กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้

กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้, หน่วยงานราชการ, 1158 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม., Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
06/12/2021

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ website หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ website หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2564

ถ่ายรูปชอบทำหน้าโหดแต่ถ้าโดนเทอโกดจะทำตัวน่ารัก ...กองรักษาการณ์ภายใน ม.1 รอ. โดย ร้อย.สสช.ม.1 พัน.3 รอ. ได้ทำการช่วยเหล...
25/11/2021

ถ่ายรูปชอบทำหน้าโหด
แต่ถ้าโดนเทอโกดจะทำตัวน่ารัก ...

กองรักษาการณ์ภายใน ม.1 รอ. โดย ร้อย.สสช.ม.1 พัน.3 รอ. ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุรถยางแตก บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ โดยได้ทำการถอด สับเปลี่ยนใส่ยางอะไหล่ให้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

💂การได้ช่วยเหลือประชาชน คือภารกิจของเราเช่นกัน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ🏇❤️❤️❤️

ถ่ายรูปชอบทำหน้าโหด
แต่ถ้าโดนเทอโกดจะทำตัวน่ารัก ...

กองรักษาการณ์ภายใน ม.1 รอ. โดย ร้อย.สสช.ม.1 พัน.3 รอ. ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุรถยางแตก บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ โดยได้ทำการถอด สับเปลี่ยนใส่ยางอะไหล่ให้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

💂การได้ช่วยเหลือประชาชน คือภารกิจของเราเช่นกัน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ🏇❤️❤️❤️

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นกำลังพลของกองทัพบก.........................................(ทหาร)    กองทัพบกเปิดรับสมัคร...
04/11/2021

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นกำลังพลของกองทัพบก
.........................................

(ทหาร) กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้ว ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา)
(*)(*)สำหรับผู้จบ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 มีคะแนนเพิ่มพิเศษตามสิทธิ์

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

https://youtu.be/uiHagnsNQkM

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
29/09/2021

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
22/09/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
22/09/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

ด้วยรักและห่วงใยม.1 พัน.3 รอ. เดริเวอรี่ ! ได้จัดเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูบุตร ให้กับครอบครัวของกำลังพลทหารให...
01/08/2021

ด้วยรักและห่วงใย
ม.1 พัน.3 รอ. เดริเวอรี่ ! ได้จัดเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูบุตร ให้กับครอบครัวของกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่1/64 ซึ่งมีกำหนดคลอดบุตรในห้วงนี้ โดยใช้การส่งพัสดุทางไปรษณีย์
“เพราะทุกคน คือคนในครอบครัว”

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from Army Spoke Team's post
26/07/2021

Photos from Army Spoke Team's post

พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร รอง ผบ.พล.ม.2 รอ.(1) เป็นประธาน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พร...
26/07/2021

พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร รอง ผบ.พล.ม.2 รอ.(1) เป็นประธาน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย พ.ท.กิตติ ฉ่ำสาตร์ ผบ.ม.1 พัน.3 รอ. นำกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน บริเวณ ชุมชนพิชัย เขตดุสิต กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ COVID-19

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
24/07/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

22/07/2021

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล google map
🏥รพ.สนาม
🏥รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
🪦ฌาปนสถาน ทบ.

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่๑
#ทหารมีไว้ทําไม

https://drive.google.com/file/d/1-IMLZ7SuDbJEwUsAmf5bUFaACYwWflt4/view?usp=drivesdk

ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิต​ ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติด...
21/07/2021

ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิต​ ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019 ณ สถาบันพ​ยาธิวิทยาศูนย์อำนวย
ก​ารแพทย์พระ​มงกุฎเกล้า​ฯ รพ.พระ​มงกุฎ​เกล้า​ฯ​ กทม.​ ยอดบริจาคโลหิตจำนวน 3,600 CC

"กำลังพลทุกนายก็เหมือนครอบครัวของเรา"พ.ท.กิตติ  ฉ่ำสาตร์  ผบ.ม.1 พัน.3 รอ. จัดอาหารพิเศษไก่ย่าง 5 ดาว และเครื่องดื่ม ใหั...
18/07/2021

"กำลังพลทุกนายก็เหมือนครอบครัวของเรา"

พ.ท.กิตติ ฉ่ำสาตร์ ผบ.ม.1 พัน.3 รอ. จัดอาหารพิเศษไก่ย่าง 5 ดาว และเครื่องดื่ม ใหักับทหารกองประจำการของหน่วยรับประทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดความตรึงเครียด จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
10/07/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

❗️“อิพ่ออิแม่ ฉีดเข็มแรกแล้วเด้อ … บ่ต้องห่วงเด้อ “ 💂🏼‍♂️💪โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19...
09/07/2021

❗️“อิพ่ออิแม่ ฉีดเข็มแรกแล้วเด้อ … บ่ต้องห่วงเด้อ “ 💂🏼‍♂️💪
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับน้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 เรียบร้อยแล้วครับ
#กองทัพบก
#น้องคนเล็ก

Photos from กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่ง's post
06/07/2021

Photos from กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่ง's post

❗️“อิพ่ออิแม่ตรวจแล้วเด้อ … บ่ต้องห่วงเด้อ “ 💂🏼‍♂️💪กองทัพบก ดูแลน้องๆทหารใหม่ ส่งแพทย์และพยาบาลจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า และห...
05/07/2021

❗️“อิพ่ออิแม่ตรวจแล้วเด้อ … บ่ต้องห่วงเด้อ “ 💂🏼‍♂️💪

กองทัพบก ดูแลน้องๆทหารใหม่ ส่งแพทย์และพยาบาลจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า และหน่วยตรวจโรคที่ 10 เข้าตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.1 พัน.3 รอ. เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับน้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ญาติๆทางบ้าน ไม่ต้องเป็นห่วงกองทัพบกจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีครับ

#น้องคนเล็ก
#กองทัพบก

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช...
04/07/2021

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 ก.ค.63

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และครอบครัว
กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 ก.ค.63

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และครอบครัว
กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ

21/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 โครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

✫ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองและของชุมชนภายใต้แนวคิด "ต้นไม้" เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง มีราคา สามารถถือครองได้ ใช้เป็นบำนาญยามชราและเป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปได้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แก้ไขกฎหมายป่าไม้ให้ประชาชนสามารถปลูกไม้มีค่าบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ เปรียบเสมือนการออมทรัพย์หรือการลงทุนระยะยาว ให้ประโยชน์ทั้งเรื่องกิน การใช้สอย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

✫ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องป่าไม้ โดยใช้หลักป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gFdhwv

21/06/2021

💖 “ ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ ในเมืองไทยเองก็ทำได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้หรือจะจ้าง บริษัทต่างประเทศมาก็ทำได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน เดี๋ยวนี้กำลังคิดจะทำ แต่ติดอยู่ที่ที่จะทำ ”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533

▪ ทรงพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 642 ไร่ ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3q8WHYU

21/06/2021

💖 "..ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำปิง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 13 อ่าง เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ และพื้นที่ป่าละเมาะที่จะบุกเบิกเป็นที่ทำกิน จำนวน 4,000 ไร่ เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรเข้าทำกิน สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ในฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำหรับหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าวตลอดปี.."

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527

▪ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ปลูกไม้สามอย่าง คือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 104,000 ไร่ทำให้ราษฎร 15 หมู่บ้าน มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร อุปโภค บริโภคตลอดปี สามารถฟื้นฟูป่าทั้งโครงการ 171,710 ไร่ กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3wGtEyC

19/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 ศูนย์การเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยสำราญ จ.อุดรธานี

✫ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ เปลี่ยนจากทำไร่ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง มาทำสวนไม้ดอกไม้ประดับแทน โดยสำนักงานเกษตร​ จ.อุดรธานี​ ได้เข้ามาส่งเสริมระบบการทำเกษตรแปลงใหญ่​ ทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน​ ใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ​ ความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดเป็นอย่างมาก

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มภายในชุมชน” และการทำเกษตรแปลงใหญ่

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cMW5mg

19/06/2021

💖 "..ให้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.."

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533

▪ และมีพระราชดำริเพิ่มเติม ให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gDQGz4

19/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

✫ การมีรสชาติขมของพืช ผัก ผลไม้เหล่านี้ ถือว่ามีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพ ดั่งคำว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” และด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จึงหาวิธีแปรรูปเพื่อเปลี่ยนรสขมให้มาเป็นรสหวานแบบธรรมชาติและสามารถจำหน่ายเป็นของดีประจำท้องถิ่นได้อีกด้วย นอกจากการที่ชาวบ้าน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่าง จนได้รับรางวัลมากมายแล้วนั้น ทางกลุ่มก็ยังตั้งใจให้ชุมชนทุกรุ่นได้รู้จักพืชผัก ผลไม้เก่าแก่ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มภายในชุมชน” และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3vs943e

19/06/2021

💖 "..ให้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.."

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533

▪ และมีพระราชดำริเพิ่มเติม ให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gDQGz4

19/06/2021

💖 "..ให้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.."

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533

▪ และมีพระราชดำริเพิ่มเติม ให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gDQGz4

16/06/2021

💖 “ ที่เกิดเรื่องที่โครงการใหญ่ๆ เขาเกิดเรื่องอะไร เอะอะเดินขบวนกัน เพราะว่าคนที่ย้ายไปแล้ว ก็ย้ายไปในที่ที่ทำกินไม่ได้ เขาต้องร้องเรียน นี่ถ้าร้องเรียนอย่างนั้นแก้ยาก แต่ถ้าเราไม่ละเลยเมื่อเขาย้ายไปแล้ว ก็จะมีที่ที่จะทำมาหากินได้ ก็ตอนแรกก็ยังไม่เห็นด้วย แต่เราก็พิสูจน์ได้ แล้วโครงการเล็กๆ นี้ก็เป็นโครงการตัวอย่าง ”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

▪ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย โดยจัดหาพื้นที่รองรับให้ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราษฎรผู้อพยพต้องเดือดร้อน และจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้โครงการฯ ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง รวม 27 หมู่บ้าน

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวจังหวัดลำพูน
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3vfDGVV

16/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต อ.บางบัวทอง

✫ การกำจัดขยะมูลฝอยถึงเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญและมีความพยายามสร้างจิตรสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนในการช่วยกันลดปริมาณขยะ และสร้างนิสัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนคัดแยกขยะด้วยแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นหลักประกันของครอบครัว

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มภายในชุมชน” และการสร้างนิสัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Tuiwpu

16/06/2021

💖 " ... ถนน ความจริงมีจำนวนไม่ขาดแคลน ที่บนถนนไม่ขาดแคลน แต่เล่นรถขวางลำก็จะไม่พอ แต่ถ้าแล่นเรียงคันไปโดยดี โดยมีระเบียบการดีๆ เข้าใจว่าพอ ไปคำนวณก็ได้ว่าจำนวนรถที่แล่นทุกวันเท่าไหร่ และถนนมีเท่าไหร่ ก็คงจะเห็นได้ว่าพอ สำคัญอยู่ที่ระเบียบการ และสำคัญอยู่ที่กรมตำรวจ ที่กลุ้มใจก็อยู่ที่การแก้ไขนี่มีปัญหา มีอุปสรรค ที่แก้ไขไม่อยู่ที่บุคคล ถ้าแก้ปัญหาบุคคลได้แล้ว คือ บุคคลหมายถึง ท่านทั้งหลายทุกคน แล้วก็แต่ละคนที่ขับรถในท้องถนน ถ้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไขปัญหาจราจรได้ ..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

▪ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯเยี่ยมพระอาการประชวร ของพระมารดาที่โรงพยาบาลศิริราชช่วงเดือนมิถุนายน 2538 ได้ทอดพระเนตร เห็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต่อเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนี จึงได้พระราชทาน แนวพระราชดำริให้ก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปยังบริเวณสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำรัสเพิ่มเติมถึงการจราจรขาออกนอกเมืองตอนหนึ่งว่า "... หากสร้างสะพานยกระดับขาออกให้ยาวเลยไปจากขนส่งสายใต้ จะมีประโยชน์มาก ...."

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3x3aD9a

ที่อยู่

1158 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
Bangkok
10300

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3 / 90 / 117

ข้อมูลทั่วไป

เกียรติประวัติกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ พ.ศ.๒๔๗๑ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่ง “ผู้บัญชาการพิเศษ” เพื่อเป็นเกียรติยศแห่ง “กองพันทหารม้าที่ ๓” พ.ศ.๒๔๙๖ : ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๔๙๖ โดยมี พันตรี สมศักดิ์ ปัญจมานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับพระราชทาน พ.ศ.๒๕๒๓ : กองทัพบกได้รายงานขอพระราชทานสถาปนาให้ “กองพันทหารม้า ที่ ๓” (ม.พัน.๓) เป็นหน่วยรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/๑๐๕๒๐ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๓ ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงให้แปรสภาพหน่วย “กองพันทหารม้า ที่ ๓” (ม.พัน.๓) เป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ม.พัน.๓ รอ.) ประดับพระปรมาภิไธยย่อ “รร.๖” ไว้ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา แจ้งความ ณ วันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๓๘ : จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพกองทัพไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี โดยมี พันโท วรายุทธ ด้วงกลัด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๔๒ : จัดกำลัง ๑ หมู่ธง เข้าร่วมพิธีสวนสนามสาบานตนของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา โดยมี พันโท วรายุทธ ด้วงกลัด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหาร ณ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งกองพันทหารม้า ที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล (ผืนใหม่) เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๔๙ โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับพระราชทาน พ.ศ.๒๕๔๙ : จัดกำลัง ๑ หมู่ธง เข้าร่วมพิธีสวนสนามสาบานตนของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๕๓ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งปฏิบัติภารกิจในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีกำลังพล ของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับพระราชทานวโรกาสเฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน ๑ นาย คือ พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ เกียรติประวัติการปฏิบัติราชการสนามชายแดน พ.ศ.๒๔๘๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ โดยการนำของ พ.ต.หลวงชำนาญจักรศิลป ผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) ได้ออกปฏิบัติราชการสนามกรณีพิพาทอินโดจีน ณ อำเภอเดชอุดม และ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๘๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ เป็นกำลังส่วนหนึ่งของ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ ที่ ๓๕ (ม.๓๕) ซึ่งได้รับมอบภารกิจให้ทำการลาดตระเวนและตรึงกำลังข้าศึกมิให้ล่วงล้ำแนวชายแดน บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พันตรี หม่อมหลวงสุบรรเสนีย์ เป็นผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) พ.ศ.๒๔๘๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ โดยการนำของ พันตรี จรัญ วาทยานนท์ ผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) เป็นกำลังส่วนหนึ่งของ กองพลทหารม้า (พล.ม.) มีภารกิจในการเข้าตียึด เมืองมะ เมืองลา ในกรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ.๒๔๙๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ ส่งกำลัง ๑ กองร้อย ไปร่วมปราบจลาจล ภายใน พระนคร (กรุงเทพมหานคร) โดยมี ร้อยโท อุดม อุณหเลขกะ เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ (พัน.ม. (ก.)) ด้วยการสนธิกำลัง โดยมี พันโท ชัยชนะ ธารีฉัตร ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับ กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ (ผบ.พัน.ม.ยานเกราะ) กองพลทหารอาสาสมัคร (พล.อสส.) ร่วมปฏิบัติการรบ ณ ประเทศเวียดนามใต้ พ.ศ.๒๕๑๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อยลาดตระเวน (ร้อย.ลว.) ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโท สุพจน์ วงศ์ชั้น เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพัน ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) ด้วยการสนธิกำลัง กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี พันโท ยุทธพันธ์ มกรมณี ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓๑ (พัน.ม.๓๑) กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) และ ร้อยเอก ประสิทธิ์ มงคลธรรม เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๑ (ผบ.ร้อย.ม.๑) พ.ศ.๒๕๑๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโทสหชัย ชวนไชยสิทธิ์ เป็นผู้บังคับกองร้อย พ.ศ.๒๕๑๗ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอกเฉลิมพล บุศยกุล เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพัน ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) ด้วยการสนธิกำลัง กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี พันตรี วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ รอง ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๓๑ (พัน.ม.๑๓๑) กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) และ ร้อยโท สุริยา สกุลชาติ เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้า (ผบ.ร้อย.ม.) พ.ศ.๒๕๑๙ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ หมวดทหารม้า (มว.ม.) สมทบกองพันทหารม้าที่ ๑๑๑ (พัน.ม.๑๑๑) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโท ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) และจัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) โดยมี ร้อยโท พิบูลย์ มุ่งหมาย เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๐ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอกสุรชัย อรุณบุตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๑ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) และจัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสนับสนุนกองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) โดยมี ร้อยโทประจักษ์ ช้างสำลี เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพันทหารม้า ที่ ๑๑ (ม.พัน.๑๑) กรณีป้องกันอธิปไตยด้านตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอกสุริยา สกุลชาติ เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๑ (ฉก.ม.๑) กรณีป้องกันอธิปไตยด้านตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอก สุรชัย อรุณบุตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกองบังคับการกองพัน (ทก.พัน.ลว.) , หมวดป้องกัน และจัด ๑ กองร้อย สนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (ฉก.พล.ม.๒) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จว.ปราจีนบุรี โดยมี พันโท เฉลิมพล บุศยกุล ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันลาดตระเวน (ผบ.พัน.ลว.) และ ร้อยเอก สรยุทธ ศรคำรณ เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน (ผบ.ร้อย.ลว.) พ.ศ.๒๕๒๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพันลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (พัน.ลว.ฉก.พล.ม.๒) ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอก ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสมทบ กองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ ๔๑๑ (ร้อย.ลว.พัน.ม.ฉก.ที่ ๔๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยโท ชูชีพ ดำแดง เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกองบังคับการกองพัน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (พัน.ม.ฉก.พล.ม.๒) และจัดกำลัง ๑ กองร้อยกองบังคับการ (ร้อบ.บก.) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จว.ปราจีนบุรี โดยมี พันโท เฉลิมพล บุศยกุล ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้า หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (ผบ.พัน.ม. ฉก.พล.ม.๒) และ ร้อยเอก วรายุทธ ด้วงกลัด เป็นผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ (ผบ.ร้อย.บก.) และจัดกำลัง ๑ กองร้อยลาดตระเวน (ร้อย.ลว.) โดยมี ร้อยเอก ดำรงพล เชิดสงวน เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน (ผบ.ร้อย.ลว.) พ.ศ.๒๕๔๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน และ ๑ กองร้อยทหารม้า (ร้อย.ม.) ไปสนับสนุน กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ด้วยการสนธิกำลัง ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดตาก โดยมี พันโท สมพจน์ สังข์ดา ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๑๓ (พัน.ม.๒๑๓) และ ร้อยเอก มหิธร บุญครอง เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑ (ผบ.ร้อย.ม.๓๑) พ.ศ.๒๕๔๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ไปสมทบ กองพันทหารม้าที่ ๒๑๑ (พัน.ม.๒๑๑) สนับสนุน กองกำลัง ผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี ร้อยโท สุรพงษ์ กาญจนโพธิ์ เป็น นายทหารฝ่ายข่าวกรอง กองพันทหารม้าที่ ๒๑๑ (ฝอ.๒ ม.พัน.๒๑๑) พ.ศ.๒๕๔๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) สนับสนุนกองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันยาเสพติด ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี ร้อยโท ดำรง วิเศษโวหาร เป็น หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (หน.ชพส.) พ.ศ.๒๕๔๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน และ ๑ กองร้อยทหารม้า (ร้อย.ม.) ไปสนับสนุน กองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ด้วยการสนธิกำลัง ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันโท สมพจน์ สังข์ดา ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๑๓ (พัน.ม.๒๑๓) และ ร้อยเอก คมสัน ปาโมกข์ เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑ (ผบ.ร้อย.ม.๓๑) พ.ศ.๒๕๔๙ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่เขตบางรัก , เขตสาทร , เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม และจัดกำลังรักษาปมคมนาคมสำคัญและแหล่งเศรษฐกิจในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เป็นผู้บังคับกองพันรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) พ.ศ.๒๕๕๑ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังฝ่ายอำนวยการสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฉก.ยะลา) ฝึกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี ร้อยโท กฤษฎา พงศ์เลิศโกศล เป็น นายทหารฝ่ายข่าวกรอง หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฝอ.๒ ฉก.ยะลา) และ ร้อยโท เชาวรัฐ ฐิตะปัญญา เป็น นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฝอ.๕ ฉก.ยะลา) และจัดกำลัง ๑ หมวดทหารม้า (มว.ม.) สมทบ ร้อย.ม.๒๑๑๓ โดยมี ร้อยโท ณัฐวุฒิ สุขญาติ เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๕๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) สนับสนุนกองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันยาเสพติด ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ร้อยโท ประจินต์ ตั้งใจ เป็น หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (หน.ชพส.) พ.ศ.๒๕๕๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพล ๑ กองพันรักษาความสงบเรียบร้อย (พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพมหานคร ตามประกาศสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีจลาจลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน พ.ศ.๒๕๕๓ : จัดกำลังพล ๑ กองบังคับการควบคุม สนธิกำลังกับกองพันทหารม้าที่ ๒๗ รักษาพระองค์ แปรสภาพเป็น กองร้อยรถสายพาน (ร้อย.รสพ.) ปฏิบัติภารกิจกรณีขอคืนพื้นที่การชุมนุม จากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณถนนดินสอ กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน พ.ศ.๒๕๕๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพล ๑ กองพันรักษา ความสงบเรียบร้อย (พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) ปฏิบัติภารกิจกรณีกระชับพื้นที่/กระชับวงล้อมพื้นที่ การชุมนุมจากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณถนนสีลม (แยกศาลาแดง) จนถึงแยกสารสิน กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน

เบอร์โทรศัพท์

02-241-4071

เว็บไซต์

http://www.rta.mi.th/25010u/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีรถเมล์สายอะไรผ่าน
ขอทราบเบอร์ติดต่อ ม.พัน.3 รอ. หน่อยครับ
วัสดีจ้า....
มีคนรู้จักฉันมั้ย
เนื่องด้วย คนชื่อ วศิน นามสกุล แตงจุ้ย facebook หมู่จุก แตงจุ้ย เอาหมวกทหารมาใส่ ทั้งทั้ง ที่คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย เป็นตำรวจ และบางที เอารถมอเตอร์ไซ ตำรวจ ตระเวน ตรวจชี่คน ทั้งทั้ง ที่ถูกปลดออก จากตำรวจแล้ว และ ด่าทอ พระเจ้า และพูดว่า ตัวเอง ยิ่งใหญ่ดว่า พระเจ้า และพูดว่า ใหนพระเจ้า และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับยาเสพติด และมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ บ่อนการ พนัน และเคยจ้างแรงงานพม่า และข้าคนตายแต่ยังลอยนวล และเอา เก้าอี้กรมคุมประ พฤติ มาไว้ใกล้หิ้งพระ และ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้า ประเวณี เพราะ มีน้องสาว ที่ชื่อ แหม่ม เที่ยวค้า ประเวณี อยู่ แถว บริเวณ องค์พระปฐมเจดี ที่อยู่ คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญยนต์ [ หิรัญ ] 2. บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต. บางแขม อ.เมือง จำหวัด นครปฐม 73000 3. หรือ โรงน้ำแข็ง ชื่อร้าน จำนง
เนื่องด้วย คนชื่อ วศิน นามสกุล แตงจุ้ย facebook หมู่จุก แตงจุ้ย เอาหมวกทหารมาใส่ ทั้งทั้ง ที่คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย เป็นตำรวจ และบางที เอารถมอเตอร์ไซ ตำรวจ ตระเวน ตรวจชี่คน ทั้งทั้ง ที่ถูกปลดออก จากตำรวจแล้ว และ ด่าทอ พระเจ้า และพูดว่า ตัวเอง ยิ่งใหญ่ดว่า พระเจ้า และพูดว่า ใหนพระเจ้่า และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับยาเสพติด และมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ บ่อนการ พนัน และเคยจ้างแรงงานพม่า และเอา เก้าอี้กรมคุมประ พฤติ มาไว้ใกล้หิ้งพระ และ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้า ประเวณี เพราะ มีน้องสาว ที่ชื่อ แหม่ม เที่ยวค้า ประเวณี อยู่ แถว บริเวณ องค์พระปฐมเจดี ที่อยู่ คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญยนต์ [ หิรัญ ] 2. บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต. บางแขม อ.เมือง จำหวัด นครปฐม 73000 3. หรือ โรงน้ำแข็ง ชื่อร้าน จำนง
อยากทราบเกี่ยวกับจะปล่อยทหารใหม่กับบ้านจะส่งถึงใหนคะให้กับเองรึมาส่งตัวจังหวัดขอบคุณคะ
นีคือคำพูดของทหารเหรอครับพิจารนาด้วยครับ
ทหารม้ารักษาพระองค์ม.พัน3รอเขตเกียวกายเขาสอนให้มาด่าผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทหารเขาฝึกให้มาด่าผู้หญิงหรอค่ะทุกคนดูเอาค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแต่โพสว่าคนอื่นเขา จริงไหมค่ะพี่ๆๆทหารเขาไม่ด่าผู้หญิงใช่ไหมค่ะ