สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน หน่วยงานของรัฐ สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ภายใต้บังคับบัญชาของประธานรัฐสภา

เปิดเหมือนปกติ

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ....เสนอโดย นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ...
13/01/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ....

เสนอโดย นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=179

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ....

เสนอโดย นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=179

วันเด็กปีนี้💥👧🏻👦🏻#รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี #2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบZoom⏰ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565...
07/01/2022

วันเด็กปีนี้💥👧🏻👦🏻
#รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี #2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบZoom
⏰ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบซูม โดยมีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมชมรัฐสภา การรับฟังคลิปจาก ส.ส. ฝากข้อความถึงเด็ก ๆ และการเล่นเกมส์ตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย

💥เชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของรัฐสภาแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันซูม
Meeting ID 872 5986 7539
Passcode 1234
ในวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
พร้อมชมการถ่ายทอดสดทาง
เพจเฟซบุ๊ก : สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันเด็กปีนี้💥👧🏻👦🏻
#รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี #2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบZoom
⏰ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบซูม โดยมีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมชมรัฐสภา การรับฟังคลิปจาก ส.ส. ฝากข้อความถึงเด็ก ๆ และการเล่นเกมส์ตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย

💥เชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของรัฐสภาแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันซูม
Meeting ID 872 5986 7539
Passcode 1234
ในวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
พร้อมชมการถ่ายทอดสดทาง
เพจเฟซบุ๊ก : สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่) พ.ศ. ....เสนอโดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัต...
05/01/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่) พ.ศ. ....

เสนอโดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=178

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่) พ.ศ. ....

เสนอโดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=178

คำขวัญวันเด็ก 2565 โดยประธานรัฐสภา"รู้หน้าที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริต"
29/12/2021

คำขวัญวันเด็ก 2565 โดยประธานรัฐสภา

"รู้หน้าที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริต"

คำขวัญวันเด็ก 2565 โดยประธานรัฐสภา

"รู้หน้าที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริต"

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายวิเชียร ชวลิ...
29/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=177

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=177

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..)...
29/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=176

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=176

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายชลน่าน ศรีแ...
28/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=175

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=175

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..)...
28/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=174

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=174

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย พันตำรวจเอกทวี...
27/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=17

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=17

"สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเง...
13/12/2021

"สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน หรือไม่ "

สภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=172

"สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน หรือไม่ "

สภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=172

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กฎหมายจะกำหนดให้การประกอบการค้าเกี่ยวกับเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆ...
09/12/2021

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กฎหมายจะกำหนดให้การประกอบการค้าเกี่ยวกับเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก การประกอบการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก การแพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก ที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือเป็นการใช้ความรุนแรงให้สามารถดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา)

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=171

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กฎหมายจะกำหนดให้การประกอบการค้าเกี่ยวกับเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก การประกอบการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก การแพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก ที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือเป็นการใช้ความรุนแรงให้สามารถดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา)

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=171

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2564https://www.pa...
09/12/2021

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2564

https://www.parliamentcoop.com/web/

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2564

https://www.parliamentcoop.com/web/

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นาย...
08/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=170

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=170

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผ...
01/12/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=168

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=168

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... เสนอโดย นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง...
29/11/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

เสนอโดย นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,778 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=167

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

เสนอโดย นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,778 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=167

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิ...
23/11/2021

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

*รายละเอียดทั้งหมด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/076/T_0001.PDF

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

*รายละเอียดทั้งหมด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/076/T_0001.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A...
21/11/2021

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/076/T_0001.PDF

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ "ไม่รับหลักการ" ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยคะแนนเสียงไม่รับหลักการ 473 เสียง รับหลักกา...
18/11/2021

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ "ไม่รับหลักการ" ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยคะแนนเสียงไม่รับหลักการ 473 เสียง รับหลักการ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ขณะที่ ส.ว.รับหลักการ 3 เสียง ไม่รับหลักการ 224 เสียง #รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ "ไม่รับหลักการ" ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยคะแนนเสียงไม่รับหลักการ 473 เสียง รับหลักการ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ขณะที่ ส.ว.รับหลักการ 3 เสียง ไม่รับหลักการ 224 เสียง #รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

กำหนดการประชุมรัฐสภา ประจำสัปดาห์ 15-18 พฤศจิกายน 2564
15/11/2021

กำหนดการประชุมรัฐสภา
ประจำสัปดาห์ 15-18 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการประชุมรัฐสภา
ประจำสัปดาห์ 15-18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรัฐสภาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร...
15/11/2021

ประกาศรัฐสภา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย ...
15/11/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=166

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=166

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... เส...
18/10/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

เสนอโดย นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=165

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

เสนอโดย นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=165

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... เสนอโดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภ...
18/10/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
เสนอโดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=164

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
เสนอโดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=164

13/10/2021
เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....เสนอโดย นายนิติพ...
11/10/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=163

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=163

09/10/2021
**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร** 8 ต.ค. 64  เวลา 14.20 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ...
08/10/2021

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร**

8 ต.ค. 64 เวลา 14.20 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ของรัฐสภา และรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาทั้งนี้ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก รวมทั้งสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนน้อย อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ หรือไม่ทราบว่าจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องทางใด

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา

https://www.parliament.go.th/section77/

หรือจะค้นหาจาก google โดยพิมพ์ว่า "ระบบรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ" นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นอีกหนึ่งช่องทางคือสภาฯ จะส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ โดยหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดในการออกกฎหมายต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยกันดูแลกฎหมายของบ้านเมือง และมีส่วนร่วมกับกระบวนการด้านนิติบัญญัติเพื่อช่วยกันทำให้มีกฎหมายดี ๆ เข้ามาสู่สภา รวมทั้งมีกฎหมายที่ดีบังคับใช้ในสังคมและประเทศของเราต่อไป

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร**

8 ต.ค. 64 เวลา 14.20 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ของรัฐสภา และรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาทั้งนี้ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก รวมทั้งสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนน้อย อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ หรือไม่ทราบว่าจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องทางใด

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา

https://www.parliament.go.th/section77/

หรือจะค้นหาจาก google โดยพิมพ์ว่า "ระบบรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ" นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นอีกหนึ่งช่องทางคือสภาฯ จะส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ โดยหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดในการออกกฎหมายต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยกันดูแลกฎหมายของบ้านเมือง และมีส่วนร่วมกับกระบวนการด้านนิติบัญญัติเพื่อช่วยกันทำให้มีกฎหมายดี ๆ เข้ามาสู่สภา รวมทั้งมีกฎหมายที่ดีบังคับใช้ในสังคมและประเทศของเราต่อไป

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....เสนอโดย นายศักดิ์ดา  แสนมี่ กับประชาชนผู...
08/10/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
เสนอโดย นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=162

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
เสนอโดย นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=162

ที่อยู่

เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

https://www.parliament.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะถามในคดีที่ผมไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจผมจะทำแบบไหน
ระแวกรัฐสภา มีอาหารกล่องรสชาติดี ราคายุติธรรม สั่งได้ ที่ ครัวคุณแหม่ม เกษะโกมลครับ
“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” เป็นหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(๒๕๖๑) ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พิมพ์แจกเพื่อเผยแพร่วีรกรรมของวีรชน(ตัวจริง) มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทุกรายการอ้างอิง เรียบเรียงโดยโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียนหนังสือหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(2560-2561-2562-2563) และเป็นผู้เขียนหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่ม ๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ รวมทั้ง ห้องสมุด ปรีดี พนมยงค์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ pdf โดยใส่ชื่อหนังสือ ใน เว็บกูเกิล จะพบลิงค์ เสรีไทย - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี culture.kru.ac.th › 2018/12 › sareethai บทแรกของหนังสือ“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” ปูพื้นฐานความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย กรุณาช่วยแชร์กันต่อไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวีรกรรมของเสรีไทยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ โสมชยา ธนังกุล
เรียน นายชวน หลีกภัย ปธ.สส. เรื่อง ตั้งอดีตนายกมาเป็นก.ก.ปรองดอง อย่าเอาการเป็นประธานสภาฯของนายมาตั้งพวกของนาย เราประชาชนไม่ยอมรับมีสมองไหมนายชวน หลีกภัย..สมชาย/ชวลิต/อภิสิทธิ์/อานันท์..ใคร..มีความจริงใจในแผ่นดินและสถาบันเท่าไหร่ เราไม่เอาอยากลองดูก็เล่นกันสักตั้ง ส.ส เมืองไทย ตั้งแต่ 2475 ถึงปัจจุบันยังหาไม่เจอคนดีสักตัวเดียว คนไทยไม่เชื่อในสภามานานแล้ว #อย่ามาเล่นเกมส์การเมือง เจอกันแน่
ประชาธิปไตยปวกเปียกกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ประชาธิปไตยไทยมีโครงสร้าง แต่ขาดการทำหน้าที่ตาม “ระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นใหญ่” ประชาชนในโครงสร้างยังไม่พร้อมที่จะรับบทบาทประชาธิปไตย แม้คณะราษฎรได้ผ่านไป 88 ปีแล้ว ก็ตาม นักเรียน/นักศึกษาก่อม็อบกันได้ง่ายมาก ด้วยคำกล่อมไม่กี่คำ ก็จะละทิ้งเรื่องเรียนหนังสือที่พ่อแม่ฝากฝังไว้หวังพึ่งใบบุญหลังได้รับวุฒิบัตรประกอบอาชีพ และพากันไปทำม็อบได้อย่างว่านอนสอนง่าย แบบ “เพื่อนมากลากไป” “ไม่อยากเป็นแกะดำ” นี่คือ “ประชาธิปไตย” หรือ “ฝูงชนาธิปไตย”? กวางมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นฝูงในป่า เมื่อตัวหนึ่งได้กลิ่นสาปเสือโคร่งลอยมา ก็จะเกิดอาการผวาตามสัญชาตญาณธรรมชาติ ขาทั้งสี่เริ่มขยับก้าวแล้วกระโดดเผ่นหนีทันที กวางตัวอื่นๆเห็นเข้า ก็จะรีบวิ่งไล่ตามโดยอัตโนมัติ ทว่า มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณเช่นนั้น เรามีสมองขนาดใหญ่โตที่สามารถช่วยประเมินเหตุการณ์ ก่อนที่จะพร้อมใจกันวิ่งเป็นม็อบจนป่าราบ นักประชาธิปไตยแท้จริงย่อมต้องรู้จักประเมินเหตุการณ์รอบตัว เพราะจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยของตนทำการเลือกผู้แทนไปบริหารชาติบ้านเมือง จึงต้องรู้จัก “พึ่งพาตัวเอง” ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ/ยอมให้ใครมาใส่แอกบนบ่าตนได้ง่ายๆ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในกาลามสูตรว่า อย่าฟังแล้วเชื่อใครง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นครู/อาจารย์/ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ แม้กระทั่งตัวเอง แต่ให้เชื่อ “ความเป็นจริงที่เกิดจากการปฏิบัติ จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” เราพึงถามว่า “ทำไมเราควรไปร่วมม็อบ?” “ทำไมหัวหน้าข้อเรียกร้องต้องเรียกร้อง?” “ทำไมหัวหน้าไม่เจรจาข้อเรียกร้อกับรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าไม่ออกมาห้ามการใช้ม็อบผิดพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง?” “ทำไมหัวหน้าต้องใช้ม็อบกดดันรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์?” “ทำไมหัวหน้าต้องไล่ลุงตู่ออก?” “ทำไมหัวหน้าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ?” “สมเหตุสมผลมีความเป็นจริงหรือ?” “รู้ได้อย่างไร?” “แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้หรือ?” “โกหกเราบ้างหรือเปล่า?” ฯลฯ ในที่สุด เราอาจตกตลึงที่เริ่มรู้ว่า หัวหน้าคนนี้ก็คืออดีตนักการเมืองที่เคยทำผิดกฏหมาย ตกที่นั่งลำบาก และกำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลที่ลึกเกินกว่าที่ตัวเองจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถาม: “เจ้าจิ้งจอกเอ้ย ทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ?” จิ้งจอก: “อ๋อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงไป จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงเจ้าจิ้งจอก ก็ไม่ไต่ถามอะไรทั้งสิ้น รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำบาดาล ทันใดนั้น จิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาโค้งใหญ่ของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปถึงขอบบ่อได้สำเร็จ ก่อนจากไป จิ้งจอกเจ้าเล่ห์หันไปกล่าวอำลากับแพะว่า “ไปก่อนนะเจ้าแพะเพื่อนยาก จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯกำลังตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้เชียวนะ” ขอให้ประชาชนทุกเพศวัยจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ไว้ให้ดี หาไม่แล้ว ก็จะมีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่าหัวหน้าทำข้อเรียกร้องเสียอีก ข้อสำคัญ เราจักต้องจดจำกาลามสูตรไว้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าทำข้อเรียกร้อง และจะได้ทำหน้าที่ประชาธิปไตยสมศักดิ์ศรีโครงสร้างประชาธิปไตยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไทยจะได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที
ม็อบที่จะเกิดใน 14 ตค. นี้ เป็นม็อบว่าจ้าง มีมหาเศรษฐีที่ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากการทำมาหากินบนแผ่นดินไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ในเงามืด เพราะมีเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงหันมาถลุงเงินเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยมาร่วม 7 ศตวรรษ ส่งผลให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาได้ ทำไมมหาเศรษฐีคนนี้จึงอกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? เพราะมีอัตตามหาภัย คิดว่าข้าฯนี่แน่มากที่ทำธุรกิจของครอบครัวจนมีเงินล้นฟ้า จึงน่าจะมีความสามารถเป็นประธานาธิบดีของไทยได้ต่อไป แต่ยังขาดความสามารถในเรื่องรู้จักคำว่า “กาละเทศะ” ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่กำลังมีศรัทธาในนายกฯลุงตู่อย่างแน่นแฟ้น เมื่อลงทุนตั้งพรรคการเมืองได้ ก็หวังจะได้รับเลือกเป็นนายกฯ แต่ก็หมดสิทธิ์ เพราะได้ทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง จนในที่สุด พรรคถูกยุบไปด้วยความผิดอีกชุดหนึ่ง แถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย แค้นที่ต้องชำระก็เกิดขึ้น ขนาดประกาศว่า “ถึงตัวจะต้องตายก็ยอม” เพราะเมื่อพรรคของตนล่ม ตนก็ไม่มีหน้าตาต่อไปอีกแล้ว ชีวิตก็ไร้ความหมาย นอกจากจะต้องกอบกู้ทุกอย่างคืนมาด้วยเงินล้นฟ้าของตน ด้วยการก่อม็อบยั่วยุให้ทหารทำรัฐประหาร เพื่อจะได้ป่าวประกาศต่อประชาคมโลกว่า ไทยเป็นเผด็จการทำลายพรรคการเมืองและประชาธิปไตย เพื่อหวังว่าไทยจะได้ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลก ทั้งที่ไทยก็เป็นประชาธิปไตยที่สอดรับกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เมื่อต้องการก่อม็อบ ก็ต้องไปเที่ยวประกาศเชิญชวนให้สมุนเสื้อแดงเก่าเข้าร่วม และพยายามหลอกลวงเยาวชนให้ร่วมอีกแรงหนึ่ง แต่ผู้ปกครองรู้ทัน ก็ได้ห้ามลูกหลานไว้ ด้วยเหตุนี้ ม็อบ 19-20 กย.นี้ จึงไม่มีเยาวชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังไปเที่ยวปลุกระดมชาวบ้านให้ร่วมอีกแรงหนึ่งด้วย มหาเศรษฐีคนนี้กำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป ดังนี้ มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ตัวจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถามขึ้นว่า “เจ้าสุนัขฯทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ” สุนัขจิ้งจอกตอบว่า “อ้อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังจะมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงมาในบ่อน้ำนี้ก่อน จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงของสุนัขจิ้งจอก ก็เชื่อหมดทุกอย่าง รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำ ทันใดนั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาใหญ่โค้งของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปที่ขอบบ่อได้สำเร็จ หลังจากนั้น สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็หันไปกล่าวกับแพะว่า “ไปก่อนนะเพื่อน จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้นะ” ดังนั้น ขอให้ประชาชนจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ให้ดี หาไม่แล้ว มีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่โปรยเศษเงินเล็กน้อยซื้อชีวิตคนหลงเชื่อได้ในราคาเท่าผักปลานั่นแหละ.
ครูตบตีทำร้ายนักเรียนอนุบาลคือ “อาการ” ของ “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” (necrophilia) โรคจิตนี้มิได้เกิดจากความเค้น (stress) หรือ เครียด (tension) แต่เกิดจาก “การวิวัฒนาการของสังคม” เริ่มแต่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเมื่อสามศตวรรษก่อน ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตอยู่กับการมุ่งหาแต่ “เงิน” มาซื้อหาวัตถุสิ่งของ/บริการ ตาม “วิถีบริโภคนิยม” ระดับสุดขีด แทนการใช้ชีวิต “ทางสายกลาง” ด้วยความพอเพียง วิถีบริโภคนิยมดังกล่าวก่อให้เกิดชนชั้นสูง/กลาง/ล่าง ชนชั้นกลางบางคนมักเป็น “ทุกข์ใจมหันต์” ที่สำรวยได้ไม่เท่าชั้นสูงสักที ล็อตเตอรี่จึงขายดีเสมอ ส่วนชั้นล่างจำนวนมากจะจมอยู่กับ “ทุกข์กายกับใจ” ที่ต้อง “อดมื้อกินมื้อ” หลับไปทั้งที่ยังหิวข้าว รู้สึกน้อยใจที่เกิดมาจน บังเกิด “ความชอกช้ำใจ” หรือ “แผลหัวใจ” (trauma) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากน้ำมือคนรอบตัวหรือความยากจนข้นแค้นของตน จนบางครั้งถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้ว่าจะทนทุกข์อยู่ต่อไปทำไม? ในที่สุด “จิตปกติ” ของชั้นกลาง/ล่างดังกล่าว ซึ่งสะสมทุกข์ไว้มากเกินไป ก็ล้มป่วยเป็น “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” ดังเช่นทหารที่โคราชกราดยิงเข่นฆ่าชาวบ้านมิรู้อิโหน่อิเหน่ อดีตผอ.รร.ที่ปล้นฆ่า 3 ชีวิตที่ร้านขายทองลพบุรี หรืออาชญากรที่ออกมาฆ่าต่อเนื่องหลังพ้นโทษมาหมาดๆ ทั้งนี้ เพราะมิอาจทนต่อ “ความรู้สึกปวดร้าว” ที่บ่งบอกว่าตนถูกสังคมภายนอกบีบคั้นทำร้าย “ความชอกช้ำใจ” ที่สะสมไว้ เสมือนหนึ่งถูกขยุ้มทาด้วยเกลือที่แผลหัวใจ จนตนต้องตอบสนองกลับไปที่สังคมและคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วยอาชญากรรมหฤโหด หรือด้วยม็อบเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น เพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ตอบสนองอัตตามหาภัยของตน ซึ่งก็ชอกช้ำด้วยสาเหตุสำคัญหนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือตน ทั้งที่ร่ำรวยมหาศาล ครูอนุบาลก็มีพฤติกรรมเช่นกันกับตัวอย่างอาชญากรจิตสังหารทั้งสามหรือคนก่อม็อบนั้น แต่มีมาตราส่วนที่ย่อเล็กลงมา คือ รังแกเด็กอนุบาลที่ไม่มีปัญญาต่อสู้เลย โดยฉุดกระชากเด็ก ตบตีเด็กด้วยของแข็ง ถอดชุดนักเรียนต่อหน้าเพื่อน ราวกับเป็นทาสที่ผู้ปกครองอุตส่าห์เสียค่าเทอมมากมาย เพื่อจะได้มีสิทธิ์นำบุตรหลานไปฝากไว้ในกำมือครูจิตชำรุด หนูน้อยน่ารักน่าชังเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มหัดเรียนรู้ภาษาไทย การฟังคำสั่งภาษาไทยจากครูจึงอาจยังไม่ถนัดถนี่แม่นยำเท่าผู้ใหญ่สนทนากัน ยิ่งฟังภาษาต่างด้าวจากคนต่างด้าวที่ไม่คุ้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มเคราะห์ร้ายให้กับหนูน้อยเหล่านี้อย่างน่าสงสารที่สุด จนน้ำตาตกในไปตามๆกัน ความจริงมีอยู่ว่า ครูจิตชำรุดเหล่านี้อาจเติบโตมากับผู้ใหญ่ที่พิสมัยความรุนแรงตายเน่าเช่นเดียวกับตน ในทำนอง “ผลไม้ตกไม่ไกลต้น” หากผู้บริหารรร.ให้อำนาจกับครูเหล่านี้มากกว่าเดิม ก็ไม่มีหลักประกันว่าครูจะไม่ทำให้เด็กอนุลาลบาดเจ็บหรือล้มตายคามือตน ในรร.อื่นๆของเด็กวัยโตขึ้นไป ก็มักมีกรณีนร.รุ่นพี่ที่มีจิตชำรุด ทำการ “ต้อนรับ” รุ่นน้องด้วยการทรมานร่างกายรุ่นน้องจนตายไปอย่างน่าสลดใจยิ่งอยู่เป็นประจำ เจ้าของ/ผู้บริหารรร.ที่เป็นสาวกลัทธิสัตว์เศรษฐกิจ ย่อมมองเห็นครูเสมือนผักปลาที่ตนต้องว่าจ้างในราคาถูกเท่าผักปลา สังคมไทยจึงมีรร.หลายแห่งที่เอาเปรียบผู้ปกครองผู้ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนแพงๆ ด้วยการว่าจ้างครูอนุบาลด้วยค่าจ้างถูกๆ เทียบเท่าผักปลา ทั้งนี้ ตาม “Philosophy” (ปรัชญา) “ซื้อถูก→ขายแพง→กำไรงาม” โดยครูเหล่านี้ไม่จำต้องมีคุณวุฒิเหมาะสม เพราะนักเรียนก็คือผักปลาดีๆนั่นเอง หากครูมีปากเหม็นก็ไม่จ้าง เพราะไม่มีใครอยากพูดกับคนปากเหม็นอยู่แล้ว แต่ต้องการจ้างครูมีหน้าตาดี ส่วนจิตใจครูจะน่าเกลียดหฤโหดต่อหนูน้อยวัยหัดเรียนอย่างไร ก็ช่วยไม่ได้ เพราะไม่ต้องการขัดแย้งกับ “หลักปรัชญาอันหอมหวลด้วยเงินทอง” ของตน เมื่อเด็กอนุบาลถูกครูทำทารุณกรรมในระดับสาหัสสากรรจ์ตามที่ผู้ปกครองไปแจ้งความไว้กับตำรวจ หนูน้อยเหล่านี้ย่อมต้องได้รับรู้กับ “ความรู้สึกตกใจสุดขีด” ผสมกับ “อารมณ์หวาดกลัวรุนแรง” ซึ่งจะก่อให้เกิด “ความทรงจำ” ที่เกิดคู่กับ “อารมณ์” เป็น “ความชอกช้ำใจ” นำไปฝันร้าย จนยากต่อการลบเลือนไปตลอดชีวิต ต่อให้มีนักจิตวิทยามาใช้ฝีปากวิเศษอย่างไร จิตใจอ่อนวัยที่ถูกทาบด้วย “แท่งเหล็กเผาไฟร้อนแรง” ย่อมจะมี “รอยแผลเป็น” อยู่ในใจไปตลอดชีวิต บางคนอาจกลัวครู กลัวห้องน้ำ กลัวห้องเรียน ฯลฯ ไปอีกหลายปี โดยอาจเก็บกดความกลัวไว้ในจิตใต้สำนึก แต่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ ทั้งที่นึกไม่ออกว่ากลัวด้วยเรื่องใด ในสหรัฐ กรณีละเมิดเด็กเช่นนี้ ผู้บริหารรร.และครูมีสิทธิ์โดนคดีความทั้งทางอาญาและแพ่ง มีสิทธิ์ถูกจำคุกและปรับเป็นเงินมหาศาล อีกทั้งอาจถูกยึดใบอนุญาตสั่งปิดรร.ไปเลย ส่วนในไทย ใครจะกล้าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเกรงกลัวคนมีเงินทองแค่ไหนเพียงใด ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป อย่าลืมว่า องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (UNICEF) มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเยาวชน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ คุ้มครองสิทธิเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี ภายใต้หลักการที่ว่า “เยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ” ไทยเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย ทำไมเราถึงได้ปล่อยปละละเลยเยาวชนของเราได้ถึงขนาดนี้? ไม่ขายหน้าชนชาติอื่นบ้างเลยหรือ? กระทรวงศึกษาธิการพึงออกมาทำหน้าที่อย่างจริงจัง ห้ามมิให้ครูทุกชั้นเรียนทั่วไทยทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างในสมัยหินโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะต้องจัดการอย่างสาสมกับครูบ้าคลั่งที่ใช้ไม้บรรทัดแข็งทุบตีสามเณรในห้องเรียนด้วยเหตุเล็กน้อย ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ด้วยเทคนิคการสอนที่มีผลดี มิใช่โยนบาปความชุ่ยของตัวครูเองไปทำโทษสามเณรให้เป็นแพะรับบาป เพื่ออำพรางความไร้คุณภาพของตัวครูเอง เด็กนักเรียนไทยนี่น่าสงสารสุดๆ เคยโดนโกงค่าอาหารกลางวันมาแล้ว ทุพโภชนาในยามอ่อนวัยย่อมมีผลร้ายถาวรต่อการพัฒนาทางร่างกายกับจิตใจของเด็ก ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยู่ เมื่อขาดธาตุอาหารมานานพอ สมองเด็กจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นับเป็นการฆ่าเด็กทางอ้อมที่รุนแรงยิ่ง ทั้งหมดนี้ คือปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการวิวัฒนาการของสังคมจากวิถีบริโภคนิยม สู่ “นรกบนดิน” ที่น่าเป็นห่วง คือ เรากำลังอยู่กับกองทุกข์มหึมาที่เกิดจากเรื่องเงินมีไม่พอใช้จ่ายอยู่เป็นประจำ แข่งรวยแล้วแพ้คนอื่นอยู่เรื่อย ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ข้นแค้นต่ำกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คนจำนวนมากจึงมีแผลชอกช้ำทางใจ ส่งผลให้มีภาวะจิตคุ้มดีคุ้มร้าย ในขณะเดียวกัน อาวุธปืนก็มีอยู่เกลื่อนกลาด จนเกิดการสาดกระสุนใส่กันจริงๆ แบบที่เห็นกันในภาพยนตร์ เมืองเทวดาเรากำลังกลายเป็น “เมืองมิคสัญญี” ไปแล้วหรือเนี่ย? นอกจากนี้ กองทุกข์ดังกล่าวยัง “แตกเป็นฝี” ที่กลุ่มวัยรุ่น คือ เมื่อเกิดสบตามองหน้ากันขึ้นมา ในขณะที่แผลหัวใจของทั้งสองฝ่ายถูกขยำด้วยเกลือ ต่างก็จะระเบิดความรุนแรงออกมา เพื่อปลดปล่อยทุกข์ที่ตนกดเก็บไว้ตลอดเวลา มิน่าเล่า วัยรุ่นจึงหมั่นยกทัพทำร้ายเข่นฆ่ากันเป็นประจำมานาน ผู้คนมักมีปัญหาตีรันฟันแทงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยกันบ่อยๆ และผู้ขับขี่ยานพาหนะก็มักอยู่ในภาวะสติแตก เมาแล้วขับ ใครขับปาดหน้าตนก็จะถูกตามไปยิง ชนคนชนรถแล้วหลบหนี ไม่กลัวกฎหมายจราจร ฯลฯ อุบัติเหตุถึงตายจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มิได้เกิดจากความเค้น/เครียด แต่จากความชอกช้ำใจที่สะสมฝังอยู่ข้างใน ซึ่งมักระเบิดออกมาเป็นความโกรธขึ้งถมึงตึงสุดขีด แบบเป็นตายเท่ากัน เมื่อถูกท้าทายเข้าอย่างจริงจัง ความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุ่นน่าจะป้องกันแก้ไขได้ด้วยการจัดให้มี “ศูนย์ชุมชนระดับเขต” เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนแสดงพลังความสามารถของตนออกมา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ อีกทั้งมีศูนย์สารสนเทศทันสมัย ห้องเสวนาวิชาการ เวทีแสดงกิจกรรม ห้องเล่นกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอลล์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อวัยรุ่นจะได้มีสถานที่สำหรับใช้เวลาเสริมสร้างตนเอง แทนการออกไปแสดงความผาดโผนบนท้องถนนด้วยการแข่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ท้ายมบาล หรือยกพวกเข่นฆ่าทำร้ายกันจนทุพพลภาพถาวรหรือตายฟรี สงสารผู้ปกครองที่ได้อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรหลานจนโต เพื่อหวังพึ่งใบบุญเมื่อยามสูงวัย เมื่อ “เด็กวันนี้” จำนวนมากเติบโตมากับสังคมที่จมอยู่กับกองทุกข์มหึมาดังกล่าว “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” จะมีคุณภาพมากพอที่จะช่วยเสริมสร้างชาติบ้านเมืองต่อไปได้อย่างไร? ไทยจะยังมีอนาคตที่แข่งขันกับชาติอื่นได้อีกหรือ? ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องหันมาพัฒนาสังคมก่อนเศรษฐกิจที่มีแต่ทำลายสังคมมาตลอด? เราควรยุบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตั้งสภาพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้หรือยัง? ทำไมเราจึงไม่กล้าพัฒนาสังคมทั่วทั้งประเทศอย่างจริงจัง ให้รู้จักและปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงร.9 ของเรา? เรายังกลัวคนร่ำรวยอยู่หรือจึงต้องเอาใจด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจมาตลอด?