Clicky

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ ดำเนินการโครงการ “เสริมสร้างผู้ประ

โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการจากผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ดี มีศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิชาการภายใต้เนื้อหาหลักๆ ในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย พัฒนาความรู้และทักษะผู้ประกอบการเดิมและสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมและการร่วมลงทุน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “DIPROM Creative & Innovation ทางลัดสู่ความสำเร็จ”รุ่นท...
13/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “DIPROM Creative & Innovation ทางลัดสู่ความสำเร็จ”
รุ่นที่ 1 Creative Fashion & Innovation
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 และ วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566
ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

🎯โอกาสทองของนักการตลาดและนักโฆษณา!! หรือผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈           🎊กองส่งเ...
11/01/2023

🎯โอกาสทองของนักการตลาดและนักโฆษณา!!
หรือผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈
🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎊
📢 เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “DIPROM Creative & Innovation ทางลัดสู่ความสำเร็จ” ✨
📢 Content Creator & Influencer
💥 เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจให้ตรง Trend เข้าใจกลุ่มเป้าหมายจับกระแสธุรกิจและเทรนด์ตลาดโลกยุคใหม่
💥 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ด้วยแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Inonovation Canvas)
💥 โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สถาบันการเงิน และช่องทางตลาดจนเกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
อบรมวันที่ 23 , 24 , 26 , 27 มกราคม 2566
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมโรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา อยู่ใกล้กับ MRT ห้วยขวาง
‼️ **หมายเหตุ** 📣 จะมีการประสานงานเพื่อแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง⏳️
ด่วน.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
🚩 คุณสมบัติผู้สมัคร 📝
📌 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี โดยอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
✅ เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
✅ ทายาททางธุรกิจ
✅ ผู้ที่มีความตั้งใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
✅️ อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
🙋‍♀️สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ 📲 สแกน QR Code ใบสมัคร หรือตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/10luxAptMlTd1BzSoXUj5nM_96eTA_L2NRXUAb9SPcEk/edit
👇สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์ : 0-2430-6873 ต่อ 1651
โทรศัพท์มือถือ : 088-0118366 (ชุติมา)
082-6949759 (นนทวัชร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์หลักสูตร “DIPROM Food Business : Ready, Set, Go!! เปิดมุมมอง ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจอาหารแบบด...
09/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
หลักสูตร “DIPROM Food Business : Ready, Set, Go!!
เปิดมุมมอง ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจอาหารแบบดีพร้อม”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดการอบรมให้ทาง e-mail ที่ท่านได้สมัครไว้

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈           🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบกา...
05/01/2023

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈
🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎊
📢 เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “DIPROM Creative & Innovation ทางลัดสู่ความสำเร็จ” ✨
📢 รุ่น Creative & Fashion (วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566)
💥 เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจให้ตรง Trend เข้าใจกลุ่มเป้าหมายจับกระแสธุรกิจและเทรนด์ตลาดโลกยุคใหม่
💥 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ด้วยแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Inonovation Canvas)
💥 โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สถาบันการเงิน และช่องทางตลาดจนเกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
ด่วน.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
‼️ **หมายเหตุ** 📣 จะมีการประสานงานเพื่อแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง⏳️
🚩 คุณสมบัติผู้สมัคร 📝
📌 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี โดยอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
✅ เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
✅ ทายาททางธุรกิจ
✅ ผู้ที่มีความตั้งใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
✅️ อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
🙋‍♀️สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ 📲 สแกน QR Code ใบสมัคร หรือตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/10luxAptMlTd1BzSoXUj5nM_96eTA_L2NRXUAb9SPcEk/edit
👇สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์ : 0-2430-6873 ต่อ 1651
โทรศัพท์มือถือ : 088-0118366 (ชุติมา)
093-0264868 (นนทวัชร์)

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจอาหาร-อาหารแปรรูป ให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈           🎊กองส...
20/12/2022

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจอาหาร-อาหารแปรรูป ให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈
🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎊
📢 เปิดรับสมัคร ‼️‼️ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "DIPROM Food Business : Ready , Set , Go!! เปิดมุมมอง ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจอาหารแบบดีพร้อม" ✨
💥เรียนรู้การสร้างแบรนด์ เสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีพร้อม, รอบรู้เรื่องการเงินและบัญชี การวางแผนภาษี, กลยุทธ์การทำ Content ออนไลน์อย่างไรให้ปัง, การออกแบบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า, เทคนิคการเขียนโมเดลธุรกิจ (BMC) เป็นต้น✨
📍ด่วน.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป‼️
⏰ อบรม 4 รุ่น ดังนี้ ⏰
รุ่นที่ 1 : วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566(เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 2 : วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3 : วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 4 : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
📣**หมายเหตุ** จะมีการประสานงานเพื่อแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง⏳️
🚩 คุณสมบัติผู้สมัคร 📝
📌 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี โดยอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
✅ เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
✅ ทายาททางธุรกิจ
✅ ผู้ที่มีความตั้งใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
✅️ อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
🙋‍♀️สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ 📲 สแกน QR Code ใบสมัคร หรือตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1Z-YsY5lU5w4XStBgGZnyYOIyYNw_N3eA15gRQkaxNzA/
👇สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม👇
📧 [email protected]
☎️โทร 0-2430-6873 ต่อ 1653
หรือ 061-5097878 (น่าน)

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈           🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบกา...
23/11/2022

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈
🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎊
📢 เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “DIPROM Creative & Innovation ทางลัดสู่ความสำเร็จ” ✨
💥เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมในองค์กร เสริมกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาดให้ดีพร้อม, รอบรู้เรื่องการจัดทำ Applications กลยุทธ์การทำ Content ออนไลน์อย่างไรให้ปัง, การออกแบบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า, เทคนิคการเขียนโมเดลธุรกิจ (BMC) เป็นต้น✨
📍ด่วน.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป‼️
⏰ อบรม 4 รุ่น ดังนี้ ⏰
รุ่นที่ 1 Creative Gift (วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566)
รุ่นที่ 2 Fashion Lifestyle & Innovation (วันที่ 23 - 27 มกราคม 2566)
รุ่นที่ 3 Digital IT Applications & Innovation (วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566)
รุ่นที่ 4 Content Creator & Influencer (วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566)
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
‼️ **หมายเหตุ** 📣 สามารถเลือกอบรมได้ 1 รุ่น และจะมีการประสานงานเพื่อแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง⏳️
🚩 คุณสมบัติผู้สมัคร 📝
📌 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี โดยอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
✅ เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
✅ ทายาททางธุรกิจ
✅ ผู้ที่มีความตั้งใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
✅️ อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
🙋‍♀️สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ 📲 สแกน QR Code ใบสมัคร หรือตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuw8vs81ER_MEv3elvtvX10uDH8SSc2sS0ibaB2DNzPfVwKQ/viewform
👇สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์ : 0-2430-6873 ต่อ 1651
โทรศัพท์มือถือ : 088-0118366 (ชุติมา)
093-0264868 (นนทวัชร์)

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจอาหาร-อาหารแปรรูป ให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈           🎊กองส...
11/11/2022

🎯โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจอาหาร-อาหารแปรรูป ให้ประสบความสำเร็จมาถึงแล้ว📈
🎊กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🎊
📢 เปิดรับสมัคร ‼️‼️ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "DIPROM Food Business : Ready , Set , Go!! เปิดมุมมอง ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจอาหารแบบดีพร้อม" ✨
💥เรียนรู้การสร้างแบรนด์ เสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีพร้อม, รอบรู้เรื่องการเงินและบัญชี การวางแผนภาษี, กลยุทธ์การทำ Content ออนไลน์อย่างไรให้ปัง, การออกแบบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า, เทคนิคการเขียนโมเดลธุรกิจ (BMC) เป็นต้น✨
📍ด่วน.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป‼️
⏰ อบรม 4 รุ่น ดังนี้ ⏰
รุ่นที่ 1 : วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566
รุ่นที่ 2 : วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3 : วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 4 : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
📣**หมายเหตุ** จะมีการประสานงานเพื่อแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง⏳️
🚩 คุณสมบัติผู้สมัคร 📝
📌 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี โดยอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
✅ เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
✅ ทายาททางธุรกิจ
✅ ผู้ที่มีความตั้งใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
✅️ อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
🙋‍♀️สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ 📲 สแกน QR Code ใบสมัคร หรือตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1Z-YsY5lU5w4XStBgGZnyYOIyYNw_N3eA15gRQkaxNzA/
👇สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📧 [email protected]
☎️โทร 0-2430-6873 ต่อ 1653
หรือ 061-5097878 (น่าน)

01/11/2022
Google Forms: Sign-in

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้างาน อุตสาหกรรมแฟร์ "ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม" ภายใต้กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร Exhibition Hall 9-12 IMPACT เมืองทองธานี
กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ Link Google Form ด้านล่างนี้
หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ : จำเป็นต้อง login ด้วย gmail ก่อนกรอกรายละเอียดการสมัคร

https://forms.gle/THKV3f3Pp9pnRXiv7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพล / คุณวราพร / คุณสายใจ 02-430-6873 ต่อ 1650

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด ของคุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตควา...
17/09/2022
บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด
ของคุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/43QSJAb2OVc

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ร้านสุดทะเล ของคุณพาริวรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็...
17/09/2022
สุดทะเล - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ร้านสุดทะเล
ของคุณพาริวรรณ จันทร์แพทย์รักษ์
หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ
พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/lnMbZJZ0FyM

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ของคุณอำนาจ เรียนสร้อย หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ ...
17/09/2022
บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ของคุณอำนาจ เรียนสร้อย
หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ
พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/YjtsOdBtDrY

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ร้านเราติ่มซำ ของคุณธิติ บรรลือศิลป์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร...
17/09/2022
ร้านเราติ่มชำ - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ร้านเราติ่มซำ
ของคุณธิติ บรรลือศิลป์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/sXr2t4ZIrlc

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ แรบบินจันท์ ของคุณวรพชร วงษ์เจริญ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อ...
17/09/2022
แรบบินจันท์ - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ แรบบินจันท์

ของคุณวรพชร วงษ์เจริญ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/fYa-tpp5IfY

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ของคุณอมลวรรณ ศรีวิทิตกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอด...
17/09/2022
บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย)จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบด

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
ของคุณอมลวรรณ ศรีวิทิตกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/uxOBN2r0IKU

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ JEEJA บอนสีและไม้มงคล ของคุณหัทยา สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็...
17/09/2022
JEEJA บอนสีและไม้มงคล - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ JEEJA บอนสีและไม้มงคล
ของคุณหัทยา สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/wgCgboOi3Bs

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ไร่ทับทิมสยาม จำกัด ของคุณกุลยา กนกวรกาญจน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตคว...
17/09/2022
บริษัท ไร่ทับทิมสยาม จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ไร่ทับทิมสยาม จำกัด
ของคุณกุลยา กนกวรกาญจน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/BYN6L9ZeRxs

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ที.ไทย(93) จำกัด ของคุณอภิณัฐ ศิริเผ่าสุวรรณกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิ...
17/09/2022
บริษัท ที.ไทย(93) จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ที.ไทย(93) จำกัด
ของคุณอภิณัฐ ศิริเผ่าสุวรรณกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/tfrT2-GZB3I

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ซีสวอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด ของคุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดล...
17/09/2022
บริษัท ซีสวอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท ซีสวอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด ของคุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/6RQZD3-wiJA

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ด.ญ.ไอติม ของคุณสุรวัช ธรรมประทีป หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อ...
17/09/2022
ด.ญ.ไอติม - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ด.ญ.ไอติม
ของคุณสุรวัช ธรรมประทีป หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/1apU9hQ5B3I

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ เพลาเพลิน ของคุณธนัชชา ชลายนนาวิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม...
17/09/2022
บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อ

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ เพลาเพลิน
ของคุณธนัชชา ชลายนนาวิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/4_DMIqF9-sg

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท เฟื่องฟ้า ซัพพลายเซอร์วิซ จำกัด ของคุณวรารัตน์ ศรีสุรีย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุ...
17/09/2022
บริษัท เฟื่องฟ้า ซัพพลายเซอร์วิซ จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บริษัท เฟื่องฟ้า ซัพพลายเซอร์วิซ จำกัด
ของคุณวรารัตน์ ศรีสุรีย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/cQfxPAtu0yA

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ DSC-ไทยบิซ (บริษัท ไทยบิซอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด) ของคุณอรนุช วานิชสวัสดิ์วิชัย หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจก...
17/09/2022
DSC บริษัท ไทยบิซอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ DSC-ไทยบิซ (บริษัท ไทยบิซอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด)
ของคุณอรนุช วานิชสวัสดิ์วิชัย
หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ
พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/7hsUa6_e-aM

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ กล้วยลูกเทพ ของคุณศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแ...
17/09/2022
กล้วยลูกเทพ - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ กล้วยลูกเทพ
ของคุณศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ
หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ
พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/HavIxPDiaiY

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ วรรณวัชร ของคุณอมลวัชร ศรีวิทิตกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อ...
17/09/2022
บริษัท วรรณวัชร (2001) จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ วรรณวัชร
ของคุณอมลวัชร ศรีวิทิตกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/P9vhbX5H7nM

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บุนนาคฟาร์ม ของคุณกิตติศักดิ์ เปรมกระสิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบ...
17/09/2022
บุนนาคฟาร์ม-กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ บุนนาคฟาร์ม
ของคุณกิตติศักดิ์ เปรมกระสิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/VNqQPOVlhx4

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ของคุณ ภีรดา ศรีสาหร่าย หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตคว...
17/09/2022
ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์-กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์
ของคุณ ภีรดา ศรีสาหร่าย
หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ
พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/kYANc8sTOUs

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ เรส-คิวฟาร์ม ของคุณวีระ สรแสดง หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม สา...
17/09/2022
เรส-คิว ฟาร์ม-กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ เรส-คิวฟาร์ม
ของคุณวีระ สรแสดง หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/8kEHFr0pRSY

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ สวนทวีทรัพย์ฟู๊ด ของคุณศีลวัต จีรวงส์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพ...
17/09/2022
บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด - กิจกรรมต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม

ต้นแบบโมเดลธุรกิจ สวนทวีทรัพย์ฟู๊ด
ของคุณศีลวัต จีรวงส์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบดีพร้อม
สาขาภาคการค้า

https://youtu.be/lY69RFBGQx8

สาขาภาคการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

22/08/2022

📣 คว้าโอกาสธุรกิจ เกาะติดเทรนด์
🌿 “กัญชา-สุรา-อาหารแห่งอนาคต" ให้ดีพร้อม

🏫 ดีพร้อม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ "คว้าโอกาสธุรกิจ เกาะติดเทรนด์ “กัญชา-สุรา-อาหารแห่งอนาคต" ให้ดีพร้อม" ที่ครบเครื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับกัญชา สุรา เบียร์ ไม่ว่าปลูก ผลิต หรือจำหน่าย พร้อมติดตามเทรนด์อาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food ความท้าทายที่ธุรกิจอาหารไทยไม่ควรพลาด พบทุกคำตอบและตอบทุกข้อสงสัยจากนักวิชาการ-กูรูผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน

🔔 31 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565

🏆 อบรมทางระบบ Zoom Meeting ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
✍️ ลงทะเบียน !! https://forms.gle/4JLgNsrt5GLcfnFT8

☎️ ติดต่อสอบถามโทร. 08-4555-0802

#กัญชา #สุรา #เบียร์
#อาหารแห่งอนาคต #ธุรกิจอาหาร
#ธุรกิจเครื่องดื่ม #ผู้ประกอบการ
#เอสเอ็มอี #สัมมนาออนไลน์

📣  จัดกิจกรรม #ต่อยอดธุรกิจFutureFoodให้ดีพร้อม สาขา #อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2565 🏆 เตรียมพบกับ ...
14/08/2022

📣 จัดกิจกรรม #ต่อยอดธุรกิจFutureFoodให้ดีพร้อม สาขา #อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2565

🏆 เตรียมพบกับ #10ร้านค้าเด็ด ในกิจกรรม Powerful Future Food by DIPROM

🔔 ไม่ว่าจะคุณจะเป็นสายกิน… #อาหารจีนฟาสต์ฟู้ด #ติ่มซำต้นตำรับเเดนใต้ #กะเพราเด็ดเผ็ดถึงใจ #อาหารอีสานคลาสสิก #อีสานอินดี้ #ยำเเซ่บนัวร์ตัวสะดุ้ง #อาหารไทยรสจัดจ้านสไตล์เมืองเพชร หรือจะชวนกันมาเป็น #เเก๊งชาบูหม่าล่าหม้อไฟ "บอกเลยว่าห้ามพลาด"

🍜 ติดตาม "โปรโมชั่น จาก 10 ร้านค้าในโครงการ" ได้ที่เพจ Cafe Story : รีวิวคาเฟ่ ทุกวัน

🗓️ เริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2565 #รับสิทธิ์โปรโมชั่น เเละใช้สิทธิ์ตั้งเเต่ 15 - 30 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

🥗 ร้านที่ไม่ได้มีดีเเค่รสชาติ เเต่ยังมีเรื่องราวเเละธุรกิจที่น่าสนใจ คัดสรรมาเเล้ว โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

💻 ติดตามข่าวกิจกรรมได้ที่เพจ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entreprenueurs Creation) และ สตรีท ฟูดส์ Training Project

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#ดีพร้อม
#กระทรวงอุตสาหกรรม

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม” สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หัวข้อ “การสื่อสารและบุคลิกภาพใ...
11/07/2022

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม”
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
หัวข้อ “การสื่อสารและบุคลิกภาพในการนำเสนอรูปแบบ Pitching”

กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม หัวข้อ : Applied DATA Management for Food Business การพัฒนา DATA และการนำไปใช...
07/07/2022

กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม
หัวข้อ : Applied DATA Management for Food Business การพัฒนา DATA และการนำไปใช้ในธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญ อ.ชลกฤษ ฟองสายชล

กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อมหัวข้อ : ช่วงเช้า Creating innovation for Food Business พัฒนาแนวคิด ต่อยอดธุรก...
06/07/2022

กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม
หัวข้อ :
ช่วงเช้า Creating innovation for Food Business พัฒนาแนวคิด ต่อยอดธุรกิจอาหารที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม โดย ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
ช่วงบ่าย The Power of SOCIAL MEDIA for Food Business Promotion การสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์วศิน พรวิจิตรจินดา

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม” สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หัวข้อ Business accelerate เครื...
27/06/2022

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม”
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
หัวข้อ Business accelerate เครื่องมือการเร่งสปีดธุรกิจให้โตแบบก้าวกระโดด

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม” สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หัวข้อ DATA Driven Business การ...
27/06/2022

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม”
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หัวข้อ DATA Driven Business
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม” สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)- หัวข้อทิศทางธุรกิจในโลกใหม่
24/06/2022

“กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม” สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
- หัวข้อทิศทางธุรกิจในโลกใหม่

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจแบบดีพร้อม
20/06/2022

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจแบบดีพร้อม

20/06/2022

พร้อมก้าวสู่ยุคที่ผู้ประกอบการ ต้องรอบรู้ในทุกมิติของการทำธุรกิจ ​

เรียนได้ทุกที่ในรูปแบบ E-learning กับหลักสูตร DIPROM : Go-Getter ต่อยอดความคิด เปิดโอกาสธุรกิจแบบดีพร้อม (ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง)​

ถ่ายทอดความรู้จาก 4 กูรูและ 2 ผู้ประกอบการดาวรุ่งชื่อดังระดับประเทศที่รู้ลึก รู้จริงในแวดวงธุรกิจ ​

เรียนแบบเข้มข้น เน้นทุกบทเรียน ​

หัวข้อ 1 : Lean Canvas เครื่องมือสำคัญที่คนทำธุรกิจต้องรู้ ​ ​
บรรยายโดย ​ คุณนิติ มุขยวงศา CMO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd.​

หัวข้อ 2 : Design Thinking คิดต่อยอดพัฒนสินค้าและบริการ ​ ​
บรรยายโดย คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ​ CEO The Attitude Club Phuket​
​ ​ ​ ​
หัวข้อ 3 : ล้วงลึกตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ควรมองข้าม ​
บรรยายโดย ​ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้ก่อตั้ง และ Director of Planning & Ideas บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด​

หัวข้อ 4 ​ : สร้างโอกาสธุรกิจด้วย Lean Canvas ​ 1 ​
บรรยายโดย ​ คุณนิติ มุขยวงศา CMO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd. / คุณชวยศ ป้อมคำ CEO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd.​

หัวข้อ 5 ​ : สร้างโอกาสธุรกิจด้วย Lean Canvas ​ 2 ​ ​
บรรยายโดย ​ คุณนิติ มุขยวงศา CMO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd. / คุณชวยศ ป้อมคำ CEO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd.​

หัวข้อ 6 ​ : สร้างโอกาสธุรกิจด้วย Lean Canvas ​ 3 ​ ​
บรรยายโดย ​ คุณนิติ มุขยวงศา CMO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd. / คุณชวยศ ป้อมคำ CEO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd.​

หัวข้อ 7 ​ : Lean Canvas ​ Workshop ​ ​
บรรยายโดย ​ คุณนิติ มุขยวงศา CMO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd. / คุณชวยศ ป้อมคำ CEO Lean Innovation (Thailand) Co.,Ltd.​

หัวข้อ 8 : กลยุทธ์สร้างคอนเท้นต์ให้เป็นเงินล้าน ​ ​ ​
บรรยายโดย ​ คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน นักการตลาดสาย Data ที่ทำทุกอย่างตั้งแต่การเป็นนักเขียน อาจารย์และที่ปรึกษา ​

หัวข้อ 9 : ถอดบทเรียน สุกี้ตี๋น้อย-บาร์บีคิวพลาซ่า บริหารวิกฤตอย่างไร? ให้ธุรกิจอยู่รอด ​
บรรยายโดย คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ CEO บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่าและ คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช ผู้ก่อตั้งร้านสุกี้ตี๋น้อย ​

จบหลักสูตรภายในเดือนสิงหาคม 2565​

เริ่มเรียน 20 มิ.ย. ​ – 5 ส.ค. พ.ศ. 2565​

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมอบรม DIPROM ​ : Go-Getter ต่อยอดความคิด เปิดโอกาสธุรกิจแบบดีพร้อม ต้องผ่านการอบรม Go-Getter เติมความคิด สร้างธุรกิจใหม่ให้ดีพร้อม ก่อน!!! ​

สนใจลงทะเบียนกิจกรรมฟรีได้ที่ https://www.smethailandclub.com/necgogetter/

จัดโดย : กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสรเสริมอุตสาหกรรม​
รายละเอียดข้อมูลติดต่อ 0-84555-0802​

#สัมมนาออนไลน์

ที่อยู่

อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สินเชื่อ SME Freedom
1.สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)
2.วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท
3.รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*
4.ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ธนาคาร กำหนด
ติดต่อ ติ๊ก 081-252-4545 Line Id 0812524545
https://line.me/ti/p/Q3p8vkEb0J
ออฟฟิศเมท พลัส เชิญชวนผู้สนใจสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงาน มหกรรมรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญที่สุด กับงาน DBD Pavillion ครั้งที่ 2

สำหรับใครที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลัส สามารถคุย Business Matching ล่วงหน้าได้เลยก่อนใคร พร้อมรับสิทธิพิเศษเหมือนกับในงาน #การันตีกำไร 100,000 บาท/เดือน*

📌พูดคุยกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ฟรี
📞 โทร 099-128-5000
📲 Line: (มี @ ด้วยนะคะ)
👉 หรือคลิก: http://line.me/ti/p/%40ofm_plus
💻ดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ofmplus.com
OfficeMate Plus+ แฟรนไชส์ร้านสะดวกเพื่อธุรกิจ
ที่เริ่มต้นธุรกิจทันใจใน 3 เดือน การันตีกำไร❗ 100,000 บาท ตั้งแต่เดือนแรก*
มั่นใจได้ด้วยรางวัล สุดยอดแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยมแห่งปี “Best Retail Franchise”
✨ จากงาน Thailand Franchise Award ✨
เตรียมพบกับ กิจกรรม Street Food for Good Life by DIPROM
(กิจกรรมทดสอบตลาดรูปเเบบออนไลน์ : Live)

📌ในวันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2564
ผ่าน FB : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entreprenueurs Creation)

"รับชมการ Live เพื่อนำเสนอ Case Studies เเละรับฟังเรื่องราวดีๆ เเละจำหน่ายเมนูเด็ดที่คัดสรร จากร้านอาหาร Street Food ในกิจกรรมยกระดับศักยภาพ Street Food อาทิ ร้านโต้งขนมจีน ร้านขนมหวานเกียงเม้ง เยาวราช ร้านไอศกริมเจลาโต้ Ampersand Gelato ร้านผัดไทยอาฉัน ร้านเตี๋ยวหมูตู้ ทั้งสิ้นกว่า 17 ร้านค้า"

📌Live จำนวน 4 รอบ (รอบละ 4-5 ร้านค้า)
รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.00-16.00 น.📌

จัดโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการเเละธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอนำส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การตรวจโควิด
🌍🌏🌎😍🥰😘 SALAM 😘🥰😍🌎🌏🌍
📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน
ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง
💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles)
👍ติดตามข่าวสารได้ที่ :
💻 https://www.icti.fti.or.th
📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV
📱 :
https://www.facebook.com/icticlub/
🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A
(magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
🌏🌍🌎🌹🌹🌹🌻🌻🌻 AKU MELIHAT FACEBOOK ANDA DIMANA AKU KLIK TULISAN POSTINGAN TERNYATA TIMBUL PROFIL DIRIKU. NURYANI ACHMAD. YANG MANA FACEBOOK AKU DAN FACEBOOK MARK ZUCKERBERG BEDA. FACEBOOK AKU SELALU ADA PROFIL AKU. AKU HANYA INGIN MENGAJAK PEMERINTAHAN THAILAND UNTUK BEKERJA SAMA DI BIDANG PARAWISATA. TENTU SAJA FACEBOOK AKU SEBAGAI IKLAN. JIKA SETUJU AKU INGIN MOU DENGAN PEMERINTAH THAILAND. INI MAIL AKU. [email protected]
🔥หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 4
Low Cost Robots and Automation

✔️ ยกระดับโรงงานด้วยหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานคน
✔️คืนทุนภายใน 1-2 ปี
✔️Monitor ผลได้แบบ Real Time

📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3nat339

📌ลงทะเบียน https://forms.gle/WWyK8RCzSh5UfPXY8

☎️สอบถามเพิ่มเติม Line :
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ
โดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม
โครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่...สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์
( Modern Marketing Essentials for Creative Business ) ( กิจกรรมที่ 2 )
ภายใต้โครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจศิริ 3 ชั้น 5
โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
****ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้****
1. นักศึกษา ชั้นปี 3-4 หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา
2. นักออกแบบ
3. ผู้ว่างงาน
4. บุคลากรในอุตสาหกรรมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่
สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ : https://www.dip.go.th/th/events_detail/55889
ดูข้อมูลโครงการและกำหนดการเพิ่มเติ่มได้ที่ลิงค์ : https://mega.nz/file/o9tAhZDR...
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 367 8228 , 061 423 7678
/////รับจำนวนจำกัด/////
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

TED Fund DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ DIProm Angel Fund Thailand กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม AgTech Connext กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร กระทรวงอุตสาหกรรม Thailand Cluster Hub กรมธนารักษ์ : The Treasury Department MU-OU:CRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM NIA : National Innovation Agency, Thailand