สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย Line สหกรณ์ ม.มหิดล : @musaving (มี @ ด้วยนะครับ) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแต่ละสาขา ดังนี้
สาขาศิริราช -> 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4
สาขารามาฯ -> 0-2201-1283, 0-2640-9992
สาขาเขตร้อน ->0-2354-9147, 0-2354-9100 -19 ต่อ 1301
สาขาศาลายา -> 0-2441-0300-2. 0-2441-0310
สาขาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) -> 0-2174-4020-1(เปิดวันอังคาร,วันพฤหัสบดี เท่านั้น)

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งให้ทราบครับ 🙏
25/10/2021

แจ้งให้ทราบครับ 🙏

13/10/2021
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 25...
09/10/2021
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ตามรอบ 16 ส.ค. 64 - 06 ต.ค. 64.pdf

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอทุนระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564 แล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ ขอให้ตรวจสอบในระบบสมาชิก Online เนื่องจากเอกสารอาจไม่สมบูรณ์
สมาชิกที่ยื่นขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้รอประกาศในรอบถัดไป

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2564
06/10/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2564

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2564

04/10/2021
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 25...
27/09/2021
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ตามรอบ 16 ส.ค. 64 - 19 ก.ย. 64.pdf

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 19 กันยายน 2564
หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอทุนระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 19 กันยายน 2564 แล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ ขอให้ตรวจสอบในระบบสมาชิก Online เนื่องจากเอกสารอาจไม่สมบูรณ์
สมาชิกที่ยื่นขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้รอประกาศในรอบถัดไป

24/09/2021
📣แจ้งให้ทราบครับ
21/09/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนกันยายน 2564
21/09/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนกันยายน 2564

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 25...
10/09/2021
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ตามรอบ 16 ส.ค. 64 - 5 ก.ย. 64.pdf

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564

หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอทุนระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564 แล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ ขอให้ตรวจสอบในระบบสมาชิก Online เนื่องจากเอกสารอาจไม่สมบูรณ์

สมาชิกที่ยื่นขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้รอประกาศในรอบถัดไป

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม...
03/09/2021
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ตามรอบ 16-22 ส.ค 64.pdf

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบสมาชิก ONLINE

ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอทุนระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2564 แล้ว
ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ตรวจสอบในระบบสมาชิก Online เนื่องจากเอกสารอาจไม่สมบูรณ์

สมาชิกที่ยื่นขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้รอประกาศในรอบถัดไป

📣แจ้งให้ทราบครับ โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ รอบใหม่ (พักชำระหนี้ให้ 3 เดือน)สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ขอพักชำระหนี้ในปี ...
02/09/2021
โครงการพักชำระหนี้ช่วงสภานการณ์โควิด-19 รอบ 3.pdf

📣แจ้งให้ทราบครับ โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ รอบใหม่ (พักชำระหนี้ให้ 3 เดือน)
สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ขอพักชำระหนี้ในปี 2564 หรือไม่ได้ยื่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ ครับ

📣แจ้งให้ทราบครับ กำหนดการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.มม. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสม...
02/09/2021
กำหนดการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565.pdf

📣แจ้งให้ทราบครับ กำหนดการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.มม. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับการสรรหา ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเพื่อลงสมัครได้ที่สหกรณ์ตามในประกาศฉบับนี้นะครับ

ประกาศ!!! เรื่อง การให้กู้ฉุกเฉินปันผลเฉพาะกิจก่อนการประชุมใหญ่ เป็นกรณีพิเศษยื่นกู้ออนไลน์เท่านั้น www.musaving.comคู่ม...
31/08/2021
การให้กู้ฉุกเฉินปันผลเฉพาะกิจ.pdf

ประกาศ!!!
เรื่อง การให้กู้ฉุกเฉินปันผลเฉพาะกิจก่อนการประชุมใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ

ยื่นกู้ออนไลน์เท่านั้น www.musaving.com

คู่มือการขอกู้ฉุกเฉินปันผลเฉพาะกิจก่อนการประชุมใหญ่

https://drive.google.com/file/d/1Q_6yYZ5MDdUxHBu8DEmjZUhESYrjf2ba/view?usp=sharing

📣แจ้งให้ทราบครับ
25/08/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2564โปรดอ่าน!!!  *สำคัญ*ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2...
14/08/2021

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2564

โปรดอ่าน!!! *สำคัญ*

ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

💥 ทุนอุดหนุนการศึกษา และ ทุนส่งเสริมการศึกษา "ยื่นเรื่องผ่านระบบสมาชิก Online เท่านั้น"
ระบบสมาชิก Online : https://musaving.icoopsiam.com/login

🌟 ทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น "ยื่นเรื่องที่ Counter สหกรณ์ฯ ได้ทุกสาขา"
แบบฟอร์มขอรับทุนดีเด่น https://drive.google.com/file/d/1TV7bGssyOubqjS2bD_jWoxGPGNYVU_9y/view

📖 ขั้นตอนการยื่นเรื่องทุนการศึกษาบุตร ผ่านระบบสมาชิก Online
https://drive.google.com/file/d/18ccmCYAugj0Q803f6eU2QtBQO70AQaVH/view?usp=sharing

อ่านประกาศเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/12e41wDK_FXrGzmhjuY4fsd8XVDtBEGRs/view?usp=sharing

12/08/2021
ขอปิดสาขาศาลายาเพิ่มอีก 1 วัน ครับ🙏
11/08/2021

ขอปิดสาขาศาลายาเพิ่มอีก 1 วัน ครับ🙏

ขอปิดสาขาศาลายาเพิ่มอีก 1 วัน ครับ🙏

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนสิงหาคม 2564
08/08/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนสิงหาคม 2564

📣แจ้งให้ทราบครับ วันหยุดประจำเดือนสิงหาคม 2564

📣แจ้งให้ทราบครับ การให้บริการด้านธุรกรรมการเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19คลิกอ่านแบบลิ้งก์ที่นี่ htt...
06/08/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ การให้บริการด้านธุรกรรมการเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
คลิกอ่านแบบลิ้งก์ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/16_WaI4XzGu9-GsJ4g2pyzIjvRubDtdHo/view?usp=sharing

📣ประกาศเพิ่มเติม...แจ้งปิดสหกรณ์ฯ สาขาศาลายาทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏
04/08/2021

📣ประกาศเพิ่มเติม...แจ้งปิดสหกรณ์ฯ สาขาศาลายา

ทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📣ประกาศเพิ่มเติม...แจ้งปิดสหกรณ์ฯ สาขาศาลายา

ทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📣ประกาศ...แจ้งปิดสำนักงานใหญ่ (ศิริราช) เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในวันพรุ่งนี้และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไว...
04/08/2021

📣ประกาศ...แจ้งปิดสำนักงานใหญ่ (ศิริราช) เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในวันพรุ่งนี้และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสครับ ทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📣ประกาศ...แจ้งปิดสำนักงานใหญ่ (ศิริราช) เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในวันพรุ่งนี้และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสครับ ทางสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

28/07/2021
📣ประกาศด่วน จากสหกรณ์ทางสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVI...
19/07/2021
ประกาศเรื่อง การหยุดให้บริการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ CO

📣ประกาศด่วน จากสหกรณ์

ทางสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564

อ่านประกาศของทางมหาวิทยาลัยมหิดลhttps://mahidol.ac.th/temp/2021/07/announcement-18-07-64-TH.pdf

ขออภัยในความล่าช้าของประกาศ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

📣แจ้งให้ทราบครับ
14/07/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

📣แจ้งให้ทราบครับ โปรดคลิกที่ลิ้งก์เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็มhttps://drive.google.com/file/d/1DnTelMECSljT8VN_7Dc4OhHdJcfyNP...
13/07/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

โปรดคลิกที่ลิ้งก์เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม
https://drive.google.com/file/d/1DnTelMECSljT8VN_7Dc4OhHdJcfyNPHM/view?usp=sharing

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣แจ้งให้ทราบครับ

โปรดคลิกที่ลิ้งก์เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม
https://drive.google.com/file/d/1DnTelMECSljT8VN_7Dc4OhHdJcfyNPHM/view?usp=sharing

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกถอนเงินผ่านตู้ ATM และเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านตู้ ATM และ Mobile App ครับhttps://drive.go...
29/06/2021
ขอความร่วมมือสมาชิกถอนเงินผ่านตู้ ATM และเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านตู้ ATM และ Mobile App.PDF

ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกถอนเงินผ่านตู้ ATM และเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านตู้ ATM และ Mobile App ครับ
https://drive.google.com/file/d/1J2j7pdNws7oAsESsik1xo--pRUaWySNS/view?usp=sharing

📣แจ้งให้ทราบครับ
29/06/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

📣แจ้งให้ทราบครับ

รบกวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านครับhttps://forms.gle/xcnaxacojNKBR4Jr5ร่วมทำแบบสำรวจความพึงใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์...
22/06/2021
แบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

รบกวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านครับ
https://forms.gle/xcnaxacojNKBR4Jr5
ร่วมทำแบบสำรวจความพึงใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ครับ

ข้อมูลส่วนตัว

📣แจ้งให้ทราบครับ
22/06/2021

📣แจ้งให้ทราบครับ

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 14:00
อังคาร 08:30 - 14:00
พุธ 08:30 - 14:00
พฤหัสบดี 08:30 - 14:00
ศุกร์ 08:30 - 14:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624447741

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฌาปนกิจ พ่อแม่คู่สมรส สามารถทำได้ไหมครับ
อยากให้ สหกรณ์มีกู้พิเศษฉุกเฉินโควิด เหมือนเดิม หรือช่วยสมาชิกที่ส่งไปแล้วบางส่วนรีเงินกู้พิเศษฉุกเฉินโควิดได้อีกครับ ฝากพิจารณาด้วย เดือนร้อนกันมากๆ ครับ🥰🥰🥰🥰 น่าจะครบ 1 ปี แล้วนะครับสำหรับโครงการนี้
ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ยิ่งบริหารยิ่งทำสมาชิกเดือดร้อน ได้รับโอนหนี้จากคนกู้มาแล้ว ก็โดนหักเงินเดือนปกติ ปันผลทุกๆๆปีก็ได้เต็ม 😡แล้วปีนี้คืออะไรค่ะ หักเงินอะไรอีกค่ะ ตามลูกหนี้ก็ไม่ตาม ไม่ฟ้องร้องให้ อีกอย่างหลังจากโดนคนกู้หนี 3 ปีกว่า ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆกับสหกรณ์อีกเลยเพราะโดนปิดกั้น แล้วนี่มาหักอะไรอีกค่ะ ตอบด้วยค่ะ แค่นี้ก็เดือดร้อนพอแล้ว 😡😡😡
ใบ 50 ทวิ สามารถขอได้เมื่อไหร่ครับ
ี1.อยากทราบว่าปีนี้สหกรณ์ได้ให้โบนัสอัไรกับสมาชิก และจัดส่งให้สำหรับผู้ลงคะแนนทางไปรษณีหรือไม่ 2.ปันผลกำหนดจ่ายให้สมาชิกเมื่อไร
ขอเพิ่มเติม ขอ้มูล ขอนุญาติ เป็นตัวแทนสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับผลการะทบ *** ระเบียบการกู้เงินบุคลคนค้ำ ของสหกรณ์ที่ออกมาใหม่ ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกผู้น้อยเลย ได้รับผลกระทบกัน คิดเอาผลประโยชน์ กลับมาทบทวนและฟังเสียงความเดือดร้อนของสมาชิกบ้าง ว่าสมาชิกเดือดร้อนกัน เรื่องระเบียบการขอกู้เงิน เรื่องเงินค่าหุ้น 15% มาเป็น 17% เรื่องสัญญาคนกู้และคนค้ำต้องเหลือ 1ปี เรื่องระยะเวลาในการขอกู้ขยายมาต้องครบ 1ปี และเปอรืเซ็นต์ในการกู้ก็จะเหลือลดน้อยลงตามสัญญาที่เหลืออยู่ อีกต่อไปคงต้องมีระเบียบใหม่ออกมา สมาชิกผู้น้อย สมาชิกสมัครใหม่ หรือสมาชิกที่เป็นสมาชิกมานานคงจะติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณืได้อยากขึ้นหรือไม่ได้เลย รบกวนคณะกรรมการสหกรณ์หน้าจะรับฟังเสียงของสมาชิกในหลายส่วนหลายเรื่องที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนบ้าง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ** แต่ก่อนอย่าลืมว่า ค่าหุ้น คุณเริ่มหัก 500 บาท แล้วจะกี่คนที่เปอร์เซ็นมันจะถึง 17 เปอร์เซ็น ตอนนี้ให้หัก 1000 บาท อีกกี่ปี จะครบ 17 % คนทำงานนานอยู่เป็นสมาชิกยาวนาน และทำงานประจำ มีอีกมากมาย แต่สามาชิกใหม่ คุณคิดค่าหุ้นเดือนละกี่บาท เป็นสมาชิกครบ 13 เดือน กู้ได้เป็นแสน ทำงานแค่ปีกว่า โอกาส จะลาออกก็สูง ปล่อยกุู้ง่ายๆ กับคนที่ประเมินการทำงานได้แค่ 1 ปี กว่า ถ้าเปลี่ยนมาเป้นสมัครสามาชิก 5 ปี ถึงกู้ ได้ คือจะโอเคร คนใหม่ๆๆ มันจะได้ไม่ต้องมาลาออก ให้ไปตามเก็บกับคนค้ำปัญหาแค่นี้ คุณก็ได้เงินไปหมุนในสหกรณ์ กับคนที่สมัครใหม่ๆ ทุกปีจะมีคนหมุนเวียนเข้าออกที่มหิดล ผู้เข้าทำงานใหม่ๆ เพราะต้องการความมันคง ฝากให้คิดด้วยครับ สหกรณ์มหิดลด้วยนะค่ะ ป้าไปโพสถามให้ละ เพราะคงไม่มีคนให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จากการสอบถามหลายๆท่าน ก็โดนกันหมดทุกคน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ซึ่งบางคนคิดว่ารอเงินเดือนปรับแล้วจะไปทำค่าหุ้น กู้เพิ่ม สหกรณ์เคยสำรวจใหมว่าคนกู้จริงๆ คนลาออกจากสาเหตุใด คนค้ำถึงต้องรับผิดชอบ หรือกี่เปอร์เซ็น เของรามา ที่กู้บุคลคลค้ำ เฉลียนค่าหุ้น ใครบ้างไม่ถึง 17 เปอร์เซ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องไม่มีสิทธิ์ ทำธุรกรรม ทำไม ไม่เชิญชวนคนเพิ่มค่าหุ้น ก่อน เพราะจำได้ว่าเพิ่งระเบียบใหม่ก่อนหน้านี้ คือขั้นต่ำ 1000 บาท แล้วผลกระทบที่ออกมาจากระเบียบใหม่ มันมากน้อยแค่ใหน ใครจะทำถ้าไม่ใช่กรรมการสหกรณ์ แล้วจะเลือกไปทำไมถ้าไม่ทำงานให้กับสมาชิก ผลงานที่เห็น ก็ช่วงเปิดช่วยโควิต ที่ผ่านมาแค่นี่
ขอนุญาติ เป็นตัวแทนสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับผลการะทบ *** ระเบียบการกู้เงินบุคลคนค้ำ ของสหกรณ์ที่ออกมาใหม่ ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกผู้น้อยเลย ได้รับผลกระทบกัน คิดเอาผลประโยชน์ กลับมาทบทวนและฟังเสียงความเดือดร้อนของสมาชิกบ้าง ว่าสมาชิกเดือดร้อนกัน เรื่องระเบียบการขอกู้เงิน เรื่องเงินค่าหุ้น 15% มาเป็น 17% เรื่องสัญญาคนกู้และคนค้ำต้องเหลือ 1ปี เรื่องระยะเวลาในการขอกู้ขยายมาต้องครบ 1ปี และเปอรืเซ็นต์ในการกู้ก็จะเหลือลดน้อยลงตามสัญญาที่เหลืออยู่ อีกต่อไปคงต้องมีระเบียบใหม่ออกมา สมาชิกผู้น้อย สมาชิกสมัครใหม่ หรือสมาชิกที่เป็นสมาชิกมานานคงจะติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณืได้อยากขึ้นหรือไม่ได้เลย รบกวนคณะกรรมการสหกรณ์หน้าจะรับฟังเสียงของสมาชิกในหลายส่วนหลายเรื่องที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนบ้าง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ** แต่ก่อนอย่าลืมว่า ค่าหุ้น คุณเริ่มหัก 500 บาท แล้วจะกี่คนที่เปอร์เซ็นมันจะถึง 17 เปอร์เซ็น ตอนนี้ให้หัก 1000 บาท อีกกี่ปี จะครบ 17 % คนทำงานนานอยู่เป็นสมาชิกยาวนาน และทำงานประจำ มีอีกมากมาย แต่สามาชิกใหม่ คุณคิดค่าหุ้นเดือนละกี่บาท เป็นสมาชิกครบ 13 เดือน กู้ได้เป็นแสน ทำงานแค่ปีกว่า โอกาส จะลาออกก็สูง ปล่อยกุู้ง่ายๆ กับคนที่ประเมินการทำงานได้แค่ 1 ปี กว่า ถ้าเปลี่ยนมาเป้นสมัครสามาชิก 5 ปี ถึงกู้ ได้ คือจะโอเคร คนใหม่ๆๆ มันจะได้ไม่ต้องมาลาออก ให้ไปตามเก็บกับคนค้ำปัญหาแค่นี้ คุณก็ได้เงินไปหมุนในสหกรณ์ กับคนที่สมัครใหม่ๆ ทุกปีจะมีคนหมุนเวียนเข้าออกที่มหิดล ผู้เข้าทำงานใหม่ๆ เพราะต้องการความมันคง ฝากให้คิดด้วยครับ
สอบถามค่ะ มีการเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บุคคลากรทุกท่านโดยเฉพาะที่ศาลายา สำหรับท่านที่สนใจที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ขอบพระคุณครับ
แอปมีปัญหารึเปล่าครับ เข้าไปถอนเงินไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อวาน ตอนช่วงเย็นจนถึงวันนี้ครับ
ขอสอบถามครับว่าทำไม ช่วง2-เดือนมานี้มายอดเรียกเก็บค่าฌาปนกิจฯ มากกว่าเดิมหลายเท่า
ปิดตู้แบบนี้ทั้งหมด คนทำงานเข้าจะกด ปรับสมุดก็ไม่ได้ วางแผน