มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, NRU &

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, NRU & โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์ฯ 2.ม.เกษตรศาสตร์ 3.ม.ขอนแก่น 4.ม.เชียงใหม่ 5.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี 7.ม.ธรรมศาสตร์ 8.ม.มหิดล 9.ม.สงขลานครินทร์
นอกจากนี้โครงการยังประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในระบบและนอกระบบอีก 70 แห่ง

เปิดเหมือนปกติ

17/09/2020
NIA Academy

"เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 อะไรคือทางรอดจากวิกฤตครั้งนี้?"

มาฟังแนวทางการปรับตัว Lessons Learned from COVID-19 for Healthtech จากโรงพยาบาลกรุงเทพกันค่ะ

[official] EP.15 Lessons Learned from COVID-19 for Healthtech
.
"เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 อะไรคือทางรอดจากวิกฤตครั้งนี้?"
.
รพ.กรุงเทพ เป็น รพ.ที่รับความเสี่ยงสูงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย สาเหตุเพราะ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และรักษานักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก

สิ่งที่ต้องทำ คือ การทำงานเกือบทั้งหมด ทั้งระบบงาน และสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสถานการณ์ ซึ่งจากบทเรียนครั้งนี้ จึงเกิด Guideline เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้้ในครั้งต่อไป
.
พบกับ นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ)
และ นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ)
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ ได้ทาง Fan page Facebook : NIA Academy หรือ เพิ่มเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/3dcVBc0W4 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 💖

เมื่อเมืองได้รับผลกระทบวิกฤตจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร ??
24/04/2020

เมื่อเมืองได้รับผลกระทบวิกฤตจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร ??

NIA Academy ร่วมกับ Urban Studies Lab (USL) จัดกิจกรรม Urban Innovation In Time Of Crisis มาร่วมพูดคุยและเป็นส่วนหนึ่งในการหาคำตอบ "การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเมือง (Urban Innovation)" ผ่านมุมมองความคิด และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อเมืองได้รับผลกระทบวิกฤตจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร และจะกลับไปสู่สภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือจะปรับตัวอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี เครือข่ายทางสังคม และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

ร่วมเสวนาโดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานในด้านเมืองพบกับ
- ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท
หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข

-คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง Design For Disasters

- คุณเสกสรร รวยภิรมณ์
ผู้ก่อตั้งมูลนิธีสติ (SATI Foundation)

- ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู
ผู้ดำเนินรายการ SoA+D, KMUTT
ที่ปรึกษา URBAN STUDIES LAB

ชมพร้อมกัน วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Fanpage : NIAAcademy อยากให้ติดตามกันเยอะๆ ❤

มาร่วมผลักดันนวัตกรรมเมืองไปด้วยกันกับ NIA ACADEMY

#NIA
#NIAACADEMY
#UrbanStudiesLab
#BANGKOK1899
#FREC

สืบเนื่องจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยวิจั...
21/07/2017
Thailand National Research Universities.pdf

สืบเนื่องจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่ง ในการจัดทำหนังสือ Thailand’s National Research Universities (NRUs) ฉบับภาษาอังกฤษนั้น ขณะนี้หนังสือดังกล่าวได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B7WvrtzxAIKocnlDQnNFckFadW8/view?usp=sharing

เนื่องจากจะการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีการปรับกฎหมายใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุ...
18/07/2017
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์

เนื่องจากจะการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีการปรับกฎหมายใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านให้ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยท่านสามารถให้ความเห็นได้ที่
http://www.sti.or.th/law/

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกอากาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560
03/07/2017
รายการเดินหน้าประเทศ 1 กรกฎาคม 2560

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 กรกฎาคม 2560

HERP Congress V พร้อม !!ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อม !!เจ้าหน้าที่พร้อม !! การแสดงพร้อม !!แล้ว "คุณ" พร้อมหรือยัง?...
01/03/2017

HERP Congress V พร้อม !!
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อม !!
เจ้าหน้าที่พร้อม !! การแสดงพร้อม !!
แล้ว "คุณ" พร้อมหรือยัง??

พบกันวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 นะคะ

รศ. ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี : มหาวิทยาลัยบูรพา
28/02/2017

รศ. ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี : มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
28/02/2017

ผศ. ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ...
25/02/2017

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่ะ

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่ะ

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ...
23/02/2017

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่ะ

ขอเชิญหัวหน้าโครงการทุกโครงการ ที่ลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่ะ

หัวหน้าโครงการทุกโครงการ สามารถศึกษา "รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย" ได้ทาง http://herp.udru.ac.th/presenta...
20/02/2017
การนำเสนอผลงาน

หัวหน้าโครงการทุกโครงการ สามารถศึกษา "รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย" ได้ทาง http://herp.udru.ac.th/presentations.html

และสามารถติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (หอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่ะ

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress

หัวหน้าโครงการที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อ รูปแบบการนำเสนองานวิจัย และตำแหน่งติดโปสเตอร์ ได้ทางhttp...
17/02/2017
ตรวจสอบรูปแบบการนำเสนองานวิจัยและตำแหน่งติดโปสเตอร์

หัวหน้าโครงการที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อ รูปแบบการนำเสนองานวิจัย และตำแหน่งติดโปสเตอร์ ได้ทาง

http://herp.udru.ac.th/check.html ค่่ะ

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress

10/02/2017

งานแถลงข่าว HERP Congress V ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เนื่องจากการประชุม HERP CONGRESS V เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการฯ ทาง สกอ. จึงขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ ...
25/11/2016

เนื่องจากการประชุม HERP CONGRESS V เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการฯ ทาง สกอ. จึงขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2559 ทุกโครงการ และ ปีงบประมาณอื่นที่ยังไมได้นำเสนอผลงาน ให้ดำเนินการลงทะเบียนพร้อมส่งบทคัดย่อ ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตามลิ้งค์ http://herp.udru.ac.th/register.html เพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ

07/11/2016

เคยสงสัยไหม ว่าทำไม งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ถึงอยู่ในหมวดของ "วิทยาศาสตร์สังคม"?

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิทยาศาสตร์ จำแนกออกได้เป็น 2 สายใหญ่ทางวิทยาการ
1.วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2.วิทยาศาสตร์สังคม

"วิทยาศาสตร์" เป็นการดำรงอยู่อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ เพราะมีสูตรและกฏเกณฑ์ค่อนข้างแน่นอน สามารถตรวจสอบได้ในห้องทดลอง

ขณะที่ "วิทยาศาสตร์สังคม" มากด้วยความสลับซับซ้อน แม้จะพยายามอิงอยู่ กับพื้นฐานอย่างเป็น ศาสตร์ อันผ่านกระบวนการ ค้นคว้า วิจัย ก็ตาม

และ เพราะดำรงอยู่ในสังคม ซึ่งองค์ประกอบของสังคม ก็คือ "คน" ที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการประชาธิปไตย ระบอบและระบบประชาธิปไตย

ดังนั้น งานวิจัย จึงอยู่ภายในหมวด "วิทยาศาสตร์สังคม"

อ้างอิง: หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559.

ค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี 2559 ได้แล้วที่เวปไซด์QSWUR, QS World U...
06/09/2016
QS World University Rankings 2016

ค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี 2559 ได้แล้วที่เวปไซด์QSWUR, QS World University Rankings 2016/17 http://bit.ly/QSWUR16_F #QSWUR P'Dome

Credit: https://www.facebook.com/topuniversities/?fref=ts

Welcome to the QS World University Rankings® 2016/17 – compare the top universities in the world using the interactive results table.

การประชุมวิชาการ “โครงการบูรณาการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (CHEINNO Con...
25/08/2016

การประชุมวิชาการ “โครงการบูรณาการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (CHEINNO Congress III)”
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

การประชุมวิชาการ “โครงการบูรณาการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (CHEINNO Congress III)”
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ประชาสัมพันธ์**ข่าวดี ขยายเวลา เปิดรับสมัคร และรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับเต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.ค. 255...
30/06/2016

ประชาสัมพันธ์

**ข่าวดี ขยายเวลา เปิดรับสมัคร และรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับเต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.ค. 2559 **

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม พร้อมร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Public Affairs Management)หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”(Governance Transition and Reform to Sustainable Development) ในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความที่เข้าร่วมในการนำเสนอ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้อยู่ในระดับ"ดี" จะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลTCI

Asia University Rankings 2016 by THE
21/06/2016

Asia University Rankings 2016 by THE

How did each country do in the 2016 Asia University Rankings released yesterday? http://bit.ly/28Iobxj

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศ.ดร.วิชัย บุญแสง) เข้าร่วมพิธ...
31/03/2016

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศ.ดร.วิชัย บุญแสง) เข้าร่วมพิธีเปิด “ฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติแห่งแรกของเอเชีย: จากวิจัยพื้นฐานสู่ Start up/ Spin off ครบวงจร” ณ บริษัท สยามสเนล จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

“ฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ สยามสเนล” เป็นฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติแห่งแรกของเอเชีย สร้างขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยเป็นต้นทางในการผลิตเมือกหอยทากคุณภาพสูงเพื่อผลิตเครื่องสำอางและป้อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของทุน Newton Fund (International Links) 2015/2016 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดย...
30/03/2016

ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของทุน Newton Fund (International Links) 2015/2016 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนดังนี้
1. ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศแล้ว QS World University Ranking by 2016โดยในการจัดอันดับรายสาขาวิชาโดย QS ครั้งนี้ ยังคงใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดี...
28/03/2016
QS World University Rankings by Subject 2016

ประกาศแล้ว QS World University Ranking by 2016

โดยในการจัดอันดับรายสาขาวิชาโดย QS ครั้งนี้ ยังคงใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มจำนวนสาขาวิชาขึ้นมาอีก 6 สาขาวิชา (Business & Management, Art & Design, Architecture, Dentistry, Development Studies และ Veterinary Science ) รวมเป็น 36 สาขาวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2016 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey ในปี 2016 จำนวน 76,798 ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก
2. Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey ในปี 2016 จำนวน 44,426 ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Research citations per paper จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์กว่า 17.3 ล้านฉบับ จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier
4. H-index ดัชนีในการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ Professor Jorge E. Hirsch ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานดิอาโก้

สำหรับประเทศไทยมีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับไม่เกินอันดับที่ 400 ของโลก ได้แก่

Asian Institute of Technology (AIT),
Chiang Mai University (CMU),
Chulalongkorn University (CU),
Kasetsart University (KU),
Khon Kaen University (KKU)
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
Mahidol University (MU),
Prince of Songkla University (PSU) และ
Thammasat University (TU),

รวม 19 สาขาวิชา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.topuniversities.com/subject-rankings

Credit: http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
http://campus.sanook.com/1377469/
http://p-dome.com/qswur-subject-rankings-2016/

Discover the world’s top universities in 42 individual subjects, with the QS World University Rankings by Subject 2016.

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. ร่วมกับ สถาบันความหลากหลายชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพ...
25/12/2015

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. ร่วมกับ สถาบันความหลากหลายชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย จัดการประชุมวิชาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ณ มรภ.เชียงราย โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ

10/11/2015
การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 HERP CONGRESS IV...

ขอเชิญผู้ได้รับทุน HERP ปีงบประมาณ 2558 เข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) ระหว่างวันที่ วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สนใจลงทะเบียนพร้อมแนบบทคัดย่อได้ที่ http://herpiv.ubru.ac.th/ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

HERP IV

Timeline Photos
15/09/2015

Timeline Photos

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=131+facul...
15/09/2015
QS World University Rankings® 2015/16

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=131+faculty=+stars=false+search=

Welcome to the QS World University Rankings® 2015/16. Use the interactive ranking table to explore the world’s top universities, with options to sort the results by country, region and subject area. You can also sort the ranking results based on the six individual indicators used (see the full metho…

จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ครบทั้ง 5 กลุ่มสาขาวิชา จากการจัดอันดับโดย QS University Rankings : Asia ปี 2015
12/06/2015
จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ครบทั้ง 5 กลุ่มสาขาวิชา จากการจัดอันดับโดย QS University...

จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ครบทั้ง 5 กลุ่มสาขาวิชา จากการจัดอันดับโดย QS University Rankings : Asia ปี 2015

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับโดย QS University Rankings : Asia ปี 2015 ทั้ง 5 กลุ่มสาขา ให้เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ Life Sciences & Medicine (อันดับ 12 ของเอเชีย) Social Sciences & Management (อันดับ 19 ของเอเชีย) Arts & Humanities (อันดับ 23 ของเอเชีย) Natural Sci…

12/06/2015
รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com » 11 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University...

QS University Rankings: Asia 2015

ล่าสุดเช้าวันนี้( 10 มิถุนายน 2558 เวลา 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2015

THE Asia 2015
12/06/2015
รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com » 2 มหาวิทยาลัยไทย ติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย THE Asia...

THE Asia 2015

หลังจากเมื่อวานนี้( 10 มิถุนายน 2558 เวลา 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (QS University Rankings: Asia 2015) ออกมา และมี 11 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเช…

http://www.naewna.com/lady/161295
11/06/2015
แนวหน้า - ผู้หญิง - มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เผยอนาคตไทยก้าวไกลด้วยการวิจัย

http://www.naewna.com/lady/161295

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดแสดงผลงาน “มิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของนักวิจัยที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิจ…

จากข่าวไทยโพสต์
02/06/2015
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่อนาคตด้วยการวิจัย

จากข่าวไทยโพสต์

ต่อไปนี้งานวิจัย จะไม่ได้อยู่แต่บนหอคอย ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชา

ข่าวของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
29/05/2015
มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ :

ข่าวของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

“ต่อไปนี้งานวิจัย จะไม่ได้อยู่แต่บนหอคอย ” ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กล่าวภายในการจัดแสดงผลงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ซึ่งมี

ที่อยู่

128/356 ชั้น 33A อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ติดสถานี BTS พญาไท

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621293108

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, NRU & ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, NRU & :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นWeifo..ไม่ใช้สาร..www.weifothailand.com