บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC รัฐ​วิสาหกิจ​ สังกัด​กระทรวง​การคลัง​ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (หน่วยงานราชการ)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation (SMC) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท
(2)

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

หน้าที่: พันธกิจ (Mission) 1.ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง 2.พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3.ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย” ค่านิยม (Core Value) 1.มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Result and Creating Value) 2.มุ่งเน้นการเรียนรู้ระดับองค์กร และระดับบุคคล (Organization and Personal Learning) 3.ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคม (Societal Responsibility) วัฒนธรรมองค์กร (1P3C) ประกอบด้วย 1.พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development) 2.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 3.ทุ่มเทต่อองค์กร สังคมและประเทศ มุ่งมั่นต้องทำให้ได้ (Commitment) 4.ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก (Customer Service Oriented)

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
.
จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว
.
ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด-19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
.
สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด19
#ตรวจฟรี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เกษตรทฤษฎีใหม่นำทางชีวิต ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

06/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ย้อนรอยพระพุทธเจ้า ตามเส้นทางเสด็จในหลวงรัชกาลที่9”
วันนี้เรามีสถานที่หนึ่งมาแนะนำ คือ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ความพิเศษของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) โดยจะเป็นเงาเลือนลางอยู่บริเวณหน้าผาตรงเชิงเขา และด้านบนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาให้เราได้สักการะบูชา อีกทั้งมีรอยสลักพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่9 และอีกหลายพระองค์บนผาหิน สำหรับด้านบนมีจุดสำหรับชมวิว ใครที่ชอบถ่ายภาพกับวิวสวยๆ ได้เที่ยวในสถานที่สวยๆ และ ตามรอยเส้นทางเสด็จ ถือว่าไม่ควรพลาด

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#รอยพระบาท

06/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๐ สัมพันธภาพกับมหาอำนาจ
จีนและโปรตุเกส

" ทรงสร้างสัมพันธไมตรีและ ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศ ให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศ อย่างสง่างาม "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความ ความสดใส สดชื่น โคกหนองนา และ ความสุขและอบ...
05/09/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความ ความสดใส สดชื่น โคกหนองนา และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา ทรงลงพระปรมาภิไธย ๓ ก.ย.๖๓ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

#ภาพวาดฝีพระหัตถ์
#พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความ ความสดใส สดชื่น โคกหนองนา และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา ทรงลงพระปรมาภิไธย ๓ ก.ย.๖๓ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

#ภาพวาดฝีพระหัตถ์
#พระราชทาน

05/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๙ สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน พระปรีชาญาณในพระองค์

“การสัมพันธไมตรี เพื่อเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ และความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ในยุครัชกาล”

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๙ สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน พระปรีชาญาณในพระองค์

“การสัมพันธไมตรี เพื่อเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ และความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ในยุครัชกาล”

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ʜᴏᴍᴇ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ⋄ ғʀɪᴅᴀʏˊ💜ทุกวันศุกร์มาอัพเดทไปพร้อมๆ กัน 💚֍ Smart Home ֍ Smart Life֍ เปิดปิด ประตูบ้านผ่านมือถือ#บรรษัทตลา...
04/09/2020

ʜᴏᴍᴇ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ⋄ ғʀɪᴅᴀʏˊ
💜ทุกวันศุกร์มาอัพเดทไปพร้อมๆ กัน 💚

֍ Smart Home
֍ Smart Life
֍ เปิดปิด ประตูบ้านผ่านมือถือ

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
#รัฐวิสาหกิจ
#กระทรวงการคลัง
#homedigitalfridaybysmc #smarthome

04/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๘ พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขต

" ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี " ทรงมีความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัย ในการปกครองบ้านเมือง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการ ]
.
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาประชาชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้พิการ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

[ จิตอาสารวมพลังสร้างฝายตามรอยพ่อ ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรื...
03/09/2020

[ จิตอาสารวมพลังสร้างฝายตามรอยพ่อ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ จิตอาสารวมพลังสร้างฝายตามรอยพ่อ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ]
.
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้

ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน

ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

#พระราชทาน
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19 #Covid19
#ระยอง

♡ การมี “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย”เป็นของตนเองเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของหลายๆ คน  ดังนั้นในการเ...
03/09/2020

♡ การมี “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย”เป็นของตนเองเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของหลายๆ คน ดังนั้นในการเตรียมยื่นเรื่องเพื่อกู้เงินจากธนาคารไปซื้อ “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย” ฟังแล้วดูเหมือนง่าย แต่จริงๆมีรายละเอียดที่เราควรจะรู้ล่วงหน้าเพื่อความพร้อม ♡

✓ ประเมินสถานะทางการเงินตนเอง ✓
ตามหลักการวางแผนการเงิน เราควรมีภาระหนี้สูงสุดไม่เกิน 40% ของรายได้ ดังนั้น ก่อนคิดจะยื่นกู้ซื้อบ้านควรสำรวจรายจ่ายและรายได้ให้แน่ใจก่อน เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนแต่ละเดือนไม่ให้หนักจนเกินไป

✓ เตรียมเอกสารเพื่อกู้เงิน ✓
สถาบันการเงินจะขอข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านรายได้อาชีพและความมั่นคงเพื่อประเมินความสามารถในการกู้ / ผ่อน เพราะฉะนั้นเอกสารที่จะเตรียมให้สถาบันการเงินควรจะมีให้ครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือ บัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนรวมทั้งข้อมูล “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย”
ที่กำลังสนใจจะซื้อ

✓ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม ✓
สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีการให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละข้อเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย ดังนั้นในการยื่นกู้เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนออย่างน้อยควรจะยื่น 3 สถาบันการเงินเพื่อดูความแตกต่าง และพิจารณาให้ดีเพราะการผ่อนบ้านเป็นรายจ่ายระยะยาวที่มีผลต่อการใช้ชีวิตไม่น้อยเลย

⌂ สรุป ⌂ ก่อนตัดสินใจยื่นกู้ ควรทำให้มีหนี้น้อยที่สุดและรักษาเครดิตให้ดี โดยชำระหนี้ที่มีอยู่ให้ตรงเวลาก็จะช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาให้กู้ได้ง่ายขึ้นด้วย

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
#รัฐวิสาหกิจ #กระทรวงการคลัง

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ปัจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตยังต่ำกว่าความต้องการใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ โดยสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิตทุกภูมิภาค
มาร่วมเป็นจิตอาสา สร้างกุศล
บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ปัจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตยังต่ำกว่าความต้องการใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ โดยสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิตทุกภูมิภาค
มาร่วมเป็นจิตอาสา สร้างกุศล
บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการทหารพันธุ์ดี อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 บ.เหนือ จ.สงขลา

ยายเมี้ยนน้ำหมากกระจายจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงไก่พันธุ์ “ประดู่หางดำ” และการเลี้ยงหอยโข่ง ผึ้งโพรง ชันโรง การปลูกผักแบบสองชั้น เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้ชีวิตวิถีแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

#ทหารพันธุ์ดี
#จิตอาสา
#พอเพียง

โครงการทหารพันธุ์ดี อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 บ.เหนือ จ.สงขลา

ยายเมี้ยนน้ำหมากกระจายจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงไก่พันธุ์ “ประดู่หางดำ” และการเลี้ยงหอยโข่ง ผึ้งโพรง ชันโรง การปลูกผักแบบสองชั้น เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้ชีวิตวิถีแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

#ทหารพันธุ์ดี
#จิตอาสา
#พอเพียง

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือป...
03/09/2020

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬) บตท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
02/09/2020

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬) บตท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

วันนี้ (2 กันยายน 2563) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ระหว่าง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ในฐานะประธานกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และพลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐเกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย #รัฐวิสาหกิจ #กระทรวงการคลัง

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬)  บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563วันนี้ (2 กันยายน 2563) นายกรพล ชินพัฒน...
02/09/2020

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬) บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (2 กันยายน 2563) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 3/2563 พร้อมทั้งกรรมการและผู้แทนสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอัญชัญ-สุพรรณิการ์ ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
#รัฐวิสาหกิจ #กระทรวงการคลัง

02/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

02/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 7 ตำราพิชัยสงคราม และปืนใหญ่ พลาวุธป้องกันพระนคร

" ทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่ทรงอานุภาพและวิจิตรศิลป์งดงาม ได้ปกป้องและสร้างความมั่นคง อยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินธ์ มานานกว่า 200 ปี "

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 7 ตำราพิชัยสงคราม และปืนใหญ่ พลาวุธป้องกันพระนคร

" ทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่ทรงอานุภาพและวิจิตรศิลป์งดงาม ได้ปกป้องและสร้างความมั่นคง อยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินธ์ มานานกว่า 200 ปี "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

02/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

ที่อยู่

ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทรศัพท์

+6620183666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC:

วิดีโอทั้งหมด

บทบาทของ บตท.

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำาหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำาหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอ สม่ำเสมอและเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/029/20.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/1.PDF

ธุรกรรมหลัก บตท.

1. การรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน (Portfolio Investment) บตท. จะดำเนินการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินในตลาดแรกและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้อสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และลดความเสี่ยงให้แก่สถาบันในตลาดแรก และเป็นการลงทุนโดยถือเป็นสินทรัพย์ของบตท. เอง

2. การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บตท. จะซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในตลาดแรกและนำสินทรัพย์ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแปลงเป็นหลักทรัพย์โดยการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังหรือตราสารการเงินอื่นขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การสนับสนุนให้มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ โดยลดความเสี่ยงจากการที่อัตรา ดอกเบี้ยผันผวน

ประโยชน์ของ บตท. ต่อภาคส่วนต่างๆ

ต่อสถาบันการเงิน

o เสริมสร้างสภาพคล่องของผู้ให้สินเชื่อ

o ลดความเสี่ยงด้านเครดิตจากการขายสินเชื่อออกไป

o ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการนำเงินระยะสั้นมาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว

o ลดภาระในการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำของสถาบันการเงิน

o Mortgage Company มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ต่อตลาดทุน

o มีการออกตราสารที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นการพัฒนาตลาดทุนให้กว้างและลึกขึ้น

o แหล่งเงินออมระยะยาวมีทางเลือกในการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำมากขึ้น

ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์

o มีการเจริญเติบโตจากความต้องการและความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ต่อประชาชนผู้กู้

o มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ให้สินเชื่อจำนองอื่น

o ลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยผันผวน หากเลือกสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ระยาว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบงค์อื่นประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย ตามประกาศของนายกรัฐมนตรีกันแล้ว SMC ไม่มีนโยบายปฏิบัติตามเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงวิกฤต Covid-19 บ้างเหรอครับ
ได้รับรางวัล "กระเป๋าผ้า SMC : GOOD THINGS INSIDE" จากกิจกรรม SMC Fin Quiz เดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นถุงผ้าแล้ว ชอบและดีใจมากเลยค่ะ สวยถูกใจจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ
ได้รับรางวัลกระติกน้ำวันแม่เรียบร้อยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีดีที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ