งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร

งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร งานด้านกิจการนิสิต แบบ กึ่งทางการครับ ขอรบกวนช่วยกันเพื่มเพื่อน กด like เป็นสมาชิก และรับทราบข่าวสาร งานทางด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานิสิตของน้องๆ นิติฯ จุฬาฯ กันด้วย ขอบคุณครับ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

03/07/2021

📣📣 เปิดห้องสนทนาออนไลน์เป็นพิเศษ
แนะนำคณะและโครงสร้างหลักสูตร #ฬ64 มาคุยกันนะ.. 😊😊

30/06/2021

#หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่ #ฬ64 #LawChula

27/06/2021

นิสิตนิติ จุฬาฯ ติด Top 100
ว่าความศาลจำลองระหว่างประเทศ
“The Phillips C.Jessup”

ทีมนิติศาสตร์ จุฬาฯ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ทีมประเทศไทย หลังจากฝ่าด่านเข้ารอบลึก Advanced Round ในรายการ “The Phillips C. Jessup International Law Moot Court Competition 2021” การแข่งขันการว่าความศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดรายการหนึ่งของโลก โดยคว้าอันดับที่ 119 จาก 598 ทีม ทั่วโลก

นอกจากนี้ ในส่วนการจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันรายบุคคล (oralist) นางสาวธัญลักษณ์ ประสมทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนนรวมติด Top 100 อยู่ในลำดับที่ 75 จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,000 คน จากทั่วโลกเช่นกัน

ทีมนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปีนี้ นำโดย อ.ดร.ปภาวดี ธโนดมเดช มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย
นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2
นางสาวธัญลักษณ์ ประสมทอง ชั้นปีที่ 2
นายอันดามัน สายสีทอง ชั้นปีที่ 2
นางสาวพิมพ์กุล เตรียมวิจารณ์กุล ชั้นปีที่ 4
นางสาวฉัตรมณี ไตรสนธิ ชั้นปีที่ 4

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอชื่นชมในทุกความทุ่มเทของทีมนิติ จุฬาฯ ชุดนี้ และขอแสดงความยินดีที่สร้างผลงานให้กับทีมประเทศไทยครั้งนี้

11/06/2021

เนื่องในวาระ ๔๙ ปีแห่งการสถาปนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอเชิญฟังปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ ๑๓

“การเข้าถึงความยุติธรรม
ท่ามกลางความท้าทายในสังคมไทย”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์
ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสดทาง Facebook.com/LawChula
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

#LawChula 🎂

04/06/2021
www.rcu.sa.chula.ac.th

📣⚠️ หอใน…มาแล้ววว ⚠️📣

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนิสิต
ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.rcuchula.com/apply
วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564

โปรดดูรายละเอียดประกาศฉบับทางการที่ =>>http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_638.pdf

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  จะจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันรพี เพือชิงถ้ว...
04/06/2021
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันรพี - Google Drive

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันรพี เพือชิงถ้วยรางวัลของนายกสภาทนายความ โดยได้กำหนดหนดหัวข้อ ภาคภาษาไทย คือ “ทนายความยุคใหม่ กับการใช้ดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม” และในภาคภาษาอังกฤษ คือ “Lawyers and Today’s Use of Digital Technology in Justice Proceedings โดยจัดแข่งขันในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 14.00 น ณ ห้องประชุมสภาทนายความ เขตบางเขน กรุงเทพฯ สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ได้ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1gZtjdKHjJVYHgIcFSEyRwKQxXne3OFn5?usp=sharing

โครงการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563         ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดี มารยาทง...
03/06/2021
โครงการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเด่น ปีการศึกษา 2563 - Google Drive

โครงการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดี มารยาทงาม และมีระเบียบวินัยในตัวเอง เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับนิสิต และเพื่อปลูกฟังค่านิยมที่ดีงามและถูกต้องให้เป็นบัณฑิตที่มี่คุณค่าและมีความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม สำหรับนิสิตที่ประสงค์สมัครคัดเลือกในโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และแบบเสนอประวัติและผลงานโครงการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเด่น ตามลิงค์ที่ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบเสนอประวัติและผลงานโครงการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเด่น มายังอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook "งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

https://drive.google.com/drive/folders/1lz3A9NGZofp7ldgkbr0IrRxRUuBH4miO?usp=sharing

03/06/2021

📌 กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564
โดยกำหนดการซ้อมอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

18/05/2021

📆กำหนดการนิสิตปัจจุบัน (ทวิภาค) ภาคฤดูร้อน 2563

17 - 19 พฤษภาคม : แสดงความจำนงของลงทะเบียนเรียน
18 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน : สำหรับเพื่อน ๆ นิสิตคนใดที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนเรียบร้อยแล้ว รอประมวลผลการลงทะเบียน แล้วชำระค่าเล่าเรียน ผ่าน CU NEX
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน : ตรวจสอบผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน
7 -11 มิถุนายน : ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ลดรายวิชาและเปลี่ยนตอนเรียน (นิสิตที่ลงทะเบียนสายไม่ต้องชำระค่าปรับ)
18 มิถุนายน : ลดรายวิชาวันสุดท้าย

📍สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังสงสัยเกี่ยวกับ วิธีการชำระค่าเล่าเรียน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้ได้เลย 👉 https://www.facebook.com/571951176497528/posts/1158500784509228/

New! การชำระค่าเล่าเรียนรูปแบบใหม่ ”ชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต💳”
👉 https://www.facebook.com/571951176497528/posts/1267149853644320/?d=n

อ่านกำหนดการฉบับเต็มhttps://www.reg.chula.ac.th/news/Schedule_twi_3_63.pdf

05/05/2021
www.rcu.sa.chula.ac.th

📣⚠️ หอใน…มาแล้ววว ⚠️📣

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนิสิต
ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.rcuchula.com/apply
วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2564

โปรดดูรายละเอียดประกาศฉบับทางการที่ =>>http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_615.pdf

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post
30/04/2021

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post

Photos from หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ's post
23/04/2021

Photos from หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ's post

Photos from หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ's post
23/04/2021

Photos from หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ's post

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post
18/04/2021

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post

18/04/2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
________________________________________________________

14/04/2021
Meet Google Drive – One place for all your files

ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ จะจัดโครงการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื้อหาการแข่งขันจะครอบคลุมกฎหมายในเขตอำนาจของศาลอุธรณธ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และแผนกคดีแรงงาน สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ทีมละ 2 คน จำนวน 1 ทีม หากมีผู้สมัครจำนวนมากกว่า 1 ทีม จะมีการพิจารณาคัดเลือก เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ได้ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1sC6UC3U3LUGrCG2hFRCsfXVq8ioDsqJC

Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage – free.

12/04/2021

ปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท นม. 16 เมษายน นี้ สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ http://law.chula-regist.com

😎ติดเขี้ยวเล็บความชำนาญในนิติวิชา ... ศึกษาต่อยอดในสาขาเฉพาะทาง😎

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 แล้ว ใน 4 หมวดวิชา คือ
(1) กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
(2) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(3) กฎหมายมหาชน
(4) กฎหมายระหว่างประเทศ

✅ #ใหม่ เปิดแผนการศึกษา ข (ทำเอกัตศึกษา) เป็นครั้งแรก

✅ #คงไว้ แผนการศึกษา ก (ทำวิทยานิพนธ์) ที่ยืนหนึ่งมานานกว่า 50 ปี

ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดข
07/04/2021
ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดข

ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดข

ตามที่ปรากฏว่ามีการกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) […]

07/04/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การดำเนินการเฝ้าสังเกตสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19(เมษายน 2564)

07/04/2021

แนวทางการใช้บริการศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

⏰การเปิด-ปิด
• วันที่ 7-8 เมษายน 2564
เปิดเวลา 08.30 -20.00 น.
ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร คณะนิติศาสตร์
• วันที่ 9 เมษายน 2564
งดให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะวางใจในสวัสดิภาพต่อสถานการณ์

📖การยืม-คืน หนังสือ
• ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือ ให้เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564
• ยกเว้นค่าปรับสำหรับหนังสือที่ครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
• สามารถคืนหนังสือทางปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

🛵การให้บริการส่งหนังสือถึงบ้าน
• LawChulaLibrary BOOK DELIVERY ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

🖥การสืบค้นข้อมูลศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร
• นิสิต คณาจารย์ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ VPN ของจุฬาฯ ที่ https://www.law.chula.ac.th/academic-resources/legal-resources-center/
• บริการสืบค้นข้อมูลและตอบคำถามให้แก่คณาจารย์และนิสิตผ่านช่องทางออนไลน์ที่
📧อีเมล : [email protected]
📱 เพจ : facebook.com/LawChulaLibrary

#LawChula #LawchulaLibrary

29/03/2021

นิติจุฬาฯ สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยบนเวทีโลก


ในการแข่งขันเวที Philip C. Jessup International Law Moot Competition ว่าความและศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศ รอบ Global Round ของปีนี้

ทีมจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นทีมแรกและทีมเดียวของประเทศไทย
ที่ผ่านรอบ Preliminary เข้าสู่รอบลึก White & Case Advanced Round

ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีทีมของประเทศไทยเข้าถึงรอบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การแข่งขันเวทีนี้

การแข่งขันปีนี้
มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 ทีมจากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ โดยมีนิสิตนักศึกษากฎหมายจำนวนกว่า 3,000 คน เข้าแข่งขัน

นับเป็นการเผยคุณภาพการศึกษาและการแสดงความสามารถทางวิชาการของนิสิตนิติศาสตร์ไทยให้ประจักษ์บนเวทีโลก นำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประเทศไทย

สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2
นางสาวธัญลักษณ์ ประสมทอง ชั้นปีที่ 2
นายอันดามัน สายสีทอง ชั้นปีที่ 2
นางสาวพิมพ์กุล เตรียมวิจารณ์กุล ชั้นปีที่ 4
นางสาวฉัตรมณี ไตรสนธิ ชั้นปีที่ 4

ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.ปภาวดี ธโนดมเดช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
#LawChula

Photos from Alsa Chulalongkorn's post
11/03/2021

Photos from Alsa Chulalongkorn's post

กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน”.Online Workshop ที่จะชวนให้คุณมาพัฒนาบุคลิกภาพภายน...
02/03/2021

กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน”
.
Online Workshop ที่จะชวนให้คุณมาพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก รวมถึงการวางตัว มารยาท และทัศนคติให้มีความพร้อมต่อการสัมภาษณ์งาน การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมงานกับผู้อื่นในที่ทำงาน รวมทั้งการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
.
Chula Student Wellness ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ (ครูน้ำฝนและครูดอย) จากบริษัท โพรนาลิตี้ จำกัด ที่จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร และสอนการแสดง โดยเฉพาะและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
.
กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงาน 2.ฝึกบุคลิกภาพ ยืน เดินและนั่ง พร้อมใช้งานจริงได้ทั้ง face to face และ online 3. ฝึกการพูด ให้ดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ
.
📍 จัดในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 17.00 – 20.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom.
.
📍 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/VZKBQKFANWeB81U1A

กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน”
.
Online Workshop ที่จะชวนให้คุณมาพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก รวมถึงการวางตัว มารยาท และทัศนคติให้มีความพร้อมต่อการสัมภาษณ์งาน การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมงานกับผู้อื่นในที่ทำงาน รวมทั้งการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
.
Chula Student Wellness ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ (ครูน้ำฝนและครูดอย) จากบริษัท โพรนาลิตี้ จำกัด ที่จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร และสอนการแสดง โดยเฉพาะและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
.
กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงาน 2.ฝึกบุคลิกภาพ ยืน เดินและนั่ง พร้อมใช้งานจริงได้ทั้ง face to face และ online 3. ฝึกการพูด ให้ดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ
.
📍 จัดในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 17.00 – 20.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom.
.
📍 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/VZKBQKFANWeB81U1A

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกงาน มีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร: - ฝึกงานด้านการเ...
23/02/2021

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร:
- ฝึกงานด้านการเมือง (political section)
- ฝึกงานด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร (press & information section)

ระยะเวลาฝึกงาน: 6 เดือน (เริ่มพฤษภาคม 2021)

ขอบเขตงาน: งานด้านการเมืองของคณะผู้แทนทางการทูต และการปฏิบัติงานของสหภาพยุโรปในประเทศไทย และงานด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และการผลิตสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติ: ป.ตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี

ค่าตอบแทน: 1,100 ยูโร ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร: CV (แบบ europass) + cover letter + ใบสมัคร

ปิดรับสมัคร: 8 มีนาคม 2021 17:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติมและทางไปสมัคร (ฝึกงานด้านการเมือง): https://europa.eu/!hu48HH

รายละเอียดเพิ่มเติมและทางไปสมัคร (ฝึกงานด้านการการสื่อสาร วัฒนธรรม และการผลิตสื่อดิจิทัล): https://europa.eu/!jW87yU

13/02/2021

เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ปิดที่ทำการตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

คณะนิติศาสตร์ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการห้องสมุดและบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน (LawChula Library Book Delivery) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ. 2564 เพื่อสวัสดิภาพของนิสิตและบุคลากรทุกคน

#LawChulaLibrary

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post
09/02/2021

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post

06/02/2021

🛵📚 ส่งให้ทุกอำเภอ เพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม

#LawChulaLibraryBookDelivery#14 Welcome Back บริการส่งหนังสือให้ถึงบ้านเหมือนเดิม เริ่มส่งคำขอกันได้เลยค่ะ
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
วิธีขอยืม:
• ค้นหาหนังสือ > https://library.car.chula.ac.th/
• กรอกข้อมูล > https://bit.ly/2Q4RQqz
• รอรับหนังสือที่บ้าน/ที่อยู่ที่แจ้ง
เงื่อนไขการให้บริการ:
• ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ อ ยู่ น อ ก กทม. เท่านั้น
• ยืมได้เฉพาะหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/เอกัตศึกษา ที่มี Location เป็น Law Library และมี Status เป็น LIB USE ONLY หรือ CHECK SHELVES
• สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ 1 คน ระยะเวลายืมได้ตามสิทธิปกติ
• หนังสือจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันถัดไป
• หากมีข้อสงสัย E-mail : [email protected]
#LawChula

06/02/2021

พลาดไม่ได้ กด subscribe ความรู้กฎหมายย่อยง่าย จากรายการนิติมิติ ชวนวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายน่าสนใจ ผ่าน podcast ช่อง Law Chula Podcast ทุกแพลตฟอร์ม โดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

Soundcloud:
https://soundcloud.com/lawchula-podcast

Spotify:
https://open.spotify.com/show/0xW9lgHNEbfJwvx9L4PLT0

Apple Podcast:
https://podcasts.apple.com/th/podcast/law-chula-podcast/id1551360843

ประกาศ จากสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ในช่วงการแพร่ระบา...
31/01/2021

ประกาศ จากสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค covid - 19

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post
31/01/2021

Photos from Faculty of Law, Chulalongkorn University's post

ที่อยู่

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022182017

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานวิจัย ที่ทำขึ้นเพื่อนิสิตจุฬาฯ ป.ตรีได้มั้ยคะ #อยากให้นิสิตมีความสุขในการศึกษาอยู่ที่นี่ จากนิสิตจุฬาฯ ป.โท (ผู้วิจัย) ค่ะ^^
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!! 🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉 เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ) TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน : 20,000 บาท เวลางาน : 8.30-17.30 สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม) ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) การแต่งกาย : มี Uniform ให้ เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที) สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
*ขออนุญาติฝากข่าว .."ประชาสัมพันธ์".. ครับ ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/photos/a.114011078724013.7040.113929135398874/881944931930620/?type=3&theater
วันนี้ร้าน Anna & Charlie's Café ใจดี มีเมนู Signature ของทางร้านมาฝาก "ปลาหมึกผัดไข่เค็ม" พร้อมสูตร ส่วนผสม และวิธีการทำ https://www.facebook.com/annacharliecafe/videos/1861116390584687/
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ครับ งานวิ่งครั้งแรก ของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จุดเปิด-สิ้นสุดอยู่ที่ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดซิง อุทยาน 100 ปี เลยทีเดียว) และ วิ่งชมคณะต่างๆ ในจุฬาเกือบทุกคณะในมหาวิทยาลัย^^ ผู้สนใจสามารถคลิ๊กที่ลิ้งลงทะเบียน https://goo.gl/NjADCT หรือ QR code ตามรูป อัตราค่าลงทะเบียน (ทั้ง 2 ประเภท มินิมาราธอน และ Fun run ค่าลงทะเบียนเท่ากัน) - นักเรียน และนิสิต-นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 299 บาท พร้อมส่งบัตรนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา - ประชาชนทั่วไป 499 บาท - VIP เริ่มต้นที่ 999 บาท 4 พย 60 ตั้งแต่ 10.00 น. ลงทะเบียนและรับเสื้อ ณ สยามฯ วัน 5 พย 60 เวลา 5.00 น. อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันครับ รายละเอียดเพิ่มเติม #sahavaterun