สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห สำนักงาน ก.ฌ. โทร 0-2241-8036, 0-2241-9069 ต่อ 402-406

เปิดเหมือนปกติ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2565 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ 280 บาท สมาชิกสามารถเรี...
04/01/2022
มกราคม 2565.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2565 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ 280 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO
หน่วยงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ด้วย เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้สั่งจ่ายในนาม การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)

#สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
#เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน
#มกราคม2565

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 210 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/12/2021
ธันวาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 210 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO
หน่วยงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ด้วย เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้สั่งจ่ายในนาม การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
22/11/2021

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเ...
01/11/2021
พฤศจิกายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO
หน่วยงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ด้วย เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้สั่งจ่ายในนาม การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)

04/10/2021
มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิน...
01/10/2021
ตุลาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

หน่วยงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ด้วย เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้สั่งจ่ายในนาม การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 225 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/09/2021
กันยายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 225 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

เดือนนี้ยอดผู้เสียชีวิตมาก ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแลสุขภาพ เว้นระยะ ลดความเสี่ยง สุภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านนะครับ...

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
02/08/2021
สิงหาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

สำนักงาน ก.ฌ. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินสงเคราะห์"สำหรับสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง"โดยวิธีการชำระเงินผ่านแอ...
01/08/2021

สำนักงาน ก.ฌ. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินสงเคราะห์

"สำหรับสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง"

โดยวิธีการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง ด้วยวิธีการสแกน QR Code ผ่านระบบของสำนักงาน ก.ฌ.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระเงินสงเคราะห์ด้วยวิธีการนี้ สามารถศึกษาวิธีการชำระเงินตามตัวอย่างที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางอินบ็อกเฟสบุ๊ค และไลน์ออฟฟิตเชี่ยว ทางสำนักงาน ก.ฌ. มีแอดมิน คอยตอบคำถามให้ท่าน

สมาชิกที่หักบัญชีไว้กับสำนักงาน ก.ฌ. ท่านใด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนวิธีการชำระเงินมาเป็นชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง ท่านจะต้องขอยกเลิกระบบหักบัญชีกับทางสำนักงาน ก.ฌ. เสียก่อน สามารถขอยกเลิกได้โดยแจ้งกับ จนท.ผ่านทางอินบ็อกเฟสบุ๊ค และไลน์ออฟฟิตเชี่ยว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิธีการชำระเงิน : https://youtu.be/CQWo8mHy4o4

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรนำ QR Code เดิมมาชำระซ้ำ
- QR Code หนึ่ง QR Code สามารถชำระได้ครั้งเดียว

13/07/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ศบค.ยกระดับมาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม โดยลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ทั้งนี้สำนักงานการณาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ได้ถือปฎิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานแบบ Work From Home ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงาน หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง เว็ปไซต์ ตามปกติเช่นเดิมเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทางสำนักงาน ก.ฌ. มีแอดมิน คอยตอบคำถามให้ตลอดเวลา

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 165 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/07/2021
กรกฎาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 165 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

Coming Soonภาพหลุด..!!!🤫🤫🤫🤫
21/06/2021

Coming Soon

ภาพหลุด..!!!

🤫🤫🤫🤫

Coming Soon

ภาพหลุด..!!!

🤫🤫🤫🤫

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 170 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเง...
01/06/2021
มิถุนายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 170 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 140 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
03/05/2021
พฤษภาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 140 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

😊วันนี้แอดมินนำประวัติของสำนักงาน ก.ฌ. มาเล่าให้อ่านกันครับ😁#ประวัติโดยสังเขป
21/04/2021

😊วันนี้แอดมินนำประวัติของสำนักงาน ก.ฌ. มาเล่าให้อ่านกันครับ😁
#ประวัติโดยสังเขป

.
08/04/2021

.

.

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 115 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/04/2021
เมษายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 115 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

18/03/2021

สมาชิกท่านใดที่ทำเรื่องหักบัญชี ผ่านตู้ ATM และทาง KTB Netbank แล้วไม่ได้แจ้งข้อมูล หรือส่งสลิป มาทาง Facebook Inbox, Line ถือว่าท่านทำรายการไม่สมบูรณ์นะครับ
เพราะ ก.ฌ. ไม่มีข้อมูลของท่านแจ้งส่งหักเงินไปยังธนาคาร

Facebook Inbox : https://m.me/cremation.dla

Line ID : @obr4315j

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 105 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/03/2021
มีนาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 105 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็...
01/02/2021
กุมภาพันธ์ 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย KTB netbank(ทำได้เฉพาะผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ในแอปพลิเค...
22/01/2021

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย KTB netbank
(ทำได้เฉพาะผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ในแอปพลิเคชันไม่สามารถทำได้)
(สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชี)

เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งเงินนะครับ ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทุกท่าน

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หั...
22/01/2021

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชี)

เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งเงินนะครับ ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทุกท่าน

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
20/01/2021

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2564 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ 220 บาท สมาชิกสามารถเรี...
04/01/2021
มกราคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2564 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ 220 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/12/2020
ธันวาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสง...
02/11/2020
พฤศจิกายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/10/2020
ตุลาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/09/2020
กันยายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
11/08/2020

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
03/08/2020
สิงหาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/07/2020
กรกฎาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

เรียนสมาชิก ก.ฌ. ที่ชำระเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. สำนักงาน ก.ฌ. จะท...
10/06/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

เรียนสมาชิก ก.ฌ. ที่ชำระเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. สำนักงาน ก.ฌ. จะทำการหักบัญชีของท่าน
สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ สำนักงาน ก.ฌ. จะหักบัญชีของท่านอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเ...
01/06/2020
มิถุนายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

สมาชิกที่ไม่สามารถหักได้ในรอบแรก (วันที่ 12 พ.ค.) สิบเอ็ดโมงนี้จะหักบัญชีรอบสองนะครับ ใครที่ยังไม่ได้หักในรอบแรกเตรียมเง...
27/05/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

สมาชิกที่ไม่สามารถหักได้ในรอบแรก (วันที่ 12 พ.ค.) สิบเอ็ดโมงนี้จะหักบัญชีรอบสองนะครับ ใครที่ยังไม่ได้หักในรอบแรกเตรียมเงินสงเคราะห์ไว้ให้พร้อมเลย
สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

07/05/2020
Cremation

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงาน ก.ฌ. จึงขอเลื่อนหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก มาเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ที่อยู่

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622418036

เว็บไซต์

www.cremation-dla.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความกรุณาขั้นตอนการหักชำระเงินผ่านตู้ เอทีเอ็มด้วยครับ
อ.ก.ฌ.เทศบาลตำบลสีชมพู จ.ขอนแก่น โดย น.ส.อรชพร มีโนนทอง ปลัดเทศบาลตำบลสีชมพู เป็นตัวแทน ก.ฌ. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาท นาง หยู่ มงคล ครับ
การสมัครเข้าร่วม ...น่าจะให้สิทธิพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ทำงานกับท้องถิ่น ซึ่งอายุงานบางคน 10 ปีแล้ว แต่ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นด้วยกัน........ อยากให้ท่านคณะกรรมการนำไปพิจารณาด้วยนะคะ........ขอเป็นเสียงสะท้อนให้กับพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปคะ
เรียน ประธานก.ฌ. อยากให้ฌ.ก.ยกเว้นระเบียบหรือเยียวยากรณีพ้นจากสมาชิกที่อายุ60ปีขึ้นไป ไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกปกติได้ ปัญหาที่ขาดส่งอาจจะเกิดจากไม่ได้รับนส. เปลี่ยนที่อยู่ที่ทำงาน เป็นสมาชิกและชำระมาหลายปีแล้ว "สมาชิกคนหนึ่ง"
เดือนนี้หัก ณาปณกิจกี่บาทคะ เดือนเมษายน 2563
เดือนพ.ย.นี้ไม่สามารถดูรายชื่อสมาชิกที่ถูกหักได้ต้องทำอย่างไร
เข้าไปดุใบเรียกเก็บไม่ได้ค่ะ
อยากสอบถามเรื่องรับเงินคะ พ่อเสียตั้งแต่วันที่29 พ.ค.ส่งเรื่องไปประมาณวันที่30 พ.ค.ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะได้รับเงินฌาปณกิจ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ
ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าหากว่าสมาชิกเสียชีวิต จะได้เงินกี่บาทค่ะ พอดีกำลังตัดสินใจจะอยู่ต่อหรือออกดีค่ะ
อยากเสนอให้มีระเบียบรับสมาชิกในครอบครัวด้วยน่ะ ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินของเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาปรากฏว่า ในใบแจ้งว่า อบต.บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ค้างชำระเงิน 2 เดือน คือ ธ.ค. ม.ค. ทั้งๆที่ไปจ่ายทุกเดือน มีสำเนาธนาณัติเป็นหลักฐาน ส่งข้อความสอบถามมา ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบรับ โทรศัพท์ก็ไม่่มีใครรับ รบกวนแอดมินเพจ ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ