Clicky

สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย,รับเป็นทนายว่าความ ที่ปรึกษางานกฎหมาย รับว่าความคดีธนาคาร ไฟแนนส์ ประกันชีวิต คดีเเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง จัดทนายความไปศาล

เปิดเหมือนปกติ

ทนายความปลอม...ตรวจสอบกันให้ดีๆนะ
04/10/2022

ทนายความปลอม...ตรวจสอบกันให้ดีๆนะ

13/07/2022
21/06/2022

กางข้อกฎหมายไม่จ่าย “ค่าปรับใบสั่งจราจร” เจอ “ออกหมายจับ” ??

🖋นายสันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ เผยแพร่บทความในประเด็นนี้โดยระบุว่าคดีความผิดตามใบสั่ง กฎหมายถือเป็นคดีความผิดลหุโทษ มีอายุความเพียง 1 ปี ส่วนการดำเนินคดี ในกรณีที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรตามภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด หรือ กล้อง CCTV หรือไม่ ตำรวจต้องให้โอกาสเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองโต้แย้งตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 ถึง มาตรา 141/1 ก่อน จะขออนุมัติศาลออกหมายจับทันทีนั้นไม่ได้

❗️“เนื่องจากคดีประเภทนี้เป็นความผิดเล็กน้อย และหากเป็นกรณีที่ตำรวจพบการกระทำความผิดผ่าน กล้องวงจรปิด ซึ่งไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า เบื้องต้นตำรวจย่อมมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวคือ หมายเลขทะเบียนรถ ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร กรณีไม่แน่ชัดว่าผู้มีรายชื่อถือกรรมสิทธิ์รถหรือผู้มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในข้อหาที่กล้องวงจรปิดหรือ กล้อง CCTV บันทึกไว้ได้หรือไม่ กฎหมายจราจรจึงกำหนด ขั้นตอนให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของรถหรือมีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองได้โต้แย้งข้อหาที่กล้องบันทึกไว้ก่อนที่จะส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตำรวจยังไม่สามารถกล่าวโทษหรือกล่าวหาอันนำไปสู่การออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของรถหรือผู้มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครอง ได้ทันทีแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 ถึง มาตรา 141/1”❗️

🖋กรณีต้องการขอหมายจับต้องเข้า “กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน” และพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐาน และออกหมายเรียกเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองให้มาพบอย่างน้อย 2 ครั้ง

🖋ซึ่งการส่งหมายเรียกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ป.วิ.อาญา และต้องมั่นใจว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองได้รับหมายเรียกแล้ว “จงใจไม่ยอมไปพบพนักงานสอบสวน” ตามที่กำหนด และพยานหลักฐานต้องเพียงพอเชื่อได้ว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ขับขี่รถในวันเกิดเหตุ และจงใจไม่ยอมไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้คดีต้องไม่ขาดอายุความ “ศาลจึงจะพิจารณาอนุมัติหมายจับ” เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองตามที่ร้องขอ

❗️“กรณีหาอาจอนุมัติหมายจับตามใจเจ้าพนักงานตำรวจไม่ เพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่สังคม”❗️

🖋ถึงแม้ศาลอนุมัติหมายจับให้แต่ตำรวจก็ต้องติดตามตัวเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองมาแจ้งข้อหาให้ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ และแม้จะพบตัวเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตามหมายจับ ก็ไม่อาจควบคุมตัวหรือควบคุมขังเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองได้เพราะเป็นเพียงคดีความผิดเล็กน้อย หรือ ลหุโทษ คงได้แต่ เพียงสอบถามชื่อนามสกุล และ แจ้งข้อหาให้ทราบแล้วต้องปล่อยตัวไปเท่านั้น

🖋จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการขออนุมัติศาลออกหมายจับในคดีความผิดตามใบสั่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกฎหมายมองว่าเป็นเพียงคดีความผิดที่มีโทษเพียงเล็กน้อยและเป็นคดีลหุโทษ จึงกำหนดเงื่อนไขไว้ค่อนข้างเคร่งครัด

🖋นอกจากนี้แม้ศาลอนุมัติหมายจับแล้วในคดีความผิดลหุโทษหรือความผิดตามใบสั่งตำรวจจะต้องทำสำนวนสอบสวน และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณา และต้องฟ้องเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองต่อศาลภายใน 1 ปี มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความ ก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองได้อีกเช่นกัน

🖋จากขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมการใช้อำนาจของตำรวจ ประกอบกับการออกหมายจับหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยแท้ของศาล ที่กฎหมายให้อำนาจศาลถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และพนักงานสอบสวนอีกส่วนหนึ่ง และระยะเวลาการดำเนินคดีที่สั้น ประกอบกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจควบคุมตัวผู้กระทำผิดในคดีลหุโทษหรือคดีความผิดตามใบสั่ง

❗️ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ จึงไม่ควรกังวลกับข่าวที่แพร่ออกทางสื่อสารมวลชนดังกล่าวมากจนเกินไป เพราะการอนุมัติหมายจับเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถในคดีความผิดตามใบสั่ง เป็นดุลพินิจของศาล หาใช่เป็นดุลพินิจของตำรวจไม่❗️

ที่มา : ขั้นตอนการขออนุมัติหมายจับในคดีความผิดตามใบสั่ง By ท่านติ
ภาพประกอบ : internet

09/06/2022

9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา -กัญชง พ้นยาเสพติด
เรื่องควรรู้ ปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด มีผล 9 มิ.ย.นี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป มีผลให้ “กัญชา” และ “กัญชง” พ้นจากการเป็นยาเสพติด ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้น “สารสกัด” จาก กัญชา-กัญชง ที่มีสาร THC (เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) เกิน 0.2% ที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ที่มาประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดปลดล็อกให้พืชกัญชาและพืชกัญชง พ้นจากความเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระดับครัวเรือน พร้อมกับสนับสนุนให้กัญชา-กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีการควบคุมการผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด
ต่อมาคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งจะปลดล็อกทุกส่วนกัญชา-กัญชง ออกจากความเป็นยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% จะยังถือว่าเป็นสารเสพติด จะมีการควบคุม ทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นประกาศนี้ถูกลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล และถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 9 ก.พ.2565 ให้มีผลบังคับใช้จากนั้น120วัน ซึ่งก็คือวันที่ 9 มิ.ย.2565
หลังประกาศปลดล็อก สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างไร?
- ประชาชนสามารถปลูกกัญชา-กัญชง ภายในบริเวณบ้านเรือน เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ จะปลูกกี่ต้นก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่จดแจ้งผ่านทางเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ชื่อว่า “ปลูกกัญ”
- ปลูกในเชิงพาณิชย์หรือปลูกเพื่อขายได้ แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนปลูก ผ่านทางเว็ปไซต์และแอปฯ “ปลูกกัญ”
- การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และหากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติ
- การนำส่วนต่างๆของกัญชาไปใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายและดำเนินการตามคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหารต้องทำตาม พ.ร.บ.อาหาร ยาต้องทำตามพ.ร.บ.ยา และเครื่องสำอางต้องทำตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา- กัญชงที่ถูกกฎหมาย
- การสูบกัญชา-กัญชง เพื่อผ่อนคลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต สามารถทำได้ แต่ต้องสูบในบ้านเรือนของตัวเองย่างมิดชิด ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยรณรงค์หรือแนะนำให้มีการสูบกัญชาเพื่อผ่อนคลายใดๆ เพราะการนำกัญชามาสูบไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่กลับเป็นโทษด้วย
* สิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่ควรทำ *
- ไม่สามารถใช้สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชงที่มีสาร THCเกิน 0.2% เพราะยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อยู่
- ไม่สามารถสูบกัญชาแบบม้วนได้ เพราะไม่มีอากรแสตมป์ของกรมสรรพสามิตติดไว้อย่างถูกต้องเหมือนบุหรี่ ว่าง่ายๆ คือไม่สามารถนำเอากัญชาไปมวนแล้วบรรจุซองแบบบุหรี่ได้ เพราะกรมสรรพสามิตยังไม่อนุญาต จึงไม่มีการจำหน่ายกัญชาแบบมวนและทำให้ไม่สามารถสูบกัญชาแบบมวนได้ย่างถูกต้องตามไปด้วย
- สูบกัญชาในที่สาธารณะไม่ได้ เนื่องจากกลิ่นและควันจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ยังจะออกประกาศกำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกันเป็นเหตุรำคาญ มาใช้ควบคุมการสูบกัญชาด้วย ดังนั้นการสูบกัญชา -กัญชง ในที่สาธารณะจะขัดต่อประกาศนี้ จึงเป็นสิ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ... ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าควบคุมเหตุรำคาญ ด้วยการอาศัยอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยให้ออกคำสั่งทางการปกครองแจ้งเตือนผู้สูบกัญชา-กัญชง ที่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น แต่หากผู้ได้รับการแจ้งเตือนไม่แก้ไขหรือยังสูบกัญชา-กัญชง สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นอยู่ อีก ก็ให้เจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่นส่งเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ โดยอัตราโทษกรณี ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25, 000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งนี้ร่างประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้

ข้อควรระวังในการใช้กัญชา-กัญชง
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้แสดงความห่วงใยและขอให้มีการจำกัดการเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชน สตรี มีครรภ์ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทางจิตและอาจมีผลเชิงลบต่อสุขภาพ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์ที่ควรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนดังนี้
1. เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดกัญชามากกว่าผู้ใหญ่
2. กัญชาส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง ระดับสติปัญญา การคิดแบบมีเหตุผล และการยับยั้งชั่งใจทั้งขณะเสพ และหลังเสพ และต่อลูกในครรภ์ของมารดาที่ใช้
3. การเสพติดกัญชาส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น
4. กัญชาเป็นเหตุที่สามารถทำให้เกิดโรคจิต และจิตเภทได้
* เตรียมตั้งกรรมการควบคุมการใช้กัญชา-กัญชง รอกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้ *
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย หลังกัญชา-กัญชง ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่ทำได้เสรี 100% เพราะพิษภัยของกัญชายังคงมีอยู่ และพฤติกรรมในบางเรื่องที่รัฐจำเป็นต้องควบคุม อาทิ การสูบต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่น, สูบแล้วขับรถอาจจะผิดกฎหมาย เหมือนดื่มแล้วขับ, การใช้ช่อดอกมีสารเสพติดต้องระมัดระวังให้เป็นไปตามกฎหมาย, ห้ามจำหน่ายแก่เด็ก, การผลิตเพื่อจำหน่ายต้องเสียภาษี เป็นต้น โดยระหว่างรอกฎหมายใหม่ควบคุมกัญชา-กัญชง มีผลบังคับใช้ รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการบูรณาการพืชกัญชา-กัญชง ที่มีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ เช่น ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักวิชาการ และภาคประชาชน เพื่อกำกับดูแลในช่วงรอยตอนนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
* ร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ควบคุมกัญชา -​ กัญชง เข้าสภาฯ วันนี้ 8 มิ.ย.65 *
สำหรับกฎหมายใหม่ที่จะมาควบคุมการใช้ การบริโภค การจำหน่ายกัญชา-กัญชง หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....มีอยู่ 2 ฉบับ คือ ร่างของพรรคภูมิใจไทย และร่างของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยทั้ง 2 ร่าง จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ จากนั้นทางสภาฯ จะมีการพิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการปลดล็อกกัญชา-กัญชง
นอกจากสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ รวมทั้งเรื่องกฎหมายใหม่ที่จะออกมาควบคุมต่อไปแล้ว ยังมีผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมาจากการปลดล็อกกัญชา-กัญชง ในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของคดีความเกี่ยวกับกัญชา ส่งผลให้คดีเกี่ยวกับกัญชาที่ถึงที่สุดเเล้วเเต่ตัวจำเลยอยู่ระหว่างกักขังเเทนค่าปรับ คดีก็จะถูกยกเลิกเเละจะปล่อยตัวผู้ต้องขัง เพราะเมื่อกัญชา-กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็มีผลย้อนหลังให้คดีเกี่ยวกับกัญชาไม่ใช่คดียาเสพติดตามไปด้วย ซึ่งจะมีผลต่อกรณีที่ตัดสินจำคุกไปแล้วเช่นกัน โดยทางศาลจะดำเนินการตรวจสอบเเละออกหมายปล่อยหากไม่มีคดีอื่นเกี่ยวข้อง ส่วนคดีที่รอนัดฟังคำพิพากษาที่จำเลยได้อยู่ระหว่างได้รับการประกันตัว ก็จะยกฟ้อง เเต่ศาลจะยังกำหนดนัดมาฟังคำพิพากษาตามเดิม เพราะถือว่าตัวอยู่ข้างนอกเรือนจำ โดยทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 วันเดียวกับประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด เริ่มมีผลบังคับใช้ แยกเป็นดังนี้
- ผู้ต้องหาคดีกัญชา 4,227 รายจะถูกปล่อยตัว
- คดีความระหว่างการพิจารณา 7,488 คดี จะถูกจำหน่ายออกจากศาล ส่วนคดีอื่น ๆ เกี่ยวกับกัญชาจะไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
- ของกลาง เงิน 110 ล้านบาท กัญชาน้ำหนักกว่า 16, 030 กิโลกรัม ต้องส่งคืนเจ้าของ (เผาทำลายไม่ได้) และเมื่อส่งคืน เจ้าของอาจนำไปขายออกสู่ตลาด อาจ เกิดผลกระทบในทางใดทางหนึ่งตามมาได้
อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์สำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด คือ
1.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
2.ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพรและอาหาร รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม และ
3.เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง

Cr: กลุ่มไลน์ปัญหาอาชีพทนาย

ภาษีที่ดินใหม่ เยอะ เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตร ปลูกกี่ต้นดี
05/06/2022

ภาษีที่ดินใหม่ เยอะ เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตร ปลูกกี่ต้นดี

จำง่ายๆแต่นี้พอครับ.....
02/06/2022

จำง่ายๆแต่นี้พอครับ.....

กฎหมายใหม่ เป็นคุณ.....
29/05/2022

กฎหมายใหม่ เป็นคุณ.....

การระงับข้อพิพาททางเลือก ใน "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" กำหนดให้ระงับข้อพิพาท ด้วยอนุญาโตตุลาการ  ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนั...
14/03/2022

การระงับข้อพิพาททางเลือก ใน "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" กำหนดให้ระงับข้อพิพาท ด้วยอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม(TAi)
คณะอนุญาโตตุลาการ มี อย่างน้อย ๓ ท่าน
๑.ประธาน
๒.อนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผู้เรียกร้อง
๓.อนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผู้คัดค้าน
หลักสูตรกระบวนวิธีพิจารณาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Proceedings) จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2565 โดยมี​
รศ.ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน​ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศ.ดร.สหธน​ รัตนไพจิตร​ ผู้สอน


#คณะนิติศาสตร์
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#อนุญาโตตุลาการ
#การระงับข้อพิพาททางเลือก

06/03/2022

สัญญาจ้างทำของ
สัญญาจ้างทำของ คือ สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของคือผลสำเร็จของงานที่จ้าง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 587 "อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น"

สัญญาจ้างทำของมีลักษณะ กล่าวคือ
(1) สัญญาจ้างทำของนั้นมุ่งประสงค์ถึงผลสำเร็จของงานที่ผู้รับจ้างทำให้แก่ผู้ว่าจ้าง
(2) สัญญาจ้างทำของผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างแก่ผู้รับจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้น
(3) ในเรื่องอำนาจบังคับบัญชานั้น สัญญาจ้างทำของ ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมการทำงาน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงกันเท่านั้น
(4) สัญญาจ้างทำของนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดหามาเอง ส่วนสัมภาระถ้าผู้รับจ้างจัดหามาจะต้องจัดหาสัมภาระชนิดที่ดีด้วย เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
(5) สัญญาจ้างทำของ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนได้ให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ส่วนสัมภาระนั้นอยู่ที่การตกลงกัน แต่ถ้าฝ่ายผู้รับจ้างจัดหาก็ต้องจัดหาสิ่งที่ดี
ถ้าความชำรุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ทำนั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดี เพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดี ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะหรือว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่าวตักเตือน
ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ ไม่ต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบ
ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไป ผู้ว่าจ้างจะเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
กรณีจ้างทำของเมื่อจำเลยผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาเอง โดยโจทก์ผู้รับจ้างไม่ได้ทำผิดสัญญา จำเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 605
ส่วนค่าเสียหายที่จำเลยต้องรื้อถอนซ่อมแซมและเสียค่าก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ เมื่อโจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจากโจทก์ได้

ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญาเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วโดยมิได้อิดเอื้อน ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเนิ่นช้า

04/03/2022

🍁คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2120/2563
การเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) สำหรับเบิกถอนเงินสดกับธนาคารนั้น โดยปกติทั่วไปย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ขอเปิดบัญชีในการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร ซึ่งผู้ขอเปิดบัญชีควรที่จะต้องเก็บสมุดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และรหัสบัตรไว้กับตนเอง
การเปิดบัญชีแล้วมอบสมุดบัญชี บัตอิเล็กทรอนิกส์ และรหัสบัตรให้บุคคลอื่นไปใช้ เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ได้รับคำจ้างเพื่อหาคนมาเปิดบัญชีเงินฝากจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ย่อมเล็งเห็นได้ว่าคนร้ายจะใช้สมุดบัญชีเงินฝากและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของบัญชีไปใช่ในการกระทำความผิดกฎหมาย จะอ้างว่ถูกหลอกไม่ได้ หากไม่มีการรับจ้างเปิดบัญชีและเก็บรวบรวมบัตรกดเงินสด ก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีและถอนเงินจากบัญชีที่ใช้รับโอนเงินจากการฉ้อโกงได้ การกระทำของจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง

สิทธิพิเศษในที่ดิน มีอะไรกันบ้างมาศึกษากันครับ
24/02/2022

สิทธิพิเศษในที่ดิน มีอะไรกันบ้างมาศึกษากันครับ

#แอบอ้างรูปคนอื่น โทษหนักนะ.....
18/02/2022

#แอบอ้างรูปคนอื่น โทษหนักนะ.....

คดีมีอัตราโทษไม่รุนเเรงอะไร การเลือกมีที่ปรึกษากฎหมายก็มีส่วน มิฉะนั้นก็อาจเกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ เช่นนี้ #ผ...
08/12/2021

คดีมีอัตราโทษไม่รุนเเรงอะไร การเลือกมีที่ปรึกษากฎหมายก็มีส่วน มิฉะนั้นก็อาจเกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ เช่นนี้
#ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสนงตำรวจแห่งชาติ
#พรบการไกล่เกลี่ย

เอกสารหาย 6 ประเภทต่อไปนี้ไม่ต้องไปแจ้งความหายนะครับ ไปทำใหม่ได้เลย
05/12/2021

เอกสารหาย 6 ประเภทต่อไปนี้ไม่ต้องไปแจ้งความหายนะครับ ไปทำใหม่ได้เลย

26/11/2021

📌.เข้าไปรังวัดที่ดินและถ่ายรูปในที่ดินเป็นบุกรุกหรือไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 1323/2564 (หน้า 168 เล่ม 1) ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันบุกรุกเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข จำคุกคนละ 8 เดือน และปรับคนละ 20,000 บาท และลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานบุกรุกเข้าไปกระทำการใดๆอันเป้นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผุ้อื่นโดยปกติสุข จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท อีกกระทงหนึ่ง โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้โทษจุกจำเลยทั้งสองในความผิดกระทงแรกเป็นจำคุกคนละ 4 เดือน และปรับคนละ 8,000 บาท และแก้โทษจำคุกจำเลยที่ 2 ในกระทงที่สองเป็นจำคุก 2 เดือน และปรับ 2,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยมิได้แก้บทความผิด เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองแต่ละกระทงไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง
ป.พ.พ.มาตรา 1349 และมาตรา 1350 เป็นข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมที่ดินของผู้อื่นจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ต้องยอมให้เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมใช้ทางผ่านที่ดินของตนเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะ ไม่ใช่บทบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมที่จะเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นหรือกระทำการใดๆในที่ดินของผู้อื่นได้โดยพลการ ทั้งสิทธิในการใช้ทางจำเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จะต้องพิจารณาจากสภาพความจริงในขณะนั้นว่า เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 1349 และมาตรา 1350 หรือไม่
ผู้เสียหายเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมที่ดินของผู้อื่น และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมยังคงมีข้อโต้เถียงในข้อเท็จจริงกันอยู่ว่าที่ดินของจำเลยที่ 1 ถูกที่ดินของผู้เสียหายล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้จริงหรือไม่ จำต้องให้ศาลในคดีแพ่งชี้ขาดข้อเท็จจริงให้รับฟังเป็นยุติก่อนว่า ตามสภาพของที่ดินพิพาทในขณะนั้นเข้าเงื่อนไขเป็นทางจำเป็นซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะใช้ทางนั้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1349 และมาตรา 1350 หรือไม่ การที่จำเลยทั้งสองเข้าไปรังวัดและถ่ายรูปทางในที่ดินของผู้เสียหายโดยพลการ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขอันเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ.มาตรา 365(2) ประกอบมาตรา 362, 83
(หมายเหตุ 1 จำเลยที่ 2 ซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความของจำเลยที่ 1 เข้าไปรังวัดและถ่ายรูปบริเวณทางพิพาทในที่ดินของผู้เสียหาย เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการฟ้องคดีแพ่งขอให้ผู้เสียหายเปิดทางจำเป็น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดฐานบุกรุก)
นายผดุงศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์ กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการสภาทนายความภาค 3 ปีบริหาร 2562-2565 โทร.081-9663849

สิทธิ์ที่ ปชช.คนไทยทุกคนควรรู้ และควรได้รับ คือ ใครก็ตามอายุเกิน 60ปีที่เสียชีวิต จะได้เงินจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั...
14/11/2021
มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุคนละ 3 พันบาท

สิทธิ์ที่ ปชช.คนไทยทุกคนควรรู้ และควรได้รับ คือ ใครก็ตามอายุเกิน 60ปีที่เสียชีวิต จะได้เงินจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนละ 3พันบาท ได้ทุกคนที่เป็นคนไทย

ให้ทายาทนำหลักฐานของผู้ตาย คือ
1. ใบมรณะบัตร ผู้ตาย
2. ทะเบียนบ้าน ผู้ตาย
3. บัตร ปชช. ผู้ตาย
4. บัตร ปชช. ผู้รับ
5. ทะเบียนบ้าน ผู้รับ

แล้วไปที่ว่าการอำเภอ ภายใน 3-6เดือน (ส่วนมากคนไม่ค่อยรู้นะ)

***เสริมนิดครับ ใครก็ตามที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวง ให้ญาติไปขอรับเงินจากแขวงการทาง รายละ 15,000 บาท

เพิ่งได้รับความรู้นี้ จาก จนท. https://news.thaipbs.or.th/content/292672

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผ....

#ถ่ายภาพหรือวีดีโอด่านตรวจได้  แต่ควรทำด้วยวาจาสุภาพ สุจริต ไม่รบกวนการทำงานของด่าน  ง่ายๆอย่าหัวร้อนใส่      🏫 ศาลอุทธร...
04/08/2021

#ถ่ายภาพหรือวีดีโอด่านตรวจได้ แต่ควรทำด้วยวาจาสุภาพ สุจริต ไม่รบกวนการทำงานของด่าน ง่ายๆอย่าหัวร้อนใส่
🏫 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยพลิกคดี ให้ประชาชนถ่ายภาพการตั้งด่านไม่เป็นความผิด
#ถือเป็นเป็นอีกบทพิสูจน์ ที่รับรองสิทธิให้แก่ชาวบ้าน ในการใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ไม่ชอบมาพากล ซึ่งแนวคำวินิจฉัยคดีนี้ มีมูลเหตุมาจากน้องกัน ได้เปิดกล้องถ่ายภาพการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณสามแยก และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจบัตร และทำการจับกุม พร้อมแจ้งข้อหาอ้างว่าต่อสู้ขัดขวาง และก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากจำเลยปฎิเสธและเข้าต่อสู้คดี ศาลแขวงเชียงรายจึงมีคำตัดสินยกฟ้องจำเลย ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน แต่ให้ลงโทษฐานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาในวันนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค5 ได้มีคำวินิจฉัยกลับคำพิพากษาของศาลแขวงเชียงราย โดยให้ยกฟ้องน้องกันทุกข้อหา โดยให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจว่า " การกระทำให้รับความเดือดร้อนรำคาญ ต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนทั่วไป จะถือเอาความรู้สึกของผู้หนึ่งผู้ใดมิได้ แม้การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการโดยชอบด้วยกฏหมายก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมีเหตุอันควรสงสัยว่าจุดตรวจจุดสกัดที่ตั้งขึ้นมานี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนั้น เพื่อค้นหาความจริง พร้อมกับถ่ายบันทึกภาพวิดีโอ สถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐานได้ กรณีจะถือว่าจำเลยมีเจตนาเข้าไปรบกวนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้น หาได้ไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรวจรถที่ผ่านจุดนั้นไปมาได้ตามปกติ นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่า มีกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ห้ามมิให้บุคคลอื่นถ่ายภาพบริเวณจุดตรวจจุดสกัดไว้ การที่จำเลยเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดดังกล่าว จึงหาใช่เป็นการทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่ประการใด พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์
#ถือเป็นความเห็นที่แตกต่างกัน ของท่านผู้พิพากษาแต่ละคณะ ที่บางท่านยังให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนในการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อป้องกันตัวเอง และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

การที่คดี กลับพลิกกลับมาชนะได้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะคำพูดในวีดีโอ ที่น้องเขาพูดดีพูดเพราะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีคำด่าเจือปน และลงท้ายด้วยคำว่าครับผมกับตำรวจทุกคำ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลท่าน ใช่ว่าจะดูแต่ภาพอย่างเดียว ศาลท่านพิจารณาจากอารมณ์ และคำพูดของคนในภาพด้วย ว่าเป็นคนแบบไหน เข้าไปหาเรื่องหรือไม่ ถ้าทำโดยสุจริตใจละก็ได้เปรียบแน่
#ต่อไปใครที่คิดอยากจะถ่ายภาพการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ฝึกพูดจาไพเราะๆกันไว้ด้วยนะครับ จะได้ปลอดภัยกัน//
เครดิต : ท่านเนวิน ขำแป้น

22/07/2021

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5162/2563 วินิจฉัยว่า สัญญาจ้างว่าความซึ่งมีข้อตกลงคิดค่าว่าจ้างทนายความในอัตราของจำนวนทุนทรัพย์ที่สามารถบังคับคดีได้ ไม่ขัด พรบ ทนายความ และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ อีกทั้ง ปวิพ มาตรา 222/37 ก็บัญญัติให้คิดเงินรางวัลทนายความฝ่ายโจทก์ในอัตราร้อยละจากเงินที่ได้รับตามคำพิพากษาทำนองเดียวกับข้อตกลงในสัญญาจ้างว่าความคดีนี้ที่ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างว่าความในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนทุนทรัพย์ที่สามารถบังคับคดีได้ สัญญาจ้างว่าความนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตาม ปพพ มาตรา 150 ไม่เป็นโมฆะ (กลับหลักเดิม)

ทรัพย์สินของสามีภรรยาที่มักมีปัญหา
07/07/2021

ทรัพย์สินของสามีภรรยาที่มักมีปัญหา

28/06/2021

(#)ฎีกาใหม่ ปี 2563 น่าใสใจ
(*)เรื่องการค้ำประกันนั้น แต่ก่อนกฎหมายกำหนดให้ผู้ค้ำประกันสามารถรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถตกลงให้ผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดกับลูกหนี้ชั้นต้นได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

เช่น ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้จำนวน 1,000,000 บาท ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบในเงินทั้งจำนวนต่อเจ้าหนี้

ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2557 - 2558 ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการค้ำประกัน โดยกฎหมายที่แก้ไขใหม่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681/1) กำหนดให้ข้อตกลงใดที่ตกลงให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม หรือในฐานะลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะ

คำพิพากษาฎีกา8425/2563(น่าสนใจ)
หมายความว่า หากสัญญาใดจะต้องมีการค้ำประกันการชำระหนี้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้อีกต่อไป

ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องหาวิธีแก้ไขการทำสัญญา เพื่อไม่ให้บริษัทต้องแบกรับความเสี่ยงจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

เช่น จากเดิมที่ผู้เช่าซื้อจะต้องจัดหาบุคคลมาค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์หากมีเงินดาวน์ไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางไฟแนนซ์กำหนด เปลี่ยนมาเป็นจะต้องมีบุคคลมายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่าซื้อแทน

ซึ่งการกระทำดังกล่าวของไฟแนนซ์จะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ และจะมีผลอย่างไร ผมจะย่อยเรื่องนี้ให้อ่านง่าย ๆ กัน

(ข้อเท็จจริงในคดีนี้ อ้างอิงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8425/2563 ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญหลายจุด ดังนั้น บางประโยคผมขออนุญาตใช้ถ้อยคำตามคำพิพากษานี้ เพื่อจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องในสาระสำคัญ)

1. โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง 2 ให้รับผิดตามสัญญา โดยฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เช่าซื้อ และฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะลูกหนี้ร่วม

2. ศาลได้วิเคราะห์การแสดงเจตนาของจำเลยทั้ง 2 คน โดยจำเลยที่ 1 แสดงเจตนายอมผูกพันตนตามสัญญาเช่าซื้อ ส่วนจำเลยที่ 2 ได้แสดงเจตนาขอเป็นลูกหนี้ร่วมเพื่อให้โจทก์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่จำเลยที่ 1

3. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงว่า จำเลยที่ 1 เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการซื้อรถยนต์โดยขอสินเชื่อจากโจทก์ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนจึงให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเป็นลูกหนี้ร่วมเพื่อรับผิดต่อโจทก์ด้วย

4. จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้รับประโยชน์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันที่เช่าซื้อแต่อย่างใด การทำสัญญาของจำเลยที่ 2 จึงมีลักษณะเข้าผูกพันเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 จึงเป็น “สัญญาค้ำประกัน”

5. ศาลยังวิเคราะห์ต่อไปว่า เนื่องจากกฎหมายค้ำประกันที่แก้ไข ห้ามไม่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม โจทก์จึงอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้กับจำเลยที่ 2 แทน โดยให้จำเลยที่ 2 ลงชื่อในแบบสัญญาที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าว่าจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม...

6. นอกจากนี้ ยังมีข้อความว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมให้มีการผ่อนเวลาชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 / ตกลงยอมรับผิดเต็มจำนวน แม้โจทก์จะปลดหนี้หรือลดหนี้ให้จำเลยที่ 1 / และยอมรับผิด แม้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือทำสัญญาด้วยความสำคัญผิดใด ๆ

ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะในเรื่องการค้ำประกัน และทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งหากจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้ค้ำประกันก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น

7. โดยปกติของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบการจะจัดให้ผู้เช่าซื้อทำสัญญาเช่าซื้อ ส่วนบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับผู้เช่าซื้อ จะจัดให้ทำสัญญาค้ำประกันประกอบกัน ข้อตกลงที่ให้จำเลยที่ 2 รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมจึงขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681/1

8. โจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อย่อมทราบดีว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการค้ำประกัน โดยไม่ให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ

แต่แทนที่โจทก์จะจัดทำสัญญาค้ำประกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กลับหาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาศัยอำนาจต่อรองที่เหนือกว่า และความสันทัดด้านกฎหมาย จัดให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมแทนการค้ำประกันอย่างตรงไปตรงมา

9. ถือว่าโจทก์ผู้ประกอบธุรกิจไม่ใช้สิทธิของตนด้วยความสุจริตโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12

10. ทั้งสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 จึงมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน เมื่อไม่มีส่วนใดที่สมบูรณ์แยกส่วนออกมาได้ จึงเป็นโมฆะทั้งฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

โจทก์ไม่มีความชอบธรรมที่จะอ้างสิทธิใด ๆ จากสัญญายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วม จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดตามสัญญา

จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1

………………………………………

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8425/2563

ที่อยู่

สุขุมวิท 101
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66818322772

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทนายความผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

คดีปกครอง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครอง และอื่นๆ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แล้วถ้าเป็นในกรณีที่ถูกหมิ่นประมาทเช่นนี้ล่ะค่ะควรทำอย่างไรได้บ้างค่ะ พอดีว่าสั่งสินค้าออไลน์เก็บเงินปลายทางแต่บังเอิญว่าในช่วงที่สินค้ามาส่งมีธุระด่วนต้องรีบกลับต่างจังหวัดซึ่งบนเขาพรุชิ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ติดต่อไม่ได้แล้วมาโพสต์ด่ากันทางเฟสแบบนี้ให้ทำอย่างไรได้บ้างค่ะรบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ
ผมโดนฉ้อโกงในเขตสน.อุดมสุขครับช้วยแนะนำธนายหรือแนวทางติดตามเอาเงินคืนด้วยครับคนโกงอยู่ใกล้สน.ตำรวจดูจะรับแจ้งไว้แล้วบ่ายเบียงเลียไปแต้ไม่ทำอะไรเลยแนะนำด้วยครับมีหลักฐานการโอนและเรื่องพอสมควรครับช้วยแนะนำธนายด้วยครับขอเบอรติดต่อคนที่จะช้วยได้ครับผมโดนไป130000คนอืนอีกสีห้าคนโดนในกลุ่มเดียวกันครับช้วยด้วยครับมีแต่คนจนๆๆๆๆพ่อผมรู้ก็จนตลอมใจตายช้วยเราด้วยครับเงินก็ไปกู้เข้ามาไม่มีใครช้วยเลย
ขออนุญาตรบกวนแอดมินค่ะ
พอจะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทนายอดิศร พรหมมินทร์ มั้ยคะ มีแต่เบอร์เดิม ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะค่ะ😊
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะ คำแนะนำจากคุณทนาย มีประโยชน์กับทางเรามากๆเลยค่ะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร Sirirattanathorn School สถานีดับเพลิงพระโขนง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต Marine Meteorological Center ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา Soclean Sukhumvit Carwash โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมห Protheeshop สำนักวิจัยและบริการวิชาการ DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ Thailand Textile Institute ชมรมว่ายน้ำราชนาวี บางนา Bang Na