สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห สำนักงาน ก.ฌ. โทร 0-2241-8036, 0-2241-9069 ต่อ 402-406
(49)

เปิดเหมือนปกติ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ยอดเรียกเก็บ 170 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเง...
01/06/2021
มิถุนายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 170 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ยอดเรียกเก็บ 140 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
03/05/2021
พฤษภาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 140 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

😊วันนี้แอดมินนำประวัติของสำนักงาน ก.ฌ. มาเล่าให้อ่านกันครับ😁#ประวัติโดยสังเขป
21/04/2021

😊วันนี้แอดมินนำประวัติของสำนักงาน ก.ฌ. มาเล่าให้อ่านกันครับ😁
#ประวัติโดยสังเขป

.
08/04/2021

.

.

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2564  ยอดเรียกเก็บ  115 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/04/2021
เมษายน 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเรียกเก็บ 115 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

18/03/2021

สมาชิกท่านใดที่ทำเรื่องหักบัญชี ผ่านตู้ ATM และทาง KTB Netbank แล้วไม่ได้แจ้งข้อมูล หรือส่งสลิป มาทาง Facebook Inbox, Line ถือว่าท่านทำรายการไม่สมบูรณ์นะครับ
เพราะ ก.ฌ. ไม่มีข้อมูลของท่านแจ้งส่งหักเงินไปยังธนาคาร

Facebook Inbox : https://m.me/cremation.dla

Line ID : @obr4315j

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2564  ยอดเรียกเก็บ  105 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงิ...
01/03/2021
มีนาคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดเรียกเก็บ 105 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ยอดเรียกเก็บ  150 บาท สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็...
01/02/2021
กุมภาพันธ์ 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย KTB netbank(ทำได้เฉพาะผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ในแอปพลิเค...
22/01/2021

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย KTB netbank
(ทำได้เฉพาะผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ในแอปพลิเคชันไม่สามารถทำได้)
(สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชี)

เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งเงินนะครับ ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทุกท่าน

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หั...
22/01/2021

วิธีการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ให้ ก.ฌ. หักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชี)

เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งเงินนะครับ ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทุกท่าน

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
20/01/2021

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2564 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ  220 บาท สมาชิกสามารถเรี...
04/01/2021
มกราคม 2564.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2564 รวมเงินค่าบำรุงประจำปี ยอดเรียกเก็บ 220 บาท
สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/12/2020
ธันวาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสง...
02/11/2020
พฤศจิกายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/10/2020
ตุลาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/09/2020
กันยายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
11/08/2020

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
03/08/2020
สิงหาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/07/2020
กรกฎาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

เรียนสมาชิก ก.ฌ. ที่ชำระเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. สำนักงาน ก.ฌ. จะท...
10/06/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

เรียนสมาชิก ก.ฌ. ที่ชำระเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. สำนักงาน ก.ฌ. จะทำการหักบัญชีของท่าน
สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ สำนักงาน ก.ฌ. จะหักบัญชีของท่านอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเ...
01/06/2020
มิถุนายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

สมาชิกที่ไม่สามารถหักได้ในรอบแรก (วันที่ 12 พ.ค.) สิบเอ็ดโมงนี้จะหักบัญชีรอบสองนะครับ ใครที่ยังไม่ได้หักในรอบแรกเตรียมเง...
27/05/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

สมาชิกที่ไม่สามารถหักได้ในรอบแรก (วันที่ 12 พ.ค.) สิบเอ็ดโมงนี้จะหักบัญชีรอบสองนะครับ ใครที่ยังไม่ได้หักในรอบแรกเตรียมเงินสงเคราะห์ไว้ให้พร้อมเลย
สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

07/05/2020
Cremation

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงาน ก.ฌ. จึงขอเลื่อนหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก มาเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/05/2020
พฤษภาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554  ข้อ ๔๓ ภายในหนึ่งร้...
30/04/2020
Financial_statements62.pdf

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๓ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ก.ฌ. จะต้องทำบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด เสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ และต้องส่งสำเนางบดุลที่มีคำรับรองว่าถูกต้องและเอกสารประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้แสดงงบดุลนั้นไว้ที่สำนักงาน ก.ฌ. เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วยนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 120 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/04/2020
เมษายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 120 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
02/03/2020
มีนาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเรียกเก็บ 185 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินส...
03/02/2020
กุมภาพันธ์ 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 135 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
06/01/2020
มกราคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 135 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
06/01/2020
ธันวาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ประกาศจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
12/11/2019
จ้างผู้สอบบัญชี.pdf

ประกาศจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 155 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสง...
01/11/2019
พฤศจิกายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 155 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 100 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
02/10/2019
ตุลาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 100 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 120 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
02/09/2019
กันยายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 120 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 115 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
02/08/2019
สิงหาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 115 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ที่อยู่

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622418036

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การสมัครเข้าร่วม ...น่าจะให้สิทธิพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ทำงานกับท้องถิ่น ซึ่งอายุงานบางคน 10 ปีแล้ว แต่ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นด้วยกัน........ อยากให้ท่านคณะกรรมการนำไปพิจารณาด้วยนะคะ........ขอเป็นเสียงสะท้อนให้กับพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปคะ
เรียน ประธานก.ฌ. อยากให้ฌ.ก.ยกเว้นระเบียบหรือเยียวยากรณีพ้นจากสมาชิกที่อายุ60ปีขึ้นไป ไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกปกติได้ ปัญหาที่ขาดส่งอาจจะเกิดจากไม่ได้รับนส. เปลี่ยนที่อยู่ที่ทำงาน เป็นสมาชิกและชำระมาหลายปีแล้ว "สมาชิกคนหนึ่ง"
เดือนนี้หัก ณาปณกิจกี่บาทคะ เดือนเมษายน 2563
เดือนพ.ย.นี้ไม่สามารถดูรายชื่อสมาชิกที่ถูกหักได้ต้องทำอย่างไร
เข้าไปดุใบเรียกเก็บไม่ได้ค่ะ
อยากสอบถามเรื่องรับเงินคะ พ่อเสียตั้งแต่วันที่29 พ.ค.ส่งเรื่องไปประมาณวันที่30 พ.ค.ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะได้รับเงินฌาปณกิจ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ
ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าหากว่าสมาชิกเสียชีวิต จะได้เงินกี่บาทค่ะ พอดีกำลังตัดสินใจจะอยู่ต่อหรือออกดีค่ะ
อยากเสนอให้มีระเบียบรับสมาชิกในครอบครัวด้วยน่ะ ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินของเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาปรากฏว่า ในใบแจ้งว่า อบต.บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ค้างชำระเงิน 2 เดือน คือ ธ.ค. ม.ค. ทั้งๆที่ไปจ่ายทุกเดือน มีสำเนาธนาณัติเป็นหลักฐาน ส่งข้อความสอบถามมา ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบรับ โทรศัพท์ก็ไม่่มีใครรับ รบกวนแอดมินเพจ ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สอบถามคะ กรอกใบคำร้องขอหักเงิน ก.ฌ. ผ่านธนาคารกรุงไทยไปแล้ว จะหักผ่าน ธ. ตั้งแต่เดือนไหนคะ
รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2561 เท่าไหร่ค่ะ