สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ย่านธุรกิจดัง คลังแห่งความรู้
สูงเลิศหรูภูเขาทอง วงเวียน๒๒กรกฎา
เสริมศาสนาบ้านบาตร เชิดชูชาติมวยไทย
รวยน้ำใจหลายมูลนิธิ

เปิดเหมือนปกติ

ป้อมปราบฯ จัดประชุมผู้ประกอบการสถานค้าปลีกฯ23 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช...
23/06/2021

ป้อมปราบฯ จัดประชุมผู้ประกอบการสถานค้าปลีกฯ

23 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการสถานค้าปลีก ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตเลียมในสถานค้าปลีก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

#คู่มือ ⛽ การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิ...
22/06/2021

#คู่มือ ⛽ การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
---------
▶️ ฝ่ายรายได้ ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร.02-281-0202

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ21 มิถุนายน 2564 นาย​ยุทธนา​ ป่าไม้​ ผู้​อำนวยการ​เขต​ป้อมปราบ​ศัตรู​พ่...
21/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

21 มิถุนายน 2564 นาย​ยุทธนา​ ป่าไม้​ ผู้​อำนวยการ​เขต​ป้อมปราบ​ศัตรู​พ่าย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีนายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง คณะผู้บริหารเขต ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 20 และตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวย...
21/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค

21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรายงานสถานการณ์ ความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และมาตราการในการควบคุมผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

#ป้อมปราบ ประชุมผู้บริหารเขต21 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมผู้บร...
21/06/2021

#ป้อมปราบ ประชุมผู้บริหารเขต

21 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขต โดยมีผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุมหารือ ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน และมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบสายสื่อสาร(21 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดย นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวย...
21/06/2021

ป้อมปราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบสายสื่อสาร

(21 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดย นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้า​หน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ ได้ดำเนินการประสานสำนักงาน กสทช. และลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขกรณีพบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณสะพานนริศดำรัส เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

สวัสดี​วันจันทร์​ 🌞ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่(21 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเ...
21/06/2021

สวัสดี​วันจันทร์​ 🌞ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

(21 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้า​หน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง ​เดินเท้าลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ บริเวณถนนดำรงรักษ์ โดยดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่ตั้งวางกีดขวางในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ป้อมปราบฯ ประชุมหารือการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขต20 มิ.ย. 64 พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกร...
20/06/2021

ป้อมปราบฯ ประชุมหารือการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขต

20 มิ.ย. 64 พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้แทนชุดเฝ้าระวังพื้นที่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร...
19/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

19 มิ.ย. 64 (13.30 น.) นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตาม "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ ที่ทำการชุมชนบ้านดอกไม้
โดยมีสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 และประธานชุมชนบ้านดอกไม้ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ

จากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอกไม้ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนถาวร

ป้อมปราบฯ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ❌💊เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประ...
18/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ❌💊

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ เนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

หากท่านใดมีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร...
18/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

18 มิ.ย. 64 (10.00 น.) นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตาม "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสิตาราม

โดยสถานีตำรวจนางเลิ้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 และประธานชุมชนวัดสิตาราม ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ

จากนั้น พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดสิตาราม ซึ่งชุมชนวัดสิตารามเป็นชุมชนนำร่อง ในการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง #ชุมชนยั่งยืน เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนถาวร

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมชี้แจงรายงานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย่านโบ๊เบ๊(17 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู...
17/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมชี้แจงรายงานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย่านโบ๊เบ๊

(17 มิ.ย. 64) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ผู้แทนจากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจงรายงานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย่านโบ๊เบ๊ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อรายงานการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด​เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จาก บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) ในการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ป้อมปราบฯ พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ(17 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำ...
17/06/2021

ป้อมปราบฯ พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ

(17 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1 โดยมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมพิจารณา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

#ป้อมปราบ ประชุมผู้บริหารเขต17 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมผู้บร...
17/06/2021

#ป้อมปราบ ประชุมผู้บริหารเขต

17 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขต โดยมีผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุมหารือ ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน และมาตรการการป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรสำนักงานเขต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมสัมมนาร่างแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี16 มิ.ย. 64 (09.30 น.) นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนว...
16/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมสัมมนาร่างแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

16 มิ.ย. 64 (09.30 น.) นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสัมมนาร่างแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ สร้างชุมชนยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 16 มิ.ย....
16/06/2021

ป้อมปราบฯ สร้างชุมชนยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

16 มิ.ย. 64 (14.00 น.) นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในการประชุมตาม "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

โดยมี พ.ต.ท.ปวีร์ มั่นเมือง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสิตาราม ประธานชุมชนวัดสิตาราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

ให้ชุมชนวัดสิตารามเป็นชุมชนนำร่อง ในการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง #ชุมชนยั่งยืน เพื่อดูแล รักษา ฟื้นฟู กับผู้ที่ติดยาเสพติด ซึ่งทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนถาวร

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์...
16/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

16 มิ.ย. 64 (10.00 น.) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตาม "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ สถานีย่อยประชาอาสาพิทักษ์

โดยมี พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสน​สิ่ง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 และประธานชุมชนมัสยิดมหานาค ร่วมพิธี

ซึ่งทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนถาวร

ป้อมปราบฯ รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณีการรื้อถอนอาคาร ถ.ยุคล 116 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำ...
16/06/2021

ป้อมปราบฯ รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณีการรื้อถอนอาคาร ถ.ยุคล 1

16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มอบหมายให้ นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนิติกร รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม จาก นายอนันตชัย ไชยเดช ทนายความ พร้อมด้วยนายสมชาย และ นางเพ็ชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ เจ้าของอาคารพาณิชย์ กรณีการรื้อถอนอาคารเลขที่ 32 / 34 / 36 และ 38 ถนนยุคล 1 แขวงเทพศิรินทร์ จำนวน 1 ฉบับ บริเวณหน้าห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรุงเทพมหานคร(15 มิ.ย. 64) กรุงเทพ...
15/06/2021

ป้อมปราบฯ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรุงเทพมหานคร

(15 มิ.ย. 64) กรุงเทพมหานคร จัดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ Bubble Protocol และ Bubble&Seal ในแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อให้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการแพร่ระบาด ผ่านระบบ VDO Conferance

โดยมีนายยุทธนา ป้าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมประชุม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ ประชุมหารือแผนงานบริหารการศึกษา15 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรุูพ่าย โดยนางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่...
15/06/2021

ป้อมปราบฯ ประชุมหารือแผนงานบริหารการศึกษา

15 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรุูพ่าย โดยนางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการคลัง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาชุดที่ 5 ประจำสภากรุงเทพมหานคร ประชุมหารือความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารการศึกษา อุปสรรคในการดำเนินการ ตั้งงบเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาชุดที่ 5 ประจำสภากรุงเทพมหานคร ห้องประชุม 3-4 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมหารือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่15 มิ.ย. 64 สำนักงา...
15/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมหารือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่

15 มิ.ย. 64 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวย...
14/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค

14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

📍 วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 64 🚗 หน่วยเคลื่อนที่ จะให้บริการตรวจเชิงรุก ”โควิด-19“ 😷 ให้กับประชาชนคนไทยที่มีความเสี่ยงสูง ในพ...
14/06/2021

📍 วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 64
🚗 หน่วยเคลื่อนที่ จะให้บริการตรวจเชิงรุก ”โควิด-19“ 😷 ให้กับประชาชนคนไทยที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้วยวิธีการ SWAB บริเวณ ข้าง #อาคารโบ๊เบ๊ ฝั่งถนนดำรงรักษ์ ตั้งแต่เวลา 🕖 8.00 น.
🔎 กลุ่มเป้าหมายประชาชนคนไทยกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน 300 - 500 คน/ วัน
สามารถ walk-in เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

-----------------------
💟 กรุณาเตรียม ✨
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
- โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และปากกา เพื่อรับการลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19

--*-- เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 😷

📍 วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 64
🚗 หน่วยเคลื่อนที่ จะให้บริการตรวจเชิงรุก ”โควิด-19“ 😷 ให้กับประชาชนคนไทยที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้วยวิธีการ SWAB บริเวณ ข้าง #อาคารโบ๊เบ๊ ฝั่งถนนดำรงรักษ์ ตั้งแต่เวลา 🕖 8.00 น.
🔎 กลุ่มเป้าหมายประชาชนคนไทยกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน 300 - 500 คน/ วัน
สามารถ walk-in เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

-----------------------
💟 กรุณาเตรียม ✨
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
- โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และปากกา เพื่อรับการลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19

--*-- เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 😷

ป้อมปราบฯ เข้าตรวจความพร้อมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด(14 มิ.ย. 64 ) เวลา 9.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วย...
14/06/2021

ป้อมปราบฯ เข้าตรวจความพร้อมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด

(14 มิ.ย. 64 ) เวลา 9.00 น. นางสาวทิพวรรณ อัศวเมฆิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดสิตาราม โรงเรียนวัดดิสานุการาม และโรงเรียนวัดคณิกาผล ในรูปแบบ Online และ On School line ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ป้อมปราบฯ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ”โควิด-19“ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนมัสยิดมหานาคและบริเวณใกล้เคียง (14 มิ.ย....
14/06/2021

ป้อมปราบฯ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ”โควิด-19“ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนมัสยิดมหานาคและบริเวณใกล้เคียง

(14 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ มัสยิดมหานาค แขวงคลองมหานาค

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 สำนักอนามัย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding :ACF) ด้วยการ SWAB โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยในชุมชนมัสยิดมหานาคและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน

โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยนายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ป้อมปราบฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสุนทรธรรมทาน13 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายสมพร มีหาดทราย ผู้ช...
13/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสุนทรธรรมทาน

13 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง บริเวณวัดสุนทรธรรมทาน

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมเรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม11 มิถุนายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า...
11/06/2021

ป้อมปราบฯ ร่วมประชุมเรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

11 มิถุนายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีการคาดการณ์ปริมาณฝนในครึ่งปีหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนและการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาการระบายน้ำที่เกิดจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และยังได้ติดตามข้อราชการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น ๖ อาคาร สนน. กทม. ๒

โดยนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มอบหมายให้นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ที่อยู่

50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/953/#

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622810281

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฟุตบาทถนนเสือป่าตั้งแบบนี้ได้เหรอค่ะ ทั้งร้านค้า หลังคาโต๊ะเก้าอี้ ถ้าตั้งขายของได้ก็ติดป้ายบอกจะได้ไปขายบ้าง ถ้าไม่ได้ก็ก็ดำเนินการให้เรียบร้อย ตรวจสอบด้วยนะค่ะแจ้งไปหลายรอบแล้วยังไม่เห็นมีการแก้ไข พื้นที่สาธารณะคือของส่วนรวมไม่ใช่ที่ขายของ
จำได้บริเวณหน้ารพ.หัวเฉียวตรงทางม้าลาย(หน้่าร้านขายยาองต์การเภสัช)เคยมีธงสีแดงเพื่อใช้เวลาข้ามทางม้าลายของนักเรียนและประชาชนแต่ตอนนี้หายไปแล้วเสียดายโครงการดีๆแบบนี้มากเนื่องจากเมื่อวานมีเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลายยริเวณดังกล่าวเกือบโดนรถสามล้อพุ่งชน---ถ้าเปนไปได้ขอหั้ยท่านผู้อำนวยการเขตเอาโครงการดีแบบนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อลูกๆๆหลานๆข้ามถนนอย่างปลอดภัยครับ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.islocal.ru.ac.th/index.php/2019-01-24-09-29-07 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)