โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม โรงเรียนการไปรษณีย์ School

เปิดเหมือนปกติ

https://app.shopback.com/tha?raf=h42cYd&slug=referred-signup-bonus
20/04/2020
คูปอง โค้ดส่วนลด + รับเงินคืน | ช้อปปิ้งออนไลน์ | ShopBack

https://app.shopback.com/tha?raf=h42cYd&slug=referred-signup-bonus

คูปองส่วนลด โปรโมโค้ด & บัตรกำนัล ล่าสุด สำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณ รับเงินคืนเพิ่มจาก ShopBack ประเทศไทย ดี...

😞😞😞😞ชะลอการรับนักเรียนไปก่อน
02/04/2020

😞😞😞😞ชะลอการรับนักเรียนไปก่อน

02/04/2020
21/08/2019

ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2562...

05/07/2019

ประกาศผลสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2562 แล้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านด้วย ครับ...

ปี 2562 พิเศษ กว่าปีอื่นๆ ดูคุณสมบัติผู้สมัครสอบ...
22/04/2019

ปี 2562 พิเศษ กว่าปีอื่นๆ ดูคุณสมบัติผู้สมัครสอบ...

Sport day 2018
23/11/2018

Sport day 2018

10/08/2018

ผลการสอบสัมภาษณ์ ออกแล้วแสดงความยินดีกับ นักเรียน คปท. ด้วยครับ

22/06/2018

ประกาศผลการสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ 22 มิถุนายน 2561

Untitled Album
22/06/2018

Untitled Album

Untitled Album
31/05/2018

Untitled Album

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
21/05/2018

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โปรดอ่านประกาศ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ หน้า 1 - 3
หลักฐานที่นำมายื่นในวันสอบ ข้อ 1.1
อุปกรณ์การสอบ ข้อ 1.5
การแต่งกาย ข้อ 1.6

ปีนี้ สนามสอบ ใช้ อาคาร Gymansium 4 และ 5
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต การเดินทางควรไปถึงก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
เริ่มสอบ เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โปรดอ่านประกาศ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบ...
21/05/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โปรดอ่านประกาศ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ หน้า 1 - 3
หลักฐานที่นำมายื่นในวันสอบ ข้อ 1.1
อุปกรณ์การสอบ ข้อ 1.5
การแต่งกาย ข้อ 1.6

ปีนี้ สนามสอบ ใช้ อาคาร Gymansium 4 และ 5
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต การเดินทางควรไปถึงก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
เริ่มสอบ เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561จำนวน 206 คน เป็น ชาย 124 คน หญิง 82 คนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี...
18/04/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561
จำนวน 206 คน เป็น ชาย 124 คน หญิง 82 คน
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี ก่อนจะสมัคร...

โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับแล้วพร้อมเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษาจนถึง 5 พฤษภา 2561
11/04/2018

โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับแล้วพร้อมเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษาจนถึง 5 พฤษภา 2561

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
30/10/2017

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
30/10/2017

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม's cover photo
30/10/2017

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม's cover photo

แจ้งเตือน ผู้ทีสอบได้ทุกท่าน ต้องชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามระบุไว้ในข้อ 1 หากไม่ชำระเงินจะถือว่าสละสิทธิ์
23/08/2017

แจ้งเตือน ผู้ทีสอบได้ทุกท่าน ต้องชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามระบุไว้ในข้อ 1 หากไม่ชำระเงินจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลสอบประกาศแล้ว แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปรษณีย์ไทย
23/08/2017

ผลสอบประกาศแล้ว แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปรษณีย์ไทย

16/08/2017

แจ้งข่าวเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่รอลุ้นการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ใน website เดิมที่เคยดูประกาศผลสอบผ่านข้อเขียน
ชำระเงิน โดยธนาณัติออนไลน์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หากไม่ชำระเงินจะถือว่าสละสิทธิ์
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 รายงานตัว ซึ่งแต่ละลำดับจะต้องรายงานตัวในวันที่กำหนดไว้เท่านั้น เอกสารหลักฐานต่างๆ เตรียมให้พร้อมกับหลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา พร้อมผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน
วันที่ 27-29 กันยายน 2560 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ณ นครนายก
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เปิดภาคการศึกษา คปท. รุ่น 73
(รายละเอียดดังกล่าว ไม่ได้ถือผูกมัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

21/07/2017
narcotic.fda.moph.go.th

เพิ่มเติมรายชื่อสถานพยาบาลราชการ้ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนที่ต้องเตรียมตรวจสุขภาพและผลเอ็กเรย์ จากสถานพยาบาลราชการ

ห้าม ไม่ให้ใช้ผลการตรวจจากโรงพยาบาลเอกชน เด็ดขาด

http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/wp-content/uploads/2012/01/PK_type_clinic_state55.pdf

แสดงความยินดี กับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560 ทุกท่าน เตรียมจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน และ เตรียมต...
20/07/2017

แสดงความยินดี กับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560 ทุกท่าน เตรียมจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน และ เตรียมตัวสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่ระบุ ไว้ด้วยครับ
สำหรับผู้ต้องการ เอกสารแสดงตน ขอทาง inbox ได้ นะครับ
เพิ่มเติม เรื่อง วันสัมภาษณ์ 7 - 13 สิงหาคม 2560

19/06/2017
www.thailandpost.com

ประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ website http://job.thailandpost.com/
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ

แจ้งข่าว ผู้เข้าสอบฯ โรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560 หากบัตรสมัครที่ load มาข้อปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนี้ เ...
10/06/2017

แจ้งข่าว ผู้เข้าสอบฯ โรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560
หากบัตรสมัครที่ load มาข้อปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนี้ เพื่อจะได้เป็นแบบเดียวกับข้อปฏิบัติในประกาศฯ ครับ
หากผู้เข้าสอบฯ ท่านใด ต้องการ download บัตรประจำตัวสอบใหม่ ก็สามารถทำได้ หากไม่ load ให้ถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ประจำปี 2560 การเตรียมการสอบ การแต่งกาย  ตารางเวลาสอบ แถวที่นั่งสอบ ศึกษาให้ครบถ้วน ...
08/06/2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ประจำปี 2560 การเตรียมการสอบ การแต่งกาย ตารางเวลาสอบ แถวที่นั่งสอบ ศึกษาให้ครบถ้วน โดยละเอียดครับ

การสอบ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

18/04/2017

กรอกเอกสารแบ่งเป็นส่วนๆ นะครับ เตรียมข้อมูล file รูปและ เอกสารให้เรียบร้อยก่อนการกรอกหลักฐานการสมัคร จะดีที่สุดครับ ไม่ต้องเสียเวลาในระบบนาน อาจจะทำให้เครือข่ายมีปัญหาไม่่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วน ต้องทำจนแล้วเสร็จได้เอกสารแนบ 1 มาเพื่อพิมพ์ไปจ่ายเงินที่ ไปรษณีย์ นะครับ

11/04/2017

จำนวนที่ต้องการ จำนวนประมาณ 200 คน
แบ่งเป็น ชาย 122 คนและ ญ 80 คน เป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน ครับ

อ่านคุณสมบัติและวิธีการสมัครผ่านทาง web ให้ละเอียดนะครับ ไม่เหมือนปีก่อนที่ download ใบสมัครมากรอกแล้วสมัคร ณ ที่ทำการไป...
11/04/2017

อ่านคุณสมบัติและวิธีการสมัครผ่านทาง web ให้ละเอียดนะครับ ไม่เหมือนปีก่อนที่ download ใบสมัครมากรอกแล้วสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์
วิธีการ วุฒิการศึกษา อายุ และ เอกสารแนบ 1

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560  วุฒิการศึกษา
11/04/2017

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560
วุฒิการศึกษา

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560
11/04/2017

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2560

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
14/10/2016

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม's cover photo
14/10/2016

โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม's cover photo

ที่อยู่

Changwatthana Rd
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 61 545 4523

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดต่อเข้ามาแนะแนวในโรงเรียนได้มั๊ยครับ
นิ่งจุง
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะค่ะ สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีที่พัก มีห้องว่างให้เช่า...หนึ่งคอนโดมิเนียม * ใกล้ศูนย์ราชการ big C ไปรษณีย์ไทย tot (อยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะ) * อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 210 ระเบียงด้านหลังอยู่ฝั่งศูนย์ราชการ ไม่มีตึกบัง * มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลมเพดาน * มีเฟอร์นิเจอร์ (เตียง3.5 ฟุต 2อัน + ตู้เสื้อผ้า + โต๊ะเครื่องแป้ง + ชั้นวาง TV+โต๊ะทำงาน 2 ตัว +ตู้เก็บของ+ซิ้งค์ล้างจาน) * ห้องว่างแล้ว เข้าอยู่ได้เลย สนใจติดต่อ... 089-6460202 (คุณหน่อย) line id : nudaduang
รุ่น72 ที่จบจะรับประกาศนีย์บัตรวันไหนคะ