่ายที่ 60 สำนักงานเขตบางพลัด ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. INSTITUTE OF ACADEMIC DEVELOPMENT (IAD) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

www.iadclass.com

“ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครู อาจารย์ และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้ รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP และครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา”

เรียนท่านผู้ปกครองค่ะ      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ...
27/04/2021

เรียนท่านผู้ปกครองค่ะ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จึงได้ทำแบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ขึ้น โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนผ่านทางลิงก์นี้ https://qrgo.page.link/wX8NA หรือผ่านทาง QR code หลังจากนั้นให้ท่านนำเอกสารต่างๆ มายื่นสมัครได้ภายหลัง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 424 0200

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

อนุบาล 1 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560

อนุบาล 2 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559

ป.1 รับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

ป.2 – ป.6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา / ผู้ปกครอง เด็ก จำนวนอย่างละ 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา / ผู้ปกครอง เด็ก (ที่อายุ 7 ปีขึ้นไป) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 ชุด

4. หลักฐานการย้าย (สำหรับนักเรียนที่ย้าย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 424 0200

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นพรีเมี่ยม)
10/04/2021

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 (รุ่นพรีเมี่ยม)

ขอขอบคุณ ผอ.ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัมพวา สำนักงานเขตบางกอกน้อยในการมาประเมินตรวจขั้นที่ 5 ขอ...
18/03/2021

ขอขอบคุณ ผอ.ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัมพวา สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ในการมาประเมินตรวจขั้นที่ 5 ของลูกเสือให้กับ
คุณครูกิติศักดิ์ ชุณหสุวรรณและคุณครูพรพรรณ สร้อยสน
ในวันนี้ค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาสในวันอังคารที่ ...
02/03/2021

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น.
นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วย นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางกัญมณี เดชประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต
นางไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ.2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
12/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ.2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนว...
06/02/2021

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และนางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด ตรวจสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นางสาวปัญชพัฒน์ ...
01/02/2021

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วย นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และ นางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขตบางพลัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตรวจสถานที่ โรงอาหาร โรงครัว การประกอบอาหารเช้า-กลางวัน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่าน ได้เข้าทำการตอบแบบสอบถามในระบบคัดกรองโควิด-19 ...
31/01/2021
ระบบคัดกรองโควิด-19 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่าน ได้เข้าทำการตอบแบบสอบถามในระบบคัดกรองโควิด-19 ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ในลิ้งก์นี้

https://forms.gle/MSMoBcURPMinpf7c7

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมา...
29/01/2021

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ

เตรียมพร้อมเปิดเรียน
22/01/2021

เตรียมพร้อมเปิดเรียน

ประกาศ จากโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสเรื่องการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึ...
05/01/2021

ประกาศ จากโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
เรื่องการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ประกาศปิดโรงเรียนต่อ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 เปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 ค่ะ
01/01/2021

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ประกาศปิดโรงเรียนต่อ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 เปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 ค่ะ

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ...
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ค่ะ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
22/12/2020

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

"ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดเวลา" ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสกับพวกหนู
20/12/2020

"ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดเวลา" ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสกับพวกหนู

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
04/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
04/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เช้าวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร...
01/12/2020

เช้าวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และฝ่ายการศึกษาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขตบางพลัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตรวจสถานที่ โรงอาหารโรงครัว การประกอบอาหารเช้า-กลางวันพร้อมทั้ง ให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
14/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์

กิจกรรมตลาดนัดหรรษาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
04/11/2020

กิจกรรมตลาดนัดหรรษา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสว...
23/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
04/10/2020

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพันคุณครูรัชนี กองปัทมะ
04/10/2020

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพ...
30/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถ...
25/08/2020

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 ค่ะ

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 ค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดั...
12/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี สำนักงานเขตบางพลัด ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี สำนักงานเขตบางพลัด ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
12/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเ...
12/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
07/08/2020

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
สำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
สำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

510, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bangkok
10700

รถเมล์สาย 203

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส :

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บุคลากรโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส https://www.facebook.com/media/set/?set=a.297807486924349.67048.226041694100929&type=3 ในปีการ ศึกษา 2560 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 347 คน มีจำนวนห้องเรียน 13 ห้องเรียน จำแนกเป็น ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 11 ห้องเรียน มีจำนวนครู 17 คน มีจำนวนผู้บริหาร 2 คน นางไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน เปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดการศึกษาปฐมวัย 2 ปี ได้แก่ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2553 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา https://edu.ssru.ac.th/home โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางรัก (วัดบางพระครู) จัดตั้งโดยอำเภอบางกอกน้อย ขณะนั้นอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 ตั้ง อยู่เลขที่ 510 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 (บางพระครู) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 (กลุ่มกรุงธนเหนือ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-0200 หมายเลขโทรสาร 0-2424-0200 ต่อ 17 อีเมลแอดเดรส [email protected] เว็บไซต์โรงเรียน http://203.155.220.242/watsamakee เฟสบุ๊กโรงเรียน www.facebook.com/watsamakkeesuttawas.school แฟนเพ็จโรงเรียน www.facebook.com/Watsamakkeesutthawas.School ยูทูปโรงเรียน http://www.youtube.com/user/watsamakeesuthavasSc สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวาตั้งอยู่ในที่ดินของวัดสามัคคีสุทธาวาส ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัด กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 60 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดเทพากร โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซึ่งเป็นเลขานุการของเครือข่าย ประวัติโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส - ธันวาคม 2479 ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน - 28 พฤศจิกายน 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลบางอ้อ 3 (วัดบางพระครู) - 17 พฤษภาคม 2501 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 7 - พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เมื่อเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จึงได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2548 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การดูแล กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – สีขาว ปรัชญาโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี “ความสามัคคีแห่งหมู่คณะ นำความสุขมาให้” สัญลักษณ์โรงเรียน รูปนักเรียนชายหญิงจับมือกันภายใต้สะพานพระรามหก อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ส.ส. เปล่งรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในการจัดการศึกษา ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1. นายศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ พ.ศ. 2486 - 2501 2. นางศิริณี พุทธิสมบัติ พ.ศ. 2502 - 2503 3. นางแสงจันทร์ นิพนธ์เนติพุฒิ พ.ศ. 2503 - 2516 4. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2516 - 2517 5. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2517 - 2519 6. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2519 - 2523 7. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2523 - 2532 8. นายสนั่น ศรีกิตติวงศ์ พ.ศ. 2532 - 2541 9. นางเพ็ญศรี สุขโสต พ.ศ. 2541 - 2543 10. นายทองเชิญ ชูมงคล พ.ศ. 2543 - 2544 11. นายเสรี เชียงทอง พ.ศ. 2544 - 2545 12. นายสุวัฒน์ บุณยะกาญจน พ.ศ. 2545 - 2547 13. นางสุจิตรา ฤทธิเดช พ.ศ. 2547 - 2549 14. นางอมราพร ม่วงมณี พ.ศ. 2549 - 2554 15. นางสาวสุชาดา พิกุลหอม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 1.นายอดุลย์ โยธาสมุทธ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 2.นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ผู้แทนผู้ปกครอง รองประธานกรรมการ 3.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 4.นางวิภา ผ่องอักษร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 5.พระอาจารย์อมร อมโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 6.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้แทนครู กรรมการ 7.ดร.ทนง ทองเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9.นางสุดา ชูโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10.นางละม่อม วิสพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 11.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 12.นางอมราพร ม่วงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปี 2554 1. นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ประธานกรรมการ 2. นางบัวทิน สุวรรณโคตร์ กรรมการ 3. นายอำนาจ อินดนตรี กรรมการ 4. นายอุดร อ่องศรี กรรมการ 5. นางวาสนา เชียงแรง กรรมการ 6. นายไพฑูรย์ อินทรสูง กรรมการ 7. นายกุลชาติ ศรีรัตน์ กรรมการ 8. นางวัชราภรณ์ ยะประภาส กรรมการ 9. นางพัชฌิมา นาดนทอง กรรมการ 10. นางปิยาภรณ์ โคเงิน กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ประธานมูลนิธิ 2.นางวิภา ผ่องอักษร รองประธานมูลนิธิ 3.หม่อมราชวงศ์วิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง กรรมการ 4.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ กรรมการ 5.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง กรรมการ 6.นางละม่อม วิสพล กรรมการ 7.นางสุดา ชูโชติ กรรมการ 8.นางชม้อย สกุลพันธ์ กรรมการ 9.นางปรารถนา บางยี่ขัน กรรมการ 10.นางสาวกนกวรรณ ต้นวงศ์ กรรมการ 11.นางอำภาพร คล้ายเนตร กรรมการ 12.นางยุพาวรรณ อินควรชุม กรรมการ 13.นางสาวชุติมา ศรีวันนา เหรัญญิก 14.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้ช่วยเหรัญญิก 15.นางอมราพร ม่วงมณี กรรมการและเลขานุการ 16.นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ แหล่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ - ครูพระช่วยสอนจากวัดสามัคคีสุทธาวาส - ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ - ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน - ห้องสมุดของโรงเรียน - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยะศึกษา ห้องลีลาศ ห้องสหกรณ์ ห้องศักยภาพ เป็นต้น - สวนสมุนไพร - บ่อเลี้ยงปลา - โครงการพันธุกรรมพืช - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - สวนหย่อม - สนามเด็กเล่น เป็นต้น แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่ - วัดสามัคคีสุทธาวาส - คลองบางพระครู - ตลาดนัดวัดสามัคคีสุทธาวาส - สำนักงานเขตบางพลัด - ศูนย์สาธารณสุขที่ 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบุตร) - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - มัสยิดบางอ้อ - ศูนย์การค้าโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ - สะพานพระรามหก สะพานพระรามเจ็ด สะพานพระรามแปด สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายชาลี แสงณรงค์ ภูมิปัญญาด้าน การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. นายเอ บานเย็น ภูมิปัญญาด้าน กลองยาว 3. นายสาคร สายยศ ภูมิปัญญาด้าน ขนมครก 4. นายช่อ ชูแช่ม ภูมิปัญญาด้าน ธุรกิจโต๊ะจีน 5. นายบุญธรรม กาญจนา ภูมิปัญญาด้าน ปาท่องโก๋ ซาลาเปา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
ใครอยู่รุ่นนี้กันบ้างทักทายกันหน่อย เด็กหญิงลำเพย เหลือประเสริฐ
เราศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ตั้งแต่เด็ก จบป.7 มาเมื่อประมาณปี 2509 คิดอยากได้ใบสุทธิต้ั้งนานแล้ว (ถ่ายเอกสาร)ไม่รู้จะยังมีไหม เรียนสมัยครูวิบูลย์รัตนืเป็นครูประจำชั้น
แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2561
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
5555555
Cat cute
สวัสดี มีสุขครับ
ดีครับจะให้ดีผสมอัตลักษณ์ด้วย
สถานศึกษาสง่างามมากเหมาะสมเป็นที่จัดการศึกษาอย่างยิ่ง
Best Practice นวัตกรรมการสอนอ่าน PLC (Professional Learning Community)