สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(4)

เปิดเหมือนปกติ

รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล
07/06/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่น

รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล

doe

รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน​ โดยทำควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้นา...
07/06/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าว

รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน​ โดยทำควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

doe

กระทรวงแรงงาน แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาเนื่องจากตั้งครรภ์ระหว่างฝึกปฏิบัติ...
07/06/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - กระทรวงแรงงาน แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในป

กระทรวงแรงงาน แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาเนื่องจากตั้งครรภ์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

doe

กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการพาคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ไปดำเนินการจั...
07/06/2021
Immigration Division 1 | Welcome

กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการพาคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

โดยแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองคิวได้ที่ www.immbkklabour.com

Immigration Division 1

รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์โควิด ระลอกใหม่
04/06/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่า

รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์โควิด ระลอกใหม่

doe

02/06/2021
www.doe.go.th

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ใ...
31/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝี

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย

doe

31/05/2021
www.doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น

28/05/2021
www.doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ (Return Recalibration Programme) และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน (Employment Recalibration Programme) ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

28/05/2021
www.doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น

27/05/2021
www.doe.go.th

แนวโน้มตลาดแรงงาน หลังประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี คนต่างด้าว และนายจ้างที่กระทำผิด มีโทษผิดวินัย และอ...
25/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ดำเน

รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี คนต่างด้าว และนายจ้างที่กระทำผิด มีโทษผิดวินัย และอาจได้รับโทษทางอาญา

doe

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
25/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้า

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

doe

25/05/2021
www.doe.go.th

แนวโน้มตลาดแรงงาน หลังประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
24/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)

doe

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระวัง​มิจฉาชีพ​แอบอ้าง​ขอความช่วยเหลือ
24/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระว

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระวัง​มิจฉาชีพ​แอบอ้าง​ขอความช่วยเหลือ

doe

แจ้งเตือน!!! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว มติ 29 ธ.ค. 63
19/05/2021

แจ้งเตือน!!! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว มติ 29 ธ.ค. 63

แจ้งเตือน!!! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว มติ 29 ธ.ค. 63

17/05/2021
17/05/2021
14/05/2021
www.doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย
13/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย

doe

อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.2 Live สดขายของออนไลน์
12/05/2021
อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.2 Live สดขายของออนไลน์

อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.2 Live สดขายของออนไลน์

รายการ อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่รายที่จะพาคุณไปเจาะลึก ถอดรหัสความสำเร็จอาชีพอิสระที่กำลังอินเทรนด์ในปัจ...

อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.1 Youtuber
12/05/2021
อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.1 Youtuber

อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ EP.1 Youtuber

รายการ อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่ รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึก ถอดรหัสความสำเร็จอาชีพอิสระที่กำลังอินเทรนด์ใ.....

12/05/2021
www.doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)

11/05/2021
www.doe.go.th

ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 1 - 3 )

ที่อยู่

IT Square
Bangkok
10210

29,504,510,513,538,554,59,95ก.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขออนุญาตแอดมินค่ะ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา ☎️ติดต่อสอบถาม 095-6366364
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ Digital Marketing Manager จำนวน 1 อัตรา
ขอสอบถามหน่อยคะ พัดลมไอเย็นมีปัญหาแต่เค้าไห้ใบประกันมา2ปีแต่ไม่มีเบอร์โทรติดต่อใดๆทั้งสิ้นพอที่จะมีอะไรแนะนำมั้ยคะ
หางานทำในกรุงเทพฯ ปทุมธานี วุฒิม.3
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3” SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที! พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป ✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน ✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี ! ✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี! ✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี! ✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี! ✅ มีชุดฟอร์มฟรี ! ✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย 🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529 📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย 👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower 📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549 ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ 📌 FB: scb protect 📌 Line: @scbprotect 📌 www.scbprotect.co.th #SCBPROTECT #ไทยพาณิชย์โพรเทค #SCB #SCBThailand
ร้าน Texas chichen รับพนักงานประจำ และพนักงานรายชั่วโมง ด่วน ประจำสาขา - Texas Chicken PTT Station โคกกรวด 65, ตำบล นากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30380 062 598 7271 ลิงค์ที่ตั้ง https://maps.app.goo.gl/xSpZpMem2KbynuT2A - Texas Chicken วิภาวดีรังสิต 11 559 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0812568762 ลิงค์ที่ตั้ง https://maps.app.goo.gl/36KT9okg2ZknuNaq8 สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณมน 0819356135 ศึกษาลักษณะร้าน จาก facebook : texas chichen thailand
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนังงานมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา #ขออนุญาตเพจสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่9
โทรติดยากมากค่ะมิคอลจะถึงร้อยสายแล้วค่ะ
ร้าน Texas chicken เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมา กทม. สมุทรสาคร ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน และพนักงาน Part-time - อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผลประโยชน์และสวัสดิการ -ค่าจ้าง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน (วันที่ 15 และ วันสิ้นเดือน) -คอมมิชชั่น ทุกเดือนเงินพิเศษตามเกรดของสถานี ทุกเดือน -เงินโบนัสทุกปี -เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี ตามผลการประเมิน -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร 1 มื้อ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ -กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน -อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) -มีโครงการกู้เงิน "ผ่านธนาคารออมสิน" -รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน -วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี -วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี -สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ลาฝึกอบรมวิชาทหาร -มีมาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง เอกสารที่ต้องเตรียม รูปถ่าย 2 ใบ(1หรือ2 นิ้ว) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี) สำเนาหนังสือรอบรองการผ่านงาน(ถ้ามี) สะดวกเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1
ต่างด้าวที่เป็น mou และใบอนุญาตทำงานหมดอายุการทำงานแล้ว ต้องทำใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
สอบถามค่ะ มีนัดรับบัตรMOUวันนี้แต่ไม่สะดวก สามารถไปวันหลังได้ไหมค่ะ