อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า รักษาโรคอายุรกรรมทุกโรค ผลิตแพทย์ และ แพทย์เฉพาะทาง สถาบันผลิตแพทย์ อายุรแพทย์ของทหารบก บริการรักษาทหารและประชาชนทั่วไป ด้วยคุณภาพระดับโรงเรียนแพทย์ตามมาตรฐานสากล
(15)

เปิดเหมือนปกติ

เอกสารใบสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัครจ.ส.อ.ปรี...
06/05/2021

เอกสารใบสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
จ.ส.อ.ปรีชา หินเพ็ชร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.02-763-3280 หรือ 098-825-4959

เอกสารใบสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
จ.ส.อ.ปรีชา หินเพ็ชร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.02-763-3280 หรือ 098-825-4959

จบไปแบบเรียบร้อยดีครับ งานประชุม 4th pmk medicine board review ฝากช่วยประเมินกันด้วยนะครับเจอกันปีหน้าครับ
25/04/2021

จบไปแบบเรียบร้อยดีครับ งานประชุม 4th pmk medicine board review

ฝากช่วยประเมินกันด้วยนะครับ

เจอกันปีหน้าครับ

จบไปแบบเรียบร้อยดีครับ งานประชุม 4th pmk medicine board review

ฝากช่วยประเมินกันด้วยนะครับ

เจอกันปีหน้าครับ

เจอกันครับ ปีหน้านะครับ
25/04/2021

เจอกันครับ ปีหน้านะครับ

เจอกันครับ ปีหน้านะครับ

เจอกันปีหน้านะครับ
25/04/2021

เจอกันปีหน้านะครับ

เจอกันปีหน้านะครับ

Day 4 4thpmk medicine board review 2021
25/04/2021

Day 4 4thpmk medicine board review 2021

Day 3 4th pmk board review 2021
24/04/2021

Day 3 4th pmk board review 2021

‼️ ด่วน ‼️  แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครเรียนต่อ fellow nephro 5 ตำแหน่ง ของปีการศึกษา 2565 ติดต...
21/04/2021

‼️ ด่วน ‼️ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครเรียนต่อ fellow nephro 5 ตำแหน่ง ของปีการศึกษา 2565

ติดต่อเขียนใบสมัครชั้น 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ส่งใบสมัคร และ แสดงความจำนงกับหัวหน้าแผนก เลยครับ

สอบสัมภาษณ์ช่วงเดือน มิย 64 ครับ

‼️ ด่วน ‼️ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครเรียนต่อ fellow nephro 5 ตำแหน่ง ของปีการศึกษา 2565

ติดต่อเขียนใบสมัครชั้น 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ส่งใบสมัคร และ แสดงความจำนงกับหัวหน้าแผนก เลยครับ

สอบสัมภาษณ์ช่วงเดือน มิย 64 ครับ

Update งานประชุม online pmk medicine board review
18/04/2021

Update งานประชุม online pmk medicine board review

Photos from อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า's post
18/04/2021

Photos from อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า's post

เช้าวันที่ 2 กับ 4th pmk medicine board review 2021
18/04/2021

เช้าวันที่ 2 กับ 4th pmk medicine board review 2021

4th pmk medicine board review
17/04/2021

4th pmk medicine board review

Pmk board review 2021
17/04/2021

Pmk board review 2021

พร้อม Board review medicine 2021
17/04/2021

พร้อม Board review medicine 2021

รอเจอกันอีก ประมาณ 30 นาที เริ่ม 8.00 น ครับ
17/04/2021

รอเจอกันอีก ประมาณ 30 นาที เริ่ม 8.00 น ครับ

รอเจอกันอีก ประมาณ 30 นาที เริ่ม 8.00 น ครับ

แจ้งทราบครับ
14/04/2021

แจ้งทราบครับ

แจ้งทราบครับ

งานประชุมวิชาการ รพ มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
31/03/2021

งานประชุมวิชาการ รพ มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

งานประชุมวิชาการ รพ มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย  สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพัน...
29/03/2021

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 3 พันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ
1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 3 พันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ
1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่เจ้าหน...
29/03/2021

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565
ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร จ.ส.อ.ปรีชา หินเพ็ชร กองอายุรกรรม โรงพยาบาพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.02-763-3278
คลิกโหลดใบสมัคร
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210329_114603_60615b8b3c736_upload.doc

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565
ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร จ.ส.อ.ปรีชา หินเพ็ชร กองอายุรกรรม โรงพยาบาพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.02-763-3278
คลิกโหลดใบสมัคร
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210329_114603_60615b8b3c736_upload.doc

ได้เวลาเตรียมพร้อมเข้าสนามรบกันแล้วครับ คุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง ลงทะเบียนด่วนเลยครับ ไม่มีรีรัน ไม่มีเสียใจภายหลัง
01/03/2021

ได้เวลาเตรียมพร้อมเข้าสนามรบกันแล้วครับ คุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง ลงทะเบียนด่วนเลยครับ ไม่มีรีรัน ไม่มีเสียใจภายหลัง

04/02/2021

ข้อแนะนำของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง “ถั่งเช่ากับโรคไต”

01/02/2021
วิทยบริการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
25/01/2021

วิทยบริการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

** ปฏิทินงานบริการวิชาการ วพม. ประจํ าปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ **
มาติดตามงานวิชาการของ รพ.รร.6/วพม กันครับ !!

แจ้งผู้ลงทะเบียนงาน Nephrology & Hemodialysis Reviewทางผู้จัดงานประชุม ได้ดำเนินการจัดส่ง Login Link ทางอีเมล์ตามที่ผู้ล...
14/01/2021

แจ้งผู้ลงทะเบียนงาน Nephrology & Hemodialysis Review
ทางผู้จัดงานประชุม ได้ดำเนินการจัดส่ง Login Link ทางอีเมล์ตามที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่าน ใน กล่องจดหมาย (Inbox) และ เมล์ขยะ (Junk Mail)

**หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมล์ดังกล่าว กรุณาติดต่อที่
โทร 063-989-0341
Email: [email protected]

ชวนมาฟังงานประชุมที่ตั้งใจจัดจาก PMK rheumatology จริงหรือ vasculitis เป็นโรคที่ rare และ รักษายากมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะอ...
12/11/2020

ชวนมาฟังงานประชุมที่ตั้งใจจัดจาก PMK rheumatology
จริงหรือ vasculitis เป็นโรคที่ rare และ รักษายาก
มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะ

อาหารอร่อย ความรู้แน่น
19 ธันวา นี้ เจอกันน

ปล. ใครไม่มีสปอนเซอร์ หลังไมค์มาได้นะ
#pmkrheumatology

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3471302426288936&id=340810492671494
10/11/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3471302426288936&id=340810492671494

Flow chart CPR (พยายามปรับให้เป็นภาษาไทย ปรับให้
เข้ากับ ยาที่มีในประเทศไทย) ดัดแปลงจาก CPR 2020 guideline ใหม่
หลักๆ เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงไม่มาก
1. มี dose ยา atropine ใน bradycardia เปลี่ยนจาก 0.5 mg เป็น 1 mg
พยายามหาเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยน ก็ไม่พบ evidence base เพียง แต่ พบใน guideline เก่าว่า การให้ atropine dose ต่ำ ไปอาจทำให้เกิด paradoxical response ทำให้ HR ช้าไปอีก เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะนี้ จึงให้ dose 1 mg ไว้ก่อน แต่ประเทศไทยมีแค่ amp ละ 0.6 mg เพราะฉะนั้นต้อง สอง amp จะกลายเป็น 1.2 mg

2. Dose ยา dopamine ปรับ จาก 2-20 mcg/kg/min เป็น 5-20 mcg/kg/min

3.Coaching ขณะ CPR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้ audio and visual feed back for improved quality CPR ( เครื่อง AED ปัจจุบันมีเสียงคอยบอกบท ในระหว่าง CPR บางที่ตื่นเต้นทำไรไม่ถูก

4. การให้ ต่อ entidal CO2 ตั้งแต่การใช้ ambu bag ซึ่งไม่ได้กำหนดตัวเลขที่ใช้ในการติดตามการรักษา ใดๆ

5. แนะนำ precharge ช่วงก่อน switch CPR เพื่อลดเวลา ในช่วงการทำ defib (minimize interruption of chest compression)

6. ไม่มีตัวเลขในการทำ synchronize cardioversion in 2020
ให้เริ่มต้นตามความเหมาะสมของแต่ละเครื่องที่ใช้

7. In tachycardia ย้ายการทำ ECG อยู่ในข่วง ตารางแรก คือ
ECG if available

8. Alternaive lidocaine in shockable rhythm (compared with 2015)

Cr: หมอชาตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยแปล flow chart เป็นภาษาไทย ให้พวกเราไปอ่านง่ายๆ
Cr: หมอวิโรจน์ หมอชวัลชอบ update เนื้อหาใหม่ ใน guideline 2020

แม้งานประชุมจะผ่านไปแล้ว​ ​แต่ท่านที่สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการสามารถ​ order ตำรา​ emergency medicine ได้ที่โครงกา...
07/11/2020

แม้งานประชุมจะผ่านไปแล้ว​ ​แต่ท่านที่สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการสามารถ​ order ตำรา​ emergency medicine ได้ที่โครงการตำราอายุรศาตร์​พระมงกุฎเกล้า​ ​ที่คุณออยใน​ราคาพิเศษได้ที่​เบอร์​ 092-326-5070 นะครับ

งานแรกของปี 2564 ที่นั่งจำกัดนะครับ
06/11/2020

งานแรกของปี 2564 ที่นั่งจำกัดนะครับ

https://www.kidneypmk.com/
ลงทะเบียนใน web site ครับ

เจอกันปีหน้าใน theme
06/11/2020

เจอกันปีหน้าใน theme

อบรมระยะสั้น วันที่ 4 ของงานประชุมครับ
05/11/2020

อบรมระยะสั้น วันที่ 4 ของงานประชุมครับ

ที่อยู่

315 ถนนราชวิถี
Bangkok
10400

รถประจำทาง บีทีเอส ที่ผ่านอนุเสาวรีย์ชัยฯ

ข้อมูลทั่วไป

สถานบันผลิตอายุรแพทย์ สอนอายุรศาสตร์ ของทหารบก รักษาทหารและประชาชน ด้วยคุณภาพและหัวใจ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627633278

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทุกสาขา การอบรมอายุรศาสตร์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มะเร็งต่อมลูกหมากผ่าตัดลูกอัณฑะแล้วจะหายไหมครับ
@งานกิจกรรม ฟรี # บ้านลมชักคลับ ครี้งที่ 1 9.00 - 15.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 รพ.พระมงกุฏเกล้า • พบนักศิลปะบำบัดในถาดทราย การเล่นแนวบำบัดเยียวยาจิตใจ • พบนักจิตวิทยา รู้ความต้องการผู้ป่วย เข้าใจผู้ดูแล • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลมชัก ไขปัญหาข้อข้องใจ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน @ รีบจองก่อนที่นั่งเต็ม @ อาหารฟรี ของว่างฟรี เครื่องดื่มฟรี ได้ความรู้กลับไป งานดีๆแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้ว
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดีๆ แห่งปี งานประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 5 UPDATES ON VACCINE 2019 : What You Need To Know สำหรับเภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน 👉 เภสัชกร ได้รับ CPE 9.5 😊😊 👉 แพทย์ ได้รับ CME 11 😊😊 ********************** HIGHLIGHT TOPICS ********************** 💉Update on Thai EPI 2019 โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ 💉Roles of Vaccine on Community Immunity โดย อ.ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ 💉Trend of Children Vaccine in 2019 โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 💉New Recommendation Guidelines for Rabies Vaccine โดย อ.พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ 💉Role of Vaccine for Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 💉Recommended Vaccines for Adult and Elderly Society โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง และ อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง 💉Vaccines for Pregnants โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา 💉Vaccine storage and cold chain management โดย ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช ******************* ลงทะเบียนได้แล้วที่ ******************* https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=138
ความเห็นของนพท.ปี ๔ วพม.เมื่อวาน