ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทน

ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทน, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 19 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
19/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 18 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
18/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 17 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
17/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#สนท.ประชุมติดตามงานด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (17 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น.) นายกรณิศ บัวจ...
17/09/2021

#สนท.ประชุมติดตามงานด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(17 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น.) นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงาน เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1,2 และนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

@ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 17 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19   (17 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน สังกัดกลุ่มงานนัน...
17/09/2021

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19

(17 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

🙏ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

#หยิบไปแต่พอดีใครพอมีร่วมแบ่งปัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน
#สนส.
#สวท.

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19   (16 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่ สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 1...
16/09/2021

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19

(16 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่ สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 1 จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

🙏ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

#หยิบไปแต่พอดีใครพอมีร่วมแบ่งปัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่
#สนส.
#สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 16 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
16/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19   (16 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3...
16/09/2021

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19

(16 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

🙏ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

#หยิบไปแต่พอดีใครพอมีร่วมแบ่งปัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ
#สนส.
#สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 15 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
15/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19   (15 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 จ...
15/09/2021

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19

(15 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

🙏ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

#หยิบไปแต่พอดีใครพอมีร่วมแบ่งปัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา
#สนส.
#สวท.

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19   (15 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ สังกัดกลุ่มงานน...
15/09/2021

#ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ…ปันสุข…สู้ภัยโควิด-19

(15 ก.ย. 64 ) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

🙏ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง

#หยิบไปแต่พอดีใครพอมีร่วมแบ่งปัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ
#สนส.
#สวท.

#สนส.เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่" ผ่า...
15/09/2021

#สนส.เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(15 ก.ย. 64 เวลา 08.30-16.30 น.) นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 และนางสาวณัชชา พริ้มพราย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่”

@ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย…กนท.3…Big Cleaning Day”          💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽💦   (วันพุธที่ 15 ก.ย. 64) ศูนย์สร้างสุขทุกวัย...
15/09/2021

“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย…กนท.3…Big Cleaning Day”
💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽💦

(วันพุธที่ 15 ก.ย. 64) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 ประกอบด้วยศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน, จอมทอง, ทุ่งครุ, สะพานพระราม 9, วัดเวฬุราชิณ, อัมพวา และวชิรเบญจทัศ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ฯในสังกัด จัดกิจกรรมทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยมีข้าราชการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารทำการ อาทิ ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องสำนักงาน ลานอเนกประสงค์ ลานออกกำลังกาย จุดคัดกรอง สนามกีฬา อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยังช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง pm 2.5

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง
#สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3
#ส่วนนันทนาการ
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

15/09/2021

#สนส.ปันสุข…บุคลากร…สู้ภัยโควิด-19

(15 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น.) นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ และนายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ จัดกิจกรรม ”ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

🌸 หยิบแต่พอดี…ถ้ามีก็แบ่งปัน

🙏 ขอบพระคุณผู้สนับสนุน นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

@ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 17 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 14 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
14/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#สนท.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รอบที่ 2 (1 เมษายน ...
14/09/2021

#สนท.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระบบ Microsoft Teams

(14 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น.) นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ นำหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2,3 และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รอบที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหารแต่ละส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
โดยมีนางสาวเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 รับผิดชอบการตรวจราชการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม

@ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 13 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
13/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#สนท.ประชุมหารือเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุขั้นพื้นฐานและวัสดุพัฒนาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2565   (13 ก.ย. 64 เวลา 1...
13/09/2021

#สนท.ประชุมหารือเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
ขั้นพื้นฐานและวัสดุพัฒนาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2565

(13 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.) นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุขั้นพื้นฐานและวัสดุพัฒนาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) มอบหมายหัวหน้าศูนย์ฯ บ่อนไก่ , สะพานพระราม 9 และเกียกกาย ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อวัสดุขั้นพื้นฐาน โดยอ้างอิงรายการความต้องการ จำนวนของวัสดุขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากศูนย์เยาวชนในสังกัด เนื่องจากปี 2564 ได้ส่งคืนงบประมาณจากการปิดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
2) มอบหมายหัวหน้าศูนย์ฯ อัมพวา, บางเขน และสวนอ้อย ดำเนินการเรื่องจัดซื้อวัสดุพัฒนาทักษะ โดยพิจารณารายการให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะจัดการเรียนการสอนขั้นพัฒนาทักษะ ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ศูนย์ฯ จัดส่งเอกสารทั้ง 2 รายการ ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ศูนย์ฯ ได้รับวัสดุฯ ใช้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2,3 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 หัวหน้าศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

@ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 12 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
12/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 11 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
11/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 10 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #ส...
10/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 9 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
09/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 8 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
08/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย…กนท.3…Big Cleaning Day”          💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽💦   (วันพุธที่ 8 ก.ย. 64) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยก...
08/09/2021

“ศูนย์สร้างสุขทุกวัย…กนท.3…Big Cleaning Day”
💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽💦

(วันพุธที่ 8 ก.ย. 64) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 ประกอบด้วยศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน, จอมทอง, ทุ่งครุ, สะพานพระราม 9, วัดเวฬุราชิณ, อัมพวา และวชิรเบญจทัศ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ฯในสังกัด จัดกิจกรรมทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยมีข้าราชการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารทำการ อาทิ ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องสำนักงาน ลานอเนกประสงค์ ลานออกกำลังกาย จุดคัดกรอง สนามกีฬา อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยังช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง pm 2.5

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง
#สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3
#ส่วนนันทนาการ
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post
08/09/2021

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 7 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
07/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post
06/09/2021

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post
06/09/2021

Photos from สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว's post

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 6 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
06/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 5 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
05/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 4 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
04/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 3 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
03/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#กทม. ตรวจเยี่ยม @ สำนักงานเขตสะพานสูง และ @ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง)  (3 ก.ย. ...
03/09/2021

#กทม. ตรวจเยี่ยม @ สำนักงานเขตสะพานสูง และ @ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง)

(3 ก.ย. เวลา 10.00 น.) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ @ สำนักงานเขตสะพานสูง และ @ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง) กับบุคลากรและทีมงาน พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมีนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมด้วยนายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2 หัวหน้าศูนย์ฯสะพานสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

@ สำนักงานเขตสะพานสูง
@ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง
#สนส.
#สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 2 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
02/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่งประจำวันที่ 1 กันยายน 2564#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สน...
01/09/2021

#รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 😷😷😷
ศูนย์พักคอยฯ จำนวน 13 แห่ง
ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

#ศูนย์พักคอย #ศูนย์สร้างสุขทุกวัย #สนส. #สวท.

ที่อยู่

Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1 ศูนย์ฯ จตุจักร เขตจตุจักร ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ 111/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสุวรรณ ไชยดี ติดต่อ 0 2591 7961 , 09 9789 4879 2 ศูนย์ฯ ดอนเมือง เขตดอนเมือง ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ 501 รร.บำรุงรวิวรรณ ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210 หัวหน้าศูนย์ฯ นายไพฑูรย์ บ้านเกาะ ติดต่อ 0 2566 32910 , 2566 32920 , 2566 3293 , 08 1554 9493 3 ศูนย์ฯ หลักสี่ เขตหลักสี่ ระดับ A ที่อยู่ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หัวหน้าศูนย์ฯ นายจีระวัตน์ หอมกลิ่น ติดต่อ 0 2591 3319 , 0 2591 3320 , 06 5527 5489 4 ศูนย์ฯ บางเขน เขตบางเขน ระดับ B ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม. 10220 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสราวุฒิ แสงสกล ติดต่อ 0 2521 0271 , 08 3080 4108 5 ศูนย์ฯ วชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ระดับ B ที่อยู่ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม. 10900 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสมชาย ฤกษ์จำนงค์ ติดต่อ 0 2537 9172 , 08 8672 2529 6 ศูนย์ฯ เตชะวณิช เขตบางซื่อ ระดับ B ที่อยู่ 796 ถนนเตชะวณิช เขตบางซื่อ กทม. 10800 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวเบญจพร กาญจนสิงห์ ติดต่อ 0 2587 0689 , 08 6405 6449 กลุ่มกรุงเทพใต้ 7 ศูนย์ฯ ลุมพินี เขตปทุมวัน ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชยพล ศรีหิรัญ ติดต่อ 0 2252 8035 , 08 6311 6371 8 ศูนย์ฯ คลองเตย เขตคลองเตย ระดับ A ที่อยู่ ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110 หัวหน้าศูนย์ฯ นายวิชัย ชายศรี ติดต่อ 0 2350 2482 , 08 0657 8119 9 ศูนย์ฯ บ่อนไก่ เขตปทุมวัน ระดับ A ที่อยู่ ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หัวหน้าศูนย์ฯ นายปณต ปานสมุทร์ ติดต่อ 0 2252 9028 , 08 1421 5045 10 ศูนย์ฯ บางนา เขตบางนา ระดับ A ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสิณิสา แจ้งจรัส ติดต่อ 0 2173 5078 , 08 1928 3982 11 ศูนย์ฯ วัดดอกไม้ เขตยานนาวา ระดับ B ที่อยู่ ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สารภี เมรสนัด ติดต่อ 0 2294 1533 , 08 9692 7539 12 ศูนย์ฯ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา ระดับ B ที่อยู่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หัวหน้าศูนย์ฯ นางหทัยชนก กล่ำถวิล ติดต่อ 0 2390 0699 , 08 1560 8525 กลุ่มกรุงเทพกลาง 13 ศูนย์ฯ เกียกกาย เขตดุสิต ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หัวหน้าศูนย์ฯ นางวิลาสิณี ศรีปรางค์ทอง ติดต่อ 0 2243 3160 , 0 2243 3161 , 09 4427 6543 14 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตพระนคร ระดับ B ที่อยู่ 264/1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กทม. 10200 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชัยวัฒน์ รัตนเอกวาที ติดต่อ 0 2281 1070 , 08 2518 2353 15 ศูนย์ฯ สวนอ้อย เขตดุสิต ระดับ B ที่อยู่ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300 หัวหน้าศูนย์ฯ นางศรีวรรณ เสมมณี ติดต่อ 0 2243 2706 , 06 2359 6519 16 ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ระดับ B ที่อยู่ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสุจารี ภู่ระยับ ติดต่อ 0 2281 1081 , 08 1206 8208 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 17 ศูนย์ฯ บางกะปิ เขตบางกะปิ ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 99 ซ.รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายศรุติ เดชวิถี ติดต่อ 0 2374 2902 , 08 7772 2239 18 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง เขตสะพานสูง ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 29 ซ.รามคำแหง 118 ถ.รามคำแหง แขวง-เขต สะพานสูง กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายภัคใจ จันปุ่ม ติดต่อ 0 2372 0577 , 08 5021 0211 19 ศูนย์ฯ หนองจอก เขตหนองจอก ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 50 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสว่าง บุหลั่นเพ็ง ติดต่อ 0 2548 3846 , 0 2548 3847 , 0 2548 3848 , 08 1910 3423 20 ศูนย์ฯ คลองสามวา เขตคลองสามวา ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 19 ซ.เลียบคลองสอง 19 ม.มโนรมย์ 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510 หัวหน้าศูนย์ฯ นางพรทิพย์ ทองศิลป ติดต่อ 0 2548 0621 , 08 4655 8110 21 ศูนย์ฯ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ระดับ A ที่อยู่ ถนนนวมินทร์ ซอย 51 เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสมาน สืบสาย ติดต่อ 0 2375 8512 , 09 1604 9493 22 ศูนย์ฯ ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ระดับ A ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท 77 เขตลาดกระบัง กทม. 10520 หัวหน้าศูนย์ฯ นางอุษา ศรีเกษ ติดต่อ 0 2326 6828 , 08 1913 4636 23 ศูนย์ฯ มีนบุรี เขตมีนบุรี ระดับ A ที่อยู่ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 หัวหน้าศูนย์ฯ นายวิบูลย์ศักดิ์ นิลสาร ติดต่อ 0 2175 4063 , 08 2114 5869 กลุ่มกรุงธนเหนือ 24 ศูนย์ฯ ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 108 หมู่ 1 ซ.ทวีวัฒนา 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา กทม. 10170 หัวหน้าศูนย์ฯ นายกวี มั่นมะโน ติดต่อ 0 2487 3201 , 0 2487 3202 , 0 2487 3203 , 09 3496 4595 25 ศูนย์ฯ บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรี ณัฏฐาวีรกร ตาซื่อ ติดต่อ 0 2409 5911 , 0 2409 59130 , 2409 5914 , 06 1159 6263 26 ศูนย์ฯ สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ระดับ A ที่อยู่ สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) เขตบางพลัด กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรี ปุริน ตามตรง ติดต่อ 0 2424 2663 , 09 2852 6415 27 ศูนย์ฯ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ระดับ A ที่อยู่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 หัวหน้าศูนย์ฯ นายถาวร แสงจรูณ ติดต่อ 0 2433 4597 , 08 6362 0879 28 ศูนย์ฯ จอมทอง เขตจอมทอง ระดับ A ที่อยู่ ถนนพระราม 2 ซอย 40 เขตจอมทอง กทม. 10150 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชัยรัตน์ ทองปอนด์ ติดต่อ 0 2416 5040 , 09 9584 8920 29 ศูนย์ฯ วัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด ระดับ B ที่อยู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ นางดวงตา เลี่ยมแจ่ม ติดต่อ 0 2424 5792 , 08 1466 0716 30 ศูนย์ฯ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี ระดับ B ที่อยู่ ถนนเทอดไท เขตธนบุรี กทม. 10600 หัวหน้าศูนย์ฯ นางวันเพ็ญ ศักดิ์นาวีพร ติดต่อ 0 2465 5138 , 08 1588 3808 31 ศูนย์ฯ อัมพวา เขตบางกอกน้อย ระดับ B ที่อยู่ 111 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวพัชรินทร์ บุญสิริจรัสพร ติดต่อ 0 2412 0712 0 , 9 4646 5974 กลุ่มกรุงธนใต้ 32 ศูนย์ฯ บางแค (เรืองสอน) เขตบางแค ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 81 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวศิริรัตน์ ภัทรเมธีกิจ ติดต่อ 0 2445 6123 , 0 2445 6124 , 08 1909 1703 33 ศูนย์ฯ บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวจิดาภา พรรณรัตน์ ติดต่อ 0 2416 5739 , 08 1613 4396 34 ศูนย์ฯ สะพานพระราม 9 เขตราษฏร์บูรณะ ระดับ A ที่อยู่ อาคารบริหารเงินออมฯ ชั้น 3 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 หัวหน้าศูนย์ฯ นายกิตติเชษฐ์ สายปัญญานิธิยศ ติดต่อ 0 2463 3761 , 0 2463 3762 , 08 9662 3741 35 ศูนย์ฯ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ระดับ A ที่อยู่ ถนนประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ กทม. 10140 หัวหน้าศูนย์ฯ นายจารึก ณรงค์ฤทธิ์เดโช ติดต่อ 0 2464 2616-7 , 08 9957 8036

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:29
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622460327

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถึงท่าน ผอ วิศาล กองเงิน ท่านได้มีคำสั่งให้ศูนย์กีฬาเยาวชนเฉพาะ สนามแบดมินตัน สามารถเล่น ได้สนามละ2คน ใช่ไหมครับ ประกาศและคำสั่งต่างที่ออกมา บังคับใช้ เอกชนอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่งสามารถเล่นได้ ฝั่งละไม่เกิน3คน
สอบถาม มาตราการ เกี่ยวกับกีฬาในร่ม แบดมินตัน ที่ออกมานั้น สามารถเล่นได้ ฝั่งละไม่เกิน3คน ถูกต้องไหมครับ บังคับใช้ ทั้งเอกชน และหน่วยงานของรัฐ หรือเปล่าครับ และหน่วยงานของรัฐ สามารถออก กฎระเบียบ เพื่อลดทอนคำสั่งได้หรือไม่ ขอบคุณครับ อบคุณครับ
🤩สอนทำกระถางต้นไม้ จากผ้าขนหนู อุปกรณ์น้อย วิธีทำง่ายๆ ลองทำกันดูเลยค่ะ https://www.facebook.com/100007909239567/videos/2573760139564269/
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยสิ่งของที่รับบริจาคได้แก่ - ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียน ไฟแซ๊ค - ชุดชั้นในสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ (ของใหม่) - ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย - อาหารสุนัข อาหารแมว - น้ำดื่ม อาหารกึ่งรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง - **งดรับบริจาคเงินนะคะ** โดยศูนย์ฯจะรวบรวมส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคให้แก่ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อส่งมอบให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัยลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดสอนทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 12.00 น. จัดสอนโดยครูหมวย
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณี ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณี จัดสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 12.00 น. จัดสอนโดยครูเจี๊ยบ