SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้

SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี page นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือนพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
01/04/2021

1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เสนอเรื่อง "ยกย่องในหลวง ร.9 ปราชญ์ของโลก"จัดตั้งโดย อว.
25/02/2021

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เสนอเรื่อง "ยกย่องในหลวง ร.9 ปราชญ์ของโลก"
จัดตั้งโดย อว.

CPI คืออะไร สำคัญกับประเทศไทยยังไง เชิญอ่านได้เลยจ้าา
29/01/2021

CPI คืออะไร สำคัญกับประเทศไทยยังไง เชิญอ่านได้เลยจ้าา

ITA คืออะไร ใครที่ยังไม่เข้าใจเชิญเข้ามาอ่านทางนี้ค่ะ
29/01/2021

ITA คืออะไร ใครที่ยังไม่เข้าใจเชิญเข้ามาอ่านทางนี้ค่ะ

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 2 นี้ ขอเสนอ#ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิตทางสว่างของตำรวจไทยตำรวจไทย ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนม...
22/09/2020

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 2 นี้ ขอเสนอ
#ยึดเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิตทางสว่างของตำรวจไทย

ตำรวจไทย ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนมาใช้นะ มาอ่านกันจ้าาา

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจุลสาร "ก.พ.ค. News" ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนิ...
15/09/2020
ก.พ.ค. | คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจุลสาร "ก.พ.ค. News" ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน รวมทั้งการดำเนินการด้านต่างๆ ของ ก.พ.ค.
สามารถดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์นี้ https://mspc.ocsc.go.th/

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 2 ขอเสนอ#จิตอาสาพระราชทาน #เราทำความดีด้วยหัวใจบอกความหมายของคำว่า #จิตอาสา และ #โครงการจิตอ...
25/08/2020

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 2 ขอเสนอ
#จิตอาสาพระราชทาน #เราทำความดีด้วยหัวใจ

บอกความหมายของคำว่า #จิตอาสา และ #โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืออะไร
ส่วนของ สลค. ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วยเช่นกัน

ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน #ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเสริมสร้า...
10/08/2020

ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน #ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับทราบผลคะแนนได้ทันที

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันท...
10/08/2020

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องชำนาญอักษร
#ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต #สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.soc.go.th/index.php

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคระรัฐมนตรี
14/07/2020

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคระรัฐมนตรี

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอ#เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชวนคิดช่วงวิกฤต COVID-19 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท...
13/07/2020

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอ
#เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชวนคิดช่วงวิกฤต COVID-19 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่อยู่ในตอนนี้ เลยนึกถึงปรัชญาสำคัญปรัชญาหนึ่งนั่นก็คือ #เศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 1 ขอเสนอ#พลังนํ้าใจช่วยคนไทยในยามยาก ในช่วงวิฤตโควิด-19 ที่ผู้คนจำนวนมากต้องตกงาน ขาดรายได้ ...
13/07/2020

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 1 ขอเสนอ
#พลังนํ้าใจช่วยคนไทยในยามยาก
ในช่วงวิฤตโควิด-19 ที่ผู้คนจำนวนมากต้องตกงาน ขาดรายได้ ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนั้น เราจึงเห็นนํ้าใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกัน

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือนพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563
01/04/2020

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลถึง 30,000 บาท...
03/02/2020

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลถึง 30,000 บาท รีบๆ ส่งกันเข้ามานะ

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ 2563
25/12/2019

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ 2563

ภาพนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด...
06/12/2019

ภาพนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 2 ขอเสนอ #ความมุมานะและความเพียรจึงทำให้เกิดความสำเร็จ "โจ" นายวรวิทย์  เอี่ยมสำอางค์ จากครอ...
20/09/2019

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับ 2 ขอเสนอ
#ความมุมานะและความเพียรจึงทำให้เกิดความสำเร็จ "โจ" นายวรวิทย์ เอี่ยมสำอางค์ จากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากและมีปัญหาทางด้านการเงิน ปัจจุบันโจประสบความสำเร็จสอบเป็นอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 51

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 2 นี้ขอเสนอ#ปราชญ์ต้นแบบฟาร์มการเกษตรแบบพอเพียง ของนายสมโภชน์ ทับเจริญ ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์ม@บางขว...
19/09/2019

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 2 นี้ขอเสนอ
#ปราชญ์ต้นแบบฟาร์มการเกษตรแบบพอเพียง ของนายสมโภชน์ ทับเจริญ ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์ม@บางขวด อดีตเคยเป็นข้าราชการนักวิชาการเกษตร แต่ผันตัวมาเป็นเกษตรใจกลางกรุงเทพฯ โดยนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์อีกด้วย

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอ #ปราชญ์เกตรของแผ่นดิน ของนายสุริยะ ชูวงศ์ ผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ...
30/08/2019

สารธรรม+อภิบาล ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอ
#ปราชญ์เกตรของแผ่นดิน ของนายสุริยะ ชูวงศ์ ผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องอะไรบ้าง เชิญอ่านเลยจ้าา

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับนี้ ขอเสนอ #ลูกที่กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ทำงานอยู่สหกรณ์ฯ สลค. นี่เองค่ะ ลองอ่านกันดูนะคะ
29/08/2019

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างฉบับนี้ ขอเสนอ #ลูกที่กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ทำงานอยู่สหกรณ์ฯ สลค. นี่เองค่ะ
ลองอ่านกันดูนะคะ

12/07/2019
SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #ยกย่อง

09/07/2019
SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #สนับสนุน

21/06/2019
SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #โอกาส

31/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #ยกย่อง

29/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #สนับสนุน

27/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #โอกาส

23/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #ยกย่อง

22/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #สนับสนุน

21/05/2019
ป.ป.ช.

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายใต้แนวคิด #ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ
ชุด #โอกาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 25...
01/04/2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562

08/02/2019
สำนักงาน ป.ป.ช.

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่โกง รวมพลังคนไทยไม่โกง
สื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
#ชุดหลักสูตรต้านทุจริต..ปลูกจิตสำนึกต้านโกง

06/02/2019
สำนักงาน ป.ป.ช.

#ไม่ยอม #ไม่ทน #ไม่เฉย
รวมพลังคนไทยไม่โกง
เป็นภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับ #สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ชุดการบ้าน

05/02/2019
สำนักงาน ป.ป.ช.

#ไม่ยอม #ไม่ทน #ไม่เฉย
รวมพลังคนไทยไม่โกง เป็นภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับ #สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ชุดคุณว่าใครชนะ

31/01/2019
สำนักงาน ป.ป.ช.

#ไม่ยอม #ไม่ทน #ไม่เฉย
รวมพลังคนไทยไม่โกง
เป็นภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับ #สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ชุดซื้อสิทธิ์ขายเสียง เรื่องนี้เหมาะกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย ไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียงเลือกกันน๊าาาา

30/01/2019
สำนักงาน ป.ป.ช.

#ไม่ยอม #ไม่ทน #ไม่เฉย
รวมพลังคนไทยไม่โกง
เป็นภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับ #สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ชุดหัวหน้าพาโกง

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SOC Ethics และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

เครือข่ายพร้อมเป็นตัวเฝ้าระวังให้ท่าน
กรรมการใสสะอาด ไม่มีบาดแผล เบื้องหน้าเบื้องหลััง ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อไรเมื่อนั้น จึงจะเชื่อถือได้ ทุจริตต้องไม่มีอายุความ