งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน

งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน ให้บริการนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ มธ ท่าพระจันทร์

เปิดเหมือนปกติ

🎉ประกาศผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2564📍นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ทาง👉🏼👉🏼 https://drive.google.co...
29/12/2021

🎉ประกาศผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2564

📍นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ทาง👉🏼👉🏼 https://drive.google.com/drive/folders/1mEwvb4shVB1JsahoEXWH-HZbpUHvZtyK?usp=sharing

📍กรอกแบบฟอร์มข้อมูลประวัติผ่อนผันทหาร👉🏼👉🏼 https://forms.gle/QEMu7CHwdswEUkcZ9

📩ส่งใบคำร้องด้วยตนเองภายในวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต หรือ กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรมชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ ในวันและเวลาราชการ

🎉ประกาศผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2564

📍นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ทาง👉🏼👉🏼 https://drive.google.com/drive/folders/1mEwvb4shVB1JsahoEXWH-HZbpUHvZtyK?usp=sharing

📍กรอกแบบฟอร์มข้อมูลประวัติผ่อนผันทหาร👉🏼👉🏼 https://forms.gle/QEMu7CHwdswEUkcZ9

📩ส่งใบคำร้องด้วยตนเองภายในวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต หรือ กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรมชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ ในวันและเวลาราชการ

🎉🎉ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564📍นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่อนผ...
12/12/2021

🎉🎉ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📍นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จำนวน 324 ราย โปรดตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 👉🏼👉🏼 https://drive.google.com/file/d/1OAm1CecwxYVODufBAgM3lUGrw9ga_-fl/view?usp=drivesdk

🎉🎉ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📍นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จำนวน 324 ราย โปรดตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 👉🏼👉🏼 https://drive.google.com/file/d/1OAm1CecwxYVODufBAgM3lUGrw9ga_-fl/view?usp=drivesdk

📌..ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/64..📌.📆 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.reg.tu.ac.th/th/po...
12/11/2021

📌..ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/64..📌
.
📆 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/730 📅

📌..ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/64..📌
.
📆 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/730 📅

📣 ประกาศแก้ไขสถานที่ส่งเอกสาร📣ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564🎯ส่งด้วยตนเอง🎯งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษาอาค...
09/11/2021

📣 ประกาศแก้ไขสถานที่ส่งเอกสาร📣
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

🎯ส่งด้วยตนเอง🎯
งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในวันเวลาทำการ

🎯ส่งทางไปรษณีย์🎯 โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2564
งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

📌 ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mDCaRNMsN6072wDJiOc8daOdIvHX-GwL/view?fbclid=IwAR1ZYGSTpoocF7IvMPNwLKET9lQtdjby9HPaFLcD6jZ7kgut1-glB-vcZjA

📌 พร้อมกรอกข้อมูลผ่าน Google form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRYpAETkmR3f2x3uXHFfM4yx74YPReyJm77HXDPcjnfacJmQ/viewform?fbclid=IwAR3RT9n3fLmDgr8P6VPFrVYkoYnBV2aOwobpihqlkXfVx1layjv2K42N3yg

📌ประกาศแก้ไขสถานที่ส่งเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/13dHpYF5xsZOMw8lOj6NckOsYC5t6x-0U/view?fbclid=IwAR19DWL5fXdUNgi4yhFsDGtVQmwHgTtfkVphx4IjnOTGnuqpFnSN6xWxaKE

📣 ประกาศแก้ไขสถานที่ส่งเอกสาร📣
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

🎯ส่งด้วยตนเอง🎯
งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในวันเวลาทำการ

🎯ส่งทางไปรษณีย์🎯 โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2564
งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

📌 ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mDCaRNMsN6072wDJiOc8daOdIvHX-GwL/view?fbclid=IwAR1ZYGSTpoocF7IvMPNwLKET9lQtdjby9HPaFLcD6jZ7kgut1-glB-vcZjA

📌 พร้อมกรอกข้อมูลผ่าน Google form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRYpAETkmR3f2x3uXHFfM4yx74YPReyJm77HXDPcjnfacJmQ/viewform?fbclid=IwAR3RT9n3fLmDgr8P6VPFrVYkoYnBV2aOwobpihqlkXfVx1layjv2K42N3yg

📌ประกาศแก้ไขสถานที่ส่งเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/13dHpYF5xsZOMw8lOj6NckOsYC5t6x-0U/view?fbclid=IwAR19DWL5fXdUNgi4yhFsDGtVQmwHgTtfkVphx4IjnOTGnuqpFnSN6xWxaKE

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
14/10/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
14/10/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
13/10/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2564
03/10/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2564
01/10/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2564

📣ประกาศ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564📣📌ดาวน์โหลดใบสมัครไ...
30/09/2021

📣ประกาศ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564📣

📌ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 📌https://drive.google.com/file/d/1hdBRUq8ddn1BXQcoP3XmPlRvflhDykwj/view?usp=sharing

📣ประกาศ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564📣

📌ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 📌https://drive.google.com/file/d/1hdBRUq8ddn1BXQcoP3XmPlRvflhDykwj/view?usp=sharing

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 28 กันยายน 2564
29/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 28 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 28 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน 2564
28/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 17 กันยายน 2564
18/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 17 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 17 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2564
17/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2564

📣 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 ที่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนท...
14/09/2021

📣 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 ที่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร🎁

📌ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1BpKnO_C0AOmhJqONI7QRNc7T2disP77f/view?usp=sharing

📌กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1o2pXOZxDUx87u9TXZzDX5UgEzcooL1J-/view?usp=sharing

📌คำชี้แจง >> https://drive.google.com/file/d/1g0VJ2Z4IQcqobusgoCTVUKcDVZuvPC1B/view?usp=sharing

📌ดาวน์โหลด
- คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา (ส่งไฟล์ในวันกิจกรรมคัดสรร) >> https://drive.google.com/file/d/1XtGxMPIXNgWCrRzeiF6LGNOWLWB3K11i/view?usp=sharing

- แบบฟอร์มสำหรับเขียนแผนที่ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1gGlVyD9a1njpQys1viRMWyadc8sRxyf-/view?usp=sharing

📍สมัครออนไลน์เท่านั้น >> http://www.relations.tu.ac.th:8011/cond/

📌***กิจกรรมคัดสรรผ่านระบบ MS team ตลอดทั้งวัน (ขั้นตอนการทำกิจกรรมจะมีการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอ)***

📣 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 ที่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร🎁

📌ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1BpKnO_C0AOmhJqONI7QRNc7T2disP77f/view?usp=sharing

📌กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1o2pXOZxDUx87u9TXZzDX5UgEzcooL1J-/view?usp=sharing

📌คำชี้แจง >> https://drive.google.com/file/d/1g0VJ2Z4IQcqobusgoCTVUKcDVZuvPC1B/view?usp=sharing

📌ดาวน์โหลด
- คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา (ส่งไฟล์ในวันกิจกรรมคัดสรร) >> https://drive.google.com/file/d/1XtGxMPIXNgWCrRzeiF6LGNOWLWB3K11i/view?usp=sharing

- แบบฟอร์มสำหรับเขียนแผนที่ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา >> https://drive.google.com/file/d/1gGlVyD9a1njpQys1viRMWyadc8sRxyf-/view?usp=sharing

📍สมัครออนไลน์เท่านั้น >> http://www.relations.tu.ac.th:8011/cond/

📌***กิจกรรมคัดสรรผ่านระบบ MS team ตลอดทั้งวัน (ขั้นตอนการทำกิจกรรมจะมีการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอ)***

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2564
13/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2564
12/09/2021

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์​ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2564

📣📣กองกิจการนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาในการสำรวจการเข้าถึงวัคซีนโควิด19 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 📌เรื่อง แบบสำรวจการได้รั...
06/09/2021

📣📣กองกิจการนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาในการสำรวจการเข้าถึงวัคซีนโควิด19 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
📌เรื่อง แบบสำรวจการได้รับวัคซีนในนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวัคซีนโควิด19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครอบคลุมต่อไป

🙏จึงขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

#ข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการด้านวัคซีนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

กดตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้
https://bit.ly/3yTednD

ขอบคุณค่ะ🙏

📣📣กองกิจการนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาในการสำรวจการเข้าถึงวัคซีนโควิด19 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
📌เรื่อง แบบสำรวจการได้รับวัคซีนในนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวัคซีนโควิด19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครอบคลุมต่อไป

🙏จึงขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

#ข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการด้านวัคซีนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

กดตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้
https://bit.ly/3yTednD

ขอบคุณค่ะ🙏

📣 ประกาศ ‼️ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษที...
11/08/2021

📣 ประกาศ ‼️ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (Application for Financial Assistance Grants for Thammasat University Students affected by COVID-19 Semester 1/2021)

📌 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน 2564 ก่อนเที่ยงคืน (Application Period: 9 August - 9 September 2021)

📍 อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/12StlDU2Nf6OjRgj3f0xqTutvn3fATD5f/view?usp=sharing
📌 English Version:
https://drive.google.com/file/d/1tR4ctOhvOOgW93HypRGzwT6NSFZ-q2Cu/view?usp=sharing

📍สามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้
- ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX8ArSkSnaTGxvN3VjL5sbvVdWHzc7j4wY5eZTfXeUP7zwzA/viewform
- ระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Students) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-tDrOyGwsFjfpnYRvj0FijdPLHXY8Ytb4rYLRX3gXkVmLQ/viewform

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลกระทบประกอบการสมัคร:
📍https://drive.google.com/file/d/11Oz-5OXAqhU-wa7NtNO1nF9zQ6QPhZWB/view?fbclid=IwAR2D6SMgF6KvCswFLUINyYEsOVEKpTFE1m46imBHDrK_RnFpJSEtk2RNlBA
📍pdf:
https://drive.google.com/file/d/1ELXidUDP_mhkfVxHvHti4Popd3-vDqBA/view

📣 ประกาศ ‼️ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (Application for Financial Assistance Grants for Thammasat University Students affected by COVID-19 Semester 1/2021)

📌 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กันยายน 2564 ก่อนเที่ยงคืน (Application Period: 9 August - 9 September 2021)

📍 อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/12StlDU2Nf6OjRgj3f0xqTutvn3fATD5f/view?usp=sharing
📌 English Version:
https://drive.google.com/file/d/1tR4ctOhvOOgW93HypRGzwT6NSFZ-q2Cu/view?usp=sharing

📍สามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้
- ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX8ArSkSnaTGxvN3VjL5sbvVdWHzc7j4wY5eZTfXeUP7zwzA/viewform
- ระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Students) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-tDrOyGwsFjfpnYRvj0FijdPLHXY8Ytb4rYLRX3gXkVmLQ/viewform

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลกระทบประกอบการสมัคร:
📍https://drive.google.com/file/d/11Oz-5OXAqhU-wa7NtNO1nF9zQ6QPhZWB/view?fbclid=IwAR2D6SMgF6KvCswFLUINyYEsOVEKpTFE1m46imBHDrK_RnFpJSEtk2RNlBA
📍pdf:
https://drive.google.com/file/d/1ELXidUDP_mhkfVxHvHti4Popd3-vDqBA/view

📣📣ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
09/08/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับรายเก่า รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรา...
04/08/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ‼️ รับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับรายเก่า รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่)
📌 ส่งคำขอกู้ผ่านระบบ DSL ก่อนยื่นใบสมัครให้กองทุนฯ และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
📂 อ่านประกาศเพิ่มเติมสำหรับทุนกู้ยืมกยศ.
https://drive.google.com/file/d/1ElKqAFReyRTOh9KFgSnTMgZMKO9KqADI/view?fbclid=IwAR24ydzzxfjXZdwSJ0bFDSp4BQ3CKgOZxIWgN_SPtmcoI4fUQAOPGMC2zVU
📂 อ่านประกาศเพิ่มเติมสำหรับทุนกู้ยืมกรอ.
https://drive.google.com/file/d/14OUi-m1RD11m9UqTqmNRy4CaC_D_6pQ3/view?fbclid=IwAR0qnlfmrlTDug2I9zScme5Xt0BoHQYooQlnlrHi_q5dbgoWjDaK9STeCWs
📍 ใบสมัครทุนกู้ยืมกยศ. รายเก่า
https://drive.google.com/file/d/1ZX9WFY4tzk8Xm_9cZWPGVk-zD66UFyAb/view?fbclid=IwAR3vdUu6DjkG0DmATDkokatg7tTafiwOTYtrtw8q4l2L0aTFkFkK-6rtjOQ
📍 ใบสมัครทุนกู้ยืมกยศ. รายใหม่
https://drive.google.com/file/d/1jWCMrDaDVjghT0rDpUxzyLbNWUIFdfBk/view?fbclid=IwAR2CL1md5FyLtRYVYDmuQIbkSlpGJDlAw9A7wO3DJZyXclNpz7_LDV_s4vM
📍 ใบสมัครทุนกู้ยืมกรอ. รายเก่า
https://drive.google.com/file/d/1llg12bxk7CsuvH5FgBJuzMslPlnVaFDp/view?fbclid=IwAR3_OqDNBtVxRQucNbT4Ou_Y_EILjVZ-gnb-VZfT6Z5twLmmAzIOEK-3tVc
📍 ใบสมัครทุนกู้ยืมกรอ. รายใหม่
https://drive.google.com/file/d/14pJu3OLhAQC5RImw1CVQLqbbPuFhpKBV/view?fbclid=IwAR2Rp29DVZdCse3jWz0B3PsibIlRCh0ACrs48rqVTL55W-ml0kyy-KtHRnc

นักศึกษาท่าพระจันทร์สามารถส่งเอกสาร
- ด้วยตนเองที่ตึกกิจกรรมชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์
- ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง จ่าหน้าซองถึง
คุณกรรณิการ์ แก่นอำพัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 เขตพระนคร กทม.10200
สำหรับนักศึกษาท่าพระจันทร์ที่กู้ยืม กยศ. กรอ. รายใหม่ ปี 64 สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OPENCHATค่ะ

Photos from Thammasat Scholarships's post
30/07/2021

Photos from Thammasat Scholarships's post

📣📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานักศึกษาท่าพระจันทร์สามารถส่งเอกสาร - ด้วยตนเองที่ตึกกิจกรรมช...
16/07/2021

📣📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
นักศึกษาท่าพระจันทร์สามารถส่งเอกสาร
- ด้วยตนเองที่ตึกกิจกรรมชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์
- ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง จ่าหน้าซองถึง
คุณกรรณิการ์ แก่นอำพัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 เขตพระนคร กทม.10200

สำหรับนักศึกษาท่าพระจันทร์ที่กู้ยืม กยศ. กรอ. รายใหม่ ปี 64 สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OPENCHATค่ะ

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. ท่าพระจันทร์รายใหม่ สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OPENCHAT
16/06/2021

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. ท่าพระจันทร์รายใหม่ สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OPENCHAT

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. ท่าพระจันทร์รายใหม่ สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OPENCHAT

ประชาสัมพันธ์ ประกวดบทความชิงรางวัล
19/05/2021

ประชาสัมพันธ์ ประกวดบทความชิงรางวัล

ประชาสัมพันธ์ ประกวดบทความชิงรางวัล

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ท่า...
18/05/2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ท่าพระจันทร์ ติดต่อส่งเอกสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 หรือโทร.02-222-8871

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ท่าพระจันทร์ ติดต่อส่งเอกสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 หรือโทร.02-222-8871

ทุนสำหรับนักศึกษามธ.ที่ติดโควิท-19
05/05/2021

ทุนสำหรับนักศึกษามธ.ที่ติดโควิท-19

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
28/04/2021

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กยศ. กรอ.
27/04/2021

กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กยศ. กรอ.

กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กยศ. กรอ.

📢ประชาสัมพันธ์ 📢รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564
27/04/2021

📢ประชาสัมพันธ์ 📢
รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564

📢ประชาสัมพันธ์ 📢
รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564

📢ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564
27/04/2021

📢ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564

📢ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
06/04/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

📣📣📣เรียน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน 🙏กองทุนขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการ...
02/03/2021

📣📣📣เรียน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
🙏กองทุนขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564
สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน
ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง
1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
Download ได้แล้ววันนี้
ทั้ง iOS และ Android
📱 >> https://bit.ly/2YNgNux
ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2
21/01/2021

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์
21/01/2021

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
18:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-613-3954

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ThammasatSTUDENTservice 💛❤️ วันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนใหม่ รหัส 64 และชาวธรรมศาสตร์ได้รู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของธรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุก ๆ คน และทำหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาในทุก ๆ เรื่องนั่นคือ " #กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" นั่นเองค่ะ 💛❤️📍🎉 ——————————— สำหรับช่องทางในการรับบริการของกองกิจการนักศึกษา มีดังนี้ ♥️ สำหรับนักศึกษาศูนย์รังสิต สามารถรับบริการได้ที่กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 🌐 เรื่องกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา การจัดกิจกรรมของชุมนุม/ชมรมและกลุ่มอิสระ การพัฒนาทักษะนักศึกษา วินัยนักศึกษา 📍 งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🌐 เรื่องทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุนการศึกษา รางวัลต่าง ๆ นักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และโครงการเรียนดี📍Thammasat Scholarships 🌐 เรื่องการดูแลด้านสุขภาพกาย การรักษาพยาบาล บริการด้านสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 📍Thammasat Well Being Center 🌐 เรื่องการให้คำปรึกษาปัญหา ข้อกังวลใจต่าง ๆ และการดูแลด้านสุขภาพใจ 📍Viva City : TUCounseling 🌐 เรื่องการบริการและดูแลนักศึกษาพิการ รับบริการได้ที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 📍 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🌐 เรื่องงานด้านอาสาสมัครฯ และการพัฒนาอาสาสมัคร 📍TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ♥️ สำหรับนักศึกษาท่าพระจันทร์ สามารถรับบริการได้ที่งานฝ่ายการนักศึกษาท่าพระจันทร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 หรือ 📍 งานฝ่ายการนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ♥️ สำหรับนักศึกษาศูนย์ลำปาง สามารถรับบริการได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม 📍 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ♥️ ส่วนนักศึกษาศูนย์พัทยา สามารถรับบริการได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา) 📍 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา . #TU87 #WelcomeTU87 #ThammasatOrientation2021 #Thammasat2021wearetheFUTURE