ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณิธาน (Ambition) - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึก สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์ (Vision) - ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา เป็นแหล่งวิชาการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ ให้กับปวงชน

เปิดเหมือนปกติ

เรียนก่อน จบก่อน บรรจุได้ก่อน !!รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาค 2/2563** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ **ตั้...
14/10/2020

เรียนก่อน จบก่อน บรรจุได้ก่อน !!

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาค 2/2563

** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ **
ตั้งแต่วันนี้ - 7 ธันวาคม 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor

** สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย **
ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนฯ มร. หัวหมาก

นักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาได้ร่วมออกบูธกิจกรรมครูเกษตรและครูอุตสาหกรรม ในงานนิทรรศการทางการศึกษา ประจำปี 2563 (Edu Exhibit...
13/10/2020

นักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาได้ร่วมออกบูธกิจกรรมครูเกษตรและครูอุตสาหกรรม ในงานนิทรรศการทางการศึกษา ประจำปี 2563 (Edu Exhibition 2020) ในหัวข้อ Alpha Gen อาชีพหนูครูจัดให้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 321 อาคารสุโขทัย

สำหรับรายชื่อนักศึกษาฝึกสอนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
5604027572 นายศิริมงคล นิยพัฒน์ โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5804015997 นางสาวน้ำฝน ศรีอัสดร โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5904006490 นางสาวธิดารัตน์ วัชชิร โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5804023421 นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดิ์ราช โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5604022995 นางสาวสมรัก บุญหาญ โรงเรียนเทพลีลา (ฝึกสอน 1)
5804044658 นางสาววิไลวรรณ หล้าวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (ฝึกสอน 1)
5604506146 นางสาวอรอนงค์ ทองเบาะ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (ฝึกสอน 2)

นักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาได้ร่วมออกบูธกิจกรรมครูเกษตรและครูอุตสาหกรรม ในงานนิทรรศการทางการศึกษา ประจำปี 2563 (Edu Exhibition 2020) ในหัวข้อ Alpha Gen อาชีพหนูครูจัดให้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 321 อาคารสุโขทัย

สำหรับรายชื่อนักศึกษาฝึกสอนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
5604027572 นายศิริมงคล นิยพัฒน์ โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5804015997 นางสาวน้ำฝน ศรีอัสดร โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5904006490 นางสาวธิดารัตน์ วัชชิร โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5804023421 นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดิ์ราช โรงเรียนบางกะปิ (ฝึกสอน 1)
5604022995 นางสาวสมรัก บุญหาญ โรงเรียนเทพลีลา (ฝึกสอน 1)
5804044658 นางสาววิไลวรรณ หล้าวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (ฝึกสอน 1)
5604506146 นางสาวอรอนงค์ ทองเบาะ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (ฝึกสอน 2)

26/09/2020
การนิเทศก์ติดตามนักศึกษาฝึกสอน (ครูอุตสาหกรรม)

ขอเชิญรับชม การนิเทศก์และกำกับติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูอุตสาหกรรม) กันครับ ปล. อาจารย์นิเทศก์: ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

การนิเทศก์และกำกับติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูอุตสาหกรรม) นางสาวน้ำฝน ศรีอัสดร 5804015997 โรงเรีย....

ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายชรินทร์ทิพย์ ญี่ปุ่นกล้าหาญ บัณฑิตของภาควิชาที่สอบผ่านภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคค...
21/09/2020

ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายชรินทร์ทิพย์ ญี่ปุ่นกล้าหาญ บัณฑิตของภาควิชาที่สอบผ่านภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครูเกษตร) ครั้งที่ 1/2562

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ

19/09/2020
การนิเทศก์ติดตามนักศึกษาฝึกสอน (ครูเกษตร)

ขอเชิญรับชม การนิเทศก์และกำกับติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูเกษตร) ของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา กันครับ
ปล. อาจารย์นิเทศก์: ผศ.เอกสิทธิ์ ชาตินทุ

การนิเทศก์และกำกับติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูเกษตร) นางสาวสมรัก บุญหาญ รหัส 5604022995 กระบวนการจ...

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 25...
18/09/2020

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 25...
17/09/2020

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

19/08/2020
มารู้จัก ครูวิชาเอกคู่กัน (เกษตร-อุตสาหกรรม)

มาทำความรู้จักกับหลักสูตรครูวิชาเอกคู่กัน ‎‎(เกษตร-อุตสาหกรรม)‎‎

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา ของ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชี....

นักศึกษาในสาขาวิชา อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ คนไหนที่มีความพร้อมที่จะไปออกฝึกสอนให้ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ ตามประกาศนี้...
15/08/2020

นักศึกษาในสาขาวิชา อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ คนไหนที่มีความพร้อมที่จะไปออกฝึกสอนให้ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ ตามประกาศนี้ได้เลยนะครับ

📣✨ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การยื่นความจำนงขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563
โดยมีกำหนดการดังนี้

▪️ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารและรายละเอียดในการยื่นได้ที่เว็บไซต์ของภาควิชาฯ : http://www.edu.ru.ac.th/cur/ หรือร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ (EOB)

▪️ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มเอกสารในการยื่นได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ (EOB)

📮ยื่นเอกสารวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563
⏰ ช่วงเช้า 9.30 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
📍โดยนำเอกสารและหลักฐาน (ตามประกาศ)
มายื่น พร้อมเซ็นชื่อ ที่ห้องหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ห้องหน้าลิฟต์

▪️ภาควิชาพลานามัย
นักศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มเอกสารในการยื่นได้ที่ ภาควิชาฯ อาคารศรีชุม (SCB) ชั้น 3 (ติดต่ออาจารย์ผกามาศ รัตนบุษย์)

📮ยื่นเอกสารวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563
⏰ ช่วงเช้า 9.30 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
📍โดยนำเอกสารและหลักฐาน (ตามประกาศ)
มายื่น พร้อมเซ็นชื่อ ที่ภาควิชาฯ อาคารศรีชุม (SCB) ชั้น 3 (ติดต่ออาจารย์ผกามาศ รัตนบุษย์)

⚠️หมายเหตุ
1️⃣ นักศึกษาทุกภาควิชาฯ สามารถมาดูรายละเอียดในการยื่นความจำนงขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ที่บอร์ดหน้าห้องหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ห้องหน้าลิฟต์

2️⃣ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ “ความพร้อม” ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เวลา การเงิน และครอบครัว ฯลฯ ของตนเองก่อนยื่นขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพราะถ้านักศึกษาขอหยุดการฝึกประสบการณ์ฯ ในระหว่างภาคการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนถัดไป (พัก 2 เทอมจึงจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใหม่ได้)

#EDU #คณะศึกษาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

12/08/2020
วิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

เชิญรับชมวิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

พบกับคณาจารย์ผู้สอนที่จะมาแนะนำเคล็ดลับในการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ อย่าพลาดนะครับ!!

เชิญรับชมวิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 25...

เชิญรับชมวิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปได้หลายช่องทาง1. ผ่านเว็...
08/08/2020

เชิญรับชมวิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ได้หลายช่องทาง
1. ผ่านเว็บไซต์ภาควิชา: www.edu.ru.ac.th/coved
2. ผ่าน facebook ภาควิชา facebook.com/RU.Coved
3. ผ่าน YouTube Channel ภาควิชา: RUCovedTube

พบกับคณาจารย์ผู้สอนที่จะมาแนะนำเคล็ดลับในการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ อย่าพลาดนะครับ!!

ปฐมนิเทศออนไลน์ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์
06/08/2020

ปฐมนิเทศออนไลน์ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์

ปฐมนิเทศคณะ วันที่ 11 ส.ค.ุ63 ออนไลน์นะคะ
นักศึกษาควรเข้าร่วมการปฐมนิเทศของคณะและของภาควิชาตามหลักสูตรที่ตนศึกษาคู่กันนะคะ
ปฐมนิเทศคณะ วันที่ 11 ส.ค.ุ63 แบบออนไลน์
ปฐมนิเทศของหลักสูตร เข้าตามภาควิชาค่ะ จะแจ้งลิงก์ให้ทราบนะคะ

เรียนก่อน จบก่อน บรรจุได้ก่อน !!** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  **ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: ...
30/07/2020

เรียนก่อน จบก่อน บรรจุได้ก่อน !!

** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ **
ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor

** สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย **
ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนฯ

รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัครแร...
04/07/2020

รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัครแรกเข้า และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไป

Cr. FB กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
https://www.facebook.com/EduRamDivisionofStudentAffairs/

27/06/2020
ตัวอย่างบัณฑิตที่จบจากภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ม.ร. รุ่นที่ 42 ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่ วันที่ 14 มิถุนายน 60
#รอบรั้วรามฯ #ซ้อมใหญ่ #Congratulations #RU42 #รามคำแหง

ขอขอบคุณแฟนเพจ รอบรั้วรามฯ www.facebook.com/aroundramuni

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563 (รอบสอง)ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักส...
24/06/2020

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563 (รอบสอง)
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
รายละเอียดสาขา: https://sites.google.com/site/rucoved/Curriculum

** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น) **
ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์เท่านั้น #บัดนี้ถึง29มิถุนายนนี้>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภ...
23/05/2020

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์เท่านั้น #บัดนี้ถึง29มิถุนายนนี้
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (เท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์
www.iregis2.ru.ac.th ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)
และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทั่วประเทศ
#ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 5-8 และ 26-29 มิ.ย.63

สำหรับ #เทียบโอนหน่วยกิตเริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่5มิถุนายนเป็นต้นไป
............
>>> ทั้งนี้ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษา Pre-degree เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
.............
>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือ
ที่ www.regis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng
University

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์เท่านั้น #บัดนี้ถึง29มิถุนายนนี้
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (เท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์
www.iregis2.ru.ac.th ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)
และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทั่วประเทศ
#ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 5-8 และ 26-29 มิ.ย.63

สำหรับ #เทียบโอนหน่วยกิตเริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่5มิถุนายนเป็นต้นไป
............
>>> ทั้งนี้ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษา Pre-degree เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
.............
>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือ
ที่ www.regis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng
University
.....

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)...
24/04/2020

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
รายละเอียดสาขา: https://sites.google.com/site/rucoved/Curriculum

** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น) **

** สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอน) ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor

** สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ใช้สิทธิเทียบโอนได้) ตั้งแต่ 5 มิถุนายน เป็นต้นไป สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor

** ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 5-8 และ 26-29 มิ.ย.63

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 - รับสมัครที่ ม.รามฯ หัวหมาก ระหว่างวันที่ ...
04/03/2020

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

- รับสมัครที่ ม.รามฯ หัวหมาก ระหว่างวันที่ 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2563

ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ 11 พ.ค.เป็นต้นไป ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

คณาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม...
23/02/2020

คณาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาววัจณากาญ ภูวงศ์ รหัส 5804044542 และ นางสาวปุณยวีร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์ รหัส 5903031796 นักศึกษาฝึกสอนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแส้ปัดไล่ยุงที่ทำมาจากงวงของต้นจากในแม่น้ำ

คณาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาววัจณากาญ ภูวงศ์ รหัส 5804044542 และ นางสาวปุณยวีร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์ รหัส 5903031796 นักศึกษาฝึกสอนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแส้ปัดไล่ยุงที่ทำมาจากงวงของต้นจากในแม่น้ำ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 45 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่...
17/02/2020

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 45 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 45 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สวป. ม.รามคำแหง
16/02/2020

สวป. ม.รามคำแหง

📢 ประกาศแจ้งเพื่อทราบนะคะ ตั้งแต่ภาค 1/2563 เป็นต้นไป ยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคล (ส่วนกลาง)
🚩แนะนำให้นักศึกษาสมัครใช้งานระบบ e-service เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกศึกษานะคะ
👉 ลิงค์ http://beta-e-service.ru.ac.th/

คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม EDU walk rally  โดยมีท่านคณบดีคณะศึกษาศาสต...
24/01/2020

คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม EDU walk rally โดยมีท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. ศิริพงษ์ เศาภายนเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม EDU walk rally โดยมีท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. ศิริพงษ์ เศาภายนเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23/01/2020

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เรื่อง การผลิตและเผยแพร่วิดีโอเพื่อการเรียนรู้ (DIY VIdeo-based Learning) โดยมี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารเวียงคำ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 @ภาพถ่ายโดย นางสาวพลอยไพลิน วสุวัฏฏกุล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธในโครงการนิทรรศการทางการศึกษา "A...
22/01/2020

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธในโครงการนิทรรศการทางการศึกษา "ASEAN HIGHLIGHTS : ศึกษาศาสตร์ก้าวไปกับอาเซียน" ณ ชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา วันที่ 13 มกราคม 2563

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธในโครงการนิทรรศการทางการศึกษา "ASEAN HIGHLIGHTS : ศึกษาศาสตร์ก้าวไปกับอาเซียน" ณ ชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา วันที่ 13 มกราคม 2563

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมทานตะวันสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อผู...
22/01/2020

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมทานตะวันสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ" ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 1 และ 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มกราคม 2563

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมทานตะวันสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ" ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 1 และ 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มกราคม 2563

วันซ้อมย่อยทางคณะขอความร่วมมือสวมชุดเหมือนวันรับจริงนะครับ (ไม่ต้องสวมครุยฯ สวมแต่เสื้อขาว/สูท เท่านั้น)
18/12/2019

วันซ้อมย่อยทางคณะขอความร่วมมือสวมชุดเหมือนวันรับจริงนะครับ (ไม่ต้องสวมครุยฯ สวมแต่เสื้อขาว/สูท เท่านั้น)

ช่วงเวลาบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาของภาค 2/2562
18/12/2019

ช่วงเวลาบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาของภาค 2/2562

กำหนดบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2/2562
วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563
(นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้ จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)
-----
>>>- รหัส 60 ขึ้นไป : เมื่อแก้ไขวิชาลงทะเบียนแล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และไม่เกิน 30 หน่วยกิต กรณีขอจบ*
>>>- รหัส 55 – 59 : เมื่อแก้ไขวิชาลงทะเบียนแล้วหน่วยกิตต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต และไม่เกิน 30 หน่วยกิต กรณีขอจบ*
-----
ขั้นตอนการดำเนินการ :
1) บัตรประจำตัวนักศึกษา
2) ใบเสร็จลงทะเบียน เทอม 2/2562 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3) สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหัสวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชา หรือปริ้นบาร์โค้ดจากเว็บไซต์ www.ru.ac.th
4) ค่าธรรมเนียม 50 บาท (กรณีเพิ่มกระบวนวิชาต้องชำระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท //Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท )
5) นำเอกสาร (ข้อ 1 – 3 ) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่จุดบริการอาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ช่อง 41-42
สอบถามโทร. 0-2310-8626

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14/12/2019

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รีบหน่อยนะคะ คนจะเต็มแล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาชาวคณะศึกษาศาสตร์ ทุกภาควิชาฯ
ทุกชั้นปี 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️วิ่งแรลลี่ “EDU คุณครูชวน Walk rally “
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและได้มาทำการรู้จักพี่ๆน้องๆ ชาวสีชมพูกันนะจ๊ะ 😀

• จัดมาทีมละ 5 คนนะจ๊ะ (ไม่ถึง 5 คนก็ได้เดียวจัดทีมให้จ้า)
• แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู 👚 กางเกงวอร์มขายาว/กางเกงขายาวไม่รัดรูป

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 (วันครู)👩🏻‍🏫
เวลา 08:30 - 11:30 น.📍ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

💹 ❌ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• 300 ท่านแรกที่ลงทะเบียน [รับของที่ระลึกฟรี] 🎁
• ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 🔖💖

✳️ เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้
• สมัครออนไลน์ https://forms.gle/tfBV4WCqWfrrFpmU8
• สมัครด้วยตนเองที่ คณะศึกษาศาสตร์ (วัน-เวลาราชการ)
____________________________________________
✔️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
080-908-9728 หรือสอบถามได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

02-310-8337

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

เป้าหมายการทำงาน

ปรัชญา (Philosophy) เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน (Ambition) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึก สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นแหล่งวิชาการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพให้กับปวงชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563 (รอบสอง) ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) รายละเอียดสาขา: https://sites.google.com/site/rucoved/Curriculum ** รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น) ** ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต: https://sites.google.com/site/rucoved/register_bechelor