กศน.เขตบางกะปิ

กศน.เขตบางกะปิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกะปิ สังกัด สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร กศน.เขตบางกะปิ มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(62)

เปิดเหมือนปกติ

กศน.เขตบางกะปิร่วมกับชุมชนโครงการร่วมกันสร้างจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563วันที่ 5 ธันวาคม 2563ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้า...
06/12/2020

กศน.เขตบางกะปิร่วมกับ
ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563ณ สำนักงานเขตบางกะปิ
04/12/2020

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ สำนักงานเขตบางกะปิ

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันที่ 3 ธันวาคม 2563ณ มิวเซียมสยาม
04/12/2020

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ มิวเซียมสยาม

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด กศน...
03/12/2020

กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.กทม.
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

นางสุดสวาท  คำแผง ผอ.กศน.เขตบางกะปินิเทศการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
29/11/2020

นางสุดสวาท คำแผง
ผอ.กศน.เขตบางกะปิ
นิเทศการเรียนการสอน
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการสร้างคลิปวิดีโอผ่านโ...
28/11/2020

นายพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการสร้างคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

นางสุดสวาท  คำแผง  ผอ.กศน.เขตบางกะปิเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563ณ มหาว...
23/11/2020

นางสุดสวาท คำแผง ผอ.กศน.เขตบางกะปิ
เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
23/11/2020

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กศน.เขตบางกะปิรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2563#สมัครเรียนกศน.
16/11/2020

กศน.เขตบางกะปิ
รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2563
#สมัครเรียนกศน.

กศน.เขตบางกะปิเข้าร่วมโครงการประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 25...
14/11/2020

กศน.เขตบางกะปิ
เข้าร่วมโครงการประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กศน.เขตบางกะปิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชนเมือง ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ป...
09/11/2020

กศน.เขตบางกะปิ
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชนเมือง ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมคุรุสภา

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านทุกคนนะจ้า แต่ไม่ต้องเสียใจสำหรับคนที่สอบตกนะ เอา...
30/10/2020

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านทุกคนนะจ้า แต่ไม่ต้องเสียใจสำหรับคนที่สอบตกนะ เอาใหม่สู้ ๆ มาดูผลสอบได้ที่ กศน.เขตบางกะปิ ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

กศน.เขตบางกะปิร่วม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "กิจกรรมด้านบริหารจัดการชุมชน" วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสา...
10/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ร่วม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "กิจกรรมด้านบริหารจัดการชุมชน" วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตบางกะปิจัด โครงการสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและชาติไทยวันที่ 9 สิงห...
10/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
จัด โครงการสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและชาติไทย
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

กศน.เขตบางกะปิพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านการผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันที่...
10/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
พัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านการผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่5-7สิงหาคม2563 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กศน.เขตบางกะปิกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน ทั้ง2แขวงเขตบางกะปิ   แขวงหัวหมาก และ แขวง...
08/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน ทั้ง2แขวงเขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก และ แขวงคลองจั่น

กศน.เขตบางกะปิโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ จังหวัดอ่างทอง...สามา...
04/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดอ่างทอง
.
.
.
สามารถโหลดรูปเพิ่มเติม ในไลน์กรุ่ม"รูปกิจกรรม"

กศน.เขตบางกะปิส่งนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบบรมลูกเสือมัคคุเทศก์1.น.ส.ชาญิกา ชุมนวน ได้รับรางวัลคะแนนประเมินรายบุคคลยอดเยี่...
04/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบบรมลูกเสือมัคคุเทศก์
1.น.ส.ชาญิกา ชุมนวน ได้รับรางวัลคะแนนประเมินรายบุคคลยอดเยี่ยม
2.น.ส.เจือจันทร์ ละออย้อย ได้รับรางวัลระบบหมู่ยอดเยี่ยม
ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกันนักศึกษา กศน.เขตบางกะปิทั้ง2คน🥰

กศน.เขตบางกะปิปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โครงการสร้างคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต...
03/08/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการสร้างคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตบางกะปิโครงการค่ายวิชาการด้วยกระบวนการยุวการยุวกาชาดวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ ค่าย ศรีสวาทแคมป์ ต.หมูสี อ.ปาก...
27/07/2020

กศน.เขตบางกะปิ
โครงการค่ายวิชาการด้วยกระบวนการยุวการยุวกาชาด
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ ค่าย ศรีสวาทแคมป์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
.
.
.
>>รูปภาพส่วนหนึ่งของกิจกรรม
>>นักศึกษาสามารถเข้าไปโหลดรูปในไลน์กลุ่ม รูปภาพกิจกรรม ของ กศน.เขตบางกะปิได้

กศน.เขตบางกะปิเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.แต่งกายชุดนักศึกษา เสื้อเชิ้ตขาว กระโปรงดำ/กางเกงสแลค...
10/06/2020

กศน.เขตบางกะปิ
เริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.แต่งกายชุดนักศึกษา เสื้อเชิ้ตขาว กระโปรงดำ/กางเกงสแลคดำ เรียบร้อย😊ให้นักศึกษาทุกคนรายงานตัวที่ ศรช.ตัวเองเลือกเรียนในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมเอกสารสมัครมายื่น(ผู้ที่สมัครออนไลน์) ส่วนคนที่สมัครปกติเตรียมแค่สมุดปากกาและเตรียมใจให้พร้อม😁

เอกสาร(ผู้ที่มีรายชื่อสมัครออนไลน์)
1.สำเนาทะเบียนบ้าน1ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน1ใบ
3.วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา2ใบ
4.รูปถ่ายขนาด1นิ้ว4รูป
5.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาอย่างละ1ใบ
6.เอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

กศน.เขตบางกะปิผู้มาติดต่อ หรือนักศึกษาที่มาติดต่อเรื่องต่างๆ ที่ กศน.เขตบางกะปิ สแกนคิวอาร์โค้ด เช็คอิน และ เช็คเอาท์ด้ว...
09/06/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ผู้มาติดต่อ หรือนักศึกษาที่มาติดต่อเรื่องต่างๆ ที่ กศน.เขตบางกะปิ สแกนคิวอาร์โค้ด เช็คอิน และ เช็คเอาท์ด้วยนะจ๊ะ😁😁😁 ขอบคุณมากๆ #ไทยชนะ

กศน.เขตบางกะปิร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนำโดย ผู้บริหารสถานศึกษ...
05/06/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
นำโดย ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา พร้อมบุคลากร และ นักศึกษา กศน.เขตบางปิ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กศน.เขตบางกะปิขอเชิญลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี https://forms.gle/pQFRvV6aLMXDcC...
02/06/2020

กศน.เขตบางกะปิ
ขอเชิญลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี https://forms.gle/pQFRvV6aLMXDcCPA8

กำหนดการประชุมเพลิงศพ อ.เมธา ลาวัลย์ เวลา 15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2563  แจ้งเพื่อทราบทุกท่าน~ ขอแสดงความเสียใจและอา...
21/05/2020

กำหนดการประชุมเพลิงศพ อ.เมธา ลาวัลย์ เวลา 15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2563 แจ้งเพื่อทราบทุกท่าน

~ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของ
อ.เมธา ลาวัลย์
...บุคลากรผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และอุทิศตนให้กับการทำงานอย่างสุดความสามารถ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านอย่างสุดซึ้ง 🖤

🤍หลับเถิดหนอขอให้..........ไปสบาย
ทิ้งเถิดความวุ่นวาย...........โลกนี้
แม้มีสิ่งใดหมาย...............จงสงบ
ชีพจบแต่มิลี้....................ชื่อนี้จดจำ.....

16/05/2020

📣ประกาศ📣
เลื่อนเปิดเรียน เป็นเดือนถัดไป
ให้นักศึกษาติดตามประกาศอีกทีเดือนหน้า
ตรวจเช็ครายชื่อ

สถานการณ์โควิดที่ว่าร้าย ยังพ่ายต่อความร้ายของยาเสพติดนะครับ💊🏴‍☠️❌💉❌...ทุกวันนี้ยาเสพติดใกล้ตัวเยาวชนมากขึ้นทุกวัน และส่...
15/05/2020

สถานการณ์โควิดที่ว่าร้าย ยังพ่ายต่อความร้ายของยาเสพติดนะครับ💊
🏴‍☠️
❌💉❌...ทุกวันนี้ยาเสพติดใกล้ตัวเยาวชนมากขึ้นทุกวัน และส่งผลกระทบทางสังคมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วหันมองคนรอบข้างนะครับ ความรักความใส่ใจของทุกท่านจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมจากปัญหายาเสพติด ที่ก่อให้เกิดข่าวร้ายๆ คดีสะเทือนขวัญ ที่เราได้ยินกันทุกวัน และทำลายเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ให้ออกจากประเทศของเรากันนะครับ
🔵....วันนี้เรามาดูเทรนด์ฮิตที่พ่อแม่ต้องรู้ ผลกระทบของตัวยา และวิธีป้องกันปัญหายาเสพติดกันนะครับ🔻

15/05/2020

"ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นสิ่งดีดี"
.....วันนี้เราได้รับสื่อดี ๆ จาก ป.ป.ส. แอดชอบมากครับ วันนี้ขอลงคลิปดีๆจากปู่จ๋าน ลองไมค์ เชื่อว่าหลายๆคนคงผ่านชีวิตมามากมาย แต่แอดอยากให้เชื่อในการทำความดี อะไรที่มันพลาดไปเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับ กศน.บางกะปิขอเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ กับลูกเพจทุกท่าน ขอให้มีความสุขในทุกๆวันครับ

กศน.เขตบางกะปิเชิญชวนชาวบางกะปิและนักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงวิกฤตโควิด โดยตู้ปันสุข❤ ใครมีมากก็ช่วยเติม  ❣ช่วยเพื่อน...
14/05/2020

กศน.เขตบางกะปิ
เชิญชวนชาวบางกะปิและนักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงวิกฤตโควิด โดยตู้ปันสุข❤ ใครมีมากก็ช่วยเติม ❣ช่วยเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤต 😁เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #covid-19

กศน.เขตบางกะปิ🚩ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน สมัครออนไลน์ อัพเดท16/5/63นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้เตรียมเอกสารมายื่นในวันเปิ...
05/05/2020

กศน.เขตบางกะปิ
🚩ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน สมัครออนไลน์ อัพเดท16/5/63
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้เตรียมเอกสารมายื่นในวันเปิดเรียนที่ครู จะเปิดเรียนเดือนกรกฎาคม2563 เนื่อจากสถานการณ์โควิด ให้ติดตามข่าวสารหน้าเพจ

กศน.เขตบางกะปิ🚩ประกาศรายชื่อผู้สมัครออนไลน์(ผู้ที่สมัคร วันที่ 26 มี.ค. ถึง 4 เม.ย.2563 (ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 5 เม.ย.25...
01/05/2020

กศน.เขตบางกะปิ
🚩ประกาศรายชื่อผู้สมัครออนไลน์
(ผู้ที่สมัคร วันที่ 26 มี.ค. ถึง 4 เม.ย.2563 (ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 5 เม.ย.2563เป็นต้นไป อยู่ระหว่างตรวจสอบ จะประกาศอีกทีวันอังคารที่ 5 พ.ค.2563 นี้)
🎯
ใครที่เอกสารไม่เรียบร้อยให้รีบติดต่อกลับด่วน เพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

ช่างพื้นฐาน
14/04/2020

ช่างพื้นฐาน

กศน.เขตบางกะปิเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌ลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19
08/04/2020

กศน.เขตบางกะปิ
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌
ลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19

พัฒนาสังคมและชุมชน
08/04/2020

พัฒนาสังคมและชุมชน

ที่อยู่


10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.เขตบางกะปิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.เขตบางกะปิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

กศน.เขตบางกะปิ ขอแสดงความยินดีกับ นายรักษกรณ์ ทองแย้ม ครู กศน.ตำบล ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สถาบันการศึกษาทางไกล โดยมีบุคลากร กศน.เขตบางกะปิ และคณะกรรมการสถานศึกษา เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดี
ขออนุญาตแอดมินนะคะ รับจำนวนมากค่ะ
📛 Viewfruitรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำวิจัยออนไลน์จำนวนมาก ด่วน !!! 🏨 Viewfruit ผู้ทำสำรวจออนไลน์ ร่วมมือกับบริษัทสินค้าบริการแบรนด์ดังทั่วโลก เพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าบริการ เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการในอนาคต 🏵 ลักษณะงาน - การตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณ 5-40 นาทีระยะเวลาสำรวจขึ้นอยู่กับขอบเขตโครงการสำรวจ ทุกการตอบแบบสอบถามจะได้รับค่าตอบแทน 💰อัตราค่าตอบแทนคุณ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ, เงื่อนไขแต่ละโครงการสำรวจ 🍄 คุณสมบัติผู้สมัครร่วมชุมชน Viewfruit ไม่จำกัด อายุ, เพศ, อาชีพ, วุฒิการศึกษา, ถิ่นพำนัก ฯลฯ ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทั้ง มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท๊ปเล็ต ดังนั้นภูมิใจได้ทุกความคิดเห็นของคุณเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสังคม และอนาคต และสร้างรายได้เสริมยั่งยืนร่วมไปกับ Viewfruit 💢ตำแหน่งงาน : รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำวิจัยออนไลน์ / ตอบแบบสอบถามออนไลน์พาร์ทไทม์ จำนวนมาก ด่วน!! 💢ลักษณะงาน 1. ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ แลกรับค่าตอบแทน 2. มีโอกาสจับสลากประจำเดือน เพื่อรับค่าตอบแทน 3. ได้เล่นเกมส์ เพื่อรับค่าตอบแทน 4. แนะนำเพื่อน เพื่อรับค่าตอบแทน 💢คุณสมบัติ 1. ไม่เสียค่าสมัคร, และค่าธรรมเนียม 2. ไม่จำกัด อายุ เพศ อาชีพ 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. ว่างงาน, ทำงานประจำ ต้องการหารายได้เสริม 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 6. ไม่จำกัดเพศ, คุณวุฒิ, อาชีพ, ทุกจังหวัด 7. สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มือถือทุกรุ่น 8. มีบัญชี PayPal เพื่อรับเงิน 💢 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และทุกจังหวัด 💢 วัน - วันเวลาทำงาน : ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณสะดวก ทุกอุปกรณ์ 💢 วิธีสมัคร Viewfruit ด้วยตนเอง : 1. สมัครและเริ่มงานได้เลย >>>ลิ้งค์ “ลงทะเบียนสมาชิกใหม่” : [https://th.viewfruit.com/…/MTgxMzIwOlgxTUw4RzQ5RUw2SDU4NDFU…](http://) 2. ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้ กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน ถูกต้อง 3. ทำการยืนยันการสมัคร โดย ตรวจสอบอีเมล์แล้ว “กดลิ้งค์ยืนยันการสมัคร” จากนั้นเริ่มต้นทำงานได้เลย 🔰เริ่มต้นทำงาน ได้อย่างไร ?? 1 กรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลพื้นฐาน”, “ข้อมูลเพิ่มมูลค่า” ให้ครบทุกหัวข้อ ครบถ้วน ครอบคลุม 2 หมั่นตรวจสอบ อัพเดตข้อมูลข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ 3 หมั่นตอบตรวจสอบคำเชิญร่วมตอบแบบสอบถามทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร 4 พบหัวข้อแบบสอบถามใหม่ๆในเมนู "การมีส่วนร่วม" ระบบจะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติเมื่อมีโครงการใหม่ออกมา 5 เลือกเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทุกหัวข้อที่สนใจ โดยการ “คลิ้กลิ้งค์เชิญชวน” ซึ่งทุกการตอบแบบสอบถามจะได้รับคะแนนเพื่อรวบรวมและแลกเป็นเงิน หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 6 ระบบจะทำการสรุปยอดการแลกเงินรางวัลทุกวันศุกร์ และจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการถัดไปไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันนี้ทุกคำถามเรามีคำตอบ ค้นหาได้ที่ “ศูนย์บริการลูกค้า” หรือ “ช่วยเหลือมือใหม่” หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ สามารถส่งข้อสอบถาม คำแนะนำ ปัญหา พร้อมแนบภาพ Screenshot ชื่อบัญชี อีเมล์ แจ้งให้ทีมงานทำการตรวจสอบ และแก้ไขภายหลัง ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น ความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสังคม และอนาคตร่วมไปกับ Viewfruit 💢 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Viewfruit ผู้ติดต่อ:แอดมิน อีเมล์:[email protected]
รับสมัครตอนไหนค่ะมีประถมรึป่าวพอดีไม่จบป.6ค่ะ
วุฒิป6หายมีวิธีไหนเรียนได้มั้งครับ อายุ19ปี
สวัสดีค่ะ😊 เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ร่วมงานกับเรา ไม่มีประสบการณ์ก้สมัครได้ ครับ❗❕ #โรงแรม Ten Stars Inn Hotel #ย่านประตูน้ำ >> Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวไทย) [10,000 THB〜13,000 THB]**Service Charge 🚹🚺เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20-40 ปี รักการทำอาหาร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #ไม่มีวุฒิก็สมัครได้ค่ะ #ลักษณะของงาน • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร • ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า • เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร • ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย #ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก👇 https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000852406GQJDZ 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ------------------------ >> Waiter-Waitress / บริการ-เสิร์ฟ [9,750 THB〜13,000 THB]**Service Charge 🚹🚺เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 18-40 ปี รักงานบริการลูกค้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #ไม่มีวุฒิก็สมัครได้ค่ะ #ลักษณะของงาน • บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร • จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า #ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก👇 https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000855671AMVHY 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ------------------------ #สวัสดิการเพี้ยบ‼️‼️ ✅ เงินเดือนประจำ ✅ Service Charge ✅ สวัสดิการอาหารพนักงาน ✅ เงินเบิกล่วงหน้า เดือนละ 1 ครั้ง ✅ ยูนิฟอร์มพนักงาน ✅ เงินโบนัสประจำปี ✅ ปรับค่าจ้างประจำปี ✅ เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน 5,000 บาทขึ้นไป ✅ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ญาติเสียชีวิต 5,000 บาทขึ้นไป ✅ ส่วนลด 50 % ในการซื้อสินค้าภายในร้านสาขา ✅ ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร/เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ✅ งานเลี้ยงประจำปี ✅ สวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมาย ✅ การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ✅ วันหยุดประจำสัปดาห์ ✅ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ตั้ง : 44/1-2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ---------------------------- 💙💚💛🧡💜💜🧡💛💚 สมัครได้ง่ายๆ ☎️Tel : 086-340-1220 / 02-653-4806 ต่อ 120 #HR😊 พูดคุยเพิ่มเติม..ID LINE : hrtengroup 📬ฝากเรซูเม่ได้ที่ : [email protected] ✏️สมัครงานออนไลค์ คลิกที่นี้ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdakobuBeBdyVJG5H9CucZgkTL8WV1qYaNL7dPhy0y3me4AaQ/formResponse ติดตาม Facebook : https://www.facebook.com/hrten/ ---------------------------- #สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ #โรงแรม Ten Stars Inn เพชรบุรี 17 (ซอยอยู่ตรงข้ามกับห้างพันธุ์ทิพย์พล่าซ่า เข้ามาใน ซ.เพชรบุรี17 ประมาณ 300 เมตร โรงแรมตั้งอยู่ขวามือติดต่อเคาน์เตอร์ด้านในได้ครับ) #เดินทางสะดวก BTS ราชเทวี / แอร์พอตลิ้ง ราชปรารภ🚊 🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿
สวัสดีค่ะ😊 เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ร่วมงานกับเรา ไม่มีประสบการณ์ก้สมัครได้ ครับ❗❕ #โรงแรม Ten Stars Inn Hotel #ย่านประตูน้ำ >> Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวไทย) [10,000 THB〜13,000 THB]**Service Charge 🚹🚺เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20-40 ปี รักการทำอาหาร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #ไม่มีวุฒิก็สมัครได้ค่ะ #ลักษณะของงาน • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร • ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า • เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร • ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย #ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก👇 https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000852406GQJDZ 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ------------------------ >> Waiter-Waitress / บริการ-เสิร์ฟ [9,750 THB〜13,000 THB]**Service Charge 🚹🚺เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 18-40 ปี รักงานบริการลูกค้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #ไม่มีวุฒิก็สมัครได้ค่ะ #ลักษณะของงาน • บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร • จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า #ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก👇 https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000855671AMVHY 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ------------------------ #สวัสดิการเพี้ยบ‼️‼️ ✅ เงินเดือนประจำ ✅ Service Charge ✅ สวัสดิการอาหารพนักงาน ✅ เงินเบิกล่วงหน้า เดือนละ 1 ครั้ง ✅ ยูนิฟอร์มพนักงาน ✅ เงินโบนัสประจำปี ✅ ปรับค่าจ้างประจำปี ✅ เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน 5,000 บาทขึ้นไป ✅ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ญาติเสียชีวิต 5,000 บาทขึ้นไป ✅ ส่วนลด 50 % ในการซื้อสินค้าภายในร้านสาขา ✅ ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร/เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ✅ งานเลี้ยงประจำปี ✅ สวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมาย ✅ การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ✅ วันหยุดประจำสัปดาห์ ✅ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ตั้ง : 44/1-2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍☘️🍍 ---------------------------- 💙💚💛🧡💜💜🧡💛💚 สมัครได้ง่ายๆ ☎️Tel : 086-340-1220 / 02-653-4806 ต่อ 120 #HR😊 พูดคุยเพิ่มเติม..ID LINE : hrtengroup 📬ฝากเรซูเม่ได้ที่ : [email protected] ✏️สมัครงานออนไลค์ คลิกที่นี้ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdakobuBeBdyVJG5H9CucZgkTL8WV1qYaNL7dPhy0y3me4AaQ/formResponse ติดตาม Facebook : https://www.facebook.com/hrten/ ---------------------------- #สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ #โรงแรม Ten Stars Inn เพชรบุรี 17 (ซอยอยู่ตรงข้ามกับห้างพันธุ์ทิพย์พล่าซ่า เข้ามาใน ซ.เพชรบุรี17 ประมาณ 300 เมตร โรงแรมตั้งอยู่ขวามือติดต่อเคาน์เตอร์ด้านในได้ครับ) #เดินทางสะดวก BTS ราชเทวี / แอร์พอตลิ้ง ราชปรารภ🚊 🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿🌲🌿
ใครกำลังตกงาน หรือ ต้องการเปลี่ยนง่นใหม่ หรือ กำลังหางานทำ สนใจดูตรงนี้หน่อย บริษัท pusat urut kaki dan traditional thai som chan ( ประเทศ มาเลย์เซีย ) กำลังรับสมัครพนักงานนวด แผนไทย อายุระหว่าง 25-44 ปี ( นวดจริงๆเท่านั้น ) สัญญาจ้าง 3 ปี รายได้ต่อเดือน 45,000-50,000 บาท กิน อยู่ ฟรี ไวไฟ ฟรี ( นวดไม่เป็นสอนให้ ฟรี ไทย เท้า ออย แต่ต้องถือสัญญาทำงานให้บริษัท อย่างน้อย 3 ปี ) สนใจ ติดต่อ id line pon0878093087
วุฒิป.6รับมั้ยค่า เปิดรับสมัครตอนไหนด้วยค่า
วีดีทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมผลิตสื่อดิจิตอล
กศน เปิดรับสมัครวันไหนคับ แถวรามคำแหง ใครรู้บอกหน่อยคับ