สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry © สถานีข่าวกระทรวงการคลัง เพื่อข้อมูลข่าวสารและนานาสาระถึงสมาชิกที่กด Like หรือ Share ทุกท่านคะ
(193)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานสลากฯ มอบเงินสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธาน...
31/05/2021

สำนักงานสลากฯ มอบเงินสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ และพันโทหนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนันสนุนให้ศิริราชมูลนิธิ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้เสียสละ ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย และขอส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยและประชาชนคนไทยทุกคน ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำนักงานสลากฯ มอบเงินสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ และพันโทหนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนันสนุนให้ศิริราชมูลนิธิ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้เสียสละ ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย และขอส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยและประชาชนคนไทยทุกคน ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังจากช่องทางการสื่อสารที่เป็...
31/05/2021

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังข่าวปลอมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ในลักษณะข้อความสั้น (SMS) หรือข้อมูลที่มีการส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรืออาจสร้างความสับสนแก่ประชาชน โดยโฆษกกระทรวงการคลังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของกระทรวงการคลัง ได้แก่ www.เราชนะ .com www.mof.go.th www.fpo.go.th Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ Facebook Fanpage “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 96,377 ล้านบาท
2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 17.0 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสม
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 139,974 ล้านบาท และ
3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 19,165 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 255,516 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังข่าวปลอมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ในลักษณะข้อความสั้น (SMS) หรือข้อมูลที่มีการส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรืออาจสร้างความสับสนแก่ประชาชน โดยโฆษกกระทรวงการคลังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของกระทรวงการคลัง ได้แก่ www.เราชนะ .com www.mof.go.th www.fpo.go.th Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ Facebook Fanpage “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 96,377 ล้านบาท
2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 17.0 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสม
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 139,974 ล้านบาท และ
3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 19,165 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 255,516 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

EXIM BANK เติมทุน-พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและเกี่ยวเนื่อง รวมกว่า 60,000 ล้านบาท พร้อมอัดฉีดอีก 5,000 ล้านบาท เติ...
31/05/2021

EXIM BANK เติมทุน-พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและเกี่ยวเนื่อง รวมกว่า 60,000 ล้านบาท พร้อมอัดฉีดอีก 5,000 ล้านบาท เติมทุน SMEs ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ EXIM BANK จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติมทุนและพักชำระหนี้ โดยตั้งแต่เริ่มวิกฤตโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน EXIM BANK ได้เติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการแล้วจำนวนกว่า 2,200 ราย เป็นเม็ดเงินใหม่ที่เติมเข้าระบบเศรษฐกิจรวมกว่า 10,000 ล้านบาท และพักหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการรวมแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ EXIM BANK เตรียมวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท อัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจภายใต้บริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิม Jump start” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 สอบถามได้ที่ EXIM HOTLINE เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด-19 โทร. 0 2037 6099

“สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start เป็นบริการใหม่ที่ EXIM BANK พัฒนาขึ้น เพื่อทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่เติมไฟให้ SMEs มีกำลังขับเคลื่อนกิจการและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปข้างหน้าได้ ได้รับวงเงินหมุนเวียนโดยเร่งด่วนและเพียงพอที่จะประกอบธุรกิจได้เป็นปกติ สอดคล้องกับแนวนโยบายของ EXIM BANK ที่มุ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งปัจจุบันหลายกิจการกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจจากผลกระทบของโควิด-19 EXIM BANK จึงเร่งพัฒนาธุรกิจและบริการที่จะทำหน้าที่ซ่อม สร้าง และเสริมให้ภาคธุรกิจแข็งแรงและแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงตลาดใหม่ ๆ ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากสำหรับผู้ประกอบการไทย” ดร.รักษ์กล่าว

31 พฤษภาคม 2564
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

แจ้งเตือนเพจปลอม อ้างธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พบว่าได้มีมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมแอบอ้างชื่อธนาคาร...
31/05/2021

แจ้งเตือนเพจปลอม อ้างธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พบว่าได้มีมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมแอบอ้างชื่อธนาคารอิสลาม ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อว่า ธนาคาร อิสลาม ธนาคารอิสลาม และโลโก้ของธนาคารพร้อมทั้งแอบอ้างเป็นแอดมินของธนาคาร โดยมีการนำข้อมูลและภาพของมูลนิธิคนช่วยฅนที่รับบริจาคในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ไปแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติมและโน้มน้าวให้บริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว

ธนาคารขอยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว หากบุคคลใดได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าวได้ทันที โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งความและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเจ้าของเพจที่สร้างเพจปลอมขึ้น และขอแจ้งว่า เพจที่ถูกต้องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คือ Islamic Bank of Thailand - ibank หรือค้นหาบนเฟซบุ๊กว่า @ibank.th

แจ้งเตือนเพจปลอม อ้างธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พบว่าได้มีมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมแอบอ้างชื่อธนาคารอิสลาม ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อว่า ธนาคาร อิสลาม ธนาคารอิสลาม และโลโก้ของธนาคารพร้อมทั้งแอบอ้างเป็นแอดมินของธนาคาร โดยมีการนำข้อมูลและภาพของมูลนิธิคนช่วยฅนที่รับบริจาคในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ไปแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติมและโน้มน้าวให้บริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว

ธนาคารขอยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว หากบุคคลใดได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าวได้ทันที โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งความและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเจ้าของเพจที่สร้างเพจปลอมขึ้น และขอแจ้งว่า เพจที่ถูกต้องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คือ Islamic Bank of Thailand - ibank หรือค้นหาบนเฟซบุ๊กว่า @ibank.th

SME D Bank เปิดประมูล ขายทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2564ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564ลงทะเบียน เวลา 10.00-13.00 น...
31/05/2021

SME D Bank เปิดประมูล ขายทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2564
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียน เวลา 10.00-13.00 น.
ณ SME Bank TOWER

SME D Bank เปิดประมูล ขายทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2564
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียน เวลา 10.00-13.00 น.
ณ SME Bank TOWER

ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนและน้ำดื่มตามโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม” โดยมูลนิธิไทยพีบีเอสนายสมเกียรติ กิมาวหา...
31/05/2021

ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนและน้ำดื่มตามโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม” โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารร่วมมอบเงินสมทบทุนในโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม” โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งมอบน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 2,400 ขวด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทยพีบีเอส เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ธปท. เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ครับhttps://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/...
31/05/2021
ธปท. เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์

ธปท. เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ครับ

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n3764.aspx

ธปท. เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์

การแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2564 โดย คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. วันจันทร์...
31/05/2021
Press Release on the Economic and Monetary Conditions for April 2021

การแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2564 โดย คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ภาษาไทย https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n3864.aspx
ภาษาอังกฤษ https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n3864.aspx
ส่วนสื่อสารองค์กร ธปท.

Press Release on the Economic and Monetary Conditions for April 2021

EXIM BANK เข้าพบและหารือ สสว. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ...
31/05/2021

EXIM BANK เข้าพบและหารือ สสว. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมคารวะนายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ สสว. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ณ สสว. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

EXIM Thailand Visits OSMEP for SMEs Promotion

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), paid a courtesy call on Mr. Mongkon Leelatham, Chairman of the Executive Committee, the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), at OSMEP office on May 28, 2021. The two parties discussed cooperation between EXIM Thailand and OSMEP to promote SMEs.

For further information, please contact Sustainable Development and Corporate Communication Department
Tel. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ext. 4120-4

31/05/2021
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๔ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

[ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๔ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ]
.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง เพราะทรงเห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะรักษาเอกราชของบ้านเมืองไว้ได้ ในช่วงการขยายลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตก
.
การปรับปรุงการปกครองให้ทันสมัย ทำให้ชาวต่างชาติเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญแล้ว สามารถปกครองดูแลพัฒนาบ้านเมืองได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ประเทศชาติมีรายได้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองมากขึ้น ทำให้สายตาของชาวต่างชาติมองประเทศไทยต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ
.
และด้วยการวางวิเทโศบายทางการทูตกับชาติตะวันตกอย่างเหมาะสม ยอมรับว่าชาวยุโรปเป็นชาติที่เจริญ ให้เกียรติและยกย่อง พร้อมกับเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบางอย่าง เพื่อให้เห็นว่าไทยไม่ใช่ชนชาติป่าเถื่อน เช่น ให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้า นอกจากนั้น ยังยอมผ่อนปรนอย่างชาญฉลาด แม้จะเสียผลประโยชน์หรือดินแดนไปบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ยังสามารถรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้ ทำให้ประเทศไทยคงความเป็นชาติที่มีเอกราชมาได้ตลอด
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รัชกาลที่5

[ “ในหลวง ราชินี” เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนรุ...
31/05/2021

[ “ในหลวง ราชินี” เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564 ]
.
วันนี้ (25 พ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564
#ทรงพระเจริญ

“กอช. จัดกิจกรรม ชวนสมาชิกฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19”                กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จ...
31/05/2021

“กอช. จัดกิจกรรม ชวนสมาชิกฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดกิจกรรม “กอช. ปันโปร ฝากร้านสร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19” เพื่อช่วยสมาชิกสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย กอช. เป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปอุดหนุนสินค้าสมาชิก กอช. ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ เฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน ลดการเดินทางออกจากบ้านป้องกันการแพร่ระบาด โดย กอช. ขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ในกิจกรรม “กอช. ปันโปร ฝากร้านสร้างรายได้ สู้ภัยไวรัส โควิด-19” โดยสมาชิก กอช. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสภาเกษตรกร สามารถฝากร้านกับ กอช. พร้อมภาพสินค้า โพสต์ได้ที่เฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ” โดย กอช. จะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์และแชร์สินค้าเพื่อเป็นการบอกต่อ พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนสินค้าของสมาชิก โดยสามารถเลือกดูสินค้าตามความต้องการ ได้ผ่านเฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

“กรุงไทย” ออก 5 มาตรการเร่งช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าความช่วยเหลือรวม 9 หมื่นล้านบาท “ธนาคารกรุงไทย” ...
31/05/2021

“กรุงไทย” ออก 5 มาตรการเร่งช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าความช่วยเหลือรวม 9 หมื่นล้านบาท

“ธนาคารกรุงไทย” ออก 5 มาตรการ เร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคลและธุรกิจรวม 9 หมื่นล้านบาท แยกเป็นมาตรการสินเชื่อรายย่อย 3 มาตรการ จัดเต็มลดค่างวด พักชำระเงินต้น หรือ พักชำระเงินต้นและชำระดอกเบี้ยบางส่วน คาดการณ์ช่วยลูกค้าสินเชื่อบุคคลรวม 6 หมื่นล้านบาท และมาตรการสำหรับลูกค้าธุรกิจ ทั้งสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ ประมาณการความช่วยเหลือรวม 2 มาตรการ กว่า 3 หมื่นล้านบาท เพื่อลดภาระทางการเงิน เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี รักษาการจ้างงาน ประคองธุรกิจต่อไปได้

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยเพิ่มเติม 3 มาตรการ โดยคาดการณ์ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล 6 หมื่นล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงและขยายวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มีสถานการณ์ชำระหนี้เป็นปกติ หรือ ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน ประกอบด้วย

1. สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) พักชำระเงินต้นและชำระดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผ่อนชำระค่างวดลง 30% นานสูงสุด 6 เดือน

3. สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ 2 มาตรการ ประมาณการความช่วยเหลือรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท ดังนี้

1. มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี เปิดกว้างให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขอกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง)

2. มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคาต้นทุนรับโอนบวกค่าธรรมเนียม Carrying Cost 1 % และบวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว มาตรการนี้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและการโอนคืนกลับให้ลูกค้า สําหรับลูกค้าที่มีความประสงค์โอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้ ต้องมียอดสินเชื่อธุรกิจคงเหลือกับธนาคาร ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ ไม่เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งทรัพย์สินที่โอนต้องเป็นหลักประกันกับธนาคารก่อน 1 มีนาคม 2564

“ธนาคารเร่งช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกทุกช่องทาง ผ่านเครือข่ายสาขาที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้รู้ว่าแต่ละรายต้องการความช่วยเหลือด้านใด นอกจาก 5 มาตรการ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยการเสริมสภาพคล่องให้คู่ค้าและพันธมิตรของลูกค้า โดยออกมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าของสยามพิวรรธน์ และเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรทุกกลุ่มสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้น 31 มี.ค. 64 มีสินเชื่อที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือตามมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 1.3 แสนล้านบาท โดยเป็นลูกค้าบุคคลกว่า 3 หมื่นล้านบาท ลูกค้าธุรกิจและ SME กว่า 9 หมื่นล้านบาท”

สำหรับลูกค้าบุคคลที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://krungthai.com/link/retail-covid19 และลูกค้าธุรกิจที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/link/business-covid19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

ทีม Marketing Strategy
31 พฤษภาคม 2564

ที่อยู่

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญา
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการโดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021265800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry:

วิดีโอทั้งหมด

Finance Ministry’s official page

เพื่อข้อมูลข่าวสารและนานาสาระถึงสมาชิกที่กด Like, Follow หรือ Share ทุกท่านคะ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด