ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโ

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโ, หน่วยงานราชการ, Meat Technology Reseach Network center, KMITL, Bangkok.

วันนี้จะขอกล่าวถึงความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการของ Prof. Dr. A Fischer ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเ...
04/06/2020

วันนี้จะขอกล่าวถึงความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการของ Prof. Dr. A Fischer ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. โดยขอกล่าวถึงกิจกรรมความเป็นมาต่างๆ ก่อนจะมาเป็นศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 1 ปี 2536

รอติดตามครั้งต่อไป เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 2.....

วันนี้จะขอเล่าถึงความเป็นมาของ "ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สจล. ทั้งนี้ Prof. Dr. A. Fisher ท่านมีส่วน...
27/05/2020

วันนี้จะขอเล่าถึงความเป็นมาของ "ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สจล. ทั้งนี้ Prof. Dr. A. Fisher ท่านมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยทำให้เกิดหน่วยปฏิบัติการเนื้อสัตว์ สจล. ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ "ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์"

เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไปของ Prof. Dr. Albert Fischer ในนามของอดีตหัวหน้าศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์...
26/05/2020

เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไปของ Prof. Dr. Albert Fischer ในนามของอดีตหัวหน้าศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ขอใช้พื้นที่ page facebook ของศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เล่าถึงความเป็นมาก่อนจะมาถึงช่วงเวลาต่อจากการจากไปของ Prof. Dr. A. Fischer ผู้มีคุณานูปการและจุดประกายทำให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์เป็นที่รู้จัก.........

เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไปของ Prof. Dr. Albert Fischer ในนามของอดีตหัวหน้าศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ขอใช้พื้นที่ page facebook ของศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เล่าถึงความเป็นมาก่อนจะมาถึงช่วงเวลาต่อจากการจากไปของ Prof. Dr. A. Fischer ผู้มีคุณานูปการและจุดประกายทำให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์เป็นที่รู้จัก.........

13/07/2012
S3-Meat Science and Technology

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAAP ครั้งที่ 15

AAAP, Animal Science, Tropical, Congress, Thailand, Livestock, Husbandry

03/11/2011

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่3 ปี2554
สามารถแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ ได้ก่อนที่ e-mail [email protected] โดยไม่ต้องโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
คณะทำงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่3

03/11/2011

เรียน...ท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่3 ปี2554 และงานมหกรรมวิชาการ สกว.

เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานและเข้าร่วมงานนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ สกว." ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2554
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นั้น คณะท่านผู้บริหาร สกว. และทีมจัดงานได้ประชุมหารือร่วมกันและได้มีมติขอเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการใหม่นั้น...จะเรียนแจ้งทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป
ขอบพระคุณผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่าน และขออภัยอาจารย์มา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพ
คณะทำงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่3

ที่อยู่

Meat Technology Reseach Network Center, KMITL
Bangkok
10520

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2550 เป็นศูนย์วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกอบด้วยกรอบภารกิจ 1) ด้านการวิจัย Meat Science and Technology และ Market Access and Evaluation ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีโรงฆ่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขอนามัย การเข้าถึงตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และการบริหารจัดการ supply chain 2) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการร้านเนื้อ butcher shop และผู้สนใจประกอบอาชีพทั่วไป 3) การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ สร้างนักวิจัยใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมองโจทย์วิจัยในแง่ตัวสินค้าเกษตร สร้างความแข็งแกร่งแก่เกษตรกรผู้ผลิต และพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพสูง การดำเนินการทั้งหมดเป็นต้นแบบ cluster โคเนื้อ ซึ่งมี สจล. เป็นแม่ข่าย และอยู่ในขั้นตอนขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค

เว็บไซต์

www.meatnet.kmitl.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ไม่มีกิจกรรมร่วมกับ สกว แต่กิจกรรมหลายอย่างของศูนย์ไปอยู่ในศูนย์โปรตีนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์..สจล